Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Hjälp med "infekterad" dator...


Euro

Recommended Posts

 

Hejsan,

 

Nu var det dags igen! Min pappa fick en popup som snällt berättade att hans dator var infekterad men det kunde fixas om han klickade OK vilket han så klart gjorde. Inte alltför smart eftersom det då antagligen installerades nåt som gör datorn väldigt seg och det kommer upp nya popups hela tiden. Hoppas att nån kan hjälpa oss med detta, här kommer en HiJack-log

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 08:21:01, on 2009-03-13

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16791)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\userinit.exe

C:\Program\ewido\security suite\ewidoctrl.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FSMB32.EXE

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FCH32.EXE

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\WINDOWS\Explorer.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\FSAUA\program\fsaua.exe

C:\WINDOWS\system32\svchostw.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe

C:\Program\Roxio\Easy CD Creator 6\DragToDisc\DrgToDsc.exe

C:\Program\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe

C:\Program\Brother\ControlCenter3\brccMCtl.exe

C:\Program\Microsoft IntelliType Pro\type32.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Microsoft IntelliPoint\point32.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\Program\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe

C:\Program\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe

C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program\Brother\Brmfcmon\BrMfcmon.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\FSAUA\program\fsus.exe

C:\Program\Adobe\Acrobat 5.0\Distillr\AcroTray.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\FSGUI\fsguidll.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://se.msn.com/'>http://se.msn.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.leta.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://se.msn.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe svchostw.exe

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: XML module - {500BCA15-57A7-4eaf-8143-8C619470B13D} - C:\WINDOWS\system32\msxml71.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Bredbandsbolaget Servicecenter Plugin - {DB87CDE1-EF9C-44EB-A42F-6D0B3C72C516} - C:\Program\Bredbandsbolaget\Servicecenter\IEFixItNowPlugin.dll

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O3 - Toolbar: Systran50perso.IEPlugIn - {A5899B52-3AF9-4F56-85FE-AD7B3BE8490F} - C:\Program\SYSTRAN\5.0\Personal\IEPlugIn.dll

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAX] "C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [RoxioEngineUtility] "C:\Program\Delade filer\Roxio Shared\System\EngUtil.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RoxioDragToDisc] "C:\Program\Roxio\Easy CD Creator 6\DragToDisc\DrgToDsc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE2] "C:\Program\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [sSBkgdUpdate] "C:\Program\Delade filer\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot

O4 - HKLM\..\Run: [setDefPrt] C:\Program\Brother\Brmfl04g\BrStDvPt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ControlCenter2.0] C:\Program\Brother\ControlCenter2\brctrcen.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [type32] "C:\Program\Microsoft IntelliType Pro\type32.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [intelliPoint] "C:\Program\Microsoft IntelliPoint\point32.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bredbandsbolaget Servicecenter] "C:\Program\Bredbandsbolaget\Servicecenter\Bredbandsbolaget.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PaperPort PTD] "C:\Program\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [indexSearch] "C:\Program\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PPort11reminder] "C:\Program\ScanSoft\PaperPort\Ereg\Ereg.exe" -r "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ScanSoft\PaperPort\11\Config\Ereg\Ereg.ini"

O4 - HKLM\..\Run: [brMfcWnd] C:\Program\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe /AUTORUN

O4 - HKLM\..\Run: [ControlCenter3] C:\Program\Brother\ControlCenter3\brctrcen.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Cognac] C:\DOCUME~1\Hasse\LOKALA~1\Temp\14307.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 5.0\Distillr\AcroTray.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O12 - Plugin for .spop: C:\Program\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.pcstart.se

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1009843452484

O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://194.23.40.122/activex/AxisCamControl.cab

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program\ewido\security suite\ewidoctrl.exe

O23 - Service: F-Secure Gatekeeper Handler Starter - F-Secure Corporation - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\FSAUA\program\fsaua.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: FSMA - F-Secure Corporation - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: F-Secure ORSP Client (FSORSPClient) - F-Secure Corporation - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\ORSP Client\fsorsp.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

 

--

End of file - 11094 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

[log]Ladda ner Malwarebytes Anti-Malware (MBAM) från en av dessa länkar:

http://www.download.com/Malwarebytes-Anti-Malware/3000-8022_4-10804572.html

http://projects.securitywonks.net/projects/details.php?file=158

Dubbelklicka på mbam-setup för att installera programmet.

