Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Hidden i klassen Range


Hagalund

Recommended Posts

Jag får ett underligt fel när jag kör följande kod

Unload UserForm2
Application.ScreenUpdating = False
  If OptionLFC Then
    Sheets("Roller").Range(Sheets("Roller").Cells(5, 4), Sheets("Roller").Cells(43, 5)).Copy
    Sheets("Roller").Range(Sheets("Roller").Cells(5, 2), Sheets("Roller"). _
    Cells(43, 3)).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas, Operation:=xlNone, _
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    Sheets("Produktion").Range(Sheets("Produktion").Cells(5, 4), Sheets("Produktion").Cells(13, 5)).Copy
    Sheets("Produktion").Range(Sheets("Produktion").Cells(5, 2), _
    Sheets("Produktion").Cells(13, 3)).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas, Operation:=xlNone, _
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    Sheets("Planering personal 1").Visible = True

    Sheets("Planering personal 1").Columns("G").Hidden = False

Den sista raden ger felet "egenskapen Hidden går inte att ange för klassen Range".

Jag begriper inte hur jag ska fixa det.

 

Link to comment
Share on other sites

Testa att ändra till

Sheets("Planering personal 1").Columns("G").Visible= True

 

så ska du se att det fungerar

 

 

samt du kan med fördel skriva om till

With Sheets("Roller")
      .Range(.Cells(5, 4), .Cells(43, 5)).Copy
      .Range(.Cells(5, 2), .Cells(43, 3)).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas, Operation:=xlNone, _
        SkipBlanks:=False, Transpose:=False
End With

 

och även fundera på om du inte ska adressera via namngivna celler/områden istället för absolut värden. Det ovan blir jobbigt att hålla koll på den dagen någon infogar en kolumn på bladet exempelvis.

 

 

/T

 

Even when we know we´ll never find the answers, we have to keep on asking questions.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
 • Create New...