Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Är detta ett virus?!


018anders

Recommended Posts

Hej,

Problem med sonens dator igen ....

Ikväll hade han ett nytt program som poppar upp och varnar för virus och att hela datorn är infekterad......

Programmet heter "Total Security Protection" och "Protection center" och består av två ikoner i aktivitetsfältet: en blå sköld med en vit rand i och en röd sköld med ett vitt kryss i. Programmet tjatar hela tiden om att man ska registrera sig för att kunna fortsätta att ta bort virus. Det finns även en ikon som liknar nån Microsoft logga, fast ändå inte.... Har sökt på nätet efter programmet men inte hittat något. Jag kollade i kontrollpanelen om man kunde ta bort programmen, men de fanns inte med i listan så jag är misstänksam att detta inte är rätt ....

Nån som vet vad detta är och hur man får bort det ur datorn (om det är virus alltså!)

 

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 61
  • Created
  • Last Reply

hej

 

är det ett program som installerar sig själv är det ett virus.

 

Ladda ner o installera ett antivirusprogram.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Skicka hit en HijackThis-logg så kan någon av experterna här ta sig

en titt på den...

http://www.spychecker.com/program/hijackthis.html

Installera,starta,välj Do a system scan and save a logfile

kopiera loggen som kommer upp

 

Du bifogar loggen på detta sätt:

 

Tryck på LOG-knappen i besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

[inlägget ändrat 2009-03-19 23:41:57 av Brynäsarn]

Link to comment
Share on other sites

Följ Brynäsarns råd men ta även med en logga från Smitfraudfix![log]Ladda ner programmet SmitfraudFix (by S!Ri) till Skrivbordet:

http://siri.urz.free.fr/Fix/SmitfraudFix.exe

XP: Dubbelklicka på den nedladdade filen Smitfraudfix.exe.

Vista: Högerklicka på den nedladdade filen Smitfraudfix.exe och välj Kör som administratör.

Först kommer en uppmaning att trycka på någon tangent så gör det.

Välj sedan alternativ 1 - Search genom att trycka på 1 och Enter.

Programmet kommer att skanna igenom datorn.

När den är klart visas resultatet och programmet har skapat loggfilen C:\rapport.txt.

 

Klistra in innehållet i loggfilen i ditt svar här.

 

Gör inget annat med SmitfraudFix.[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

OK, här kommer resultatet. Börjar med det ena programmet så får vi se om det andra behövs. Nåt skit är det i alla fall. När jag skulle ut på nätet blev sidorna blockade så jag fick ladda ner programmet på andra datorn och flytta över det till sonens osv .....

 

[log]

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:51:34, on 2009-03-22

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Compaq\Easy Access Button Support\StartEAK.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE

C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Compaq\EAKDRV\EAUSBKBD.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\WINDOWS\fxsteller.exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\TSC\tsc.exe

C:\Program\Compaq\Easy Access Button Support\CPQEADM.EXE

C:\Program\Vanliga filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

c:\COMPAQ\CPQINET\CPQInet.exe

C:\PROGRAM\COMPAQ\EASYAC~1\BTTNSERV.EXE

C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMB32.EXE

C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtsvc.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FCH32.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsaua.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\fsguidll.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsav32.exe

\?\globalroot\C:\WINDOWS\system32\gldx.exe

C:\WINDOWS\system\servicers.exe

d:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.siriusbandy.nu/web/ik_siriusunik_u17_elit/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://desktop.presario.net/scripts/redirectors/presario/deskredir2.dll?s=consumer&ap=b201&c=2C01&lc=041d&ac'>http://desktop.presario.net/scripts/redirectors/presario/deskredir2.dll?s=consumer&ap=b201&c=2C01&lc=041d&ac

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.presario.net/scripts/redirectors/presario/srchredir2.dll?c=2C01&lc=041d&s=search&ap=b204'>http://search.presario.net/scripts/redirectors/presario/srchredir2.dll?c=2C01&lc=041d&s=search&ap=b204

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://search.presario.net/scripts/redirectors/presario/srchredir2.dll?c=2C01&lc=041d&s=search&ap=b204

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://desktop.presario.net/scripts/redirectors/presario/deskredir2.dll?s=consumer&ap=b201&c=2C01&lc=041d&ac

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\SYSTEM\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: (no name) - {3deffb4a-adcc-43e8-8fc4-db434e649095} - C:\WINDOWS\system32\nukizani.dll

O2 - BHO: {802dd6c6-a906-919a-d8f4-425e78e3d867} - {768d3e87-e524-4f8d-a919-609a6c6dd208} - C:\WINDOWS\system32\tzvjqv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Vanliga filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\3.1.807.1746\swg.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O2 - BHO: &Research - {D263FA6D-84CC-48A8-9AF6-C664362B7A5B} - C:\WINDOWS\SYSTEM32\winsource.dll

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1053,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\system32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [CPQEASYACC] C:\Program\Compaq\Easy Access Button Support\StartEAK.exe

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [Telia] "C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtcmd.exe" /P Telia

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Windows UDP Control Center] fxsteller.exe

O4 - HKLM\..\Run: [bufigidale] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\luhehubo.dll",s

O4 - HKLM\..\Run: [Msamedomigivaj] rundll32.exe "C:\WINDOWS\Vkezibofaxacumi.dll",e

O4 - HKLM\..\Run: [15013ccc] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\podobira.dll",b

O4 - HKLM\..\Run: [CPM16320f50] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\jatipife.dll",a

