Just nu i M3-nätverket
Jump to content

jag har fått ett konstigt virus som har förstört min säkerhetcenter..


JohnyNguyen

Recommended Posts

Jag kan inte komma in åt min internet exploder och det kommer alltid upp en ruta som står att jag måste ladda ner en Software i Tradedaubler.com. kan nån hjälpa mig ta bort det??

[inlägget ändrat 2009-02-22 19:58:53 av JohnyNguyen]

[inlägget ändrat 2009-02-22 20:02:50 av JohnyNguyen]

[inlägget ändrat 2009-02-22 20:08:05 av JohnyNguyen]

Link to comment
Share on other sites

 

[log]Vi kan se om HijackThis visar något till att börja med. Ladda ner från en av länkarna:

http://www.trendsecure.com/portal/en-US/_download/HJTInstall.exe

http://www.download.com/Trend-Micro-HijackThis/3000-8022_4-102273

53.html

Installera, starta och välj "Do a system scan and save a logfile", kopiera loggen som kommer upp (inget annat).

 

I ditt svar bifogar du HijackThis-loggen på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:46:24, on 2009-02-22

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16791)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe

C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRAgent.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Acer\Empowering Technology\Acer.Empowering.Framework.Launcher.exe

C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe

C:\Acer\Empowering Technology\ePerformance\MemCheck.exe

C:\Program Files\3\3Connect\AutoUpdateSrv.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR'>http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR'>http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ircdown.com/sv/index.php?rvs=hompag&d=79909787e=6135

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.yahoo.com/'>http://www.yahoo.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/msgr8/*http://www.yahoo.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/msgr8/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sp/msgr8/*http://www.yahoo.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.aceradvantage.com/stdreg

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O1 - Hosts: 121.10.104.187 www.17wm8.com

O1 - Hosts: 121.10.104.187 222wm.com

O1 - Hosts: 456 123

O3 - Toolbar: BS.Player ControlBar - {2C688203-7EB3-4327-9995-1CB417BA23F9} - C:\Program Files\BS.Player ControlBar\BSToolbar.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AzMixerSel] C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ntiMUI] C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI CD & DVD-Maker 7\ntiMUI.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Acer ePresentation HPD] C:\Acer\Empowering Technology\ePresentation\ePresentation.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay

O4 - HKLM\..\Run: [ePower_DMC] C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe

O4 - HKLM\..\Run: [boot] C:\Acer\Empowering Technology\ePower\Boot.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [skyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eRecoveryService] C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ArcSoft Connection Service] C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [prunnet] "C:\WINDOWS\system32\prunnet.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [49c48075] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\typmamym.dll",b

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe" /systray /nologon

O4 - HKCU\..\Run: [Yahoo! Pager] "C:\PROGRA~1\Yahoo!\MESSEN~1\YAHOOM~1.EXE" -quiet

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: LimeWire On Startup.lnk = C:\Program Files\LimeWire\LimeWire.exe

O4 - Global Startup: Acer Empowering Technology.lnk = C:\Acer\Empowering Technology\Acer.Empowering.Framework.Launcher.exe

O4 - Global Startup: PHOTOfunSTUDIO -viewer-.lnk = C:\Program Files\Panasonic\PHOTOfunSTUDIO -viewer-\PhAutoRun.exe

O4 - Global Startup: Uppdateringsagent.lnk = ?

O7 - HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1

O8 - Extra context menu item: Download all links using BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: Download all videos using BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: Download link using &BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Yahoo! Services - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (Installation Support) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\Yinsthelper.dll

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe

O23 - Service: Memory Check Service (AcerMemUsageCheckService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\ePerformance\MemCheck.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: getPlus® Helper - NOS Microsystems Ltd. - C:\Program Files\NOS\bin\getPlus_HelperSvc.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

 

--

End of file - 10802 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

 

[log]Ladda ner Malwarebytes Anti-Malware:

http://www.besttechie.net/tools/mbam-setup.exe

Dubbelklicka på mbam-setup.exe för att installera programmet.

Bocka för:

Update Malwarebytes' Anti-Malware

Launch Malwarebytes' Anti-Malware

Tryck på Finish

Om det finns någon uppdatering så kommer den att laddas ner och installeras.

 

När programmet startar så välj Perform Quick Scan och tryck på Scan.

Skanningen tar ett tag.

När den är klar så tryck på OK och sedan Show Results.

Bocka för allt och tryck sedan Remove Selected.

När borttagningen är klar så öppnar Anteckningar med en logg.

