Just nu i M3-nätverket
Jump to content

nära oanvändbart långsam och seg laptop


frockie

Recommended Posts

hej. jag är verkligen inte bra på tekniska saker som datorer. men jag använder min väldigt ofta. den är flera år gammal men har inte gett mig många problem.

den har varit nästan full (minnet) men jag har en extern hårddisk som inte är ikopplad nu så det mesta filerna ligger på den. det tar jättelång tid att öppna ett fönster och jag kan inte se på filmklipp på nätet eller datorn som jag brukat.

 

det blev såhär efter att det var klapp i laddningssladden som alltid sitter i. datorn tog slut i batteriet innan jag märkte dte men jag har en ny sladd nu. men det går sååå segt. det blir ingen skilldnad om jag tar ur batteriet men om det sitter i och jag tar ur sladden så blir batterinivån genast kritiskt låg.

kan jag göra något?

 

Link to comment
Share on other sites

Om din dator är gammal kan det hända den fått in "skräp"som gör

att den känns seg. Skicka hit en HijackThis-logg så kan någon

av experterna här kolla loggen

http://www.spychecker.com/program/hijackthis.html

Installera,starta,välj Do a system scan and save a logfile.

kopiera loggen som kommer upp.

 

Du postar loggen på detta sätt.

 

Tryck på LOG-knappen i besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

 

 

[inlägget ändrat 2009-03-11 15:20:30 av Brynäsarn]

Link to comment
Share on other sites

tack så mycket. ja det kan vara många ohyror antar jag. jag söker väl bara virus om det är något som inte verkar helt rätt och det brukade vara en familjemedlem som gjorde det i så fall.

 

jag gjorde loggen i alla fall.

 

det är mycket text och jag förstår ingenting av det^^

 

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:21:54, on 2009-03-12

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Delade filer\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\backweb\7836882\program\fsbwsys.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\Delade filer\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FSMB32.EXE

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FCH32.EXE

C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsrw.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe

C:\Program\Delade filer\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe

C:\Program\Delade filer\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program\Telia\TELIAS~1\ANTI-S~1\fsaw.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\FSGUI\fsguidll.exe

C:\Program\Delade filer\Teleca Shared\Generic.exe

C:\Program\Sony Ericsson\Mobile\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe

C:\Program\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\Telia\TELIAS~1\backweb\7836882\Program\SERVIC~1.EXE

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\backweb\7836882\Program\fspex.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.deviantart.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] C:\Program\norman\Nvc\BIN\ZLH.EXE /LOAD /SPLASH

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg

O4 - HKLM\..\Run: [winupdates] C:\Program\winupdates\winupdates.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\system32\paytime.exe

O4 - HKLM\..\Run: [system service79] C:\WINDOWS\\\etb\\pokapoka79.exe

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Startup Wizard] "C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\FSGUI\FSSW.EXE" /reboot

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Program\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe" /hide

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program\Delade filer\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\system32\paytime.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Telias säkerhetstjänster.lnk = C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\backweb\7836882\Program\fspex.exe

O8 - Extra context menu item: &Blockera detta popup-fönster - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Spyware\blockpopups.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~4\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll

O9 - Extra button: IE-sköld - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Spyware\ieshield.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE-sköld... - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Spyware\ieshield.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {1538D4E0-B2C4-402D-B71A-BA6A04BC7A5D} (PictureChooser.picChooser) - http://direct.fotomenyn.com/direct/PictureChooser.cab

O16 - DPF: {4E8A3661-FB5B-4AEF-BF60-B0E9712FAE49} (Silverwire Image Uploader 3.0 Control) - http://www.fotowire.com/download/client/uploader/ImageUploader3.cab

O16 - DPF: {65F77758-B822-45FB-8F0C-08E85705EC4A} (Upload.ctlUpload) - http://onoff.vsfl.se/photos/upload/upload.cab

O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://siirtotie.fi/Common/ImageUploader4.cab

O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Telias säkerhetstjänster (BackWeb Plug-in - 7836882) - BackWeb Technologies Inc. - C:\Program\Telia\TELIAS~1\backweb\7836882\Program\SERVIC~1.EXE

O23 - Service: F-Secure Gatekeeper Handler Starter - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: fsbwsys - F-Secure Corp. - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\backweb\7836882\program\fsbwsys.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: FSMA - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LVCOMSer - Logitech Inc. - C:\Program\Delade filer\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe

O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program\Delade filer\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe

O23 - Service: Norman ZANDA - Unknown owner - C:\Program\norman\Nvc\BIN\Zanda.exe (file missing)

O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

O23 - Service: USBest Service Zero (UTSCSI) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UTSCSI.EXE

 

--

End of file - 8625 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Hej! Det finns en del att åtgärda men vi tar en sak i taget![log]Ladda ner Malwarebytes Anti-Malware (MBAM) från en av dessa länkar:

http://www.download.com/Malwarebytes-Anti-Malware/3000-8022_4-10804572.html

http://projects.securitywonks.net/projects/details.php?file=158

Dubbelklicka på mbam-setup för att installera programmet.

 

Se till i slutet av installationen att det är bockar för:

Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware

Starta Malwarebytes' Anti-Malware

Tryck på Slutför

Om det finns någon uppdatering så kommer den att laddas ner och installeras.

 

När programmet startar så välj "Utför snabb skanning" och tryck på Skanna.