O4 - HKLM\..\Run: [services] C:\WINDOWS\system\servicers.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [555D70B03594677476DC42B9D58F4D53] C:\Program\TSC\tsc.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [bufigidale] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\luhehubo.dll",s (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\system32\hesudipi.dll tzvjqv.dll c:\windows\system32\jatipife.dll

O20 - Winlogon Notify: __c00471F1 - C:\WINDOWS\system32\__c00471F1.dat

O21 - SSODL: SSODL - {EC43E3FD-5C60-46a6-97D7-E0B85DBDD6C4} - c:\windows\system32\jatipife.dll

O22 - SharedTaskScheduler: STS - {EC43E3FD-5C60-46a6-97D7-E0B85DBDD6C4} - c:\windows\system32\jatipife.dll

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program\Vanliga filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsaua.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: FSMA - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (telia) (sprtsvc_telia) - SupportSoft, Inc. - C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtsvc.exe

O23 - Service: SupportSoft RemoteAssist - SupportSoft, Inc. - C:\Program\Vanliga filer\SupportSoft\bin\ssrc.exe

 

--

End of file - 8848 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Hej! [log]Ladda ner Malwarebytes Anti-Malware (MBAM) från en av dessa länkar:

http://www.download.com/Malwarebytes-Anti-Malware/3000-8022_4-10804572.html

http://projects.securitywonks.net/projects/details.php?file=158

Dubbelklicka på mbam-setup för att installera programmet.

 

Se till i slutet av installationen att det är bockar för:

Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware

Starta Malwarebytes' Anti-Malware

Tryck på Slutför

Om det finns någon uppdatering så kommer den att laddas ner och installeras.

 

När programmet startar så välj "Utför snabb skanning" och tryck på Skanna.

Skanningen tar ett tag.

När den är klar så tryck på OK och sedan "Visa resultat".

Bocka för allt och tryck sedan Ta bort markerade.

När borttagningen är klar så öppnar Anteckningar med en logg.

 

Eventuellt så kommer det upp en begäran om att starta om datorn (Restart). I så fall gör det.

Om det blir ett felmeddelande Error loading... efter omstarten så starta om datorn än en gång.

Om programmet inte kommer igång efter omstarten så starta det.

 

Om loggen inte kommer upp själv i Anteckningar så hittar du loggen på fliken Loggar i MBAM.

Kopiera loggen och klistra in den i ditt svar tillsammans med en ny HijackThis-logg[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

En till logfil

 

[log]

SmitFraudFix v2.405

 

Scan done at 21:32:08,25, 2009-03-22

Run from C:\Documents and Settings\HemPC\Skrivbord\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] - Windows_NT

The filesystem type is

Fix run in normal mode

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Process

 

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Vanliga filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMB32.EXE

C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtsvc.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FCH32.EXE

C:\Program\Compaq\Easy Access Button Support\StartEAK.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE

C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\TSC\tsc.exe

C:\WINDOWS\system\servicers.exe

C:\WINDOWS\fxsteller.exe

C:\Compaq\EAKDRV\EAUSBKBD.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsaua.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\Program\Compaq\Easy Access Button Support\CPQEADM.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

c:\COMPAQ\CPQINET\CPQInet.exe

C:\PROGRAM\COMPAQ\EASYAC~1\BTTNSERV.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\fsguidll.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Documents and Settings\HemPC\Skrivbord\SmitfraudFix\Policies.exe

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\Web

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32

 

C:\WINDOWS\system32\migicons.exe FOUND !

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\HemPC

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\DOCUME~1\HemPC\LOKALA~1\Temp

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\HemPC\Application Data

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Start Menu

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» D:\FAVORI~1

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Program

 

C:\Program\Google\googletoolbar1.dll FOUND !

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Corrupted keys

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop Components

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Components\0]

"Source"="About:Home"

"SubscribedURL"="About:Home"

"FriendlyName"="Min aktuella startsida"

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» o4Patch

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

o4Patch

Credits: Malware Analysis & Diagnostic

Code: S!Ri

 

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» IEDFix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

IEDFix

Credits: Malware Analysis & Diagnostic

Code: S!Ri

 

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Agent.OMZ.Fix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

Agent.OMZ.Fix

Credits: Malware Analysis & Diagnostic

Code: S!Ri

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» VACFix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

VACFix

Credits: Malware Analysis & Diagnostic

Code: S!Ri

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 404Fix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

404Fix

Credits: Malware Analysis & Diagnostic

Code: S!Ri

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Sharedtaskscheduler

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]

"{EC43E3FD-5C60-46a6-97D7-E0B85DBDD6C4}"="STS"

 

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{EC43E3FD-5C60-46a6-97D7-E0B85DBDD6C4}\InProcServer32]

@="c:\windows\system32\jatipife.dll"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\CLSID\{EC43E3FD-5C60-46a6-97D7-E0B85DBDD6C4}\InProcServer32]

@="c:\windows\system32\jatipife.dll"

 

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» AppInit_DLLs

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"="C:\\WINDOWS\\system32\\hesudipi.dll tzvjqv.dll c:\\windows\\system32\\jatipife.dll"

"LoadAppInit_DLLs"=dword:00000001

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"Userinit"="C:\\WINDOWS\\system32\\userinit.exe,"

"System"=""

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» RK

 

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» DNS

 

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Scanning for wininet.dll infection

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End

 

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

 

[log]Starta om datorn i felsäkert läge genom att trycka F8 upprepade gånger under uppstarten och välja Felsäkert i menyn.

