Just nu i M3-nätverket
Jump to content

XP startar om...


holster

Recommended Posts

Hej!

 

Har just fått problemet med att XP rätt var det är startar om. Har inte installerat något program nyligen som jag kan härleda uppkomsten till. Har viruskollat med NOD32, samt Malwarebytes' Anti-Malware och Windows Defender utan att hitta något.

Tacksam om någon kan finna en lösning på problemet.

 

Bifogar en logfil från HijackThis.

 

//André

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 17:45:12, on 2009-07-16

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16850)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\astsrv.exe

C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\ALCWZRD.EXE

C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.aftonbladet.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: btorbit.com - {000123B4-9B42-4900-B3F7-F4B073EFC214} - C:\Program\Orbitdownloader\orbitcth.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [DiskeeperSystray] "C:\Program\Executive Software\Diskeeper\DkIcon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS4ServiceManager] "C:\Program\Delade filer\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" -launchedbylogin

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Orbit.lnk = C:\Program\Orbitdownloader\orbitdm.exe

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O8 - Extra context menu item: &Download by Orbit - res://C:\Program\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/201

O8 - Extra context menu item: &Grab video by Orbit - res://C:\Program\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/204

O8 - Extra context menu item: Do&wnload selected by Orbit - res://C:\Program\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/203

O8 - Extra context menu item: Down&load all by Orbit - res://C:\Program\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/202

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: *.handelsbanken.se

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262E} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/3.0.0.0/srl_bin/sysreqlab3.cab

O16 - DPF: {3BFFE033-BF43-11D5-A271-00A024A51325} (iNotes6 Class) - http://admmail01.orebro.se/iNotes6.cab

O16 - DPF: {474F00F5-3853-492C-AC3A-476512BBC336} (UploadListView Class) - http://picasaweb.google.com/s/v/34.08/uploader2.cab

O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} - http://www.eset.eu/buxus/docs/OnlineScanner.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1199744043390

O16 - DPF: {9059F30F-4EB1-4BD2-9FDC-36F43A218F4A} (Microsoft RDP Client Control (redist)) - http://62.168.145.12/tsweb/msrdp.cab

O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://194.117.170.37/activex/AxisCamControl.cab

O16 - DPF: {983A9C21-8207-4B58-BBB8-0EBC3D7C5505} (Domino Web Access 8 Control) - http://admmail01.orebro.se/dwa8W.cab

O16 - DPF: {CB50428B-657F-47DF-9B32-671F82AA73F7} (Photodex Presenter AX control) - http://www.photodex.com/pxplay.cab

O16 - DPF: {DE625294-70E6-45ED-B895-CFFA13AEB044} (AxisMediaControlEmb Class) - http://194.117.170.14/activex/AMC.cab

O16 - DPF: {E008A543-CEFB-4559-912F-C27C2B89F13B} (Domino Web Access 7 Control) - http://admmail01.orebro.se/dwa7W.cab

O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://www.mypix.se/XUpload.ocx

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AST Service (astcc) - Nalpeiron Ltd. - C:\WINDOWS\SYSTEM32\astsrv.exe

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program\Delade filer\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: F-Secure Automatic Update (BackWeb Plug-in - 7681197) - Unknown owner - C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\Program\SERVIC~1.EXE (file missing)

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

O23 - Service: F-Secure Network Request Broker - Unknown owner - C:\Program\F-Secure\Common\FNRB32.EXE (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program\Delade filer\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: fsbwsys - Unknown owner - C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\program\fsbwsys.exe (file missing)

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - Unknown owner - C:\Program\F-Secure\Common\FSMA32.EXE (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Windows CardSpace (idsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe (file missing)

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe (file missing)

O23 - Service: ScsiAccess - Unknown owner - C:\Program\Photodex\ProShowProducer\ScsiAccess.exe (file missing)

O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - Smart Link - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (telia) (sprtsvc_telia) - SupportSoft, Inc. - C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtsvc.exe

O23 - Service: SupportSoft RemoteAssist - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\SupportSoft\bin\ssrc.exe (file missing)

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe (file missing)

 

--

End of file - 9572 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Stefan Eklinder

 

 

Har du kollat minne och hårddisk?

