Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Långsamt!


Piffan

Recommended Posts

Hej!

Min dator har blivit otroligt mycket segare när jag spelar spel som Counter-Strike och World of Warcraft. Jag märker inte av detta när jag rör mig i explorer osv. men min FPS i båda dessa spel har sjunkit väsentligt.

 

I CS brukade jag ha en stadig FPS som höll sig runt 100, men nu kan den glappa mellan 30-100. Min första tanke var att jag hade förstört min config, men efter att ha upptäckt en kraftig FPS-sänkning i även World of Warcraft började jag fundera.

 

Jag har uppdaterat mina drivrutiner men jag upptäcker ingen skillnad, och mitt virusprogram lyckas inte hitta några fel, så min sista utväg är att be er titta på det.

 

Här är en Hijackthis-loggfil

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 00:37:23, on 2009-04-19

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18226)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BkupTray.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Windows\PLFSetI.exe

C:\Program Files\Launch Manager\LManager.exe

C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSLoader.exe

C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe

C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe

C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\Kernel\CLML\CLMLSvc.exe

C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe

C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Users\Erik\AppData\Local\Temp\RtkBtMnt.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\fsguidll.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://sv.intl.acer.yahoo.com'>http://sv.intl.acer.yahoo.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://sv.intl.acer.yahoo.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll (file missing)

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: &Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll (file missing)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - c:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: ShowBarObj Class - {83A2F9B1-01A2-4AA5-87D1-45B6B8505E96} - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\ActiveToolBand.dll

O2 - BHO: MegaIEMn - {bf00e119-21a3-4fd1-b178-3b8537e75c92} - C:\Program Files\Megaupload\Mega Manager\MegaIEMn.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDStoolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bkupTray] "C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BkupTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [skytel] Skytel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PLFSetI] C:\Windows\PLFSetI.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eAudio] "C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eAudio\eAudio.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSloader.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ePower_DMC] C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ArcadeDeluxeAgent] "C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CLMLServer] "C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\Kernel\CLML\CLMLSvc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PlayMovie] "C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WarReg_PopUp] C:\Program Files\Acer\WR_PopUp\WarReg_PopUp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O4 - Startup: lsass.exe

O4 - Startup: MagicDisc.lnk = C:\Program Files\MagicDisc\MagicDisc.exe

O4 - Global Startup: Acer VCM.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Skicka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Ski&cka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O13 - Gopher Prefix:

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Agent Service (BUNAgentSvc) - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\Client\Agentsvc.exe

O23 - Service: CLHNService - Unknown owner - C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\HomeMedia\Kernel\DMP\CLHNService.exe

O23 - Service: eDataSecurity Service - Egis Incorporated - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSService.exe

O23 - Service: Empowering Technology Service (ETService) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\Service\ETService.exe

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsaua.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: F-Secure ORSP Client (FSORSPClient) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\ORSP Client\fsorsp.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: MobilityService - Unknown owner - C:\Acer\Mobility Center\MobilityService.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Backup Service (NTIBackupSvc) - NewTech InfoSystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Scheduler Service (NTISchedulerSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe

O23 - Service: Raw Socket Service (RS_Service) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer VCM\RS_Service.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

 

--

End of file - 9695 bytes

[/log]

 

Tack på förhand!

Erik

 

Link to comment
Share on other sites

Ladda ner OTListIt till Skrivbordet.

http://oldtimer.geekstogo.com/OTListIt2.exe

Stäng alla program.

Kör OTListIt (i Vista högerklicka och Kör som administratör).

Under Output högt upp så välj Minimal Output.

Bocka för LOP Check och Purity Check.

Tryck på Run Scan och låt programmet köra ostört.

 

När det är klart så skapas två loggfiler på Skrivbordet, OTListIt .txt och Extras.txt. I ditt svar bifogar du de två loggarna DSS.txt och Attach.txt.

 

Link to comment
Share on other sites

Förlåt, blev något fel där. Du ska klistra in de två loggarna OTListIt.txt och Extras.txt, glöm de andra två.

 

Link to comment
Share on other sites

Här har du dem;

 

Extras;

 

[log]OTListIt Extras logfile created on: 2009-04-19 01:21:41 - Run 1

OTListIt2 by OldTimer - Version 2.0.14.0 Folder = C:\Users\Erik\Desktop

Windows Vista Home Premium Edition Service Pack 1 (Version = 6.0.6001) - Type = NTWorkstation

Internet Explorer (Version = 7.0.6001.18000)

Locale: 0000041D | Country: Sverige | Language: SVE | Date Format: yyyy-MM-dd

 

2,00 Gb Total Physical Memory | 1,83 Gb Available Physical Memory | 91,40% Memory free

4,00 Gb Paging File | 4,00 Gb Available in Paging File | 100,00% Paging File free

Paging file location(s): ?:\pagefile.sys;

 

%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\Windows | %ProgramFiles% = C:\Program Files

Drive C: | 110,05 Gb Total Space | 14,83 Gb Free Space | 13,48% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive D: | 110,07 Gb Total Space | 36,01 Gb Free Space | 32,72% Space Free | Partition Type: NTFS

E: Drive not present or media not loaded

F: Drive not present or media not loaded

Drive G: | 549,52 Mb Total Space | 0,00 Mb Free Space | 0,00% Space Free | Partition Type: CDFS

H: Drive not present or media not loaded

I: Drive not present or media not loaded

 

Computer Name: LAPTOP

Current User Name: Erik

Logged in as Administrator.

 

Current Boot Mode: Normal

Scan Mode: Current user

Output = Minimal

File Age = 30 Days

Company Name Whitelist: On

 

========== File Associations ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\<extension>]

.cpl [@ = cplfile] -- C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation)

.hlp [@ = hlpfile] -- C:\Windows\winhlp32.exe (Microsoft Corporation)

.html [@ = htmlfile] -- C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)

 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\<extension>]

.html [@ = FirefoxHTML] -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)

 

========== Security Center Settings ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]

"cval" = 1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\McAfeeAntiSpyware]

"DisableMonitoring" = 1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc]

"AntiVirusOverride" = 0

"AntiSpywareOverride" = 0

"FirewallOverride" = 0

"VistaSp1" =

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc\Vol]

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile

"EnableFirewall" = 0

"DisableNotifications" = 0

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\GloballyOpenPorts\List

 

========== Authorized Applications List ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications\List]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List]

 

========== HKEY_LOCAL_MACHINE Uninstall List ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]

"{0046FA01-C5B9-4985-BACB-398DC480FC05}" = Adobe Photoshop CS3

"{047F790A-7A2A-4B6A-AD02-38092BA63DAC}" = Acer VCM

"{048298C9-A4D3-490B-9FF9-AB023A9238F3}" = Steam

"{04AF207D-9A77-465A-8B76-991F6AB66245}" = Adobe Help Viewer CS3

"{08B32819-6EEF-4057-AEDA-5AB681A36A23}" = Adobe Bridge Start Meeting

"{11316260-6666-467B-AC34-183FCB5D4335}" = Acer Mobility Center Plug-In

"{12EFA1A4-AC3B-443C-8143-237EDE760403}" = NTI Backup Now Standard

"{13D85C14-2B85-419F-AC41-C7F21E68B25D}" = Acer eSettings Management

"{15D967B5-A4BE-42AE-9E84-64CD062B25AA}" = eSobi v2

"{184CE391-7E0E-4C63-9935-D7A10EDFD3C6}" = Adobe WinSoft Linguistics Plugin

"{20503DFE-E5B2-491E-B2C5-8BCB5BF5B9E9}" = Windows Live Messenger

"{216AB108-2AE1-4130-B3D5-20B2C4C80F8F}" = QuickTime

"{2413930C-8309-47A6-BC61-5EF27A4222BC}" = NTI Media Maker 8

"{2637C347-9DAD-11D6-9EA2-00055D0CA761}" = Acer Arcade Deluxe

"{26604C7E-A313-4D12-867F-7C6E7820BE4C}" = JMicron JMB38X Flash Media Controller

"{29E5EA97-5F74-4A57-B8B2-D4F169117183}" = Adobe Stock Photos CS3

"{35CB6715-41F8-4F99-8881-6FC75BF054B0}" = Oblivion

"{3B6E3FC6-274C-4B6C-BC85-5C3B15DE18E2}" = Mega Manager

"{481C4C27-7A05-47D8-BACB-A3FDD3162D1B}" = Acer Crystal Eye Webcam 3.0.3.1

"{51846830-E7B2-4218-8968-B77F0FF475B8}" = Adobe Color EU Extra Settings

"{54793AA1-5001-42F4-ABB6-C364617C6078}" = Adobe Linguistics CS3

"{57265292-228A-41FA-9AEC-4620CBCC2739}" = Acer eAudio Management

"{58E5844B-7CE2-413D-83D1-99294BF6C74F}" = Acer ePower Management

"{5B63A470-9334-44D1-AF61-6CE2DB565AE9}" = Orion

"{5C82DAE5-6EB0-4374-9254-BE3319BA4E82}" = Skype™ 3.8

"{65DA2EC9-0642-47E9-AAE2-B5267AA14D75}" = Activation Assistant for the 2007 Microsoft Office suites

"{6956856F-B6B3-4BE0-BA0B-8F495BE32033}" = Apple Software Update

"{6A6DCB18-3ECB-46DC-894B-5EFE08C0BD9B}" = Mega Manager

"{6ABE0BEE-D572-4FE8-B434-9E72A289431B}" = Adobe Fonts All

"{6FF5DD7A-FE28-4439-B8CF-1E9AF4EA0A61}" = Adobe Asset Services CS3

"{7299052b-02a4-4627-81f2-1818da5d550d}" = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable

"{789289CA-F73A-4A16-A331-54D498CE069F}" = Ventrilo Client

"{79DD56FC-DB8B-47F5-9C80-78B62E05F9BC}" = Acer ScreenSaver

"{7F811A54-5A09-4579-90E1-C93498E230D9}" = Acer eRecovery Management

"{802771A9-A856-4A41-ACF7-1450E523C923}" = Adobe XMP Panels CS3

"{8A25392D-C5D2-4E79-A2BD-C15DDC5B0959}" = Bonjour

"{8AAB4176-A747-493A-A42C-B63CFADFD8E3}" = NVIDIA PhysX

"{8BA42EAE-19AD-4bf2-88C0-0232B1FBFDE2}" = Microsoft Works

"{8D2BA474-F406-4710-9AE4-D4F22D21F0DD}" = Adobe Device Central CS3

"{8E6808E2-613D-4FCD-81A2-6C8FA8E03312}" = Adobe Type Support

"{8F1B6239-FEA0-450A-A950-B05276CE177C}" = Acer Empowering Technology

"{90120000-0016-041D-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Excel MUI (Swedish) 2007

