Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Kuratorn har anmält mig till Socialen


JokerN64

Recommended Posts

Hejsan, det är så att jag har använt AAS. och är under 18 år.

 

Jag gick till kuratorn för 3 veckor sen för att ha en vägg att bolla mot. Nu säger kuratorn att han ska anmäla mig till SOC, o SOC kommer kontakta mina föräldrar, vilket jag utförligt sade åt honom att det var det sista jag ville skulle ske.

 

Har han någon som helst laglig rättighet till detta? kuratorn säger att hon bryter mot lagen om hon inte anmäler mig till SOC... Gör hon rätt? Hon säger att hon ska göra anmälningen imorg.

 

SOC kommer kontakta mina föräldrar väll? Oavsett hur de bedömmer situationen?

 

 

Link to comment
Share on other sites

Stefan Eklinder

 

Är inte så insatt i det rent juridiskt, men dina föräldrar kontaktas för att du inte är myndig. Det är dom som bär huvudansvaret för vad du hittar på.

 

Soc kommer säkert ta kontakt med dina föräldrar av den anledningen.

 

Du kan ju förbereda dina föräldrar genom att prata med dom om det här. AAS har du väl använt i något sportsligt sammanhang? Vid t ex styrketräning måste du ha växt explosionsartat. Mer än normalt, menar jag.

 

Har inte dina föräldrar blivit lite misstänksamma i sammanhanget?

 

Bättre att du berättar det för dina föräldrar än att dom får reda på det av Soc. Då kan saken bara bli än värre än den redan är.

 

---

C:\Eforum\Stefan Eklinder>|

 

Link to comment
Share on other sites

Gör hon rätt?

Om kuratorn gjort den bedömningen att ditt nyttjande är allvarligt för din hälsa så har denne en laglig skyldighet att anmäla det till socialen. Huruvida hon/han i detta fall har gjort en korrekt bedömning är omöjligt för oss att svara på.

I övrigt gäller tystnadsplikt, precis som för alla andra roller inom elevhälsan.

 

Att använda anabola är riskabelt i alla åldrar, men extra farligt när man är så ung som du, så om kuratorn känner att denne misslyckats få dig att inse allvaret och att upphöra med det så var det nog korrekt att anmäla.

 

Link to comment
Share on other sites

Precis som Anjuna säger så är kuratorn t.o.m tvungen att anmäla detta oavsett tystnadsplikten.

 

Anmälningsplikt har nämligen all personal i skolan vilket innebär att t ex kurator, enligt socialtjänstlagen, är skyldig att anmäla till socialtjänsten om misstanke finns att barn far illa. Det kan gälla t ex att en ung människa använder droger.

 

Eftersom det är Juridikforumet så kastar jag in lite lagtext och en källhänvisning också:

14 kap. Anmälan om missförhållanden

1§ Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden.

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barn och unga eller annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område.

http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/20010453.htm

 

/Cluster

----------------------------------------------

Any fool can use a computer. Many do.

-----[ http://eforum.kicks-ass.net ]------

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...