Just nu i M3-nätverket
Jump to content

explorer.exe slukar all CPU


ebla

Recommended Posts

Hej,

 

Jag har en Dell Vostro 1710 som har segat ur rejält på slutet och när jag kollat processerna visar det sig att explorer.exe slukar 100% av CPU:n, fläkten går på högvarv och datorn blir stekhet. När jag stänger explorer.exe lugnar allt ner sig till normal nivå såvitt jag kan se men så fort jag startar den återkommer problemet. Hur kan jag komma tillrätta med det här?

 

Link to comment
Share on other sites

Försvinner Skrivbordet när du stänger av explorer.exe?

Vad har du gjort för att kolla att du inte har skadliga program i datorn?

 

Link to comment
Share on other sites

Helge Larsson

Det finns bara en lösning och det är att stoppa in en GNU/Linux LiveCD, t.ex. Ubuntu 9.04!

 

Och därefter ta bort alla partioner hårddisken.

 

Stoppa in din Windows XP hårddisk skapa din Windows XP partition ca 30 procent av hårddisken, låt den andra halvan vara tom. Installera sedan XP, eller om du har en "riktig" installations skiva så kan du skapa en bantad och uppdaterad installations skiva med hjälp av nLite -- http://www.nliteos.com/. På denna installerar du dina windows spel.

 

Efter installationen ser du till att Windows Xp är uppdaterad (Windows Update)...

 

Därefter tar du fram din Windows Vista installations skiva och ser till att göra likadant som med Windows XP med vLite http://www.vlite.net/. Du låter då Vista ta upp 30 procent...

 

Sedan tar du fram din Ubuntu 9.04 Live CD och trycket på install ikonen, denna kommer då allokera resten av utrymmet som finns kvar. Låt denna göra detta automatisk för den behöver skapa en swap partion också.

 

Därefter ska du kunna välja att starta upp antingen Windows XP, Vista , (7) eller Ubuntu 9.04!

 

Ubuntu är ganska så okänslig emot virus så det är denna som borde användas för att kolla upp virus på Windows partitionerna...

 

Kolla upp http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=700253 där de använder Linux för att kolla upp om datorn innehåller virus. Detta är säkrare då Linux och Windows inte kan bli infekterad samtidigt även om Windows är betydligt mera drabbad än Linux.

 

Link to comment
Share on other sites

Det finns bara en lösning och det är att stoppa in en GNU/Linux LiveCD, t.ex. Ubuntu 9.04!
Vi har nog lite olika åsikter där.

 

Link to comment
Share on other sites

Helge Larsson

Du glömde läsa vidare angående finnessen att använda GNU/Linux till att kontrollera om någon av Windows partitionerna har virus, fördelen är att virus uppdateringarna är gratis och att skanningen sker under ett operativsystem som inte kan bli infekterad av ett Windows Virus.

 

Nästa fördel är att använda nLite för XP och vLite för Vista eller 7'an på att så sätt minimera risken att någon program kan infektera Windows partitionerna.

 

Om ni tycker att det är för mycket att upplåta 30 procent av hårddisken för Ubuntu så kan ni fixa till en "uppdaterad" Ubuntu LiveCD med det nämnda programmet...

 

Skicka en kommentar om ni trots allt är intresserade så kan jag ta fram en länk... om inte så låte det bero och glöm mitt inlägg!

 

Om ni inte vill så låter jag väl saken bero och ni får lösa problemen bäst ni vill.

 

Tänk om du kör ett program på din infekterade dator så kan detta program du kör också bli infekterad och på så sätt dölja sin existens. Tänk också på att många "anti-virus" program är också förhållandevis ganska så drabbade av virus program...

 

Så kanske du har rätt, jag ska lägga av och ge tips och ni får sköta era virus själva.

 

IDG: radera mitt konto!

 

[inlägget ändrat 2009-08-24 19:21:23 av Helge Larsson]

Link to comment
Share on other sites

Hej Cecilia,

 

Ikonerna på skrivbordet försvinner när jag avslutar explorer.exe ja, jag har kört nod32-scan utan att ha hittat något. Prövade just Malwarebytes Anti-malware men då verkar den hänga sig... Några tips på vad jag kan köra?

 

Link to comment
Share on other sites

Du glömde läsa vidare angående finnessen att använda GNU/Linux till att kontrollera om någon av Windows partitionerna har virus, fördelen är att virus uppdateringarna är gratis och att skanningen sker under ett operativsystem som inte kan bli infekterad av ett Windows Virus.
Nej då, jag läste det. Visst är det en möjlighet men det är ju inte den enda lösningen.

 

Link to comment
Share on other sites

Vi kan se vad DDS visar till att börja med. Spara DDS på Skrivbordet.

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/dds.scr

 

Starta programmet (i Vista högerklicka och Kör som administratör).

Tryck Yes/Ja om frågan om Optional Scan dyker upp.

I ditt svar bifogar du de två loggarna DSS.txt och Attach.txt på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen nappen i Besvara-fönstret

Upprepa med nästa logg.

 

Link to comment
Share on other sites

Helge Larsson

Min lösning är 100 procentig!

 

Felet beror säkert på en bugg, virus eller vad som helst!

 

Man kan slita håret i alla oänlighet på att leta upp när WIndows slutar att fungera som det är tänkt!

 

Link to comment
Share on other sites

[log]

DDS (Ver_09-07-30.01) - NTFSx86

Run by ebla at 19:41:51,53 on 2009-08-24

Internet Explorer: 8.0.6001.18813 BrowserJavaVersion: 1.6.0_14

Microsoft® Windows Vista™ Business 6.0.6001.1.1252.46.1053.18.3070.1882 [GMT 2:00]

 

AV: ESET NOD32 Antivirussystem 2.70 *On-access scanning enabled* (Updated) {E5E70D32-0101-4F12-8FB0-D96ACA4F34C0}

SP: Windows Defender *enabled* (Updated) {D68DDC3A-831F-4FAE-9E44-DA132C1ACF46}

 

============== Running Processes ===============

 

C:\Windows\system32\wininit.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k rpcss

C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k GPSvcGroup

C:\Windows\system32\SLsvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\system32\rundll32.exe

C:\Windows\System32\WLTRYSVC.EXE

C:\Windows\system32\WLANExt.exe

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Windows\system32\AERTSrv.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\Program Files\PostgreSQL\8.3\bin\pg_ctl.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Program Files\Dell Support Center\bin\sprtsvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Program Files\PostgreSQL\8.3\bin\postgres.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k WerSvcGroup

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\PostgreSQL\8.3\bin\postgres.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\DellTPad\Apoint.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Windows\OEM13Mon.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\PostgreSQL\8.3\bin\postgres.exe

C:\Program Files\PostgreSQL\8.3\bin\postgres.exe

C:\Program Files\PostgreSQL\8.3\bin\postgres.exe

C:\Program Files\PostgreSQL\8.3\bin\postgres.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\DellTPad\ApMsgFwd.exe

C:\Windows\System32\WLTRAY.EXE

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program Files\DellTPad\Apntex.exe

C:\Program Files\DellTPad\HidFind.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD DX\PDVDDXSrv.exe

C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe

C:\Program Files\ESET\nod32kui.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Emotum\Mobile Broadband\Mobile.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\dpupdchk.exe

C:\Program Files\Dell\QuickSet\quickset.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

C:\Windows\System32\alg.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\wermgr.exe

C:\Windows\System32\bcmwltry.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k SDRSVC

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\system32\rundll32.exe

C:\Users\ebla\Desktop\dds.scr

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

 

============== Pseudo HJT Report ===============

 

uStart Page = hxxp://www.google.se/ig/dell?hl=sv&client=dell-row&channel=se&ibd=6080905

uWindow Title = Internet Explorer erhållet från Dell

uDefault_Page_URL = hxxp://www.google.se/ig/dell?hl=sv&client=dell-row&channel=se&ibd=6080905

