Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Skriva ut min tråd-meny


Henkuttt

Recommended Posts

Hur gör jag (med bakgrund till det svar jag fått //eforum.idg.se/viewmsg.asp?EntriesId=1123060 ) för att presentera denna struktur på sidan.

 

Jag vill ju ha så få (helst 1) RecSet som möjligt...

 

Link to comment
Share on other sites

Ett anrop blir nog svårt då du alldeles säkert vill ha nästlad lista, eller?

 

Du behöver ha en Subfunktion som anropas en gång manuellt, sedan för undermenyerna anropas det av sig självt.

<%
Sub CallMenu(parentId)
if parentId="" Then Exit Sub
Set RS = Conn.Execute("SELECT `Id`, `headline` FROM `content` WHERE `parentId`="&parentId&" AND `show`=1 Order By `sortindex` ASC")
If not RS.eof Then
	Response.Write "<ul>" &VbCr
	Do Until RS.Eof
		If Request.Querystring("Id")=RS("Id") Then _
			Response.Write "<li class=""current"">"  _
		Else _
			Response.Write "<li>"

		Response.Write "<a href=""content.asp?id="&RS("Id")&""">"&RS("headline")&"</a>"&VbCr
		'Anropa om det finns undermenyer
		CallMenu RS("Id")
		Response.Write "</li>" &VbCr
		RS.MoveNext
	Loop
	Response.Write "</ul>" &VbCr
End if 
RS.Close : Set RS=Nothing
End Sub
%>

 

Där du vill ha menyn anropar du rotmenyn

<div id="menu">
<% CallMenu 0 %>
</div>

 

Link to comment
Share on other sites

css :)

 

gömda per default

#menu ul {display:hidden;}

 

Sedan får du med javascript eller en class/id på bodyn bestämma vad som skall vara öppet eller inte

body.about #menu ul#about {display: block;} 

 

Dock får du sätta class och id till de UL som du loopar ut.

 

learn by trial and error :)

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...