 

Eventuellt så kommer det upp en begäran om att starta om datorn (Restart). I så fall gör det.

Om programmet inte kommer igång efter omstarten så starta det.

 

Om loggen inte är öppen i Anteckningar så hittar du loggen på Logs-fliken i MBAM.

Kopiera loggen och klistra in den i ditt svar[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

[log]

Malwarebytes' Anti-Malware 1.34

Databasversion: 1794

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

 

2009-02-22 21:03:54

mbam-log-2009-02-22 (21-03-50).txt

 

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 78519

Förfluten tid: 5 minute(s), 34 second(s)

 

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 2

Infekterade registernycklar: 14

Infekterade registervärden: 2

Infekterade registerdataposter: 5

Infekterade mappar: 2

Infekterade filer: 14

 

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade minnesmoduler:

C:\WINDOWS\system32\typmamym.dll (Trojan.Vundo.H) -> No action taken.

C:\WINDOWS\system32\ljJBusQG.dll (Trojan.Vundo.H) -> No action taken.

 

Infekterade registernycklar:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{d6042ed3-97d7-4b00-889d-b5ec99648836} (Trojan.Vundo.H) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{d6042ed3-97d7-4b00-889d-b5ec99648836} (Trojan.Vundo.H) -> No action taken.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{d6042ed3-97d7-4b00-889d-b5ec99648836} (Trojan.Vundo) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{d263fa6d-84cc-48a8-9af6-c664362b7a5b} (Trojan.BHO) -> No action taken.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{d263fa6d-84cc-48a8-9af6-c664362b7a5b} (Trojan.BHO) -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{d263fa6d-84cc-48a8-9af6-c664362b7a5b} (Trojan.BHO) -> No action taken.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{6d794cb4-c7cd-4c6f-bfdc-9b77afbdc02c} (Trojan.Vundo) -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\prunnet (Malware.Trace) -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\xpreapp (Malware.Trace) -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\contim (Trojan.Vundo) -> No action taken.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\instkey (Trojan.Vundo) -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\rdfa (Trojan.Vundo) -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\FCOVM (Trojan.Vundo) -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\RemoveRP (Trojan.Vundo) -> No action taken.

 

Infekterade registervärden:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\49c48075 (Trojan.Vundo.H) -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\rhcjd1j0e9t5 (Rogue.AntivirusXP2008) -> No action taken.

 

Infekterade registerdataposter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LSA\Notification Packages (Trojan.Vundo.H) -> Data: c:\windows\system32\ljjbusqg -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SecurityProviders (Broken.SecurityProviders) -> Bad: (msapsspc.dll schannel.dll digest.dll msnsspc.dll) Good: (msapsspc.dll, schannel.dll, digest.dll, msnsspc.dll) -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LSA\Authentication Packages (Trojan.Vundo) -> Data: c:\windows\system32\ljjbusqg -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableRegistryTools (Hijack.Regedit) -> Bad: (1) Good: (0) -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableTaskMgr (Hijack.TaskManager) -> Bad: (1) Good: (0) -> No action taken.

 

Infekterade mappar:

C:\Program Files\A360 (Rogue.A360Antivirus) -> No action taken.

C:\Documents and Settings\Acer\Start Menu\A360 (Rogue.A360Antivirus) -> No action taken.

 

Infekterade filer:

C:\WINDOWS\system32\ljJBusQG.dll (Trojan.Vundo.H) -> No action taken.

C:\WINDOWS\system32\GQsuBJjl.ini (Trojan.Vundo.H) -> No action taken.

C:\WINDOWS\system32\GQsuBJjl.ini2 (Trojan.Vundo.H) -> No action taken.

C:\WINDOWS\system32\typmamym.dll (Trojan.Vundo.H) -> No action taken.

C:\WINDOWS\system32\mymampyt.ini (Trojan.Vundo.H) -> No action taken.

C:\WINDOWS\system32\winconfig.dll (Trojan.BHO) -> No action taken.

C:\Documents and Settings\Acer\Local Settings\Temp\winvsnet.tmp (Rogue.Installer) -> No action taken.

C:\Documents and Settings\Acer\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\IYUZE9MG\upd105320[1] (Trojan.Vundo.H) -> No action taken.

C:\Documents and Settings\Acer\Start Menu\A360\A360.lnk (Rogue.A360Antivirus) -> No action taken.

C:\Documents and Settings\Acer\Start Menu\A360\Help.lnk (Rogue.A360Antivirus) -> No action taken.

