Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Excel - infoga kommentar


lingolas

Recommended Posts

Har ett makro som gör i princip samma sak som att högerklicka på en cell och infoga kommentar:

Sub test11()
  With Selection.Select
  With Selection.AddComment
  End With
  End With

ActiveCell.Comment.Visible = True
ActiveCell.Comment.Text Text:="Comment.." & Chr(10) & ""

End Sub

1) Jag skulle även vilja att muspekaren ställer sig i kommentarsboxen så man kan börja skriva direkt utan att först dra muspekaren till rätt plats och klicka. Går detta?

 

2) Som det är nu får jag felmeddelanden om jag försöker aktivera makrot utan att ha markerat en cell eller om jag markerat flera celler samtidigt och sen aktiverar. Finns någon smart lösning på detta? (Om man på normalt sätt högerklickar efter att markerat flera celler och infogar kommentar hamnar den i övre vänstra cellen av de markerade. En liknande lösning här hade varit att föredra, alternativt att det bara går att aktivera makrot om man markerat EN cell)

 

/F

 

[inlägget ändrat 2009-06-18 12:57:12 av lingolas]

Link to comment
Share on other sites

Duger inte normala sättet att infoga kommentarer? Varför via kod?

 

1: Lägg in en felhanterare. Typ

Sub MyCommenter()
  On Error GoTo errHandle
  Dim myRn As Range
  Set myRn = Selection
  If myRn.Comment Is Nothing Then
    With myRn.AddComment

    End With
  End If
errHandle:
End Sub

 

2: Tror icke det går att få markören i kommentaren.

Men om bara en cell?

If myRn.Cells.Count >1 Then Exit sub

 

 

/T

 

Even when we know we´ll never find the answers, we have to keep on asking questions.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
 • Create New...