"{90120000-0016-041D-0000-0000000FF1CE}_HOMESTUDENTR_{E6B1E9D4-FBDC-44B2-B825-246D1B466C5B}" = 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1 (SP1)

"{90120000-0018-041D-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office PowerPoint MUI (Swedish) 2007

"{90120000-0018-041D-0000-0000000FF1CE}_HOMESTUDENTR_{E6B1E9D4-FBDC-44B2-B825-246D1B466C5B}" = 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1 (SP1)

"{90120000-001B-041D-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Word MUI (Swedish) 2007

"{90120000-001B-041D-0000-0000000FF1CE}_HOMESTUDENTR_{E6B1E9D4-FBDC-44B2-B825-246D1B466C5B}" = 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1 (SP1)

"{90120000-001F-0407-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Proof (German) 2007

"{90120000-001F-0407-0000-0000000FF1CE}_HOMESTUDENTR_{2AB528A5-BB1B-4EBE-8E51-AD0C4CD33CA9}" = 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1 (SP1)

"{90120000-001F-0409-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Proof (English) 2007

"{90120000-001F-0409-0000-0000000FF1CE}_HOMESTUDENTR_{3EC77D26-799B-4CD8-914F-C1565E796173}" = 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1 (SP1)

"{90120000-001F-040B-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Proof (Finnish) 2007

"{90120000-001F-040B-0000-0000000FF1CE}_HOMESTUDENTR_{F14C929B-E0E6-4EB5-8BFD-FC71AAC7D39C}" = 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1 (SP1)

"{90120000-001F-041D-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Proof (Swedish) 2007

"{90120000-001F-041D-0000-0000000FF1CE}_HOMESTUDENTR_{A8626CEF-CB0A-4BC2-8F51-210A43B6158D}" = 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1 (SP1)

"{90120000-002C-041D-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Proofing (Swedish) 2007

"{90120000-006E-041D-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Shared MUI (Swedish) 2007

"{90120000-006E-041D-0000-0000000FF1CE}_HOMESTUDENTR_{C41B2E34-C30E-4989-8A9D-6B0805B33EC1}" = 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1 (SP1)

"{90120000-00A1-041D-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office OneNote MUI (Swedish) 2007

"{90120000-00A1-041D-0000-0000000FF1CE}_HOMESTUDENTR_{E6B1E9D4-FBDC-44B2-B825-246D1B466C5B}" = 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1 (SP1)

"{90176341-0A8B-4CCC-A78D-F862228A6B95}" = Adobe Anchor Service CS3

"{91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Home and Student 2007

"{91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE}_HOMESTUDENTR_{BEE75E01-DD3F-4D5F-B96C-609E6538D419}" = 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1 (SP1)

"{95655ED4-7CA5-46DF-907F-7144877A32E5}" = Adobe Color NA Recommended Settings

"{9C9824D9-9000-4373-A6A5-D0E5D4831394}" = Adobe Bridge CS3

"{A2B242BD-FF8D-4840-9DAA-9170EABEC59C}" = Adobe CMaps

"{A2D81E70-2A98-4A08-A628-94388B063C5E}" = Adobe Color - Photoshop Specific

"{A5633652-3795-4829-BB0B-644F0279E279}" = Acer eDataSecurity Management

"{A77255C4-AFCB-44A3-BF0F-2091A71FFD9E}" = Acer Crystal Eye Webcam 3.0.3.1

"{AC5B0C19-D851-42F4-BDA0-410ECF7F70A5}" = PDF Settings

"{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-A81000000003}" = Adobe Reader 8.1.0

"{B3BF6689-A81D-40D8-9A86-4AC4ACD9FC1C}" = Adobe Camera Raw 4.0

"{B9B35331-B7E4-4E5C-BF4C-7BC87856124D}" = Adobe Default Language CS3

"{C2D69781-F392-4118-A5A7-C7E9C38DBFC2}" = Adobe ExtendScript Toolkit 2

"{CB099890-1D5F-11D5-9EA9-0050BAE317E1}" = PowerDirector

"{CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9}" = Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

"{CE386A4E-D0DA-4208-8235-BCE43275C694}" = LightScribe 1.4.142.1

"{D0DFF92A-492E-4C40-B862-A74A173C25C5}" = Adobe Version Cue CS3 Client

"{D1BB4446-AE9C-4256-9A7F-4D46604D2462}" = Adobe Setup

"{D2559B88-CC9D-4B48-81BB-F492BAA9C48C}" = Adobe PDF Library Files

"{D36DD326-7280-11D8-97C8-000129760CBE}" = PhotoNow!

"{DADD7B8A-BCB0-44F5-967A-ECB6B4F2ECD9}" = Adobe Color Common Settings

"{DB427EF6-F13E-4AA6-9D40-5D962394774F}" = OGA Notifier 1.7.0105.35.0

"{DD7DB3C5-6FA3-4FA3-8A71-C2F2940EB029}" = Adobe Color JA Extra Settings

"{E17F76BE-50E9-4E7C-ADF6-6D8F44A9C6F3}" = Windows Live installer

"{E69AE897-9E0B-485C-8552-7841F48D42D8}" = Adobe Update Manager CS3

"{EC4455AB-F155-4CC1-A4C5-88F3777F9886}" = Apple Mobile Device Support

"{F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC}" = Realtek High Definition Audio Driver

"{F5C63795-2708-4D15-BF18-5ABBFF7DFFC8}" = iTunes

"{FF3C203A-2F19-43A2-9C7C-EC1B5A0FC873}" = Pure

"Acer GameZone Console_is1" = Acer GameZone Console 2.0.1.1

"Activation Assistant for the 2007 Microsoft Office suites" = Activation Assistant for the 2007 Microsoft Office suites

"Adobe Flash Player ActiveX" = Adobe Flash Player ActiveX

"Adobe Flash Player Plugin" = Adobe Flash Player 10 Plugin

"Adobe Shockwave Player" = Adobe Shockwave Player

"Adobe_2ac78060bc5856b0c1cf873bb919b58" = Adobe Photoshop CS3

"Agere Systems Soft Modem" = Agere Systems HDA Modem

"AviSynth" = AviSynth 2.5

"BitLord" = BitLord 1.1

"DFX for Winamp" = DFX for Winamp

"Diablo II" = Diablo II

"DriverAgent.exe" = DriverAgent by TouchStone Software

"F-Secure Product 444" = Telia Säker Surf

"GCFScape_is1" = GCFScape 1.7.1

"Graffiti Studio 2.0_is1" = Graffiti Studio 2.0

"GridVista" = Acer GridVista

"HijackThis" = HijackThis 2.0.2

"HOMESTUDENTR" = Microsoft Office Home and Student 2007

"InstallShield_{12EFA1A4-AC3B-443C-8143-237EDE760403}" = NTI Backup Now 5

"InstallShield_{15D967B5-A4BE-42AE-9E84-64CD062B25AA}" = eSobi v2

"InstallShield_{2413930C-8309-47A6-BC61-5EF27A4222BC}" = NTI Media Maker 8

"InstallShield_{2637C347-9DAD-11D6-9EA2-00055D0CA761}" = Acer Arcade Deluxe

"InstallShield_{CB099890-1D5F-11D5-9EA9-0050BAE317E1}" = PowerDirector

"LManager" = Launch Manager

"Magic ISO Maker v5.5 (build 0272)" = Magic ISO Maker v5.5 (build 0272)

"MagicDisc 2.7.105" = MagicDisc 2.7.105

"Marvell Miniport Driver" = Marvell Miniport Driver

"Microsoft .NET Framework 3.5 SP1" = Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

"Mozilla Firefox (3.0.8)" = Mozilla Firefox (3.0.8)

"NVIDIA Drivers" = NVIDIA Drivers

"PFPortChecker" = PFPortChecker 1.0.28

"Steam App 10" = Counter-Strike

"Steam App 30" = Day of Defeat

"Steam App 40" = Deathmatch Classic

"Steam App 5" = Dedicated Server

"Steam App 60" = Ricochet

"Steam App 80" = Condition Zero

"SynTPDeinstKey" = Synaptics Pointing Device Driver

"SystemRequirementsLab" = System Requirements Lab

"Valve Hammer Editor" = Valve Hammer Editor

"Warcraft III" = Warcraft III

"VentriloMIX" = VentriloMIX

"Videora iPod Converter" = Videora iPod Converter 4.06

"Winamp" = Winamp

"WinRAR archiver" = WinRAR archiver

"VLC media player" = VideoLAN VLC media player 0.8.6i

"World of Warcraft" = World of Warcraft

"Yahoo! Companion" = Yahoo! Toolbar

"YouTube Downloader App" = YouTube Downloader App 1.02

 

========== HKEY_CURRENT_USER Uninstall List ==========

 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]

"Warcraft III" = Warcraft III: All Products

 

========== Last 10 Event Log Errors ==========

 

[ Application Events ]

Error - 2009-04-08 09:28:35 | Computer Name = LAPTOP | Source = WinMgmt | ID = 10

Description =

 

Error - 2009-04-08 13:27:18 | Computer Name = LAPTOP | Source = FSecure-FSecure-F-Secure Anti-Virus | ID = 103

Description = 1 2009-04-08 19:27:15+02:00 laptop LAPTOP\Erik F-Secure Anti-Virus

 

Scanning of \DEVICE\HARDDISKVOLUME2\PROGRAM FILES\MAGICISO\MAGICISO.EXE was aborted

due to exceeded scanning time limit. The file may be in use or reading it was too

slow (e.g. network connection was under stress).

 

Error - 2009-04-08 13:27:19 | Computer Name = LAPTOP | Source = FSecure-FSecure-F-Secure Anti-Virus | ID = 103

Description = 2 2009-04-08 19:27:15+02:00 laptop LAPTOP\Erik F-Secure Anti-Virus

 

Scanning of \DEVICE\HARDDISKVOLUME3\PROGRAM FILES\ADOBE\ADOBE BRIDGE CS3\BRIDGE.EXE

was aborted due to exceeded scanning time limit. The file may be in use or reading

it was too slow (e.g. network connection was under stress).

 

Error - 2009-04-08 13:27:45 | Computer Name = LAPTOP | Source = FSecure-FSecure-F-Secure Anti-Virus | ID = 103

Description = 3 2009-04-08 19:27:45+02:00 laptop LAPTOP\Erik F-Secure Anti-Virus

 

Scanning of \DEVICE\HARDDISKVOLUME2\PROGRAM FILES\GRAFFITI STUDIO 2.0\GRAFFITI

STUDIO.EXE was aborted due to exceeded scanning time limit. The file may be in use

or reading it was too slow (e.g. network connection was under stress).