C:\Documents and Settings\Acer\Start Menu\A360\Registration.lnk (Rogue.A360Antivirus) -> No action taken.

C:\Documents and Settings\Acer\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\A360.lnk (Rogue.Antivirus360) -> No action taken.

C:\Documents and Settings\Acer\Local Settings\Temp\.tt26.tmp.vbs (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.

C:\Documents and Settings\Acer\Local Settings\Temp\.tt1.tmp.vbs (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

[log]¨Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 21:17:55, on 2009-02-22

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16791)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe

C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRAgent.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Acer\Empowering Technology\Acer.Empowering.Framework.Launcher.exe

C:\Program Files\3\3Connect\AutoUpdateSrv.exe

C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe

C:\Acer\Empowering Technology\ePerformance\MemCheck.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR'>http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR'>http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ircdown.com/sv/index.php?rvs=hompag&d=79909787e=6135

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.yahoo.com/'>http://www.yahoo.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/msgr8/*http://www.yahoo.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/msgr8/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sp/msgr8/*http://www.yahoo.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.aceradvantage.com/stdreg

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O1 - Hosts: 121.10.104.187 www.17wm8.com

O1 - Hosts: 121.10.104.187 222wm.com

O1 - Hosts: 456 123

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.5.19.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: Yahoo! IE Services Button - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: BS.Player ControlBar - {2C688203-7EB3-4327-9995-1CB417BA23F9} - C:\Program Files\BS.Player ControlBar\BSToolbar.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AzMixerSel] C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ntiMUI] C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI CD & DVD-Maker 7\ntiMUI.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Acer ePresentation HPD] C:\Acer\Empowering Technology\ePresentation\ePresentation.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay

O4 - HKLM\..\Run: [ePower_DMC] C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe

O4 - HKLM\..\Run: [boot] C:\Acer\Empowering Technology\ePower\Boot.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [skyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eRecoveryService] C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ArcSoft Connection Service] C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [prunnet] "C:\WINDOWS\system32\prunnet.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe" /systray /nologon

O4 - HKCU\..\Run: [Yahoo! Pager] "C:\PROGRA~1\Yahoo!\MESSEN~1\YAHOOM~1.EXE" -quiet

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: LimeWire On Startup.lnk = C:\Program Files\LimeWire\LimeWire.exe

O4 - Global Startup: Acer Empowering Technology.lnk = C:\Acer\Empowering Technology\Acer.Empowering.Framework.Launcher.exe

O4 - Global Startup: PHOTOfunSTUDIO -viewer-.lnk = C:\Program Files\Panasonic\PHOTOfunSTUDIO -viewer-\PhAutoRun.exe

O4 - Global Startup: Uppdateringsagent.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Download all links using BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: Download all videos using BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: Download link using &BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Yahoo! Services - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (Installation Support) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\Yinsthelper.dll

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll

O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe

O23 - Service: Memory Check Service (AcerMemUsageCheckService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\ePerformance\MemCheck.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: getPlus® Helper - NOS Microsystems Ltd. - C:\Program Files\NOS\bin\getPlus_HelperSvc.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

 

[log]Scanna med Hijack bocka i följande rader stäng Web-läsaren och klicka Fix checked

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ircdown.com/sv/index.php?rvs=hompag&d=79909787e=61

35

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [prunnet] "C:\WINDOWS\system32\prunnet.exe"

 

känner du igen dessa så låt bli annars bocka i dom också

 

O1 - Hosts: 121.10.104.187 www.17wm8.com

O1 - Hosts: 121.10.104.187 222wm.com

O1 - Hosts: 456 123

 

sen ta bort om hittas

 

C:\WINDOWS\system32\prunnet.exe

 

Avinstallera Java och hämta nyaste här

 

http://java.com/sv/[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Ah nu verkar den rutan är borta och jag kan använda min internet exploder nu. Men min säkerhetcenter är fortfarande borta, hur kan jag få tillbaka det??

 

Link to comment
Share on other sites

 

[log]Ladda ner ComboFix till Skrivbordet:

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe

 

Stäng av alla program du ser inklusive antivirusprogram och antispionprogram men lämna brandväggen på.

Kör ComboFix och följ anvisningarna som visas.

Om det kommer upp en fråga om du vill installera återställningskonsolen så svara ja.

 

VIKTIGT! Klicka inte på ComboFix-fönstret med musen när den körs annars kan den hänga upp sig.

 

När den är färdig så ska en logg komma upp, bifoga den till ditt svar. Kontrollera att antivirusprogram mm är igång innan du ansluter till internet.

