Just nu i M3-nätverket
Jump to content

IE7 problem


lensjo

Recommended Posts

Nu har jag kollat med en annan som har IE7 i XP och det står likadant där (förutom Använd), inkl. vista_gdr...., så inget konstigt med det.

 

Hittade ett tips på internet att det kan vara något med proxy-inställningarna. Kolla hur det ser ut i Firefox - Verktyg - Inställninggar - Allmänt - Nätverk - Inställningar

Vad är valt?

Det där borde då göras för Internet Explorer också men det är ju svårt när Internetalternativ inte startar.

 

Ladda ner DDS till Skrivbordet.

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/dds.scr

Starta programmet.

Tryck Yes/Ja på frågan om Optional Scan.

Klistra in de två loggarna DSS.txt och Attach.txt i ditt svar.

 

Link to comment
Share on other sites

Förmodar att du menade avancerat isf allmänt, där är ibockat ingen proxy allt annat gråmarkerat.

 

Båda körda

[log]

DDS (Ver_09-02-01.01) - NTFSx86

Run by Familj at 18:18:28,21 on 2009-03-09

Internet Explorer: 7.0.5730.11

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.46.1053.18.1015.199 [GMT 1:00]

 

AV: F-Secure PC Protection Plus 8.01 *On-access scanning enabled* (Updated)

FW: F-Secure PC Protection Plus 8.01 *enabled*

 

============== Running Processes ===============

 

C:\WINDOWS\system32\svchost -k DcomLaunch

svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Program\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\Program\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

C:\Program\Intel\Wireless\Bin\WLKeeper.exe

C:\Program\Intel\Wireless\Bin\ZcfgSvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

C:\Program\PC Protection Plus\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\PC Protection Plus\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\PC Protection Plus\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\PC Protection Plus\Common\FSMB32.EXE

C:\Program\Dell\NICCONFIGSVC\NICCONFIGSVC.exe

C:\Program\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

C:\WINDOWS\System32\TUProgSt.exe

C:\Program\PC Protection Plus\Common\FCH32.EXE

C:\Program\PC Protection Plus\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\PC Protection Plus\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\Program\Intel\Wireless\Bin\1XConfig.exe

C:\Program\PC Protection Plus\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\PC Protection Plus\FSAUA\program\fsaua.exe

C:\Program\PC Protection Plus\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program\Apoint\Apoint.exe

C:\Program\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe

C:\Program\Dell\QuickSet\quickset.exe

C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

C:\Program\PC Protection Plus\Common\FSM32.EXE

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program\PC Protection Plus\FSGUI\fsguidll.exe

C:\Program\PC Protection Plus\FSAUA\program\fsus.exe

C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\IObit\Advanced SystemCare 3\AWC.exe

C:\Program\Apoint\Apntex.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k HTTPFilter

C:\Program\PC Protection Plus\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program\Winamp\winamp.exe

C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Documents and Settings\Familj\Skrivbord\dds.scr

 

============== Pseudo HJT Report ===============

 

uStart Page = hxxp://www.google.se/

uInternet Connection Wizard,ShellNext = iexplore

BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - c:\program\delade filer\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll

BHO: DriveLetterAccess: {5ca3d70e-1895-11cf-8e15-001234567890} - c:\windows\system32\dla\tfswshx.dll

BHO: Java Plug-In SSV Helper: {761497bb-d6f0-462c-b6eb-d4daf1d92d43} - c:\program\java\jre6\bin\ssv.dll

BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program\java\jre6\bin\jp2ssv.dll

BHO: JQSIEStartDetectorImpl Class: {e7e6f031-17ce-4c07-bc86-eabfe594f69c} - c:\program\java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

TB: Easy-WebPrint: {327c2873-e90d-4c37-aa9d-10ac9baba46c} - c:\program\canon\easy-webprint\Toolband.dll

TB: {0B53EAC3-8D69-4B9E-9B19-A37C9A5676A7} - No File

TB: {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - No File

EB: Easy-WebPrint: {03c1c47f-0538-4645-8372-d3109b9fc636} - c:\program\canon\easy-webprint\Toolband.dll

uRun: [ctfmon.exe] c:\windows\system32\ctfmon.exe

uRun: [Advanced SystemCare 3] "c:\program\iobit\advanced systemcare 3\AWC.exe" /startup

uRun: [MSMSGS] "c:\program\messenger\msmsgs.exe" /background

uRun: [WMPNSCFG] c:\program\windows media player\WMPNSCFG.exe

mRun: [Apoint] c:\program\apoint\Apoint.exe

mRun: [intelWireless] "c:\program\intel\wireless\bin\ifrmewrk.exe" /tf Intel PROSet/Wireless

mRun: [Dell QuickSet] c:\program\dell\quickset\quickset.exe

mRun: [dla] c:\windows\system32\dla\tfswctrl.exe

mRun: [F-Secure Manager] "c:\program\pc protection plus\common\FSM32.EXE" /splash

mRun: [F-Secure TNB] "c:\program\pc protection plus\fsgui\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

mRun: [igfxtray] c:\windows\system32\igfxtray.exe

mRun: [igfxhkcmd] c:\windows\system32\hkcmd.exe

mRun: [igfxpers] c:\windows\system32\igfxpers.exe

mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program\java\jre6\bin\jusched.exe"

mRun: [Ad-Watch] c:\program\lavasoft\ad-aware\AAWTray.exe

dRun: [CTFMON.EXE] c:\windows\system32\CTFMON.EXE

IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200

IE: E&xportera till Microsoft Excel - c:\program\micros~3\office10\EXCEL.EXE/3000

IE: Easy-WebPrint Add To Print List - c:\program\canon\easy-webprint\Resource.dll/RC_AddToList.html

IE: Easy-WebPrint High Speed Print - c:\program\canon\easy-webprint\Resource.dll/RC_HSPrint.html

