Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
Palle58

Kapad dator?

Rekommendera Poster

Malou_031

Hej igen Palle58

 

[log]Skriv ut nedanstående eller kopiera det till något textdokument och spara det till skrivbordet:

Läs/Följ instruktionerna mycket noga:

 

Starta om datorn till felsäkert läge (tryck F8-Tangenten upprepade gånger):

 

Gå till Start => Kör => Skriv i Kör fältet services.msc => Klicka Ok-knappen

 

Leta efter service med namnet

 

Ati External Event Utility (biuuygsia4o)

 

1: Dubbelklicka på den och sen Stoppa den

(Om inte Stoppa-knappen fungerar gå vidare med steg 2: Inaktiverad)

2:Sen ändra Startmetod till Inaktiverad

3: Klicka Verkställ och sen Ok

Stäng fönstret sen.

 

1:Öppna TM HJT

(För Vista => Högerklicka på verktyget och välj => Kör som Admin)

2:klicka på Do a system scan only-knappen => Bocka för nedanstående detaljer

3: Stäng ner Webbläsaren => klicka på Fix Checked-knappen:

 

O23 - Service: Ati External Event Utility (biuuygsia4o) - Unknown owner - C:\Documents and Settings\Administratör\Application Data\Microsoft\fooquofou.exe (file missing)

 

Vidare:

Fortfarande felsäkert läge:

 

Visa dolda filer och mappar Windows XP och Windows Vista:

 

Windows XP-Användare:

1: Högerklicka på Start-knappen

2: Välj Utforska

3:I verktygsfältet klicka på => Verktyg => Mappalternativ

4: Välj fliken => Visning sätt en bock i => Visa dolda filer och mappar

5: Avbocka Dölj filnamnstillägg för kända filtyper

6: Avbocka Dölj skyddade operativsystemfiler

 

Sök/Leta reda på:

Navigera dig fram enligt nedanstående sökväg och deleta filen

 

C:\Documents and Settings\Administratör\Application Data\Microsoft\fooquofou.exe

 

Vidare:

Fortfarande felsäkert läge:

 

Gå till Start => Kör => Skriv sen i Kör fältet cleanmgr => Klicka Ok-knappen

Bocka i de här nedanstående och putsa bort dom

 

Recycle Bin = Papperskorgen

Temporary Files = Temporära Filer

Temporary Internet Files = Temporära "Tillfälliga" Internetfiler

 

Nu:

Starta om datorn till normalläge igen:

 

Gör en ny scanning med Malwarebytes' Anti-Malware (Uppdatera programmet):

1: Kopiera in loggan du får fram från Malwarebytes'

2: Gör en ny TM HJT-logga kopiera in den hit så får vi se hur det ser ut.

(För Vista => Högerklicka på verktyget och välj => Kör som Admin)

3: Berätta/Tala om hur datorn mår och om där kvarstår problem.[/log]

 

I ditt svar bifogar du de två loggarna DSS.txt och Attach.txt på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen nappen i Besvara-fönstret

Upprepa med nästa logg.

 

 

Lycka till

//Malou

 

 

*************************

Dator & IT-Säkerhet:

http://www.saswsupport.se/

 

Member Of ASAP Alliance of Security Analysis Professionals

http://asap.maddoktor2.com/

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Palle58

Hej Igen!

 

Jag gjorde samma men hittade inte denna fil heller i HJT.

 

Hittar inte heller

C:\Documents and Settings\Administratör\Application Data\Microsoft\fooquofou.exe

 

Dator stängs fortfarande av i Sfe Mode.

Här kommer loggarna.

 

[log]Malwarebytes' Anti-Malware 1.42

Databasversion: 3381

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

Internet Explorer 8.0.6001.18702

 

2009-12-17 20:10:04

mbam-log-2009-12-17 (20-10-04).txt

 

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 110537

Förfluten tid: 5 minute(s), 56 second(s)

 

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 0

Infekterade registervärden: 0

Infekterade registerdataposter: 0

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 0

 

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registernycklar:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registervärden:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registerdataposter:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade filer:

(Inga illasinnade poster hittades)

[/log]

 

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:12:36, on 2009-12-17

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\AVG\AVG9\avgchsvx.exe

C:\Program\AVG\AVG9\avgrsx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe

C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program\Ashampoo\Ashampoo Magical Defrag 2\bin\aDefragService.exe

C:\Program\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program\Ashampoo\Ashampoo Magical Defrag 2\bin\defragActivityMonitor.exe

C:\Program\Spyware Doctor\BDT\BDTUpdateService.exe

C:\Program\AVG\AVG9\avgnsx.exe

C:\Program\CACHEM~1\CachemanXP.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Norton Ghost\Agent\VProSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\Program\Norton Ghost\Shared\Drivers\SymSnapService.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\Program\Ashampoo\Ashampoo Magical Defrag 2\bin\defragTaskBar.exe