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

BHO: Adobe PDF Reader Link Helper: {06849e9f-c8d7-4d59-b87d-784b7d6be0b3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelper.dll

BHO: Windows Live inloggningshjälpen: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll

BHO: Google Toolbar Helper: {aa58ed58-01dd-4d91-8333-cf10577473f7} - c:\program files\google\google toolbar\GoogleToolbar.dll

BHO: Google Toolbar Notifier BHO: {af69de43-7d58-4638-b6fa-ce66b5ad205d} - c:\program files\google\googletoolbarnotifier\5.1.1309.15642\swg.dll

BHO: Google Dictionary Compression sdch: {c84d72fe-e17d-4195-bb24-76c02e2e7c4e} - c:\program files\google\google toolbar\component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll

BHO: CBrowserHelperObject Object: {ca6319c0-31b7-401e-a518-a07c3db8f777} - c:\program files\dell\bae\BAE.dll

BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program files\java\jre6\bin\jp2ssv.dll

TB: Google Toolbar: {2318c2b1-4965-11d4-9b18-009027a5cd4f} - c:\program files\google\google toolbar\GoogleToolbar.dll

uRun: [DellSupportCenter] "c:\program files\dell support center\bin\sprtcmd.exe" /P DellSupportCenter

uRun: [swg] c:\program files\google\googletoolbarnotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

uRun: [Emotum Mobile Broadband] c:\program files\emotum\mobile broadband\Mobile.exe

uRun: [WMPNSCFG] c:\program files\windows media player\WMPNSCFG.exe

mRun: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

mRun: [ECenter] c:\dell\e-center\EULALauncher.exe

mRun: [Apoint] c:\program files\delltpad\Apoint.exe

mRun: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

mRun: [OEM13Mon.exe] c:\windows\OEM13Mon.exe

mRun: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

mRun: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

mRun: [NVHotkey] rundll32.exe c:\windows\system32\nvHotkey.dll,Start

mRun: [DELL Webcam Manager] "c:\program files\dell\dell webcam manager\DellWMgr.exe" /s

mRun: [broadcom Wireless Manager UI] c:\windows\system32\WLTRAY.exe

mRun: [Google Desktop Search] "c:\program files\google\google desktop search\GoogleDesktop.exe" /startup

mRun: [dscactivate] "c:\program files\dell support center\gs_agent\custom\dsca.exe"

mRun: [PDVDDXSrv] "c:\program files\cyberlink\powerdvd dx\PDVDDXSrv.exe"

mRun: [intelliPoint] "c:\program files\microsoft intellipoint\ipoint.exe"

mRun: [DellSupportCenter] "c:\program files\dell support center\bin\sprtcmd.exe" /P DellSupportCenter

mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:\program files\adobe\reader 8.0\reader\Reader_sl.exe"

mRun: [nod32kui] "c:\program files\eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

mRun: [QuickTime Task] "c:\program files\quicktime\QTTask.exe" -atboottime

mRun: [iTunesHelper] "c:\program files\itunes\iTunesHelper.exe"

mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program files\java\jre6\bin\jusched.exe"

StartupFolder: c:\progra~2\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\bankid~1.lnk - c:\program files\personal\bin\Personal.exe

StartupFolder: c:\progra~2\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\quickset.lnk - c:\program files\dell\quickset\quickset.exe

mPolicies-system: EnableUIADesktopToggle = 0 (0x0)

mPolicies-system: EnableLUA = 0 (0x0)

IE: {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - c:\program files\pokerstars\PokerStarsUpdate.exe

IE: {C2A80015-C447-4dc4-82DD-AED83D6ED57E} - c:\microgaming\poker\ladbrokesmpp\MPPoker.exe

IE: {C53BFCFC-7A54-4627-AEBA-2CD4871FCA97} - c:\microgaming\poker\unibetpokermpp\MPPoker.exe

LSP: c:\windows\system32\imon.dll

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_14-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0005-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_05-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0007-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_07-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0014-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_14-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_14-windows-i586.cab

Filter: x-sdch - {B1759355-3EEC-4C1E-B0F1-B719FE26E377} - c:\program files\google\google toolbar\component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll

Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:\progra~1\common~1\skype\SKYPE4~1.DLL

AppInit_DLLs: c:\progra~1\google\google~2\GOEC62~1.DLL

 

================= FIREFOX ===================

 

FF - ProfilePath - c:\users\ebla\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\nb75p9ii.defaultFF - plugin: c:\program files\personal\bin\np_prsnl.dll

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0007-ABCDEFFEDCBA}

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0011-ABCDEFFEDCBA}

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0013-ABCDEFFEDCBA}

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0014-ABCDEFFEDCBA}

 

---- FIREFOX POLICIES ----

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.visited_color", "#551A8B");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-l10n.js - pref("browser.fixup.alternate.suffix", ".se");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.videoFeeds.handler", "ask");

 

============= SERVICES / DRIVERS ===============

 

R1 nod32drv;nod32drv;c:\windows\system32\drivers\nod32drv.sys [2008-9-15 15424]

R2 AERTFilters;Andrea RT Filters Service;c:\windows\system32\AERTSrv.exe [2008-9-5 77824]

R2 pgsql-8.3;PostgreSQL Database Server 8.3;c:\program files\postgresql\8.3\bin\pg_ctl.exe [2008-2-1 65536]

R3 O2MDRDR;O2MDRDR;c:\windows\system32\drivers\o2media.sys [2008-9-5 48472]

R3 O2SDRDR;O2SDRDR;c:\windows\system32\drivers\o2sd.sys [2008-9-5 43480]

R3 OEM13Vfx;Creative Camera OEM013 Video VFX Driver;c:\windows\system32\drivers\OEM13Vfx.sys [2008-9-5 7424]

R3 OEM13Vid;Creative Camera OEM013 Driver;c:\windows\system32\drivers\OEM13Vid.sys [2008-9-5 235840]

S3 ggflt;SEMC USB Flash Driver Filter;c:\windows\system32\drivers\ggflt.sys [2009-6-27 13224]

S3 MBAMSwissArmy;MBAMSwissArmy;c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys [2008-12-2 38160]

S3 seu3bus;Sony Ericsson MD400g Mobile Broadband Composite Device driver (WDM);c:\windows\system32\drivers\seu3bus.sys [2009-6-4 307200]

S3 seu3card;Sony Ericsson MD400g Device Mgmt;c:\windows\system32\drivers\seu3card.sys [2009-6-4 380800]

S3 seu3mdfl;Sony Ericsson MD400g Mobile Broadband Modem Filter;c:\windows\system32\drivers\seu3mdfl.sys [2009-6-4 14976]

S3 seu3mdfl2;Sony Ericsson MD400g Mobile Broadband Data Modem Filter;c:\windows\system32\drivers\seu3mdfl2.sys [2009-6-4 14976]

S3 seu3mdm;Sony Ericsson MD400g Mobile Broadband Modem Driver;c:\windows\system32\drivers\seu3mdm.sys [2009-6-4 389376]

S3 seu3mdm2;Sony Ericsson MD400g Mobile Broadband Data Modem Driver;c:\windows\system32\drivers\seu3mdm2.sys [2009-6-4 434176]

S3 seu3nd5;Sony Ericsson MD400g Mobile Broadband Network Adapter (NDIS);c:\windows\system32\drivers\seu3nd5.sys [2009-6-4 25984]

S3 seu3unic;Sony Ericsson MD400g Mobile Broadband Network Adapter (WDM);c:\windows\system32\drivers\seu3unic.sys [2009-6-4 405504]

S3 Sony_EricssonWWSC;Sony Ericsson PC SC Port;c:\windows\system32\drivers\seu3scard.sys [2009-6-4 24232]

 

=============== Created Last 30 ================

 

