Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Brandvägg ej aktiverad vid omstart


Farbror Blå

Recommended Posts

Farbror Blå

I Loggboken>System står det FEL eller VARNING och källa: Remote Access eller Service Control Manager. Hur ska jag veta vilket FEL som hänför sig till senaste uppdateringarna? Framgår inte...

 

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 67
  • Created
  • Last Reply
Farbror Blå

Eller vill du att jag ska gå in och granska varje enskild "händelse" i Loggboken? Och i så fall under vilken applikation? Program? eller System? eller Säkerhet? Här finns ju massor av alternativ. Jag kan ju se på enskilda händelser att det finns förklaringar som innebär något slags fel. Men vilka kan vara relevanta?

 

Link to comment
Share on other sites

Hur ska jag veta vilket FEL som hänför sig till senaste uppdateringarna?
Jag skrev inget om uppdateringar utan senaste uppstarten.

 

Stäng av datorn. Titta på klockan och sätt sedan på datorn. Därefter så ser du efter vilka Fel som kommit sedan du satte på datorn.

Hur många Fel under Program resp. System?

 

Link to comment
Share on other sites

Farbror Blå

Följande FEL fanns i Loggboken>System när jag senast gjorde omstart (kl 14.58):

Det går inte att lägga till gränssnittet {4F2432FD-F6B5-4572-A104-665E3ABB8459} med routerhanteraren för protokollet IP. Följande fel inträffade: Det går inte att slutföra funktionen.

Följande VARNING fanns i Loggboken>System då:

Ett certifikat kunde inte hittas. Anslutningar som använder protokollet L2TP över IPSec kräver att ett datorcertifikat installeras. Inga L2TP- anrop kommer att accepteras.

Inga FEL fanns i Loggboken>Program vid det tillfället.

 

Link to comment
Share on other sites

Följande VARNING fanns i Loggboken>System då:

Ett certifikat kunde inte hittas. Anslutningar som använder protokollet L2TP över IPSec kräver att ett datorcertifikat installeras. Inga L2TP- anrop kommer att accepteras.

Enligt lite googling så verkar det ha att göra med VPN-anslutningar. Har du något sådant installerat, t ex för anslutning till ett företags interna nätverk?

 

Det går inte att lägga till gränssnittet {4F2432FD-F6B5-4572-A104-665E3ABB8459} med routerhanteraren för protokollet IP. Följande fel inträffade: Det går inte att slutföra funktionen
Kan möjligen hänga ihop med ovanstående. Vad står det för Källa och Händelse id för det felet?

 

Link to comment
Share on other sites

Farbror Blå

Källa: RemoteAccess Händelse ID: 20106

 

VPN-anslutningar, vad är det? Hittar inget VPN på hårddisksökning i alla fall; har inget företagsnätverk.

 

Link to comment
Share on other sites

Det verkar handla om felkonfigurerade nätverksanslutningar.

http://eventid.net/display.asp?eventid=20106&eventno=476&source=RemoteAccess&phase=1

Tyvärr är det på en nivå som jag inte behärskar, men jag känner igen ordet 1394-adaptrar för det är det som brukar kallas Firewire och som brukar användas för att ansluta digitala videokameror och ibland externa hårddiskar. Det finns ett förslag på den sidan att inaktivera Firewire-anslutningen.

 

Link to comment
Share on other sites

i "extra loggen" från OTL.exe visas ju de senaste 10 händelserna från loggboken, kanske ser man problemet där
:thumbsup:

Kan ju pröva i alla fall. Ladda ner OTL till Skrivbordet.

http://oldtimer.geekstogo.com/OTL.exe

Stäng alla program.

Kör OTL (i Vista högerklicka och Kör som administratör).

Under Output högt upp så välj Minimal Output.

Bocka för LOP Check och Purity Check.

Tryck på Run Scan och låt programmet köra ostört.

 

När det är klart så skapas två loggfiler på Skrivbordet, OTL.txt och Extras.txt. I ditt svar bifogar du de två loggarna i ditt svar på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen nappen i Besvara-fönstret´

Upprepa med nästa logg.

 

Link to comment
Share on other sites

Farbror Blå

Det blir ERROR när jag ska köra OTL.exe! Säger att man inte kan ladda ner till temporary files utan ska välja annan desktop or suitable files. Men när jag då klickar OK händer ingenting!

 

Link to comment
Share on other sites

Farbror Blå

[log]OTL logfile created on: 2009-08-26 23:22:01 - Run 1

OTL by OldTimer - Version 3.0.10.7 Folder = C:\Documents and Settings\Christian\Skrivbord

Windows XP Home Edition Service Pack 3 (Version = 5.1.2600) - Type = NTWorkstation

Internet Explorer (Version = 8.0.6001.18702)

Locale: 0000041D | Country: Sverige | Language: SVE | Date Format: yyyy-MM-dd

 

478.42 Mb Total Physical Memory | 111.93 Mb Available Physical Memory | 23.39% Memory free

1.09 Gb Paging File | 0.61 Gb Available in Paging File | 55.82% Paging File free

Paging file location(s): C:\pagefile.sys 720 1440 [binary data]

 

%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\WINDOWS | %ProgramFiles% = C:\Program

Drive C: | 37.25 Gb Total Space | 3.33 Gb Free Space | 8.94% Space Free | Partition Type: NTFS

D: Drive not present or media not loaded

E: Drive not present or media not loaded

F: Drive not present or media not loaded

G: Drive not present or media not loaded

H: Drive not present or media not loaded

I: Drive not present or media not loaded

 

Computer Name: HALLONKVIST

Current User Name: Christian

Logged in as Administrator.

 

Current Boot Mode: Normal

Scan Mode: Current user

Company Name Whitelist: Off

Skip Microsoft Files: Off

File Age = 30 Days

Output = Minimal

 

========== Processes (SafeList) ==========

 

PRC - C:\WINDOWS\Explorer.EXE (Microsoft Corporation)

PRC - C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe (ALWIL Software)

PRC - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe (ALWIL Software)

PRC - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe (Sun Microsystems, Inc.)

PRC - C:\Program\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe (Microsoft Corporation)

PRC - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe (ALWIL Software)

PRC - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe (ALWIL Software)

PRC - C:\WINDOWS\System32\WgaTray.exe (Microsoft Corporation)

PRC - C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe (Synaptics, Inc.)

PRC - C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe (Synaptics, Inc.)

PRC - C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe (Intel Corporation)

PRC - C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe (Intel Corporation)

PRC - C:\Program\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe (Hewlett-Packard )

PRC - C:\Program\HP\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe ()

PRC - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe (ALWIL Software)

PRC - C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe (Hewlett-Packard Co.)

PRC - C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe (Sun Microsystems, Inc.)

PRC - C:\Program\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe (Hewlett Packard Company)

PRC - C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe (Hewlett-Packard Co.)

PRC - C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe (Hewlett-Packard Co.)

PRC - C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe (Hewlett-Packard Co.)

PRC - C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE (Microsoft Corporation)

PRC - C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE (Microsoft Corporation)

PRC - C:\Documents and Settings\Christian\Skrivbord\OTL.exe (OldTimer Tools)

 

========== Win32 Services (SafeList) ==========

 

SRV - (ASKService [Disabled | Stopped]) -- File not found

SRV - (ASKUpgrade [Disabled | Stopped]) -- File not found

SRV - (aspnet_state [On_Demand | Stopped]) -- C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe (Microsoft Corporation)

SRV - (aswUpdSv [Auto | Running]) -- C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe (ALWIL Software)

SRV - (avast! Antivirus [Auto | Running]) -- C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe (ALWIL Software)

SRV - (avast! Mail Scanner [On_Demand | Running]) -- C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe (ALWIL Software)

SRV - (avast! Web Scanner [On_Demand | Running]) -- C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe (ALWIL Software)

SRV - (clr_optimization_v2.0.50727_32 [On_Demand | Stopped]) -- C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe (Microsoft Corporation)

SRV - (FontCache3.0.0.0 [On_Demand | Stopped]) -- c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe (Microsoft Corporation)

SRV - (getPlus® Helper [On_Demand | Stopped]) -- C:\Program\NOS\bin\getPlus_HelperSvc.exe (NOS Microsystems Ltd.)