 

I ditt svar bifogar du ComboFix-loggen på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

Om du får problem med att komma ut på internet:

Kontrollpanelen - Nätverksanslutningar

högerklicka på din internetanslutning och välj Reparera och/eller starta om datorn.

 

Varning! ComboFix förhindrar automatisk körning av CD, disketter och USB-enheter för att göra det lättare att rensa datorn och skydda datorn mot infektioner i framtiden. Det kan bli problem t ex om datorn har internet via ett USB-modem eller USB-nätverkskort. Säg då till i stället för att köra ComboFix.

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

[log]

ComboFix 09-02-21.01 - Acer 2009-02-22 22:28:24.1 - FAT32x86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.1.1033.18.894.599 [GMT 1:00]

Körs från: c:\documents and settings\Acer\Desktop\ComboFix.exe

AV: AVG Anti-Virus Free *On-access scanning enabled* (Updated)

.

 

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Andra raderingar ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

 

c:\documents and settings\Acer\Favorites\Videos.url

c:\windows\admintxt.txt

c:\windows\system32\_000110_.tmp.dll

c:\windows\system32\drivers\seneka.sys

c:\windows\system32\drivers\senekaypmuwnlo.sys

c:\windows\system32\mcrh.tmp

c:\windows\system32\senekacmnmnqoe.dll

c:\windows\system32\senekaloudmfmy.dat

c:\windows\system32\senekamotewonn.dll

c:\windows\system32\senekamqhtitlt.dll

c:\windows\system32\senekapop.dll

c:\windows\system32\senekaulkvvmko.dat

c:\windows\system32\woogojtu.ini

c:\windows\system32\wrckwmsd.ini

c:\windows\Tasks\djvuzkex.job

D:\Autorun.inf

 

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivrutiner/Tjänster )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

 

-------\Service_SENEKA

-------\Legacy_OREANS32

-------\Service_oreans32

 

 

(((((((((((((((((((((((( Filer Skapade från 2009-01-22 till 2009-02-22 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

 

2009-02-22 22:29 . 2009-02-22 22:29 1,428 --a------ c:\windows\system32\senekaeaavfyqv.dat

2009-02-22 21:05 . 2009-02-22 21:05 0 --a------ c:\windows\system32\mymampyt.tmp

2009-02-22 19:35 . 2009-02-22 19:35 <DIR> d-------- C:\VundoFix Backups

2009-02-22 19:33 . 2009-02-22 19:33 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Acer\Application Data\AVG8

2009-02-21 18:52 . 2009-02-21 18:53 <DIR> d-------- c:\program files\Common Files\Adobe

2009-02-21 18:39 . 2009-02-21 18:39 <DIR> d-------- c:\program files\NOS

2009-02-21 18:39 . 2009-02-21 18:39 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\NOS

2009-02-21 09:58 . 2009-02-21 09:58 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP

2009-02-20 21:47 . 2009-02-20 21:47 <DIR> d--h----- C:\$AVG8.VAULT$

2009-02-20 21:46 . 2009-02-20 21:46 325,128 --a------ c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys

2009-02-20 21:46 . 2009-02-20 21:46 107,272 --a------ c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys

2009-02-20 21:46 . 2009-02-20 21:46 10,520 --a------ c:\windows\system32\avgrsstx.dll

2009-02-20 21:45 . 2009-02-20 21:45 <DIR> d-------- c:\windows\system32\drivers\Avg

2009-02-20 21:45 . 2009-02-20 21:45 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\avg8

2009-02-20 21:45 . 2009-02-20 21:45 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Acer\Application Data\AVGTOOLBAR

2009-02-20 21:43 . 2009-02-20 21:43 <DIR> d-------- C:\ProgramData

2009-02-20 21:43 . 2009-02-20 21:43 <DIR> d-------- c:\program files\Angle Interactive

2009-02-20 21:35 . 2009-02-20 21:35 0 --a------ c:\windows\system32\drivers\senekarnmwjvlj.sys

2009-02-12 20:53 . 2009-02-12 20:53 <DIR> d-------- c:\program files\DVDVideoSoft

2009-02-12 20:53 . 2009-02-12 20:53 <DIR> d-------- c:\program files\Common Files\DVDVideoSoft

2009-02-08 12:59 . 2009-02-08 12:59 <DIR> d-------- c:\program files\MSN Messenger