 

Dubbelklicka på smitfraudfix.exe för att starta programmet.

Välj alternativ 2 genom att trycka 2 och Enter.

Vänta på att verktyget blir klart och diskrensningen avslutas.

Under tiden så kommer det en fråga om du vill rensa registret (clean the registry) svara ja (Yes) genom att trycka Y och Enter.

 

Om datorn inte startar om av sig själv så gör du det.

Även denna gång ska det vara felsäkert läge.

 

Om du har Internet Explorer version 7:

Kontrollpanelen - Internet-alternativ - Allmänt - Ta bort - Ta bort filer - OK

Om du har Internet Explorer version 6:

Kontrollpanelen - Internet-alternativ - Allmänt - Ta bort filer, kryssa i rutan - OK

 

Om du har Windows XP:

Kontrollpanelen - Bildskärm - Skrivbord - Anpassa skrivbordet - Webb

Om det finns något med Security info eller liknande så Ta bort det.

OK - Verkställ - OK

 

Starta om datorn i normalt läge.

 

I ditt svar så klistra in den nyss skapade C:\rapport.txt och en ny HijackThis-logg[/log]

[inlägget ändrat 2009-03-22 21:44:42 av Laston]

Link to comment
Share on other sites

Har kört enligt instruktion. Vet inte om det gick helt bra. Den hängde upp sig vid diskrensning på D:

Här är filerna i alla fall:

 

[log]

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:32:27, on 2009-03-22

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Vanliga filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMB32.EXE

C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtsvc.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FCH32.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\Compaq\Easy Access Button Support\StartEAK.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE

C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtcmd.exe

C:\Compaq\EAKDRV\EAUSBKBD.EXE

C:\WINDOWS\fxsteller.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FAMEH32.EXE

C:\WINDOWS\system\servicers.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\TSC\tsc.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsaua.exe

C:\Program\Compaq\Easy Access Button Support\CPQEADM.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

c:\COMPAQ\CPQINET\CPQInet.exe

C:\PROGRAM\COMPAQ\EASYAC~1\BTTNSERV.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\fsguidll.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsus.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsav32.exe

D:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: (no name) - {3deffb4a-adcc-43e8-8fc4-db434e649095} - C:\WINDOWS\system32\nukizani.dll

O2 - BHO: {802dd6c6-a906-919a-d8f4-425e78e3d867} - {768d3e87-e524-4f8d-a919-609a6c6dd208} - C:\WINDOWS\system32\tzvjqv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Vanliga filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar1.dll (file missing)

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\3.1.807.1746\swg.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O2 - BHO: &Research - {D263FA6D-84CC-48A8-9AF6-C664362B7A5B} - C:\WINDOWS\SYSTEM32\winsource.dll

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1053,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\system32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar1.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [CPQEASYACC] C:\Program\Compaq\Easy Access Button Support\StartEAK.exe

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [Telia] "C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtcmd.exe" /P Telia

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Windows UDP Control Center] fxsteller.exe

O4 - HKLM\..\Run: [bufigidale] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\luhehubo.dll",s

O4 - HKLM\..\Run: [Msamedomigivaj] rundll32.exe "C:\WINDOWS\Vkezibofaxacumi.dll",e

O4 - HKLM\..\Run: [15013ccc] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\podobira.dll",b

O4 - HKLM\..\Run: [CPM16320f50] Rundll32.exe "c:\windows\system32\jatipife.dll",a

O4 - HKLM\..\Run: [services] C:\WINDOWS\system\servicers.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [555D70B03594677476DC42B9D58F4D53] C:\Program\TSC\tsc.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [bufigidale] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\luhehubo.dll",s (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\system32\hesudipi.dll tzvjqv.dll c:\windows\system32\jatipife.dll

O20 - Winlogon Notify: __c00471F1 - C:\WINDOWS\system32\__c00471F1.dat

O21 - SSODL: SSODL - {EC43E3FD-5C60-46a6-97D7-E0B85DBDD6C4} - c:\windows\system32\jatipife.dll

O22 - SharedTaskScheduler: STS - {EC43E3FD-5C60-46a6-97D7-E0B85DBDD6C4} - c:\windows\system32\jatipife.dll

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program\Vanliga filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsaua.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: FSMA - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (telia) (sprtsvc_telia) - SupportSoft, Inc. - C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtsvc.exe

O23 - Service: SupportSoft RemoteAssist - SupportSoft, Inc. - C:\Program\Vanliga filer\SupportSoft\bin\ssrc.exe

 

--

End of file - 7915 bytes

[/log]

 

Och den andra

 

[log]SmitFraudFix v2.405

 

Scan done at 22:01:36,34, 2009-03-22

Run from C:\Documents and Settings\HemPC\Skrivbord\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] - Windows_NT

The filesystem type is

Fix run in safe mode

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler Before SmitFraudFix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]

"{EC43E3FD-5C60-46a6-97D7-E0B85DBDD6C4}"="STS"

 

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{EC43E3FD-5C60-46a6-97D7-E0B85DBDD6C4}\InProcServer32]

@="c:\windows\system32\jatipife.dll"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\CLSID\{EC43E3FD-5C60-46a6-97D7-E0B85DBDD6C4}\InProcServer32]

@="c:\windows\system32\jatipife.dll"

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Killing process

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» VACFix

 

VACFix

Credits: Malware Analysis & Diagnostic

Code: S!Ri

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winsock2 Fix

 

S!Ri's WS2Fix: LSP not Found.