SRV - (gusvc [On_Demand | Stopped]) -- C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe (Google)

SRV - (helpsvc [Auto | Running]) -- C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\pchsvc.dll (Microsoft Corporation)

SRV - (hpqcxs08 [On_Demand | Running]) -- C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqcxs08.dll (Hewlett-Packard Co.)

SRV - (hpqddsvc [Auto | Running]) -- C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqddsvc.dll (Hewlett-Packard Co.)

SRV - (hpqwmi [On_Demand | Running]) -- C:\Program\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe (Hewlett Packard Company)

SRV - (IDriverT [On_Demand | Stopped]) -- C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe (Macrovision Corporation)

SRV - (idsvc [unknown | Stopped]) -- c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe (Microsoft Corporation)

SRV - (JavaQuickStarterService [Auto | Running]) -- C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe (Sun Microsystems, Inc.)

SRV - (Net Driver HPZ12 [Auto | Running]) -- C:\WINDOWS\System32\HPZinw12.dll (Hewlett-Packard)

SRV - (NetTcpPortSharing [Disabled | Stopped]) -- c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\SMSvcHost.exe (Microsoft Corporation)

SRV - (Pml Driver HPZ12 [Auto | Running]) -- C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.dll (Hewlett-Packard)

SRV - (SeaPort [Auto | Running]) -- C:\Program\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe (Microsoft Corporation)

SRV - (SymWSC [Disabled | Stopped]) -- File not found

SRV - (WMPNetworkSvc [On_Demand | Stopped]) -- C:\Program\Windows Media Player\WMPNetwk.exe (Microsoft Corporation)

 

========== Driver Services (SafeList) ==========

 

DRV - (Aavmker4 [system | Running]) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aavmker4.sys (ALWIL Software)

DRV - (AliIde [boot | Running]) -- C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\aliide.sys (Acer Laboratories Inc.)

DRV - (aswFsBlk [Auto | Running]) -- C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\aswFsBlk.sys (ALWIL Software)

DRV - (aswMon2 [Auto | Running]) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aswmon2.sys (ALWIL Software)

DRV - (aswRdr [On_Demand | Running]) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aswRdr.sys (ALWIL Software)

DRV - (aswSP [system | Running]) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aswSP.sys (ALWIL Software)

DRV - (aswTdi [system | Running]) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aswTdi.sys (ALWIL Software)

DRV - (CAMCAUD [On_Demand | Running]) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\camcaud.sys (Conexant Systems Inc.)

DRV - (CAMCHALA [On_Demand | Running]) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\camchal.sys (Conexant Systems Inc.)

DRV - (eabfiltr [system | Running]) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\EABFiltr.sys (Hewlett-Packard Company)

DRV - (eabusb [On_Demand | Stopped]) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\eabusb.sys (Hewlett-Packard Company)

DRV - (GEARAspiWDM [On_Demand | Running]) -- C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys (GEAR Software Inc.)

DRV - (HPZid412 [On_Demand | Stopped]) -- C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\HPZid412.sys (HP)

DRV - (HPZipr12 [On_Demand | Stopped]) -- C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\HPZipr12.sys (HP)

DRV - (HPZius12 [On_Demand | Stopped]) -- C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\HPZius12.sys (HP)

DRV - (HSFHWICH [On_Demand | Running]) -- C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\HSFHWICH.sys (Conexant Systems, Inc.)

DRV - (HSF_DP [On_Demand | Running]) -- C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\HSF_DP.sys (Conexant Systems, Inc.)

DRV - (ialm [On_Demand | Running]) -- C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ialmnt5.sys (Intel Corporation)

DRV - (mdmxsdk [Auto | Running]) -- C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\mdmxsdk.sys (Conexant)

DRV - (MusCDriverV32 [On_Demand | Stopped]) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\MusCDriverV32.sys (Windows ® 2000/XP)

DRV - (Ptilink [On_Demand | Running]) -- C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ptilink.sys (Parallel Technologies, Inc.)

DRV - (PxHelp20 [boot | Running]) -- C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\PxHelp20.sys (Sonic Solutions)

DRV - (RTL8023 [On_Demand | Running]) -- C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\Rtlnic51.sys (Realtek Semiconductor Corporation )

DRV - (Secdrv [On_Demand | Stopped]) -- C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\secdrv.sys (Macrovision Corporation, Macrovision Europe Limited, and Macrovision Japan and Asia K.K.)

DRV - (SONYPVU1 [On_Demand | Stopped]) -- C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\SONYPVU1.SYS (Sony Corporation)

DRV - (SynTP [On_Demand | Running]) -- C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\SynTP.sys (Synaptics, Inc.)

DRV - (usbaudio [On_Demand | Running]) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\usbaudio.sys (Microsoft Corporation)

DRV - (w22n51 [On_Demand | Stopped]) -- C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\w22n51.sys (Intel® Corporation)

DRV - (winachsf [On_Demand | Running]) -- C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\HSF_CNXT.sys (Conexant Systems, Inc.)

DRV - ({6080A529-897E-4629-A488-ABA0C29B635E} [On_Demand | Running]) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\ialmsbw.sys (Intel Corporation)

DRV - ({D31A0762-0CEB-444e-ACFF-B049A1F6FE91} [On_Demand | Running]) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\ialmkchw.sys (Intel Corporation)

DRV - ({E2B953A6-195A-44F9-9BA3-3D5F4E32BB55} [On_Demand | Running]) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\wA301a.sys (Intel Corporation)

 

========== Standard Registry (SafeList) ==========

 

 

========== Internet Explorer ==========

 

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Secondary_Page_URL = [binary data]

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Extensions Off Page = about:NoAdd-ons

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\system32\blank.htm

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchMigratedDefaultName = Search

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchMigratedDefaultURL = Reg Error: Unknown registry data type

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Security Risk Page = about:SecurityRisk

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchcust.htm

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch'>http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch'>http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchasst.htm

IE - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL\w, = Reg Error: Unknown registry data type

 

IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://se.msn.com/

IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch

IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Secondary_Page_URL = http://www.live.com/ [binary data]

IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\system32\blank.htm

IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Page_Transitions = 1

IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch

IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchDefaultBranded = 1

IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchMigratedDefaultName = Search

IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchMigratedDefaultURL = Reg Error: Unknown registry data type

IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

IE - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyEnable" = 1

IE - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyOverride" = localhost

 

FF - HKLM\software\mozilla\Firefox\Extensions\\{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}: c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension\ [2009-06-27 23:21:50 | 00,000,000 | ---D | M]

FF - HKLM\software\mozilla\Firefox\Extensions\\jqs@sun.com: C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ff [2009-02-12 20:08:08 | 00,000,000 | ---D | M]

 

 

O1 HOSTS File: (32 bytes) - C:\WINDOWS\System32\drivers\etc\Hosts

O1 - Hosts: 127.0.0.1 www.tEenPassage.com

O2 - BHO: (HP Print Enhancer) - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program\HP\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll (Hewlett-Packard Co.)

O2 - BHO: (HP Print Clips) - {053F9267-DC04-4294-A72C-58F732D338C0} - C:\Program\HP\Smart Web Printing\hpswp_framework.dll (Hewlett-Packard Co.)

O2 - BHO: (Adobe PDF Link Helper) - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll (Adobe Systems Incorporated)

O2 - BHO: (Skype add-on (mastermind)) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll (Skype Technologies S.A.)

