Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Varför så slö dator?


Farbror Blå

Recommended Posts

Farbror Blå

Autruns och Autorunsc plus mapp har lagt sig i "min musik"!! VAR ska programmet placeras? Hur ska jag placera det rätt utan automatik? ska jag köra programmet igen kanske, och spara det på rätt plats?

 

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 64
  • Created
  • Last Reply
VAD är mitt val?
Du måste välja om programmen ska startas automatiskt och därmed ta tid och minne från datorn vid varje uppstart och i en del fall hela tiden eller om du vill köra de tre uppdateringsprogrammen själv då och då. Dessa tre program är till för att uppdatera andra program i datorn när det har kommit nya versioner:

O4 - HKLM\..\Run: [updateManager] "C:\Program\Delade filer\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] "C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" AcRdB7_0_9 -reboot 1

 

Men jag ser i loggen här något med Privacy Components mm som inte borde finnas i datorn. Ladda ner Malwarebytes Anti-Malware (MBAM) från en av dessa länkar:

http://www.download.com/Malwarebytes-Anti-Malware/3000-8022_4-10804572.html

http://projects.securitywonks.net/projects/details.php?file=158

Dubbelklicka på mbam-setup för att installera programmet.

 

[log]Se till i slutet av installationen att det är bockar för:

Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware

Starta Malwarebytes' Anti-Malware

Tryck på Slutför

Om det finns någon uppdatering så kommer den att laddas ner och installeras.

 

När programmet startar så välj "Utför snabb skanning" och tryck på Skanna.

Skanningen tar ett tag.

När den är klar så tryck på OK och sedan "Visa resultat".

Bocka för allt och tryck sedan Ta bort markerade.

När borttagningen är klar så öppnar Anteckningar med en logg.

 

Eventuellt så kommer det upp en begäran om att starta om datorn (Restart). I så fall gör det.

Om det blir ett felmeddelande Error loading... efter omstarten så starta om datorn än en gång.

Om programmet inte kommer igång efter omstarten så starta det.

 

Om loggen inte kommer upp själv i Anteckningar så hittar du loggen på fliken Loggar i MBAM.

Kopiera loggen och klistra in den i ditt svar.[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Men från vilken plats ska jag ibland köra de tre uppdateringsprogramen? Från programmapaprna?? :-)
Om de inte finns som något menyval så. Du kan ju lägga genvägar till dem på Skrivbordet eller något annat lättillgängligt ställe.

 

Cecilia, Malware har jag tidigare, på inrådan från dig... Kan jag använda äldre version?
Se bara till att den blir uppdaterad först så ska det gå bra.

 

Link to comment
Share on other sites

Farbror Blå

[log]Malwarebytes' Anti-Malware 1.34

Databasversion: 1753

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

 

2009-06-16 11:38:18

mbam-log-2009-06-16 (11-38-18).txt

 

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 70546

Förfluten tid: 7 minute(s), 49 second(s)

 

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 0

Infekterade registervärden: 0

Infekterade registerdataposter: 0

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 0

 

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registernycklar:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registervärden:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registerdataposter:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade filer:

(Inga illasinnade poster hittades)

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Undrar bara varför jag ska köra uppdateringar på Adobe Acrobat Reader 7.0 när jag har Adobe Reader 9...?
Kolla i Lägg till eller ta bort program att du inte har kvar den gamla versionen. Om inte så kolla i mappen C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0 och dess undermappar om där finns något avinstallationsprogram (uninstall, uninst etc) och i så fall kör du det.

 

Link to comment
Share on other sites

Farbror Blå

Ny logg. Men det kom inte upp ngt om att bocka för och ta bort markerade. Utan loggen kom upp automatiskt efter programmet skannat färdigt. Samma reultat, nu oxå va?

Hur var det sedan med det här "Privacy Components"?

[log]Malwarebytes' Anti-Malware 1.37

Databasversion: 2286

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

 

2009-06-16 11:52:47

mbam-log-2009-06-16 (11-52-47).txt

 

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 96687

Förfluten tid: 7 minute(s), 59 second(s)

 

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 0

Infekterade registervärden: 0

Infekterade registerdataposter: 0

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 0

 

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registernycklar:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registervärden:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registerdataposter:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade filer:

(Inga illasinnade poster hittades)

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Farbror Blå

Nu har jag gjort genväg på skrivbordet av Sonic+sgtray, den som ska användas ibland då till uppdateringar? Men vidare: Jag har INTE någon HP\HPupdate i programmappen... (?)

 

Link to comment
Share on other sites

Farbror Blå

Men nu har i aktivitetsfältet lagt sig en ikon från Sonic Update manager - är det ok att den ligger där...? Hmm, ska den inte stängas ned? Tar det nu inte plötsligt minne at ha den där?? (Bara för att jag lade en genvägs-fil på skrivbordet...?)

 

Link to comment
Share on other sites

Du har haft en del infektioner i datorn de sista två åren som du har fått hjälp i Eforum med att få bort. Det finns en del ofarliga rester av dem och antagligen rester av avinstallerade program. De här resterna kan göra att datorn blir slö med tiden och då brukar en ominstallation av Windows göra susen. Är det något du kan tänka dig att göra?