2009-02-08 12:58 . 2009-02-08 12:58 <DIR> d-------- c:\program files\iTunes

2009-02-08 12:58 . 2009-02-08 12:58 <DIR> d-------- c:\program files\iPod

2009-02-08 12:58 . 2009-02-08 12:58 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\{3276BE95_AF08_429F_A64F_CA64CB79BCF6}

2009-02-08 12:58 . 2008-04-17 13:12 107,368 --a------ c:\windows\system32\GEARAspi.dll

2009-02-08 12:58 . 2008-04-17 13:12 15,464 --a------ c:\windows\system32\drivers\GEARAspiWDM.sys

2009-02-08 12:57 . 2009-02-08 12:57 <DIR> d-------- c:\program files\QuickTime

2009-02-01 22:43 . 2009-02-01 22:43 <DIR> d-------- c:\program files\Vodei

2009-02-01 11:32 . 2009-02-01 11:32 <DIR> d-------- c:\windows\system32\XPSViewer

2009-02-01 11:32 . 2009-02-01 11:32 <DIR> d-------- c:\program files\Reference Assemblies

2009-02-01 11:31 . 2009-02-01 11:31 <DIR> d-------- c:\windows\SxsCaPendDel

2009-02-01 11:31 . 2008-07-06 13:06 1,676,288 --------- c:\windows\system32\xpssvcs.dll

2009-02-01 11:31 . 2008-07-06 13:06 1,676,288 --------- c:\windows\system32\dllcache\xpssvcs.dll

2009-02-01 11:31 . 2008-07-06 11:50 597,504 --------- c:\windows\system32\dllcache\printfilterpipelinesvc.exe

2009-02-01 11:31 . 2008-07-06 13:06 575,488 --------- c:\windows\system32\xpsshhdr.dll

2009-02-01 11:31 . 2008-07-06 13:06 575,488 --------- c:\windows\system32\dllcache\xpsshhdr.dll

2009-02-01 11:31 . 2008-07-06 13:06 117,760 --------- c:\windows\system32\prntvpt.dll

2009-02-01 11:31 . 2008-07-06 13:06 89,088 --------- c:\windows\system32\dllcache\filterpipelineprintproc.dll

2009-02-01 11:27 . 2009-02-01 11:27 <DIR> d-------- c:\program files\Microsoft CAPICOM 2.1.0.2

2009-01-31 22:09 . 2009-01-31 22:09 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Birdstep Technology

2009-01-31 22:09 . 2009-01-31 22:09 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Acer\Application Data\Birdstep Technology

2009-01-31 22:09 . 2007-05-28 17:00 10,240 --------- c:\windows\system32\drivers\mdvrmng.sys

2009-01-31 22:08 . 2009-01-31 22:08 <DIR> d-------- c:\program files\Huawei Modems

2009-01-31 22:08 . 2009-01-31 22:08 <DIR> d-------- c:\program files\3

2009-01-31 22:08 . 2007-08-08 11:12 101,120 --a------ c:\windows\system32\drivers\ewusbmdm.sys

2009-01-31 22:08 . 2009-01-31 22:08 69,361 --a------ c:\windows\Huawei ModemsUninstall.exe

2009-01-31 22:08 . 2004-08-10 20:00 31,616 --a------ c:\windows\system32\drivers\usbccgp.sys

2009-01-31 22:08 . 2004-08-10 20:00 31,616 --a------ c:\windows\system32\dllcache\usbccgp.sys

2009-01-31 22:08 . 2007-08-08 11:13 24,448 --a------ c:\windows\system32\drivers\ewdcsc.sys

2009-01-30 23:57 . 2009-01-30 23:57 268 --ah----- C:\sqmdata00.sqm

2009-01-30 23:57 . 2009-01-30 23:57 244 --ah----- C:\sqmnoopt00.sqm

2009-01-30 23:43 . 2009-01-30 23:43 <DIR> d-------- c:\program files\Bonjour

 

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-02-22 20:42 410,984 ----a-w c:\windows\system32\deploytk.dll

2009-02-11 09:19 38,496 ----a-w c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2009-02-11 09:19 15,504 ----a-w c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2009-02-01 21:43 --------- d-----w c:\program files\Vodei

2009-01-26 12:49 34 ----a-w c:\documents and settings\Acer\jagex_runescape_preferences.dat

2009-01-16 20:35 3,594,752 ------w c:\windows\system32\dllcache\mshtml.dll

2009-01-13 11:55 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\AVS4YOU

2009-01-13 11:55 --------- d-----w c:\documents and settings\Acer\Application Data\AVS4YOU