O2 - BHO: (Search Helper) - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll (Microsoft Corporation)

O2 - BHO: (Windows Live inloggningshjälpen) - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll (Microsoft Corporation)

O2 - BHO: (Google Toolbar Helper) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar3.dll (Google Inc.)

O2 - BHO: (Google Toolbar Notifier BHO) - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.1121.2472\swg.dll (Google Inc.)

O2 - BHO: (Java Plug-In 2 SSV Helper) - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll (Sun Microsystems, Inc.)

O2 - BHO: (Windows Live Toolbar Helper) - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll (Microsoft Corporation)

O2 - BHO: (JQSIEStartDetectorImpl Class) - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll (Sun Microsystems, Inc.)

O3 - HKLM\..\Toolbar: (&Windows Live Toolbar) - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll (Microsoft Corporation)

O3 - HKCU\..\Toolbar\ShellBrowser: (no name) - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - No CLSID value found.

O3 - HKCU\..\Toolbar\WebBrowser: (&Windows Live Toolbar) - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll (Microsoft Corporation)

O3 - HKCU\..\Toolbar\WebBrowser: (&Google) - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar3.dll (Google Inc.)

O3 - HKCU\..\Toolbar\WebBrowser: (Ask Toolbar) - {3041D03E-FD4B-44E0-B742-2D9B88305F98} - C:\Program\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll File not found

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] C:\Program\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe (Adobe Systems Incorporated)

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe (ALWIL Software)

O4 - HKLM..\Run: [CamMonitor] C:\Program\HP\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe ()

O4 - HKLM..\Run: [Cpqset] C:\Program\HPQ\Default Settings\cpqset.exe ()

O4 - HKLM..\Run: [eabconfg.cpl] C:\Program\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe (Hewlett-Packard )

O4 - HKLM..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe (Intel Corporation)

O4 - HKLM..\Run: [HP Software Update] C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe (Hewlett-Packard Co.)

O4 - HKLM..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe (Intel Corporation)

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe (Sun Microsystems, Inc.)

O4 - HKLM..\Run: [synTPEnh] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe (Synaptics, Inc.)

O4 - HKLM..\Run: [synTPLpr] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe (Synaptics, Inc.)

O4 - HKLM..\Run: [synTPStart] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe (Synaptics, Inc.)

O4 - HKCU..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe (Google Inc.)

O4 - HKCU..\RunOnce: [FlashPlayerUpdate] C:\WINDOWS\System32\Macromed\Flash\FlashUtil10b.exe (Adobe Systems, Inc.)

O4 - Startup: C:\Documents and Settings\All Users\Start-meny\Program\Autostart\AutorunsDisabled [2009-06-16 17:37:57 | 00,000,000 | -H-D | M]

O4 - Startup: C:\Documents and Settings\All Users\Start-meny\Program\Autostart\HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe (Hewlett-Packard Co.)

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoCDBurning = 0

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveAutoRun = 67108863

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveTypeAutoRun = 323

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDrives = 0

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: HonorAutoRunSetting = 1

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: dontdisplaylastusername = 0

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: legalnoticecaption =

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: legalnoticetext =

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: shutdownwithoutlogon = 1

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: undockwithoutlogon = 1

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: DisableRegistryTools = 0

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: HideLegacyLogonScripts = 0

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: HideLogoffScripts = 0

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: RunLogonScriptSync = 1

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: RunStartupScriptSync = 0

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: HideStartupScripts = 0

O7 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O7 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveTypeAutoRun = 323

O7 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDrives = 0

O7 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveAutoRun = 67108863

O7 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: HideLegacyLogonScripts = 0

O7 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: HideLogoffScripts = 0

O7 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: RunLogonScriptSync = 1

O7 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: RunStartupScriptSync = 0

O7 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: HideStartupScripts = 0

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - C:\Program\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE File not found

O9 - Extra Button: HP Klippbok - {58ECB495-38F0-49cb-A538-10282ABF65E7} - C:\Program\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll (Hewlett-Packard Co.)

O9 - Extra Button: HP Smart markering - {700259D7-1666-479a-93B1-3250410481E8} - C:\Program\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll (Hewlett-Packard Co.)

O9 - Extra Button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll (Skype Technologies S.A.)

O9 - Extra Button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe (Microsoft Corporation)

O9 - Extra 'Tools' menuitem : Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe (Microsoft Corporation)

O15 - HKLM\..Trusted Domains: 1 domain(s) and sub-domain(s) not assigned to a zone.

O15 - HKCU\..Trusted Domains: 1 domain(s) and sub-domain(s) not assigned to a zone.

O16 - DPF: {05CA9FB0-3E3E-4B36-BF41-0E3A5CAA8CD8} http://download.microsoft.com/download/E/3/9/E39C664F-A8E3-4F69-A109-1AE9849204EE/OGAControl.cab (Office Genuine Advantage Validation Tool)

O16 - DPF: {0742B9EF-8C83-41CA-BFBA-830A59E23533} https://support.microsoft.com/OAS/ActiveX/MSDcode.cab (Microsoft Data Collection Control)

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} http://download.microsoft.com/download/3/9/8/398422c0-8d3e-40e1-a617-af65a72a0465/LegitCheckControl.cab (Windows Genuine Advantage Validation Tool)

O16 - DPF: {493ACF15-5CD9-4474-82A6-91670C3DD66E} http://www.linkedin.com/cab/LinkedInContactFinderControl.cab (LinkedIn ContactFinderControl)

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1224688145129 (MUWebControl Class)

O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_15-windows-i586.cab'>http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_15-windows-i586.cab'>http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_15-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_15)

O16 - DPF: {8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C} http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/polarbear/ultrashim.cab (Reg Error: Key error.)

O16 - DPF: {94EB57FE-2720-496C-B33F-D9353C6E23F7} http://kund.bahnhof.se/f-secure/fscax.cab (F-Secure Online Scanner 2.1)

O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0015-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_15-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_15)

O16 - DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_15-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_15)

O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} http://wwwimages.adobe.com/www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab (get_atlcom Class)

O16 - DPF: Microsoft XML Parser for Java file://C:\WINDOWS\Java\classes\xmldso.cab (Reg Error: Key error.)

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer = 213.80.98.2 213.80.101.3

O18 - Protocol\Handler\http\0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program\Delade filer\System\Ole DB\MSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\http\oledb {E1D2BF40-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program\Delade filer\System\Ole DB\MSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\https\0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program\Delade filer\System\Ole DB\MSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\https\oledb {E1D2BF40-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program\Delade filer\System\Ole DB\MSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\ipp - No CLSID value found

O18 - Protocol\Handler\ipp\0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program\Delade filer\System\Ole DB\MSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\livecall {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\Windows Live\Messenger\msgrapp.14.0.8064.0206.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\msdaipp - No CLSID value found

O18 - Protocol\Handler\msdaipp\0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program\Delade filer\System\Ole DB\MSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\msdaipp\oledb {E1D2BF40-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program\Delade filer\System\Ole DB\MSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\msnim {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\Windows Live\Messenger\msgrapp.14.0.8064.0206.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\mso-offdap {3D9F03FA-7A94-11D3-BE81-0050048385D1} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Web Components\10\OWC10.DLL (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\skype4com {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program\Delade filer\Skype\Skype4COM.dll (Skype Technologies)

O18 - Protocol\Handler\wlmailhtml {03C514A3-1EFB-4856-9F99-10D7BE1653C0} - C:\Program\Windows Live\Mail\mailcomm.dll (Microsoft Corporation)

O20 - HKLM Winlogon: Shell - (Explorer.exe) - C:\WINDOWS\Explorer.exe (Microsoft Corporation)