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Generic Renos Fix

 

GenericRenosFix by S!Ri

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting infected files

 

C:\WINDOWS\system32\migicons.exe Deleted

C:\Program\Google\googletoolbar1.dll Deleted

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» IEDFix

 

IEDFix

Credits: Malware Analysis & Diagnostic

Code: S!Ri

 

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Agent.OMZ.Fix

 

Agent.OMZ.Fix

Credits: Malware Analysis & Diagnostic

Code: S!Ri

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 404Fix

 

404Fix

Credits: Malware Analysis & Diagnostic

Code: S!Ri

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» RK

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» DNS

 

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting Temp Files

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"System"=""

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Registry Cleaning

 

Registry Cleaning done.

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler After SmitFraudFix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]

"{EC43E3FD-5C60-46a6-97D7-E0B85DBDD6C4}"="STS"

 

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{EC43E3FD-5C60-46a6-97D7-E0B85DBDD6C4}\InProcServer32]

@="c:\windows\system32\jatipife.dll"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\CLSID\{EC43E3FD-5C60-46a6-97D7-E0B85DBDD6C4}\InProcServer32]

@="c:\windows\system32\jatipife.dll"

 

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End

 

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Mycket bra,gå vidare med Malwarebytes som jag gav instruktioner om tidigare! Om det inte fungerar att ladda ner på denna dator så kanske du kan ladda ner på en annan och föra över via cd eller usb minne!?

Mvh Laston

 

Link to comment
Share on other sites

Tack för supporten!!!!!

Malwarebytes installerad och körd ........

Tror inte den här helt frisk än, symbolen för TSC programmet finns fortfarande kvar och programmet poppar upp stup i ett ... Men vi är på rätt väg!

 

[log]

Malwarebytes' Anti-Malware 1.34

Databasversion: 1749

Windows 5.1.2600 Service Pack 2

 

2009-03-22 23:14:29

mbam-log-2009-03-22 (23-14-29).txt

 

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 55284

Förfluten tid: 4 minute(s), 48 second(s)

 

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 4

Infekterade registernycklar: 14

Infekterade registervärden: 7

Infekterade registerdataposter: 6

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 16

 

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade minnesmoduler:

c:\WINDOWS\SYSTEM32\jatipife.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\SYSTEM32\hesudipi.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\SYSTEM32\tzvjqv.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\SYSTEM32\__c00471F1.dat (Trojan.Agent) -> Delete on reboot.

 

Infekterade registernycklar:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{768d3e87-e524-4f8d-a919-609a6c6dd208} (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{768d3e87-e524-4f8d-a919-609a6c6dd208} (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3deffb4a-adcc-43e8-8fc4-db434e649095} (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{3deffb4a-adcc-43e8-8fc4-db434e649095} (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{ec43e3fd-5c60-46a6-97d7-e0b85dbdd6c4} (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{768d3e87-e524-4f8d-a919-609a6c6dd208} (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{3deffb4a-adcc-43e8-8fc4-db434e649095} (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\__c00471f1 (Trojan.Vundo) -> Delete on reboot.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\contim (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\dslcnnct (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MS Track System (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\rdfa (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{d263fa6d-84cc-48a8-9af6-c664362b7a5b} (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{d263fa6d-84cc-48a8-9af6-c664362b7a5b} (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade registervärden:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\15013ccc (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\bufigidale (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\cpm16320f50 (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler\{ec43e3fd-5c60-46a6-97d7-e0b85dbdd6c4} (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\ssodl (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_USERS\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\a00fe5022.exe (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\services (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade registerdataposter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\AppInit_DLLs (Trojan.Vundo.H) -> Data: c:\windows\system32\jatipife.dll -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\AppInit_DLLs (Trojan.Vundo.H) -> Data: system32\jatipife.dll -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\AppInit_DLLs (Trojan.Vundo.H) -> Data: c:\windows\system32\hesudipi.dll -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LSA\Notification Packages (Trojan.Vundo.H) -> Data: c:\windows\system32\hesudipi.dll -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\AppInit_DLLs (Trojan.Vundo.H) -> Data: system32\hesudipi.dll -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\StartMenuLogOff (Hijack.StartMenu) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade filer:

C:\WINDOWS\SYSTEM32\tzvjqv.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\SYSTEM32\podobira.dll (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\SYSTEM32\aribodop.ini (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\SYSTEM32\yizodonu.dll (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\SYSTEM32\unodoziy.ini (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\SYSTEM32\luhehubo.dll (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\WINDOWS\SYSTEM32\jatipife.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\SYSTEM32\nukizani.dll (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\SYSTEM32\hesudipi.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\SYSTEM32\tinonere.dll (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\TEMP\_A00FE5022.exe (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\hosts (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\SYSTEM\servicers.exe (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\SYSTEM32\__c00471F1.dat (Trojan.Vundo) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\SYSTEM32\foromogu.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winsource.dll (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

[/log]

 

Och Hijackthis loggen

[log]

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 23:17:55, on 2009-03-22

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Vanliga filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMB32.EXE

C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtsvc.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FCH32.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsaua.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsus.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program\Compaq\Easy Access Button Support\StartEAK.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE

C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtcmd.exe

C:\Compaq\EAKDRV\EAUSBKBD.EXE

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\fxsteller.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\TSC\tsc.exe

C:\Program\Compaq\Easy Access Button Support\CPQEADM.EXE

c:\COMPAQ\CPQINET\CPQInet.exe

C:\PROGRAM\COMPAQ\EASYAC~1\BTTNSERV.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\fsguidll.exe

D:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Vanliga filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar1.dll (file missing)

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\3.1.807.1746\swg.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1053,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\system32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar1.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [CPQEASYACC] C:\Program\Compaq\Easy Access Button Support\StartEAK.exe

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [Telia] "C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtcmd.exe" /P Telia

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Windows UDP Control Center] fxsteller.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Msamedomigivaj] rundll32.exe "C:\WINDOWS\Vkezibofaxacumi.dll",e

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [555D70B03594677476DC42B9D58F4D53] C:\Program\TSC\tsc.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [bufigidale] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\luhehubo.dll",s (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O20 - AppInit_DLLs: tzvjqv.dll

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program\Vanliga filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsaua.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: FSMA - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (telia) (sprtsvc_telia) - SupportSoft, Inc. - C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtsvc.exe

O23 - Service: SupportSoft RemoteAssist - SupportSoft, Inc. - C:\Program\Vanliga filer\SupportSoft\bin\ssrc.exe

 

--

End of file - 6883 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Varesgod:) Jadå visst är vi på rätt väg men inte riktigt i mål än,prova att starta om datorn och se om det går att uppdatera Malwarebytes till senaste databasversionen! Gör isånafall en ny snabbscan,annars återkom så fixar vi in den manuellt om otyget fortsätter att jäklas!

 

Link to comment
Share on other sites

Fortsätter ikväll......

Antar att man ska starta i normalt läge och att nätverket ska vara aktiverat. Inaktiverade det för att inte mera skit skulle hitta in.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hej! Ok du fortsätter när du kan!Ja nu ska du kunna köra i normalt läge med nätverket inkopplat men vill du absolut inte göra det så gör så här:

Hämta databasversionen här: http://www.gt500.org/malwarebytes/database.jsp

För sen över den till datorn och klistra in den här: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Malwarebytes Om datorn frågar om du vill ersätta den befintliga så svara ja,starta sen Malwarebytes och kör en ny snabbscan och kom in med nya loggar från Malwarebytes och Hijackthis

Mvh Laston

 

Link to comment
Share on other sites

Hej! Då tar vi nya tag för att få bort buset. Vet inte om jag lyckades med Malware installationen. Det var en exe fil som jag packade upp, men fick aldrig frågan om att ersätta någonting. Kör fortfarande i felsäkert läge. Här är resultatet i alla fall...

 

[log]

Malwarebytes' Anti-Malware 1.34

Databasversion: 1863

Windows 5.1.2600 Service Pack 2

 

2009-03-23 19:00:12

mbam-log-2009-03-23 (19-00-12).txt

 

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 58665

Förfluten tid: 4 minute(s), 46 second(s)

 

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 1

Infekterade registervärden: 2

Infekterade registerdataposter: 1

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 4

 

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registernycklar:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{d263fa6d-84cc-48a8-9af6-c664362b7a5b} (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade registervärden:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\msamedomigivaj (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\Windows UDP Control Center (Backdoor.Bot) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade registerdataposter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\UpdatesDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade filer:

C:\WINDOWS\fxsteller.exe (Backdoor.Bot) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\HemPC\Lokala inställningar\Temp\IXP000.TMP\testx.exe (Backdoor.Bot) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\HemPC\Lokala inställningar\Temp\IXP001.TMP\testx.exe (Backdoor.Bot) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\Vkezibofaxacumi.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

[/log]

 

Och så Hijackfilen

[log]

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:05:28, on 2009-03-23

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Safe mode

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Vanliga filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar1.dll (file missing)

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\3.1.807.1746\swg.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1053,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\system32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar1.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [CPQEASYACC] C:\Program\Compaq\Easy Access Button Support\StartEAK.exe

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [Telia] "C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtcmd.exe" /P Telia

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "D:\Program\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [555D70B03594677476DC42B9D58F4D53] C:\Program\TSC\tsc.exe

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [bufigidale] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\luhehubo.dll",s (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O20 - AppInit_DLLs: tzvjqv.dll

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program\Vanliga filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsaua.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: FSMA - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (telia) (sprtsvc_telia) - SupportSoft, Inc. - C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtsvc.exe

O23 - Service: SupportSoft RemoteAssist - SupportSoft, Inc. - C:\Program\Vanliga filer\SupportSoft\bin\ssrc.exe

 

--

End of file - 5248 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Hej! Jodå visst fick du in denna databasversion i Malwarebytes:) Starta nu om datorn i normalt läge och kör en snabbscan,låt datorn rensa det som den hittar! kör sen smitfrauad fix igen i felsäkert läge och välj att rensa som du gjorde tidigare! Finns kvar skräp som SmifaudFix borde åtgärda nämligen men det kanske går lättare nu när vi fått bort mer skräp! Återkom sen med nya loggar när detta är gjort!

Ps tack för alla poäng:):thumbsup:

 

Link to comment
Share on other sites

Hej,

 

Varsågod för poängen - dom är du värd! :)

 

Startade om datorn men fick inte igång Malware ....... Måste man vara inkopplad till nätet?!

Startade om i felsäkert och då gick det bra. Symbolen för TSC programmet finns fortfarande kvar på skrivbordet. I normalt läge börjar programmet tugga och säg att datorn är full med virus. Massor av pop up fönster kommer men det är bara att stänga ner dom så lugnar det sig en stund. I felsäkert läge händer ingenting.