2009-01-13 11:54 --------- d-----w c:\program files\Common Files\AVSMedia

2009-01-13 11:54 --------- d-----w c:\program files\AVS4YOU

2009-01-05 13:43 --------- d-----w c:\program files\Common Files\DirectX

2009-01-05 13:23 --------- d-----w c:\program files\Gamigo Games

2008-12-19 09:10 70,656 ------w c:\windows\system32\dllcache\ie4uinit.exe

2008-12-19 09:10 13,824 ------w c:\windows\system32\dllcache\ieudinit.exe

2008-12-19 05:25 634,024 ------w c:\windows\system32\dllcache\iexplore.exe

2008-12-19 05:23 161,792 ------w c:\windows\system32\dllcache\ieakui.dll

2008-12-12 10:18 87,336 ----a-w c:\windows\system32\dns-sd.exe

2008-12-12 10:11 61,440 ----a-w c:\windows\system32\dnssd.dll

2008-12-11 10:57 333,952 ------w c:\windows\system32\dllcache\srv.sys

2008-09-11 05:53 32,768 --sha-w c:\windows\system32\config\systemprofile\Local Settings\History\History.IE5\MSHist012008091120080912\index.dat

.

 

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Startpunkter i registret )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Not* Tomma poster & legitima standardposter visas inte.

REGEDIT4

 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ctfmon.exe"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-14 15360]

"Sony Ericsson PC Suite"="c:\program files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe" [2008-07-02 393216]

"Yahoo! Pager"="c:\progra~1\Yahoo!\MESSEN~1\YAHOOM~1.EXE" [2007-08-30 4670704]

"MSMSGS"="c:\program files\Messenger\msmsgs.exe" [2008-04-14 1695232]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ehTray"="c:\windows\ehome\ehtray.exe" [2005-08-05 64512]

"AzMixerSel"="c:\program files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe" [2006-04-14 53248]

"ntiMUI"="c:\program files\NewTech Infosystems\NTI CD & DVD-Maker 7\ntiMUI.exe" [2005-05-11 45056]

"Acer ePresentation HPD"="c:\acer\Empowering Technology\ePresentation\ePresentation.exe" [2006-03-31 204800]

"IMJPMIG8.1"="c:\windows\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" [2004-08-10 208952]

"MSPY2002"="c:\windows\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe" [2004-08-10 59392]

"PHIME2002ASync"="c:\windows\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE" [2004-08-10 455168]

"PHIME2002A"="c:\windows\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE" [2004-08-10 455168]

"ATICCC"="c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" [2006-01-02 45056]

"ePower_DMC"="c:\acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe" [2006-05-30 421888]

"Boot"="c:\acer\Empowering Technology\ePower\Boot.exe" [2006-03-15 579584]

"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2006-03-03 761946]

"LManager"="c:\progra~1\LAUNCH~1\LManager.exe" [2006-06-23 602112]

"eRecoveryService"="c:\acer\Empowering Technology\eRecovery\eRAgent.exe" [2006-06-01 413696]

"GrooveMonitor"="c:\program files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2007-08-24 33648]

"AppleSyncNotifier"="c:\program files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe" [2009-02-06 177472]

"ArcSoft Connection Service"="c:\program files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe" [2008-04-17 98616]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\QTTask.exe" [2009-01-05 413696]

"iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2009-01-06 290088]

"AVG8_TRAY"="c:\progra~1\AVG\AVG8\avgtray.exe" [2009-02-20 1601304]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-06-12 34672]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2009-02-22 148888]

"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2006-05-17 c:\windows\RTHDCPL.exe]

"SkyTel"="SkyTel.EXE" [2006-05-16 c:\windows\SkyTel.exe]

 

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

 

c:\documents and settings\Acer\Start Menu\Programs\StartupLimeWire On Startup.lnk - c:\program files\LimeWire\LimeWire.exe [2007-01-29 122880]

 

c:\documents and settings\All Users\Start Menu\Programs\StartupAcer Empowering Technology.lnk - c:\acer\Empowering Technology\Acer.Empowering.Framework.Launcher.exe [2006-03-27 45056]

PHOTOfunSTUDIO -viewer-.lnk - c:\program files\Panasonic\PHOTOfunSTUDIO -viewer-\PhAutoRun.exe [2008-11-29 40960]

Uppdateringsagent.lnk - c:\program files\3\3Connect\AutoUpdateSrv.exe [2008-10-23 442368]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\avgrsstarter]

2009-02-20 21:46 10520 c:\windows\system32\avgrsstx.dll

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]

