Just nu i M3-nätverket
Jump to content

MSN-viruset


sofieg

Recommended Posts

Hej! Precis som många andra så har jag också drabbats av viruset som skickas ut i form av länkar från mina kompisars msn. Och nu är jag en "virusutskickare" också. Jag är verkligen inte någon fena på datorer och skulle vara tacksam om någon kunde komma med tips och hjälp. Jag har AVG nu, men det har inte indikerat på några problem vid scanningarna som jag har gjort. Så min fråga är: är AVG ett bra/dåligt program och hur får jag bort viruset som jag har drabbats av?

 

Jag har läst några trådar här och med hjälp av dem gjort en HijackThis-scan. Här är resultatet:

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:30:57, on 2009-05-10

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18226)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP ProtectTools Security Manager\PTHosttr.exe

C:\Windows\System32\mobsync.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\WiFiMsg.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCTRL.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\Windows\System32\igfxtray.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Hp\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Huawei technologies\Mobile Connect\Mobile Connect.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\PROGRA~1\HEWLET~1\Shared\HPQTOA~1.EXE

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BtStackServer.exe

C:\Program Files\Spotify\spotify.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS2\Photoshop.exe

C:\Users\Sofie\AppData\Local\Temp\Adobelm_Cleanup.0001

C:\Users\Sofie\AppData\Local\Temp\Adobelm_Cleanup.0001

C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Google\Picasa3\PicasaPhotoViewer.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil9d.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Link Helper - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: AVG Safe Search - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL

O2 - BHO: Credential Manager for HP ProtectTools - {DF21F1DB-80C6-11D3-9483-B03D0EC10000} - c:\Program Files\Hewlett-Packard\IAM\Bin\ItIEAddIn.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PTHOSTTR] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP ProtectTools Security Manager\PTHOSTTR.EXE /Start

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WAWifiMessage] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\WiFiMsg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Health Check Scheduler] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [CognizanceTS] rundll32.exe c:\PROGRA~1\HEWLET~1\IAM\Bin\ASTSVCC.dll,RegisterModule

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPStart] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [iSUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\isuspm.exe -startup

O4 - HKCU\..\Run: [HuaWeiEVDO.exe] "C:\Program Files\Huawei technologies\Mobile Connect\Mobile Connect.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: BankID säkerhetsprogram.lnk = C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: DVD Check.lnk = C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: Skicka bild till &Bluetooth-enhet... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: Skicka sida till &Bluetooth-enhet... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2008.10.10_v5.5.8/FacebookPhotoUploader5.cab

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.hotmail.com/mail/w3/pr01/resources/VistaMSNPUpldsv-se.cab

O16 - DPF: {5D637FAD-E202-48D1-8F18-5B9C459BD1E3} (Image Uploader Control) - http://www.new2.foto.com/ImageUploader5.cab

O16 - DPF: {CAC677B6-4963-4305-9066-0BD135CD9233} (IPSUploader4 Control) - http://photoservice.fujicolor.de/ips-opdata/layout/fuji01/activex/IPSUploader4.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9793AE29-EAEF-4C8B-9209-D28BB32D2173}: NameServer = 195.67.199.27 195.67.199.28

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll

O23 - Service: AddFiltr - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\AddFiltr.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Andrea ADI Filters Service (AEADIFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Windows\system32\AEADISRV.EXE

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-schemaläggare - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - c:\Program Files\Roxio\Roxio MyDVD Basic v9\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - c:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - c:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

 

--

End of file - 11199 bytes[/log]

 

 

Link to comment
Share on other sites

Skickas det länkar till dina kompisar när du är inloggad på MSN eller när du är utloggad?

 

Link to comment
Share on other sites

Hm, jag vet inte. Jag kommer ihåg att jag fick länkarna från min kompis när hon stod som "offline", så därför har jag nästan antagit att det är lika med mina länkutskick till mina kompisar. Det jag också har märkt medan jag har varit inloggad på msn (efter att jag blev drabbad av viruset) är att jag loggas ut från msn, pga att "någon" har loggat in på en annan dator. Jag brukar inte spara lösenord på andra datorer så jag tycker att det vore konstigt om någon av misstag öppnat msn och kommit in på mitt konto (tex hos mina föräldrar, där jag brukar vara inloggad på msn ibland). Är det ett resultat av viruset?

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Det är troligen inget virus utan att du har skrivit in ditt lösenord på en webbsida (t ex för att få reda på om vilka som blockat dig) eller i en sådan ruta som syns i den bifogade bilden i inlägget

//eforum.idg.se/viewmsg.asp?EntriesId=1139113#1139113

Då lägger någon beslag på lösenordet och loggar in på ditt konto.

 

Byt lösenord så upphör det nog, annars så får du återkomma.

 

Med Vistas kontroll av användarkonto (UAC) så märker du om något skadligt program är på väg att installeras och kan stoppa det, se t ex:

http://www.idg.se/2.1085/1.164287

http://www.idg.se/2.1085/1.166702

Kontrollera att den är påslagen:

Kontrollpanelen - Säkerhetscenter - Andra säkerhetsinställningar

 

Link to comment
Share on other sites

Nu har jag både bytt lönsenord och kontrollerat att UAC är påslaget. Och jag har förresten också avinstallerat mitt msn. Så vad bör jag göra nu? Är jag fortfarande infekterad av viruset? Hur ser jag det, om inte mitt AVG ger något utslag om det?

