Just nu i M3-nätverket
Jump to content

iexplore.exe


E_girlen

Recommended Posts

Hej!

 

Jag har åkt på problem med min dator... Använder Windows Internet Explorer, och har funkat kanon till igår. Helt plötsligt så finns det flera olika processer med namnet iexplore.exe i aktivitetshanteraren, och dessa är kvar även om jag stänger ner alla fönster.

 

Detta segar ner datorn något enormt, och kör jag med firefox händer samma sak där, fast med firefox.exe såklart...

 

Är det ett virus och hur gör jag för att åtgärda det? Kör för tillfället med Avast antivirus och COMODO brandvägg...

 

Mvh

Emmy

 

Link to comment
Share on other sites

Hej! Vi kör på med både Hijackthis och Malwarebytes på en gång och kollar vad som dyker upp![log]Vi kan se om HijackThis visar något till att börja med. Ladda ner från en av länkarna:

http://www.trendsecure.com/portal/en-US/_download/HJTInstall.exe

http://www.download.com/Trend-Micro-HijackThis/3000-8022_4-10227353.html

Installera, starta och välj "Do a system scan and save a logfile", kopiera loggen som kommer upp (inget annat).

 

I ditt svar bifogar du HijackThis-loggen på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

Ladda ner Malwarebytes Anti-Malware (MBAM) från en av dessa länkar:

http://www.download.com/Malwarebytes-Anti-Malware/3000-8022_4-10804572.html

http://projects.securitywonks.net/projects/details.php?file=158

Dubbelklicka på mbam-setup för att installera programmet.

 

Se till i slutet av installationen att det är bockar för:

Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware

Starta Malwarebytes' Anti-Malware

Tryck på Slutför

Om det finns någon uppdatering så kommer den att laddas ner och installeras.

 

När programmet startar så välj "Utför snabb skanning" och tryck på Skanna.

Skanningen tar ett tag.

När den är klar så tryck på OK och sedan "Visa resultat".

Bocka för allt och tryck sedan Ta bort markerade.

När borttagningen är klar så öppnar Anteckningar med en logg.

 

Eventuellt så kommer det upp en begäran om att starta om datorn (Restart). I så fall gör det.

Om det blir ett felmeddelande Error loading... efter omstarten så starta om datorn än en gång.

Om programmet inte kommer igång efter omstarten så starta det.

 

Om loggen inte kommer upp själv i Anteckningar så hittar du loggen på fliken Loggar i MBAM.

Kopiera loggen och klistra in den i ditt svar [/log]

 

Mvh Laston

 

[inlägget ändrat 2009-07-06 22:49:37 av Laston]

Link to comment
Share on other sites

Tack så mycket. Har gjort allt du sa så här kommer loggarna :)

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 21:18:12, on 2009-07-07

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\COMODO\SafeSurf\cssurf.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cfp.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Electronic Arts\EADM\Core.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.5.0.135\ccSvcHst.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\Windows\system32\Taskmgr.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://swedish.ircfast.com/sv/index.php?rvs=hompag'>http://swedish.ircfast.com/sv/index.php?rvs=hompag'>http://swedish.ircfast.com/sv/index.php?rvs=hompag

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://swedish.ircfast.com/sv/index.php?rvs=hompag

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://swedish.ircfast.com/sv/index.php?rvs=hompag

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Symantec NCO BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.5.0.135\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.5.0.135\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.5.0.135\coIEPlg.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [COMODO SafeSurf] "C:\Program Files\COMODO\SafeSurf\cssurf.exe" -s

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [COMODO Internet Security] "C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cfp.exe" -h

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU\..\Run: [EA Core] "C:\Program Files\Electronic Arts\EADM\Core.exe" -silent

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O4 - Global Startup: BankID säkerhetsprogram.lnk = C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\Windows\bdoscandel.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\Windows\bdoscandel.exe

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2008.10.10_v5.5.8/FacebookPhotoUploader5.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {2D8ED06D-3C30-438B-96AE-4D110FDC1FB8} (ActiveScan 2.0 Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/cabs/as2stubie.cab

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scanner/sources/en/scan8/oscan8.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: symres - {AA1061FE-6C41-421F-9344-69640C9732AB} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.5.0.135\coIEPlg.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\Windows\system32\cssdll32.dll C:\Windows\system32\guard32.dll

O23 - Service: AMD External Events Utility - AMD - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: COMODO Internet Security Helper Service (cmdAgent) - COMODO - C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe

O23 - Service: Norton Internet Security - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.5.0.135\ccSvcHst.exe

 

--

End of file - 7879 bytes

[/log]

 

 

 

[log]Malwarebytes' Anti-Malware 1.38

Databasversion: 2387

Windows 6.0.6001 Service Pack 1

 

2009-07-07 21:30:33

mbam-log-2009-07-07 (21-30-33).txt

 

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 83409

Förfluten tid: 2 minute(s), 28 second(s)

 

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 0

Infekterade registervärden: 0

Infekterade registerdataposter: 0

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 0

 

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registernycklar:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registervärden:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registerdataposter:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade filer:

(Inga illasinnade poster hittades)

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Hej! Jag ser ju att du även har Norton internet security installerat i datorn vilket kan förklara varför datorn uppför sig konstigt,aldrig bra att ha flera antivirusprogram installerade!! Så om du inte vill ha den kvar så avinstallera Norton i lägg till ta bort program och kör sen Nortons avinstallationsverktyg

http://www.softpedia.com/get/Tweak/Uninstallers/Norton-Removal-Tool.shtml

 

Mvh Laston

 

Link to comment
Share on other sites

Hej igen! Jag ser även att du har en startsida som har dåligt rykte enl WOT

http://www.mywot.com/sv/scorecard/swedish.ircfast.com

 

Så den tar vi bort tycker jag :)

 

Skanna med HijackThis och bocka för:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://swedish.ircfast.com/sv/index.php?rvs=hompag'>http://swedish.ircfast.com/sv/index.php?rvs=hompag'>http://swedish.ircfast.com/sv/index.php?rvs=hompag

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://swedish.ircfast.com/sv/index.php?rvs=hompag

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://swedish.ircfast.com/sv/index.php?rvs=hompag

O13 - Gopher Prefix:

Avsluta alla andra program.

Tryck Fix checked.

 

Sen kan jag inte se några otrevligheter iallafall!

Mvh Laston

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Tack så hemskt mycket för dina snabba och lätt-följda svar! Har gjort allting nu, men har fortfarande kvar alla processer... Lite oroväckande...

 

Någon som har fler tips?

 

Link to comment
Share on other sites

Med Internet Explorer 8 så är det normalt med flera iexplore.exe, de blir en iexplore.exe för varje öppen flik. Men det om du startar om datorn och det finns iexplore.exe innan du har öppnat Internet Explorer så verkar det ju misstänkt.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...