Just nu i M3-nätverket
Jump to content

problem med kopiering i en arbetsbok med 2 flikar


Nisse_G

Recommended Posts

Hej!

 

Har problem med kopiering i en arbetsbok med 2 flikar. Har ett medlemsregister där jag har en "flik" med alla uppgifter.(En medlem 1 rad)

 

Sedan så har jag en "flik" som är mer "printvänlig" där man får t.ex en översikt med namn, adress, telefon osv. och i "printvänliga" versionen så vill jag få ut följande format (En medlem på 3 rader):

Rad 1: Förnamn + Efternamn, Adress, Telnr

Rad 2: Blank , Postnr, Mobilnr

Rad 3: Blank , Blank , Jobbnr

 

 

När jag provar att kopiera cell A2-C2,B3-C3,B4-C4 ...

 

"Fliken" Medlemslisa_prinvänlig innehåller följande värden:

Cell A2: =Medlemslista_alla_uppgifter!B2&" "&Medlemslista_alla_uppgifter!A2

 

Cell B2: =Medlemslista_alla_uppgifter!C2

Cell B3: =Medlemslista_alla_uppgifter!D2

 

Cell C2: =Medlemslista_alla_uppgifter!G2

Cell C3: =Medlemslista_alla_uppgifter!I2

Cell C4: =Medlemslista_alla_uppgifter!H2

 

....till t.ex. cell A5-C5,B6-C6,B7-C7 så får jag följande innehåll i följande celler...

 

Cell A5: =Medlemslista_alla_uppgifter!B5&" "&Medlemslista_alla_uppgifter!A5

 

Cell B5: =Medlemslista_alla_uppgifter!C5

Cell B6: =Medlemslista_alla_uppgifter!D5

 

Cell C5: =Medlemslista_alla_uppgifter!G5

Cell C6: =Medlemslista_alla_uppgifter!I5

Cell C7: =Medlemslista_alla_uppgifter!H5

 

 

Jag får ett hopp med +3 på rad5 istället för innehållet på rad3..

 

Eller hur kan jag få till en funktion i "flik 2" som tar innehållet i "flik 1" och lägger till ett "rad nummer"?

Typ:

Cell A2: =Medlemslista_alla_uppgifter!B2&" "&Medlemslista_alla_uppgifter!A2

Cell A3: =Medlemslista_alla_uppgifter!B2& + 1 rad" "&Medlemslista_alla_uppgifter!A2 +1 rad

 

Några tips??

 

[bild bifogad 2009-03-31 00:18:33 av Nisse_G]

[bild bifogad 2009-04-02 19:24:30 av Nisse_G]

1132553_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Referenser i Excel vill, som du märker, öka med ett per rad man kopierar dem. Dvs skriver i =A1 på rad och kopierar denna nedåt ökar den med ett per rad.

 

För att komma runt detta kan man använda formeln FÖRSKJUTNING med hjälp av RAD. Med den senare kan man med enkel formel se till att den var x:te rad ökar med ett.

=FÖRSKJUTNING(Blad1!$A$1;AVRUNDA.NEDÅT(RAD()/5;0);0)

hämtar nytt värde från Blad1 på var femte rad. testa och se.

 

Det är ett sätt.

Ett annat är att hämta värdena med hjälp av INDEX och sedan i en hjälpkolumn ange från vilken rad de ska hämtas. Kanske enklare?

 

 

/T

 

Even when we know we´ll never find the answers, we have to keep on asking questions.

 

Link to comment
Share on other sites

Hej Monshi!

 

Tack för ditt svar! Men jag fick det inte att fungera som jag ville...

(Och för er som kan Excel så är mitt problem "a piece of cake"!)

 

Provade att använda mig av formeln FÖRSKJUTNING ( =OFFSET(Medlemslista_alla_uppgifter!$J$2;ROUNDDOWN(ROW()/3;0);0) ) men fick det inte att fungera riktigt. Jag får fortfarande inte in alla "medlemmar" från fliken "Medlemslista_alla_uppgifter" i fliken "Medlemslista_printvänlig" då jag provar att kopiera cellinnehållet!

Det fungerar om jag skriver in värdena manuellt, men vill gärna spara lite tid då det är lite över 120 medlemmar.

 

 

Skickar med skärmdump på "Medlemslista_alla_uppgifter" och på "Medlemslista_printvänlig".

 

I "Medlemslista_printvänlig" har jag hämtat hem de värden jag vill ha i cell A2-L7.