 

Se till i slutet av installationen att det är bockar för:

Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware

Starta Malwarebytes' Anti-Malware

Tryck på Slutför

Om det finns någon uppdatering så kommer den att laddas ner och installeras.

 

När programmet startar så välj "Utför snabb skanning" och tryck på Skanna.

Skanningen tar ett tag.

När den är klar så tryck på OK och sedan "Visa resultat".

Bocka för allt och tryck sedan Ta bort markerade.

När borttagningen är klar så öppnar Anteckningar med en logg.

 

Eventuellt så kommer det upp en begäran om att starta om datorn (Restart). I så fall gör det.

Om det blir ett felmeddelande Error loading... efter omstarten så starta om datorn än en gång.

Om programmet inte kommer igång efter omstarten så starta det.

 

Om loggen inte kommer upp själv i Anteckningar så hittar du loggen på fliken Loggar i MBAM.

Kopiera loggen och klistra in den i ditt svar tillsammans med en ny HijackThis-logg.[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

 

Hej och tack så mycket för hjälpen, Laston!

 

Här kommer loggarna

 

[log]Malwarebytes' Anti-Malware 1.34

Databasversion: 1845

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

 

2009-03-13 17:23:53

mbam-log-2009-03-13 (17-23-53).txt

 

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 65613

Förfluten tid: 5 minute(s), 43 second(s)

 

Infekterade minnesprocesser: 1

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 8

Infekterade registervärden: 1

Infekterade registerdataposter: 1

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 4

 

Infekterade minnesprocesser:

C:\WINDOWS\system32\svchostw.exe (Trojan.Downloader) -> Unloaded process successfully.

 

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registernycklar:

HKEY_CLASSES_ROOT\xml.xml (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{500bca15-57a7-4eaf-8143-8c619470b13d} (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{500bca15-57a7-4eaf-8143-8c619470b13d} (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{500bca15-57a7-4eaf-8143-8c619470b13d} (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\xml.xml.1 (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{3aa42713-5c1e-48e2-b432-d8bf420dd31d} (Rogue.Antivirus2008) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cognac (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\XML (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade registervärden:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\Cognac (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade registerdataposter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Shell (Hijack.Shell) -> Bad: (Explorer.exe svchostw.exe) Good: (Explorer.exe) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade filer:

C:\WINDOWS\system32\msxml71.dll (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\msa.exe (Trojan.Renos) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\svchostw.exe (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\Tasks\{5B57CF47-0BFA-43c6-ACF9-3B3653DCADBA}.job (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

[/log]

 

 

 

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 17:30:51, on 2009-03-13

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16791)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe

C:\Program\Roxio\Easy CD Creator 6\DragToDisc\DrgToDsc.exe

C:\Program\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FSM32.EXE

C:\Program\Microsoft IntelliType Pro\type32.exe

C:\Program\Microsoft IntelliPoint\point32.exe

C:\Program\Brother\ControlCenter3\brccMCtl.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\Program\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe

C:\Program\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe

C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program\Adobe\Acrobat 5.0\Distillr\AcroTray.exe

C:\Program\Brother\Brmfcmon\BrMfcmon.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program\ewido\security suite\ewidoctrl.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FSMB32.EXE

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FCH32.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\FSGUI\fsguidll.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\FSAUA\program\fsaua.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\FSAUA\program\fsus.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://se.msn.com/'>http://se.msn.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.leta.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://se.msn.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Bredbandsbolaget Servicecenter Plugin - {DB87CDE1-EF9C-44EB-A42F-6D0B3C72C516} - C:\Program\Bredbandsbolaget\Servicecenter\IEFixItNowPlugin.dll