IE: Easy-WebPrint Preview - c:\program\canon\easy-webprint\Resource.dll/RC_Preview.html

IE: Easy-WebPrint Print - c:\program\canon\easy-webprint\Resource.dll/RC_Print.html

IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:\program\messenger\msmsgs.exe

IE: {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - {A1EDC4A1-940F-48E0-8DFD-E38F1D501021}

LSP: c:\program\pc protection plus\fsps\program\FSLSP.DLL

DPF: Microsoft XML Parser for Java - file://c:\windows\java\classes\xmldso.cab

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://dl8-cdn-01.sun.com/s/ESD5/JSCDL/jre/6u11-b90/jinstall-6u11-windows-i586-jc.cab?e=1231330136571&h=86359a72eacb3fa593c2780e205f3aca/&filename=jinstall-6u11-windows-i586-jc.cab

DPF: {8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C} - hxxp://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/ultrashim.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0011-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_11-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_11-windows-i586.cab

DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553535000} - hxxp://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

Notify: igfxcui - igfxdev.dll

Notify: IntelWireless - c:\program\intel\wireless\bin\LgNotify.dll

SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

 

================= FIREFOX ===================

 

FF - ProfilePath - c:\docume~1\familj\applic~1\mozilla\firefox\profiles\fx62wftv.defaultFF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.se/

FF - plugin: c:\program\google\picasa3\npPicasa2.dll

FF - plugin: c:\program\google\picasa3\npPicasa3.dll

FF - plugin: c:\program\viewpoint\viewpoint media player\npViewpoint.dll

 

---- FIREFOX POLICIES ----

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-l10n.js - pref("browser.fixup.alternate.suffix", ".se");

 

============= SERVICES / DRIVERS ===============

 

R0 fsbts;fsbts;c:\windows\system32\drivers\fsbts.sys [2009-1-17 33408]

R0 FSFW;F-Secure Firewall Driver;c:\windows\system32\drivers\fsdfw.sys [2008-7-22 79872]

R0 Lbd;Lbd;c:\windows\system32\drivers\Lbd.sys [2009-1-20 64160]

R1 F-Secure HIPS;F-Secure HIPS;c:\program\pc protection plus\hips\drivers\fshs.sys [2009-1-17 67808]

R2 F-Secure Gatekeeper Handler Starter;FSGKHS;c:\program\pc protection plus\anti-virus\fsgk32st.exe [2008-7-22 215648]

R2 Lavasoft Ad-Aware Service;Lavasoft Ad-Aware Service;c:\program\lavasoft\ad-aware\AAWService.exe [2009-1-18 950096]

R2 TuneUp.ProgramStatisticsSvc;TuneUp Program Statistics Service;c:\windows\system32\TUProgSt.exe [2009-1-6 603904]

R3 F-Secure Gatekeeper;F-Secure Gatekeeper;c:\program\pc protection plus\anti-virus\minifilter\fsgk.sys [2008-7-22 84616]

R3 FSORSPClient;F-Secure ORSP Client;c:\program\pc protection plus\orsp client\fsorsp.exe [2009-1-17 55904]

S3 hitmanpro3;Hitman Pro 3 Support Driver;\??\c:\windows\system32\drivers\hitmanpro3.sys --> c:\windows\system32\drivers\hitmanpro3.sys [?]

S3 sea1bus;Sony Ericsson Device 0A1 driver (WDM);c:\windows\system32\drivers\sea1bus.sys [2007-12-20 61536]

S3 sea1mdfl;Sony Ericsson Device 0A1 USB WMC Modem Filter;c:\windows\system32\drivers\sea1mdfl.sys [2007-12-20 9360]

S3 sea1mdm;Sony Ericsson Device 0A1 USB WMC Modem Driver;c:\windows\system32\drivers\sea1mdm.sys [2007-12-20 97088]

S3 sea1mgmt;Sony Ericsson Device 0A1 USB WMC Device Management Drivers (WDM);c:\windows\system32\drivers\sea1mgmt.sys [2007-12-20 88624]

S3 sea1nd5;Sony Ericsson Device 0A1 USB Ethernet Emulation SEMCA1 (NDIS);c:\windows\system32\drivers\sea1nd5.sys [2007-12-20 18704]

S3 sea1obex;Sony Ericsson Device 0A1 USB WMC OBEX Interface;c:\windows\system32\drivers\sea1obex.sys [2007-12-20 86432]

S3 sea1unic;Sony Ericsson Device 0A1 USB Ethernet Emulation SEMCA1 (WDM);c:\windows\system32\drivers\sea1unic.sys [2007-12-20 90800]

S4 F-Secure Filter;F-Secure File System Filter;c:\program\pc protection plus\anti-virus\win2k\fsfilter.sys [2008-7-22 39776]

S4 F-Secure Recognizer;F-Secure File System Recognizer;c:\program\pc protection plus\anti-virus\win2k\fsrec.sys [2008-7-22 25184]

 

=============== Created Last 30 ================

 

2009-03-08 22:38 <DIR> --d----- c:\docume~1\familj\applic~1\Malwarebytes

2009-03-08 22:38 15,504 a------- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2009-03-08 22:38 38,496 a------- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2009-03-08 22:38 <DIR> --d----- c:\program\Malwarebytes' Anti-Malware

2009-03-08 22:38 <DIR> --d----- c:\docume~1\alluse~1\applic~1\Malwarebytes

2009-03-08 19:55 161,792 a------- c:\windows\SWREG.exe

2009-03-08 19:55 98,816 a------- c:\windows\sed.exe

2009-03-08 06:21 <DIR> --d----- c:\program\Trend Micro

2009-03-05 10:52 66,048 a------- c:\windows\ieResetIcons.exe

2009-03-04 16:58 <DIR> --d----- c:\program\Prevx

2009-03-04 16:58 <DIR> --d----- c:\docume~1\alluse~1\applic~1\PrevxCSI

2009-02-28 22:10 <DIR> --d----- c:\windows\system32\IOSUBSYS

2009-02-12 22:24 <DIR> --d----- c:\temp\cicci

 