2009-08-24 19:00 348,212,323 a------- c:\windows\MEMORY.DMP

2009-08-21 23:01 <DIR> --d----- c:\program files\Full Tilt Poker

2009-08-17 19:18 <DIR> --d----- c:\program files\Goal Win

2009-08-12 14:43 71,680 a------- c:\windows\system32\atl.dll

2009-08-12 14:43 160,256 a------- c:\windows\system32\wkssvc.dll

2009-08-12 14:43 2,066,432 a------- c:\windows\system32\mstscax.dll

2009-08-12 14:43 91,136 a------- c:\windows\system32\avifil32.dll

2009-08-12 14:43 313,344 a------- c:\windows\system32\wmpdxm.dll

2009-08-12 14:43 7,680 a------- c:\windows\system32\spwmp.dll

2009-08-12 14:43 4,096 a------- c:\windows\system32\msdxm.ocx

2009-08-12 14:43 4,096 a------- c:\windows\system32\dxmasf.dll

2009-08-12 14:43 8,147,456 a------- c:\windows\system32\wmploc.DLL

2009-08-12 14:43 43,520 a------- c:\windows\system32\msdxm.tlb

2009-08-12 14:43 18,432 a------- c:\windows\system32\amcompat.tlb

 

==================== Find3M ====================

 

2009-08-24 19:34 183,096 a------- c:\programdata\nvModes.dat

2009-08-24 19:34 183,096 a------- c:\progra~2\nvModes.dat

2009-08-14 14:44 1,718 a------- c:\users\ebla\appdata\roaming\wklnhst.dat

2009-08-13 10:09 597,836 a------- c:\windows\system32\perfh01D.dat

2009-08-13 10:09 117,416 a------- c:\windows\system32\perfc01D.dat

2009-08-03 13:36 38,160 a------- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2009-08-03 13:36 19,096 a------- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2009-07-21 23:52 915,456 a------- c:\windows\system32\wininet.dll

2009-07-21 23:47 109,056 a------- c:\windows\system32\iesysprep.dll

2009-07-21 23:47 71,680 a------- c:\windows\system32\iesetup.dll

2009-07-21 22:13 133,632 a------- c:\windows\system32\ieUnatt.exe

2009-06-27 16:09 0 a---h--- c:\windows\system32\drivers\Msft_Kernel_ggsemc_01007.Wdf

2009-06-27 16:01 143,360 a------- c:\windows\inf\infstrng.dat

2009-06-27 16:01 86,016 a------- c:\windows\inf\infstor.dat

2009-06-27 16:01 51,200 a------- c:\windows\inf\infpub.dat

2009-06-27 16:01 1,112,288 a------- c:\windows\system32\WdfCoInstaller01007.dll

2009-06-27 16:01 25,512 a------- c:\windows\system32\drivers\ggsemc.sys

2009-06-27 16:01 13,224 a------- c:\windows\system32\drivers\ggflt.sys

2009-06-15 17:24 156,672 a------- c:\windows\system32\t2embed.dll

2009-06-15 17:20 72,704 a------- c:\windows\system32\fontsub.dll

2009-06-15 17:20 10,240 a------- c:\windows\system32\dciman32.dll

2009-06-15 14:52 289,792 a------- c:\windows\system32\atmfd.dll

2009-05-29 10:22 16,742,799 a------- c:\programdata\vlc-0.9.9-win32.exe

2009-05-29 10:22 16,742,799 a------- c:\progra~2\vlc-0.9.9-win32.exe

2008-12-16 17:17 56 a---h--- c:\programdata\ezsidmv.dat

2008-12-16 17:17 56 a---h--- c:\progra~2\ezsidmv.dat

2008-09-05 23:19 665,600 a------- c:\windows\inf\drvindex.dat

2008-01-21 08:23 290,490 a------- c:\windows\inf\perflib\041d\perfi.dat

2008-01-21 08:23 290,490 a------- c:\windows\inf\perflib\041d\perfh.dat

2008-01-21 08:23 35,978 a------- c:\windows\inf\perflib\041d\perfd.dat

2008-01-21 08:23 35,978 a------- c:\windows\inf\perflib\041d\perfc.dat

2008-01-21 04:43 174 a--sh--- c:\program files\desktop.ini

2006-11-02 11:20 287,440 a------- c:\windows\inf\perflib\0000\perfi.dat

2006-11-02 11:20 287,440 a------- c:\windows\inf\perflib\0000\perfh.dat

2006-11-02 11:20 30,674 a------- c:\windows\inf\perflib\0000\perfd.dat

2006-11-02 11:20 30,674 a------- c:\windows\inf\perflib\0000\perfc.dat

2008-09-05 14:38 74 ---shr-- c:\windows\CT4CET.bin

 

============= FINISH: 19:42:43,36 ===============

[/log][log]

UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG.

IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT

 

DDS (Ver_09-07-30.01)

 

Microsoft® Windows Vista™ Business

Boot Device: \Device\HarddiskVolume3

Install Date: 2008-09-05 15:26:50

System Uptime: 2009-08-24 19:33:22 (0 hours ago)

 

Motherboard: Dell Inc. | | 0X805C

Processor: Intel® Core2 Duo CPU T8300 @ 2.40GHz | U2E1 | 2401/800mhz

 

==== Disk Partitions =========================

 

C: is FIXED (NTFS) - 139 GiB total, 0,753 GiB free.

D: is FIXED (NTFS) - 149 GiB total, 148,956 GiB free.

E: is FIXED (NTFS) - 10 GiB total, 6,28 GiB free.

F: is CDROM ()

 

==== Disabled Device Manager Items =============

 

Class GUID: {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}

Description: Hamachi Network Interface

Device ID: ROOT\NET\0000

Manufacturer: LogMeIn, Inc.

Name: Hamachi Network Interface

PNP Device ID: ROOT\NET\0000

Service: hamachi

 

==== System Restore Points ===================

 

 

==== Installed Programs ======================

 

Adobe Flash Player 10 ActiveX

Adobe Flash Player 10 Plugin

Adobe Reader 8.1.3

Adobe Shockwave Player 11.5

Advanced Audio FX Engine

Advanced Video FX Engine

Apple Mobile Device Support

Apple Software Update

µTorrent

BankID säkerhetsprogram 4.10

Bestpoker (remove only)

Bestpoker Classic

Bonjour

Browser Address Error Redirector

Canon MP460

Championship Manager 01-02

Choice Guard

Cisco EAP-FAST Module

Cisco LEAP Module

Cisco PEAP Module

Compatibility Pack för Office 2007-systemet

Dell Support Center (Support Software)

Dell Touchpad

Dell Webcam Center

Dell Webcam Manager

Dells Wireless-kort för trådlösa nätverk

EDocs

Full Tilt Poker

Goal Win (remove only)

Google Desktop

Google Toolbar for Internet Explorer

Hamachi 1.0.3.0

Holdem Manager

Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595)

Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484)

Huawei Modems

InterActual Player

iTunes

Java 6 Update 14

Java 6 Update 5

Java 6 Update 7

Ladbrokes Poker

Laptop Integrated Webcam Driver (1.01.01.0529)

Live! Cam Avatar Creator

Live! Cam Avatar v1.0

Malwarebytes' Anti-Malware

Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack SP1 - sve

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

Microsoft Application Error Reporting

Microsoft IntelliPoint 6.2

Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 (Swedish)

Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053

Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable

Microsoft Works

Mobile Broadband

Mozilla Firefox (3.0.13)

MSVCRT

NOD32 Antivirus

NVIDIA Drivers

PokerStars

PokerStove version 1.21

PokerTracker 3 (remove only)

PostgreSQL 8.3

PowerDVD

QuickSet

QuickTime

Realtek High Definition Audio Driver

Roxio Activation Module

Roxio Creator Audio

Roxio Creator BDAV Plugin

Roxio Creator Copy

Roxio Creator Data

Roxio Creator DE

Roxio Creator Tools

Roxio Express Labeler 3

Roxio Update Manager

Security Update for CAPICOM (KB931906)