O20 - Winlogon\Notify\igfxcui: DllName - igfxsrvc.dll - C:\WINDOWS\System32\igfxsrvc.dll (Intel Corporation)

O31 - SafeBoot: AlternateShell - cmd.exe

O32 - HKLM CDRom: AutoRun - 1

O32 - AutoRun File - [2005-11-22 22:38:19 | 00,000,733 | ---- | M] () - C:\autoAlbum.log -- [ NTFS ]

O32 - AutoRun File - [2007-08-20 23:14:12 | 00,000,000 | ---- | M] () - C:\AUTOEXEC.BAT -- [ NTFS ]

O33 - MountPoints2\{c7289836-1cc7-11de-a958-00c09f57a57b}\Shell - "" = AutoRun

O33 - MountPoints2\{c7289836-1cc7-11de-a958-00c09f57a57b}\Shell\AutoRun\command - "" = E:\LaunchU3.exe -- File not found

O34 - HKLM BootExecute: (autocheck) - File not found

O34 - HKLM BootExecute: (autochk) - C:\WINDOWS\System32\autochk.exe (Microsoft Corporation)

O34 - HKLM BootExecute: (*) - File not found

 

========== Files/Folders - Created Within 30 Days ==========

 

[2009-08-26 23:20:31 | 00,514,048 | ---- | C] (OldTimer Tools) -- C:\Documents and Settings\Christian\Skrivbord\OTL.exe

[2009-08-12 03:00:40 | 00,053,248 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\Christian\Mina dokument\Dana.doc

[2009-08-11 00:27:23 | 00,001,776 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Start-meny\Program\Autostart\HP Digital Imaging Monitor.lnk

[2009-08-11 00:24:08 | 00,117,695 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\hpqins00.dat.temp

[2009-08-10 03:48:32 | 00,024,064 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\Christian\Mina dokument\lindaloda.doc

[2009-08-05 12:26:00 | 00,149,280 | ---- | C] (Sun Microsystems, Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\javaws.exe

[2009-08-05 12:26:00 | 00,145,184 | ---- | C] (Sun Microsystems, Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\javaw.exe

[2009-08-05 12:26:00 | 00,145,184 | ---- | C] (Sun Microsystems, Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\java.exe

[2009-08-04 16:31:14 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\HP Product Assistant

[2009-08-04 16:20:35 | 00,153,676 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\hpoins14.dat

[2009-08-04 16:20:35 | 00,002,000 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\hpomdl14.dat

[2009-07-30 14:16:34 | 00,034,304 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\Christian\Mina dokument\Godkända betalningar juli 2009.doc

[2008-01-18 20:07:42 | 00,363,520 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\psisdecd.dll

[2007-06-22 11:19:55 | 00,002,549 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\cdplayer.ini

[2007-02-28 15:35:01 | 00,000,144 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\Eudcedit.ini

[2006-11-23 23:24:37 | 00,000,214 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\HP_48BitScanUpdatePatch.ini

[2006-04-17 15:18:44 | 00,000,206 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\HPGdiPlus.ini

[2006-03-27 18:29:40 | 00,000,272 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\_delis32.ini

[2006-01-27 16:41:54 | 00,003,654 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\Sonyhcp.dll

[2005-11-02 20:47:50 | 00,056,320 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\iyvu9_32.dll

[2005-11-02 19:18:08 | 00,000,241 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\QSync.INI

[2005-03-21 21:45:00 | 00,000,000 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\hpqEmlSz.INI

[2005-02-22 00:13:06 | 00,002,232 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\goldwave.ini

[2005-01-02 03:16:52 | 00,253,952 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\lame_enc.dll

[2005-01-02 02:40:56 | 00,006,592 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\gwpreset.ini

[2004-12-17 07:11:05 | 00,000,156 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\Kpcms.ini

[2004-12-17 07:10:35 | 00,210,944 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\Msvcrt10.dll

[2004-12-10 18:40:48 | 00,000,568 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\ODBC.INI

[2004-02-13 12:13:40 | 00,000,253 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\system.ini

[2004-02-13 11:45:04 | 00,000,061 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\smscfg.ini

[2004-02-13 11:32:26 | 00,000,637 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\win.ini

[2004-02-13 11:31:04 | 00,000,788 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\orun32.ini

[2003-05-03 13:48:50 | 00,000,146 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\oeminfo.ini

 

========== Files - Modified Within 30 Days ==========

 

[3 C:\WINDOWS\System32\*.tmp files]

[15 C:\WINDOWS\*.tmp files]

[2009-08-26 23:25:00 | 00,000,400 | -H-- | M] () -- C:\WINDOWS\tasks\User_Feed_Synchronization-{68356929-B831-44CD-A414-A44FE72C415B}.job

[2009-08-26 23:20:37 | 00,514,048 | ---- | M] (OldTimer Tools) -- C:\Documents and Settings\Christian\Skrivbord\OTL.exe

[2009-08-26 23:03:27 | 00,153,676 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\hpoins14.dat

[2009-08-26 23:00:53 | 00,000,637 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\win.ini

[2009-08-26 22:12:35 | 00,002,227 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Skrivbord\Skype.lnk

[2009-08-26 16:59:14 | 00,001,158 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\wpa.dbl

[2009-08-26 14:56:23 | 00,000,006 | -H-- | M] () -- C:\WINDOWS\tasks\SA.DAT

[2009-08-26 14:56:11 | 00,002,048 | --S- | M] () -- C:\WINDOWS\bootstat.dat

[2009-08-26 14:56:10 | 50,173,1328 | -HS- | M] () -- C:\hiberfil.sys

[2009-08-25 19:22:55 | 00,001,374 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\imsins.BAK

[2009-08-25 16:48:49 | 00,245,760 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\Christian\Lokala inställningar\Application Data\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini

[2009-08-24 22:18:48 | 50,176,0000 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\MEMORY.DMP

[2009-08-24 21:02:54 | 00,002,626 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\CONFIG.NT

[2009-08-17 18:10:20 | 01,279,456 | ---- | M] (ALWIL Software) -- C:\WINDOWS\System32\aswBoot.exe

[2009-08-17 18:06:54 | 00,093,392 | ---- | M] (ALWIL Software) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aswmon.sys

[2009-08-17 18:06:43 | 00,094,160 | ---- | M] (ALWIL Software) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aswmon2.sys

[2009-08-17 18:05:52 | 00,114,768 | ---- | M] (ALWIL Software) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aswSP.sys

[2009-08-17 18:05:37 | 00,020,560 | ---- | M] (ALWIL Software) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aswFsBlk.sys

[2009-08-17 18:04:40 | 00,051,376 | ---- | M] (ALWIL Software) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aswTdi.sys

[2009-08-17 18:04:29 | 00,023,152 | ---- | M] (ALWIL Software) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aswRdr.sys

[2009-08-17 18:03:21 | 00,026,944 | ---- | M] (ALWIL Software) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aavmker4.sys

[2009-08-17 18:02:50 | 00,097,480 | ---- | M] (ALWIL Software) -- C:\WINDOWS\System32\AvastSS.scr

[2009-08-12 03:00:40 | 00,053,248 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\Christian\Mina dokument\Dana.doc

[2009-08-11 00:29:27 | 00,122,316 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\hpqins00.dat

[2009-08-11 00:27:24 | 00,001,776 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Start-meny\Program\Autostart\HP Digital Imaging Monitor.lnk

[2009-08-10 03:48:34 | 00,024,064 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\Christian\Mina dokument\lindaloda.doc

[2009-08-05 11:01:46 | 00,205,312 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mswebdvd.dll

[2009-08-05 11:01:46 | 00,205,312 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mswebdvd.dll

[2009-08-03 13:36:28 | 00,038,160 | ---- | M] (Malwarebytes Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\mbamswissarmy.sys