 

[log]

Malwarebytes' Anti-Malware 1.34

Databasversion: 1863

Windows 5.1.2600 Service Pack 2

 

2009-03-23 20:27:49

mbam-log-2009-03-23 (20-27-49).txt

 

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 58641

Förfluten tid: 4 minute(s), 49 second(s)

 

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 0

Infekterade registervärden: 0

Infekterade registerdataposter: 0

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 0

 

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registernycklar:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registervärden:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registerdataposter:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade filer:

(Inga illasinnade poster hittades)

[/log]

 

Startade om igen i felsäkert och körde Smitfraud

[log]

SmitFraudFix v2.405

 

Scan done at 20:30:46,56, 2009-03-23

Run from C:\Documents and Settings\HemPC\Skrivbord\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] - Windows_NT

The filesystem type is

Fix run in safe mode

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler Before SmitFraudFix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Killing process

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» VACFix

 

VACFix

Credits: Malware Analysis & Diagnostic

Code: S!Ri

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winsock2 Fix

 

S!Ri's WS2Fix: LSP not Found.

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Generic Renos Fix

 

GenericRenosFix by S!Ri

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting infected files

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» IEDFix

 

IEDFix

Credits: Malware Analysis & Diagnostic

Code: S!Ri

 

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Agent.OMZ.Fix

 

Agent.OMZ.Fix

Credits: Malware Analysis & Diagnostic

Code: S!Ri

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 404Fix

 

404Fix

Credits: Malware Analysis & Diagnostic

Code: S!Ri

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» RK

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» DNS

 

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting Temp Files

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"System"=""

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Registry Cleaning

 

Registry Cleaning done.

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler After SmitFraudFix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End

 

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Hej! Nej det är detta "Total Security Protection" som bråkar! Vi måste ta till ett vassare verktyg för att komma nån vart så det får bli ComboFix[log]Ladda ner ComboFix till Skrivbordet:

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe

 

Stäng av alla program du ser inklusive antivirusprogram och antispionprogram men lämna brandväggen på.

Hur? Se http://www.bleepingcomputer.com/forums/topic114351.html

Kör ComboFix och följ anvisningarna som visas.

Om det kommer upp en fråga om du vill installera återställningskonsolen så svara ja.

 

VIKTIGT! Klicka inte på ComboFix-fönstret med musen när den körs annars kan den hänga upp sig.

 

När den är färdig så ska en logg komma upp, bifoga den till ditt svar. Kontrollera att antivirusprogram mm är igång innan du ansluter till internet.

 

I ditt svar bifogar du ComboFix-loggen på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

Om du får problem med att komma ut på internet:

Kontrollpanelen - Nätverksanslutningar

högerklicka på din internetanslutning och välj Reparera och/eller starta om datorn.

 

Varning! ComboFix förhindrar automatisk körning av CD, disketter och USB-enheter för att göra det lättare att rensa datorn och skydda datorn mot infektioner i framtiden. Det kan bli problem t ex om datorn har internet via ett USB-modem eller USB-nätverkskort. Säg då till i stället för att köra ComboFix.

[/log]

 

[inlägget ändrat 2009-03-23 20:45:02 av Laston]

Link to comment
Share on other sites

Ojdå, nu börjar det bli lite för mycket för mig ....

Man kan alltså inte köra detta i felsäkert läge?

Har F-secure på datorn. Följer man anvisningarna så kommer det upp två val under Unload (Frigör)

1. Frigör och fortsätt med den aktuella säkerhetsnivån

2. Frigör och tillåt all nätverkstrafik

 

Vid alternativ 2 kommer en varning upp att man gör systemet sårbart för attacker och rekomenderas inte ....

 

Vilken ska jag välja?

 

Link to comment
Share on other sites

Välj alternativ 2 under den korta tid som det tar att köra ComboFix ska det inte vara nån fara att det kommer in mer otyg än du redan har i datorn! I värsta fall så kan du slå på windows brandvägg medan ComboFix kör :)

Helst inte felsäkert om det går att få ComboFix att köra i normalt läge

 

Link to comment
Share on other sites

Direktrapport från datorn bredvid.....

Går inge bra. Inaktiverade F-secure, anslöt till nätverket och startade ComboFix. Frågade efter Återställningskonsol och jag sa ja. Därefter kom meddelande att det inte gick att installera och sen startade datorn om sig själv. Nu står den och tuggar och kollar diskarna .....

 

 

Link to comment
Share on other sites

Färdig, Har nu stängt av nätverket så inget mer kan komma in. Här är logfilen från ComboFix. Hoppas den säger er nåt!

 

[log]

ComboFix 09-03-22.01 - HemPC 2009-03-23 21:40:34.1 - FAT32x86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.1.1053.18.512.359 [GMT 1:00]

Körs från: c:\documents and settings\HemPC\Skrivbord\ComboFix.exe

AV: Telia Säker Surf 7.03 *On-access scanning disabled* (Updated)

FW: Telia Säker Surf 7.03 *disabled*

 

VARNINIG -ÅTERSTÄLLNINGSKONSOLEN (THE RECOVERY CONSOLE) ÄR INTE INSTALLERAD PÅ DEN HÄR DATORN !!

.