Dom skulle jag kolla innan jag misstänkte virus och annat otyg.

 

Du kan ladda ned diagnostikprogram för hårddisken härifrån:

 

http://tacktech.com/display.cfm?ttid=287

 

Memtest för minnen härifrån:

 

http://www.memtest86.com/

 

Gör också en check i Loggboken, som du hittar under Administrationsverktyg i Kontrollpanelen. Du vet ju tidpunkterna för omstarterna. Ta en titt i Systemloggen t ex.

 

 

---

C:\Eforum\Stefan Eklinder>|

 

"Man kan inte kämpa ihjäl en skugga, den dödar man med ljus."

 

- Sigfrid Siwertz.

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Hej igen!

 

Trodde ett tag att problemet var borta... men rätt var det är så bara startar datorn om sig igen!

 

Har noterat att det oftast inträffar när IE7 är igång!

 

Har kört det borttagningsprogrammet (F-secure) 2 gånger men alla rester försvinner inte. Tror inte att det i och för sig är problemet för det var ett tag sedan jag bytte virusprogram och mitt nuvarande problem har dykt upp långt senare.

 

Har kollat disken med WinDLG utan fel samt minnet med Memtest 3.5 utan fel (1pass).

 

Har tittat i loggboken och visst finns det en massa där som jag inte förstår mig på. Hur kan man analysera det?

 

Det skapas ju även en binär loggfil när det felet inträffar, är det något som går att analysera?

 

//André

 

 

[inlägget ändrat 2009-07-28 15:14:58 av holster]

Link to comment
Share on other sites

Stefan Eklinder
Har kört det borttagningsprogrammet (F-secure) 2 gånger men alla rester försvinner inte. Tror inte att det i och för sig är problemet för det var ett tag sedan jag bytte virusprogram och mitt nuvarande problem har dykt upp långt senare.

 

 

Posta en HijackThis:

http://www.spychecker.com/program/hijackthis.html

Installera, kör, skanna och spara loggen (inget annat).

 

I ditt svar bifogar du HijackThis-loggen på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

Invänta svar från Zipp eller Laston, som är experter på HijackThisloggar.

 

 

---

C:\Eforum\Stefan Eklinder>|

 

Link to comment
Share on other sites

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:03:14, on 2009-07-28

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16850)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\astsrv.exe

C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\ALCWZRD.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program\DVD Shrink\DVD Shrink 3.2.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.aftonbladet.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: btorbit.com - {000123B4-9B42-4900-B3F7-F4B073EFC214} - C:\Program\Orbitdownloader\orbitcth.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [DiskeeperSystray] "C:\Program\Executive Software\Diskeeper\DkIcon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS4ServiceManager] "C:\Program\Delade filer\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" -launchedbylogin

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Orbit.lnk = C:\Program\Orbitdownloader\orbitdm.exe

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O8 - Extra context menu item: &Download by Orbit - res://C:\Program\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/201

O8 - Extra context menu item: &Grab video by Orbit - res://C:\Program\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/204

O8 - Extra context menu item: Do&wnload selected by Orbit - res://C:\Program\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/203

O8 - Extra context menu item: Down&load all by Orbit - res://C:\Program\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/202

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: *.handelsbanken.se

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262E} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/3.0.0.0/srl_bin/sysreqlab3.cab

O16 - DPF: {3BFFE033-BF43-11D5-A271-00A024A51325} (iNotes6 Class) - http://admmail01.orebro.se/iNotes6.cab

O16 - DPF: {474F00F5-3853-492C-AC3A-476512BBC336} (UploadListView Class) - http://picasaweb.google.com/s/v/34.08/uploader2.cab

O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} - http://www.eset.eu/buxus/docs/OnlineScanner.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1199744043390

O16 - DPF: {9059F30F-4EB1-4BD2-9FDC-36F43A218F4A} (Microsoft RDP Client Control (redist)) - http://62.168.145.12/tsweb/msrdp.cab

O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://194.117.170.37/activex/AxisCamControl.cab