==================== Find3M ====================

 

2009-03-05 10:45 417,518 a------- c:\windows\system32\perfh01D.dat

2009-03-05 10:45 79,466 a------- c:\windows\system32\perfc01D.dat

2009-01-30 20:21 10,240 a------- c:\windows\system32\msxml3a.dll

2009-01-22 22:32 33,408 a------- c:\windows\system32\drivers\fsbts.sys

2009-01-20 21:54 15,688 a------- c:\windows\system32\lsdelete.exe

2009-01-20 21:54 64,160 a------- c:\windows\system32\drivers\Lbd.sys

2009-01-16 21:31 3,594,752 -------- c:\windows\system32\dllcache\mshtml.dll

2009-01-07 13:00 410,984 a------- c:\windows\system32\deploytk.dll

2009-01-06 11:18 603,904 a------- c:\windows\system32\TUProgSt.exe

2009-01-06 11:17 360,192 a------- c:\windows\system32\TuneUpDefragService.exe

2009-01-05 23:33 3,751,995 a------- c:\windows\system32\GPhotos.scr

2008-12-19 10:10 13,824 -------- c:\windows\system32\dllcache\ieudinit.exe

2008-12-11 13:31 27,904 a------- c:\windows\system32\uxtuneup.dll

2008-12-11 11:57 333,952 a------- c:\windows\system32\dllcache\srv.sys

2007-03-12 00:50 34,424 ac------ c:\docume~1\familj\applic~1\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2008-07-22 14:06 32,768 ac-sh--- c:\windows\system32\config\systemprofile\lokala inställningar\tidigare\history.ie5\mshist012008072220080723\index.dat

 

============= FINISH: 18:19:57,21 ===============

[/log]

[log]

 

UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG.

IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT

 

DDS (Ver_09-02-01.01)

 

Microsoft Windows XP Home Edition

Boot Device: \Device\HarddiskVolume2

Install Date: 2005-05-06 18:37:54

System Uptime: 2009-03-09 13:49:47 (5 hours ago)

 

Motherboard: Dell Inc. | | 0J5165

Processor: Intel® Celeron® M processor 1.30GHz | Microprocessor | 1296/133mhz

 

==== Disk Partitions =========================

 

C: is FIXED (NTFS) - 34 GiB total, 10,382 GiB free.

D: is CDROM ()

E: is Removable

 

==== Disabled Device Manager Items =============

 

==== System Restore Points ===================

 

