Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Varför så slö dator?


Farbror Blå

Recommended Posts

Farbror Blå

Hej. Undrar varför min notebook blivit så slö. Jag har hårddisk på 40 GB, varav 16 % är ledigt. Internminne 512 MB, varav 44 MB är "tillgängligt".

Datorn jobbar fruktansvärt långsamt, inte bara på internet, utan även fysiskt internt, när jag öppnar program, mappar etc.

Jag har gjort diskrensning, diskdefragmentering, inga program öppna, såsom skrivare, Skype osv. Jag gör regelbundna uppdateringar från Windows och HP. Hur ska jag få datorn att jobba lite snabbare? Jag har en USB-hub inkopplad, tar den mycket minne? Har jag onödiga startprogram förbockade, kan det vara boven? Vad behövs i Autostart? Jag har en himla lång lista i msconfig!

Snälla, kan ngn hjälpa mig? Tack på förhand!

 

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 64
  • Created
  • Last Reply
Stefan Eklinder
Hur ska jag få datorn att jobba lite snabbare?

 

Lite mera minne skulle säkert inte skada. 512 MB är lite snålt tilltaget idag. Skräm upp den med i alla fall 1 Gb. Om datorn nu har stöd för så mycket.

 

Stäng även av lite onödiga tjänter. Du skriver inte vilket system det gäller, men gissar XP. Verkar vara standard för netbook.

 

Du kan kolla här vilka tjänster som är nödvändiga:

http://www.blackviper.com/WinXP/servicecfg.htm

 

Inaktivera några åt gången. Provkör! Fungerar allt utan problem kan du inaktivera fler. Bäst är att skapa en återställningspunkt innan du börjar mecka med tjänsterna. Om nu något skulle gå galet så har du en punkt att återvända till.

 

Jag har en USB-hub inkopplad, tar den mycket minne?

 

Tar inget alls i minne. Det är bara en utökning av dina USB-uttag i datorn.

 

Vad behövs i Autostart?

 

Brandvägg och antivirusprogram i princip. Sedan har säkert datortillverkaren slängt in lite egna saker där, som du kan prova stänga ned.

 

Autoruns är suveränt att kolla upp autostartande program med.

 

Du kan ladda ned det härifrån:

http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb963902.aspx

 

---

C:\Eforum\Stefan Eklinder>|

 

"Man kan inte kämpa ihjäl en skugga, den dödar man med ljus."

 

- Sigfrid Siwertz.

 

Link to comment
Share on other sites

Jag kan hjälpa dig att sålla bland de autostartade programmen med hjälp av programmet HijackThis. Ladda ner från en av länkarna:

http://www.trendsecure.com/portal/en-US/_download/HJTInstall.exe

http://www.download.com/Trend-Micro-HijackThis/3000-8022_4-10227353.html

Installera, starta och välj "Do a system scan and save a logfile", kopiera loggen som kommer upp (inget annat).

 

I ditt svar bifogar du HijackThis-loggen på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen nappen i Besvara-fönstret

 

Link to comment
Share on other sites

Farbror Blå

Hej igen! Tack för hjälpen i förhand. ;-)

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 23:35, on 2009-06-15

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\AskBarDis\bar\bin\AskService.exe

C:\Program\AskBarDis\bar\bin\ASKUpgrade.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\Program\Unlocker\UnlockerAssistant.exe

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program\HP\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

C:\Program\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe

C:\Program\HP\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe

C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://se.msn.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program\HP\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: HP Print Clips - {053F9267-DC04-4294-A72C-58F732D338C0} - C:\Program\HP\Smart Web Printing\hpswp_framework.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - C:\Program\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar3.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.1121.2472\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [unlockerAssistant] "C:\Program\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPLpr] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [updateManager] "C:\Program\Delade filer\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program\HP\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eabconfg.cpl] C:\Program\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program\HPQ\Default Settings\cpqset.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CamMonitor] C:\Program\HP\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [synTPStart] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe

O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] "C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" AcRdB7_0_9 -reboot 1

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [tscuninstall] %systemroot%\system32\tscupgrd.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [tscuninstall] %systemroot%\system32\tscupgrd.exe (User 'Default user')

O4 - Global Startup: BankID säkerhetsprogram.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: HP Klippbok - {58ECB495-38F0-49cb-A538-10282ABF65E7} - C:\Program\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll

O9 - Extra button: HP Smart markering - {700259D7-1666-479a-93B1-3250410481E8} - C:\Program\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {0742B9EF-8C83-41CA-BFBA-830A59E23533} (Microsoft Data Collection Control) - https://support.microsoft.com/OAS/ActiveX/MSDcode.cab