O16 - DPF: {983A9C21-8207-4B58-BBB8-0EBC3D7C5505} (Domino Web Access 8 Control) - http://admmail01.orebro.se/dwa8W.cab

O16 - DPF: {CB50428B-657F-47DF-9B32-671F82AA73F7} (Photodex Presenter AX control) - http://www.photodex.com/pxplay.cab

O16 - DPF: {DE625294-70E6-45ED-B895-CFFA13AEB044} (AxisMediaControlEmb Class) - http://194.117.170.14/activex/AMC.cab

O16 - DPF: {E008A543-CEFB-4559-912F-C27C2B89F13B} (Domino Web Access 7 Control) - http://admmail01.orebro.se/dwa7W.cab

O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://www.mypix.se/XUpload.ocx

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AST Service (astcc) - Nalpeiron Ltd. - C:\WINDOWS\SYSTEM32\astsrv.exe

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program\Delade filer\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: F-Secure Automatic Update (BackWeb Plug-in - 7681197) - Unknown owner - C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\Program\SERVIC~1.EXE (file missing)

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program\Delade filer\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Windows CardSpace (idsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe (file missing)

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe (file missing)

O23 - Service: ScsiAccess - Unknown owner - C:\Program\Photodex\ProShowProducer\ScsiAccess.exe (file missing)

O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - Smart Link - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (telia) (sprtsvc_telia) - SupportSoft, Inc. - C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtsvc.exe

O23 - Service: SupportSoft RemoteAssist - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\SupportSoft\bin\ssrc.exe (file missing)

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe (file missing)

 

--

End of file - 9221 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Hej! Jag ser att du har Bonjour installerat med och detta program som brukar smyga in ihop med bla Ipod och Quicktime har en förmåga att ställa till med trassel så om du inte använder det så avinstallera det i LäggTill/ Ta Bort program![log]Ladda ner Malwarebytes Anti-Malware (MBAM) från en av dessa länkar:

http://www.download.com/Malwarebytes-Anti-Malware/3000-8022_4-10804572.html

http://projects.securitywonks.net/projects/details.php?file=158

Dubbelklicka på mbam-setup för att installera programmet.

 

Se till i slutet av installationen att det är bockar för:

Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware

Starta Malwarebytes' Anti-Malware

Tryck på Slutför

Om det finns någon uppdatering så kommer den att laddas ner och installeras.

 

När programmet startar så välj "Utför snabb skanning" och tryck på Skanna.

Skanningen tar ett tag.

När den är klar så tryck på OK och sedan "Visa resultat".

Bocka för allt och tryck sedan Ta bort markerade.

När borttagningen är klar så öppnar Anteckningar med en logg.

 

Eventuellt så kommer det upp en begäran om att starta om datorn (Restart). I så fall gör det.

Om det blir ett felmeddelande Error loading... efter omstarten så starta om datorn än en gång.

Om programmet inte kommer igång efter omstarten så starta det.

 

Om loggen inte kommer upp själv i Anteckningar så hittar du loggen på fliken Loggar i MBAM.

Kopiera loggen och klistra in den i ditt svar tillsammans med en ny HijackThis-logg.[/log]Mvh Laston

 

Link to comment
Share on other sites

Hej igen, och tack för all hjälp hittils.

 

- Har avinstallerat Bonjour.

 

- Körde en snabb skanning utan att MBAM hittade något så jag körde även en fullständig skanning. Hittade något gammalt i återställningen.

 

Malwarebytes' Anti-Malware 1.39
Databasversion: 2531
Windows 5.1.2600 Service Pack 2

2009-07-31 16:11:56
mbam-log-2009-07-31 (16-11-56).txt

Skanningstyp: Fullständig skanning (C:\|)
Antal skannade objekt: 242516
Förfluten tid: 1 hour(s), 7 minute(s), 20 second(s)

Infekterade minnesprocesser: 0
Infekterade minnesmoduler: 0
Infekterade registernycklar: 0
Infekterade registervärden: 0
Infekterade registerdataposter: 0
Infekterade mappar: 0
Infekterade filer: 1

Infekterade minnesprocesser:
(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade minnesmoduler:
(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registernycklar:
(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registervärden:
(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registerdataposter:
(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade mappar:
(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade filer:
c:\system volume information\_restore{a9b2e2fa-8796-4fc3-b37a-7bbc339cd494}\RP290\A0085341.exe (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.