RP1218: 2009-01-08 14:56:58 - Systemkontrollpunkt

RP1219: 2009-01-09 17:21:27 - Systemkontrollpunkt

RP1220: 2009-01-10 19:20:09 - Systemkontrollpunkt

RP1221: 2009-01-12 11:07:40 - Systemkontrollpunkt

RP1222: 2009-01-13 11:28:16 - Systemkontrollpunkt

RP1223: 2009-01-14 10:05:48 - Software Distribution Service 3.0

RP1224: 2009-01-15 11:39:03 - Systemkontrollpunkt

RP1225: 2009-01-16 13:43:20 - Systemkontrollpunkt

RP1226: 2009-01-17 14:27:08 - Systemkontrollpunkt

RP1227: 2009-01-17 15:04:43 - psc 8.01 build 129 Installation

RP1228: 2009-01-18 21:27:50 - Systemkontrollpunkt

RP1229: 2009-01-19 21:34:52 - Systemkontrollpunkt

RP1230: 2009-01-21 18:02:52 - Systemkontrollpunkt

RP1231: 2009-01-22 22:47:43 - Systemkontrollpunkt

RP1232: 2009-01-23 22:47:50 - Systemkontrollpunkt

RP1233: 2009-01-24 23:01:35 - Systemkontrollpunkt

RP1234: 2009-01-26 18:41:05 - Systemkontrollpunkt

RP1235: 2009-01-27 19:47:07 - Systemkontrollpunkt

RP1236: 2009-01-28 20:05:11 - Systemkontrollpunkt

RP1237: 2009-01-30 10:29:07 - Systemkontrollpunkt

RP1238: 2009-01-31 10:55:46 - Systemkontrollpunkt

RP1239: 2009-02-01 11:03:33 - Systemkontrollpunkt

RP1240: 2009-02-02 11:04:28 - Systemkontrollpunkt

RP1241: 2009-02-03 11:51:50 - Systemkontrollpunkt

RP1242: 2009-02-04 15:29:40 - Systemkontrollpunkt

RP1243: 2009-02-05 16:46:42 - Systemkontrollpunkt

RP1244: 2009-02-06 17:06:14 - Systemkontrollpunkt

RP1245: 2009-02-07 18:39:57 - Systemkontrollpunkt

RP1246: 2009-02-08 18:45:11 - Systemkontrollpunkt

RP1247: 2009-02-09 19:02:43 - Systemkontrollpunkt

RP1248: 2009-02-11 12:03:34 - Systemkontrollpunkt

RP1249: 2009-02-12 10:41:46 - Software Distribution Service 3.0

RP1250: 2009-02-13 16:30:32 - Systemkontrollpunkt

RP1251: 2009-02-14 16:31:52 - Systemkontrollpunkt

RP1252: 2009-02-15 17:26:26 - Systemkontrollpunkt

RP1253: 2009-02-16 18:00:33 - Systemkontrollpunkt

RP1254: 2009-02-18 16:43:38 - Systemkontrollpunkt

RP1255: 2009-02-19 17:01:36 - Systemkontrollpunkt

RP1256: 2009-02-21 14:59:29 - Systemkontrollpunkt

RP1257: 2009-02-22 15:08:36 - Systemkontrollpunkt

RP1258: 2009-02-23 17:33:00 - Systemkontrollpunkt

RP1259: 2009-02-24 18:01:19 - Systemkontrollpunkt

RP1260: 2009-02-25 17:11:33 - Software Distribution Service 3.0

RP1261: 2009-02-26 17:27:41 - Systemkontrollpunkt

RP1262: 2009-02-27 17:40:10 - Software Distribution Service 3.0

RP1263: 2009-02-28 19:25:27 - Systemkontrollpunkt

RP1264: 2009-03-01 19:44:02 - Systemkontrollpunkt

RP1265: 2009-03-03 11:54:27 - Systemkontrollpunkt

RP1266: 2009-03-04 11:57:39 - Systemkontrollpunkt

RP1267: 2009-03-04 18:56:07 - Återställningsåtgärd

RP1268: 2009-03-04 19:23:46 - Software Distribution Service 3.0

RP1269: 2009-03-05 11:45:44 - Installed Windows NLSDownlevelMapping.

RP1270: 2009-03-05 11:46:34 - Installed Windows IDNMitigationAPIs.

RP1271: 2009-03-06 16:50:28 - Systemkontrollpunkt

RP1272: 2009-03-07 18:05:56 - Systemkontrollpunkt

RP1273: 2009-03-08 18:21:15 - Systemkontrollpunkt

RP1274: 2009-03-09 13:26:35 - Före borttag av NIS driv

 

==== Installed Programs ======================

 

AC3Filter (remove only)

Ad-Aware

Adobe Flash Player 10 ActiveX

Adobe Flash Player 10 Plugin

Adobe Reader 9 - Svenska

Advanced SystemCare 3

ALPS Touch Pad Driver

Ashampoo WinOptimizer Platinum Suite 2

Atomic Clock Sync

Broadcom Management Programs 2

CCleaner (remove only)

CleanMem

CoreAVC Professional Edition (remove only)

Dell Driver Reset Tool

Dell System Restore

Digital Line Detect

Diskeeper 2008 Pro Premier

DriverMax 4

Easy-WebPrint

F-Secure PC Protection Plus

ffdshow

filehippo.com Update Checker

FirstClass® Client

Google Earth

GPS Information

Haali Media Splitter

HijackThis 2.0.2

Hitman Pro 3

Intel® Graphics Media Accelerator Driver for Mobile

Intel® PROSet/Wireless Software

Internal Network Card Power Management

Java 6 Update 11

Malwarebytes' Anti-Malware

mCore

mDriver

mDrWiFi

mHlpDell

Microsoft .NET Framework 1.1

Microsoft .NET Framework 1.1 Hotfix (KB928366)

Microsoft .NET Framework 1.1 Swedish Language Pack

Microsoft .NET Framework 2.0 Language Pack - SVE

Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1

Microsoft AutoRoute 2007

Microsoft Office XP Professional med FrontPage

Microsoft Silverlight

Microsoft Windows XP Video Decoder Checkup Utility

mIWA

mIWCA

mLogView

mMHouse

Modem Helper

Mozilla Firefox (3.0.7)

mPfMgr

mPfWiz

mProSafe

mSSO

MSXML 4.0 SP2 (KB925672)

MSXML 4.0 SP2 (KB927978)

MSXML 4.0 SP2 (KB936181)

MSXML 4.0 SP2 (KB954430)

MSXML 6.0 Parser (KB933579)

mToolkit

Multimediautgåvan av Nationalencyklopedin

mWlsSafe

mXML

mZConfig

NetWaiting

Pdf995

Picasa 3

QuickSet

QuickTime for Windows (32-bit)

RealSpeak Solo for UK English Emily

Security Update for CAPICOM (KB931906)

Snabbkorrigering för Windows Internet Explorer 7 (KB947864)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB928090)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB929969)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB931768)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB933566)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB937143)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB938127)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB939653)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB942615)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB944533)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB950759)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB953838)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB956390)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB958215)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB960714)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB961260)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player (KB911564)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB958687)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB960715)

Sonic DLA

Sonic RecordNow!

Sonic Update Manager

Symantec Network Drivers Update

TPTEST 5.0.1

TuneUp Utilities 2009

TweakNow RegCleaner Standard

Uppdatering för Windows XP (KB967715)

Viewpoint Media Player

Visual C++ 2008 x86 Runtime - (v9.0.30729)

Visual C++ 2008 x86 Runtime - v9.0.30729.01

VLC media player 0.9.6

WebFldrs XP

Winamp

Windows Genuine Advantage Notifications (KB905474)

Windows Genuine Advantage v1.3.0254.0

Windows Genuine Advantage Validation Tool (KB892130)

Windows Internet Explorer 7

Windows Live installer

Windows Media Format 11 runtime

Windows Media Player 11

WinRAR

XnView 1.92

 

==== End Of File ===========================

 

[/log]

 

PS fick inte frågan om optional scan, den startade direkt.

 

Link to comment
Share on other sites

Förmodar att du menade avancerat isf allmänt, där är ibockat ingen proxy allt annat gråmarkerat.
Alldeles rätt, förlåt :(

 

Men inget om några proxy-inställningar i Internet Explorer så det är nog inte det som orsakar problem i ditt fall.

 

RP1267: 2009-03-04 18:56:07 - Återställningsåtgärd

Vad gjorde du för systemåterställning?

 

RP1269: 2009-03-05 11:45:44 - Installed Windows NLSDownlevelMapping.

RP1270: 2009-03-05 11:46:34 - Installed Windows IDNMitigationAPIs.

Vad har du installerat för något? Kan du ge länkar?

 

Kopiera alla rader i rutan (använd markera kod)

DDS::
uInternet Connection Wizard,ShellNext = iexplore

och klistra in i Anteckningar.

Spara filen på Skrivbordet med namnet CFScript.

 

Förbered datorn på samma sätt som tidigare för ComboFix.