O16 - DPF: {493ACF15-5CD9-4474-82A6-91670C3DD66E} (LinkedIn ContactFinderControl) - http://www.linkedin.com/cab/LinkedInContactFinderControl.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1224688145129

O16 - DPF: {94EB57FE-2720-496C-B33F-D9353C6E23F7} (F-Secure Online Scanner 2.1) - http://kund.bahnhof.se/f-secure/fscax.cab

O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - http://wwwimages.adobe.com/www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program\DELADE~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: ASKService - Unknown owner - C:\Program\AskBarDis\bar\bin\AskService.exe

O23 - Service: ASKUpgrade - Unknown owner - C:\Program\AskBarDis\bar\bin\ASKUpgrade.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: getPlus® Helper - NOS Microsystems Ltd. - C:\Program\NOS\bin\getPlus_HelperSvc.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: HP WMI Interface (hpqwmi) - Hewlett Packard Company - C:\Program\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

 

--

End of file - 9490 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Farbror Blå

Tydligen ingen reaktion över att jag skrev att det bara är 44 MB "tillgängligt". Ok, tack ändå, men 512 mb är max, den var från början på 256 mb, men jag köpte till och nu finns det inte mer plats. Ja, det är XP. IE 8 service pack 3.

 

Link to comment
Share on other sites

O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - C:\Program\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

Bör avinstalleras eftersom det anses vara en olämplig verktygslist. Starta sedan om datorn och klistra in en ny HijackThis-logg.

 

Link to comment
Share on other sites

Farbror Blå

Cecilia, jag försöker avinstallera det du sa, men ska jag göra det från "Anteckningar" eller i programmet där loggen kommer up?? (Där finns ju egentligen ingen ruta för "Avinstallation"...(?)

 

Link to comment
Share on other sites

Farbror Blå

Det tog tid det här. Det var kluddigt, först kom vit text upp före omstart som meddelade nånting om att säkerhetsinstalleirngar skulle göras, sedan kommedd om att säkerhetsinställningar hade förstört nån hemsida, sedan skickades felrapport. Detta trots att jag avinstallerade RegCure innan jag startade om datorn (för det relaterade hade väl med det programmet att göra?).

Här kommer i alla fall ny HiJack This-log

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 00:48, on 2009-06-16

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Unlocker\UnlockerAssistant.exe

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program\HP\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

C:\Program\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe

C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program\HP\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\AskBarDis\bar\bin\AskService.exe

C:\Program\AskBarDis\bar\bin\ASKUpgrade.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://se.msn.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program\HP\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: HP Print Clips - {053F9267-DC04-4294-A72C-58F732D338C0} - C:\Program\HP\Smart Web Printing\hpswp_framework.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar3.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.1121.2472\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O4 - HKLM\..\Run: [unlockerAssistant] "C:\Program\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPLpr] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [updateManager] "C:\Program\Delade filer\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program\HP\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eabconfg.cpl] C:\Program\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program\HPQ\Default Settings\cpqset.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CamMonitor] C:\Program\HP\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [synTPStart] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe

O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] "C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" AcRdB7_0_9 -reboot 1

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [tscuninstall] %systemroot%\system32\tscupgrd.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [tscuninstall] %systemroot%\system32\tscupgrd.exe (User 'Default user')

O4 - Global Startup: BankID säkerhetsprogram.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: HP Klippbok - {58ECB495-38F0-49cb-A538-10282ABF65E7} - C:\Program\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll

O9 - Extra button: HP Smart markering - {700259D7-1666-479a-93B1-3250410481E8} - C:\Program\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {0742B9EF-8C83-41CA-BFBA-830A59E23533} (Microsoft Data Collection Control) - https://support.microsoft.com/OAS/ActiveX/MSDcode.cab

O16 - DPF: {493ACF15-5CD9-4474-82A6-91670C3DD66E} (LinkedIn ContactFinderControl) - http://www.linkedin.com/cab/LinkedInContactFinderControl.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1224688145129

O16 - DPF: {94EB57FE-2720-496C-B33F-D9353C6E23F7} (F-Secure Online Scanner 2.1) - http://kund.bahnhof.se/f-secure/fscax.cab

O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - http://wwwimages.adobe.com/www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program\DELADE~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: ASKService - Unknown owner - C:\Program\AskBarDis\bar\bin\AskService.exe

O23 - Service: ASKUpgrade - Unknown owner - C:\Program\AskBarDis\bar\bin\ASKUpgrade.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: getPlus® Helper - NOS Microsystems Ltd. - C:\Program\NOS\bin\getPlus_HelperSvc.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: HP WMI Interface (hpqwmi) - Hewlett Packard Company - C:\Program\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

 

--

End of file - 10375 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Farbror Blå

Cecilia, jag väntar med att ev. följa Stefan Eklinders råd att installera Autoruns, du har kanske ett annant förslag hur jag ska bli av med allt det jobbiga onödiga... ;-)

 

Link to comment
Share on other sites

Jag kan inte svara på om RegCure gjorde något som inte var bra och som orsakade meddelandena eller om det var något annat. Om det inte ska vara en ren gissning så måste jag se meddelandena.

