Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Jobbiga pop-ups och seg dator


krysz1

Recommended Posts

Har börjat få massa jobbiga pop-ups och min dator har blivit väldigt seg. Misstänker virus då jag klickade på en länk som gjorde så mitt internet och webbläsare startade om. Någon som kan hjälpa mig?

 

Tack på förhand!

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

[log]Vi kan se om HijackThis visar något till att börja med. Ladda ner från en av länkarna:

http://www.trendsecure.com/portal/en-US/_download/HJTInstall.exe

http://www.download.com/Trend-Micro-HijackThis/3000-8022_4-102273

53.html

Installera, starta och välj "Do a system scan and save a logfile", kopiera loggen som kommer upp (inget annat).

 

I ditt svar bifogar du HijackThis-loggen på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Här kommer loggen.

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 15:27:44, on 2009-03-06

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\WF2K.EXE

C:\Program\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program\PowerISO\PWRISOVM.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe

c:\Program\Microsoft IntelliPoint\dpupdchk.exe

C:\program\steam\steam.exe

C:\Program\VOIPlay\voiplay.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe

C:\Program\DAEMON Tools Lite\daemon.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\MICROS~3\rapimgr.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\foobar2000\foobar2000.exe

C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program\VideoLAN\VLC\vlc.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {2a65fcc2-15dc-48a9-942f-b701aeb9ed8b} - C:\WINDOWS\system32\zehuruwo.dll

O2 - BHO: {f780bfe8-caaf-5fd9-cb94-befaef62d104} - {401d26fe-afeb-49bc-9df5-faac8efb087f} - C:\WINDOWS\system32\xqxgsx.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [WinFoxV2] C:\WINDOWS\system32\WF2K.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [WinFast2KLoadDefault] rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\wf2kcpl.dll,DllLoadDefaultSettings

O4 - HKLM\..\Run: [intelliPoint] "c:\Program\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program\PowerISO\PWRISOVM.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AceGain LiveUpdate] C:\Program\AceGain\LiveUpdate\LiveUpdate.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hovoyojajo] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\yezoyihu.dll",s

O4 - HKLM\..\Run: [prunnet] "C:\WINDOWS\system32\prunnet.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [31eafdde] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\wunipilo.dll",b

O4 - HKLM\..\Run: [CPM32d9ce42] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\refosibu.dll",a

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [steam] "c:\program\steam\steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [VOIPlay] "C:\Program\VOIPlay\voiplay.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [prunnet] "C:\WINDOWS\system32\prunnet.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [hovoyojajo] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\yezoyihu.dll",s (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program\MICROS~3\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program\MICROS~3\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skapa mobilfavorit ... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program\MICROS~3\INetRepl.dll

O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe

O9 - Extra button: Unibet Poker - {C53BFCFC-7A54-4627-AEBA-2CD4871FCA97} - C:\Microgaming\Poker\UnibetpokerMPP\MPPoker.exe

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:\program\bonjour\mdnsnsp.dll' missing

O15 - Trusted Zone: *.antimalwareguard.com

O15 - Trusted Zone: *.gomyhit.com

O15 - Trusted Zone: *.antimalwareguard.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.gomyhit.com (HKLM)

O16 - DPF: {39B0684F-D7BF-4743-B050-FDC3F48F7E3B} - http://www.fileplanet.com/fpdlmgr/cabs/FPDC_2.3.7.109.cab

O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\system32\pibiyuvi.dll xqxgsx.dll c:\windows\system32\refosibu.dll

O21 - SSODL: SSODL - {EC43E3FD-5C60-46a6-97D7-E0B85DBDD6C4} - c:\windows\system32\refosibu.dll

O22 - SharedTaskScheduler: STS - {EC43E3FD-5C60-46a6-97D7-E0B85DBDD6C4} - c:\windows\system32\refosibu.dll

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Unknown owner - C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program\Delade filer\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: HP WMI Interface (hpqwmi) - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program\HPQ\Shared\hpqwmi.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

 

--

End of file - 7155 bytes[/log]

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

[log]Ladda ner Malwarebytes Anti-Malware:

http://www.besttechie.net/tools/mbam-setup.exe

Dubbelklicka på mbam-setup.exe för att installera programmet.