 

Error - 2009-04-08 18:15:07 | Computer Name = LAPTOP | Source = FSecure-FSecure-F-Secure Anti-Virus | ID = 103

Description = 4 2009-04-09 00:15:07+02:00 laptop LAPTOP\Erik F-Secure Anti-Virus

 

Scanning of \DEVICE\HARDDISKVOLUME2\USERS\ERIK\APPDATA\ROAMING\MICROSOFT\WINDOWS\START

MENU\PROGRAMS\ACCESSORIES\ACCESSIBILITY\DESKTOP.INI was aborted due to exceeded

scanning time limit. The file may be in use or reading it was too slow (e.g. network

connection was under stress).

 

Error - 2009-04-09 16:57:33 | Computer Name = LAPTOP | Source = FSecure-FSecure-F-Secure Anti-Virus | ID = 103

Description = 5 2009-04-09 22:57:33+02:00 laptop LAPTOP\Erik F-Secure Anti-Virus

 

Scanning of \DEVICE\HARDDISKVOLUME2\PROGRAM FILES\TELIA\TELIAS SAKERHETSTJANSTER\FSAUA\SUBSCRIPTIONS\AVH_HIPSCFG

was aborted due to exceeded scanning time limit. The file may be in use or reading

it was too slow (e.g. network connection was under stress).

 

Error - 2009-04-09 19:44:46 | Computer Name = LAPTOP | Source = Application Hang | ID = 1002

Description = Programmet hl.exe, version 1.1.1.1, avslutades eftersom det slutade

att samverka med Windows. Ytterligare information kan finnas i problemhistoriken

på kontrollpanelen för Problemrapporter och lösningar. Process-ID: e78 Starttid:

01c9b96cea71cca8 Avslutningstid: 411

 

Error - 2009-04-10 20:03:40 | Computer Name = LAPTOP | Source = Application Error | ID = 1000

Description = Felet uppstod i programmet vlc.exe, version 0.8.6.0, tidsstämpel 0x48a3a94b,

felet uppstod i modulen libvlc.dll, version 0.0.0.0, tidsstämpel 0x4845b139, undantagskod

0xc0000005, felförskjutning 0x0001a4f0, process-ID 0x1db0, programmets starttid

0x01c9ba38ebaa52f8.

 

Error - 2009-04-10 20:52:44 | Computer Name = LAPTOP | Source = Application Error | ID = 1000

Description = Felet uppstod i programmet vlc.exe, version 0.8.6.0, tidsstämpel 0x48a3a94b,

felet uppstod i modulen libvlc.dll, version 0.0.0.0, tidsstämpel 0x4845b139, undantagskod

0xc0000005, felförskjutning 0x0001a4f0, process-ID 0x1d84, programmets starttid

0x01c9ba3fcdf52cb8.

 

Error - 2009-04-11 16:31:30 | Computer Name = LAPTOP | Source = Application Error | ID = 1000

Description = Felet uppstod i programmet hl.exe, version 1.1.1.1, tidsstämpel 0x48feaf5a,

felet uppstod i modulen unknown, version 0.0.0.0, tidsstämpel 0x00000000, undantagskod

0xc0000005, felförskjutning 0x0971a3a1, process-ID 0x1cb4, programmets starttid

0x01c9bae13cf760a8.

 

[ System Events ]

Error - 2009-04-18 03:39:30 | Computer Name = LAPTOP | Source = ipnathlp | ID = 34001

Description = ICS_IPV6 misslyckades med att konfigurera IPv6-stacken.

 

Error - 2009-04-18 05:17:59 | Computer Name = LAPTOP | Source = ipnathlp | ID = 34001

Description = ICS_IPV6 misslyckades med att konfigurera IPv6-stacken.

 

Error - 2009-04-18 06:52:47 | Computer Name = LAPTOP | Source = ipnathlp | ID = 34001

Description = ICS_IPV6 misslyckades med att konfigurera IPv6-stacken.

 

Error - 2009-04-18 14:07:23 | Computer Name = LAPTOP | Source = ipnathlp | ID = 34001

Description = ICS_IPV6 misslyckades med att konfigurera IPv6-stacken.

 

Error - 2009-04-18 17:05:12 | Computer Name = LAPTOP | Source = HTTP | ID = 15016

Description =

 

Error - 2009-04-18 17:05:47 | Computer Name = LAPTOP | Source = Service Control Manager | ID = 7000

Description =

 

Error - 2009-04-18 17:08:03 | Computer Name = LAPTOP | Source = ipnathlp | ID = 34001

Description = ICS_IPV6 misslyckades med att konfigurera IPv6-stacken.

 

Error - 2009-04-18 17:59:04 | Computer Name = LAPTOP | Source = HTTP | ID = 15016

Description =

 

Error - 2009-04-18 17:59:44 | Computer Name = LAPTOP | Source = Service Control Manager | ID = 7000

Description =

 

Error - 2009-04-18 18:01:54 | Computer Name = LAPTOP | Source = ipnathlp | ID = 34001

Description = ICS_IPV6 misslyckades med att konfigurera IPv6-stacken.

 

 

< End of report >

[/log]

 

OTlistit;

 

[log]OTListIt logfile created on: 2009-04-19 01:21:41 - Run 1

OTListIt2 by OldTimer - Version 2.0.14.0 Folder = C:\Users\Erik\Desktop

Windows Vista Home Premium Edition Service Pack 1 (Version = 6.0.6001) - Type = NTWorkstation

Internet Explorer (Version = 7.0.6001.18000)

Locale: 0000041D | Country: Sverige | Language: SVE | Date Format: yyyy-MM-dd

 

2,00 Gb Total Physical Memory | 1,83 Gb Available Physical Memory | 91,40% Memory free

4,00 Gb Paging File | 4,00 Gb Available in Paging File | 100,00% Paging File free

Paging file location(s): ?:\pagefile.sys;

 

%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\Windows | %ProgramFiles% = C:\Program Files

Drive C: | 110,05 Gb Total Space | 14,83 Gb Free Space | 13,48% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive D: | 110,07 Gb Total Space | 36,01 Gb Free Space | 32,72% Space Free | Partition Type: NTFS

E: Drive not present or media not loaded

F: Drive not present or media not loaded

Drive G: | 549,52 Mb Total Space | 0,00 Mb Free Space | 0,00% Space Free | Partition Type: CDFS

H: Drive not present or media not loaded

I: Drive not present or media not loaded

 

Computer Name: LAPTOP

Current User Name: Erik

Logged in as Administrator.

 

Current Boot Mode: Normal

Scan Mode: Current user

Output = Minimal

File Age = 30 Days

Company Name Whitelist: On

 

========== Processes (SafeList) ==========

 

PRC - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (NVIDIA Corporation)

PRC - C:\Windows\Explorer.EXE (Microsoft Corporation)

PRC - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe (Agere Systems)

PRC - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe (Apple Inc.)

PRC - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe (Apple Inc.)

PRC - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\Client\Agentsvc.exe (NewTech Infosystems, Inc.)

PRC - C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\HomeMedia\Kernel\DMP\CLHNService.exe ()

PRC - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSService.exe (Egis Incorporated)

PRC - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\Service\ETService.exe ()

PRC - C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe (Microsoft Corporation)

PRC - C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe (Synaptics, Inc.)

PRC - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BkupTray.exe ()

PRC - C:\Windows\RtHDVCpl.exe (Realtek Semiconductor)

PRC - C:\Windows\PLFSetI.exe ()

PRC - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe (F-Secure Corporation)

PRC - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE (F-Secure Corporation)

PRC - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\FSGK32.EXE (F-Secure Corp.)

PRC - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe (Hewlett-Packard Company)

PRC - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMB32.EXE (F-Secure Corporation)

PRC - C:\Acer\Mobility Center\MobilityService.exe ()

PRC - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FCH32.EXE (F-Secure Corporation)

PRC - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsqh.exe (F-Secure Corporation)

PRC - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FAMEH32.EXE (F-Secure Corporation)

PRC - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe (NewTech InfoSystems, Inc.)

PRC - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe ()

PRC - C:\Program Files\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe ()

PRC - C:\Program Files\Acer\Acer VCM\RS_Service.exe (Acer Incorporated)

PRC - C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe (Microsoft Corporation)

PRC - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\ORSP Client\fsorsp.exe (F-Secure Corporation)

PRC - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fssm32.exe (F-Secure Corp.)

PRC - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsaua.exe (F-Secure Corporation)

PRC - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe (F-Secure Corporation)

PRC - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsus.exe (F-Secure Corporation)

PRC - C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe (Microsoft Corporation)

PRC - C:\Program Files\Launch Manager\LManager.exe (Dritek System Inc.)

PRC - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSLoader.exe (Egis Incorporated)

PRC - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe (Acer Inc.)

PRC - C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe (CyberLink Corp.)

PRC - C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\Kernel\CLML\CLMLSvc.exe (CyberLink)

PRC - C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe (Acer Corp.)

PRC - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE (F-Secure Corporation)

PRC - C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe (Apple Inc.)

PRC - C:\Windows\ehome\ehtray.exe (Microsoft Corporation)

PRC - C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe (Microsoft Corporation)

PRC - C:\Windows\system32\conime.exe (Microsoft Corporation)

PRC - C:\Users\Erik\AppData\Local\Temp\RtkBtMnt.exe (Realtek Semiconductor Corp.)

PRC - C:\Windows\ehome\ehmsas.exe (Microsoft Corporation)

PRC - C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (Microsoft Corporation)

PRC - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsav32.exe (F-Secure Corporation)

PRC - C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe (Microsoft Corporation)

PRC - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\fsguidll.exe (F-Secure Corporation)

PRC - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe (Apple Inc.)

PRC - C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe (Synaptics, Inc.)

PRC - C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe (Microsoft Corporation)

PRC - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\scanwizard.exe (F-Secure Corporation)

PRC - C:\Users\Erik\Desktop\OTListIt2.exe (OldTimer Tools)

 

========== Win32 Services (SafeList) ==========

 

SRV - (AgereModemAudio [Auto | Running]) -- C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe (Agere Systems)

SRV - (Apple Mobile Device [Auto | Running]) -- C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe (Apple Inc.)

SRV - (Bonjour Service [Auto | Running]) -- C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe (Apple Inc.)

SRV - (BUNAgentSvc [Auto | Running]) -- C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\Client\Agentsvc.exe (NewTech Infosystems, Inc.)