 

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Andra raderingar ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

 

c:\documents and settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr0.dat

c:\documents and settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr1.dat

c:\windows\icon.ico

c:\windows\IE4 Error Log.txt

c:\windows\start.exe

c:\windows\system32\efrlus.dll

c:\windows\system32\ovfsthbxpawtpskcpatmiiyostrcpynvafxtkd.dll

c:\windows\system32\ovfsthsdwifyqfydjalrvmwyextqiyvqctqtfg.dll

c:\windows\system32\ovfsthylqldkamnvnuhaldgxmjdtfekmasrylg.dll

c:\windows\system32\tmp.reg

c:\windows\system32\wevetora.dll

c:\windows\Web\default.htt

C:\xcrashdump.dat

 

----- BITS: Troligen infekterade webbplatser -----

 

hxxp://82.98.235.205

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivrutiner/Tjänster )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

 

-------\Service_ovfsthgjrvvgrmttskfsfnlvrjnomeokrrulxe

 

 

(((((((((((((((((((((((( Filer Skapade från 2009-02-23 till 2009-03-23 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

 

2009-03-22 23:07 . 2009-03-22 23:07 <KAT> d-------- c:\documents and settings\HemPC\Application Data\Malwarebytes

2009-03-22 23:07 . 2009-03-22 23:07 <KAT> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes

2009-03-22 23:07 . 2009-02-11 10:19 38,496 --a------ c:\windows\SYSTEM32\DRIVERS\mbamswissarmy.sys

2009-03-22 23:07 . 2009-02-11 10:19 15,504 --a------ c:\windows\SYSTEM32\DRIVERS\mbam.sys

2009-03-22 21:04 . 2009-03-22 21:04 <KAT> d--h----- c:\documents and settings\All Users\Application Data\~0

2009-03-22 21:03 . 2009-03-22 21:03 <KAT> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Lavasoft

2009-03-22 18:38 . 2009-03-22 19:46 87,602 --a------ C:\asde.exe

2009-03-22 12:24 . 2009-03-22 12:24 35,840 --a------ c:\windows\SYSTEM32\gldx.exe

2009-03-19 23:32 . 2009-03-19 23:32 0 --a------ c:\windows\SYSTEM32\DRIVERS\ovfsth.sys

2009-03-19 21:40 . 2009-03-19 21:40 <KAT> d-------- c:\program\Common Files

2009-03-19 21:38 . 2009-03-19 21:38 <KAT> d-------- c:\program\TSC

2009-03-19 19:59 . 2009-03-19 22:28 112,640 --a------ C:\gtb.exe

2009-03-19 19:44 . 2009-03-19 19:44 40,448 --a------ c:\windows\SYSTEM32\KuzSmall.exe

2009-03-19 19:35 . 2009-03-22 16:14 43 --a------ c:\windows\SYSTEM32\ovfsthkybpfxsjelotunqhepnnxvhjgdcbmcbn.dat

2009-03-19 19:29 . 2009-03-23 21:14 17,615 --a------ c:\windows\SYSTEM32\ovfsthxoqsuycqwujebljsaiaxhnkqtivkwaxd.dat

2009-03-19 18:47 . 2009-03-22 23:13 11,168 --ah----- c:\windows\SYSTEM32\vapowadi

2009-03-19 18:23 . 2009-03-19 22:21 110,592 --a------ C:\bla.exe

2009-03-17 21:53 . 2009-03-17 21:53 <KAT> d--hs---- C:\FOUND.000

2009-03-09 15:10 . 2009-03-09 15:10 268 --ah----- C:\sqmdata02.sqm

2009-03-09 15:10 . 2009-03-09 15:10 244 --ah----- C:\sqmnoopt02.sqm

2009-02-27 20:09 . 2009-02-27 20:09 <KAT> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Office Genuine Advantage

2009-02-23 15:24 . 2009-02-23 15:24 <KAT> d-------- c:\program\Vanliga filer\Adobe AIR

2009-02-23 15:14 . 2009-02-23 15:14 <KAT> d-------- c:\program\Google

 

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-03-23 20:33 299,520 ----a-w c:\windows\SYSTEM32\winsource.dll

2009-02-09 14:19 1,846,272 ----a-w c:\windows\SYSTEM32\win32k.sys

2009-02-09 14:19 1,846,272 ----a-w c:\windows\SYSTEM32\dllcache\win32k.sys

2008-12-31 16:04 691,560 ----a-w c:\windows\SYSTEM32\OGACheckControl.dll

2008-12-31 16:04 528,744 ----a-w c:\windows\SYSTEM32\OGAVerify.exe

2008-12-31 16:04 502,120 ----a-w c:\windows\SYSTEM32\OGAAddin.dll

2008-10-08 14:31 28,840 ----a-w c:\documents and settings\HemPC\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2000-08-01 13:34 271 --sh--w c:\program\desktop.ini

2000-08-01 13:34 23,454 ---h--w c:\program\folder.htt

.

 

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Startpunkter i registret )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Not* Tomma poster & legitima standardposter visas inte.

