Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Popup blocking sofware & Trend Micro


Key

Recommended Posts

Hej.

 

Undrar varför jag får en popupruta ideligen från Trend Micro Security?

 

 

Popup blocking software has prevented display of Trnd Micro Security Sevices

dashboard.

Open an Internet Explorer window and enter the following URL in the Addressbox

http//tmss.trendmicro.com/dashboard.

 

Det värsta är att det inte finns nån sida på den adressen. Och dessa popup rutor är lika irriterande som en äkta popupsida!

 

Vad göra?

 

Mvh Key

 

[bild bifogad 2009-04-01 16:35:30 av Key]

1133120_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Har eller har du haft något program från Trend Micro?

Eller gjort en online-skanning på deras webbplats?

 

Link to comment
Share on other sites

Vi kan se om HijackThis visar något. Ladda ner från en av länkarna:

http://www.trendsecure.com/portal/en-US/_download/HJTInstall.exe

http://www.download.com/Trend-Micro-HijackThis/3000-8022_4-10227353.html

Installera, starta och välj "Do a system scan and save a logfile", kopiera loggen som kommer upp (inget annat).

 

I ditt svar bifogar du HijackThis-loggen på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen nappen i Besvara-fönstret

 

Link to comment
Share on other sites

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:35:34, on 2009-04-01

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Acer\Empowering Technology\SysMonitor.exe

C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

C:\Windows\System32\mobsync.exe

D:\!Program och verktyg\Sms och mms i datorn Desktop\mw.exe

C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE

C:\Windows\CM32.EXE

D:\!Program och verktyg\Musikprogram\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Telia\Supportassistent\bin\sprtcmd.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\dpupdchk.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program Files\Acer Arcade Live\Acer HomeMedia Connect\Kernel\DMS\PCMMediaSharing.exe

C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program Files\Storegate\Autostore\AutoStore.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

D:\Visual Studio 2008 Programmering\Toplist\Toplist\bin\Debug\Toplist.exe

C:\Acer\Empowering Technology\ACER.EMPOWERING.FRAMEWORK.SUPERVISOR.EXE

C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\ERAGENT.EXE

C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe

C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\fsguidll.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\soffice.bin

C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\LU\LULnchr.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\LU\LogitechUpdate.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

D:\!Program och verktyg\Verktyg\HiJack\HijackThis.exe

d:\!Program och verktyg\Firefox 3\firefox.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.live.com/results.aspx?q={searchTerms}&mkt=sv-SE&FORM=MICVE5

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = file:///D:/HTML/Startsida/index.htm

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://sv.intl.acer.yahoo.com'>http://sv.intl.acer.yahoo.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://sv.intl.acer.yahoo.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

R3 - URLSearchHook: RadarSync Toolbar - {399d96ca-6f9a-4fff-95fe-284e45ebb935} - C:\Program Files\RadarSync\tbRada.dll

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: RadarSync Toolbar - {399d96ca-6f9a-4fff-95fe-284e45ebb935} - C:\Program Files\RadarSync\tbRada.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SearchHelper.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O2 - BHO: TBHelper Class - {E46A2169-E328-471A-9788-F2B52BB9C681} - D:\!Program och verktyg\Sms och mms i datorn Desktop\miebho1.dll

O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Windows\system32\eDStoolbar.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: Sms och mms i datorn - {6B49F76B-190A-4FC6-83EA-BAAD234BAFF8} - D:\!Program och verktyg\Sms och mms i datorn Desktop\mie1.dll

O3 - Toolbar: RadarSync Toolbar - {399d96ca-6f9a-4fff-95fe-284e45ebb935} - C:\Program Files\RadarSync\tbRada.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [Acer Empowering Technology Monitor] C:\Acer\Empowering Technology\SysMonitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WarReg_PopUp] C:\Acer\WR_PopUp\WarReg_PopUp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Acer Tour Reminder] C:\Acer\AcerTour\Reminder.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [intelliPoint] "C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"

O4 - HKLM\..\Run: [sms och mms i datorn Desktop] "D:\!Program och verktyg\Sms och mms i datorn Desktop\mw.exe" /AutoStart

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CM32] C:\Windows\CM32.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "D:\!Program och verktyg\Musikprogram\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Telia] "C:\Program Files\Telia\Supportassistent\bin\sprtcmd.exe" /P Telia

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [skytel] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\Skytel.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Acer Tour Reminder] C:\Acer\AcerTour\Reminder.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Acer Tour Reminder] C:\Acer\AcerTour\Reminder.exe (User 'Default user')

O4 - Startup: OpenOffice.org 3.0.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: Empowering Technology Launcher.lnk = ?