SRV - (CLHNService [Auto | Running]) -- C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\HomeMedia\Kernel\DMP\CLHNService.exe ()

SRV - (clr_optimization_v2.0.50727_32 [On_Demand | Stopped]) -- C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe (Microsoft Corporation)

SRV - (eDataSecurity Service [Auto | Running]) -- C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSService.exe (Egis Incorporated)

SRV - (ehRecvr [On_Demand | Stopped]) -- C:\Windows\ehome\ehRecvr.exe (Microsoft Corporation)

SRV - (ehSched [On_Demand | Stopped]) -- C:\Windows\ehome\ehsched.exe (Microsoft Corporation)

SRV - (ehstart [Auto | Stopped]) -- C:\Windows\ehome\ehstart.dll (Microsoft Corporation)

SRV - (ETService [Auto | Running]) -- C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\Service\ETService.exe ()

SRV - (F-Secure Gatekeeper Handler Starter [Auto | Running]) -- C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe (F-Secure Corporation)

SRV - (FLEXnet Licensing Service [On_Demand | Stopped]) -- C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe (Macrovision Europe Ltd.)

SRV - (FontCache3.0.0.0 [On_Demand | Stopped]) -- C:\Windows\Microsoft.Net\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe (Microsoft Corporation)

SRV - (FSAUA [On_Demand | Running]) -- C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsaua.exe (F-Secure Corporation)

SRV - (FSDFWD [On_Demand | Running]) -- C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe (F-Secure Corporation)

SRV - (FSMA [Auto | Running]) -- C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE (F-Secure Corporation)

SRV - (FSORSPClient [On_Demand | Running]) -- C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\ORSP Client\fsorsp.exe (F-Secure Corporation)

SRV - (idsvc [unknown | Stopped]) -- C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe (Microsoft Corporation)

SRV - (iPod Service [On_Demand | Running]) -- C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe (Apple Inc.)

SRV - (Irmon [Auto | Running]) -- C:\Windows\System32\irmon.dll (Microsoft Corporation)

SRV - (LightScribeService [Auto | Running]) -- C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe (Hewlett-Packard Company)

SRV - (MobilityService [Auto | Running]) -- C:\Acer\Mobility Center\MobilityService.exe ()

SRV - (NetTcpPortSharing [Disabled | Stopped]) -- C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\SMSvcHost.exe (Microsoft Corporation)

SRV - (NTIBackupSvc [Auto | Running]) -- C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe (NewTech InfoSystems, Inc.)

SRV - (NTISchedulerSvc [Auto | Running]) -- C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe ()

SRV - (nvsvc [Auto | Running]) -- C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (NVIDIA Corporation)

SRV - (odserv [On_Demand | Stopped]) -- C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE (Microsoft Corporation)

SRV - (ose [On_Demand | Stopped]) -- C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE (Microsoft Corporation)

SRV - (RichVideo [Auto | Running]) -- C:\Program Files\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe ()

SRV - (RS_Service [Auto | Running]) -- C:\Program Files\Acer\Acer VCM\RS_Service.exe (Acer Incorporated)

SRV - (Steam Client Service [On_Demand | Stopped]) -- C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe (Valve Corporation)

SRV - (usnjsvc [On_Demand | Running]) -- C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe (Microsoft Corporation)

SRV - (WinDefend [Auto | Running]) -- C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll (Microsoft Corporation)

SRV - (WLSetupSvc [On_Demand | Stopped]) -- C:\Program Files\Windows Live\installer\WLSetupSvc.exe (Microsoft Corporation)

SRV - (WMPNetworkSvc [On_Demand | Running]) -- C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (Microsoft Corporation)

 

========== Driver Services (SafeList) ==========

 

DRV - (adp94xx [Disabled | Stopped]) -- C:\Windows\system32\drivers\adp94xx.sys (Adaptec, Inc.)

DRV - (adpahci [Disabled | Stopped]) -- C:\Windows\system32\drivers\adpahci.sys (Adaptec, Inc.)

DRV - (adpu160m [Disabled | Stopped]) -- C:\Windows\system32\drivers\adpu160m.sys (Adaptec, Inc.)

DRV - (adpu320 [Disabled | Stopped]) -- C:\Windows\system32\drivers\adpu320.sys (Adaptec, Inc.)

DRV - (AgereSoftModem [On_Demand | Running]) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\AGRSM.sys (Agere Systems)

DRV - (aic78xx [Disabled | Stopped]) -- C:\Windows\system32\drivers\djsvs.sys (Adaptec, Inc.)

DRV - (aliide [Disabled | Stopped]) -- C:\Windows\system32\drivers\aliide.sys (Acer Laboratories Inc.)

DRV - (arc [Disabled | Stopped]) -- C:\Windows\system32\drivers\arc.sys (Adaptec, Inc.)

DRV - (arcsas [Disabled | Stopped]) -- C:\Windows\system32\drivers\arcsas.sys (Adaptec, Inc.)

DRV - (b57nd60x [On_Demand | Stopped]) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\b57nd60x.sys (Broadcom Corporation)

DRV - (BrFiltLo [On_Demand | Stopped]) -- C:\Windows\system32\drivers\brfiltlo.sys (Brother Industries, Ltd.)

DRV - (BrFiltUp [On_Demand | Stopped]) -- C:\Windows\system32\drivers\brfiltup.sys (Brother Industries, Ltd.)

DRV - (Brserid [Disabled | Stopped]) -- C:\Windows\system32\drivers\brserid.sys (Brother Industries Ltd.)

DRV - (BrSerWdm [Disabled | Stopped]) -- C:\Windows\system32\drivers\brserwdm.sys (Brother Industries Ltd.)

DRV - (BrUsbMdm [Disabled | Stopped]) -- C:\Windows\system32\drivers\brusbmdm.sys (Brother Industries Ltd.)

DRV - (BrUsbSer [On_Demand | Stopped]) -- C:\Windows\system32\drivers\brusbser.sys (Brother Industries Ltd.)

DRV - (cmdide [Disabled | Stopped]) -- C:\Windows\system32\drivers\cmdide.sys (CMD Technology, Inc.)

DRV - (DKbFltr [On_Demand | Running]) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\DKbFltr.sys (Dritek System Inc.)

DRV - (E1G60 [On_Demand | Stopped]) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\E1G60I32.sys (Intel Corporation)

DRV - (elxstor [Disabled | Stopped]) -- C:\Windows\system32\drivers\elxstor.sys (Emulex)

DRV - (F-Secure Filter [Disabled | Stopped]) -- C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\Win2K\FSfilter.sys ()

DRV - (F-Secure Gatekeeper [On_Demand | Running]) -- C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\minifilter\fsgk.sys ()

DRV - (F-Secure HIPS [system | Running]) -- C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\HIPS\drivers\fshs.sys (F-Secure Corporation)

DRV - (F-Secure Recognizer [Disabled | Stopped]) -- C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\Win2K\FSrec.sys ()

DRV - (fsbts [boot | Running]) -- C:\Windows\system32\Drivers\fsbts.sys ()

DRV - (FSES [system | Running]) -- C:\Windows\System32\drivers\fses.sys (F-Secure Corporation)

DRV - (FSFW [system | Running]) -- C:\Windows\System32\drivers\fsdfw.sys (F-Secure Corporation)

DRV - (fsvista [system | Running]) -- C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\minifilter\fsvista.sys ()

DRV - (GEARAspiWDM [On_Demand | Running]) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys (GEAR Software Inc.)

DRV - (HpCISSs [Disabled | Stopped]) -- C:\Windows\system32\drivers\hpcisss.sys (Hewlett-Packard Company)

DRV - (HSFHWAZL [On_Demand | Stopped]) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\VSTAZL3.SYS (Conexant Systems, Inc.)

DRV - (HSF_DPV [On_Demand | Stopped]) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\VSTDPV3.SYS (Conexant Systems, Inc.)

DRV - (iaStorV [Disabled | Stopped]) -- C:\Windows\system32\drivers\iastorv.sys (Intel Corporation)

DRV - (iirsp [Disabled | Stopped]) -- C:\Windows\system32\drivers\iirsp.sys (Intel Corp./ICP vortex GmbH)

DRV - (int15 [Auto | Running]) -- C:\Windows\system32\drivers\int15.sys (Acer, Inc.)

DRV - (IntcAzAudAddService [On_Demand | Running]) -- C:\Windows\system32\drivers\RTKVHDA.sys (Realtek Semiconductor Corp.)

DRV - (iteatapi [Disabled | Stopped]) -- C:\Windows\system32\drivers\iteatapi.sys (Integrated Technology Express, Inc.)

DRV - (iteraid [Disabled | Stopped]) -- C:\Windows\system32\drivers\iteraid.sys (Integrated Technology Express, Inc.)

DRV - (k750bus [On_Demand | Stopped]) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\k750bus.sys (MCCI)

DRV - (LSI_FC [Disabled | Stopped]) -- C:\Windows\system32\drivers\lsi_fc.sys (LSI Logic)

DRV - (LSI_SAS [Disabled | Stopped]) -- C:\Windows\system32\drivers\lsi_sas.sys (LSI Logic)

DRV - (LSI_SCSI [Disabled | Stopped]) -- C:\Windows\system32\drivers\lsi_scsi.sys (LSI Logic)

DRV - (mcdbus [On_Demand | Running]) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\mcdbus.sys (MagicISO, Inc.)

DRV - (megasas [Disabled | Stopped]) -- C:\Windows\system32\drivers\megasas.sys (LSI Corporation)

DRV - (MegaSR [Disabled | Stopped]) -- C:\Windows\system32\drivers\megasr.sys (LSI Corporation, Inc.)

DRV - (Mraid35x [Disabled | Stopped]) -- C:\Windows\system32\drivers\mraid35x.sys (LSI Logic Corporation)

DRV - (NETw5v32 [On_Demand | Running]) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\NETw5v32.sys (Intel Corporation)

DRV - (nfrd960 [Disabled | Stopped]) -- C:\Windows\system32\drivers\nfrd960.sys (IBM Corporation)

DRV - (NSCIRDA [On_Demand | Stopped]) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\nscirda.sys (National Semiconductor Corporation)

DRV - (NTIDrvr [On_Demand | Running]) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\NTIDrvr.sys (NewTech Infosystems, Inc.)

DRV - (NTIPPKernel [Auto | Running]) -- C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\HomeMedia\Kernel\DMP\NTIPPKernel.sys (Cyberlink Corp.)