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O3 - Toolbar: Systran50perso.IEPlugIn - {A5899B52-3AF9-4F56-85FE-AD7B3BE8490F} - C:\Program\SYSTRAN\5.0\Personal\IEPlugIn.dll

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAX] "C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [RoxioEngineUtility] "C:\Program\Delade filer\Roxio Shared\System\EngUtil.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RoxioDragToDisc] "C:\Program\Roxio\Easy CD Creator 6\DragToDisc\DrgToDsc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE2] "C:\Program\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [sSBkgdUpdate] "C:\Program\Delade filer\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot

O4 - HKLM\..\Run: [setDefPrt] C:\Program\Brother\Brmfl04g\BrStDvPt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ControlCenter2.0] C:\Program\Brother\ControlCenter2\brctrcen.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [type32] "C:\Program\Microsoft IntelliType Pro\type32.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [intelliPoint] "C:\Program\Microsoft IntelliPoint\point32.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bredbandsbolaget Servicecenter] "C:\Program\Bredbandsbolaget\Servicecenter\Bredbandsbolaget.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PaperPort PTD] "C:\Program\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [indexSearch] "C:\Program\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PPort11reminder] "C:\Program\ScanSoft\PaperPort\Ereg\Ereg.exe" -r "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ScanSoft\PaperPort\11\Config\Ereg\Ereg.ini"

O4 - HKLM\..\Run: [brMfcWnd] C:\Program\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe /AUTORUN

O4 - HKLM\..\Run: [ControlCenter3] C:\Program\Brother\ControlCenter3\brctrcen.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 5.0\Distillr\AcroTray.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O12 - Plugin for .spop: C:\Program\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.pcstart.se

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1009843452484

O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://194.23.40.122/activex/AxisCamControl.cab

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program\ewido\security suite\ewidoctrl.exe

O23 - Service: F-Secure Gatekeeper Handler Starter - F-Secure Corporation - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\FSAUA\program\fsaua.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: FSMA - F-Secure Corporation - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: F-Secure ORSP Client (FSORSPClient) - F-Secure Corporation - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\ORSP Client\fsorsp.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

 

--

End of file - 10737 bytes

[/log]

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hej! Varsegod:) Hijackthis ser ok ut nu,kvarstår några problem?[log]Det är en gammal Java-version med säkerhetshål i datorn. Jag rekommenderar dig att installera en ny från http://www.java.com/sv/ och därefter avinstallera alla Java och J2SEutom den senaste i Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program (inga webbläsare igång).[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

 

Hej igen Laston och tack ytterligare en gång. Hur många poäng kan man ge? ;)

 

Jo tack, det blev en jädrans fart på farsans dator. Det kanske har legat en massa skit som gjort den seg för han klagade redan innan de här sista popupsen började komma. Jag kan berätta att han är väl inte direkt nån hejare på datorer, jag brukar kalla honom för datoranalfabet och det blir inte direkt lättare av att han bor i andra änden av landet så den här gången fick jag guida honom via telefon men det gick alldeles utmärk att göra det efter dina instruktioner.

 

Tack för den här gången!

 

Link to comment
Share on other sites

Hej Euro! Du jag har ingen aning om hur många poäng man kan ge,jag är inte så insatt i den delen:)Vad bra att alla är nöjda och belåtna med resultatet,även jag för poäng som jag tackar för:):thumbsup:

Mvh Laston

 

[inlägget ändrat 2009-03-15 23:18:56 av Laston]

[inlägget ändrat 2009-03-15 23:20:24 av Laston]

Link to comment
Share on other sites

Jag ser i Hijack-loggen att du har en gammal java-version med

säkerhetshål i datorn.Jag rekommenderar att du laddar hem och

installerar uppdaterad version http://www.java.com/sv/ Avinstallera

sedan den gamla i Kontrollpanelen Lägg till och ta bort program...

