Just nu i M3-nätverket
Jump to content

datorn känns semestertrött


roger_malmö

Recommended Posts

roger_malmö

Hej.

Tycker att datorn känns mer än lovligt trött framförallt på Internet.

Bifogar Hijacklog och hoppas på att ni superkunniga vill slå ett öga på den.

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 17:46:50, on 2009-07-01

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtcmd.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe

C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtsvc.exe

C:\Program\Gadwin Systems\PrintScreen\PrintScreen.exe

c:\Program\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe

C:\WINDOWS\system32\WTablet\TabUserW.exe

C:\Program\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program\D-Link\D-Link AirPlus G+ Wireless Adapter Utility\DWLGTI.EXE

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program\MagicDisc\MagicDisc.exe

C:\Program\Delade filer\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe

C:\Program\Screenshot Utility\ScreenshotUtility.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgemc.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgnsx.exe

C:\hijck\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.sydsvenskan.se/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - URLSearchHook: (no name) - *{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - *{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

R3 - URLSearchHook: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll (file missing)

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - C:\Program\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program\PowerISO\PWRISOVM.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [skyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\Program\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS4ServiceManager] "C:\Program\Delade filer\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" -launchedbylogin

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpqSRMon] C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe_ID0ENQBO] C:\Program\DELADE~1\Adobe\Adobe Version Cue CS4\Server\bin\VersionCueCS4Tray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Telia] "C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtcmd.exe" /P Telia

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:\Program\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program\Delade filer\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadwin PrintScreen] C:\Program\Gadwin Systems\PrintScreen\PrintScreen.exe /nosplash

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AdobeBridge] "C:\Program\Adobe\Adobe Bridge CS4\Bridge.exe" -stealth

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Startup: MagicDisc.lnk = C:\Program\MagicDisc\MagicDisc.exe

O4 - Global Startup: BankID säkerhetsprogram.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O4 - Global Startup: D-Link AirPlus G+ Wireless Adapter Utility.lnk = C:\Program\D-Link\D-Link AirPlus G+ Wireless Adapter Utility\DWLGTI.EXE

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: Bifoga till befintlig PDF - res://C:\Program\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Konvertera länkmål till Adobe PDF - res://C:\Program\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Konvertera länkmål till befintlig PDF - res://C:\Program\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Konvertera markering till Adobe PDF - res://C:\Program\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Konvertera markering till befintlig PDF - res://C:\Program\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Konvertera till Adobe PDF - res://C:\Program\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Konvertera valda länkar till Adobe PDF - res://C:\Program\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Konvertera valda länkar till befintlig PDF - res://C:\Program\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O9 - Extra button: Run WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} - C:\Program\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} - C:\Program\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll

O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe (file missing)

O9 - Extra button: HP Smart markering - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {3195CF7C-E9E2-49B2-8B61-14F285298E1C} (Access Client web loader) - https://portal.staffanstorp.se/wa/AccessClientLoader.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Adobe Version Cue CS4 - Adobe Systems Incorporated - C:\Program\Delade filer\Adobe\Adobe Version Cue CS4\Server\bin\VersionCueCS4.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVG8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program\Delade filer\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (telia) (sprtsvc_telia) - SupportSoft, Inc. - C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtsvc.exe

O23 - Service: SupportSoft RemoteAssist - SupportSoft, Inc. - C:\Program\Delade filer\SupportSoft\bin\ssrc.exe

O23 - Service: TabletService - Wacom Technology, Corp. - C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe

 

--

End of file - 12543 bytes[/log]

 

 

Link to comment
Share on other sites

Jag tror du har alldeles för mycket som startar automatiskt när du loggar in och som sedan tar upp RAM-minne.

 

Om du har gratisvarianten av SUPERAntiSpyware så är det alldeles onödigt att den startar automatiskt eftersom realtidsskydd inte ingår i den varianten. Stäng av genom att avbocka rutan "Start SUPERAntiSpyware when Windows starts" under "Startup options" som nås genom att klicka på knappen "Preferences".

 

Du kan slå upp filnamnen på O4-raderna i HijackThis-loggen på http://www.systemlookup.com/lists.php?list=2 och om det står U eller N i Status-kolumnen så läs beskrivningen och avgör själv om det är något du vill ska starta automatiskt eller inte. Om inte så hitta helst en inställning i programmet för att stänga av den automatiska uppstarten, i andra hand så kan man avbocka motsvarande rad i Start - Kör - msconfig - Autostart (alternativt använda ett program som WinPatrol och Autoruns).

 

Link to comment
Share on other sites

roger_malmö

Oops vilken skilllnad det blev med dina instruktioner ! Tackar och Bugar för hjälpen.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...