Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Problem med Vista


OwesonGbg

Recommended Posts

hej har en ny dator (2 veckor) med Windows Vista Home Premium som op-system

Problemet som uppkommit senaste veckan är att den avslutas helt plötsligt efter ett tag och jag får följande felmeddelande:

 

[log]Problemsignatur:

Problemhändelsens namn: BlueScreen

OS-version: 6.0.6002.2.2.0.768.3

Språkvariant-ID: 1053

 

Ytterligare information om problemet:

BCCode: 50

BCP1: A7081000

BCP2: 00000001

BCP3: 8282A225

BCP4: 00000000

OS Version: 6_0_6002

Service Pack: 2_0

Product: 768_1

 

Filer som hjälper till att beskriva problemet:

C:\Windows\Minidump\Mini112009-37.dmp

C:\Users\Oweson\AppData\Local\Temp\WER-74640-0.sysdata.xml

C:\Users\Oweson\AppData\Local\Temp\WERBF69.tmp.version.txt

 

Läs vår sekretesspolicy:

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=50163&clcid=0x041d[/log]

 

 

 

Jag har försökt göra en återställning men det misslyckades och datorn sa att det var ett okänt fel som orsakade att det inte gick med återställning

 

Jag bifogar både Hijackthis-log och MBAM-log

 

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 18:36:36, on 2009-11-20

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18828)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.7.2.11\ccSvcHst.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe

C:\Program Files\Packard Bell\FIJI\ABoard.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Net iD\iid.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe

C:\Program Files\Eraser\Eraser.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\CPSHelpRunner.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IELowutil.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Program Files\Voddler\service\VNetManager.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbarUser_32.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10c.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.leta.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Symantec NCO BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.7.2.11\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.7.2.11\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.2.4204.1700\swg.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.7.2.11\coIEPlg.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RoxWatchTray] "C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ACTIVBOARD] C:\Program Files\Packard Bell\FIJI\aboard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VoddlerNet Manager] C:\Program Files\Voddler\service\VNetManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Net iD] "C:\Program Files\Net iD\iid.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [smpcSys] C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Eraser] C:\Program Files\Eraser\Eraser.exe -hide

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E121A2E3-6D13-4B16-B716-97542D8D5035}: NameServer = 195.54.122.200,195.54.122.204

O18 - Protocol: symres - {AA1061FE-6C41-421F-9344-69640C9732AB} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.7.2.11\coIEPlg.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-schemaläggare - Unknown owner - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe (file missing)

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: HP Port Resolver - Hewlett-Packard Company - C:\WINDOWS\SYSTEM32\SPOOL\DRIVERS\W32X86\3\HPBPRO.EXE

O23 - Service: HP Status Server - Hewlett-Packard Company - C:\WINDOWS\SYSTEM32\SPOOL\DRIVERS\W32X86\3\HPBOID.EXE

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: NMSAccessU - Unknown owner - C:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

O23 - Service: Norton Internet Security - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.7.2.11\ccSvcHst.exe

O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe

O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 9 (RoxWatch9) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: VoddlerNet - Voddler - C:\Program Files\Voddler\service\voddler.exe

O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

 

--

End of file - 8358 bytes[/log]

 

 

 

[log]Malwarebytes' Anti-Malware 1.41

Databasversion: 3202

Windows 6.0.6002 Service Pack 2

 

2009-11-20 18:57:12

mbam-log-2009-11-20 (18-57-12).txt

 

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 90407

Förfluten tid: 5 minute(s), 50 second(s)

 

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 0

Infekterade registervärden: 0

Infekterade registerdataposter: 0

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 0

 

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registernycklar:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registervärden:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registerdataposter:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade filer:

(Inga illasinnade poster hittades)[/log]

 

 

 

tacksam för svar/Oweson

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Är det Norton 2010 du har? Om inte så uppgradera.

 

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

Det är en olämplig "toolbar" så den ska avinstalleras.

 

För övrigt ser jag inget särskilt i loggen.

 

BCCode: 50 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA

är vanlig vid drivrutinsproblem och vid trasigt RAM-minne. Kan du ha uppdaterat någon drivrutin strax innan dessa systemfel?

 

Link to comment
Share on other sites

Nja det var en helsikes massa uppdateringar som windows gjorde automatiskt till bl a sevice pack 2 och andra där jag ombeddes att göra omstarter för att dom skulle börja gälla, säkert 3-4 ggr

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Du kan kolla vad det var för något som installerades och om det var någon drivrutin så avinstallera den uppdateringen. Alternativt att du hämtar alla drivrutiner från datortillverkarens webbplats och installerar dem.

 

Link to comment
Share on other sites

Ok men hur ser jag vilka uppdateringar som är gjorda och hur kan jag avinstallera dom

 

jag försökte återställa datorn till tidigare datum men det går inte och datorn säger att det inte går att återställa pga ett okänt fel

 

iofs så har inte datorn loggat ut på hela dagen hittills och det är ju positivt men visst skall man kunna återställa datorn ändå?

 

 

Link to comment
Share on other sites

Kontrollpanelen - Program och funktioner

Visa installerade uppdateringar

Där finns en kolumn Installationsdatum och möjlighet att avinstallera.

 

Systemåterställningar till ett tidigare datum görs bäst i felsäkert läge.

 

[inlägget ändrat 2009-11-21 13:36:55 av Cecilia]

Link to comment
Share on other sites

Det finns massor av uppdateringar där som heter säkerhetsuppdateringar för microsoft windows och ett nummer med KB i början plus uppdatering för microsoft windows och sen internet explorer 8.0 plus servicepack 2 plus update to net.framewoek osv osv jag har ingen aning om vilka jag skall avinstallera dessutom har datorn varit stabil hela dagen och inte loggat ut nångång så jag vet inte ifall jag vågar avinstallera nåt just nu

 

vad tycker du?

 

Link to comment
Share on other sites

Jag glömde att tacka för din hjälp tidigare

 

Därför säger jag det nu och ger dig poängen du är värd

/Oweson

 

[inlägget ändrat 2009-11-26 16:45:05 av OwesonGbg]

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...