Dra CFScript med musen och släpp den ovanpå ComboFix-ikonen på Skrivbordet så startar programmet på ett särskilt sätt.

Klistra in loggen som kommer ut.

 

Link to comment
Share on other sites

Nå låt se,,,, 1267 har ingen aning, jag gjorde i varje fall ingen återställning.

1269 o 1270 tidsmässigt tror jag att det är när jag försökte återinstallera ie7 via en installationsfil jag hämtat från Microsoft. tillfället när systemet gick in en loop som jag skrev i första inlägget.

 

Gick in i felsäkert läge och körde filen som du sade. Märkte inte ngn skillnad i körläget men i loggen står det att jag använde växeln som du anvisade:

 

[log]

ComboFix 09-03-06.02 - Familj 2009-03-09 19:14:45.2 - NTFSx86 MINIMAL

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.46.1053.18.1015.776 [GMT 1:00]

Körs från: c:\documents and settings\Familj\Skrivbord\ComboFix.exe

Använda kommandoväxlar :: c:\documents and settings\Familj\Skrivbord\CFScript.txt

AV: F-Secure PC Protection Plus 8.01 *On-access scanning enabled* (Updated)

FW: F-Secure PC Protection Plus 8.01 *enabled*

 

VARNINIG -ÅTERSTÄLLNINGSKONSOLEN (THE RECOVERY CONSOLE) ÄR INTE INSTALLERAD PÅ DEN HÄR DATORN !!

.

 

(((((((((((((((((((((((( Filer Skapade från 2009-02-09 till 2009-03-09 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

 

2009-03-08 22:38 . 2009-03-08 22:38 <KAT> d-------- c:\program\Malwarebytes' Anti-Malware

2009-03-08 22:38 . 2009-03-08 22:38 <KAT> d-------- c:\documents and settings\Familj\Application Data\Malwarebytes

2009-03-08 22:38 . 2009-03-08 22:38 <KAT> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes

2009-03-08 22:38 . 2009-02-11 10:19 38,496 --a------ c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2009-03-08 22:38 . 2009-02-11 10:19 15,504 --a------ c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2009-03-08 06:21 . 2009-03-08 06:21 <KAT> d-------- c:\program\Trend Micro

2009-03-05 12:18 . 2009-03-05 12:18 0 --a------ c:\windows\nsreg.dat

2009-03-05 10:52 . 2006-12-12 11:59 66,048 --a------ c:\windows\ieResetIcons.exe

2009-03-04 18:58 . 2009-03-04 18:58 <KAT> d-------- c:\program\NOS

2009-03-04 16:58 . 2009-03-04 19:01 <KAT> d-------- c:\program\Prevx

2009-03-04 16:58 . 2009-03-04 18:58 <KAT> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\PrevxCSI

2009-02-28 22:10 . 2009-02-28 22:10 <KAT> d-------- c:\windows\system32\IOSUBSYS

2009-02-12 22:24 . 2009-02-12 23:02 <KAT> d-------- c:\temp\cicci

 

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-03-09 16:53 --------- d-----w c:\program\PC Protection Plus

2009-03-04 18:52 --------- d-----w c:\program\TuneUp Utilities 2009

2009-03-04 18:01 --------- d-----w c:\program\Microsoft Silverlight

2009-02-28 21:10 --------- d-----w c:\program\Google

2009-02-24 13:27 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\pdf995

2009-02-21 16:16 --------- d-----w c:\program\Mediaplayer Home cinema

2009-02-09 15:54 --------- d-----w c:\documents and settings\Familj\Application Data\dvdcss

2009-01-30 19:21 10,240 ----a-w c:\windows\system32\msxml3a.dll

2009-01-22 21:32 33,408 ----a-w c:\windows\system32\drivers\fsbts.sys

2009-01-20 20:55 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\Lavasoft

2009-01-20 20:54 64,160 ----a-w c:\windows\system32\drivers\Lbd.sys

2009-01-20 20:54 15,688 ----a-w c:\windows\system32\lsdelete.exe

2009-01-20 20:53 --------- dc-h--w c:\documents and settings\All Users\Application Data\{83C91755-2546-441D-AC40-9A6B4B860800}

2009-01-20 20:53 --------- d-----w c:\program\Lavasoft

2009-01-17 14:45 --------- d-----w c:\documents and settings\Familj\Application Data\Media Player Classic

2009-01-17 14:42 --------- d-----w c:\program\Haali

2009-01-17 14:40 --------- d-----w c:\program\CoreCodec

2009-01-17 14:06 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\F-Secure

2009-01-17 14:03 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\fssg

2009-01-16 20:31 3,594,752 ------w c:\windows\system32\dllcache\mshtml.dll

2009-01-07 12:00 410,984 ----a-w c:\windows\system32\deploytk.dll

2009-01-06 10:18 603,904 ----a-w c:\windows\system32\TUProgSt.exe

2009-01-06 10:17 360,192 ----a-w c:\windows\system32\TuneUpDefragService.exe

2009-01-05 22:33 3,751,995 ----a-w c:\windows\system32\GPhotos.scr

2008-12-19 09:10 13,824 ------w c:\windows\system32\dllcache\ieudinit.exe

2008-12-11 12:31 27,904 ----a-w c:\windows\system32\uxtuneup.dll

2008-12-11 10:57 333,952 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\srv.sys

2007-03-11 23:50 34,424 -c--a-w c:\documents and settings\Familj\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2008-07-22 13:06 32,768 -csha-w c:\windows\system32\config\systemprofile\Lokala inställningar\Tidigare\History.IE5\MSHist012008072220080723\index.dat

.

 

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Startpunkter i registret )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Not* Tomma poster & legitima standardposter visas inte.