DRV - (ntrigdigi [Disabled | Stopped]) -- C:\Windows\system32\drivers\ntrigdigi.sys (N-trig Innovative Technologies)

DRV - (NVHDA [On_Demand | Running]) -- C:\Windows\system32\drivers\nvhda32v.sys (NVIDIA Corporation)

DRV - (nvlddmkm [On_Demand | Running]) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys (NVIDIA Corporation)

DRV - (nvraid [Disabled | Stopped]) -- C:\Windows\system32\drivers\nvraid.sys (NVIDIA Corporation)

DRV - (nvstor [Disabled | Stopped]) -- C:\Windows\system32\drivers\nvstor.sys (NVIDIA Corporation)

DRV - (PSDFilter [boot | Running]) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\psdfilter.sys (Egis Incorporated)

DRV - (PSDNServ [Auto | Running]) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\PSDNServ.sys (Egis Incorporated)

DRV - (psdvdisk [Auto | Running]) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\PSDVdisk.sys (Egis Incorporated)

DRV - (ql2300 [Disabled | Stopped]) -- C:\Windows\system32\drivers\ql2300.sys (QLogic Corporation)

DRV - (ql40xx [Disabled | Stopped]) -- C:\Windows\system32\drivers\ql40xx.sys (QLogic Corporation)

DRV - (secdrv [Auto | Running]) -- C:\Windows\System32\drivers\secdrv.sys (Macrovision Corporation, Macrovision Europe Limited, and Macrovision Japan and Asia K.K.)

DRV - (SiSRaid4 [Disabled | Stopped]) -- C:\Windows\system32\drivers\sisraid4.sys (Silicon Integrated Systems)

DRV - (sptd [boot | Running]) -- C:\Windows\System32\Drivers\sptd.sys ()

DRV - (Symc8xx [Disabled | Stopped]) -- C:\Windows\system32\drivers\symc8xx.sys (LSI Logic)

DRV - (Sym_hi [Disabled | Stopped]) -- C:\Windows\system32\drivers\sym_hi.sys (LSI Logic)

DRV - (Sym_u3 [Disabled | Stopped]) -- C:\Windows\system32\drivers\sym_u3.sys (LSI Logic)

DRV - (SynTP [On_Demand | Running]) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\SynTP.sys (Synaptics, Inc.)

DRV - (TVICHW32 [On_Demand | Stopped]) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\TVICHW32.SYS (EnTech Taiwan)

DRV - (UBHelper [boot | Running]) -- C:\Windows\System32\drivers\UBHelper.sys (NewTech Infosystems Corporation)

DRV - (uliahci [Disabled | Stopped]) -- C:\Windows\system32\drivers\uliahci.sys (ULi Electronics Inc.)

DRV - (UlSata [Disabled | Stopped]) -- C:\Windows\system32\drivers\ulsata.sys (Promise Technology, Inc.)

DRV - (ulsata2 [Disabled | Stopped]) -- C:\Windows\system32\drivers\ulsata2.sys (Promise Technology, Inc.)

DRV - (UMPass [On_Demand | Stopped]) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\umpass.sys (Microsoft Corporation)

DRV - (USBAAPL [On_Demand | Stopped]) -- C:\Windows\System32\Drivers\usbaapl.sys (Apple, Inc.)

DRV - (viaide [Disabled | Stopped]) -- C:\Windows\system32\drivers\viaide.sys (VIA Technologies, Inc.)

DRV - (vsmraid [Disabled | Stopped]) -- C:\Windows\system32\drivers\vsmraid.sys (VIA Technologies Inc.,Ltd)

DRV - (winachsf [On_Demand | Stopped]) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\VSTCNXT3.SYS (Conexant Systems, Inc.)

DRV - (yukonwlh [On_Demand | Running]) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\yk60x86.sys (Marvell)

DRV - ({49DE1C67-83F8-4102-99E0-C16DCC7EEC796} [Auto | Running]) -- C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\000.fcl (Cyberlink Corp.)

 

========== Standard Registry (SafeList) ==========

 

 

========== Internet Explorer ==========

 

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://sv.intl.acer.yahoo.com'>http://sv.intl.acer.yahoo.com

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Secondary_Page_URL =

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Extensions Off Page = about:NoAdd-ons

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = %SystemRoot%\system32\blank.htm

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Security Risk Page = about:SecurityRisk

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd={SUB_PRD}&clcid={SUB_CLSID}&pver={SUB_PVER}&ar=home

 

IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\system32\blank.htm

IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Secondary Start Pages = http://global.acer.com;

IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://sv.intl.acer.yahoo.com

IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,StartPageCache = 1

IE - URLSearchHook: {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll File not found

IE - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyEnable" = 0

IE - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyOverride" = *.local

 

========== FireFox ==========

 

FF - prefs.js..browser.search.defaultenginename: "Yahoo"

FF - prefs.js..browser.search.order.1: "Yahoo"

FF - prefs.js..browser.search.param.yahoo-fr: "megaup"

FF - prefs.js..browser.search.param.yahoo-fr-cjkt: "megaup"

FF - prefs.js..browser.search.selectedEngine: "Yahoo"

FF - prefs.js..extensions.enabledItems: {991A772A-BA13-4c1d-A9EF-F897F31DEC7D}:3.1

FF - prefs.js..extensions.enabledItems: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}:1.0

FF - prefs.js..extensions.enabledItems: {B13721C7-F507-4982-B2E5-502A71474FED}:2.2.0.102

FF - prefs.js..extensions.enabledItems: {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}:3.0.8

FF - prefs.js..keyword.URL: "http://se.search.yahoo.com/search?ei=utf-8&fr=megaup&p="

 

FF - HKLM\software\mozilla\Firefox\Extensions\\{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}: C:\WINDOWS\MICROSOFT.NET\FRAMEWORK\V3.5\WINDOWS PRESENTATION FOUNDATION\DOTNETASSISTANTEXTENSION\ [2009-04-18 02:42:40 | 00,000,000 | ---D | M]

FF - HKLM\software\mozilla\Mozilla Firefox 3.0.8\extensions\\Components: C:\PROGRAM FILES\MOZILLA FIREFOX\COMPONENTS [2009-03-28 21:45:14 | 00,000,000 | ---D | M]

FF - HKLM\software\mozilla\Mozilla Firefox 3.0.8\extensions\\Plugins: C:\PROGRAM FILES\MOZILLA FIREFOX\PLUGINS [2009-03-28 21:45:14 | 00,000,000 | ---D | M]

 

[2008-09-06 13:13:50 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Erik\AppData\Roaming\mozilla\Extensions

[2008-09-06 13:13:50 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Erik\AppData\Roaming\mozilla\Extensions\{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}

[2009-04-19 00:14:06 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Erik\AppData\Roaming\mozilla\Firefox\Profiles\zn9alflq.default\extensions

[2008-09-16 01:25:34 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Erik\AppData\Roaming\mozilla\Firefox\Profiles\zn9alflq.default\extensions\{991A772A-BA13-4c1d-A9EF-F897F31DEC7D}

[2008-09-15 22:19:25 | 00,002,921 | ---- | M] () -- C:\Users\Erik\AppData\Roaming\Mozilla\FireFox\Profiles\zn9alflq.default\searchplugins\daemon-search.xml

[2009-04-11 17:10:51 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Program Files\mozilla firefox\extensions

[2009-03-28 21:45:14 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Program Files\mozilla firefox\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

[2008-10-20 00:34:19 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Program Files\mozilla firefox\extensions\{B13721C7-F507-4982-B2E5-502A71474FED}

[2009-03-28 21:45:00 | 00,023,032 | ---- | M] (Mozilla Foundation) -- C:\Program Files\mozilla firefox\components\browserdirprovider.dll

[2009-03-28 21:45:01 | 00,134,648 | ---- | M] (Mozilla Foundation) -- C:\Program Files\mozilla firefox\components\brwsrcmp.dll

[2008-12-21 00:30:15 | 00,001,470 | ---- | M] () -- C:\Program Files\mozilla firefox\searchplugins\allaannonser-sv-SE.xml

[2008-12-21 00:30:15 | 00,001,534 | ---- | M] () -- C:\Program Files\mozilla firefox\searchplugins\creativecommons.xml

[2008-12-21 00:30:15 | 00,001,706 | ---- | M] () -- C:\Program Files\mozilla firefox\searchplugins\google.xml

[2008-12-21 00:30:15 | 00,002,670 | ---- | M] () -- C:\Program Files\mozilla firefox\searchplugins\prisjakt-sv-SE.xml

[2008-12-21 00:30:15 | 00,000,948 | ---- | M] () -- C:\Program Files\mozilla firefox\searchplugins\tyda-sv-SE.xml

[2008-12-21 00:30:15 | 00,001,174 | ---- | M] () -- C:\Program Files\mozilla firefox\searchplugins\wikipedia-sv-SE.xml

[2008-12-21 00:30:15 | 00,000,647 | ---- | M] () -- C:\Program Files\mozilla firefox\searchplugins\yahoo-sv-SE.xml

 

O1 HOSTS File: (736 bytes) - C:\Windows\System32\drivers\etc\Hosts

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: (&Yahoo! Toolbar Helper) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll File not found

O2 - BHO: (Adobe PDF Reader Link Helper) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - c:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll (Adobe Systems Incorporated)

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - Reg Error: Key error. File not found

O2 - BHO: (ShowBarObj Class) - {83A2F9B1-01A2-4AA5-87D1-45B6B8505E96} - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\ActiveToolBand.dll (Egis)

O2 - BHO: (IeMonitorBho Class) - {bf00e119-21a3-4fd1-b178-3b8537e75c92} - C:\Program Files\Megaupload\Mega Manager\MegaIEMn.dll (Megaupload Limited)

O3 - HKLM\..\Toolbar: (Acer eDataSecurity Management) - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDStoolbar.dll (Egis Incorporated.)

O3 - HKLM\..\Toolbar: (Yahoo! Toolbar) - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll File not found

O3 - HKCU\..\Toolbar\ShellBrowser: (no name) - {5CBE3B7C-1E47-477E-A7DD-396DB0476E29} - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDStoolbar.dll (Egis Incorporated.)

O3 - HKCU\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - Reg Error: Key error. File not found

O3 - HKCU\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {A057A204-BACC-4D26-C39E-35F1D2A32EC8} - Reg Error: Key error. File not found

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" (Adobe Systems Incorporated)

O4 - HKLM..\Run: [ArcadeDeluxeAgent] "C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe" (CyberLink Corp.)

O4 - HKLM..\Run: [bkupTray] "C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BkupTray.exe" ()

O4 - HKLM..\Run: [CLMLServer] "C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\Kernel\CLML\CLMLSvc.exe" (CyberLink)

O4 - HKLM..\Run: [eAudio] "C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eAudio\eAudio.exe" (Acer Incorporated)

O4 - HKLM..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSloader.exe (Egis Incorporated)

O4 - HKLM..\Run: [ePower_DMC] C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe (Acer Inc.)

O4 - HKLM..\Run: [eRecoveryService] File not found

O4 - HKLM..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE" /splash (F-Secure Corporation)

O4 - HKLM..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW (F-Secure Corporation)

O4 - HKLM..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" (Apple Inc.)

O4 - HKLM..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe (Dritek System Inc.)