[2009-08-03 13:36:06 | 00,019,096 | ---- | M] (Malwarebytes Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\mbam.sys

[2009-07-30 14:16:35 | 00,034,304 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\Christian\Mina dokument\Godkända betalningar juli 2009.doc

[2009-07-30 02:49:14 | 24,281,536 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\MRT.exe

[2009-07-28 00:28:06 | 00,128,512 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\dhtmled.ocx

 

========== LOP Check ==========

 

[2009-08-04 16:31:14 | 00,000,000 | RH-D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data

[2009-03-18 15:45:00 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AVS4YOU

[2009-05-22 23:39:48 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Azureus

[2009-04-21 00:58:23 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DriverCure

[2005-03-18 10:42:08 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MSN6

[2007-11-24 02:00:47 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\NCH Swift Sound

[2004-12-11 02:17:48 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SBSI

[2009-08-26 19:07:20 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Soulseek

[2008-07-21 12:31:47 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP

[2007-01-12 13:39:17 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Windows Live Toolbar

[2009-06-14 22:16:30 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Christian\Application Data

[2007-10-16 22:11:57 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Christian\Application Data\AccurateRip

[2009-03-18 15:45:23 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Christian\Application Data\AVS4YOU

[2009-08-03 19:31:39 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Christian\Application Data\Azureus

[2007-11-01 16:52:50 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Christian\Application Data\BitTorrent

[2005-05-11 11:27:52 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Christian\Application Data\Common Files

[2007-04-12 14:38:42 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Christian\Application Data\COWON

[2009-04-21 00:56:44 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Christian\Application Data\DriverCure

[2009-03-19 15:05:50 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Christian\Application Data\dvdcss

[2009-04-22 00:30:40 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Christian\Application Data\gtk-2.0

[2007-11-01 16:52:21 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Christian\Application Data\iMesh

[2009-04-21 01:22:21 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Christian\Application Data\Inkscape

[2005-06-12 22:43:31 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Christian\Application Data\InterVideo

[2008-12-17 13:39:10 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Christian\Application Data\LimeWire

[2005-07-30 02:45:31 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Christian\Application Data\MSN6

[2008-01-16 22:55:04 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Christian\Application Data\NCH Swift Sound

[2008-11-01 20:13:09 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Christian\Application Data\OpenOffice.org

[2009-04-24 16:04:16 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Christian\Application Data\Personal

[2006-03-27 00:16:53 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Christian\Application Data\Qualcomm

[2007-12-26 06:10:13 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Christian\Application Data\Roxio

[2007-01-22 02:02:36 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Christian\Application Data\Syntrillium

[2009-02-05 22:54:34 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Christian\Application Data\Template

[2009-03-30 18:23:14 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Christian\Application Data\U3

[2008-01-16 02:35:17 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Christian\Application Data\Uniblue

[2008-12-16 21:33:04 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Christian\Application Data\WinBatch

[2004-12-11 02:17:51 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Christian\Application Data\Överföringsmapp för HP Share-to-Web

[2003-04-24 03:00:00 | 00,000,065 | RH-- | M] () -- C:\WINDOWS\Tasks\desktop.ini

[2009-08-26 14:56:23 | 00,000,006 | -H-- | M] () -- C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT

[2009-08-26 23:25:00 | 00,000,400 | -H-- | M] () -- C:\WINDOWS\Tasks\User_Feed_Synchronization-{68356929-B831-44CD-A414-A44FE72C415B}.job

 

========== Purity Check ==========

 

 

 

========== Alternate Data Streams ==========

 

@Alternate Data Stream - 117 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:F085C8A1

< End of report >

[/log]

[log]OTL Extras logfile created on: 2009-08-26 23:22:01 - Run 1

OTL by OldTimer - Version 3.0.10.7 Folder = C:\Documents and Settings\Christian\Skrivbord

Windows XP Home Edition Service Pack 3 (Version = 5.1.2600) - Type = NTWorkstation

Internet Explorer (Version = 8.0.6001.18702)

Locale: 0000041D | Country: Sverige | Language: SVE | Date Format: yyyy-MM-dd

 

478.42 Mb Total Physical Memory | 111.93 Mb Available Physical Memory | 23.39% Memory free

1.09 Gb Paging File | 0.61 Gb Available in Paging File | 55.82% Paging File free

Paging file location(s): C:\pagefile.sys 720 1440 [binary data]

 

%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\WINDOWS | %ProgramFiles% = C:\Program

Drive C: | 37.25 Gb Total Space | 3.33 Gb Free Space | 8.94% Space Free | Partition Type: NTFS

D: Drive not present or media not loaded

E: Drive not present or media not loaded

F: Drive not present or media not loaded

G: Drive not present or media not loaded

H: Drive not present or media not loaded

I: Drive not present or media not loaded

 

Computer Name: HALLONKVIST

Current User Name: Christian

Logged in as Administrator.

 

Current Boot Mode: Normal

Scan Mode: Current user

Company Name Whitelist: Off

Skip Microsoft Files: Off

File Age = 30 Days

Output = Minimal

 

========== Extra Registry (SafeList) ==========

 

 

========== File Associations ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\<extension>]

.html [@ = htmlfile] -- C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE (Microsoft Corporation)

 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\<extension>]

.com [@ = ComFile] -- Reg Error: Key error. File not found

.exe [@ = exefile] -- Reg Error: Key error. File not found

.hta [@ = htafile] -- Reg Error: Key error. File not found

.html [@ = htmlfile] -- Reg Error: Key error. File not found

.url [@ = InternetShortcut] -- Reg Error: Key error. File not found

.vbs [@ = VBSFile] -- Reg Error: Key error. File not found

 

========== Security Center Settings ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]

"AntiVirusDisableNotify" = 0

"FirewallDisableNotify" = 0

"UpdatesDisableNotify" = 0

"AntiVirusOverride" = 1

"FirewallOverride" = 0

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\AhnlabAntiVirus]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\ComputerAssociatesAntiVirus]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\KasperskyAntiVirus]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\McAfeeAntiVirus]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\McAfeeFirewall]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\PandaAntiVirus]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\PandaFirewall]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\SophosAntiVirus]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\SymantecAntiVirus]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\SymantecFirewall]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\TinyFirewall]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\TrendAntiVirus]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\TrendFirewall]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\ZoneLabsFirewall]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\GloballyOpenPorts\List]

"139:TCP" = 139:TCP:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22004

"445:TCP" = 445:TCP:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22005

"137:UDP" = 137:UDP:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22001

"138:UDP" = 138:UDP:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22002

"1723:TCP" = 1723:TCP:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22015

"1701:UDP" = 1701:UDP:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22016

"500:UDP" = 500:UDP:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22017

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile]

"EnableFirewall" = 1

"DoNotAllowExceptions" = 0

"DisableNotifications" = 0

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\GloballyOpenPorts\List]

"139:TCP" = 139:TCP:LocalSubNet:Enabled:@xpsp2res.dll,-22004

"445:TCP" = 445:TCP:LocalSubNet:Enabled:@xpsp2res.dll,-22005

"137:UDP" = 137:UDP:LocalSubNet:Enabled:@xpsp2res.dll,-22001

"138:UDP" = 138:UDP:LocalSubNet:Enabled:@xpsp2res.dll,-22002

"1900:UDP" = 1900:UDP:LocalSubNet:Disabled:@xpsp2res.dll,-22007

"2869:TCP" = 2869:TCP:LocalSubNet:Disabled:@xpsp2res.dll,-22008

"1723:TCP" = 1723:TCP:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22015

"1701:UDP" = 1701:UDP:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22016

"500:UDP" = 500:UDP:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22017

 

========== Authorized Applications List ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe" = %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000 -- (Microsoft Corporation)

"C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" = C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger -- (Microsoft Corporation)

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe" = %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000 -- (Microsoft Corporation)

"C:\Program\SoulseekNS\slsk.exe" = C:\Program\SoulseekNS\slsk.exe:*:Enabled:SoulSeek -- ()

"C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" = C:\Program\Messenger\msmsgs.exe:*:Enabled:Messenger -- (Microsoft Corporation)

"C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" = C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger -- (Microsoft Corporation)

"C:\Program\Vuze\Azureus.exe" = C:\Program\Vuze\Azureus.exe:*:Enabled:Azureus -- (Vuze Inc.)