Skype™ 3.8

Sonic CinePlayer Decoder Pack

Sony Ericsson MD400 Wireless Modem

SopCast 3.0.3

Spelling Dictionaries Support For Adobe Reader 8

Spotify

Språkpaket för Microsoft .NET Framework 3.5 SP 1 - sve

Svenska Spels Poker

Telenor Stay Connected

Unibet Poker

Update Service

Windows Live Communications Platform

Windows Live Essentials

Windows Live inloggningsassistenten

Windows Live Messenger

Windows Live OneCare safety scanner

Windows Live Upload Tool

WinRAR archiver

VLC media player 0.9.2

Xvid 1.1.3 final uninstall

 

==== End Of File ===========================

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Surfa till http://www.virustotal.com (fungerar bäst med Internet Explorer) klistra in ett av följande filnamn i rutan, tryck på Skicka Fil och vänta tills resultatet är klart (Närvarande status blir genomförd). Klistra in resultatet från de olika antivirusprogrammen (inte Övrig information) här. Upprepa med nästa filnamn.

c:\windows\OEM13Mon.exe

 

Det är gamla Java-versioner med säkerhetshål i datorn. Jag rekommenderar dig att installera en ny från http://www.java.com/sv/ och därefter avinstallera alla Java utom den senaste i Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program (inga webbläsare igång).

 

Hur länge har du haft problem med explorer.exe?

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hur vet du inte att detta program som "han" ska installera/köra inte har ett virus?
Det brukar det inte ha. Visst skulle det kunna inträffa men det är osannolikt.

 

Visst kan man lösa många problem genom att ominstallera Windows men varför blanda in Ubuntu eller någon annan Linux-dist. Jag har inget emot Ubuntu, jag använder det också. Men det är ju så få antivirusprogram som fungerar på Ubuntu så det är ju svårt att få till någon bra genomsökning av Windows-installationens filer från Ubuntu. Att använda ClamAV ger ju inte mycket eftersom det har en dålig detekteringsförmåga.

 

Tänk om du kör ett program på din infekterade dator så kan detta program du kör också bli infekterad och på så sätt dölja sin existens. Tänk också på att många "anti-virus" program är också förhållandevis ganska så drabbade av virus program...
Ja, det förekommer infektioner som infekterar alla programfiler i datorn, men tack och lov så är de ganska ovanliga. Det som förekommit i år är några virut-infektioner och då går det inte att reparera eller laga filerna utan då måste Windows installeras om.

 

Link to comment
Share on other sites

[log]a-squared 4.5.0.24 2009.08.21 -

AhnLab-V3 5.0.0.2 2009.08.20 -

AntiVir 7.9.1.3 2009.08.20 -

Antiy-AVL 2.0.3.7 2009.08.20 -

Authentium 5.1.2.4 2009.08.20 -

Avast 4.8.1335.0 2009.08.20 -

AVG 8.5.0.406 2009.08.21 -

BitDefender 7.2 2009.08.21 -

CAT-QuickHeal 10.00 2009.08.20 -

ClamAV 0.94.1 2009.08.20 -

Comodo 2040 2009.08.21 -

DrWeb 5.0.0.12182 2009.08.21 -

eSafe 7.0.17.0 2009.08.20 -

eTrust-Vet 31.6.6691 2009.08.20 -

F-Prot 4.4.4.56 2009.08.20 -

F-Secure 8.0.14470.0 2009.08.21 -

Fortinet 3.120.0.0 2009.08.21 -

GData 19 2009.08.21 -

Ikarus T3.1.1.68.0 2009.08.21 -

Jiangmin 11.0.800 2009.08.20 -

K7AntiVirus 7.10.823 2009.08.20 -

Kaspersky 7.0.0.125 2009.08.21 -

McAfee 5715 2009.08.20 -

McAfee+Artemis 5715 2009.08.20 -

McAfee-GW-Edition 6.8.5 2009.08.20 Heuristic.BehavesLike.Win32.Downloader.P

Microsoft 1.4903 2009.08.20 -

NOD32 4353 2009.08.20 -

Norman 6.01.09 2009.08.20 -

nProtect 2009.1.8.0 2009.08.20 -

Panda 10.0.0.14 2009.08.20 -

PCTools 4.4.2.0 2009.08.20 -

Prevx 3.0 2009.08.21 -

Rising 21.43.34.00 2009.08.20 -

Sophos 4.44.0 2009.08.21 -

Sunbelt 3.2.1858.2 2009.08.20 -

Symantec 1.4.4.12 2009.08.21 -

TheHacker 6.3.4.3.384 2009.08.21 -

TrendMicro 8.950.0.1094 2009.08.20 -

VBA32 3.12.10.9 2009.08.20 -

ViRobot 2009.8.20.1893 2009.08.20 -

VirusBuster 4.6.5.0 2009.08.20 -

[/log]

 

Jag ger mig på Java nu.

 

Problemen med explorer.exe kan ha pågått ett tag (nån vecka) men har definitivt blivit mycket värre idag.

 

 

LOG inlagt av moderator.

 

[inlägget ändrat 2009-08-25 06:59:54 av Maratonmannen]

Link to comment
Share on other sites

Kan det ha varit i samband med något av dessa två program?

2009-08-21 23:01 <DIR> --d----- c:\program files\Full Tilt Poker

2009-08-17 19:18 <DIR> --d----- c:\program files\Goal Win

Är något av dem crackat eller fixat på något annat sätt så att det kan ha fått in infektionen?

 

För annars så verkar det inte ha hänt mycket i datorn under augusti.

 

Kommer det något i Loggboken (Kontrollpanelen - Administrationsverktyg) i samband med att explorer.exe börjar lägga beslag på processorn?

 

Link to comment
Share on other sites

Körde reboot nu och fick svartskärm med vi text; Filsystemet är NTFS och Volymettiketten är OS. Du kan avbryta diskkontrollen men rekommenderas att låta den fortsätta.

 

Sedan kördes en kontroll där det stod nåt i stil med CHKDSK verifierar filer. Vad menas med detta?

 

Link to comment
Share on other sites

Programmen du nämner är vanliga pokerprogram som massor av folk använder. De är varken crackade eller fixade på nåt sätt så jag tror inte att det skulle ha kommit den vägen, även om det såklart är en möjlighet.

 

Hur fungerar loggboken? Är det det som står under loggsammanfattning som är intressant?

 

Link to comment
Share on other sites

Då är det nog inte något problem med de två programmen.

 

Sedan kördes en kontroll där det stod nåt i stil med CHKDSK verifierar filer.
Låter som att det skulle kunna tänkas vara något problem med hårddisken. Stod det att Chkdsk åtgärdade något?

 

För säkerhets skull ta backup/säkerhetskopior på alla viktiga filer du har på hårddisken.

 

Är det det som står under loggsammanfattning som är intressant?
Jag tycker att jag hittar enklast det som är nytt under rubriken Sammanfattning av administrativa händelser. Där kan man kolla efter händelser som har inträffat de senaste 24 timmarna och där särskilt under Kritisk och Fel.

 

Link to comment
Share on other sites

Hann inte se om chkdsk åtgärdade något. :(

 

Under kritisk hittar jag ingenting men under Fel finns 544 st händelser senaste 24 h. Kan jag på nåt sätt skicka logg?

 

Link to comment
Share on other sites

Fick till det här, ingen aning om det ger nåt men postar det iaf:

[log]Nivå Datum och tid Källa Händelse-ID Aktivitetskategori

Fel 2009-08-24 22:22:46 Service Control Manager 7000 Ingen "Tjänsten BCM42RLY kunde inte startas på grund av följande fel:

Det går inte att hitta filen."