 

LOggfil från HijackThis

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 16:35:04, on 2009-07-31
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16850)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program\Windows Defender\MsMpEng.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
C:\WINDOWS\SYSTEM32\astsrv.exe
C:\Program\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe
C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\slserv.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\WINDOWS\ALCWZRD.EXE
C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program\Personal\bin\Personal.exe
C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.aftonbladet.se/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [DiskeeperSystray] "C:\Program\Executive Software\Diskeeper\DkIcon.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS4ServiceManager] "C:\Program\Delade filer\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" -launchedbylogin
O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe
O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe
O15 - Trusted Zone: *.handelsbanken.se
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262E} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/3.0.0.0/srl_bin/sysreqlab3.cab
O16 - DPF: {3BFFE033-BF43-11D5-A271-00A024A51325} (iNotes6 Class) - http://admmail01.orebro.se/iNotes6.cab
O16 - DPF: {474F00F5-3853-492C-AC3A-476512BBC336} (UploadListView Class) - http://picasaweb.google.com/s/v/34.08/uploader2.cab
O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} - http://www.eset.eu/buxus/docs/OnlineScanner.cab
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1199744043390
O16 - DPF: {9059F30F-4EB1-4BD2-9FDC-36F43A218F4A} (Microsoft RDP Client Control (redist)) - http://62.168.145.12/tsweb/msrdp.cab
O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://194.117.170.37/activex/AxisCamControl.cab
O16 - DPF: {983A9C21-8207-4B58-BBB8-0EBC3D7C5505} (Domino Web Access 8 Control) - http://admmail01.orebro.se/dwa8W.cab
O16 - DPF: {CB50428B-657F-47DF-9B32-671F82AA73F7} (Photodex Presenter AX control) - http://www.photodex.com/pxplay.cab
O16 - DPF: {DE625294-70E6-45ED-B895-CFFA13AEB044} (AxisMediaControlEmb Class) - http://194.117.170.14/activex/AMC.cab
O16 - DPF: {E008A543-CEFB-4559-912F-C27C2B89F13B} (Domino Web Access 7 Control) - http://admmail01.orebro.se/dwa7W.cab
O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://www.mypix.se/XUpload.ocx
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: AST Service (astcc) - Nalpeiron Ltd. - C:\WINDOWS\SYSTEM32\astsrv.exe
O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program\Delade filer\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
O23 - Service: F-Secure Automatic Update (BackWeb Plug-in - 7681197) - Unknown owner - C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\Program\SERVIC~1.EXE (file missing)
O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe
O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe
O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program\Delade filer\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Windows CardSpace (idsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe (file missing)
O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe (file missing)
O23 - Service: ScsiAccess - Unknown owner - C:\Program\Photodex\ProShowProducer\ScsiAccess.exe (file missing)
O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - Smart Link - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe
O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (telia) (sprtsvc_telia) - SupportSoft, Inc. - C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtsvc.exe
O23 - Service: SupportSoft RemoteAssist - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\SupportSoft\bin\ssrc.exe (file missing)
O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe (file missing)

--
End of file - 8395 bytes[/log]

 

//André

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hej! jag kan tyvärr inte läsa loggan eftersom du har tryckt på kod istället för logg,posta gärna en ny tillsammans med att du berättar om problemet kvarstår!

Mvh Laston

 

Link to comment
Share on other sites

OK!

 

Tjaa, har vid ett antal tillfällen trott att felet varit borta men minst när man nar det så poppar det upp igen. Nu var det iof några dagar sedan sist.

 

Tycker själv att jag inte ser några konstigheter så man kan undra vad det i så fall skulle vara.