"C:\Program\Skype\Phone\Skype.exe" = C:\Program\Skype\Phone\Skype.exe:*:Enabled:Skype -- (Skype Technologies S.A.)

 

 

========== HKEY_LOCAL_MACHINE Uninstall List ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]

"{0289B35E-DC07-4c7a-9710-BBD686EA4B7D}" = Status

"{09DA4F91-2A09-4232-AB8C-6BC740096DE3}" = Sonic Update Manager

"{0E93710D-31E5-477C-8A4B-5032B484BE74}" = Windows Live inloggningsassistenten

"{13F00518-807A-4B3A-83B0-A7CD90F3A398}" = MarketResearch

"{14FB2C18-CFC1-4DF4-A9CF-BAD3CCB5AAFD}" = Windows Live Toolbar

"{1526D87C-A955-4FAB-BF18-697BA457E352}" = Norton WMI Update

"{1753255A-0AEB-4220-8C75-607B73F0C133}" = Copy

"{205C6BDD-7B73-42DE-8505-9A093F35A238}" = Windows Live Upload Tool

"{22B775E7-6C42-4FC5-8E10-9A5E3257BD94}" = MSVCRT

"{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F}" = Google Toolbar for Internet Explorer

"{24D753CA-6AE9-4E30-8F5F-EFC93E08BF3D}" = Skype™ 4.0

"{2614F54E-A828-49FA-93BA-45A3F756BFAA}" = 32 Bit HP CIO Components Installer

"{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83216012FF}" = Java 6 Update 15

"{2770CB13-5093-4C94-A318-F103857E18B1}" = Smarta menyer (Windows Live Toolbar)

"{29FA38B4-0AE4-4D0D-8A51-6165BB990BB0}" = WebReg

"{2F28B3C9-2C89-4206-8B33-8ADC9577C49B}" = Scan

"{344856C1-4621-49DB-B5E4-728FDB08F82D}" = PowerLister

"{350C941d-3D7C-4EE8-BAA9-00BCB3D54227}" = WebFldrs XP

"{36FDBE6E-6684-462B-AE98-9A39A1B200CC}" = HP Product Assistant

"{3B4E636E-9D65-4D67-BA61-189800823F52}" = Windows Live Communications Platform

"{415CDA53-9100-476F-A7B2-476691E117C7}" = HP Smart Web Printing

"{420DADC7-0E52-48F2-81EE-7BCF663815E0}" = Windows Live Essentials

"{487B0B9B-DCD4-440D-89A0-A6EDE1A545A3}" = HPSSupply

"{4A893655-8059-4CA5-B3C4-B5AE52D16E2A}" = NE-Fonter

"{4CBA3D4C-8F51-4D60-B27E-F6B641C571E7}" = Microsoft Search Enhancement Pack

"{4D826618-59C6-11D4-976E-00C04F8EEB39}" = Macromedia FreeHand 10

"{4DE3E3D9-AE81-45DE-9195-3015F7B1DBF3}" = Junk Mail filter update

"{4EE3649E-8ED7-49B3-A16F-E7C91199BC25}" = Windows Live Mail

"{5421155F-B033-49DB-9B33-8F80F233D4D5}" = GdiplusUpgrade

"{543E938C-BDC4-4933-A612-01293996845F}" = UnloadSupport

"{57F0ED40-8F11-41AA-B926-4A66D0D1A9CC}" = Microsoft Office Live Add-in 1.3

"{5C29CB8B-AC1E-4114-8D68-9CD080140D4A}" = Sony USB Driver

"{5D7F0A0E-369E-46C0-9F99-FAB21A064781}" = HP Photo and Imaging 2.0 - Photosmart Cameras

"{63569CE9-FA00-469C-AF5C-E5D4D93ACF91}" = Windows Genuine Advantage v1.3.0254.0

"{64E09E82-610D-4FB9-8722-1D2D1CD65A6B}" = Windows Live Toolbar Extension (Windows Live Toolbar)

"{66E6CE0C-5A1E-430C-B40A-0C90FF1804A8}" = eSupportQFolder

"{6F5E2F4A-377D-4700-B0E3-8F7F7507EA15}" = CustomerResearchQFolder

"{7299052b-02a4-4627-81f2-1818da5d550d}" = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable

"{766273C1-A39B-47EB-ACE8-DEBDD8094BCC}" = overland

"{770657D0-A123-3C07-8E44-1C83EC895118}" = Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053

"{77701BFD-3A86-34B0-A9EC-0D7440C6D8AF}" = Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Language Pack - SVE

"{7D7152AF-581B-316F-8CA4-15342C3EFA4B}" = Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack SP1 - sve

"{8105684D-8CA6-440D-8F58-7E5FD67A499D}" = Enkel Internetregistrering

"{824D3839-DAA1-4315-A822-7AE3E620E528}" = VideoToolkit01

"{8389382B-53BA-4A87-8854-91E3D80A5AC7}" = HP Photosmart Essential2.01

"{89F4137D-6C26-4A84-BDB8-2E5A4BB71E00}" = Microsoft Silverlight

"{8A708DD8-A5E6-11D4-A706-000629E95E20}" = Intel® Extreme Graphics 2 Driver

"{8A74E887-8F0F-4017-AF53-CBA42211AAA5}" = Microsoft Sync Framework Runtime Native v1.0 (x86)

"{8FFC5648-FAF8-43A3-BC8F-42BA1E275C4E}" = Choice Guard

"{9112041D-6000-11D3-8CFE-0050048383C9}" = Microsoft Office XP Standard

"{911B041D-6000-11D3-8CFE-0050048383C9}" = Microsoft Word 2002

"{95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Application Error Reporting

"{98E8A2EF-4EAE-43B8-A172-74842B764777}" = InterVideo WinDVD

"{992A2DB1-4ABC-4738-BD71-045C5FFE00D1}" = Microsoft .NET Framework 1.1 Swedish Language Pack

"{9C2D4047-0E40-499a-AC7A-C4B9BB12FE03}" = TrayApp

"{9F4EEA0C-7174-4BD3-89AF-7AB2F9F6AEDD}" = hpmdtab

"{A1F66FC9-11EE-4F2F-98C9-16F8D1E69FB7}" = Segoe UI

"{A3051CD0-2F64-3813-A88D-B8DCCDE8F8C7}" = Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2

"{A4B31743-FC57-4DA6-944D-8195A36B344F}" = Microsoft Works 7.0

"{A6B90148-02C5-4fd3-8D7A-EF2386835CB9}" = F4100_Help

"{A6C265BE-E2C1-483e-843D-6B4C1E912AE0}" = F4100

"{AA8CF3BD-6717-3B70-83BF-377426410A66}" = Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Language Pack - SVE

"{AB5D51AE-EBC3-438D-872C-705C7C2084B0}" = DeviceManagementQFolder

"{AC76BA86-7AD7-1053-7B44-A91000000001}" = Adobe Reader 9.1.3 - Svenska

"{AEA07F97-9088-497c-8821-0F36BD5DC251}" = HPProductAssistant

"{AF7FC1CA-79DF-43c3-90A3-33EFEB9294CE}" = AIO_Scan

"{B4509BCE-7BAD-4a8c-B1AE-4D0CE7467C42}" = F4100_doccd

"{B4F35A00-24FD-4fb3-BF5E-413D5423434D}" = DJ_AIO_Software_min

"{BCD6CD1A-0DBE-412E-9F25-3B500D1E6BA1}" = SolutionCenter

"{BD64AF4A-8C80-4152-AD77-FCDDF05208AB}" = Microsoft Sync Framework Services Native v1.0 (x86)