 

Har du startat om datorn efter avinstallationen av Ask? För jag ser att det fortfarande finns Ask-processor igång.

 

Med bara 512 MB RAM-minne så ska man nog vara lite försiktig med hur många flikar och fönster man har öppna i IE8. När loggen skapades så var det ca 25 stycken och det tar mycket minne och då kommer datorn att bli seg.

 

[log]Autoruns är ett alternativ till msconfig som visar mer information så att det blir lättare att veta vad man gör. Om du vill använda msconfig eller Autoruns avgör du själv. Men följande rader bör gå bra att avbocka i antingen msconfig - Autostart eller i Autoruns.

O4 - HKLM\..\Run: [unlockerAssistant] "C:\Program\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [updateManager] "C:\Program\Delade filer\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program\HP\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] "C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" AcRdB7_0_9 -reboot 1[/log]

 

Men observera att det är viktigt att uppdatera programmen i datorn så om inte uppdateringsprogrmmen ovan startas automatiskt så måste du själv köra dem t ex en gång i veckan.

 

Kontrollpanelen - Administrationsverktyg - Tjänster

Leta upp Java Quick Starter i listan, dubbelklicka och välj Startmetod Inaktiverad. Upprepa med

 

Link to comment
Share on other sites

Farbror Blå

Jag ska lgöra det ovannämnda du föreslår, men jag vill först fråga om jag kan ta bort mappen AskBarDis från C:/Program?

 

Link to comment
Share on other sites

Farbror Blå

Jag har inte haft 25 flikar öppna samtidigt i IE, möjligen vid något tillfälle - MEN, innebär DET att datorn jobbar slöare eftrhand då, när flikarna sedan är nedsläckta?? För det är ju et som den har gjort!

 

Link to comment
Share on other sites

Farbror Blå

Och för att svara på din fråga om ASK: Ja, jag startade om datorn efter - det var då jag fick initialt meddelanden i någon vit skrift innan Windows öppnades. (Angående ngn säkerhet)

 

Link to comment
Share on other sites

Farbror Blå

Du skrev: Men observera att det är viktigt att uppdatera programmen i datorn så om inte uppdateringsprogrmmen ovan startas automatiskt så måste du själv köra dem t ex en gång i veckan.Men varför ska jag bocka av programmen om jag sedan ändå måste köra dem en gång i veckan??

 

Kontrollpanelen - Administrationsverktyg - Tjänster

Leta upp Java Quick Starter i listan, dubbelklicka och välj Startmetod Inaktiverad. Upprepa med

Något fattas, meningen inte slut?

 

Link to comment
Share on other sites

Jag ska lgöra det ovannämnda du föreslår, men jag vill först fråga om jag kan ta bort mappen AskBarDis från C:/Program?
Gör detta först:

Kontrollpanelen - Administrationsverktyg - Tjänster

Leta upp ASKService i listan, dubbelklicka och välj Startmetod Inaktiverad. Upprepa med ASKUpgrade. Starta om datorn och därefter kan du ta bort mappen C:\Program\AskBarDis.

 

Men varför ska jag bocka av programmen om jag sedan ändå måste köra dem en gång i veckan??
Det här programmet ligger hela tiden och tar upp minne, vilket din dator har lite ont om:

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

Men det är ditt val.

 

Något fattas, meningen inte slut?
Mitt fel, ignorera "upprepa med".

 

Om du inte hade kring 25 flikar öppna i IE när du skapade loggen så ökar sannolikheten för att det finns skadliga program i datorn.

Vi kan se om DDS visar något mer. Spara DDS på Skrivbordet.

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/dds.scr

 

Ha Internet Explorer igång men bara med en flik.

Starta programmet (i Vista högerklicka och Kör som administratör).

Tryck Yes/Ja på frågan om Optional Scan.

I ditt svar bifogar du de två loggarna DSS.txt och Attach.txt med hjälp av LOG-knappen.

 

Link to comment
Share on other sites

Farbror Blå

Cecilia, nu har jag bockat av de sex raderna i Autoruns som du föreslog, plus inaktiverat Java quick starter. Nu väntar jag fortfarande på några svar från dig. ;-)

 

Link to comment
Share on other sites

Farbror Blå

Yes yes, det gick om vartannat...