REGEDIT4

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{D263FA6D-84CC-48A8-9AF6-C664362B7A5B}]

2009-03-23 21:33 299520 --a------ c:\windows\SYSTEM32\winsource.dll

 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 15360]

"MsnMsgr"="c:\program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" [2007-10-18 5724184]

"swg"="c:\program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2009-02-25 68856]

"555D70B03594677476DC42B9D58F4D53"="c:\program\TSC\tsc.exe" [2009-03-19 2043904]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NvCplDaemon"="NvQTwk" [X]

"CPQEASYACC"="c:\program\Compaq\Easy Access Button Support\StartEAK.exe" [2001-05-15 28672]

"F-Secure Manager"="c:\program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE" [2008-02-13 184800]

"F-Secure TNB"="c:\program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\TNBUtil.exe" [2008-02-13 741800]

"Telia"="c:\program\Telia\Supportassistent\bin\sprtcmd.exe" [2008-10-16 201976]

"QuickTime Task"="c:\program\QuickTime\qttask.exe" [2008-09-06 413696]

 

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 15360]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]

"AppInit_DLLs"= tzvjqv.dll

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"VIDC.VDOM"= vdowave.drv

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run-]

"Tour"=c:\windows\wincool.exe /30m

"LexStart"=Lexstart.exe

"LexmarkPrinTray"=PrinTray.exe

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\setup\disabledrunkeys]

"LoadPowerProfile"=Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

"Hidserv"=Hidserv.exe run

"WCOLOREAL"=c:\program\COMPAQ\COLOREAL\COLOREAL.EXE

"Digital Dashboard"=c:\program\Compaq\Digital Dashboard\CPQMLDET.exe

"LexPPS.exe"=c:\windows\SYSTEM\lexpps.exe

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\runservices-]

"SchedulingAgent"=mstask.exe

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]

"AntiVirusDisableNotify"="0x00000000"

"AntiVirusOverride"=dword:00000001

"FirewallOverride"=dword:00000001

"UpdatesDisableNotify"="0x00000000"

 

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)

 

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program\\Windows Live\\Messenger\\livecall.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Documents and Settings\\HemPC\\Skrivbord\\torrent.exe"=

"c:\\Program\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=

"c:\\asde.exe"=

"c:\\Program\\Telia\\Supportassistent\\BIN\\SPRTSVC.EXE"=

 

R0 FSFW;F-Secure Firewall Driver;c:\windows\SYSTEM32\DRIVERS\fsdfw.sys [2008-08-07 51072]

R1 F-Secure HIPS;F-Secure HIPS;c:\program\Telia\Telias sakerhetstjanster\HIPS\fshs.sys [2008-08-07 41184]

R2 sprtsvc_telia;SupportSoft Sprocket Service (telia);c:\program\Telia\Supportassistent\bin\sprtsvc.exe [2008-10-20 202016]

R3 EN1207D;Accton EN1207D/EN2242A Series PCI Fast Ethernet Adapter Win2000 Driver;c:\windows\SYSTEM32\DRIVERS\ACC07D5.sys [2001-05-07 23666]

R3 F-Secure Gatekeeper;F-Secure Gatekeeper;c:\program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\minifilter\fsgk.sys [2008-08-07 77824]

S4 F-Secure Filter;F-Secure File System Filter;c:\program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\win2k\FSfilter.sys [2008-08-07 41640]

S4 F-Secure Recognizer;F-Secure File System Recognizer;c:\program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\win2k\FSrec.sys [2008-08-07 27048]

.

Innehållet i mappen 'Schemalagda aktiviteter':

 

2009-03-22 c:\windows\Tasks\Schemaläggaren för datainsamling till PCHealth.job

- c:\windows\PCHEALTH\SUPPORT\PCHSCHD.EXE []

 

2008-08-07 c:\windows\Tasks\Påminnnelse om video.job

- c:\windows\TUNEUP.EXE []

 

2009-03-23 c:\windows\Tasks\Scheduled scanning task.job

- c:\program\Telia\TELIAS~1\ANTI-V~1\fsav.exe [2008-02-13 12:38]

 

2009-03-23 c:\windows\Tasks\Kontrollera uppdateringar för Windows Live Toolbar.job

- c:\program\Windows Live Toolbar\MSNTBUP.EXE [2007-10-19 11:20]

 

2009-03-22 c:\windows\Tasks\Ad-Aware Update (Weekly).job

- c:\program\Lavasoft\Ad-Aware\Ad-AwareAdmin.exe []

.

.

------- Extra genomsökning -------

.

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s

IE: &Windows Live Search - c:\program\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm

IE: E&xportera till Microsoft Excel - c:\program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

LSP: c:\program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSPS\program\fslsp.dll

DPF: DirectAnimation Java Classes - file://c:\windows\SYSTEM\dajava.cab

DPF: Microsoft XML Parser for Java - file://c:\windows\Java\classes\xmldso.cab

.

 

**************************************************************************

 

catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2009-03-23 21:45:43

Windows 5.1.2600 Service Pack 2 FAT NTAPI

 

scanning hidden processes ...

 

scanning hidden autostart entries ...

 

scanning hidden files ...

 

scan completed successfully

hidden files: 0

 

**************************************************************************

.

--------------------- LÅSTA REGISTERNYCKLAR ---------------------

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\LocalSystem\Components\�•€|ÿÿÿÿ"•€|þ»Ów*]

"D140211900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL"

.

--------------------- DLLer som "laddats" under processer som körs ---------------------

 

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(360)

c:\program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdc.dll

 

- - - - - - - > 'lsass.exe'(424)

c:\program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSPS\program\fslsp.dll

c:\program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdc.dll

 

- - - - - - - > 'csrss.exe'(336)

c:\program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdc.dll

.

Sluttid: 2009-03-23 21:48:15

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-03-23 20:48:12

 

Före genomsökningen: 1,275,416,576 byte ledigt

Efter genomsökningen: 1,305,804,800 byte ledigt

 

178 --- E O F --- 2009-03-12 18:05:25

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

jadå den säger en hel del,comboFix har åtgärdat en hel del!Ska bara gå igenom loggan och kolla men det tar en stund! Datorn borde bli lite mer lätthanterad nu :)

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.
×
×
  • Create New...