Skanningen tar ett tag.

När den är klar så tryck på OK och sedan "Visa resultat".

Bocka för allt och tryck sedan Ta bort markerade.

När borttagningen är klar så öppnar Anteckningar med en logg.

 

Eventuellt så kommer det upp en begäran om att starta om datorn (Restart). I så fall gör det.

Om det blir ett felmeddelande Error loading... efter omstarten så starta om datorn än en gång.

Om programmet inte kommer igång efter omstarten så starta det.

 

Om loggen inte kommer upp själv i Anteckningar så hittar du loggen på fliken Loggar i MBAM.

Kopiera loggen och klistra in den i ditt svar tillsammans med en ny HijackThis-logg.[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Jag ser i Hijack-loggen att du har en mycket gammal java-version med

många säkerhetshål i din dator.Jag rekommenderar att du avinstallerar

den i Kontrollpanelen Lägg till och ta bort program. Ladda sedan hem

och installera ny version http://www.java.com/sv/

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

jag installerade båda programmen och tog bort det gamla. det hittade 12 virus som den tog bort. det kändes ju rätt så bra, men det känns ändå som att långsamheten verkligen håller i sig. ibland är det värre än innan. finns det något mer man kan försöka?

 

Link to comment
Share on other sites

förlåt^^ nu förstår jag nog lite mer av det här. här är en ny logfil från hijackthis. datorn startades om direkt efter att malware hade tagit bort virusen så jag vet inte... , tack så mycket för hjälpen. att ta bort norman gjorde nog gott, nu är det liksom tillbaka som det var innan jag gjorde något. långsamt men den funkar en del.

 

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 23:40:59, on 2009-03-13

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Delade filer\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\backweb\7836882\program\fsbwsys.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FSMB32.EXE

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FCH32.EXE

C:\Program\Delade filer\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe

C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsrw.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe

C:\Program\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe

C:\Program\Delade filer\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe

C:\Program\Delade filer\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\slrundll.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program\Delade filer\Logishrd\LQCVFX\COCIManager.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\FSGUI\fsguidll.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program\Telia\TELIAS~1\backweb\7836882\Program\SERVIC~1.EXE

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\backweb\7836882\Program\fspex.exe

C:\Program\Telia\TELIAS~1\ANTI-S~1\fsaw.exe

C:\Program\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.deviantart.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] C:\Program\norman\Nvc\BIN\ZLH.EXE /LOAD /SPLASH

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg

O4 - HKLM\..\Run: [winupdates] C:\Program\winupdates\winupdates.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\system32\paytime.exe

O4 - HKLM\..\Run: [system service79] C:\WINDOWS\\\etb\\pokapoka79.exe

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Startup Wizard] "C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\FSGUI\FSSW.EXE" /reboot

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Program\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe" /hide

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program\Delade filer\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\system32\paytime.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Telias säkerhetstjänster.lnk = C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\backweb\7836882\Program\fspex.exe

O8 - Extra context menu item: &Blockera detta popup-fönster - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Spyware\blockpopups.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~4\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: IE-sköld - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Spyware\ieshield.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE-sköld... - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Spyware\ieshield.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {1538D4E0-B2C4-402D-B71A-BA6A04BC7A5D} (PictureChooser.picChooser) - http://direct.fotomenyn.com/direct/PictureChooser.cab

O16 - DPF: {4E8A3661-FB5B-4AEF-BF60-B0E9712FAE49} (Silverwire Image Uploader 3.0 Control) - http://www.fotowire.com/download/client/uploader/ImageUploader3.cab

O16 - DPF: {65F77758-B822-45FB-8F0C-08E85705EC4A} (Upload.ctlUpload) - http://onoff.vsfl.se/photos/upload/upload.cab

O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://siirtotie.fi/Common/ImageUploader4.cab

O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Telias säkerhetstjänster (BackWeb Plug-in - 7836882) - BackWeb Technologies Inc. - C:\Program\Telia\TELIAS~1\backweb\7836882\Program\SERVIC~1.EXE

O23 - Service: F-Secure Gatekeeper Handler Starter - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: fsbwsys - F-Secure Corp. - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\backweb\7836882\program\fsbwsys.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: FSMA - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LVCOMSer - Logitech Inc. - C:\Program\Delade filer\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe

O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program\Delade filer\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe

O23 - Service: Norman ZANDA - Unknown owner - C:\Program\norman\Nvc\BIN\Zanda.exe (file missing)

O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

O23 - Service: USBest Service Zero (UTSCSI) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UTSCSI.EXE

 

--

End of file - 8599 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Hej! Kul om jag kan hjälpa lite,finns en del otrevligheter kvar!

 

Skanna med HijackThis och bocka för:

O4 - HKLM\..\Run: [winupdates] C:\Program\winupdates\winupdates.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\system32\paytime.exe

O4 - HKLM\..\Run: [system service79] C:\WINDOWS\\\etb\\pokapoka79.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\system32\paytime.exe

 

Avsluta alla andra program.

Tryck Fix checked.

 

Starta sen om datorn och kör en ny snabbscan med Malwarebytes och klistra in den loggan ihop med en ny från Hijackthis

 

Norman har du inte lyckats med att få bort så starta datorn i felsäkert läge(Tryck F8 upprepade gånger vid uppstart) och kör verktyget i felsäkert läge istället!

Mvh Laston

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...