Fel 2009-08-24 22:22:45 Service Control Manager 7000 Ingen "Tjänsten BCM42RLY kunde inte startas på grund av följande fel:

Det går inte att hitta filen."

Fel 2009-08-24 22:22:43 Microsoft-Windows-SharedAccess_NAT 31004 Ingen DNS-proxyagenten kunde inte allokera 0 byte från minnet. Detta kan bero på att det virtuella minnet nästan är fullt, eller på att ett internt fel uppstod i minneshanteraren.

Fel 2009-08-24 22:22:27 Service Control Manager 7032 Ingen "Tjänsthanteraren försökte utföra en korrigeringsåtgärd (Starta om tjänsten) efter att tjänsten Windows Search avslutats oväntat, men denna åtgärd misslyckades med följande fel:

Det finns redan en aktiv session av tjänsten."

Fel 2009-08-24 22:22:26 Service Control Manager 7000 Ingen "Tjänsten BCM42RLY kunde inte startas på grund av följande fel:

Det går inte att hitta filen."

Fel 2009-08-24 22:22:10 Service Control Manager 7000 Ingen "Tjänsten BCM42RLY kunde inte startas på grund av följande fel:

Det går inte att hitta filen."

Fel 2009-08-24 22:22:00 Service Control Manager 7000 Ingen "Tjänsten BCM42RLY kunde inte startas på grund av följande fel:

Det går inte att hitta filen."

Fel 2009-08-24 22:21:59 Service Control Manager 7000 Ingen "Tjänsten BCM42RLY kunde inte startas på grund av följande fel:

Det går inte att hitta filen."

Fel 2009-08-24 22:21:58 Service Control Manager 7000 Ingen "Tjänsten BCM42RLY kunde inte startas på grund av följande fel:

Det går inte att hitta filen."

Fel 2009-08-24 22:21:58 Service Control Manager 7000 Ingen "Tjänsten Windows Search kunde inte startas på grund av följande fel:

Tjänsten svarade inte på start- eller kontrollbegäran i tid."

Fel 2009-08-24 22:21:57 Service Control Manager 7009 Ingen En timeout (30000 ms) inträffade vid väntan på att tjänsten Windows Search skulle ansluta.

Fel 2009-08-24 22:21:57 Microsoft-Windows-DistributedCOM 10005 Ingen "DCOM fick felet ""1053"" vid försök att starta tjänsten WSearch med argumenten """" för att köra servern:

{7D096C5F-AC08-4F1F-BEB7-5C22C517CE39}"

Fel 2009-08-24 22:21:57 Service Control Manager 7031 Ingen Tjänsten Windows Search avslutades oväntat. Den har gjort detta 1 gång(er). Följande åtgärd kommer att utföras om 30000 millisekunder: Starta om tjänsten.

Fel 2009-08-24 22:21:56 Service Control Manager 7024 Ingen Tjänsten Windows Search avbröts med det tjänstspecifika felet 2147749155 (0x80040D23).

Fel 2009-08-24 22:21:56 Service Control Manager 7000 Ingen "Tjänsten Parallel port driver kunde inte startas på grund av följande fel:

Tjänsten kan inte startas. Anledningen är antingen att tjänsten är spärrad eller att inga aktiva enheter är associerade med den."

Fel 2009-08-24 22:21:55 Microsoft-Windows-WMI 10 Ingen "Event filter with query ""SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA ""Win32_Processor"" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99"" could not be reactivated in namespace ""//./root/CIMV2"" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected."

Fel 2009-08-24 22:21:54 Microsoft-Windows-Search 3058 Insamlingstjänst "Det går inte att initiera programmet.

 

Kontext: program Windows

 

Information:

Det gick inte att läsa innehållsindexet. (0xc0041800)

"

Fel 2009-08-24 22:21:54 Microsoft-Windows-Search 3028 Insamlingstjänst "Det går inte att initiera insamlingsobjektet.

 

Kontext: program Windows, katalog SystemIndex

 

Information:

Det gick inte att läsa innehållsindexet. (0xc0041800)

"

Fel 2009-08-24 22:21:54 Microsoft-Windows-Search 3029 Insamlingstjänst "Det går inte att initiera plugin-programmet i <Search.TripoliIndexer>.

 

Kontext: program Windows, katalog SystemIndex

 

Information:

Det gick inte att läsa innehållsindexet. (0xc0041800)

"

Fel 2009-08-24 22:21:54 Microsoft-Windows-Search 7040 Söktjänst "Skadade datafiler har upptäckts i indexet. Det görs ett försök att korrigera det här problemet automatiskt genom att återskapa indexet.

 

Kontext: program Windows, katalog SystemIndex

 

Information:

Det gick inte att läsa innehållsindexets metadata. 0xc0041801 (0xc0041801)

"

Fel 2009-08-24 22:21:14 Microsoft-Windows-HttpEvent 15016 Ingen Det gick inte att starta säkerhetspaketet Kerberos för autentisering på serversidan. Felkoden finns i datafältet.

Fel 2009-08-24 21:11:32 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 21:11:32 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 21:11:32 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 21:11:32 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 21:11:27 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 21:11:27 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 21:11:26 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 21:11:26 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 21:11:26 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 21:11:26 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 21:11:26 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 21:11:26 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 21:11:26 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 21:11:26 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 21:09:49 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 21:09:49 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 21:09:49 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 21:09:49 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 21:09:49 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 21:09:49 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 21:09:49 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 21:09:49 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:40:44 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:40:44 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:40:44 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:40:44 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:40:44 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:40:44 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:40:44 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:40:44 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:40:43 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:40:43 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:38:47 ESENT 104 Allmänt Windows (2616) Windows: Databasmodulen har stoppat instansen (0) med fel (-510).

Fel 2009-08-24 19:38:45 Microsoft-Windows-Search 7040 Insamlingstjänst "Skadade datafiler har upptäckts i indexet. Det görs ett försök att korrigera det här problemet automatiskt genom att återskapa indexet.

 

Kontext: program Windows, katalog SystemIndex

 

Information:

Det gick inte att läsa innehållsindexets metadata. (0xc0041801)

"

Fel 2009-08-24 19:38:37 Microsoft-Windows-Search 3013 Insamlingstjänst "Det går inte att uppdatera posten <C:\USERS\EBLA\DESKTOP\MALIN\NY MAPP (2)\BRÄNN NER DET!\MUSIK\SPLEEN UNITED-NEANDERTHAL\09-SPLEEN_UNITED-MY_TRIBE_PART_II.MP3> i hash-mappningen.

 

Kontext: program , katalog SystemIndex

 

Information:

En enhet som är ansluten till datorn fungerar inte. (0x8007001f)

"

Fel 2009-08-24 19:38:36 Microsoft-Windows-Search 3013 Insamlingstjänst "Det går inte att uppdatera posten <C:\USERS\EBLA\DESKTOP\MALIN\NY MAPP (2)\BRÄNN NER DET!\MUSIK\SPLEEN UNITED-NEANDERTHAL\08-SPLEEN_UNITED-HIGH_RISE.MP3> i hash-mappningen.

 

Kontext: program , katalog SystemIndex

 

Information:

En enhet som är ansluten till datorn fungerar inte. (0x8007001f)

"

Fel 2009-08-24 19:38:36 Microsoft-Windows-Search 3013 Insamlingstjänst "Det går inte att uppdatera posten <C:\USERS\EBLA\DESKTOP\MALIN\NY MAPP (2)\BRÄNN NER DET!\MUSIK\SPLEEN UNITED-NEANDERTHAL\07-SPLEEN_UNITED-66.MP3> i hash-mappningen.