"{C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}" = Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2

"{C4A978A3-CAE4-4856-89D5-696498A7B8F7}" = HPODiscovery

"{CA50045C-5119-48e7-9BA7-6B317379857A}" = DJ_AIO_Software

"{CB2F7EDD-9D1F-43C1-90FC-4F52EAE172A1}" = Microsoft .NET Framework 1.1

"{CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9}" = Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

"{CEB326EC-8F40-47B2-BA22-BB092565D66F}" = Quick Launch Buttons 5.00 A5

"{CF40ACC5-E1BB-4aff-AC72-04C2F616BCA7}" = getPlus® for Adobe

"{D052C16B-1290-41CF-8EFB-79337027B2F7}" = Sökmarkeringsfönstret (Windows Live Toolbar)

"{D0E39A1D-0CEE-4D85-B4A2-E3BE990D075E}" = Destination Component

"{DB427EF6-F13E-4AA6-9D40-5D962394774F}" = OGA Notifier 1.7.0105.35.0

"{DB518BA6-CB74-4EB6-9ABD-880B6D6E1F38}" = HpSdpAppCoreApp

"{E2662C24-B31E-4349-A084-32EB76E8B760}" = BufferChm

"{E548726E-F4E8-459f-BAB8-45551BC071E9}" = DJ_AIO_ProductContext

"{E9C18EBD-85BE-47D0-AA73-3FEDCC976B04}" = Toolbox

"{EF1ADA5A-0B1A-4662-8C55-7475A61D8B65}" = DeviceDiscovery

"{F72E2DDC-3DB8-4190-A21D-63883D955FE7}" = PSSWCORE

"{FA8A44D7-3E8A-4034-9C4F-088FA6B72BC4}" = HP Deskjet All-In-One Software 9.0

"{FCEA59CC-5A80-4680-9F7F-6E75174E884C}" = Windows Live Messenger

"{FE57DE70-95DE-4B64-9266-84DA811053DB}" = HP Update

"{FFD44E90-AEA4-4D25-AF53-5CE2723E88DA}" = MarketingReg

"Adobe Flash Player ActiveX" = Adobe Flash Player 10 ActiveX

"Adobe Flash Player Plugin" = Adobe Flash Player 10 Plugin

"Adobe PageMaker 7.0" = Adobe PageMaker 7.0

"Adobe Photoshop 7.0" = Adobe Photoshop 7.0

"Ask Toolbar_is1" = Vuze Toolbar

"avast!" = avast! Antivirus

"CNXT_MODEM_PCI_VEN_8086&DEV_24C6&SUBSYS_3080103C" = SoftV92 Data Fax Modem with SmartCP

"Conexant PCI Audio" = Conexant AC-Link Audio

"GoldWave v4.24" = GoldWave v4.24

"HijackThis" = HijackThis 2.0.2

"HP Imaging Device Functions" = HP Imaging Device Functions 9.0

"HP Photosmart Essential" = HP Photosmart Essential 2.01

"HP Solution Center & Imaging Support Tools" = HP Solution Center 9.0

"HPExtendedCapabilities" = HP Customer Participation Program 9.0

"IDNMitigationAPIs" = Microsoft Internationalized Domain Names Mitigation APIs

"ie7" = Windows Internet Explorer 7

"ie8" = Windows Internet Explorer 8

"Indeo® XP Software" = Indeo® XP Software

"Inkscape" = Inkscape 0.46

"InstallShield_{8105684D-8CA6-440D-8F58-7E5FD67A499D}" = Enkel Internetregistrering

"IPIX ActiveX Viewer" = IPIX ActiveX Viewer

"Macromedia Shockwave Player" = Macromedia Shockwave Player

"Malwarebytes' Anti-Malware_is1" = Malwarebytes' Anti-Malware

"Microsoft .NET Framework 1.1 (1033)" = Microsoft .NET Framework 1.1

"Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack SP1 - sve" = Språkpaket för Microsoft .NET Framework 3.5 SP 1 - sve

"Microsoft .NET Framework 3.5 SP1" = Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

"MSCompPackV1" = Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP

"NLSDownlevelMapping" = Microsoft National Language Support Downlevel APIs

"Personal" = BankID säkerhetsprogram 4.10.2

"QCDrivers" = QuickCam Drivers

"Soulseek2" = SoulSeek 157 NS 13c

"SynTPDeinstKey" = Synaptics Pointing Device Driver

"TPTEST5_is1" = TPTEST 5.0.1

"Unlocker" = Unlocker 1.8.5

"Windows Media Format Runtime" = Windows Media Format 11 runtime

"Windows Media Player" = Windows Media Player 11

"Windows XP Service Pack" = Windows XP Service Pack 3

"WinLiveSuite_Wave3" = Windows Live Essentials

"WinRAR archiver" = WinRAR

"WinZip" = WinZip

"WMFDist11" = Windows Media Format 11 runtime

"wmp11" = Windows Media Player 11

"Wudf01000" = Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0

"Vuze" = Vuze

 

========== HKEY_CURRENT_USER Uninstall List ==========

 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]

"5f48e2ab41c5d005" = RapidShare Manager

 

========== Last 10 Event Log Errors ==========

 

[ Antivirus Events ]

Error - 2008-07-20 14:00:27 | Computer Name = HALLONKVIST | Source = avast! | ID = 33554522

Description = Internal error has occurred in module aswar scan function failed!,

function 00000002.

 

Error - 2008-09-17 07:58:43 | Computer Name = HALLONKVIST | Source = avast! | ID = 33554522

Description = AAVM - scanning error: x_AavmCheckFileDirectEx: avfilesScanReal of

D:\Zosia\Thumbs.db failed, 0000001E.

 

Error - 2008-09-17 17:11:29 | Computer Name = HALLONKVIST | Source = avast! | ID = 33554522

Description = AAVM - scanning error: x_AavmCheckFileDirectEx: avfilesScanReal of

D:\Zosia\Thumbs.db failed, 0000001E.

 

[ Application Events ]

Error - 2009-01-25 18:28:39 | Computer Name = HALLONKVIST | Source = Application Hang | ID = 1002

Description = Stoppat program wmplayer.exe, version 11.0.5721.5145, stoppad modul

hungapp, version 0.0.0.0, stoppad adress 0x00000000.

 

Error - 2009-02-03 07:31:35 | Computer Name = HALLONKVIST | Source = Application Hang | ID = 1002

Description = Stoppat program SkypeLove.exe, version 1.0.0.0, stoppad modul hungapp,

version 0.0.0.0, stoppad adress 0x00000000.

 

Error - 2009-02-03 07:31:54 | Computer Name = HALLONKVIST | Source = Application Hang | ID = 1002

Description = Stoppat program skypePM.exe, version 2.0.0.58, stoppad modul hungapp,

version 0.0.0.0, stoppad adress 0x00000000.

 

[ System Events ]

Error - 2009-08-25 07:38:05 | Computer Name = HALLONKVIST | Source = Service Control Manager | ID = 7000

Description = Tjänsten Drivrutin för parallellport kunde inte startas på grund av

följande fel: %%1058

 

Error - 2009-08-25 07:39:24 | Computer Name = HALLONKVIST | Source = Service Control Manager | ID = 7022

Description = Tjänsten Tjänsten HP CUE DeviceDiscovery stannade under start.

