Just nu i M3-nätverket
Jump to content

random folder


eddie66

Recommended Posts

hej

 

jag har letat efter ett script som hämtar mapp namn slumpvis, under en specifik mapp. sedan ska scriptet hämta 3 filer från denna slumpvalda mappen, slumpvis också.

 

det enda jag hittade var nedan kod som hämtar en slump fil under en specifik mapp.

 

anledningen är att jag vill visa 3 bilder på min hemsida, olika bilder varje gång någon besöker sidan. jag har olika mappar med olika bilder och därför måste denna sida slumpa fram först en mapp och sedan slumpa fram 3 filer under den slumpvalda mappen.

 

är det någon som känner till någon bra kod eller kan hjälpa mig med denna kod?

 

markera med fet stil så kanske ni förstår bättre.

 

mvh

eddie

 

<% 
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
  Set fold = fso.GetFolder(Server.MapPath("../img/[b]här ska den hämta en slumpvald mapp[/b]/images/[b]här ska den hämta 3 slump bilder[/b]")) 
  Set fileset = fold.files 
  fileCount = fileset.count 


  if fileCount > 0 then 

    counter = 1 
    randomize 
    fileToPick = clng((rnd * fileCount) + 0.5) 

    for each file in fileset 
      if counter < fileToPick then 
        counter = counter + 1 
      else 
        randomFile = file.name 
        exit for 
      end if 
    next 

    response.write randomFile 

  else 

    response.write "Empty folder." 

  end if 

  set fileset = nothing 
  set fold = nothing 
  set fso = nothing 
%>

 

Link to comment
Share on other sites

Läs in alla mappar i en array, sedan slumpar du ett nummer mellan 0 till högsta index i arrayen.

 

För slumpa bilder i en mapp kan sdu göra på samma sätt som ovan bara du gör en ny array där du istället lägger i bilderna.

 

 

Link to comment
Share on other sites

har du möjligtviss något exempel som jag kan ta del av? är nämligen inte så bra på array tyvärr.

 

har dock lyckats hämta ut alla mappar med nedan kod, så jag får ut alla mapp namn.

 

har letat på nätet men det finns inte så många bra svar på det jag söker.

 

tacksam för all hjälp!

 

<% 
Whichfolder=server.mappath("..\img\") &"/" 
Dim fs, f, f1, fc 
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
Set f = fs.GetFolder(Whichfolder) 
Set fc = f.subfolders 

For Each f1 in fc
%>         
<%=f1.name%> <br>        
<%					
Next
Set f = Nothing
Set fs = Nothing
Set fc = Nothing
%> 

 

Link to comment
Share on other sites

Nej det är möjligt att det inte finns ett helt klart exempel, därför skrev jag hur man kan gå tillväga utan att ge exempel.

 

Set mainfolder = fs.GetFolder(Whichfolder) 
Set foldercollection = f.subfolders 
Dim folderArray(f.Subfolders.Count -1) 'Göra en array
dim i : i=0
For Each folder in foldercollection
folderArray(i)=folder.name
i=i+1
Next

'Nu innehåller folderArray alla dina mappar och du kan slumpa en mapp med RND
Randomize
slumpad_mapp = folderArray(Int(((f.Subfolders.Count -1)+1)*Rnd))
Response.write slumpad_mapp

 

Tillämpa sedan samma metod för filerna i mappen du slumpat ut.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
 • Create New...