Då jag provar att kopiera A2-L7 till A8-L49 så får jag inte in "rätt" värden i cell A8, där vill jag ha in värdena från "rad 4 från Medlemslista_alla_uppgifter"..

 

Tack på förhand!

Nisse

 

[bild bifogad 2009-03-31 00:15:22 av Nisse_G]

[bild bifogad 2009-03-31 00:16:20 av Nisse_G]

 

(Den ena skärmdumpen ligger i mitt föregående inlägg..)

[inlägget ändrat 2009-03-31 00:20:37 av Nisse_G]

1132774_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Ah, ok, men du, vill du har en utskriftsvänlig variant? känns som om en koppling med Word borde fungera bra och gå att göra snygg med enkla medel.

 

Titta på det.

 

Om du nu vill vara kvar i Excel, det gäller att hitta mönstret då i dina data. I de data du har och de du vill ha. Fält för fält.

Har ställt upp en tabell och formlerna nedan hämtar enligt fält i tabell (, = kolumnskillnad)

1, 2, 4

_, 3, 6

7, 4, _

siffran alltså den kolumn de hämtar ifrån.

 

(Du får översätta själv)

I A2:

=FÖRSKJUTNING(Blad1!$A$1;AVRUNDA.NEDÅT((RAD()-1)/3;0)+1;0)

A4:

=FÖRSKJUTNING(Blad1!$G$1;AVRUNDA.NEDÅT((RAD()-3)/3;0)+1;0)

B2

=FÖRSKJUTNING(Blad1!$B$1;AVRUNDA.NEDÅT((RAD()-2)/3;0)+1;0)

B3

=FÖRSKJUTNING(Blad1!$C$1;AVRUNDA.NEDÅT((RAD()-1)/3;0)+1;0)

B4

=FÖRSKJUTNING(Blad1!$D$1;AVRUNDA.NEDÅT((RAD()-3)/3;0)+1;0)

C2

=FÖRSKJUTNING(Blad1!$E$1;AVRUNDA.NEDÅT((RAD()-2)/3;0)+1;0)

C3

=FÖRSKJUTNING(Blad1!$F$1;AVRUNDA.NEDÅT((RAD()-1)/3;0)+1;0)

 

Duger det? Bara att kopiera nedåt. Knepet är att få till avrundningen korrekt, förskjutningen. Går givetvis att göra på fler sätt.

 

/T

 

Even when we know we´ll never find the answers, we have to keep on asking questions.

 

Link to comment
Share on other sites

Hej Monshi!

 

Tack för hjälpen!

Det var precis det jag ville få ut av listan!

 

I mitt förra försök med förskjutningen så hade jag problem med de "extra" ( och ) samt att jag refererade -1 åt fanders....

 

Men nu så har det klarnat! (Lite mer iaf......)

 

 

Tack tack!

 

Nisse

 

Link to comment
Share on other sites

Nu så har jag kört fast igen!

 

Har lagt till en flik till i arbetsboken som jag kallar för parkering...

 

Det jag vill göra är följande:

 

I cell B5 först matcha värdet mot om det är (Park1 "1", Park2 "2" eller Grusplan "Grus") i "Medlemslista_alla_uppgifter" cell M2:M50 sedan så vill jag att B5 matchas mot N2:N50.

 

När dessa kriterierer är uppfyllda vill jag få in namnet i cell A5 och tel i A6.

 

Har provat med =PASSA och =OM men får inte till det! (Gör fel som vanligt...)

Eller finns det någon annan funktion som lämpar sig bättre?

 

 

/Nisse

 

 

[bild bifogad 2009-04-02 13:23:33 av Nisse_G]

[inlägget ändrat 2009-04-02 13:25:50 av Nisse_G]

1133304_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Ne, greppar inte riktigt på vad du vill söka respektive hämta.

 

PASSA/INDEX fungerar i princip som att PASSA söker och returnerar det index sökt värde finns på och INDEX kan hämta värden givet en rad och/eller kolumn.

=PASSA(B3;Blad2!M2:M50;0)

söker efter värdet i B3 på Blad2 M2:M50

Om denna returnerar ett tal har den funnit värdet och då kan INDEX hämta det som önskas

=INDEX(Blad2!N2:N50;b5)

givet att resultatet av PASSA finns i B5.

 

jag förstår inte alls vad du menar med andra delen av denna mening:

"...sedan så vill jag att B5 matchas mot N2:N50."

B5? sökresultatet?

 

Ne, skriv om :)

 

 

 

/T

 

Even when we know we´ll never find the answers, we have to keep on asking questions.

