Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Chkdsk startar om hela tiden


Breehc Nicdoll

Recommended Posts

Breehc Nicdoll

Det verkar icke vara mitt problem. Är det någon som vet, var schemaläggningen av chkdsk sparas? Det jag gjorde med hivefilen var nog ändå korrekt (jag haver läst om det på andra sidor), men jag undrar i vilken (register-)fil, som schemaläggningen sparas i. Partitionen är icke smutsig.

 

/* B.N. */

 

Link to comment
Share on other sites

Schemalagda jobb finns som filer med filändelsen .job och man hanterar dem i Kontrollpanelen - Schemalagda aktiviteter (har jag för mig att det heter i XP)

 

Link to comment
Share on other sites

Breehc Nicdoll

Som sagt så kan jag icke komma åt operativsystemet, utan måste koppla in hårddisken i en annan dator (med Vista). Jobfilerna verkar finnas i C:\WINDOWS\Tasks; kan jag koppla in hårddisken i den fungerande datorn, och taga bort den eventuella C:\WINDOWS\Tasks\Chkdsk.job, utan att använda mig av Schemalagda aktiviteter?

 

/* B.N. */

 

Link to comment
Share on other sites

kan jag koppla in hårddisken i den fungerande datorn, och taga bort den eventuella C:\WINDOWS\Tasks\Chkdsk.job
Ja

 

Link to comment
Share on other sites

Breehc Nicdoll

Så var det icke. Men jag läste att Ad-Aware kan ställa till problem med chkdsk. Jag haver Ad-Aware anniversary edition, och hittade en logg på C:-partitionen (aaw7boot.log), vilken innehåller:

================================================================================
Boot Cleaner
================================================================================
[~] Cleaning started at 2009-07-25 09:49


================================================================================
Boot Cleaner
================================================================================
[~] Cleaning started at 2009-07-26 08:36


================================================================================
Boot Cleaner
================================================================================
[~] Cleaning started at 2009-07-27 06:09


================================================================================
Boot Cleaner
================================================================================
[~] Cleaning started at 2009-08-03 16:26


================================================================================
Boot Cleaner
================================================================================
[~] Cleaning started at 2009-08-04 08:27


================================================================================
Boot Cleaner
================================================================================
[~] Cleaning started at 2009-08-05 09:49


================================================================================
Boot Cleaner
================================================================================
[~] Cleaning started at 2009-08-06 06:41


================================================================================
Boot Cleaner
================================================================================
[~] Cleaning started at 2009-08-07 06:04


================================================================================
Boot Cleaner
================================================================================
[~] Cleaning started at 2009-08-08 06:19


================================================================================
Boot Cleaner
================================================================================
[~] Cleaning started at 2009-08-09 06:14


================================================================================
Boot Cleaner
================================================================================
[~] Cleaning started at 2009-08-10 06:01


================================================================================
Boot Cleaner
================================================================================
[~] Cleaning started at 2009-08-10 08:24


================================================================================
Boot Cleaner
================================================================================
[~] Cleaning started at 2009-08-10 15:20


================================================================================
Boot Cleaner
================================================================================
[~] Cleaning started at 2009-08-11 08:23


================================================================================
Boot Cleaner
================================================================================
[~] Cleaning started at 2009-08-12 08:35


================================================================================
Boot Cleaner
================================================================================
[~] Cleaning started at 2009-08-12 15:00


================================================================================
Boot Cleaner
================================================================================
[~] Cleaning started at 2009-08-13 10:02


================================================================================
Boot Cleaner
================================================================================
[~] Cleaning started at 2009-08-14 10:37


================================================================================
Boot Cleaner
================================================================================
[~] Cleaning started at 2009-08-14 10:58


================================================================================
Boot Cleaner
================================================================================
[~] Cleaning started at 2009-08-15 07:08


================================================================================
Boot Cleaner
================================================================================
[~] Cleaning started at 2009-08-15 13:24


================================================================================
Boot Cleaner
================================================================================
[~] Cleaning started at 2009-08-15 13:30


================================================================================
Boot Cleaner
================================================================================
[~] Cleaning started at 2009-08-16 06:14


================================================================================
Boot Cleaner
================================================================================
[~] Cleaning started at 2009-08-16 08:29


================================================================================
Boot Cleaner
================================================================================
[~] Cleaning started at 2009-08-16 11:53


================================================================================
Boot Cleaner
================================================================================
[~] Cleaning started at 2009-08-17 08:29


================================================================================
Boot Cleaner
================================================================================
[~] Cleaning started at 2009-08-18 11:32


================================================================================
Boot Cleaner
================================================================================
[~] Cleaning started at 2009-08-17 22:11


================================================================================
Boot Cleaner
================================================================================
[~] Cleaning started at 2009-08-17 22:23


================================================================================
Boot Cleaner
================================================================================
[~] Cleaning started at 2009-08-18 15:21


================================================================================
Boot Cleaner
================================================================================
[~] Cleaning started at 2009-08-19 09:50


================================================================================
Boot Cleaner
================================================================================
[~] Cleaning started at 2009-08-20 08:36