 

Det går bara att ge ett poäng i taget,även om man ibland

skulle vilja ge fler...

 

 

[inlägget ändrat 2009-03-15 23:45:51 av Brynäsarn]

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

 

Hej igen,

 

Är nu på plats hos min pappa och tänkte passa på att kolla ifall han har lyckats få in nåt mer skit i sin dator, här kommer en HJT-log, är det nåt som ser skumt ut?

 

[log]

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:14:34, on 2009-04-12

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16791)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe

C:\Program\Roxio\Easy CD Creator 6\DragToDisc\DrgToDsc.exe

C:\Program\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FSM32.EXE

C:\Program\Microsoft IntelliType Pro\type32.exe

C:\Program\Microsoft IntelliPoint\point32.exe

C:\Program\Brother\ControlCenter3\brccMCtl.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe

C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program\Brother\Brmfcmon\BrMfcmon.exe

C:\Program\Adobe\Acrobat 5.0\Distillr\AcroTray.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program\ewido\security suite\ewidoctrl.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FSMB32.EXE

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FCH32.EXE

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\FSGUI\fsguidll.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\FSAUA\program\fsaua.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\FSAUA\program\fsus.exe

C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program\SYSTRAN\5.0\Personal\SYSTRA~1.EXE

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://se.msn.com/'>http://se.msn.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.leta.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://se.msn.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Bredbandsbolaget Servicecenter Plugin - {DB87CDE1-EF9C-44EB-A42F-6D0B3C72C516} - C:\Program\Bredbandsbolaget\Servicecenter\IEFixItNowPlugin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O3 - Toolbar: Systran50perso.IEPlugIn - {A5899B52-3AF9-4F56-85FE-AD7B3BE8490F} - C:\Program\SYSTRAN\5.0\Personal\IEPlugIn.dll

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAX] "C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [RoxioEngineUtility] "C:\Program\Delade filer\Roxio Shared\System\EngUtil.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RoxioDragToDisc] "C:\Program\Roxio\Easy CD Creator 6\DragToDisc\DrgToDsc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE2] "C:\Program\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [sSBkgdUpdate] "C:\Program\Delade filer\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot

O4 - HKLM\..\Run: [setDefPrt] C:\Program\Brother\Brmfl04g\BrStDvPt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ControlCenter2.0] C:\Program\Brother\ControlCenter2\brctrcen.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [type32] "C:\Program\Microsoft IntelliType Pro\type32.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [intelliPoint] "C:\Program\Microsoft IntelliPoint\point32.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bredbandsbolaget Servicecenter] "C:\Program\Bredbandsbolaget\Servicecenter\Bredbandsbolaget.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PaperPort PTD] "C:\Program\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [indexSearch] "C:\Program\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PPort11reminder] "C:\Program\ScanSoft\PaperPort\Ereg\Ereg.exe" -r "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ScanSoft\PaperPort\11\Config\Ereg\Ereg.ini"

O4 - HKLM\..\Run: [brMfcWnd] C:\Program\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe /AUTORUN

O4 - HKLM\..\Run: [ControlCenter3] C:\Program\Brother\ControlCenter3\brctrcen.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 5.0\Distillr\AcroTray.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2iexp.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2iexp.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O12 - Plugin for .spop: C:\Program\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.pcstart.se

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1009843452484

O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://194.23.40.122/activex/AxisCamControl.cab

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program\ewido\security suite\ewidoctrl.exe

O23 - Service: F-Secure Gatekeeper Handler Starter - F-Secure Corporation - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\FSAUA\program\fsaua.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: FSMA - F-Secure Corporation - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: F-Secure ORSP Client (FSORSPClient) - F-Secure Corporation - C:\Program\Bredbandsbolaget Security Services\ORSP Client\fsorsp.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

 

--

End of file - 11260 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...