 

Kontext: program , katalog SystemIndex

 

Information:

En enhet som är ansluten till datorn fungerar inte. (0x8007001f)

"

Fel 2009-08-24 19:38:36 Microsoft-Windows-Search 3013 Insamlingstjänst "Det går inte att uppdatera posten <C:\USERS\EBLA\DESKTOP\MALIN\NY MAPP (2)\BRÄNN NER DET!\MUSIK\SPLEEN UNITED-NEANDERTHAL\06-SPLEEN_UNITED-DOMINATOR.MP3> i hash-mappningen.

 

Kontext: program , katalog SystemIndex

 

Information:

En enhet som är ansluten till datorn fungerar inte. (0x8007001f)

"

Fel 2009-08-24 19:38:36 Microsoft-Windows-Search 3013 Insamlingstjänst "Det går inte att uppdatera posten <C:\USERS\EBLA\DESKTOP\MALIN\NY MAPP (2)\BRÄNN NER DET!\MUSIK\SPLEEN UNITED-NEANDERTHAL\05-SPLEEN_UNITED-EVERYBODY_WANTS_REVENGE.MP3> i hash-mappningen.

 

Kontext: program , katalog SystemIndex

 

Information:

En enhet som är ansluten till datorn fungerar inte. (0x8007001f)

"

Fel 2009-08-24 19:38:36 Microsoft-Windows-Search 3013 Insamlingstjänst "Det går inte att uppdatera posten <C:\USERS\EBLA\DESKTOP\MALIN\NY MAPP (2)\BRÄNN NER DET!\MUSIK\SPLEEN UNITED-NEANDERTHAL\04-SPLEEN_UNITED-HEAT.MP3> i hash-mappningen.

 

Kontext: program , katalog SystemIndex

 

Information:

En enhet som är ansluten till datorn fungerar inte. (0x8007001f)

"

Fel 2009-08-24 19:38:35 Microsoft-Windows-Search 3013 Insamlingstjänst "Det går inte att uppdatera posten <C:\USERS\EBLA\DESKTOP\MALIN\NY MAPP (2)\BRÄNN NER DET!\MUSIK\SPLEEN UNITED-NEANDERTHAL\03-SPLEEN_UNITED-FAILURE_1977.MP3> i hash-mappningen.

 

Kontext: program , katalog SystemIndex

 

Information:

En enhet som är ansluten till datorn fungerar inte. (0x8007001f)

"

Fel 2009-08-24 19:38:35 Microsoft-Windows-Search 3013 Insamlingstjänst "Det går inte att uppdatera posten <C:\USERS\EBLA\DESKTOP\MALIN\NY MAPP (2)\BRÄNN NER DET!\MUSIK\SPLEEN UNITED-NEANDERTHAL\02-SPLEEN_UNITED-MY_TRIBE.MP3> i hash-mappningen.

 

Kontext: program , katalog SystemIndex

 

Information:

En enhet som är ansluten till datorn fungerar inte. (0x8007001f)

"

Fel 2009-08-24 19:38:34 Microsoft-Windows-Search 3013 Insamlingstjänst "Det går inte att uppdatera posten <C:\USERS\EBLA\DESKTOP\MALIN\NY MAPP (2)\BRÄNN NER DET!\MUSIK\SPLEEN UNITED-NEANDERTHAL\01-SPLEEN_UNITED-SUBURBIA.MP3> i hash-mappningen.

 

Kontext: program , katalog SystemIndex

 

Information:

En enhet som är ansluten till datorn fungerar inte. (0x8007001f)

"

Fel 2009-08-24 19:38:34 Microsoft-Windows-Search 3013 Insamlingstjänst "Det går inte att uppdatera posten <C:\USERS\EBLA\DESKTOP\MALIN\NY MAPP (2)\BRÄNN NER DET!\MUSIK\SPLEEN UNITED-NEANDERTHAL\00-SPLEEN_UNITED-NEANDERTHAL-2008-IFA.SFV> i hash-mappningen.

 

Kontext: program , katalog SystemIndex

 

Information:

En enhet som är ansluten till datorn fungerar inte. (0x8007001f)

"

Fel 2009-08-24 19:38:34 Microsoft-Windows-Search 3013 Insamlingstjänst "Det går inte att uppdatera posten <C:\USERS\EBLA\DESKTOP\MALIN\NY MAPP (2)\BRÄNN NER DET!\MUSIK\SPLEEN UNITED-NEANDERTHAL\00-SPLEEN_UNITED-NEANDERTHAL-2008-IFA.M3U> i hash-mappningen.

 

Kontext: program , katalog SystemIndex

 

Information:

En enhet som är ansluten till datorn fungerar inte. (0x8007001f)

"

Fel 2009-08-24 19:38:34 Microsoft-Windows-Search 3013 Insamlingstjänst "Det går inte att uppdatera posten <C:\USERS\EBLA\DESKTOP\MALIN\NY MAPP (2)\BRÄNN NER DET!\MUSIK\SPLEEN UNITED-NEANDERTHAL\00-SPLEEN_UNITED-NEANDERTHAL-2008-IFA-FRONT.JPG> i hash-mappningen.

 

Kontext: program , katalog SystemIndex

 

Information:

En enhet som är ansluten till datorn fungerar inte. (0x8007001f)

"

Fel 2009-08-24 19:38:32 Microsoft-Windows-Search 3013 Insamlingstjänst "Det går inte att uppdatera posten <C:\USERS\EBLA\DESKTOP\MALIN\NY MAPP (2)\BRÄNN NER DET!\MUSIK\SPLEEN UNITED-NEANDERTHAL\00-SPLEEN_UNITED-NEANDERTHAL-2008-IFA-CD.JPG> i hash-mappningen.

 

Kontext: program , katalog SystemIndex

 

Information:

En enhet som är ansluten till datorn fungerar inte. (0x8007001f)

"

Fel 2009-08-24 19:38:32 Microsoft-Windows-Search 3013 Insamlingstjänst "Det går inte att uppdatera posten <C:\USERS\EBLA\DESKTOP\MALIN\NY MAPP (2)\BRÄNN NER DET!\MUSIK\SPLEEN UNITED-NEANDERTHAL\00-SPLEEN_UNITED-NEANDERTHAL-2008-IFA-BACK.JPG> i hash-mappningen.

 

Kontext: program , katalog SystemIndex

 

Information:

En enhet som är ansluten till datorn fungerar inte. (0x8007001f)

"

Fel 2009-08-24 19:38:31 Microsoft-Windows-Search 3013 Insamlingstjänst "Det går inte att uppdatera posten <C:\USERS\EBLA\DESKTOP\MALIN\NY MAPP (2)\BRÄNN NER DET!\MUSIK\BASEMENT JAXX - THE SINGLES\BASEMENT JAXX - THE SINGLES.M3U> i hash-mappningen.

 

Kontext: program , katalog SystemIndex

 

Information:

En enhet som är ansluten till datorn fungerar inte. (0x8007001f)

"

Fel 2009-08-24 19:38:31 Microsoft-Windows-Search 3013 Insamlingstjänst "Det går inte att uppdatera posten <C:\USERS\EBLA\DESKTOP\MALIN\NY MAPP (2)\BRÄNN NER DET!\MUSIK\BASEMENT JAXX - THE SINGLES\15 - SAMBA MAGIC .MP3> i hash-mappningen.

 

Kontext: program , katalog SystemIndex

 

Information:

En enhet som är ansluten till datorn fungerar inte. (0x8007001f)

"

Fel 2009-08-24 19:38:31 Microsoft-Windows-Search 3013 Insamlingstjänst "Det går inte att uppdatera posten <C:\USERS\EBLA\DESKTOP\MALIN\NY MAPP (2)\BRÄNN NER DET!\MUSIK\BASEMENT JAXX - THE SINGLES\14 - FLY LIFE .MP3> i hash-mappningen.