"AntiVirusDisableNotify"=dword:00000001

"UpdatesDisableNotify"=dword:00000001

"AntiVirusOverride"=dword:00000001

"FirewallOverride"=dword:00000001

 

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program Files\\BitComet\\BitComet.exe"=

"c:\\Documents and Settings\\Acer\\Desktop\\torrent.exe"=

"c:\\Program Files\\LimeWire\\LimeWire.exe"=

"c:\\Program Files\\Sony Ericsson\\Sony Ericsson Media Manager\\MediaManager.exe"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\groove.exe"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\ONENOTE.EXE"=

"c:\\Program Files\\Yahoo!\\Messenger\\YahooMessenger.exe"=

"c:\\Program Files\\Yahoo!\\Messenger\\YServer.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\Messenger\\MSMSGS.EXE"=

"c:\\Documents and Settings\\All Users\\Application Data\\Kaspersky Lab Setup Files\\Kaspersky Anti-Virus 7.0.1.325\\English\\setup.exe"=

"c:\\Program Files\\Sony Ericsson\\Update Service\\Update Service.exe"=

"c:\\WINDOWS\\PCHEALTH\\HELPCTR\\BINARIES\\HelpCtr.exe"=

"c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=

"c:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=

"c:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program Files\\MSN Messenger\\livecall.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgupd.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgnsx.exe"=

 

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"10042:TCP"= 10042:TCP:BitComet 10042 TCP

"10042:UDP"= 10042:UDP:BitComet 10042 UDP

 

R1 AvgLdx86;AVG Free AVI Loader Driver x86;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [2009-02-20 325128]

R1 AvgTdiX;AVG Free8 Network Redirector;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [2009-02-20 107272]

R2 avg8wd;AVG Free8 WatchDog;c:\progra~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe [2009-02-20 298264]

R2 mdvrmng;Mobile IP Route Manager;c:\windows\system32\drivers\mdvrmng.sys [2009-01-31 10240]

S2 eLock2BurnerLockDriver;eLock2BurnerLockDriver;\??\c:\windows\system32\eLock2BurnerLockDriver.sys --> c:\windows\system32\eLock2BurnerLockDriver.sys [?]

S2 eLock2FSCTLDriver;eLock2FSCTLDriver;\??\c:\windows\system32\eLock2FSCTLDriver.sys --> c:\windows\system32\eLock2FSCTLDriver.sys [?]

S3 getPlus® Helper;getPlus® Helper;c:\program files\NOS\bin\getPlus_HelperSvc.exe [2009-02-21 33752]

S3 NTProcDrv;Process creation detector for NT.;\??\c:\documents and settings\Acer\Desktop\RohanBotEn1.0.12\NtProcDrv.sys --> c:\documents and settings\Acer\Desktop\RohanBotEn1.0.12\NtProcDrv.sys [?]

S3 s115bus;Sony Ericsson Device 115 driver (WDM);c:\windows\system32\drivers\s115bus.sys [2007-04-23 83208]

S3 s3017bus;Sony Ericsson Device 3017 driver (WDM);c:\windows\system32\drivers\s3017bus.sys [2008-08-12 83880]

S3 s3017mdfl;Sony Ericsson Device 3017 USB WMC Modem Filter;c:\windows\system32\drivers\s3017mdfl.sys [2008-08-12 15016]

S3 s3017mdm;Sony Ericsson Device 3017 USB WMC Modem Driver;c:\windows\system32\drivers\s3017mdm.sys [2008-08-12 110632]

S3 s3017mgmt;Sony Ericsson Device 3017 USB WMC Device Management Drivers (WDM);c:\windows\system32\drivers\s3017mgmt.sys [2008-08-12 104616]

S3 s3017nd5;Sony Ericsson Device 3017 USB Ethernet Emulation SEMC3017 (NDIS);c:\windows\system32\drivers\s3017nd5.sys [2008-08-12 25512]

S3 s3017obex;Sony Ericsson Device 3017 USB WMC OBEX Interface;c:\windows\system32\drivers\s3017obex.sys [2008-08-12 100648]

S3 s3017unic;Sony Ericsson Device 3017 USB Ethernet Emulation SEMC3017 (WDM);c:\windows\system32\drivers\s3017unic.sys [2008-08-12 110120]

 

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{2c21f1a2-efdb-11dd-8910-0016d4169248}]

\Shell\AutoRun\command - F:\AutoRun.exe

 

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{2c21f1a3-efdb-11dd-8910-0016d4169248}]

\Shell\AutoRun\command - F:\AutoRun.exe

.