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Jag tror alltså inte att din dator har varit infekterad, dvs haft något skadlig fil i sig, utan att du har skrivit in ditt MSN-lösenord någonstans där du inte borde ha skrivit in det och någon har utnyttjat det för att logga in på ditt konto och skicka länkar.

 

Hör med dina kompisar om det fortfarande ser ut som att du skickar länkar.

 

Link to comment
Share on other sites

Okej, jag förstår. Så man kan inte utläsa något virus från HijackThis-scannen?

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:30:57, on 2009-05-10

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18226)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP ProtectTools Security Manager\PTHosttr.exe

C:\Windows\System32\mobsync.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\WiFiMsg.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCTRL.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\Windows\System32\igfxtray.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Hp\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Huawei technologies\Mobile Connect\Mobile Connect.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\PROGRA~1\HEWLET~1\Shared\HPQTOA~1.EXE

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BtStackServer.exe

C:\Program Files\Spotify\spotify.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS2\Photoshop.exe

C:\Users\Sofie\AppData\Local\Temp\Adobelm_Cleanup.0001

C:\Users\Sofie\AppData\Local\Temp\Adobelm_Cleanup.0001

C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Google\Picasa3\PicasaPhotoViewer.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil9d.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Link Helper - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: AVG Safe Search - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL

O2 - BHO: Credential Manager for HP ProtectTools - {DF21F1DB-80C6-11D3-9483-B03D0EC10000} - c:\Program Files\Hewlett-Packard\IAM\Bin\ItIEAddIn.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PTHOSTTR] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP ProtectTools Security Manager\PTHOSTTR.EXE /Start

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WAWifiMessage] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\WiFiMsg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Health Check Scheduler] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [CognizanceTS] rundll32.exe c:\PROGRA~1\HEWLET~1\IAM\Bin\ASTSVCC.dll,RegisterModule

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPStart] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [iSUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\isuspm.exe -startup

O4 - HKCU\..\Run: [HuaWeiEVDO.exe] "C:\Program Files\Huawei technologies\Mobile Connect\Mobile Connect.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: BankID säkerhetsprogram.lnk = C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: DVD Check.lnk = C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: Skicka bild till &Bluetooth-enhet... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: Skicka sida till &Bluetooth-enhet... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2008.10.10_v5.5.8/FacebookPhotoUploader5.cab

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.hotmail.com/mail/w3/pr01/resources/VistaMSNPUpldsv-se.cab

O16 - DPF: {5D637FAD-E202-48D1-8F18-5B9C459BD1E3} (Image Uploader Control) - http://www.new2.foto.com/ImageUploader5.cab

O16 - DPF: {CAC677B6-4963-4305-9066-0BD135CD9233} (IPSUploader4 Control) - http://photoservice.fujicolor.de/ips-opdata/layout/fuji01/activex/IPSUploader4.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9793AE29-EAEF-4C8B-9209-D28BB32D2173}: NameServer = 195.67.199.27 195.67.199.28

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll

O23 - Service: AddFiltr - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\AddFiltr.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Andrea ADI Filters Service (AEADIFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Windows\system32\AEADISRV.EXE

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-schemaläggare - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - c:\Program Files\Roxio\Roxio MyDVD Basic v9\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - c:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - c:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

 

--

End of file - 11199 bytes[/log]

 

 

Link to comment
Share on other sites

Jag kan inte se något skadligt i den loggen, och kunde det inte heller i loggen i ditt första inlägg i tråden.

 

Det är en gammal Java-version med säkerhetshål i datorn. Jag rekommenderar dig att installera en ny från http://www.java.com/sv/ och därefter avinstallera alla Java och J2SE utom den senaste i Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program (inga webbläsare igång).

 

Här kan du läsa mina vanliga råd för en säkrare dator, men det är så klart viktigt att man använder sitt förnuft också.

http://ceblstockholm.googlepages.com/home

 

Link to comment
Share on other sites

Efter att ha installerat om msn så fortsätter den att skicka ut länkar som uppmanar mina vänner att klicka för att se bilder. Vad kan det vara - är det ett virus eller?

 

Link to comment
Share on other sites

Du har väl bytt lösenord till något som inte är lättgissat eller består av ett eller två ord som går att slå upp i en ordbok? Det är ju också viktigt att du inte har en "hemlig" fråga som andra kan gissa svaret på.

 

Ladda ner MSNFix till Skrivbordet.

http://sosvirus.changelog.fr/MSNFix.zip

Starta om datorn i felsäkert läge (tryck F8 upprepade gånger under uppstarten och välj felsäkert läge i menyn).

Packa upp filen så att en ny mapp skapas.

Öppna den nya mappen och starta MSNFix.bat genom att dubbelklicka på den (XP), högerklicka och välja Kör som administratör (Vista).

Välj språk genom att trycka på motsvarande bokstav och sedan Enter.

Tryck R och Enter för att starta skanningen.

Om något hittas så tryck på valfri tangent för att starta borttagningen.

Ibland så kommer det upp ett meddelande om att starta om datorn, gör det i så fall.

Klistra in loggen som kommer upp i ditt svar här.

Om den inte kommer upp så hittar du den i den i C:\Windows och den heter msnfix.txt.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...