 

Kontext: program , katalog SystemIndex

 

Information:

En enhet som är ansluten till datorn fungerar inte. (0x8007001f)

"

Fel 2009-08-24 19:38:31 Microsoft-Windows-Search 3013 Insamlingstjänst "Det går inte att uppdatera posten <C:\USERS\EBLA\DESKTOP\MALIN\NY MAPP (2)\BRÄNN NER DET!\MUSIK\BASEMENT JAXX - THE SINGLES\13 - JUS 1 KISS .MP3> i hash-mappningen.

 

Kontext: program , katalog SystemIndex

 

Information:

En enhet som är ansluten till datorn fungerar inte. (0x8007001f)

"

Fel 2009-08-24 19:38:30 Microsoft-Windows-Search 3013 Insamlingstjänst "Det går inte att uppdatera posten <C:\USERS\EBLA\DESKTOP\MALIN\NY MAPP (2)\BRÄNN NER DET!\MUSIK\BASEMENT JAXX - THE SINGLES\12 - DO YOUR THING .MP3> i hash-mappningen.

 

Kontext: program , katalog SystemIndex

 

Information:

En enhet som är ansluten till datorn fungerar inte. (0x8007001f)

"

Fel 2009-08-24 19:38:30 Microsoft-Windows-Search 3013 Insamlingstjänst "Det går inte att uppdatera posten <C:\USERS\EBLA\DESKTOP\MALIN\NY MAPP (2)\BRÄNN NER DET!\MUSIK\BASEMENT JAXX - THE SINGLES\11 - DONT KNOW ME .MP3> i hash-mappningen.

 

Kontext: program , katalog SystemIndex

 

Information:

En enhet som är ansluten till datorn fungerar inte. (0x8007001f)

"

Fel 2009-08-24 19:38:29 ESENT 492 Loggning/Återställning "Windows (2616) Windows: Loggfilssekvensen i ""C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Applications\Windows\"" har avbrutits på grund av ett oåterkalleligt fel. De databaser som använder den här loggfilssekvensen kommer inte att kunna uppdateras mer. Korrigera problemet och starta om eller återställ från säkerhetskopian."

Fel 2009-08-24 19:38:29 ESENT 413 Loggning/Återställning Windows (2616) Windows: Det går inte att skapa en ny loggfil eftersom databasen inte kan skriva till loggenheten. Enheten kan vara skrivskyddad, full, felkonfigurerad eller skadad. Fel -1022.

Fel 2009-08-24 19:38:23 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:38:23 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:38:23 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:38:23 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:38:23 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:38:23 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:38:23 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:38:23 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:38:23 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:38:23 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:38:23 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:38:23 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:38:23 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:38:23 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:38:23 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:38:23 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:38:20 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:38:20 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:38:10 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:38:08 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:38:03 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:37:37 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:37:32 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:37:32 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:37:32 ESENT 488 Allmänt "wuaueng.dll (1116) SUS20ClientDataStore: Ett försök att skapa filen ""C:\Windows\SoftwareDistribution\DataStore\Logs\tmp.edb"" misslyckades med systemfelet 1393 (0x00000571): ""Diskstrukturen är skadad och kan inte läsas. "". Åtgärden att skapa filen misslyckas med felet -1022 (0xfffffc02)."

Fel 2009-08-24 19:37:31 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:37:31 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:37:30 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:37:30 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:37:30 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:37:30 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:37:30 ESENT 488 Allmänt "wuaueng.dll (1116) SUS20ClientDataStore: Ett försök att skapa filen ""C:\Windows\SoftwareDistribution\DataStore\Logs\tmp.edb"" misslyckades med systemfelet 1393 (0x00000571): ""Diskstrukturen är skadad och kan inte läsas. "". Åtgärden att skapa filen misslyckas med felet -1022 (0xfffffc02)."

Fel 2009-08-24 19:37:29 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:37:29 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:37:28 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:37:27 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:37:27 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:37:27 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:37:27 ESENT 488 Allmänt "wuaueng.dll (1116) SUS20ClientDataStore: Ett försök att skapa filen ""C:\Windows\SoftwareDistribution\DataStore\Logs\tmp.edb"" misslyckades med systemfelet 1393 (0x00000571): ""Diskstrukturen är skadad och kan inte läsas. "". Åtgärden att skapa filen misslyckas med felet -1022 (0xfffffc02)."

Fel 2009-08-24 19:37:25 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:37:25 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:37:24 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:37:23 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:37:19 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:37:19 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:37:19 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:37:19 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:37:18 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:37:18 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:37:18 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:37:18 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:37:18 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:37:18 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:37:18 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:37:18 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:37:18 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:37:18 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:37:18 ESENT 439 Loggning/Återställning wuaueng.dll (1116) SUS20ClientDataStore: Det går inte att skriva ett reservfilhuvud för filen C:\Windows\SoftwareDistribution\DataStore\DataStore.edb. Fel -1022.

Fel 2009-08-24 19:37:18 ESENT 488 Allmänt "wuaueng.dll (1116) SUS20ClientDataStore: Ett försök att skapa filen ""C:\Windows\SoftwareDistribution\DataStore\DataStore.edb"" misslyckades med systemfelet 1393 (0x00000571): ""Diskstrukturen är skadad och kan inte läsas. "". Åtgärden att skapa filen misslyckas med felet -1022 (0xfffffc02)."

Fel 2009-08-24 19:37:18 ESENT 104 Allmänt wuaueng.dll (1116) SUS20ClientDataStore: Databasmodulen har stoppat instansen (0) med fel (-1022).

Fel 2009-08-24 19:37:18 ESENT 439 Loggning/Återställning wuaueng.dll (1116) SUS20ClientDataStore: Det går inte att skriva ett reservfilhuvud för filen C:\Windows\SoftwareDistribution\DataStore\Logs\edb.chk. Fel -1022.

Fel 2009-08-24 19:37:18 ESENT 488 Allmänt "wuaueng.dll (1116) SUS20ClientDataStore: Ett försök att skapa filen ""C:\Windows\SoftwareDistribution\DataStore\Logs\edb.chk"" misslyckades med systemfelet 1393 (0x00000571): ""Diskstrukturen är skadad och kan inte läsas. "". Åtgärden att skapa filen misslyckas med felet -1022 (0xfffffc02)."

Fel 2009-08-24 19:37:18 ESENT 439 Loggning/Återställning wuaueng.dll (1116) SUS20ClientDataStore: Det går inte att skriva ett reservfilhuvud för filen C:\Windows\SoftwareDistribution\DataStore\DataStore.edb. Fel -1022.

Fel 2009-08-24 19:37:18 ESENT 488 Allmänt "wuaueng.dll (1116) SUS20ClientDataStore: Ett försök att skapa filen ""C:\Windows\SoftwareDistribution\DataStore\DataStore.edb"" misslyckades med systemfelet 1393 (0x00000571): ""Diskstrukturen är skadad och kan inte läsas. "". Åtgärden att skapa filen misslyckas med felet -1022 (0xfffffc02)."

Fel 2009-08-24 19:37:18 ESENT 439 Loggning/Återställning wuaueng.dll (1116) SUS20ClientDataStore: Det går inte att skriva ett reservfilhuvud för filen C:\Windows\SoftwareDistribution\DataStore\Logs\edb.chk. Fel -1022.

Fel 2009-08-24 19:37:18 ESENT 488 Allmänt "wuaueng.dll (1116) SUS20ClientDataStore: Ett försök att skapa filen ""C:\Windows\SoftwareDistribution\DataStore\Logs\edb.chk"" misslyckades med systemfelet 1393 (0x00000571): ""Diskstrukturen är skadad och kan inte läsas. "". Åtgärden att skapa filen misslyckas med felet -1022 (0xfffffc02)."

Fel 2009-08-24 19:37:17 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:37:17 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:37:17 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:37:17 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:37:17 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:37:17 ESENT 439 Loggning/Återställning wuaueng.dll (1116) SUS20ClientDataStore: Det går inte att skriva ett reservfilhuvud för filen C:\Windows\SoftwareDistribution\DataStore\DataStore.edb. Fel -1022.

