Just nu i M3-nätverket
Jump to content

skräp pop up


chevelle396

Recommended Posts

chevelle396

Hallå! Har antagligen varit ute och gjort nåt dumt. Får hela tiden några PopUps som heter http:// ftp6.spirograd.com www.travian.se och Advertisement - Microsoft Internet - Explorer. Är det nån som har nåt tips?! vore kanon!.

 

Mvh/ Jonno

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

[log]Vi kan se om HijackThis visar något till att börja med. Ladda ner från en av länkarna:

http://www.trendsecure.com/portal/en-US/_download/HJTInstall.exe

http://www.download.com/Trend-Micro-HijackThis/3000-8022_4-102273

53.html

Installera, starta och välj "Do a system scan and save a logfile", kopiera loggen som kommer upp (inget annat).

 

I ditt svar bifogar du HijackThis-loggen på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

chevelle396

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:15:13, on 2009-06-16

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\ATKKBService.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgnsx.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgemc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\D-Tools\daemon.exe

C:\Program\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe

C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Documents and Settings\Jonas Styrlander\Application Data\Twain\Twain.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program\Delade filer\Logitech\KHAL\KHALMNPR.EXE

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqgalry.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {0a361296-16f7-4d88-9793-fc09435b78f3} - C:\WINDOWS\system32\lavorosa.dll (file missing)

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: solution Class - {99C6D1BB-7555-474C-91DA-D8FB62A9CC75} - C:\WINDOWS\system32\ljA47L7d.dll (file missing)

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\Program\AVG\AVG8\avgtoolbar.dll

O2 - BHO: (no name) - {B0744341-96E0-4341-9ED2-8BC36CE0CCD0} - (no file)

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\Program\AVG\AVG8\avgtoolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [JMB36X Configure] C:\WINDOWS\system32\JMRaidTool.exe boot

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Nero DriveSpeed] C:\Program\Nero\NERO7~1\NEROTO~1\DRIVES~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\Program\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [net] "C:\WINDOWS\system32\net.net"

O4 - HKLM\..\Run: [prnet] "C:\WINDOWS\system32\prnet.tmp"

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program\Delade filer\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Twain] C:\Documents and Settings\Jonas Styrlander\Application Data\Twain\Twain.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DigiFast] C:\Documents and Settings\Jonas Styrlander\Application Data\digifast\digifast.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: HP Image Zone Snabbstarta.lnk = C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {20CCCFEC-D26F-4ffe-996B-388B39C8CCCA} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Tri&xie Options... - {20CCCFEC-D26F-4ffe-996B-388B39C8CCCA} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\system32\raziwanu.dll,C:\WINDOWS\system32\bitoduze.dll,C:\WINDOWS\system32\gumizoju.dll,C:\WINDOWS\system32\dumavuja.dll,C:\WINDOWS\system32\fopelene.dll,C:\WINDOWS\system32\vujikuro.dll

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe

O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

 

--

End of file - 6989 bytes[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

 

[log]Ladda ner Malwarebytes Anti-Malware:

http://www.besttechie.net/tools/mbam-setup.exe

Dubbelklicka på mbam-setup.exe för att installera programmet.

Bocka för:

Update Malwarebytes' Anti-Malware

Launch Malwarebytes' Anti-Malware

Tryck på Finish

Om det finns någon uppdatering så kommer den att laddas ner och installeras.

 

När programmet startar så välj Perform Quick Scan och tryck på Scan.

Skanningen tar ett tag.

När den är klar så tryck på OK och sedan Show Results.

Bocka för allt och tryck sedan Remove Selected.

När borttagningen är klar så öppnar Anteckningar med en logg.

 

Eventuellt så kommer det upp en begäran om att starta om datorn (Restart). I så fall gör det.

Om programmet inte kommer igång efter omstarten så starta det.

 

Om loggen inte är öppen i Anteckningar så hittar du loggen på Logs-fliken i MBAM.

Kopiera loggen och klistra in den i ditt svar [/log]

 

Link to comment
Share on other sites

chevelle396

[log]Malwarebytes' Anti-Malware 1.38

Databasversion: 2299

Windows 5.1.2600 Service Pack 2

 

2009-06-17 21:44:52

mbam-log-2009-06-17 (21-44-52).txt

 

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 85061

Förfluten tid: 4 minute(s), 2 second(s)

 

Infekterade minnesprocesser: 1

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 13

Infekterade registervärden: 4

Infekterade registerdataposter: 0

Infekterade mappar: 5

Infekterade filer: 4

 

Infekterade minnesprocesser:

C:\Documents and Settings\Jonas Styrlander\Application Data\Twain\Twain.exe (Trojan.Downloader) -> Unloaded process successfully.