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup (NVIDIA Corporation)

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit (NVIDIA Corporation)

O4 - HKLM..\Run: [PlayMovie] "C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe" (Acer Corp.)

O4 - HKLM..\Run: [PLFSetI] C:\Windows\PLFSetI.exe ()

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime (Apple Inc.)

O4 - HKLM..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe (Realtek Semiconductor)

O4 - HKLM..\Run: [skytel] Skytel.exe (Realtek Semiconductor Corp.)

O4 - HKLM..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe (Synaptics, Inc.)

O4 - HKLM..\Run: [WarReg_PopUp] C:\Program Files\Acer\WR_PopUp\WarReg_PopUp.exe (Acer Incorporated)

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" ()

O4 - HKLM..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide (Microsoft Corporation)

O4 - HKCU..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe (Microsoft Corporation)

O4 - HKCU..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe (Microsoft Corporation)

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: ConsentPromptBehaviorAdmin = 2

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: ConsentPromptBehaviorUser = 1

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: EnableInstallerDetection = 1

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: EnableLUA = 1

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: EnableSecureUIAPaths = 1

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: EnableVirtualization = 1

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: PromptOnSecureDesktop = 1

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: ValidateAdminCodeSignatures = 0

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: dontdisplaylastusername = 0

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: legalnoticecaption =

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: legalnoticetext =

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: scforceoption = 0

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: shutdownwithoutlogon = 1

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: undockwithoutlogon = 1

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: FilterAdministratorToken = 0

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: EnableUIADesktopToggle = 0

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System\UIPI\Clipboard\ExceptionFormats: CF_TEXT = 1

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System\UIPI\Clipboard\ExceptionFormats: CF_BITMAP = 2

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System\UIPI\Clipboard\ExceptionFormats: CF_OEMTEXT = 7

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System\UIPI\Clipboard\ExceptionFormats: CF_DIB = 8

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System\UIPI\Clipboard\ExceptionFormats: CF_PALETTE = 9

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System\UIPI\Clipboard\ExceptionFormats: CF_UNICODETEXT = 13

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System\UIPI\Clipboard\ExceptionFormats: CF_DIBV5 = 17

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000 (Microsoft Corporation)

O9 - Extra Button: Skicka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONBttnIE.dll (Microsoft Corporation)

O9 - Extra 'Tools' menuitem : Ski&cka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONBttnIE.dll (Microsoft Corporation)

O9 - Extra Button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\REFIEBAR.DLL (Microsoft Corporation)

O10 - NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\000000000001 [@%SystemRoot%\system32\nlasvc.dll,-1000] - C:\Windows\system32\NLAapi.dll (Microsoft Corporation)

O10 - NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\000000000002 [@%SystemRoot%\system32\napinsp.dll,-1000] - C:\Windows\system32\napinsp.dll (Microsoft Corporation)

O10 - NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\000000000003 [@%SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll,-1000] - C:\Windows\system32\pnrpnsp.dll (Microsoft Corporation)

O10 - NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\000000000004 [@%SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll,-1001] - C:\Windows\system32\pnrpnsp.dll (Microsoft Corporation)

O10 - NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\000000000007 [mdnsNSP] - C:\Program Files\Bonjour\mdnsNSP.dll (Apple Inc.)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000001 - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSPS\program\fslsp.dll (F-Secure Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000002 - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSPS\program\fslsp.dll (F-Secure Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000003 - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSPS\program\fslsp.dll (F-Secure Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000004 - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSPS\program\fslsp.dll (F-Secure Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000005 - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSPS\program\fslsp.dll (F-Secure Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000006 - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSPS\program\fslsp.dll (F-Secure Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000007 - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSPS\program\fslsp.dll (F-Secure Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000008 - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSPS\program\fslsp.dll (F-Secure Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000009 - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSPS\program\fslsp.dll (F-Secure Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000010 - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSPS\program\fslsp.dll (F-Secure Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000011 - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSPS\program\fslsp.dll (F-Secure Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000012 - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSPS\program\fslsp.dll (F-Secure Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000013 - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSPS\program\fslsp.dll (F-Secure Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000014 - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSPS\program\fslsp.dll (F-Secure Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000015 - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSPS\program\fslsp.dll (F-Secure Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000016 - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSPS\program\fslsp.dll (F-Secure Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000017 - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSPS\program\fslsp.dll (F-Secure Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000018 - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSPS\program\fslsp.dll (F-Secure Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000019 - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSPS\program\fslsp.dll (F-Secure Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000020 - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSPS\program\fslsp.dll (F-Secure Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000021 - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSPS\program\fslsp.dll (F-Secure Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000022 - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSPS\program\fslsp.dll (F-Secure Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000023 - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSPS\program\fslsp.dll (F-Secure Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000024 - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSPS\program\fslsp.dll (F-Secure Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000025 - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSPS\program\fslsp.dll (F-Secure Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000026 - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSPS\program\fslsp.dll (F-Secure Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000027 - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSPS\program\fslsp.dll (F-Secure Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000028 - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSPS\program\fslsp.dll (F-Secure Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000029 - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSPS\program\fslsp.dll (F-Secure Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000030 - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSPS\program\fslsp.dll (F-Secure Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000031 - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSPS\program\fslsp.dll (F-Secure Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000032 - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSPS\program\fslsp.dll (F-Secure Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000033 - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSPS\program\fslsp.dll (F-Secure Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000034 - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSPS\program\fslsp.dll (F-Secure Corporation)

O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000035 - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSPS\program\fslsp.dll (F-Secure Corporation)

O13 - gopher Prefix: missing

O18 - Protocol\Handler\livecall {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msgrapp.8.5.1302.1018.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\ms-help {314111c7-a502-11d2-bbca-00c04f8ec294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\msnim {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msgrapp.8.5.1302.1018.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\skype4com {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program Files\Common Files\Skype\Skype4COM.dll (Skype Technologies)

O18 - Protocol\Filter: - text/xml - C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL (Microsoft Corporation)

O20 - HKLM Winlogon: Shell - (explorer.exe) - C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)

O31 - SafeBoot: AlternateShell - cmd.exe

O32 - HKLM CDRom: AutoRun - 1

O32 - Autorun File - C:\autoexec.bat () - [ NTFS ]

O32 - Autorun File - G:\AUTORUN.INF () - [ CDFS ]

O33 - MountPoints2\{57cb1bfb-8363-11dd-abd2-0016ea50f5a0}\Shell - "" = AutoRun

O33 - MountPoints2\{57cb1bfb-8363-11dd-abd2-0016ea50f5a0}\Shell\AutoRun\command - "" = F:\SETUP.EXE -- File not found

O33 - MountPoints2\{971a7041-a818-11dd-97b9-001d723b969d}\Shell - "" = AutoRun

O33 - MountPoints2\{971a7041-a818-11dd-97b9-001d723b969d}\Shell\AutoRun\command - "" = G:\SETUP.EXE -- [2001-04-30 19:33:00 | 00,032,768 | R--- | M] ()

O34 - HKLM BootExecute: (autocheck) - File not found

O34 - HKLM BootExecute: (autochk) - C:\Windows\System32\autochk.exe (Microsoft Corporation)

O34 - HKLM BootExecute: (*) - File not found

 

========== Files/Folders - Created Within 30 Days ==========

 

[2009-04-19 01:15:39 | 00,501,248 | ---- | C] (OldTimer Tools) -- C:\Users\Erik\Desktop\OTListIt2.exe

[2009-04-19 00:31:46 | 00,001,838 | ---- | C] () -- C:\Users\Erik\Desktop\HijackThis.lnk

[2009-04-19 00:31:44 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Trend Micro

[2009-04-18 23:53:23 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\Windows\System32\AGEIA

[2009-04-18 23:53:18 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\AGEIA Technologies

[2009-04-18 23:43:40 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\NVIDIA

[2009-04-18 11:15:13 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\Office Genuine Advantage

[2009-04-18 02:24:44 | 00,097,800 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\infocardapi.dll

[2009-04-18 02:24:39 | 00,105,016 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

[2009-04-18 02:24:34 | 00,037,384 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\infocardcpl.cpl

[2009-04-18 02:24:33 | 00,622,080 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\icardagt.exe

[2009-04-18 02:24:32 | 00,043,544 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\PresentationHostProxy.dll

[2009-04-18 02:24:32 | 00,011,264 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\icardres.dll

[2009-04-18 02:24:24 | 00,781,344 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\PresentationNative_v0300.dll

[2009-04-18 02:24:06 | 00,326,160 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\PresentationHost.exe

[2009-04-18 01:58:16 | 00,096,760 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\dfshim.dll

[2009-04-18 01:58:05 | 00,282,112 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\mscoree.dll

[2009-04-18 01:58:01 | 00,041,984 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\netfxperf.dll

[2009-04-18 01:57:22 | 00,158,720 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\mscorier.dll

[2009-04-18 01:57:04 | 00,083,968 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\mscories.dll

[2009-04-16 20:09:09 | 00,376,832 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\winhttp.dll

[2009-04-16 20:09:03 | 00,562,176 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\msdtcprx.dll

[2009-04-16 20:09:03 | 00,038,912 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\xolehlp.dll

[2009-04-16 20:08:31 | 00,551,424 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\rpcss.dll

[2009-04-16 20:08:30 | 03,599,328 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\ntkrnlpa.exe

[2009-04-16 20:08:29 | 03,547,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe

[2009-04-16 20:08:25 | 00,666,624 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\printfilterpipelinesvc.exe

[2009-04-16 20:08:24 | 00,183,296 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\sdohlp.dll

[2009-04-16 20:08:24 | 00,098,304 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\iasrecst.dll

[2009-04-16 20:08:24 | 00,054,784 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\iasads.dll

[2009-04-16 20:08:24 | 00,044,032 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\iasdatastore.dll

[2009-04-16 20:08:24 | 00,026,112 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\printfilterpipelineprxy.dll

[2009-04-16 20:08:23 | 00,017,408 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\iashost.exe

[2009-04-16 20:08:03 | 01,255,936 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\lsasrv.dll

[2009-04-16 20:08:02 | 00,888,832 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\kernel32.dll

[2009-04-16 20:08:00 | 00,072,704 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\secur32.dll

[2009-04-16 20:07:59 | 00,024,064 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\amxread.dll

[2009-04-16 20:07:59 | 00,013,824 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\apilogen.dll

[2009-04-16 20:07:30 | 03,580,928 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\mshtml.dll

[2009-04-16 20:07:21 | 06,068,736 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\ieframe.dll

[2009-04-16 20:07:16 | 01,166,336 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\urlmon.dll

[2009-04-16 20:07:13 | 00,270,336 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\iertutil.dll

[2009-04-16 20:07:12 | 00,389,120 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\iedkcs32.dll