REGEDIT4

 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ctfmon.exe"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-14 15360]

"Advanced SystemCare 3"="c:\program\IObit\Advanced SystemCare 3\AWC.exe" [2009-02-22 2272592]

"MSMSGS"="c:\program\Messenger\msmsgs.exe" [2008-04-14 1695232]

"WMPNSCFG"="c:\program\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2006-10-18 204288]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Apoint"="c:\program\Apoint\Apoint.exe" [2004-09-13 155648]

"IntelWireless"="c:\program\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" [2004-10-30 385024]

"Dell QuickSet"="c:\program\Dell\QuickSet\quickset.exe" [2005-02-07 606208]

"dla"="c:\windows\system32\dla\tfswctrl.exe" [2004-12-06 127035]

"F-Secure Manager"="c:\program\PC Protection Plus\Common\FSM32.EXE" [2008-12-04 182936]

"F-Secure TNB"="c:\program\PC Protection Plus\FSGUI\TNBUtil.exe" [2008-12-04 957024]

"igfxtray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2007-01-13 131072]

"igfxhkcmd"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2007-01-13 163840]

"igfxpers"="c:\windows\system32\igfxpers.exe" [2007-01-13 135168]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2009-01-07 136600]

"Ad-Watch"="c:\program\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe" [2009-02-09 509784]

 

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\IntelWireless]

2004-09-07 16:08 110592 c:\program\Intel\Wireless\Bin\LgNotify.dll

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\session manager]

BootExecute REG_MULTI_SZ autocheck autochk *\0autocheck SsiEfr.e\0autocheck SsiEfr.e\0autocheck lsdelete\0autocheck lsdelete

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\group policy\state\S-1-5-21-2476157557-1442681802-2354977627-1006\Scripts\Logoff\0\0]

"Script"=c:\program\Automatic Windows Internet Washer\xp.cmd

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Lavasoft Ad-Aware Service]

@="Service"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run-]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]

"AntiVirusDisableNotify"=dword:00000001

 

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)

 

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program\\Messenger\\msmsgs.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

 

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"1723:TCP"= 1723:TCP:@xpsp2res.dll,-22015

"1701:UDP"= 1701:UDP:@xpsp2res.dll,-22016

"500:UDP"= 500:UDP:@xpsp2res.dll,-22017

 

R0 FSFW;F-Secure Firewall Driver;c:\windows\system32\drivers\fsdfw.sys [2008-07-22 79872]

R0 Lbd;Lbd;c:\windows\system32\drivers\Lbd.sys [2009-01-20 64160]

R2 Lavasoft Ad-Aware Service;Lavasoft Ad-Aware Service;c:\program\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe [2009-01-18 950096]

S0 fsbts;fsbts;c:\windows\system32\drivers\fsbts.sys [2009-01-17 33408]

S1 F-Secure HIPS;F-Secure HIPS;c:\program\PC Protection Plus\HIPS\drivers\fshs.sys [2009-01-17 67808]

S2 TuneUp.ProgramStatisticsSvc;TuneUp Program Statistics Service;c:\windows\system32\TUProgSt.exe [2009-01-06 603904]

S3 F-Secure Gatekeeper;F-Secure Gatekeeper;c:\program\PC Protection Plus\Anti-Virus\minifilter\fsgk.sys [2008-07-22 84616]

S3 FSORSPClient;F-Secure ORSP Client;c:\program\PC Protection Plus\ORSP Client\fsorsp.exe [2009-01-17 55904]

S3 hitmanpro3;Hitman Pro 3 Support Driver;\??\c:\windows\system32\drivers\hitmanpro3.sys --> c:\windows\system32\drivers\hitmanpro3.sys [?]

S3 sea1bus;Sony Ericsson Device 0A1 driver (WDM);c:\windows\system32\drivers\sea1bus.sys [2007-12-20 61536]

S3 sea1mdfl;Sony Ericsson Device 0A1 USB WMC Modem Filter;c:\windows\system32\drivers\sea1mdfl.sys [2007-12-20 9360]

S3 sea1mdm;Sony Ericsson Device 0A1 USB WMC Modem Driver;c:\windows\system32\drivers\sea1mdm.sys [2007-12-20 97088]

S3 sea1mgmt;Sony Ericsson Device 0A1 USB WMC Device Management Drivers (WDM);c:\windows\system32\drivers\sea1mgmt.sys [2007-12-20 88624]

S3 sea1nd5;Sony Ericsson Device 0A1 USB Ethernet Emulation SEMCA1 (NDIS);c:\windows\system32\drivers\sea1nd5.sys [2007-12-20 18704]

S3 sea1obex;Sony Ericsson Device 0A1 USB WMC OBEX Interface;c:\windows\system32\drivers\sea1obex.sys [2007-12-20 86432]

S3 sea1unic;Sony Ericsson Device 0A1 USB Ethernet Emulation SEMCA1 (WDM);c:\windows\system32\drivers\sea1unic.sys [2007-12-20 90800]

S4 F-Secure Filter;F-Secure File System Filter;c:\program\PC Protection Plus\Anti-Virus\win2k\fsfilter.sys [2008-07-22 39776]

S4 F-Secure Recognizer;F-Secure File System Recognizer;c:\program\PC Protection Plus\Anti-Virus\win2k\fsrec.sys [2008-07-22 25184]

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost - NetSvcs

UxTuneUp

.

Innehållet i mappen 'Schemalagda aktiviteter':

 

2009-03-09 c:\windows\Tasks\1-Click Maintenance.job

- c:\program\TuneUp Utilities 2009\OneClickStarter.exe [2008-12-11 21:36]

 

2009-02-09 c:\windows\Tasks\Ad-Aware Update (Weekly).job

- c:\program\Lavasoft\Ad-Aware\Ad-AwareAdmin.exe [2009-02-09 21:56]

 

2009-03-09 c:\windows\Tasks\AWC AutoSweep.job

- c:\program\IObit\Advanced SystemCare 3\AutoSweep.exe [2009-02-24 15:35]

 

2009-03-09 c:\windows\Tasks\Clean System Memory.job

- c:\windows\system32\CleanMem.exe [2008-10-03 22:05]

.