Jag ska ladda ner från bleepingcomputer nu och bifoga logg-file som du sa, Men är bara fortfarande konfunderad över en sak:

Men varför ska jag bocka av programmen om jag sedan ändå måste köra dem en gång i veckan??

Det här programmet ligger hela tiden och tar upp minne, vilket din dator har lite ont om:

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

Men det är ditt val.

VAD är mitt val? Menar du att HP Software Update ska uppdateras en gång i veckan? Eller...?

 

Link to comment
Share on other sites

Farbror Blå

[log]

DDS (Ver_09-05-14.01) - NTFSx86

Run by Christian at 10:52:39.75 on 2009-06-16

Internet Explorer: 8.0.6001.18702

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.1.1053.18.478.114 [GMT 2:00]

 

AV: avast! antivirus 4.8.1335 [VPS 090615-0] *On-access scanning enabled* (Updated) {7591DB91-41F0-48A3-B128-1A293FD8233D}

 

============== Running Processes ===============

 

C:\WINDOWS\system32\svchost -k DcomLaunch

svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

svchost.exe

svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k hpdevmgmt

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k HPZ12

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k HPZ12

C:\Program\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

C:\Program\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe

C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\Program\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Documents and Settings\Christian\Skrivbord\dds.scr

 

============== Pseudo HJT Report ===============

 

uStart Page = hxxp://www.google.se/

uSearchMigratedDefaultURL = 687474703a2f2f7777772e676f6f676c652e636f6d2f

mSearchMigratedDefaultURL = 687474703a2f2f7777772e676f6f676c652e636f6d2f

uInternet Settings,ProxyOverride = localhost

uWinlogon: Shell=c:\program\privacy components\pc.exe

BHO: HP Print Enhancer: {0347c33e-8762-4905-bf09-768834316c61} - c:\program\hp\smart web printing\hpswp_printenhancer.dll

BHO: HP Print Clips: {053f9267-dc04-4294-a72c-58f732d338c0} - c:\program\hp\smart web printing\hpswp_framework.dll

BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - c:\program\delade filer\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll

BHO: Skype add-on (mastermind): {22bf413b-c6d2-4d91-82a9-a0f997ba588c} - c:\program\skype\toolbars\internet explorer\SkypeIEPlugin.dll

BHO: Search Helper: {6ebf7485-159f-4bff-a14f-b9e3aac4465b} - c:\program\microsoft\search enhancement pack\search helper\SEPsearchhelperie.dll

BHO: Windows Live inloggningshjälpen: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program\delade filer\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll

BHO: Google Toolbar Helper: {aa58ed58-01dd-4d91-8333-cf10577473f7} - c:\program\google\googletoolbar3.dll

BHO: Google Toolbar Notifier BHO: {af69de43-7d58-4638-b6fa-ce66b5ad205d} - c:\program\google\googletoolbarnotifier\2.0.1121.2472\swg.dll

BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program\java\jre6\bin\jp2ssv.dll

BHO: Windows Live Toolbar Helper: {e15a8dc0-8516-42a1-81ea-dc94ec1acf10} - c:\program\windows live\toolbar\wltcore.dll

BHO: JQSIEStartDetectorImpl Class: {e7e6f031-17ce-4c07-bc86-eabfe594f69c} - c:\program\java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

TB: &Windows Live Toolbar: {21fa44ef-376d-4d53-9b0f-8a89d3229068} - c:\program\windows live\toolbar\wltcore.dll

TB: {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - No File

TB: &Google: {2318c2b1-4965-11d4-9b18-009027a5cd4f} - c:\program\google\googletoolbar3.dll

TB: {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - No File

TB: Ask Toolbar: {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - c:\program\askbardis\bar\bin\askBar.dll

EB: mysidesearch browser optimizer: {28e107d0-3132-d671-a64b-d2fb63187a43} - c:\windows\system32\{9782d8fa-c58a-7652-e39c-44246c382c8e}.dll