Bocka för:

Update Malwarebytes' Anti-Malware

Launch Malwarebytes' Anti-Malware

Tryck på Finish

Om det finns någon uppdatering så kommer den att laddas ner och installeras.

 

När programmet startar så välj Perform Quick Scan och tryck på Scan.

Skanningen tar ett tag.

När den är klar så tryck på OK och sedan Show Results.

Bocka för allt och tryck sedan Remove Selected.

När borttagningen är klar så öppnar Anteckningar med en logg.

 

Eventuellt så kommer det upp en begäran om att starta om datorn (Restart). I så fall gör det.

Om programmet inte kommer igång efter omstarten så starta det.

 

Om loggen inte är öppen i Anteckningar så hittar du loggen på Logs-fliken i MBAM.

Kopiera loggen och klistra in den i ditt svar[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Jag ser i Hijack-loggen att du har en gammal java-version med

säkerhetshål i datorn.Jag rekommenderar att du laddar hem och

installerar uppdaterad version http://www.java.com/sv/

Avinstallera sedan den gamla i Kontrollpanelen Lägg till /ta bort program

 

Link to comment
Share on other sites

Fick upp den och ska restarta datorn nu.

 

[log]Malwarebytes' Anti-Malware 1.34

Databasversion: 1824

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

 

2009-03-06 15:45:59

mbam-log-2009-03-06 (15-45-59).txt

 

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 65732

Förfluten tid: 3 minute(s), 40 second(s)

 

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 8

Infekterade registernycklar: 14

Infekterade registervärden: 7

Infekterade registerdataposter: 8

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 22

 

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade minnesmoduler:

C:\WINDOWS\system32\wunipilo.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\system32\pibiyuvi.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\system32\yezoyihu.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\system32\zehuruwo.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\system32\refosibu.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\system32\tumazuba.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\system32\nominenu.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\system32\xqxgsx.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.

 

Infekterade registernycklar:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{401d26fe-afeb-49bc-9df5-faac8efb087f} (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{401d26fe-afeb-49bc-9df5-faac8efb087f} (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{2a65fcc2-15dc-48a9-942f-b701aeb9ed8b} (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2a65fcc2-15dc-48a9-942f-b701aeb9ed8b} (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{2a65fcc2-15dc-48a9-942f-b701aeb9ed8b} (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{ec43e3fd-5c60-46a6-97d7-e0b85dbdd6c4} (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{401d26fe-afeb-49bc-9df5-faac8efb087f} (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\prunnet (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\xpreapp (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MS Juan (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\contim (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\dslcnnct (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MS Track System (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\rdfa (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade registervärden:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\31eafdde (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\hovoyojajo (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\cpm32d9ce42 (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler\{ec43e3fd-5c60-46a6-97d7-e0b85dbdd6c4} (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\ssodl (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\prunnet (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\prunnet (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade registerdataposter:

HKEY_CLASSES_ROOT\regfile\shell\open\command\ (Broken.OpenCommand) -> Bad: ("regedit.exe" "%1") Good: (regedit.exe "%1") -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\AppInit_DLLs (Trojan.Vundo.H) -> Data: c:\windows\system32\pibiyuvi.dll -> Delete on reboot.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LSA\Notification Packages (Trojan.Vundo.H) -> Data: c:\windows\system32\pibiyuvi.dll -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\AppInit_DLLs (Trojan.Vundo.H) -> Data: system32\pibiyuvi.dll -> Delete on reboot.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\AppInit_DLLs (Trojan.Vundo.H) -> Data: c:\windows\system32\refosibu.dll -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\AppInit_DLLs (Trojan.Vundo.H) -> Data: system32\refosibu.dll -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoSMHelp (Hijack.Help) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoFind (Hijack.Find) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade filer:

C:\WINDOWS\system32\xqxgsx.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\system32\nominenu.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\system32\unenimon.ini (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\wunipilo.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\system32\olipinuw.ini (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\yezoyihu.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\system32\refosibu.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\system32\zehuruwo.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\system32\pibiyuvi.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\system32\tumazuba.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\system32\prunnet.exe (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\moviemaker\Lokala inställningar\Temp\prun.tmp (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\moviemaker\Lokala inställningar\Temp\rasesnet.tmp (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\moviemaker\Lokala inställningar\Temp\winvsnet.tmp (Rogue.Installer) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\moviemaker\Lokala inställningar\Temp\xpre.tmp (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\senekacbwcesih.dat (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\senekahdwhrkej.dll (Trojan.Agent) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\system32\senekawqekxdll.dat (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\senekaxehrmeyj.dll (Trojan.Agent) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\system32\senekaytkriqhx.dll (Trojan.Agent) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\system32\drivers\seneka.sys (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\drivers\senekanlvalidj.sys (Trojan.Agent) -> Delete on reboot.[/log]

 

 

Link to comment
Share on other sites

Loggen efter restart

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 15:56:52, on 2009-03-06

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\WF2K.EXE

C:\Program\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program\PowerISO\PWRISOVM.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\program\steam\steam.exe

C:\Program\VOIPlay\voiplay.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe

C:\Program\DAEMON Tools Lite\daemon.exe

c:\Program\Microsoft IntelliPoint\dpupdchk.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\MICROS~3\rapimgr.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [WinFoxV2] C:\WINDOWS\system32\WF2K.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [WinFast2KLoadDefault] rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\wf2kcpl.dll,DllLoadDefaultSettings

O4 - HKLM\..\Run: [intelliPoint] "c:\Program\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program\PowerISO\PWRISOVM.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AceGain LiveUpdate] C:\Program\AceGain\LiveUpdate\LiveUpdate.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [steam] "c:\program\steam\steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [VOIPlay] "C:\Program\VOIPlay\voiplay.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [hovoyojajo] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\yezoyihu.dll",s (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program\MICROS~3\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program\MICROS~3\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skapa mobilfavorit ... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program\MICROS~3\INetRepl.dll

O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe

O9 - Extra button: Unibet Poker - {C53BFCFC-7A54-4627-AEBA-2CD4871FCA97} - C:\Microgaming\Poker\UnibetpokerMPP\MPPoker.exe

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:\program\bonjour\mdnsnsp.dll' missing

O15 - Trusted Zone: *.antimalwareguard.com

O15 - Trusted Zone: *.gomyhit.com

O15 - Trusted Zone: *.antimalwareguard.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.gomyhit.com (HKLM)

O16 - DPF: {39B0684F-D7BF-4743-B050-FDC3F48F7E3B} - http://www.fileplanet.com/fpdlmgr/cabs/FPDC_2.3.7.109.cab

O20 - AppInit_DLLs: xqxgsx.dll ,

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Unknown owner - C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program\Delade filer\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: HP WMI Interface (hpqwmi) - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program\HPQ\Shared\hpqwmi.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

 

--

End of file - 5830 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

 

[log]Scanna med Hijack bocka i följande rader stäng Web-läsaren och klicka Fix checked

 

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [hovoyojajo] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\yezoyihu.dll",s (User 'LOKAL TJÄNST')

O15 - Trusted Zone: *.antimalwareguard.com

O15 - Trusted Zone: *.gomyhit.com

O15 - Trusted Zone: *.antimalwareguard.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.gomyhit.com (HKLM)

O20 - AppInit_DLLs: xqxgsx.dll ,

 

sen är loggen ok

Har du ingen antivirus och brandvägg så installera garatisversion av bägge[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...