 

Error - 2009-08-25 07:40:08 | Computer Name = HALLONKVIST | Source = RemoteAccess | ID = 20106

Description = Det går inte att lägga till gränssnittet {4F2432FD-F6B5-4572-A104-665E3ABB8459}

med routerhanteraren för protokollet IP. Följande fel inträffade: Det går inte att

slutföra funktionen.

 

Error - 2009-08-25 12:59:54 | Computer Name = HALLONKVIST | Source = RemoteAccess | ID = 20106

Description = Det går inte att lägga till gränssnittet {4F2432FD-F6B5-4572-A104-665E3ABB8459}

med routerhanteraren för protokollet IP. Följande fel inträffade: Det går inte att

slutföra funktionen.

 

Error - 2009-08-25 13:30:16 | Computer Name = HALLONKVIST | Source = Service Control Manager | ID = 7000

Description = Tjänsten Drivrutin för parallellport kunde inte startas på grund av

följande fel: %%1058

 

Error - 2009-08-25 13:31:36 | Computer Name = HALLONKVIST | Source = Service Control Manager | ID = 7022

Description = Tjänsten Tjänsten HP CUE DeviceDiscovery stannade under start.

 

Error - 2009-08-25 13:32:28 | Computer Name = HALLONKVIST | Source = RemoteAccess | ID = 20106

Description = Det går inte att lägga till gränssnittet {4F2432FD-F6B5-4572-A104-665E3ABB8459}

med routerhanteraren för protokollet IP. Följande fel inträffade: Det går inte att

slutföra funktionen.

 

Error - 2009-08-26 08:56:35 | Computer Name = HALLONKVIST | Source = Service Control Manager | ID = 7000

Description = Tjänsten Drivrutin för parallellport kunde inte startas på grund av

följande fel: %%1058

 

Error - 2009-08-26 08:57:56 | Computer Name = HALLONKVIST | Source = Service Control Manager | ID = 7022

Description = Tjänsten Tjänsten HP CUE DeviceDiscovery stannade under start.

 

Error - 2009-08-26 08:58:58 | Computer Name = HALLONKVIST | Source = RemoteAccess | ID = 20106

Description = Det går inte att lägga till gränssnittet {4F2432FD-F6B5-4572-A104-665E3ABB8459}

med routerhanteraren för protokollet IP. Följande fel inträffade: Det går inte att

slutföra funktionen.

 

 

< End of report >

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Farbror Blå

Hallå hallå! Hurra! Hurra! Jag har gjort omstart och nu är problemet borta! Tydde tydligen på att jag inaktiverade 1394-anslutningen...?! (Hur den sedan har hamnat där eller blivit aktiverad vet jag inte...)

 

Link to comment
Share on other sites

Farbror Blå

Du behöver kanske inte kolla de två logtexterna? Om du kommer på nåt som bör göras angående dem får du såklart meddela mig!

Tack för all hjälp!

 

Link to comment
Share on other sites

Roligt att brandväggen nu är igång!

 

Har du ett lokalt nätverk med flera datorer innanför en router?

 

Vad är detta för program?

Norton WMI Update

Är det meningen att du ska ha något Norton-program i datorn?

 

Avinstallera

"Ask Toolbar_is1" = Vuze Toolbar (alltså inte Vuze i sig utan toolbaren)

Ta sedan bort mappen C:\Program\AskBarDis

 

Kolla det här:

Internet Explorer - Internet-alternativ - Ansutningar - LAN-inställningar

Vad är förbockat och vad är ifyllt i rutorna?

 

Link to comment
Share on other sites

Farbror Blå

mayday mayday!! Säg den glädje som varar... Nu är problemet tillbaks igen. Roligt att brandväggen nu är igång! Jo jo, brandväggen har ju varit igång hela tiden, eller hur jag ska uttrycka det, det är ju bara vid omstart bubblan kommit upp att den inte är det, och sedan automatiskt korrigeras när man tryckte på bubblan, bara så vi förstår varandra.

Hursomhelst, problemet är där igen! Jag fattar inte... Det sista jag gjorde nu var att avinstallera skrivarrutiner, och sedan startade jag om för att avsluta avinstallationen. Och då var det alltså klippt igen! (Jag är tvungen att ominstallera dessa rutiner för att de inte slutfördes korrekt en tidigare gång.)

 

Link to comment
Share on other sites

Farbror Blå

Har du ett lokalt nätverk med flera datorer innanför en router? Nej, det har jag inte.

Har avinstallerat Norton WMI Update

Har avinstallerat Vuze Toolbar (Mappen AskBarDis fanns inte kvar)

Kolla det här:

Internet Explorer - Internet-alternativ - Ansutningar - LAN-inställningar

Vad är förbockat och vad är ifyllt i rutorna? Är ej förbockat under "Automatisk konfigurering". Under "Proxyserver" är första rutan förbockad (Använd en proxyserver för nätverket). I "Port" står det siffran 80. Inget mer. Inget ifyllt i "Avancerat".

 

Kommentar: Jag använder direkt bredband (ej modem).

 

Link to comment
Share on other sites

Farbror Blå

Du har fått svar på frågor och jag har gjort det du sa. Problemet är kvar! Jag har startad om två gånger.

Före första omstarten installerade jag skrivardrivrutin igen, sedan startade jag om. Obs! att det i början av installationen står att programmet förmodligen säger ifrån om man har brandväg på. (?) Den sade inte ifrån - detta är väl inte något som är relevant med problemet, men, det var bara en passus jag ville göra.

Efter första omstarten kom det inte fram någon bubbla (jag hade fortfarande CD-skivan kvar i datorn som har med skrivardrivrutinen att göra.)

Efter följande omstart kom bubblan fram igen (efter ca 5 minuter!). Men den försvann av sig självt, och när jag öppnar Windowsbrandväggen, så är den ju på... Konstigt.... Jag måste ju ha väck denna "antiupplysning från aktivitetsfältet på något sätt... :-/

 

Link to comment
Share on other sites

Har du ett lokalt nätverk med flera datorer innanför en router? Nej, det har jag inte.
Men du har brandväggen öppen för lokal fil- och skrivardelning så jag undrar hur många som kommer åt din dator. Samt att dess portar är öppna:

"1723:TCP" = 1723:TCP:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22015

"1701:UDP" = 1701:UDP:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22016

"500:UDP" = 500:UDP:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22017

Det är normalt att man behöver öppna portar för att torrentprogram ska fungera, men vet du vilket/vilka program som behöver de tre portarna?

 

Har avinstallerat Norton WMI Update
Kör Nortons städprogram för att få bort rester:

http://service1.symantec.com/Support/tsgeninfo.nsf/docid/2005033108162039

 

Under "Proxyserver" är första rutan förbockad (Använd en proxyserver för nätverket). I "Port" står det siffran 80.
Ta bort den bocken. Starta om datorn och kolla att det fortfarande går att surfa. Om inte så sätt tillbaks bocken.

 

Link to comment
Share on other sites

Farbror Blå

Menar du att dessa relaterade omständigheter kan ha att göra med det ursprungliga felet? Ok, jag ska testa, hur tar jag bort/stänger portarna? Gör jag det inifrån nätverksinställningar?

 

Link to comment
Share on other sites

Farbror Blå

Visst, jag har tidigare använt portar för fildelningsprogram, men nu är det väl bara att stänga dessa då?

Ska jag "stänga" brandväggen för loka fil- och skrivaravdelning då? I "skrivare och fax"??

 

Link to comment
Share on other sites

Menar du att dessa relaterade omständigheter kan ha att göra med det ursprungliga felet?
Vet inte, men om någon är inne i din dator så kan de ju göra vad som helst.

 

Ok, jag ska testa, hur tar jag bort/stänger portarna?

...

Ska jag "stänga" brandväggen för loka fil- och skrivaravdelning då?

Man gör inställningar för brandväggen i något som heter något med brandvägg i Kontrollpanelen.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.
×
×
  • Create New...