EB: {32683183-48a0-441b-a342-7c2a440a9478} - No File

uRun: [swg] c:\program\google\googletoolbarnotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

uRun: [ctfmon.exe] c:\windows\system32\ctfmon.exe

mRun: [synTPEnh] c:\program\synaptics\syntp\SynTPEnh.exe

mRun: [synTPLpr] c:\program\synaptics\syntp\SynTPLpr.exe

mRun: [igfxTray] c:\windows\system32\igfxtray.exe

mRun: [HotKeysCmds] c:\windows\system32\hkcmd.exe

mRun: [eabconfg.cpl] c:\program\hpq\quick launch buttons\EabServr.exe /Start

mRun: [Cpqset] c:\program\hpq\default settings\cpqset.exe

mRun: [CamMonitor] c:\program\hp\digital imaging\unload\hpqcmon.exe

mRun: [avast!] c:\program\alwils~1\avast4\ashDisp.exe

mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program\java\jre6\bin\jusched.exe"

mRun: [synTPStart] c:\program\synaptics\syntp\SynTPStart.exe

dRun: [CTFMON.EXE] c:\windows\system32\CTFMON.EXE

dRun: [swg] c:\program\google\googletoolbarnotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

dRun: [msnmsgr] "c:\program\windows live\messenger\msnmsgr.exe" /background

dRunOnce: [tscuninstall] %systemroot%\system32\tscupgrd.exe

StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\start-~1\program\autost~1\bankid~1.lnk - c:\program\personal\bin\Personal.exe

StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\start-~1\program\autost~1\hpdigi~1.lnk - c:\program\hp\digital imaging\bin\hpqtra08.exe

IE: E&xportera till Microsoft Excel - c:\program\micros~3\office12\EXCEL.EXE/3000

IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:\program\messenger\msmsgs.exe

IE: {58ECB495-38F0-49cb-A538-10282ABF65E7} - {E763472E-A716-4CD9-89BD-DBDA6122F741} - c:\program\hp\smart web printing\hpswp_extensions.dll

IE: {700259D7-1666-479a-93B1-3250410481E8} - {A93C41D8-01F8-4F8B-B14C-DE20B117E636} - c:\program\hp\smart web printing\hpswp_extensions.dll

IE: {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - c:\program\skype\toolbars\internet explorer\SkypeIEPlugin.dll

DPF: Microsoft XML Parser for Java - file://c:\windows\java\classes\xmldso.cab

DPF: {05CA9FB0-3E3E-4B36-BF41-0E3A5CAA8CD8} - hxxp://download.microsoft.com/download/E/3/9/E39C664F-A8E3-4F69-A109-1AE9849204EE/OGAControl.cab

DPF: {0742B9EF-8C83-41CA-BFBA-830A59E23533} - hxxps://support.microsoft.com/OAS/ActiveX/MSDcode.cab

DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} - hxxp://download.microsoft.com/download/3/9/8/398422c0-8d3e-40e1-a617-af65a72a0465/LegitCheckControl.cab

DPF: {493ACF15-5CD9-4474-82A6-91670C3DD66E} - hxxp://www.linkedin.com/cab/LinkedInContactFinderControl.cab

DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} - hxxp://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1224688145129

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_13-windows-i586.cab

DPF: {8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C} - hxxp://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/polarbear/ultrashim.cab

DPF: {94EB57FE-2720-496C-B33F-D9353C6E23F7} - hxxp://kund.bahnhof.se/f-secure/fscax.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0013-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_13-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_13-windows-i586.cab

DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} - hxxp://wwwimages.adobe.com/www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab

Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:\program\delade~1\skype\SKYPE4~1.DLL

Notify: igfxcui - igfxsrvc.dll

SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

 

============= SERVICES / DRIVERS ===============

 

R1 aswSP;avast! Self Protection;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [2008-10-27 114768]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2008-10-27 20560]

R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus;c:\program\alwil software\avast4\ashServ.exe [2008-10-27 138680]

R2 SeaPort;SeaPort;c:\program\microsoft\search enhancement pack\seaport\SeaPort.exe [2009-5-19 240512]

R3 avast! Mail Scanner;avast! Mail Scanner;c:\program\alwil software\avast4\ashMaiSv.exe [2008-10-27 254040]

R3 avast! Web Scanner;avast! Web Scanner;c:\program\alwil software\avast4\ashWebSv.exe [2008-10-27 352920]

S2 WKWMXIVJ;WKWMXIVJ;\??\c:\windows\system32\wkwmxivj.gwi --> c:\windows\system32\wkwmxivj.gwi [?]

S3 Dual Mode;Dual Mode Video Capture;c:\windows\system32\drivers\coachvc.sys --> c:\windows\system32\drivers\CoachVc.sys [?]

S3 getPlus® Helper;getPlus® Helper;c:\program\nos\bin\getPlus_HelperSvc.exe [2008-10-28 33752]

S3 MusCDriverV32;MusCDriverV32;c:\windows\system32\drivers\MusCDriverV32.sys [2007-6-21 513152]

S4 ASKService;ASKService;c:\program\askbardis\bar\bin\askservice.exe --> c:\program\askbardis\bar\bin\AskService.exe [?]

