Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Problem med virus som blockerar viss nätåtkomst och flummar med datorn allmänt


Alzer

Recommended Posts

Hade Eset NoD32 virusskydd avstängd av någon anledning, och körde ett program i datorn som verkade säkert ( hade ingen tanke på att antivirusskyddet var avstängt) men cmd-rutan poppade up med lite grejer som inte såg allt för bra ut.

 

Nu har ett irriterande program som kommer upp lite då och då med "Your computer is infected bläblä" , kan visserligen få bort den genom att avsluta en av de många konstiga processer jag har fått, men den kommer ju tillbaka senare endå.

 

Problemet är dock annat, vissa sidor kan jag inte nå (främst de sidor som har något med antivirus att göra, försökte göra en onlinescan), min COMODO firewall visar felmeddelandet " The network firewall is not working properly" och viruset har avaktiverat Windows säkerhetscenter och stoppar det från att köras.

 

Förövrigt funkar de flesta sidorna och det mesta (kommer in på msn och onlinespel).

 

Här är en HiJackThis log om det är till någon hjälp...

 

[log]

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 21:49:25, on 2009-08-24

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\Program\AlienGUIse\wbload.exe

C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaantmon.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\tcpsvcs.exe

C:\WINDOWS\System32\snmp.exe

C:\WINDOWS\system32\sofatnet.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\stsystra.exe

C:\Program\Delade filer\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

C:\Program\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe

C:\Program\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe

C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

C:\Program\COMODO\SafeSurf\cssurf.exe

C:\Program\COMODO\COMODO Internet Security\cfp.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\msdrive32.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\Temp\_ex-68.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\12980624\12980624.exe

C:\Program\Eset\nod32kui.exe

C:\WINDOWS\services.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\14.tmp

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe

C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

c:\dmrn.exe

C:\WINDOWS\TEMP\CB462CC2.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: XML module - {500BCA15-57A7-4eaf-8143-8C619470B13D} - C:\WINDOWS\system32\msxml71.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [sigmatelSysTrayApp] stsystra.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program\Delade filer\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] C:\Program\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DVDLauncher] "C:\Program\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DMXLauncher] C:\Program\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS4ServiceManager] "C:\Program\Delade filer\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" -launchedbylogin

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSPM Startup] C:\DOCUME~1\Patrik\SKRIVB~1\INSTAL~1.EXE -startup

O4 - HKLM\..\Run: [COMODO SafeSurf] "C:\Program\COMODO\SafeSurf\cssurf.exe" -s

O4 - HKLM\..\Run: [COMODO Internet Security] "C:\Program\COMODO\COMODO Internet Security\cfp.exe" -h

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Driver Setup] C:\WINDOWS\msdrive32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PromoReg] C:\WINDOWS\Temp\_ex-68.exe

O4 - HKLM\..\Run: [12980624] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\12980624\12980624.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [reader_s] C:\WINDOWS\System32\reader_s.exe

O4 - HKLM\..\Run: [services] C:\WINDOWS\services.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [12CFG515-K641-55SF-N66P] C:\RECYCLER\S-1-5-21-0243636035-3055115376-381863306-1556\pqlmq.exe

O4 - HKCU\..\Run: [12CFG214-K641-11SF-N33P] C:\RECYCLER\S-1-5-21-0243936033-3052116371-381863308-1077\vslmq.exe

O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [Microsoft Driver Setup] C:\WINDOWS\msdrive32.exe

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [reader_s] C:\Documents and Settings\Patrik\reader_s.exe (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Patrik] C:\Documents and Settings\Patrik\Patrik.exe /i (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.hotmail.com/mail/w2/resources/MSNPUpld.cab

O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab

O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program\DELADE~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Background Intelligent Transfer Service (BITS) - Unknown owner - C:\WINDOWSO23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: COMODO Internet Security Helper Service (cmdAgent) - Unknown owner - C:\Program\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program\Delade filer\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMon) - Intel Corporation - C:\Program\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaantmon.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: MSSQL$SONY_MEDIAMGR - Unknown owner - C:\Program\Sony\Shared Plug-Ins\Media Manager\MSSQL$SONY_MEDIAMGR\Binn\sqlservr.exe (file missing)

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (nod32krn) - Eset - C:\Program\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: sofatnet Service (sofatnet) - Sigma Designs In - C:\WINDOWS\system32\sofatnet.exe

O23 - Service: SQLAgent$SONY_MEDIAMGR - Unknown owner - C:\Program\Sony\Shared Plug-Ins\Media Manager\MSSQL$SONY_MEDIAMGR\Binn\sqlagent.EXE (file missing)

O23 - Service: Automatic Updates (wuauserv) - Unknown owner - C:\WINDOWS

--

End of file - 9650 bytes

[/log]

 

Hjälp uppskattad :)

 

Link to comment
Share on other sites

Fungerar Nod32 nu? Kan du söka igenom datorn med det?