 

[log]Malwarebytes' Anti-Malware 1.39

Databasversion: 2531

Windows 5.1.2600 Service Pack 2

 

2009-07-31 16:11:56

mbam-log-2009-07-31 (16-11-56).txt

 

Skanningstyp: Fullständig skanning (C:\|)

Antal skannade objekt: 242516

Förfluten tid: 1 hour(s), 7 minute(s), 20 second(s)

 

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 0

Infekterade registervärden: 0

Infekterade registerdataposter: 0

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 1

 

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registernycklar:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registervärden:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registerdataposter:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade filer:

c:\system volume information\_restore{a9b2e2fa-8796-4fc3-b37a-7bbc339cd494}\RP290\A0085341.exe (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.

 

 

[/log]

 

LOggfil från HijackThis

 

 

[log] Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved a... Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 16:35:04, on 2009-07-31 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16850) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program\Windows Defender\MsMpEng.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe C:\WINDOWS\SYSTEM32\astsrv.exe C:\Program\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\system32\slserv.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\WINDOWS\ALCWZRD.EXE C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program\Personal\bin\Personal.exe C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.aftonbladet.se/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll O4 - HKLM\..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [DiskeeperSystray] "C:\Program\Executive Software\Diskeeper\DkIcon.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS4ServiceManager] "C:\Program\Delade filer\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" -launchedbylogin O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe" O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe O15 - Trusted Zone: *.handelsbanken.se O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262E} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/3.0.0.0/srl_bin/sysreqlab3.cab O16 - DPF: {3BFFE033-BF43-11D5-A271-00A024A51325} (iNotes6 Class) - http://admmail01.orebro.se/iNotes6.cab O16 - DPF: {474F00F5-3853-492C-AC3A-476512BBC336} (UploadListView Class) - http://picasaweb.google.com/s/v/34.08/uploader2.cab O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} - http://www.eset.eu/buxus/docs/OnlineScanner.cab O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1199744043390 O16 - DPF: {9059F30F-4EB1-4BD2-9FDC-36F43A218F4A} (Microsoft RDP Client Control (redist)) - http://62.168.145.12/tsweb/msrdp.cab O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://194.117.170.37/activex/AxisCamControl.cab O16 - DPF: {983A9C21-8207-4B58-BBB8-0EBC3D7C5505} (Domino Web Access 8 Control) - http://admmail01.orebro.se/dwa8W.cab O16 - DPF: {CB50428B-657F-47DF-9B32-671F82AA73F7} (Photodex Presenter AX control) - http://www.photodex.com/pxplay.cab O16 - DPF: {DE625294-70E6-45ED-B895-CFFA13AEB044} (AxisMediaControlEmb Class) - http://194.117.170.14/activex/AMC.cab O16 - DPF: {E008A543-CEFB-4559-912F-C27C2B89F13B} (Domino Web Access 7 Control) - http://admmail01.orebro.se/dwa7W.cab O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://www.mypix.se/XUpload.ocx O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe O23 - Service: AST Service (astcc) - Nalpeiron Ltd. - C:\WINDOWS\SYSTEM32\astsrv.exe O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program\Delade filer\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe O23 - Service: F-Secure Automatic Update (BackWeb Plug-in - 7681197) - Unknown owner - C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\Program\SERVIC~1.EXE (file missing) O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program\Delade filer\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: Windows CardSpace (idsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe (file missing) O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe (file missing) O23 - Service: ScsiAccess - Unknown owner - C:\Program\Photodex\ProShowProducer\ScsiAccess.exe (file missing) O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - Smart Link - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (telia) (sprtsvc_telia) - SupportSoft, Inc. - C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtsvc.exe O23 - Service: SupportSoft RemoteAssist - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\SupportSoft\bin\ssrc.exe (file missing) O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe (file missing) -- End of file - 8395 bytes

 

[/log]

 

//André

 

Link to comment
Share on other sites

Hej! Jadu om det inte hänt på några dagar så kan vi ju bara spekulera i att problemet finns kvar,jag kan iallafall inte se nåt otrevligt i Hijackthis loggan!

Du kan ju köra en rensning med CCleaner för att få bort ev skräp sen får du väl återkomma om problemet kvarstår!

http://majorgeeks.com/download4191.html

 

Mvh Laston

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...