.

------- Extra genomsökning -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.se/

IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200

IE: E&xportera till Microsoft Excel - c:\program\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000

IE: Easy-WebPrint Add To Print List - c:\program\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html

IE: Easy-WebPrint High Speed Print - c:\program\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html

IE: Easy-WebPrint Preview - c:\program\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html

IE: Easy-WebPrint Print - c:\program\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html

LSP: c:\program\PC Protection Plus\FSPS\program\FSLSP.DLL

DPF: Microsoft XML Parser for Java - file://c:\windows\Java\classes\xmldso.cab

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Familj\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\fx62wftv.defaultFF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.se/

FF - plugin: c:\program\Google\Picasa3\npPicasa2.dll

FF - plugin: c:\program\Google\Picasa3\npPicasa3.dll

FF - plugin: c:\program\Viewpoint\Viewpoint Media Player\npViewpoint.dll

 

---- FIREFOX POLICY ----

c:\program\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox-l10n.js - pref("browser.fixup.alternate.suffix", ".se");

.

 

**************************************************************************

 

catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2009-03-09 19:16:57

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

 

scanning hidden processes ...

 

scanning hidden autostart entries ...

 

scanning hidden files ...

 

scan completed successfully

hidden files: 0

 

**************************************************************************

.

--------------------- DLLer som "laddats" under processer som körs ---------------------

 

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(252)

c:\program\Intel\Wireless\Bin\LgNotify.dll

.

Sluttid: 2009-03-09 19:19:47

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-03-09 18:19:45

ComboFix2.txt 2009-03-08 19:02:01

 

Före genomsökningen: 12 216 414 208 byte ledigt

Efter genomsökningen: 12,260,663,296 byte ledigt

 

173 --- E O F --- 2009-03-04 18:04:12

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Vet du vad det var för installationsfil du hämtade?

 

Kommer du ihåg om du installerade IE7 före eller efter Service Pack 3?

 

Link to comment
Share on other sites

Filen är kvar på skrivbordet, den heter IE7-WindowsXP-x86-sve.exe hämtad från Svenska microsofts hemsida.

Jag kommer inte ihåg i vilken ordning men jag drar mig till minnes att det kunde bli problem om man installerade ie7 innan, därför följde jag råden som gavs i olika forum. Alltså som det skulle vara enligt microsoft.

Detta gjorde för minst ett halvår sedan och allt har funkat som det skulle fram tills 4 mars.

 

Link to comment
Share on other sites

Kommer det något i loggböckerna om du försöker starta Internet Explorer?

 

Här är en sida med tips att kolla på när det är problem med IE7:

http://forums.techarena.in/tips-tweaks/1079574.htm

 

Om man ska ominstallera IE7 så är det viktigt att det installerade efter SP3. Du bör kunna kolla i Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program när de installerades (bocka i rutan högst upp).

 

Link to comment
Share on other sites

Ingenting kommer i någon logg. Efter att ha dubbelklickat på ikonen så kommer timglaset upp i 5 sek sedan slocknar det, inget annat. Jag vet inte ens om programmet är kvar men om ie försvunnit så borde väl ett felmeddelande: Kan inte hitta programmet som sökvägen visar, eller liknande dyka upp. Ikonen/genvägen för ie finns både i start-program och på skrivbordet men snabbvägen längst upp till vänster på startmenyn är utbytt mor firefox.

 

Tänkte lite igår på återställningen. I samband med att jag rensade datorn efter angreppet så vid ett tillfälle fick jag "blue screen" allvarligt skyddsfel, kan det var här återställningen gjordes?

 

SP3 installerade jag någon månad efter att den släppts. Och efter ytterliggare ngn månad, när jag läst att det inte var problem med realesen, installerades ie7. Den hämtades via microsoft update. Ominstallationen försökte jag göra med den senare hämtade filen dagen efter angreppet men det misslyckades som jag berättat tidigare.

 

Link to comment
Share on other sites

Kan inte hitta programmet som sökvägen visar
Hittar du mappen C:\Program\Internet Explorer ? För det är i den mappen som iexplore.exe ska finnas.

 

Avinstallerade du IE7 innan du försökte installera det på nytt?

 

Link to comment
Share on other sites

Mappen finns och den är totalt 2.81 Mb stor. I den finns, förutom en massa tmp-filer, 5 mappar och 3filer (iedw.exe-hmmapi.dll-iexplore.exe)

 

Jag avinstallerade den inte eftersom jag bara ville reparera men installationsprogrammet sa att det gjorde det för att sedan starta om datorn för att fortsätta med installationen vilket det inte gjorde utan hamnade i en loop som jag skrev i första inlägget.

 

Kan kanske vara så att det inte gick att avinstallera därför kände installationen av att det fortfarande fanns närvarande efter omstarten och försökte avinstallera igen, därav loopen. Jag lät det gå en 6-7 ggr innan jag fick bryta i felsäkert läge.

 

Link to comment
Share on other sites

Kollade i en annan dator med XP och IE 7 och där finns följande filer

hmmapi.dll

ieproxy.dll

custsat.dll

iexplore.exe

iedw.exe

 

och mappar

Connection Wizard

mui

plugins

signup

sv-se

 

så om du saknar dll-filer så är det ju inte konstigt att IE inte funkar.

 

Du skulle kunna pröva med att avinstallera IE 7 och då är det meningen att IE 6 ska komma tillbaka och då borde det gå att installera IE 7 igen.

 

Link to comment
Share on other sites

Mapparna är samma, som jag ser det är det 2 .dll-filer som saknas däribland proxyinställningarna förmodar jag, tror jag det, att den inte går igång. Hur avinstallerar jag?

Har tittat i lägg till ta bort på windows internet explorer 7 men där finns ingen "ta bort" knapp.