 

Link to comment
Share on other sites

Skall prova att förklara mig.....

 

I medlemslistan så finns det en del uppgifter som jag vill använda mig av, det första som jag fick hjälp med här var att få ut en "printvänlig version".

 

Nästa steg som jag vill få till är att ha en "parkering karta" på 4 parkeringsplatser där jag vill hämta info från fliken "Medlemslista_alla_uppgifter" och skriver ut vem som har en viss parkeringsplats.

 

 

I fliken "Medlemslista_alla_uppgifter" så finns det 2 kolumner "Parkering" M2:M15 (Cellinnehållet kan vara 1,2,3 och Grusplan) samt "Plats" N2:N15 (Cellinnehållet kan vara 1-8).

 

I fliken "Parkering" så vill jag att "Parkering 1 och Plats 1" cell B1 kollar upp/matchar i "Medlemslista_alla_uppgifter" i M2:M15 och N2:N15 och retunerar namnet i cell A5 och telefon i cell A6 .

 

 

Jag har kopierat den uppdaterade fliken "Medlemslista_alla_uppgifter" till det första inlägget i den här tråden.

 

Fliken "Parkering" lägger jag i det här inlägget..

 

Hoppas att det klarnar lite...

 

/Nisse

 

[bild bifogad 2009-04-02 19:28:56 av Nisse_G]

1133404_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Du har alltså fyra olika parkeringar men åtta platser på varje. I dit datablad har du noterat i skilda kolumner vilken parkering samt vilken plats på parkeringen varje given person har. Nu vill du söka reda på dessa data och presentera på ett blad där du i en cell (b3 exempelvis) har givet parkeringen och en cell (b5 exempelvis) givet platsen på parkeringen.

 

Nu vill du ta fram vem som har denna parkering.

 

Enklast är om du i din datatabell i en kolumn skriver ihop parkeringens namn och platsnumret. Då blir det sedan enkelt att söka med en vanlig PASSA-sats.

Typ i tabellen i en ny kolumn

=M2 & "_" & N2

och på ditt parkeringblad

=PASSA($B$3 & "_" & B5;Blad2!$P$2:$P$15;0)

givet att de sammanfogade data finns i P. Formlen kan vi skriva i godtycklig cell, men säg i A4.

I A5 kan du då skriva

=INDEX(Blad2!$A$2:$A$15;A4)

för att hämta namnet.

 

osv. Testa så. Tipset sedan är att infoga en ny kolumn och skriv i denna PASSA-formeln ovan. Dölja sedan kolumnen, den behöver inte användaren se.

 

Passar inte lösning ovan, då går det att ta fram radnamn med en matrisformel:

=MAX(PRODUKTSUMMA(($B$3=Blad2!$N2:$N$15) * ($B$5=Blad2!$N$2:$N$15) * RAD(Blad2!$N$2:$N$15))

denna ger noll eller rad varvid INDEX-satsen skrivs som

=INDEX(Blad2!$A$1:$A$15;A4)

 

Den fösta varianten rekommenderas. Och givetvis, byt Blad2 mot namnet på ditt blad. Orkar inte skriva...

 

 

/T

 

Even when we know we´ll never find the answers, we have to keep on asking questions.

 

Link to comment
Share on other sites

Tack Monshi!

 

Det fungerar utmärkt!

 

...men det är inte alla som nöjer sig med bara en bil....

 

Det har tillkommit 2 kolumner till (Parkering 2 och Plats 2) till bil nr 2..

 

Kan jag använda mig av =PASSA($B$3 & "_" & B5;Blad2!$P$2:$P$15;0)

 

tillsammans med en OCH / ELLER på =PASSA($B$3 & "_" & B5;Blad2!$X$2:$X$15;0)

 

Eller måste jag använda mig av andra funktioner för att kunna få till det?

 

 

Tyvärr så blev den här medlemslistan inte så enkel som jag hade tänkt mig......

 

/ Nisse

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Bara du vet exakt vad du har...

PASSA kräver "bara" att du har unika data, det du söker på måste vara unikt. De som har två parkeringsplatser, om detta står noterat i skilda kolumner får du söka på båda dessa kolumner och sedan, som du skriver, ta till en OM-sats eller liknande för att finna vilken kolumn det fanns noterat i.

 

Testa, det är bara att testa. Tror nog att du klarar av att lösa det :)

 

 

/T

 

Even when we know we´ll never find the answers, we have to keep on asking questions.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...