Just nu i M3-nätverket
Jump to content

RunDLL


Hanic

Recommended Posts

Det gick inte att läsa in c:\\Windows\system32\geBumLd.dll

 

Får upp detta meddelandet efter windows startat.

 

Tror det är i samband med ett virus.

 

vet någon hur man får bort det.

 

Kör Windows Vista Premium

 

Hijack this logg

[log]

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 17:37:47, on 2009-07-16

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6002.18005)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\PROGRAM FILES\PANDA SECURITY\PANDA INTERNET SECURITY 2009\WebProxy.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2009\ApvxdWin.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2009\PavBckPT.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe

C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\soffice.bin

C:\Windows\System32\mobsync.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2009\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [sCANINICIO] "C:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2009\Inicio.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [skytel] Skytel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [MSServer] rundll32.exe C:\Windows\system32\geBuUmLd.dll,#1

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O4 - Startup: OpenOffice.org 3.1.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: BankID säkerhetsprogram.lnk = C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe

O13 - Gopher Prefix:

O23 - Service: Panda Software Controller - Panda Security, S.L. - C:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2009\PsCtrls.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Security, S.L. - C:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2009\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Security, S.L. - C:\Program Files\Common Files\Panda Security\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda On-Access Anti-Malware Service (PAVSRV) - Panda Security, S.L. - C:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2009\pavsrvx86.exe

O23 - Service: Panda Host Service (PSHost) - Panda Software International - c:\program files\panda security\panda internet security 2009\firewall\PSHOST.EXE

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Security S.L. - C:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2009\PsImSvc.exe

O23 - Service: Panda PSK service (PskSvcRetail) - Panda Security, S.L. - C:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2009\PskSvc.exe

O23 - Service: Panda TPSrv (TPSrv) - Panda Security, S.L. - C:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2009\TPSrv.exe

 

--

End of file - 5307 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Nu fick jag bort viruset. använde Hijackthis för att fixa till dll filen så det verkar fungera nu har inte fått något fel meddelande mer iaf

 

Link to comment
Share on other sites

Det ser ut som att det skulle kunna vara en Vundo-infektion och då brukar följande vara bra. Ladda ner Malwarebytes Anti-Malware (MBAM) från en av dessa länkar:

http://www.download.com/Malwarebytes-Anti-Malware/3000-8022_4-10804572.html

http://projects.securitywonks.net/projects/details.php?file=158

Dubbelklicka på mbam-setup för att installera programmet.

 

[log]Se till i slutet av installationen att det är bockar för:

Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware

Starta Malwarebytes' Anti-Malware

Tryck på Slutför

Om det finns någon uppdatering så kommer den att laddas ner och installeras.

 

När programmet startar så välj "Utför snabb skanning" och tryck på Skanna.

Skanningen tar ett tag.

När den är klar så tryck på OK och sedan "Visa resultat".

Bocka för allt och tryck sedan Ta bort markerade.

När borttagningen är klar så öppnar Anteckningar med en logg.

 

Eventuellt så kommer det upp en begäran om att starta om datorn (Restart). I så fall gör det.

Om det blir ett felmeddelande Error loading... efter omstarten så starta om datorn än en gång.

Om programmet inte kommer igång efter omstarten så starta det.

 

Om loggen inte kommer upp själv i Anteckningar så hittar du loggen på fliken Loggar i MBAM.

Kopiera loggen och klistra in den i ditt svar tillsammans med en ny HijackThis-logg.[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...