Just nu i M3-nätverket
Jump to content

maskar och trojaner i processer?


Mbror

Recommended Posts

Hej!

Tänkte om någon kunde hjälpa mig lite. Fick så bra hjälp sist jag var här så det är ju värt ett försök.

 

NÄr man går in i aktivitetshanteraren och kollar på processer så står ju deras namn och ifall det är en användare eller system som kör processen osv.

i ett tidigare inlägg har någon fått rådet att kolla dom på

http://www.bleepingcomputer.com/startups/

 

då får man upp en lista med namn, filnamn, status, beskrivning för det man skriver in. men hur vet man vilken det är som gäller?

Om jag tex skriver in "svchost.exe" så får jag hur lång lista som helst där den översta har namnet "value", filnamnet ".svchost.exe", status "X" och en beskrivning. Den under har ett annat namn och filnamnet "32svchost.exe" och samma status. Raden under kommer en som har namnet "svchost" och filnamnet "ADMAGIC.EXE". Vilken av dessa är det min process motsvarar? Är det filnamnet som står under processer i aktivitetshanteraren eller är det namnet?

På fjärde raden kommer det upp en med helt annat namn och filnamn än vad jag sökte på men den ska man inte göra något åt. (dom tre tidigare är tydligen trojaner eller maskar)

 

Vore bra om någon kunder förklara det där för mig. eller om man ska strunta i aktivitetshaneteraren och använda en logg från hijackthis istället. vart ska man kolla då i sånna fall? postar en logg från hijackthis också ifall någon vill ta en titt.

 

[log]

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 12:07:06, on 2009-04-26

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16827)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Windows\System32\smss.exe

C:\Windows\system32\winlogon.exe

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe

C:\Windows\system32\WgaTray.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\spoolsv.exe

C:\Program\COMPAQ\Easy Access Button Support\StartEAK.exe

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\Smtray.exe

C:\Windows\system32\crypserv.exe

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\DrvLsnr.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\Iomega\System32\AppServices.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Windows\System32\NMSSvc.exe

C:\Program\Norton Internet Security\Norton Internet Security\Engine\16.5.0.135\ccSvcHst.exe

C:\Program\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe

C:\Program\Compaq\Easy Access Button Support\CPQEAKSYSTEMTRAY.EXE

C:\Program\Compaq\Easy Access Button Support\CPQEADM.EXE

C:\Windows\system32\ctfmon.exe

C:\Compaq\EAKDRV\EAUSBKBD.EXE

C:\Program\Compaq\EASYAC~1\BttnServ.exe

C:\Program\Microsoft IntelliPoint\dpupdchk.exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Windows\System32\nvsvc32.exe

C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe

C:\Program\Norton Internet Security\Norton Internet Security\Engine\16.5.0.135\ccSvcHst.exe

C:\Windows\system32\taskmgr.exe

C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.kth.se/student

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://go.compaq.com/1Q00CDT/041D/bl8.asp

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Symantec NCO BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program\Norton Internet Security\Norton Internet Security\Engine\16.5.0.135\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program\Norton Internet Security\Norton Internet Security\Engine\16.5.0.135\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\3.1.807.1746\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program\Norton Internet Security\Norton Internet Security\Engine\16.5.0.135\coIEPlg.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\System32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\System32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CPQEASYACC] C:\Program\COMPAQ\Easy Access Button Support\StartEAK.exe

O4 - HKLM\..\Run: [smapp] C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\Smtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DrvLsnr] C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\DrvLsnr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WCOLOREAL] C:\Program\COMPAQ\Coloreal\coloreal.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [iamapp] rundll32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CanonSolutionMenu] C:\Program\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [sSBkgdUpdate] "C:\Program\Delade filer\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [intelliPoint] "C:\Program\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\Windows\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\Windows\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\Windows\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: PowerReg Scheduler V3.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2iexp.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2iexp.dll

O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe

O9 - Extra button: Parbet Poker - {47C7E27E-BD99-48d1-8D09-C7BD4981602A} - C:\Program\parbetMPP\MPPoker.exe

O9 - Extra button: MultiPoker - {641F4F4E-6C91-4159-869E-9F5CE6F0F64E} - C:\Windows\System32\shdocvw.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: MultiPoker - {641F4F4E-6C91-4159-869E-9F5CE6F0F64E} - C:\Windows\System32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: Poker.com - {6FDD5236-C9F0-49ef-935D-385F5E21991A} - C:\Program\Poker.com\poker.exe

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: bet365 Poker - {B1BA4A3F-1C95-497b-9F82-F8DA4A5C89DD} - C:\Program\bet365MPP\MPPoker.exe