================================================================================
Boot Cleaner
================================================================================
[~] Cleaning started at 2009-08-21 08:28


================================================================================
Boot Cleaner
================================================================================
[~] Cleaning started at 2009-08-21 12:59


================================================================================
Boot Cleaner
================================================================================
[~] Cleaning started at 2009-08-21 15:25


================================================================================
Boot Cleaner
================================================================================
[~] Cleaning started at 2009-08-21 17:27


================================================================================
Boot Cleaner
================================================================================
[~] Cleaning started at 2009-08-21 17:29


================================================================================
Boot Cleaner
================================================================================
[~] Cleaning started at 2009-08-21 19:26


================================================================================
Boot Cleaner
================================================================================
[~] Cleaning started at 2009-08-21 19:27


================================================================================
Boot Cleaner
================================================================================
[~] Cleaning started at 2009-08-21 19:45


================================================================================
Boot Cleaner
================================================================================
[~] Cleaning started at 2009-08-22 06:15


================================================================================
Boot Cleaner
================================================================================
[~] Cleaning started at 2009-08-22 11:59


================================================================================
Boot Cleaner
================================================================================
[~] Cleaning started at 2009-08-22 17:06


================================================================================
Boot Cleaner
================================================================================
[~] Cleaning started at 2009-08-22 17:08


================================================================================
Boot Cleaner
================================================================================
[~] Cleaning started at 2009-09-13 08:51


================================================================================
Boot Cleaner
================================================================================
[~] Cleaning started at 2009-09-13 10:02


================================================================================
Boot Cleaner
================================================================================
[~] Cleaning started at 2009-09-13 10:04


================================================================================
Boot Cleaner
================================================================================
[~] Cleaning started at 2009-09-19 11:50


================================================================================
Boot Cleaner
================================================================================
[~] Cleaning started at 2009-09-19 12:20


================================================================================
Boot Cleaner
================================================================================
[~] Cleaning started at 2009-09-20 09:02


================================================================================
Boot Cleaner
================================================================================
[~] Cleaning started at 2009-09-26 16:20


================================================================================
Boot Cleaner
================================================================================
[~] Cleaning started at 2009-09-26 16:22

 

Som ni kanske märker, så haver detta även pågått, då min dator icke haver fungerat. Jag bör nog avinstallera Ad-Aware, men hur gör man det från en annan dator?

 

/* B.N */

 

Link to comment
Share on other sites

Jag bör nog avinstallera Ad-Aware, men hur gör man det från en annan dator?
Det går inte eftersom man då inte kommer åt registret. Man kan ju byta namn på filer eller mappar, det blir ju ingen avinstallation men man gör ju så att programmet inte kan starta.

 

Link to comment
Share on other sites

Breehc Nicdoll

Mina hiverier kanske icke gav önskat resultat. Jag läste på http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms724877(VS.85).aspx , att savfilen bara är en säkerhetskopia. Det verkar, som om filen jag skall ändra, bara heter system. Jag kanske skall importera den på samma sätt, som jag importerade system.sav, och ändra nyckeln BootExecute i den.

 

/* B.N */

 

Link to comment
Share on other sites

Breehc Nicdoll

Jag försökte att göra på det sättet, och hittade faktiskt värdena för autochk och lsdelete, och ändrade dem (det fanns tre stycken BootExecute) till autocheck autochk /k:c. När jag sedan exporterade allt det till en hivefil (den blev mycket större än ursprungsfilen), med vilken jag ersatte min egen dators system (jag säkerhetskopierade förstås den också), och startade min egen dator, fick jag ett felmeddelande om att filen system var saknad eller skadad.

 

Det felmeddelandet gladde mig ändå lite, eftersom det tyder på, att jag haver ändrat rätt fil. Frågan är nu, om det finns ett program, som kan ändra en hivefil utan att förstöra den.

 

/* B.N. */

 

Link to comment
Share on other sites

Breehc Nicdoll

Jag haver systemåterställt min dator ett antal gånger, innan den slutade att fungera. Systemåterställning återställer ju registret, så att det bliver som det var förut; borde det icke finnas en sparad systemfil (system) för systemåterställning någonstans på partitionen? Jag haver ingen speciell partition för detta.

 

/* B.N */

 

Link to comment
Share on other sites

C:\System Volume Information\_restore är stället där systemåterställningsfunktionen lagrar olika systemåterställningspunkter. Men det är ju inte några kompletta kopior av registret.

 

Link to comment
Share on other sites

Breehc Nicdoll

Ok, men kan anledningen till, att det icke fungerade med den exporterade hivefilen, vara, att det icke var rätt format (jag kör Windows XP home edition i den ickefungerande datorn och Windows vista home premium i den fungerande datorn)?

 

Importen av XP:ns fil gick bra, men exporten blev några megabyte större än ursprungsfilen. Kanske går det bättre, om jag använder XP:ns regedit för att redigera systemfilen (om det nu är möjligt). Annars finns ju "offline registry", med funktioner som klarar av alla hiveformat, men jag haver icke lyckats att kompilera ett sådant program, trots att jag haver installerat Windows driver kits.