 

Kommer ihåg att jag försökte via lägg till/ta bort windowskomponenter men det gick inte.

 

Link to comment
Share on other sites

Det är meningen att IE 7 ska synas i Lägg till och ta bort program om man bockar för rutan högst upp.

 

Link to comment
Share on other sites

Vet, men det är fortf ingen tabort knapp, bara en massa uppdateringar.

 

[bild bifogad 2009-03-10 12:18:29 av lensjo]

1128290_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Intressant, jag körde metod 2 och det funkade, avinstallationen påbörjades och gick på ett sätt jag inte sett innan. 5 filer hittade det inte men det räckte med "ignorera" så fortsatte avinst.

 

Efter omstart så kunde ie6 startas utan problem. Fick däremot inte frågan ang standardwebbläsare.

 

Körde installationsprogrammet för ie7 som jag hämtat sedan tidigare. Det blev ingen loop utan det fortsatte fullt ut.

 

Efter omstart klickade jag på ie-ikonen och fick upp.....ie6. Kollade att öppna via de olika genvägarna som fanns men det blev ie6 hela tiden.

Firefox fortfarande standardläsare.

 

Detta har blivit en ordentlig utmaning eller hur!!

 

Tar 2 timmar med hunden nu, hon har blivit sidosatt i 2 dgr.

 

Link to comment
Share on other sites

Tycker det låter positivt att du i alla fall har en fungerande Internet Explorer. :)

 

Kom det något i Loggboken samtidigt som du försökte installera IE 7?

 

Link to comment
Share on other sites

Program, inget

Säkerhet, 2 in/ut loggning (omstarterna)

System: 2 inloggning via tcpip (omstarterna, till routern)

Internet explorer: inget, finns överhuvudtaget inga noteringar trots att jag startat upp den 4 ggr via de olika genvägarna.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Det enda jag kan komma på är en ominstallation av service pack 3, för det är kanske någon annan fil i datorn som saknas.

 

Link to comment
Share on other sites

Vet inte om jag gör det just nu. Har ju 6:an om någon webbsida kräver IE annars blev jag så positivt överraskad av firefox så den får vara kvar. Där har jag ju fliksystemet, och det är det enda synliga som jag saknar med ie6. Att den sen är blixtrande snabb i jämförelse gör ju inte saken sämre.

Jag har ju också 2 andra datorer i huset som har ie7 om det skulle behövas. I Köksdatorn gör det kanske inte så mycket.

 

Jag har lärt mig en del nytt i detta sammanhanget och du också hoppas jag. Jag vet i varje fall att mitt system nu är kliniskt rent. Tackar för den hjälp jag fått, både på kvällar och helger, du måste ha konstiga arbetstider ;)

 

Som moderator på virusangrepp så är det väl bra att ha fått se vad nfr.dll och pp1.exe kan ställa till med. Nästa gång har du svaret direkt, inte mycket att göra egentligen.

 

Som sagt tack för hjälpen, hörs av nästa gång jag får problem, fattar ju inget av loggarna som du vill ha :)

 

Link to comment
Share on other sites

Jag förstår att du nöjer dig med IE 6.

 

Kul att du har lärt dig en del! :thumbsup:

 

Svarar här gör jag på min fritid och som tur är så har jag flexibla tider ;)

 

En sista städomgång:

[log]1. Ta bort samtliga systemåterställningspunkter eftersom dessa kan vara infekterade. Du gör det genom att stänga av systemåterställningsfunktionen, starta om datorn och så slå på funktionen igen. Skapa sedan en ny punkt.

Systemåterställningsfunktionen slår man av och på här:

Högerklick på Den här datorn - Egenskaper - Systemåterställning

 

2. Om du har använt något fix-program, t ex ComboFix så ladda ner avinstallationsprogrammet OTCleanIt till Skrivbordet.

http://download.bleepingcomputer.com/oldtimer/OTCleanIt.exe

Dubbelklicka på filen för att starta programmet.

Tryck på knappen CleanUp! och de olika fix-program som du har laddat ner kommer att avinstalleras, inkl. detta program, efter en omstart av datorn. Om något fix-program är kvar efter det så fråga hur du ska ta bort det.

 

3. Ta bort alla tillfälliga filer genom att ladda ner ATF-Cleaner på Skrivbordet:

http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=1

Stäng av alla andra program, särskilt webbläsare.

Dubbelklicka på ATF-Cleaner.exe för att starta programmet.

Bocka i Select All. Tryck på Empty Selected.

Om du använder Firefox: Tryck på Firefox och välj Select All. Tryck på Empty Selected. Om du vill ha kvar dina lösenord så tryck No vid frågan.

Om du använder Opera: Tryck på Opera och välj Select All. Tryck på Empty Selected. Om du vill ha kvar dina lösenord så tryck No vid frågan.

Tryck på Exit i Main-menyn för att stänga programmet.

Obs! Detta kommer att ta bort alla cookies, om du har cookies som du vill ha kvar så får du antingen spara undan dem innan eller låta bli att välja Select All och i stället markera allt annat.

 

4. Byt alla lösenord som du använder i datorn och på internet eftersom dessa kan ha kommit i orätta händer.

http://mnin.blogspot.com/2009/02/why-i-enjoyed-tiggersyzor.html beskriver ett skadligt program som spionerar genom att ta skärmbilder, logga tangentbordsnedtryckningar och läsa lösenord som är lagrade i webbläsare, epostprogram etc.

 

5. Förbättra skyddet i datorn, se mina Råd för en säkrare dator. http://ceblstockholm.googlepages.com/home[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Lite kuriosa.

Gick in på microsoft update för skojs skull. Såg där att den ville uppdatera bl.a ie7 så varsågod.

När allt var klart fick jag detta meddelande:se bild

ska rensa senare ikväll

 

[bild bifogad 2009-03-10 17:22:53 av lensjo]

1128363_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...