Vad hittar det i så fall?

 

Ladda ner Malwarebytes Anti-Malware (MBAM) från en av dessa länkar:

http://www.download.com/Malwarebytes-Anti-Malware/3000-8022_4-10804572.html

http://projects.securitywonks.net/projects/details.php?file=158

Dubbelklicka på mbam-setup för att installera programmet.

 

Om du får problem med att installera programmet så pröva med att byta namn på mbam-setup till något annat, t ex Alzer1. Om du får problem med att köra programmet så leta upp mappen där MBAM är installerat och byt namn på programfilen till t ex Alzer2.

 

[log]Se till i slutet av installationen att det är bockar för:

Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware

Starta Malwarebytes' Anti-Malware

Tryck på Slutför

Om det finns någon uppdatering så kommer den att laddas ner och installeras.

 

När programmet startar så välj "Utför snabb skanning" och tryck på Skanna.

Skanningen tar ett tag.

När den är klar så tryck på OK och sedan "Visa resultat".

Bocka för allt och tryck sedan Ta bort markerade.

När borttagningen är klar så öppnar Anteckningar med en logg.

 

Eventuellt så kommer det upp en begäran om att starta om datorn (Restart). I så fall gör det.

Om det blir ett felmeddelande Error loading... efter omstarten så starta om datorn än en gång.

Om programmet inte kommer igång efter omstarten så starta det.

 

Om loggen inte kommer upp själv i Anteckningar så hittar du loggen på fliken Loggar i MBAM.

Kopiera loggen och klistra in den i ditt svar tillsammans med en ny HijackThis-logg.[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

 

hijack log

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 00:37:07, on 2009-08-25

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\Program\AlienGUIse\wbload.exe

C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaantmon.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\tcpsvcs.exe

C:\WINDOWS\System32\snmp.exe

C:\WINDOWS\system32\sofatnet.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\stsystra.exe

C:\Program\Delade filer\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

C:\Program\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe

C:\Program\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe

C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

C:\Program\COMODO\SafeSurf\cssurf.exe

C:\Program\COMODO\COMODO Internet Security\cfp.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\Eset\nod32kui.exe

C:\WINDOWS\services.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\msdrive32.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\services.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [sigmatelSysTrayApp] stsystra.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program\Delade filer\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] C:\Program\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DVDLauncher] "C:\Program\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DMXLauncher] C:\Program\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS4ServiceManager] "C:\Program\Delade filer\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" -launchedbylogin

O4 - HKLM\..\Run: [COMODO SafeSurf] "C:\Program\COMODO\SafeSurf\cssurf.exe" -s

O4 - HKLM\..\Run: [COMODO Internet Security] "C:\Program\COMODO\COMODO Internet Security\cfp.exe" -h

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\pchealth\helpctr\Binaries\MSCONFIG.EXE /auto

O4 - HKLM\..\Run: [reader_s] C:\WINDOWS\System32\reader_s.exe

O4 - HKLM\..\Run: [services] C:\WINDOWS\services.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [12CFG214-K641-11SF-N33P] C:\RECYCLER\S-1-5-21-0243936033-3052116371-381863308-1077\vslmq.exe

O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [Microsoft Driver Setup] C:\WINDOWS\msdrive32.exe

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [reader_s] C:\Documents and Settings\Patrik\reader_s.exe (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Patrik] C:\Documents and Settings\Patrik\Patrik.exe /i (User 'Default user')

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.hotmail.com/mail/w2/resources/MSNPUpld.cab

O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab

O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program\DELADE~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Background Intelligent Transfer Service (BITS) - Unknown owner - C:\WINDOWSO23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: COMODO Internet Security Helper Service (cmdAgent) - Unknown owner - C:\Program\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program\Delade filer\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMon) - Intel Corporation - C:\Program\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaantmon.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: MSSQL$SONY_MEDIAMGR - Unknown owner - C:\Program\Sony\Shared Plug-Ins\Media Manager\MSSQL$SONY_MEDIAMGR\Binn\sqlservr.exe (file missing)