 

/* B.N. */

 

Link to comment
Share on other sites

Breehc Nicdoll

Jag tror, att jag haver läst, att chkdsk startar om datorn, om det avbryts under, eller blir klart med, en kontroll av bootpartitionen (C:). Om jag då öppnar systemfilen i edit, och byter ut BootExecutes C mot D, borde icke datorn då kontrollera D iställetför C, och sedan starta Windows? (Jag haver testat att göra så utan att göra filen korrupt.)

 

/* B.N. */

 

Link to comment
Share on other sites

Breehc Nicdoll

Edit.com kan icke öppna hela systemfilen, eftersom den är för stor. Finns det ett liknande program, som kan öppna stora filer (ett program som icke förstör det binära formatet)?

 

/* B.N. */

 

Link to comment
Share on other sites

Breehc Nicdoll

Jag använde mig av en hexadecimaleditor, och bytte ut c:et mot ett g (om man ändrar antalet tecken bliver filen korrupt). Filen blev icke korrupt, men när jag startade datorn, stod det att autochk saknades, och så startade datorn om; kanske var det ett värde för var autochk låg (även om det låter orimligt). Kanske bör jag använda en annan XP-dator, och i den göra det där med importen av hivefilen i registret, ändra värdet, etc.

 

/* B.N. */

 

Link to comment
Share on other sites

Breehc Nicdoll

Utbytningen av c:et fungerade icke. Jag testade att skriva ett nytt värde (autocheck autochk /k:c) i Frhed (hexadecimaleditorn). Det gjorde icke filen korrupt, men när jag startade datorn, fick jag felmeddelandet att autochk icke hittades, och så startades datorn om.

 

Jag vet icke om jag haver bytt autochks namn igen; det är möjligt att jag haver gjort det, men om jag tager bort alla data i BootExecute, slutar den då att leta efter autochk?

 

/* B.N. */

 

Link to comment
Share on other sites

Breehc Nicdoll

Skall jag ersätta system med system.sav? System.sav är ju den ursprungliga system men utan mina ändringar. Jag läste på http://www.tomshardware.co.uk/forum/page-5691_35_0.html att man kan ersätta system med system.sav, om system är korrupt, men att man då måste gå igenom installationen av operativsystemet igen.

 

Vad tror ni?

 

/* B.N. */

 

P.S. Anledningen, till att jag skriver nya inlägg hela tiden, är att jag får ett felmeddelande, när jag försöker redigera gamla inlägg. D.S.

 

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Breehc Nicdoll

Ändringen från c till g fungerade när jag bytte tillbaka autochks namn till autochk.exe – när jag startade datorn sökte chkdsk igenom g! Denna sökning avslutades snabbt (g är av FAT32), men då startade datorn om och började att söka igenom g igen …

 

Jag försökte att taga bort enhetsbokstaven ur BootExecute, men då startade operativsystemet icke överhuvud (jag gjorde en felaktig ändring).

 

Nu vet jag iallafall att BootExecute är problemet; finns det något offlineregistryprogram som kan göra en korrekt ändring?

 

/* B.N. */

 

Link to comment
Share on other sites

Breehc Nicdoll

Skall jag ändra system i en annan XP-dator (med Regedit)? Jag tror att någon vän använder XP, men knappast Home Edition. Eller skall jag ersätta system med system.sav och reparera Windows? Jag kan ju säkerhetskopiera system innan, och – när XP är reparerat – ändra den ursprungliga systemfilen.

 

/* B.N. */

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Breehc Nicdoll

Jag ändrade två av de tre BootExecutevärdena i registret (det tredje var redan rätt) med PCRegedit efter guiden på http://www.raymond.cc/blog/archives/2008/07/02/how-to-edit-windows-registry-key-values-without-booting-in-windows/ .

 

När jag startade datorn, inkonsekvenskontrollerades först D: och sedan C:. Efter det startade datorn om, och då fick man se en (blå) DOS-skärm (som jag haver beskrivit förut, om än otydligare) i några sekunder, och så startade datorn om (förmodligen i en evig loop, liksom tidigare).

 

Vad är nu problemet? BootExecutevärdena är alla inställda på autocheck autochk *, och alla program är som de skall. Hur skall jag göra?

 

/* B.N. */

 

Link to comment
Share on other sites

Breehc Nicdoll

Jag gick in i "F8-läge", där jag valde att datorn icke skulle starta om vid systemfel. När jag sedan startade om, fick jag se "DOS-bilden"; det stod att shell32.dll var felaktig eller någonting liknande.

 

Jag kopplade följaktligen in hårddisken i den andra datorn, i vilken jag ersatte den dåvarande shell32.dll med en säkerhetskopia. Sedan kopplade jag in hårddisken i den trasiga datorn igen.

 

När jag startade datorn, möttes jag av välkomstskärmen. Datorn fungerar nu igen. Tack och adjö.

 

/* B.N. */

 

Link to comment
Share on other sites

Det har varit mycket intressant att läsa om ditt arbete med att få datorn att fungera. :thumbsup: Det blir några poäng för det.

 

Roligt att du lyckades till slut! :)

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...