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe

O9 - Extra button: Unibet Poker - {C53BFCFC-7A54-4627-AEBA-2CD4871FCA97} - C:\Microgaming\Poker\UnibetpokerMPP\MPPoker.exe

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\Windows\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\Windows\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: Poker.com - {6FDD5236-C9F0-49ef-935D-385F5E21991A} - C:\Documents and Settings\All Users\Start-meny\Program\Poker.com\Poker.com.lnk (HKCU)

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab

O16 - DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} (Facebook Photo Uploader 5) - http://upload.facebook.com/controls/FacebookPhotoUploader5.cab

O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262E} (System Requirements Lab) - http://www.systemrequirementslab.com/srl_bin/sysreqlab_srl.cab

O16 - DPF: {215B8138-A3CF-44C5-803F-8226143CFC0A} (Trend Micro ActiveX Scan Agent 6.6) - http://housecall65.trendmicro.com/housecall/applet/html/native/x86/win32/activex/hcImpl.cab

O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab

O16 - DPF: {2D8ED06D-3C30-438B-96AE-4D110FDC1FB8} (ActiveScan 2.0 Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/cabs/as2stubie.cab

O16 - DPF: {5C6698D9-7BE4-4122-8EC5-291D84DBD4A0} (Facebook Photo Uploader 4 Control) - http://upload.facebook.com/controls/FacebookPhotoUploader3.cab

O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/wlscbase5483.cab

O16 - DPF: {5F8469B4-B055-49DD-83F7-62B522420ECC} (Facebook Photo Uploader Control) - http://upload.facebook.com/controls/FacebookPhotoUploader.cab

O16 - DPF: {6A344D34-5231-452A-8A57-D064AC9B7862} (Symantec Download Manager) - https://webdl.symantec.com/activex/symdlmgr.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1170628560593

O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://dl8-cdn-01.sun.com/s/ESD5/JSCDL/jre/6u11-b90/jinstall-6u11-windows-i586-jc.cab?e=1233613109215&h=4bc9c4117595131622ea3f6f148de717/&filename=jinstall-6u11-windows-i586-jc.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab

O16 - DPF: {A8F2B9BD-A6A0-486A-9744-18920D898429} (ScorchPlugin Class) - http://www.sibelius.com/download/software/win/ActiveXPlugin.cab

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab

O18 - Protocol: symres - {AA1061FE-6C41-421F-9344-69640C9732AB} - C:\Program\Norton Internet Security\Norton Internet Security\Engine\16.5.0.135\coIEPlg.dll

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-schemaläggare - Unknown owner - C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe (file missing)

O23 - Service: Crypkey License - Unknown owner - C:\Windows\SYSTEM32\crypserv.exe

O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - MAGIX® - C:\MAGIX\Common\Database\bin\fbserver.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Iomega App Services - Iomega Corporation - C:\Program\Iomega\System32\AppServices.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

O23 - Service: Norton Internet Security Service (NISSERV) - Unknown owner - C:\Program\Norton Internet Security\NISSERV.EXE (file missing)

O23 - Service: Intel® NMS (NMSSvc) - Intel Corporation - C:\Windows\System32\NMSSvc.exe

O23 - Service: Norton Internet Security - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\Norton Internet Security\Engine\16.5.0.135\ccSvcHst.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrB.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: Norton Internet Security Proxy Service (SymProxySvc) - Unknown owner - C:\Program\Norton Internet Security\SymProxySvc.exe (file missing)

 

--

End of file - 13148 bytes

[/log]

 

 

 

tack på förhand!

martin

 

Link to comment
Share on other sites

 

[log]På dessa kan du göra en sök i länken och stängav dom som inte är viktiga för systemet via msconfig > autostart

 

 

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\System32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\System32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CPQEASYACC] C:\Program\COMPAQ\Easy Access Button Support\StartEAK.exe

O4 - HKLM\..\Run: [smapp] C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\Smtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DrvLsnr] C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\DrvLsnr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WCOLOREAL] C:\Program\COMPAQ\Coloreal\coloreal.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [iamapp] rundll32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CanonSolutionMenu] C:\Program\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [sSBkgdUpdate] "C:\Program\Delade filer\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [intelliPoint] "C:\Program\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\Windows\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifie

r.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\Windows\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\Windows\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: PowerReg Scheduler V3.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

 

 

och ex.här kan du scanna filer du misstänker så ser du om dom är ok eller infekterad

 

http://www.virustotal.com/sv/[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

så om vi säger att jag ska söka på den översta. ska jag söka på det som står innanför hakparenteserna dvs "IgfxTray" eller på "igfxtray.exe"?

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...