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (nod32krn) - Eset - C:\Program\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: sofatnet Service (sofatnet) - Sigma Designs In - C:\WINDOWS\system32\sofatnet.exe

O23 - Service: SQLAgent$SONY_MEDIAMGR - Unknown owner - C:\Program\Sony\Shared Plug-Ins\Media Manager\MSSQL$SONY_MEDIAMGR\Binn\sqlagent.EXE (file missing)

O23 - Service: Automatic Updates (wuauserv) - Unknown owner - C:\WINDOWS

--

End of file - 8917 bytes

[/log]

 

MBAM log

 

[log]Malwarebytes' Anti-Malware 1.35

Databasversion: 1904

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

 

2009-08-25 00:26:58

mbam-log-2009-08-25 (00-26-58).txt

 

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 76742

Förfluten tid: 7 minute(s), 30 second(s)

 

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 19

Infekterade registervärden: 3

Infekterade registerdataposter: 3

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 19

 

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registernycklar:

HKEY_CLASSES_ROOT\xml.xml (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\xml.xml.1 (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{500bca15-57a7-4eaf-8143-8c619470b13d} (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{9233c3c0-1472-4091-a505-5580a23bb4ac} (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{1a26f07f-0d60-4835-91cf-1e1766a0ec56} (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{500bca15-57a7-4eaf-8143-8c619470b13d} (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{500bca15-57a7-4eaf-8143-8c619470b13d} (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mozilla\Somefox (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Protect (Rootkit.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\affri (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\affri (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MS Juan (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\contim (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\IProxyProvider (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MS Track System (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\XML (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AGprotect (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\protect (Rootkit.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\protect (Rootkit.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade registervärden:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\services (Trojan.FakeAlert.H) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\taskman (Backdoor.Bot) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\reader_s (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade registerdataposter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\AntiVirusDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\FirewallDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\UpdatesDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade filer:

C:\Documents and Settings\Patrik\Lokala inställningar\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5\057G0IXH\hanbf[1].htm (Trojan.TinyDownloader705) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Patrik\Lokala inställningar\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5\057G0IXH\nkkllpu[1].htm (Trojan.TinyDownloader705) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Patrik\Lokala inställningar\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5\6HNNNKC0\atdhuv[2].htm (Trojan.TinyDownloader705) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Patrik\Lokala inställningar\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5\6HNNNKC0\bbsuper3[2].htm (Trojan.TinyDownloader705) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Patrik\Lokala inställningar\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5\6HNNNKC0\ebbpttlp[1].htm (Trojan.TinyDownloader705) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Patrik\Lokala inställningar\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5\C0C16H84\hanbf[1].htm (Trojan.TinyDownloader705) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Patrik\Lokala inställningar\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5\M0HC30O9\nkkllpu[1].htm (Trojan.TinyDownloader705) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Patrik\Lokala inställningar\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5\ZWLHK4IK\qnxoc[1].htm (Trojan.TinyDownloader705) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\3.tmp (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\5.tmp (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\A.tmp (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\B.tmp (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\E.tmp (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\F.tmp (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\FInstall.sys (Backdoor.Bot) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\BM2fc6a7ac.txt (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\clkcnt.txt (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\Fonts\j8j88j.exe (Worm.Archive) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\drivers\protect.sys (Rootkit.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Tack för ditt svar Cecila

 

Nod32 hittade ca 10 skumma filer i C:\, lyckades ta bort dem genom av avsluta alla skumma processer och sedan deleta filerna manuellt.

 

Efter att jag startade om datorn efter MBAM-skanningen så visade COMODO att brandväggen fungerade igen, men efter 10 sekunder frös skärmen och var tvungen att stänga av datorn. När jag startade den igen så hade jag 3 länkar till porr på skrivbordet, de skumma filerna i C:\ kom tillbaka en efter en(deletade dem direkt på samma sätt som förut) och COMODO visade att någonting var fel med brandväggen igen.

 

Något som kan vara värt att nämna var att jag råkade ignorera C:\WINDOWS\services i MBAM skanresultetet, den tog alltså inte borts av MBAM, valde att låta det vara eftersom jag hade för mig att det är en ganska viktig fil. Bör jag göra om MBAM-skanningen och inkludera den filen?