S4 ASKUpgrade;ASKUpgrade;c:\program\askbardis\bar\bin\askupgrade.exe --> c:\program\askbardis\bar\bin\ASKUpgrade.exe [?]

 

=============== Created Last 30 ================

 

2009-06-12 22:48 117,695 a------- c:\windows\hpqins00.dat

2009-06-12 22:44 12,800 -c------ c:\windows\system32\dllcache\xpshims.dll

2009-06-12 22:44 246,272 -c------ c:\windows\system32\dllcache\ieproxy.dll

2009-05-22 23:39 <DIR> -cd----- c:\docume~1\alluse~1\applic~1\Azureus

2009-05-22 23:36 <DIR> --d----- c:\program\Vuze

2009-05-22 18:57 120,056 -------- c:\windows\system32\pxcpyi64.exe

2009-05-22 18:57 118,520 -------- c:\windows\system32\pxinsi64.exe

 

==================== Find3M ====================

 

2009-05-13 07:06 915,456 a------- c:\windows\system32\wininet.dll

2009-05-07 17:33 347,648 a------- c:\windows\system32\localspl.dll

2009-04-19 21:51 1,847,168 a------- c:\windows\system32\win32k.sys

2009-04-15 22:25 129,784 -c------ c:\windows\system32\pxafs.dll

2009-04-15 16:55 585,216 a------- c:\windows\system32\rpcrt4.dll

2009-04-15 02:47 509,480 a------- c:\windows\system32\perfh01D.dat

2009-04-15 02:47 106,564 a------- c:\windows\system32\perfc01D.dat

2008-01-18 14:02 7,757 ac------ c:\program\hijackthis.log

2007-09-21 18:56 40,136 ac------ c:\docume~1\christ~1\applic~1\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2006-03-27 00:02 2,833,921 ac------ c:\program\EraserSetup.exe

2006-03-27 00:02 18,351 ac------ c:\program\COPYING.txt

2006-03-27 00:02 6,159 ac------ c:\program\README.txt

2006-03-27 00:02 4,600 ac------ c:\program\History.txt

2006-03-27 00:02 194 ac------ c:\program\EraserSetup.asc

2007-08-21 14:09 32,768 ac-sh--- c:\windows\system32\config\systemprofile\lokala inställningar\tidigare\history.ie5\mshist012007082120070822\index.dat

2008-09-17 13:03 32,768 ac-sh--- c:\windows\system32\config\systemprofile\lokala inställningar\tidigare\history.ie5\mshist012008091720080918\index.dat

 

============= FINISH: 10:53:15.02 ===============

[/log]

[log]

UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG.

IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT

 

DDS (Ver_09-05-14.01)

 

Microsoft Windows XP Home Edition

Boot Device: \Device\HarddiskVolume1

Install Date: 2008-01-17 16:40:05

System Uptime: 2009-06-16 10:39:50 (0 hours ago)

 

Motherboard: Quanta | | 3084

Processor: Intel® Celeron® M processor 1500MHz | U1 | 1496/100mhz

 

==== Disk Partitions =========================

 

C: is FIXED (NTFS) - 37 GiB total, 6.207 GiB free.

D: is CDROM ()

 

==== Disabled Device Manager Items =============

 

Class GUID: {6BDD1FC6-810F-11D0-BEC7-08002BE2092F}

Description: TRUST 750 LCD POWERC@M ZOOM

Device ID: ROOT\IMAGE\0000

Manufacturer: Trust

Name: TRUST 750 LCD POWERC@M ZOOM

PNP Device ID: ROOT\IMAGE\0000

Service: Dual Mode

 

==== System Restore Points ===================

 

RP165: 2009-03-17 22:27:33 - Installed PC Inspector File Recovery

RP166: 2009-03-19 13:00:28 - Systemkontrollpunkt

RP167: 2009-03-20 15:17:14 - Systemkontrollpunkt

RP168: 2009-03-21 15:35:33 - Systemkontrollpunkt

RP169: 2009-03-23 13:05:56 - Systemkontrollpunkt

RP170: 2009-03-30 02:11:06 - Systemkontrollpunkt

RP171: 2009-03-30 23:11:01 - Software Distribution Service 3.0

RP172: 2009-03-31 14:41:31 - Removed PC Inspector File Recovery

RP173: 2009-04-01 13:56:04 - Java 6 Update 13 installerades

RP174: 2009-04-02 14:15:49 - Systemkontrollpunkt

RP175: 2009-04-03 19:23:24 - Systemkontrollpunkt

RP176: 2009-04-04 21:19:38 - Systemkontrollpunkt

RP177: 2009-04-12 20:01:46 - Systemkontrollpunkt

RP178: 2009-04-13 21:29:16 - Systemkontrollpunkt

RP179: 2009-04-15 01:28:37 - Software Distribution Service 3.0

RP180: 2009-04-15 02:51:24 - Software Distribution Service 3.0

RP181: 2009-04-15 03:06:05 - Software Distribution Service 3.0

RP182: 2009-04-15 03:38:02 - Software Distribution Service 3.0

RP183: 2009-04-15 21:18:29 - Windows Internet Explorer 8 installerades.