[2009-04-16 20:07:11 | 00,827,392 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\wininet.dll

[2009-04-16 20:07:11 | 00,458,240 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\msfeeds.dll

[2009-04-16 20:07:10 | 00,230,400 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\ieaksie.dll

[2009-04-16 20:07:09 | 00,389,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\html.iec

[2009-04-16 20:07:09 | 00,102,912 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\occache.dll

[2009-04-16 20:07:09 | 00,078,336 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\ieencode.dll

[2009-04-16 20:07:09 | 00,026,624 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\ieUnatt.exe

[2009-04-16 20:07:07 | 00,671,232 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\mstime.dll

[2009-04-16 20:07:06 | 00,028,160 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\jsproxy.dll

[2009-04-16 20:07:05 | 01,383,424 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\mshtml.tlb

[2009-04-15 21:47:41 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Erik\AppData\Roaming\Acreon

[2009-04-15 21:47:32 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Erik\AppData\Local\._Revolution_

[2009-03-22 13:21:19 | 00,067,831 | ---- | C] () -- C:\Users\Erik\Documents\Namnlös (5).wma

[2009-03-22 11:38:20 | 00,014,884 | ---- | C] () -- C:\Users\Erik\Desktop\rex_morgonshow_manus.docx

[2009-01-12 17:30:32 | 00,033,408 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\drivers\fsbts.sys

[2008-12-31 17:04:42 | 00,691,560 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\OGACheckControl.dll

[2008-12-03 02:08:56 | 00,021,840 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\SIntfNT.dll

[2008-12-03 02:08:56 | 00,017,212 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\SIntf32.dll

[2008-12-03 02:08:56 | 00,012,067 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\SIntf16.dll

[2008-11-02 20:20:41 | 00,000,994 | ---- | C] () -- C:\Windows\disney.ini

[2008-10-07 09:13:30 | 00,197,912 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\physxcudart_20.dll

[2008-10-07 09:13:22 | 00,058,648 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\AgCPanelTraditionalChinese.dll

[2008-10-07 09:13:20 | 00,058,648 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\AgCPanelSwedish.dll

[2008-10-07 09:13:20 | 00,058,648 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\AgCPanelSpanish.dll

[2008-10-07 09:13:20 | 00,058,648 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\AgCPanelSimplifiedChinese.dll

[2008-10-07 09:13:20 | 00,058,648 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\AgCPanelPortugese.dll

[2008-10-07 09:13:20 | 00,058,648 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\AgCPanelKorean.dll

[2008-10-07 09:13:20 | 00,058,648 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\AgCPanelJapanese.dll

[2008-10-07 09:13:20 | 00,058,648 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\AgCPanelGerman.dll

[2008-10-07 09:13:20 | 00,058,648 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\AgCPanelFrench.dll

[2008-09-16 01:35:57 | 00,000,050 | ---- | C] () -- C:\Windows\MegaManager.INI

[2008-09-15 22:15:58 | 00,717,296 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\drivers\sptd.sys

[2008-09-06 14:17:22 | 00,204,800 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\SysHook.dll

[2008-09-06 14:08:46 | 00,626,688 | ---- | C] () -- C:\Windows\Image.dll

[2008-09-06 14:08:46 | 00,000,036 | ---- | C] () -- C:\Windows\PidList.ini

[2008-09-06 14:03:39 | 00,001,694 | ---- | C] () -- C:\Windows\RtDefLvl.ini

[2008-05-12 19:15:05 | 00,487,424 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\INT15.dll

[2008-05-12 19:12:21 | 00,001,024 | RH-- | C] () -- C:\Windows\System32\NTIOFM4.dll

[2008-05-12 19:12:21 | 00,001,024 | RH-- | C] () -- C:\Windows\System32\NTIBUN5.dll

[2008-04-30 10:09:06 | 01,060,424 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\WdfCoInstaller01000.dll

[2008-04-30 10:09:01 | 00,872,448 | ---- | C] () -- C:\Windows\iconv.dll

[2008-04-30 10:09:01 | 00,743,424 | ---- | C] () -- C:\Windows\libxml2.dll

[2008-04-30 10:09:01 | 00,000,042 | ---- | C] () -- C:\Windows\Prelaunch.ini

[2006-11-02 14:35:32 | 00,005,632 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\sysprepMCE.dll

[2006-11-02 12:23:31 | 00,000,219 | ---- | C] () -- C:\Windows\system.ini

[2006-11-02 12:23:31 | 00,000,144 | ---- | C] () -- C:\Windows\win.ini

[2006-11-02 09:40:29 | 00,013,750 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\pacerprf.ini

[2001-12-26 16:12:30 | 00,065,536 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\multiplex_vcd.dll

[2001-09-03 23:46:38 | 00,110,592 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\Hmpg12.dll

[2001-07-30 16:33:56 | 00,118,784 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\HMPV2_ENC.dll

[2001-07-23 22:04:36 | 00,118,784 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\HMPV2_ENC_MMX.dll

 

========== Files - Modified Within 30 Days ==========

 

[2009-04-19 01:15:43 | 00,501,248 | ---- | M] (OldTimer Tools) -- C:\Users\Erik\Desktop\OTListIt2.exe

[2009-04-19 00:55:02 | 00,056,096 | ---- | M] () -- C:\ProgramData\nvModes.dat

[2009-04-19 00:55:02 | 00,056,096 | ---- | M] () -- C:\ProgramData\nvModes.001

[2009-04-19 00:40:12 | 00,000,494 | ---- | M] () -- C:\Users\Erik\Documents\Mina delade mappar.lnk

[2009-04-19 00:31:46 | 00,001,838 | ---- | M] () -- C:\Users\Erik\Desktop\HijackThis.lnk

[2009-04-19 00:05:56 | 01,416,994 | ---- | M] () -- C:\Windows\System32\PerfStringBackup.INI

[2009-04-19 00:05:56 | 00,604,964 | ---- | M] () -- C:\Windows\System32\perfh01D.dat

[2009-04-19 00:05:56 | 00,594,306 | ---- | M] () -- C:\Windows\System32\perfh009.dat

[2009-04-19 00:05:56 | 00,120,660 | ---- | M] () -- C:\Windows\System32\perfc01D.dat

[2009-04-19 00:05:56 | 00,104,494 | ---- | M] () -- C:\Windows\System32\perfc009.dat

[2009-04-18 23:59:50 | 00,000,000 | ---- | M] () -- C:\Windows\System32\LogConfigTemp.xml

[2009-04-18 23:59:09 | 00,003,216 | -H-- | M] () -- C:\Windows\System32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-2P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0

[2009-04-18 23:59:09 | 00,003,216 | -H-- | M] () -- C:\Windows\System32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-2P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0

[2009-04-18 23:59:03 | 00,000,006 | -H-- | M] () -- C:\Windows\tasks\SA.DAT

[2009-04-18 23:58:55 | 00,067,584 | --S- | M] () -- C:\Windows\bootstat.dat

[2009-04-18 23:58:49 | 32,158,55616 | -HS- | M] () -- C:\hiberfil.sys

[2009-04-18 23:56:44 | 03,836,946 | -H-- | M] () -- C:\Users\Erik\AppData\Local\IconCache.db

[2009-04-18 03:08:06 | 00,000,558 | ---- | M] () -- C:\Windows\tasks\Scheduled scanning task.job

[2009-04-06 16:57:24 | 24,921,544 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\mrt.exe

[2009-04-06 10:17:49 | 00,000,680 | ---- | M] () -- C:\Users\Erik\AppData\Local\d3d9caps.dat

[2009-04-02 23:50:24 | 00,099,328 | ---- | M] () -- C:\Users\Erik\AppData\Local\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini

[2009-03-22 13:21:19 | 00,067,831 | ---- | M] () -- C:\Users\Erik\Documents\Namnlös (5).wma

[2009-03-22 11:38:20 | 00,014,884 | ---- | M] () -- C:\Users\Erik\Desktop\rex_morgonshow_manus.docx

[2009-03-20 08:28:17 | 00,014,884 | ---- | M] () -- C:\Users\Erik\Documents\Rex morgonshow Manus.docx

 

========== LOP Check ==========

 

[2009-04-18 23:59:03 | 00,000,006 | -H-- | M] () -- C:\Windows\Tasks\SA.DAT

[2009-04-18 23:57:32 | 00,032,562 | ---- | M] () -- C:\Windows\Tasks\SCHEDLGU.TXT

[2009-04-18 03:08:06 | 00,000,558 | ---- | M] () -- C:\Windows\Tasks\Scheduled scanning task.job

 

========== Purity Check ==========

 

< End of report >

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Det ser ut som att du tidigare har haft McAfee antivirus i datorn, det finns lite rester så kör deras städprogram:

http://service.mcafee.com/FAQDocument.aspx?lc=1033&id=TS100507

 

Surfa till http://www.virustotal.com (fungerar bäst med Internet Explorer) klistra in ett av följande filnamn i rutan, tryck på Skicka Fil och vänta tills resultatet är klart (Närvarande status blir genomförd). Klistra in resultatet från de olika antivirusprogrammen (inte Övrig information) här. Upprepa med nästa filnamn.

C:\Windows\PLFSetI.exe

C:\Windows\Image.dll

 

Sök igenom datorn efter lsass.exe. I vilka mappar finns det någon sådan fil?

 

Om du inte använder Bonjour så avinstallera det. Bonjour kommer från Apple och kommer lätt med när man installerar Quicktimes eller iTunes.

 

Link to comment
Share on other sites

Lyckades tyvärr inte komma åt mcafee's hemsida, får försöka igen senare.