Fel 2009-08-24 19:37:17 ESENT 488 Allmänt "wuaueng.dll (1116) SUS20ClientDataStore: Ett försök att skapa filen ""C:\Windows\SoftwareDistribution\DataStore\DataStore.edb"" misslyckades med systemfelet 1393 (0x00000571): ""Diskstrukturen är skadad och kan inte läsas. "". Åtgärden att skapa filen misslyckas med felet -1022 (0xfffffc02)."

Fel 2009-08-24 19:37:16 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:37:16 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:37:16 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:37:16 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:37:16 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:37:16 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:37:16 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:37:16 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:37:16 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:37:16 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:37:16 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:37:16 ESENT 439 Loggning/Återställning wuaueng.dll (1116) SUS20ClientDataStore: Det går inte att skriva ett reservfilhuvud för filen C:\Windows\SoftwareDistribution\DataStore\DataStore.edb. Fel -1022.

Fel 2009-08-24 19:37:16 ESENT 488 Allmänt "wuaueng.dll (1116) SUS20ClientDataStore: Ett försök att skapa filen ""C:\Windows\SoftwareDistribution\DataStore\DataStore.edb"" misslyckades med systemfelet 1393 (0x00000571): ""Diskstrukturen är skadad och kan inte läsas. "". Åtgärden att skapa filen misslyckas med felet -1022 (0xfffffc02)."

Fel 2009-08-24 19:37:15 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:37:15 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:37:15 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:37:15 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:37:15 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:37:15 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:37:15 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:37:15 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:37:15 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:37:15 ESENT 439 Loggning/Återställning wuaueng.dll (1116) SUS20ClientDataStore: Det går inte att skriva ett reservfilhuvud för filen C:\Windows\SoftwareDistribution\DataStore\DataStore.edb. Fel -1022.

Fel 2009-08-24 19:37:15 ESENT 488 Allmänt "wuaueng.dll (1116) SUS20ClientDataStore: Ett försök att skapa filen ""C:\Windows\SoftwareDistribution\DataStore\DataStore.edb"" misslyckades med systemfelet 1393 (0x00000571): ""Diskstrukturen är skadad och kan inte läsas. "". Åtgärden att skapa filen misslyckas med felet -1022 (0xfffffc02)."

Fel 2009-08-24 19:37:14 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:37:14 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:37:14 ESENT 488 Allmänt "wuaueng.dll (1116) SUS20ClientDataStore: Ett försök att skapa filen ""C:\Windows\SoftwareDistribution\DataStore\Logs\tmp.edb"" misslyckades med systemfelet 1393 (0x00000571): ""Diskstrukturen är skadad och kan inte läsas. "". Åtgärden att skapa filen misslyckas med felet -1022 (0xfffffc02)."

Fel 2009-08-24 19:37:09 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:37:09 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:37:09 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:37:09 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:37:09 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:37:09 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:37:09 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:37:09 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:37:09 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:37:09 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:37:09 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:37:09 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:37:09 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:37:09 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:37:09 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:37:09 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:36:54 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:36:54 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:36:54 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:36:54 ESENT 488 Allmänt "Windows (2616) Windows: Ett försök att skapa filen ""C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Applications\Windows\MSStmp.log"" misslyckades med systemfelet 1393 (0x00000571): ""Diskstrukturen är skadad och kan inte läsas. "". Åtgärden att skapa filen misslyckas med felet -1022 (0xfffffc02)."

Fel 2009-08-24 19:36:53 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:36:53 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:36:46 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:36:39 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:35:28 Service Control Manager 7000 Ingen "Tjänsten BCM42RLY kunde inte startas på grund av följande fel:

Det går inte att hitta filen."

Fel 2009-08-24 19:35:27 Service Control Manager 7000 Ingen "Tjänsten BCM42RLY kunde inte startas på grund av följande fel:

Det går inte att hitta filen."

Fel 2009-08-24 19:35:26 Service Control Manager 7000 Ingen "Tjänsten BCM42RLY kunde inte startas på grund av följande fel:

Det går inte att hitta filen."

Fel 2009-08-24 19:35:25 Service Control Manager 7000 Ingen "Tjänsten BCM42RLY kunde inte startas på grund av följande fel:

Det går inte att hitta filen."

Fel 2009-08-24 19:34:57 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:57 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:57 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:57 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:57 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:57 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:56 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:56 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:56 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:34:56 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:34:56 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:56 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:56 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:56 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:55 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:55 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:55 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:55 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:54 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:54 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:34:53 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:34:53 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:52 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:34:52 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:50 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:50 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:50 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:50 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:34:50 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:34:50 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:34:50 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:34:50 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:50 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:50 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:34:50 Microsoft-Windows-CAPI2 11 Ingen "Det gick inte att extrahera tredjepartsrotlista från autouppdaterings-CAB-filen vid: <http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab>. Fel: Diskstrukturen är skadad och kan inte läsas.

."

Fel 2009-08-24 19:34:49 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:34:49 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:49 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:34:49 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:49 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:34:49 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:49 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:49 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:49 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:34:49 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:34:49 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:34:49 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:49 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:34:49 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:34:48 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:34:48 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:48 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:48 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:48 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:34:48 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:48 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:34:48 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:34:48 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:34:48 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:34:48 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:34:47 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:47 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:34:47 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:47 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:34:47 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:47 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:34:47 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:34:47 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:34:47 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:34:47 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:34:47 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:34:46 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:46 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:46 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:46 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:34:46 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:46 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:46 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:34:46 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:46 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:34:45 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:45 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:34:45 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:45 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:34:45 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen C:.

Fel 2009-08-24 19:34:45 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:45 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:45 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:45 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:45 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:44 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:44 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:44 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:44 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:44 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:44 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:44 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:44 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:44 Ntfs 55 (2) Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget CHKDSK på volymen OS.

Fel 2009-08-24 19:34:44 Application Error 1000 (100) Felet uppstod i programmet bcmwltry.exe, version 4.170.25.12, tidsstämpel 0x46f3437a, felet uppstod i modulen ntdll.dll, version 6.0.6001.18000, tidsstämpel 0x4791a7a6, undantagskod 0xc015000f, felförskjutning 0x000761b7, process-ID 0x6d4, programmets starttid 0x01ca24e117d47b62.

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

CPU-användning ligger och hoppar mellan 80-100% men det skiftar hela tiden kraftigt vad det är som drar. explorer.exe och taskmgr.exe ser ut att dra mest.

 

Link to comment
Share on other sites

Det var mycket på kort tid så jag förstår om datorn har mycket annat att göra.

 

"Tjänsten BCM42RLY kunde inte startas på grund av följande fel:

Det går inte att hitta filen."

Jag får fram att det är en tjänst som hör ihop med trådlösa nätverk. Har du något sådant eller kanske avinstallerat det?

 

Men annars så verkar det vara väldigt mycket som handlar om problem med att hitta filer eller filsystemet på hårddisken. Det är risk för att Windows kommer att sluta att fungera så om du inte redan har kopior på alla viktiga filer så se till att göra det på en gång!

 

Därefter så se vad programmet Hard Disk Sentinel http://www.hdsentinel.com säger om datorn. Du hittar nedladdningslänken mot slutet "Download and freely try Hard Disk Sentinel Software Now". Sedan är det fliken S.M.A.R.T. som är intressantast.

 

Link to comment
Share on other sites

Jag har växlat mellan 2 olika trådlösa nätverk, ett här hos brosan och ett hos en kompis. Har dock inte avinstallerat nåt. Kan det ha med det att göra?

 

Ska köra sentinel nu..

 

Link to comment
Share on other sites

Enligt Hard Disk Sentinel SMART-fliken så är all OK. Ska jag köra nåt test eller räcker det med att ha installerat det för att kunna lite på värdena?

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...