RP184: 2009-04-15 21:21:37 - Software Distribution Service 3.0

RP185: 2009-04-16 22:50:01 - Systemkontrollpunkt

RP186: 2009-04-18 12:14:00 - Systemkontrollpunkt

RP187: 2009-04-19 17:05:48 - Systemkontrollpunkt

RP188: 2009-04-20 19:31:12 - Systemkontrollpunkt

RP189: 2009-04-21 19:48:44 - Systemkontrollpunkt

RP190: 2009-04-23 15:18:53 - Systemkontrollpunkt

RP191: 2009-04-24 18:45:40 - Systemkontrollpunkt

RP192: 2009-04-25 19:28:56 - Systemkontrollpunkt

RP193: 2009-04-26 23:46:28 - Systemkontrollpunkt

RP194: 2009-05-07 18:15:36 - Installed 32 Bit HP CIO Components Installer

RP195: 2009-05-07 18:16:12 - Removed 32 Bit HP CIO Components Installer

RP196: 2009-05-07 18:16:48 - Software Distribution Service 3.0

RP197: 2009-05-08 19:56:05 - Systemkontrollpunkt

RP198: 2009-05-10 22:18:13 - Systemkontrollpunkt

RP199: 2009-05-12 12:05:45 - Systemkontrollpunkt

RP200: 2009-05-13 12:10:37 - Software Distribution Service 3.0

RP201: 2009-05-14 19:14:15 - Systemkontrollpunkt

RP202: 2009-05-22 15:24:28 - Systemkontrollpunkt

RP203: 2009-05-24 10:57:29 - Systemkontrollpunkt

RP204: 2009-05-25 14:22:48 - Systemkontrollpunkt

RP205: 2009-05-26 15:52:32 - Systemkontrollpunkt

RP206: 2009-05-27 13:58:21 - Software Distribution Service 3.0

RP207: 2009-05-28 20:20:29 - Systemkontrollpunkt

RP208: 2009-05-29 21:05:12 - Systemkontrollpunkt

RP209: 2009-05-31 10:52:28 - Systemkontrollpunkt

RP210: 2009-06-01 14:15:12 - Systemkontrollpunkt

RP211: 2009-06-02 20:44:30 - Systemkontrollpunkt

RP212: 2009-06-12 23:17:06 - Software Distribution Service 3.0

RP213: 2009-06-14 16:52:32 - Systemkontrollpunkt

RP214: 2009-06-15 21:28:42 - Systemkontrollpunkt

RP215: 2009-06-15 23:45:55 - Före rensning

 

==== Installed Programs ======================

 

32 Bit HP CIO Components Installer

Adobe Flash Player 10 ActiveX

Adobe Flash Player 10 Plugin

Adobe PageMaker 7.0

Adobe Photoshop 7.0

Adobe Reader 9.1.2 - Svenska

AIO_Scan

avast! Antivirus

BankID säkerhetsprogram 4.10.2

BufferChm

Choice Guard

Conexant AC-Link Audio

Copy

CustomerResearchQFolder

Destination Component

DeviceDiscovery

DeviceManagementQFolder

DJ_AIO_ProductContext

DJ_AIO_Software

DJ_AIO_Software_min

Enkel Internetregistrering

eSupportQFolder

F4100

F4100_doccd

F4100_Help

GdiplusUpgrade

getPlus® for Adobe

GoldWave v4.24

Google Toolbar for Internet Explorer

HijackThis 2.0.2

Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595)

Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484)

Hotfix for Windows XP (KB954550-v5)

HP Customer Participation Program 9.0

HP Deskjet All-In-One Software 9.0

HP Imaging Device Functions 9.0

HP Photo and Imaging 2.0 - Photosmart Cameras

HP Photosmart Essential 2.01

HP Photosmart Essential2.01

HP Product Assistant

HP Smart Web Printing

HP Solution Center 9.0

HP Update

hpmdtab

HPODiscovery

HPProductAssistant

HpSdpAppCoreApp

HPSSupply

Indeo® XP Software

Inkscape 0.46

Intel® Extreme Graphics 2 Driver

InterVideo WinDVD

IPIX ActiveX Viewer

Java 6 Update 13

Junk Mail filter update

Macromedia FreeHand 10

Macromedia Shockwave Player

Malwarebytes' Anti-Malware

MarketingReg

MarketResearch

Microsoft .NET Framework 1.1

Microsoft .NET Framework 1.1 Hotfix (KB928366)