 

Hoppas det var denna information du ville åt;

 

C:\Windows\PLFSetI.exe;

 

[log]Antivirus Version Senaste Uppdatering Resultat

AhnLab-V3 2008.7.17.0 2008.07.18 -

AntiVir 7.8.1.11 2008.07.18 -

Authentium 5.1.0.4 2008.07.19 -

Avast 4.8.1195.0 2008.07.18 -

AVG 8.0.0.130 2008.07.18 -

BitDefender 7.2 2008.07.19 -

CAT-QuickHeal 9.50 2008.07.18 -

ClamAV 0.93.1 2008.07.19 -

DrWeb 4.44.0.09170 2008.07.19 -

eSafe 7.0.17.0 2008.07.17 -

eTrust-Vet 31.6.5966 2008.07.18 -

Ewido 4.0 2008.07.19 -

F-Prot 4.4.4.56 2008.07.18 -

F-Secure 7.60.13501.0 2008.07.19 -

Fortinet 3.14.0.0 2008.07.19 -

GData 2.0.7306.1023 2008.07.19 -

Ikarus T3.1.1.34.0 2008.07.19 -

Kaspersky 7.0.0.125 2008.07.19 -

McAfee 5342 2008.07.18 -

Microsoft 1.3704 2008.07.19 -

NOD32v2 3281 2008.07.18 -

Norman 5.80.02 2008.07.18 -

Panda 9.0.0.4 2008.07.19 -

Prevx1 V2 2008.07.19 -

Rising 20.53.52.00 2008.07.19 -

Sophos 4.31.0 2008.07.19 -

Sunbelt 3.1.1536.1 2008.07.18 -

Symantec 10 2008.07.19 -

TheHacker 6.2.96.384 2008.07.19 -

TrendMicro 8.700.0.1004 2008.07.18 -

VBA32 3.12.8.1 2008.07.19 -

VirusBuster 4.5.11.0 2008.07.18 -

Webwasher-Gateway 6.6.2 2008.07.19 -[/log]

 

C:\Windows\Image.dll

 

[log]Antivirus Version Senaste Uppdatering Resultat

a-squared 4.0.0.101 2009.04.18 -

AhnLab-V3 5.0.0.2 2009.04.18 -

AntiVir 7.9.0.143 2009.04.17 -

Antiy-AVL 2.0.3.1 2009.04.17 -

Authentium 5.1.2.4 2009.04.18 -

Avast 4.8.1335.0 2009.04.17 -

AVG 8.5.0.287 2009.04.18 -

BitDefender 7.2 2009.04.18 -

CAT-QuickHeal 10.00 2009.04.18 -

ClamAV 0.94.1 2009.04.18 -

Comodo 1120 2009.04.18 -

DrWeb 4.44.0.09170 2009.04.18 -

eSafe 7.0.17.0 2009.04.13 -

eTrust-Vet 31.6.6455 2009.04.14 -

F-Prot 4.4.4.56 2009.04.17 -

F-Secure 8.0.14470.0 2009.04.18 -

Fortinet 3.117.0.0 2009.04.18 -

GData 19 2009.04.18 -

Ikarus T3.1.1.49.0 2009.04.18 -

K7AntiVirus 7.10.707 2009.04.17 -

Kaspersky 7.0.0.125 2009.04.18 -

McAfee 5587 2009.04.17 -

McAfee+Artemis 5587 2009.04.17 -

McAfee-GW-Edition 6.7.6 2009.04.18 -

Microsoft 1.4502 2009.04.18 -

NOD32 4018 2009.04.18 -

Norman 6.00.06 2009.04.17 -

nProtect 2009.1.8.0 2009.04.18 -

Panda 10.0.0.14 2009.04.18 -

PCTools 4.4.2.0 2009.04.17 -

Prevx1 V2 2009.04.18 -

Rising 21.25.52.00 2009.04.18 -

Sophos 4.40.0 2009.04.18 -

Sunbelt 3.2.1858.2 2009.04.18 -

Symantec 1.4.4.12 2009.04.18 -

TheHacker 6.3.4.0.309 2009.04.16 -

TrendMicro 8.700.0.1004 2009.04.17 -

VBA32 3.12.10.2 2009.04.12 -

ViRobot 2009.4.18.1685 2009.04.18 -

VirusBuster 4.6.5.0 2009.04.18 -[/log]

 

Isass.exe hittar jag i C:\Users\Erik\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

 

Bonjour är avinstallerat och klart utan problem.

 

Link to comment
Share on other sites

Isass.exe hittar jag i C:\Users\Erik\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
Skanna den filen på virustotal-sidan, det är nog lättast att använda bläddringsfunktionen där.

 

Link to comment
Share on other sites

Konstigt nog så hittade jag den inte. :S

 

 

EDIT: Jag lyckades hitta filen, letade inte tillräckligt antagligen.

[inlägget ändrat 2009-04-19 12:09:40 av Piffan]

Link to comment
Share on other sites

Resultat från Isass.exe;

 

Antivirus Version Senaste Uppdatering Resultat

a-squared 4.0.0.101 2009.04.19 Trojan-GameThief.Win32.Tibia!IK

AhnLab-V3 5.0.0.2 2009.04.18 -

AntiVir 7.9.0.148 2009.04.18 TR/Spy.Gen

Antiy-AVL 2.0.3.1 2009.04.17 -

Authentium 5.1.2.4 2009.04.19 -

Avast 4.8.1335.0 2009.04.18 -

AVG 8.5.0.287 2009.04.18 -

BitDefender 7.2 2009.04.19 -

CAT-QuickHeal 10.00 2009.04.18 -

ClamAV 0.94.1 2009.04.19 -

Comodo 1121 2009.04.19 Unclassified Malware

DrWeb 4.44.0.09170 2009.04.19 -

eSafe 7.0.17.0 2009.04.13 -

eTrust-Vet 31.6.6455 2009.04.14 -

F-Prot 4.4.4.56 2009.04.19 -

F-Secure 8.0.14470.0 2009.04.19 -

Fortinet 3.117.0.0 2009.04.19 -

GData 19 2009.04.19 -

Ikarus T3.1.1.49.0 2009.04.19 Trojan-GameThief.Win32.Tibia

K7AntiVirus 7.10.707 2009.04.17 -

Kaspersky 7.0.0.125 2009.04.19 -

McAfee 5588 2009.04.18 -

McAfee+Artemis 5588 2009.04.18 Generic!Artemis

McAfee-GW-Edition 6.7.6 2009.04.19 Trojan.Spy.Gen

Microsoft 1.4502 2009.04.19 -

NOD32 4019 2009.04.18 a variant of Win32/PSW.Tibia.NAI

Norman 6.00.06 2009.04.17 -

nProtect 2009.1.8.0 2009.04.19 -

Panda 10.0.0.14 2009.04.19 Suspicious file

PCTools 4.4.2.0 2009.04.17 -

Prevx1 V2 2009.04.19 High Risk Cloaked Malware

Rising 21.25.62.00 2009.04.19 -

Sophos 4.40.0 2009.04.19 -

Sunbelt 3.2.1858.2 2009.04.18 -

Symantec 1.4.4.12 2009.04.19 -

TheHacker 6.3.4.0.309 2009.04.16 -

TrendMicro 8.700.0.1004 2009.04.17 -

ViRobot 2009.4.18.1685 2009.04.18 -

VirusBuster 4.6.5.0 2009.04.18 -

 

 

Link to comment
Share on other sites

Något som stjäl lösenord/kontoinformation för spel verkar det som.

 

Skanna med HijackThis och bocka för (jag antar att Yahoo toolbar är avinstallerad och att det är rester av den som syns i loggen):

 

[log]R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll (file missing)

O2 - BHO: &Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll (file missing)

O4 - Startup: lsass.exe[/log]

 

Avsluta alla andra program.

Tryck Fix checked.

 

Starta om datorn.

 

Ta bort filen

C:\Users\Erik\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\lsass.exe

 

Kontrollera själv att ovanstående rader är borta ur en ny HijackThis-logg.

 

Fungerar datorn bättre nu?

 

Link to comment
Share on other sites

Allt fungerade felfritt, och jag behövde aldrig tabort Isass.exe, den var borta då jag startade om efter fixen.

 

Jag känner fortfarande att ljudet sprakar och att fpsen är låg, det kan inte ha något med ljudkortet att göra? Fick nämligen ett felmeddelande som jag inte tänkt på förut som löd; "Notification tool for RealTek aubdio chip har slutat fungera. Ett problem gjorde att programmet slutate fungera korrekt. Programmet stängs och du kommer att meddelas om det finns någon lösning på problemet." Kan det ha något med saken att göra?

 

Link to comment
Share on other sites

Bra att filen är borta. Byt lösenord till spelen.

 

Inte för att jag vet så mycket om felmeddelandet, men längst ner på

http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=335855&page=9 så finns ett förslag och på http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=363288 inlägg 03-21-2009, 09:18 PM så finns en förklaring.

 

Link to comment
Share on other sites

Tack för hjälpen och den snabba servicen. Jag får väl prova att experimentera lite på egen hand, kanske ställa tillbaka datorn ett par dygn eller installera om CS, fanns ingen lösning på problemet men i alla fall en förklaring, jag tror jag kan klara mig själv härifrån. :)

 

Mvh

Erik

 

Link to comment
Share on other sites

Om du gör en systemåterställning några dagar så kan den skadliga filen komma tillbaka.

 

Nu återstår bara en sista städomgång.

[log]1. Om du har använt något fix-program, t ex ComboFix så ladda ner avinstallationsprogrammet OTCleanIt till Skrivbordet.

http://download.bleepingcomputer.com/oldtimer/OTCleanIt.exe

 

Dubbelklicka på filen för att starta programmet.

Tryck på knappen CleanUp! och de olika fix-program som du har laddat ner kommer att avinstalleras, inkl. detta program, efter en omstart av datorn. Om något fix-program är kvar efter det så fråga hur du ska ta bort det.

 

2. Ta bort alla tillfälliga filer genom att ladda ner ATF-Cleaner på Skrivbordet:

http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=1

 

Stäng av alla andra program, särskilt webbläsare.

Dubbelklicka på ATF-Cleaner.exe för att starta programmet.

Bocka i Select All. Tryck på Empty Selected.

 

Om du använder Firefox: Tryck på Firefox och välj Select All. Tryck på Empty Selected. Om du vill ha kvar dina lösenord så tryck No vid frågan.

 

Om du använder Opera: Tryck på Opera och välj Select All. Tryck på Empty Selected. Om du vill ha kvar dina lösenord så tryck No vid frågan.

 

Tryck på Exit i Main-menyn för att stänga programmet.

 

Obs! Detta kommer att ta bort alla cookies, om du har cookies som du vill ha kvar så får du antingen spara undan dem innan eller låta bli att välja Select All och i stället markera allt annat.

[/log]

3. Förbättra skyddet i datorn, se mina Råd för en säkrare dator. http://ceblstockholm.googlepages.com/home

 

Link to comment
Share on other sites

Allt funkade finfint och FPSen är tillbaka, det kanske var den totala rensningen som krävdes. Jag gick emot dina instruktioner och ställde tillbaka datorn tills innan jag laddat ner de nya onödiga drivrutinerna och fixade alla problem som du upptäckte i Hijackthis-loggen samt avinstallerade Bonjour åter igen.

 

Jag får ta en titt på dina "Råd för en säkrare dator" lite senare för nu har jag bara lust att panga lite i CS. :)

 

Tack för all hjälp!

Erik

 

Link to comment
Share on other sites

Jag gick emot dina instruktioner och ställde tillbaka datorn tills innan jag laddat ner de nya onödiga drivrutinerna och fixade alla problem som du upptäckte i Hijackthis-loggen samt avinstallerade Bonjour åter igen.
Så går ju bra att göra också. :thumbsup:

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...