C:\Program\Nitro PDF\Professional\NitroPDFPrinterMonitor.exe

C:\Program\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program\Launch Manager\LaunchAp.exe

C:\Program\Launch Manager\HotkeyApp.exe

C:\Program\Launch Manager\Wbutton.exe

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program\Norton Ghost\Agent\VProTray.exe

C:\WINDOWS\PixArt\PAC7311\Monitor.exe

C:\Program\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\AVG\AVG9\avgtray.exe

C:\Program\Acesoft\Tracks Eraser Pro\te.exe

C:\Program\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\RoboTaskBarIcon.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

C:\Program\Launch Manager\WLBTTray.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE

C:\Program\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Skype\Toolbars\Shared\SkypeNames.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Program\Par hj\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.passagen.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: Browser Defender BHO - {2A0F3D1B-0909-4FF4-B272-609CCE6054E7} - C:\Program\Spyware Doctor\BDT\PCTBrowserDefender.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program\AVG\AVG9\avgssie.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: RoboForm - {724d43a9-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\roboform.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: &RoboForm - {724d43a0-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\roboform.dll

O3 - Toolbar: PC Tools Browser Guard - {472734EA-242A-422B-ADF8-83D1E48CC825} - C:\Program\Spyware Doctor\BDT\PCTBrowserDefender.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [skyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DefragTaskBar] "C:\Program\Ashampoo\Ashampoo Magical Defrag 2\bin\defragTaskBar.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Nitro PDF Printer Monitor] "C:\Program\Nitro PDF\Professional\NitroPDFPrinterMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LaunchAp] "C:\Program\Launch Manager\LaunchAp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HotkeyApp] "C:\Program\Launch Manager\HotkeyApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Wbutton] "C:\Program\Launch Manager\Wbutton.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Norton Ghost 14.0] "C:\Program\Norton Ghost\Agent\VProTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Monitor] C:\WINDOWS\PixArt\PAC7311\Monitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE2] "C:\Program\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\Program\AVG\AVG9\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CtrlVol] C:\Program\Launch Manager\CtrlVol.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Tracks Eraser Pro] C:\Program\Acesoft\Tracks Eraser Pro\te.exe min

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [RoboForm] "C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\RoboTaskBarIcon.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Administratör\Lokala inställningar\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Windows Search.lnk = C:\Program\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

O8 - Extra context menu item: Anpassa meny - file://C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComCustomizeIEMenu.html

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~4\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Fyll i formulär - file://C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComFillForms.html

O8 - Extra context menu item: RF verktygsfält - file://C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComShowToolbar.html

O8 - Extra context menu item: Spara formulär - file://C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComSavePass.html

O9 - Extra button: Skicka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Ski&cka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Fyll i formulär - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F46} - file://C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComFillForms.html

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Fyll i formulär - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F46} - file://C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComFillForms.html

O9 - Extra button: Spara - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F49} - file://C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComSavePass.html

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spara formulär - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F49} - file://C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComSavePass.html

O9 - Extra button: (no name) - {5067A26B-1337-4436-8AFE-EE169C2DA79F} - C:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype add-on for Internet Explorer - {5067A26B-1337-4436-8AFE-EE169C2DA79F} - C:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: RoboForm - {724d43aa-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - file://C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComShowToolbar.html

O9 - Extra 'Tools' menuitem: RF verktygsfält - {724d43aa-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - file://C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComShowToolbar.html

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~4\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O16 - DPF: {22492231-AEF0-49FC-9180-CE8969AB1273} (F-Secure Online Scanner Launcher) - http://download.sp.f-secure.com/ols/f-secure-rtm/resources/fslauncher.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1238485794071

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1238490013640

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain =

O17 - HKLM\Software\..\Telephony: DomainName =

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain =

O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program\AVG\AVG9\avgpp.dll

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ashampoo Defrag Service (AshampooDefragService) - - C:\Program\Ashampoo\Ashampoo Magical Defrag 2\bin\aDefragService.exe

O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

O23 - Service: BCL easyPDF SDK 5 Loader (bepldr) - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\BCL Technologies\NitroPDF5\bepldr.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Browser Defender Update Service - Threat Expert Ltd. - C:\Program\Spyware Doctor\BDT\BDTUpdateService.exe

O23 - Service: CachemanXP (CachemanXPService) - Outertech - C:\Program\CACHEM~1\CachemanXP.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NMSAccessU - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\NMSAccessU.exe (file missing)

O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Ghost\Agent\VProSvc.exe

O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

O23 - Service: SymSnapService - Symantec - C:\Program\Norton Ghost\Shared\Drivers\SymSnapService.exe

 

--

End of file - 13585 bytes

[/log]

 

Tack för all hjälp //Palle58

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu×
×
  • Skapa nytt...