Microsoft .NET Framework 1.1 Swedish Language Pack

Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2

Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Language Pack - SVE

Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2

Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Language Pack - SVE

Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack SP1 - sve

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

Microsoft Application Error Reporting

Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP

Microsoft Internationalized Domain Names Mitigation APIs

Microsoft National Language Support Downlevel APIs

Microsoft Office Live Add-in 1.3

Microsoft Office XP Standard

Microsoft Search Enhancement Pack

Microsoft Silverlight

Microsoft Sync Framework Runtime Native v1.0 (x86)

Microsoft Sync Framework Services Native v1.0 (x86)

Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0

Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable

Microsoft Word 2002

Microsoft Works 7.0

MSVCRT

MSXML 4.0 SP2 (KB927978)

MSXML 4.0 SP2 (KB936181)

MSXML 4.0 SP2 (KB954430)

NE-Fonter

Norton WMI Update

OGA Notifier 1.7.0105.35.0

overland

PowerLister

PSSWCORE

Quick Launch Buttons 5.00 A5

QuickCam Drivers

RapidShare Manager

Sökmarkeringsfönstret (Windows Live Toolbar)

Scan

Security Update for CAPICOM (KB931906)

Segoe UI

Skype™ 4.0

Smarta menyer (Windows Live Toolbar)

Snabbkorrigering för Windows Internet Explorer 7 (KB947864)

Snabbkorrigering för Windows Media Player 11 (KB939683)

Snabbkorrigering för Windows Media Player 9 [Mer information finns i KB885492]

Snabbkorrigering för Windows XP (KB952287)

Snabbkorrigering för Windows XP (KB961118)

SoftV92 Data Fax Modem with SmartCP

Säkerhetsuppdatering för Step by Step Interactive Training (KB898458)

Säkerhetsuppdatering för Step by Step Interactive Training (KB923723)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB942615)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB944533)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB950759)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB953838)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB956390)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB958215)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB960714)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB961260)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB963027)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB969897)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player (KB952069)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player 10 (KB936782)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player 11 (KB954154)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB923561)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB938464)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB941569)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB946648)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB950760)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB950762)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB950974)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB951066)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB951376-v2)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB951698)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB951748)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB952004)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB952954)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB953155)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB953839)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB954211)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB954459)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB954600)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB955069)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB956391)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB956572)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB956802)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB956803)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB956841)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB957095)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB957097)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB958644)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB958687)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB958690)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB959426)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB960225)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB960715)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB960803)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB961373)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB961501)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB968537)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB969898)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB970238)

SolutionCenter

Sonic Update Manager

Sony USB Driver

SoulSeek 157 NS 13c

Språkpaket för Microsoft .NET Framework 3.5 SP 1 - sve

Status

Synaptics Pointing Device Driver

Toolbox

TPTEST 5.0.1

TrayApp

UnloadSupport

Unlocker 1.8.5

Uppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB968220)

Uppdatering för Windows XP (KB933360)

Uppdatering för Windows XP (KB942763)

Uppdatering för Windows XP (KB942840)

Uppdatering för Windows XP (KB951072-v2)

Uppdatering för Windows XP (KB951978)

Uppdatering för Windows XP (KB955839)

Uppdatering för Windows XP (KB961503)

Uppdatering för Windows XP (KB967715)

WebFldrs XP

WebReg

VideoToolkit01

Viktig uppdatering för Windows Media Player 11 (KB959772)

Windows Genuine Advantage Notifications (KB905474)

Windows Genuine Advantage v1.3.0254.0

Windows Genuine Advantage Validation Tool (KB892130)

Windows Internet Explorer 7

Windows Internet Explorer 8

Windows Live Communications Platform

Windows Live Essentials

Windows Live inloggningsassistenten

Windows Live Mail

Windows Live Messenger

Windows Live Toolbar

Windows Live Toolbar Extension (Windows Live Toolbar)

Windows Live Upload Tool

Windows Media Format 11 runtime

Windows Media Player 11

Windows XP Hotfix - KB873333

Windows XP Hotfix - KB890047

Windows XP Hotfix - KB890175

Windows XP Service Pack 3

WinRAR

WinZip

Vuze

Vuze Toolbar

 

==== End Of File ===========================

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.
×
×
  • Create New...