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Vet du var du har surfat någonstans för att få in det här?

 

Något som kan vara värt att nämna var att jag råkade ignorera C:\WINDOWS\services i MBAM skanresultetet, den tog alltså inte borts av MBAM, valde att låta det vara eftersom jag hade för mig att det är en ganska viktig fil.
Jag ser inte till något sådant i loggen.

I min dator finns ingen mapp som heter services i C:\Windows och inte heller någon fil som heter något med services. Däremot i C:\Windows\System32 så finns det en fil som heter services.exe. Kör du MBAM en gång till.

 

Om inte MBAM får bort allt så finns det ett annat bra program att använda, men det får bli i morgon för nu är det läggdags.

 

Link to comment
Share on other sites

Körde MBAM igen nu, och inkluderade filen som jag råkade ignorera, och ny startas inte datorn ( får bluescreen med felmeddelande och sedan en automatisk reboot), kör i felsäkert läge för tillfället.

 

Tack för ditt svar Brynäsarn, försökde uppdatera MBAM, men eftersom mitt / virus / trojen w/e flummar med brandväggen så kunde jag tyvärr inte göra det...

 

Några suggestions? Omformatera datorn?

 

Föressten, innan jag får bluescreen så är skärmen svart och jag får meddelandet "Loading PDR for descriptor mode....done" i en halv sekund, (tror det står det iallfall, svårt att se), ser precis ut som CMDtolken. Vet inte om jag fått det här meddelandet förut, känner dock inte igen det.

 

Link to comment
Share on other sites

MBAM gör backup på (sätter i karantän) allt den hittar så du borde kunna återställa allt som den gjorde.

 

Om det inte hjälper så gör en systemåterställning (Start - Program - Tillbehör - Systemverktyg) till en tidpunkt innan MBAM-körningen så ska du förhoppningsvis få datorn att starta i normalt läge.

 

Link to comment
Share on other sites

Inget av dem fungerar tyvärr (vet ej varför), finns det något annat jag kan göra eller är det bara att omformatera datorn? (vill dock helst undvika det).

 

Link to comment
Share on other sites

I HijackThis-loggen så syns en skadlig fil som ibland syns ihop med en virut-infektion. Virut är en infektion som ändrar om i varenda exe-fil i datorn och en dator som råkar ut för det blir allmänt konstig eftersom programmen inte fungerar som de ska längre. Det finns ingen riktig bot utan man behöver formatera och installera om Windows. Om du vill så kan du kolla om det är så på det här sättet:

 

Surfa till http://www.virustotal.com (fungerar bäst med Internet Explorer) klistra in ett av följande filnamn i rutan, tryck på Skicka Fil och vänta tills resultatet är klart (Närvarande status blir genomförd). Klistra in resultatet från de olika antivirusprogrammen (inte Övrig information) här. Upprepa med nästa filnamn.

C:\WINDOWS\system32\userinit.exe

C:\WINDOWS\system32\explorer.exe

 

Om åtminstone en av filerna är infekterade så måste Windows installeras om. Du kan kopiera alla filer utom programfiler (.exe) och filer som har med webbutveckling att göra (bland annat .php) till USB-minne, DVD-skiva etc. Om datorn fungerar så dåligt att det är svårt att göra det så kan en körning med Dr Web CureIt reparera Windows något. Men det kräver att du har tillgång till en frisk dator där du kan göra en startbar CD-skiva som du sedan startar den dåliga datorn ifrån.

http://www.freedrweb.com/livecd/

 

Link to comment
Share on other sites

Lyckades få igång Windows normalt igen genom att välja senaste fungerande startup under Advancerade Startalternativ (tror jag).

Dock så kommer jag inte in på virustotal.com (vissa sidor fungerar inte som sagt).

 

Bör jag köra det andra programmet som du nämnde innan du gick och la dig? Eller några andra förslag?

 

Link to comment
Share on other sites

Om det är en virut-infektion så ger det inget att köra ComboFix. Om du inte heller kommer åt någon av webbsidorna som 927 föreslår så gör en zip-fil med de båda filerna (eller bara en om du har svårt att få till det) och ladda upp på http://www.skickafilen.se/ och som epost-adress så kan du skriva in min som du ser när du trycker på Anv.info i underkanten av det här inlägget. Då kan jag ladda ner filerna och kolla upp på virustotal.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...