 

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registernycklar:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{0a361296-16f7-4d88-9793-fc09435b78f3} (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0a361296-16f7-4d88-9793-fc09435b78f3} (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\solution.solution (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\solution.solution.1 (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{892b2785-b0d0-4aa2-ae6a-0ed60b00a979} (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{99c6d1bb-7555-474c-91da-d8fb62a9cc75} (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{00476c87-a276-49bf-86bc-ff005732430b} (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\{e81cf86b-f683-422a-b742-3f2427ea9d6a} (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{99c6d1bb-7555-474c-91da-d8fb62a9cc75} (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{99c6d1bb-7555-474c-91da-d8fb62a9cc75} (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\xpreapp (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\prnet (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\net (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade registervärden:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\twain (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\DigiFast (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\prnet (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\net (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade registerdataposter:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade mappar:

c:\documents and settings\Jonas Styrlander\Application Data\ptidle (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\Jonas Styrlander\Application Data\digifast (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\WWShow (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\Jcore (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\Jonas Styrlander\Application Data\Twain (Trojan.Matcash) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade filer:

C:\Documents and Settings\Jonas Styrlander\Application Data\Twain\Twain.exe (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\jonas styrlander\lokala inställningar\Temp\resnxmocaw.tmp (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\jonas styrlander\application data\digifast\config.cfg (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\WINDOWS\system32\J63MWIVy.exe.a_a (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.[/log]

 

Lagt till LOG-taggar

När du har klistrat in en logg så var vänlig och markera loggen och tryck sedan på LOG-knappen som finns på samma rad som :thumbsdown::thumbsup: i inläggsfönstret.

Cecilia - Moderator för Virus, skadliga program & botemedel

 

[inlägget ändrat 2009-06-17 22:50:12 av Cecilia]

Link to comment
Share on other sites

Jag ser i HijackThis-loggen att du har en väldigt gammal java-version

med säkerhetshål i datorn.Jag rekommenderar att du laddar hem

uppdaterad version http://www.java.com/sv/ Avinstallera sedan

den gamla i Kontrollpanelen Lägg till eller ta bort program.

 

Link to comment
Share on other sites

chevelle396

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:28:34, on 2009-06-18

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\ATKKBService.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgemc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\D-Tools\daemon.exe

C:\Program\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program\Delade filer\Logitech\KHAL\KHALMNPR.EXE

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqgalry.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgnsx.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\Program\AVG\AVG8\avgtoolbar.dll

O2 - BHO: (no name) - {B0744341-96E0-4341-9ED2-8BC36CE0CCD0} - (no file)

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\Program\AVG\AVG8\avgtoolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [JMB36X Configure] C:\WINDOWS\system32\JMRaidTool.exe boot

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Nero DriveSpeed] C:\Program\Nero\NERO7~1\NEROTO~1\DRIVES~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\Program\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program\Delade filer\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: HP Image Zone Snabbstarta.lnk = C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre6\bin\npjpi160_14.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre6\bin\npjpi160_14.dll

O9 - Extra button: (no name) - {20CCCFEC-D26F-4ffe-996B-388B39C8CCCA} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Tri&xie Options... - {20CCCFEC-D26F-4ffe-996B-388B39C8CCCA} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\system32\raziwanu.dll,C:\WINDOWS\system32\bitoduze.dll,C:\WINDOWS\system32\gumizoju.dll,C:\WINDOWS\system32\dumavuja.dll,C:\WINDOWS\system32\fopelene.dll,C:\WINDOWS\system32\vujikuro.dll

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe

O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

 

--

End of file - 6731 bytes[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

 

[log]Scanna med Hijack bocka i följande rader stäng Web-läsaren och klicka Fix checked

 

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B0744341-96E0-4341-9ED2-8BC36CE0CCD0} - (no file)

O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\system32\raziwanu.dll,C:\WINDOWS\system32\bitoduz

e.dll,C:\WINDOWS\system32\gumizoju.dll,C:\WINDOWS\system32\d

umavuja.dll,C:\WINDOWS\system32\fopelene.dll,C:\WINDOWS\syst

em32\vujikuro.dll

 

starta om datorn och sen en ny Hijack log[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

chevelle396

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:20:44, on 2009-06-22

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\ATKKBService.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgnsx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgemc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\D-Tools\daemon.exe

C:\Program\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe

C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program\Delade filer\Logitech\KHAL\KHALMNPR.EXE

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqgalry.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\Program\AVG\AVG8\avgtoolbar.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\Program\AVG\AVG8\avgtoolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [JMB36X Configure] C:\WINDOWS\system32\JMRaidTool.exe boot

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Nero DriveSpeed] C:\Program\Nero\NERO7~1\NEROTO~1\DRIVES~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\Program\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program\Delade filer\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: HP Image Zone Snabbstarta.lnk = C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2iexp.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2iexp.dll

O9 - Extra button: (no name) - {20CCCFEC-D26F-4ffe-996B-388B39C8CCCA} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Tri&xie Options... - {20CCCFEC-D26F-4ffe-996B-388B39C8CCCA} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe

O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

 

--

End of file - 6373 bytes[/log]

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...