 

Link to comment
Share on other sites

Farbror Blå

"Tillgängligt fysiskt minne" har stigit från 44 MB till 174 MB, så något positivt har tydligen skett nu under resans gång - det vore intressant och veta vad det kan ha varit... :-)

 

Link to comment
Share on other sites

Ska man få bort alla rester av allt gammalt så måste man tömma C: och installera Windows och alla program på nytt.

 

"Tillgängligt fysiskt minne" har stigit från 44 MB till 174 MB, så något positivt har tydligen skett nu under resans gång
Nja, minne är ju till för att användas och inte ligga tomt.

 

Lägg hit en ny HijackThis-logg så får vi se vad som startar numera.

 

Link to comment
Share on other sites

Farbror Blå

Man tömmer C: och alla program säger du, men försvinner då oxå alla tillämpningar, dokument och bilder?

Här är loggen... :-)

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:31, on 2009-06-16

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

C:\Program\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe

C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\Program\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe

C:\Program\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://se.msn.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program\HP\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: HP Print Clips - {053F9267-DC04-4294-A72C-58F732D338C0} - C:\Program\HP\Smart Web Printing\hpswp_framework.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar3.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.1121.2472\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPLpr] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eabconfg.cpl] C:\Program\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program\HPQ\Default Settings\cpqset.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CamMonitor] C:\Program\HP\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [synTPStart] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] C:\Program\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [tscuninstall] %systemroot%\system32\tscupgrd.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [tscuninstall] %systemroot%\system32\tscupgrd.exe (User 'Default user')

O4 - Global Startup: BankID säkerhetsprogram.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: HP Klippbok - {58ECB495-38F0-49cb-A538-10282ABF65E7} - C:\Program\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll

O9 - Extra button: HP Smart markering - {700259D7-1666-479a-93B1-3250410481E8} - C:\Program\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {0742B9EF-8C83-41CA-BFBA-830A59E23533} (Microsoft Data Collection Control) - https://support.microsoft.com/OAS/ActiveX/MSDcode.cab

O16 - DPF: {493ACF15-5CD9-4474-82A6-91670C3DD66E} (LinkedIn ContactFinderControl) - http://www.linkedin.com/cab/LinkedInContactFinderControl.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1224688145129

O16 - DPF: {94EB57FE-2720-496C-B33F-D9353C6E23F7} (F-Secure Online Scanner 2.1) - http://kund.bahnhof.se/f-secure/fscax.cab

O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - http://wwwimages.adobe.com/www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program\DELADE~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: getPlus® Helper - NOS Microsystems Ltd. - C:\Program\NOS\bin\getPlus_HelperSvc.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: HP WMI Interface (hpqwmi) - Hewlett Packard Company - C:\Program\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

 

--

End of file - 8278 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Man tömmer C: och alla program säger du, men försvinner då oxå alla tillämpningar, dokument och bilder?
Allt som är på C: försvinner. Om man har bilder och andra viktiga filer på C: så får man se till att spara dem på en annan dator, CD, DVD eller USB-minne innan man installerar om Windows. När Windows är installerat så får man installera antivirus, skrivare etc och kopiera tillbaks bilderna och annat man sparat undan. Det tar ett tag att göra det men ofta så blir datorn betydligt snabbare efteråt.

 

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] C:\Program\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent

Nu har du fått in en automatisk start av MBAM. Är det meningen?

 

O4 - Global Startup: BankID säkerhetsprogram.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

Den raden kan du också avbocka i msconfig om du vill. I min dator så startar den då när jag påbörjar inloggningen på banken.

 

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

Det programmet är beskrivet på

http://www.systemlookup.com/Startup/4240-hpqtra08_exe.html

Är det något du brukar göra/använda?

 

Link to comment
Share on other sites

Farbror Blå

Ingen av de tre nämnda programmen nu behövr jag ha autostart på, så jag bockar av dem, varför anti-malware har lagt till autostart kan man ju fråga sig, det gör den väl automatiskt då, när programmet används?

Och det där med Sonic då? Det behöver väl inte finnas ngn ikon i verktygsfältet? Kanske jag ska ta bort genvägen igen?

Hur som helst, skulle vilja veta vad som orsakat förbättringarna generellt nu, för datorn öppnar och stänger program och tillämpningar mycket bättre nu! :-)

 

Link to comment
Share on other sites

Farbror Blå

OBS! Och hallå! Vad skulle jag göra med Autoruns?? De ligger i musikmappen! Var och hur ska jag flytta? Ska jag installera om?? OBS!

 

Link to comment
Share on other sites

Och det där med Sonic då? Det behöver väl inte finnas ngn ikon i verktygsfältet? Kanske jag ska ta bort genvägen igen?
Finns den kvar om du startar om datorn?

Vilken del av listen ligger ikonen i, vid klockan, i området med öppna program eller i snabbstartsfältet närmast Start-knappen?

 

Hur som helst, skulle vilja veta vad som orsakat förbättringarna generellt nu, för datorn öppnar och stänger program och tillämpningar mycket bättre nu!
Du har blivit av med Ask och färre program är igång.

 

Link to comment
Share on other sites

Farbror Blå

Sonic-ikonen ligger nere till höger.

En gång till: vad gör jag med Autoruns? Kan jag bara flytta hela alltet från "min musik" till programmapp eller ska jag installera om det?;)

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.
×
×
  • Create New...