Innehållet i mappen 'Schemalagda aktiviteter':

 

2009-02-13 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job

- c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2008-07-30 12:34]

.

- - - - FÖRÄLDRALÖSA POSTER SOM TAGITS BORT - - - -

 

HKCU-Run-MsnMsgr - c:\program files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe

HKLM-Run-WinampAgent - c:\program files\Winamp\winampa.exe

HKLM-Run-LaunchApp - (no file)

 

 

.

------- Extra genomsökning -------

.

uSearchMigratedDefaultURL = hxxp://www.google.com/search?q={searchTerms}&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8

mStart Page = hxxp://www.yahoo.com/

mSearch Bar = hxxp://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/msgr8/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html

uInternet Connection Wizard,ShellNext = hxxp://www.aceradvantage.com/stdreg

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

uSearchURL,(Default) = hxxp://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR

IE: Download all links using BitComet - c:\program files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

IE: Download all videos using BitComet - c:\program files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

IE: Download link using &BitComet - c:\program files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Acer\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\d0nw8raf.defaultFF - prefs.js: browser.search.defaulturl - hxxp://search.live.com/results.aspx?FORM=IEFM1&q=

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Ask

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - www.google.se

FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://toolbar.ask.com/toolbarv/askRedirect?o=13165&gct=&gc=1&q=

FF - component: c:\program files\AVG\AVG8\Firefox\components\avgssff.dll

FF - component: c:\program files\AVG\AVG8\ToolbarFF\components\vmAVGConnector.dll

FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\np-mswmp.dll

 

---- FIREFOX POLICY ----

c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox-l10n.js - pref("browser.fixup.alternate.suffix", ".se");

.

 

**************************************************************************

 

catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2009-02-22 22:35:23

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 FAT NTAPI

 

scanning hidden processes ...

 

scanning hidden autostart entries ...

 

scanning hidden files ...

 

scan completed successfully

hidden files: 0

 

**************************************************************************

.

--------------------- DLLer som "laddats" under processer som körs ---------------------

 

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(724)

c:\windows\system32\Ati2evxx.dll

.

------------------------ Andra processer som körs ------------------------

.

c:\windows\SYSTEM32\ATI2EVXX.EXE

c:\program files\COMMON FILES\ARCSOFT\CONNECTION SERVICE\BIN\ACSERVICE.EXE

c:\acer\EMPOWERING TECHNOLOGY\EPERFORMANCE\MEMCHECK.EXE

c:\program files\COMMON FILES\APPLE\MOBILE DEVICE SUPPORT\BIN\APPLEMOBILEDEVICESERVICE.EXE

c:\program files\AVG\AVG8\AVGWDSVC.EXE

c:\program files\BONJOUR\MDNSRESPONDER.EXE

c:\windows\EHOME\EHRECVR.EXE

c:\windows\EHOME\EHSCHED.EXE

c:\program files\JAVA\JRE6\BIN\JQS.EXE

c:\program files\AVG\AVG8\AVGRSX.EXE

c:\program files\COMMON FILES\LIGHTSCRIBE\LSSRVC.EXE

c:\program files\AVG\AVG8\AVGNSX.EXE

c:\windows\EHOME\MCRDSVC.EXE

c:\windows\SYSTEM32\DLLHOST.EXE

c:\windows\SYSTEM32\WBEM\WMIAPSRV.EXE

c:\windows\SYSTEM32\ATI2EVXX.EXE

c:\windows\EHOME\EHMSAS.EXE

c:\windows\system32\wbem\unsecapp.exe

c:\program files\LAUNCH MANAGER\LMANAGER.EXE

c:\program files\iPod\bin\iPodService.exe

.

**************************************************************************

.

Sluttid: 2009-02-22 22:37:25 - datorn startades om.

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-02-22 21:37:22

 

Före genomsökningen: 6,013,288,448 bytes free

Efter genomsökningen: 7,375,618,048 byte ledigt

 

WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-SVE.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Windows XP Media Center Edition" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer

 

285 --- E O F --- 2009-02-12 11:24:20

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

 

[log]Ta bort dessa filer i felsäkert läge

 

c:\windows\system32\senekaeaavfyqv.dat

c:\windows\system32\mymampyt.tmp

c:\windows\system32\drivers\senekarnmwjvlj.sys[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

jag kan inte hitta dem i felsäkert läge:S..

skulle jg kunna adda dig i msn?? då e dt lättare att snacka

 

[inlägget ändrat 2009-02-23 18:40:43 av JohnyNguyen]

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...