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O4 - Global Startup: PCM Media Sharing.lnk = C:\Program Files\Acer Arcade Live\Acer HomeMedia Connect\Kernel\DMS\PCMMediaSharing.exe

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe

O4 - Global Startup: Storegate Autostore.lnk = C:\Program Files\Storegate\Autostore\AutoStore.exe

O4 - Global Startup: Toplist.exe - genväg.lnk = D:\Visual Studio 2008 Programmering\Toplist\Toplist\bin\Debug\Toplist.exe

O8 - Extra context menu item: Skicka som mms... - file://D:\!Program och verktyg\Sms och mms i datorn Desktop\sendmms.htm

O8 - Extra context menu item: Skicka som sms... - file://D:\!Program och verktyg\Sms och mms i datorn Desktop\sendsms.htm

O9 - Extra button: Blogga detta - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blogga detta i Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O13 - Gopher Prefix:

O23 - Service: Acer HomeMedia Connect Service - CyberLink - C:\Program Files\Acer Arcade Live\Acer HomeMedia Connect\Kernel\DMS\CLMSServer.exe

O23 - Service: ePerformance Service (AcerMemUsageCheckService) - Unknown owner - C:\Acer\Empowering Technology\ePerformance\MemCheck.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Storegate AutoStore Tjänst (Autostore) - Storegate AB - C:\Program Files\Storegate\Autostore\AutoStoreSvc.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: eDSService.exe (eDataSecurity Service) - HiTRSUT - C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSService.exe

O23 - Service: eRecovery Service (eRecoveryService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRecoveryService.exe

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsaua.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logishrd\Bluetooth\LBTServ.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Unknown owner - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (telia) (sprtsvc_telia) - SupportSoft, Inc. - C:\Program Files\Telia\Supportassistent\bin\sprtsvc.exe

O23 - Service: SupportSoft RemoteAssist - SupportSoft, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SupportSoft\bin\ssrc.exe

 

--

End of file - 12763 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

R3 - URLSearchHook: RadarSync Toolbar - {399d96ca-6f9a-4fff-95fe-284e45ebb935} - C:\Program Files\RadarSync\tbRada.dll

Kan du läsa om på

http://www.systemlookup.com/CLSID/53797-tbrada_dll_tbrad0_dll_tbrad1_dll.html

Avgör själv om det är något du vill ha kvar ändå.

 

Har du kvar något Symantec/Norton-program i datorn? Stämmer det att du har haft Norton förut? För det ser ut att finnas en del rester kvar.

 

Kan det vara det här?

This pesky message is generated by the ZyXel router/modem:

To remove it you, need to access the modem by typing:

http-192.168.1.1 and enter password (if needed)

1. Select the Advanced tab:

2. Click on TMSS.

3. Disable TMSS by removing checkmark on "Enable Trend Micro ...."

This should do it.

http://www.techspot.com/vb/all/windows/t-102233-Pesky-message-on-IE7-Popup-blocking-software.html

 

Link to comment
Share on other sites

Hej igen.

 

RadarSync Toolbar har jag nyligen installerat så det kan inte vara problemet.

 

Angående Norton så var det förinstallerat när jag köpte datorn. En sex

månaders provperiod, men eftersom jag har Telia så använder jag F-Secure.

Hur får jag bort resterna? Varför avinstalleras det inte helt?

 

Då kanske jag förr tror på modemet/routern. Routern har en inbyggd brandvägg.

Ska se om jag kan lösa det på något sätt.

 

Återkommer när jag kollat modem/router.

 

Tack så länge.

 

Mvh Key

 

Ps. klistrade in http-192.168.1.1 i webbläsaren och sidan hittades inte?

 

[inlägget ändrat 2009-04-02 09:30:23 av Key]

Link to comment
Share on other sites

Om Norton var igång när du avinstallerade det så är det svårt för avinstallationsprogrammet att ta bort allt. Här är deras städprogram:

http://service1.symantec.com/Support/tsgeninfo.nsf/docid/2005033108162039

 

Vad händer om du bara skriver 192.168.1.1 i webbläsaren? Eller vet du vilken IP-adress du brukar skriva för att nå routerns inställningssidor?

 

Link to comment
Share on other sites

Tjosan!

 

Har kört Norton uninstall och det lyckades.

 

Sedan skrev jag bara 192.168.1.1 som du föreslog och det lyckades oxå.

 

Gick in på modeminställningarna och hittade Trend Micro enabled.

Kryssade av det och sparade.

 

Hoppas jag slipper dessa enerverande popup nu.

Om det lyckas återkommer jag och ger dig en himla massa poäng :-)

 

Hälsningar Key.

 

Link to comment
Share on other sites

Tjosan Cecilia!

 

Allt verkar fungera så det blir en femetta!

Vad skulle vi göra om vi inte hade er. Jag har fått mycket hjälp.

Ändå betraktar jag mig som en van datoranvändare. Har hållit på

med datorer sen mitten på 80:talet, men man kan inte allt ändå.

 

Hälsningar Key

 

Ps. Jag försökte ge 5 poäng men det gick visst inte!

[inlägget ändrat 2009-04-03 09:20:53 av Key]

Link to comment
Share on other sites

Tack för poängen! :)

 

Jag tror inte att det går att kunna allt om datorer ;) men jag har lärt mig mycket av andra på Eforum.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...