Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Bak folders found


slipen

Recommended Posts

Hej, jag gjorde en scanning med FindAWF och i resultatet stod det;

 

Find AWF report by noahdfear ©2006

 

 

bak folders found

~~~~~~~~~~~

 

 

Duplicate files of bak directory contents

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

end of report

 

Hur kan jag ta reda på vart dessa filer finns så jag kan ta bort dom?

Jag har inte hittat några virus med varken Avast, Ad-Aware eller Avg och har inte heller några problem med internet eller något, det känns dock som det kan gå aningen sakta men det kan ju bero på annat.

 

Mvh V

 

Link to comment
Share on other sites

Skicka hit en HijackThis-logg så kan någon av experterna här kolla

den..

http://www.spychecker.com/program/hijackthis.html

Installera,starta,välj sedan Do a system scan and save a logfile

kopiera loggen som kommer upp...

 

Bifoga loggen på detta sätt:

 

Tryck på LOG-knappen i besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

Link to comment
Share on other sites

oki...

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:41:42, on 2009-02-15

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16791)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\TBPanel.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\ALCWZRD.EXE

C:\Program\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe

C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program\Delade filer\Teleca Shared\Generic.exe

C:\Program\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe

C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\iTunes\iTunes.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe

C:\Program\Windows Live Toolbar\msn_sl.exe

C:\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.com/0SEENUS/SAOS01?FORM=TOOLBR

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = local.,;*.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program\AVG\AVG8\avgssie.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:\Program\FlashFXP\IEFlash.dll

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Gainward] C:\WINDOWS\TBPanel.exe /A

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Genväg till egenskapssida för High Definition Audio] HDAudPropShortcut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Program\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: BankID säkerhetsprogram.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Open in new background tab - res://C:\Program\Windows Live Toolbar\Components\en-ww\msntabres.dll.mui/229?d371b2d52d234b589fb9ec6e9249e80b

O8 - Extra context menu item: Open in new foreground tab - res://C:\Program\Windows Live Toolbar\Components\en-ww\msntabres.dll.mui/230?d371b2d52d234b589fb9ec6e9249e80b

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {001EE746-A1F9-460E-80AD-269E088D6A01} (Infotl Control) - http://site.ebrary.com.lt.ltag.bibl.liu.se/lib/linkoping/support/plugins/ebraryRdr.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w3/pr01/resources/MSNPUpld.cab

O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} - http://www.eset.eu/OnlineScanner.cab

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

 

--

End of file - 7903 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Hej! Använd sökfunktionen i windows om du vill hitta alla BAK filer! Jag kan inte se nåt otrevligt i din Hijackthislogga! Ser däremot att du har Bonjour installerat,detta är ett program som man får på köpet med itunes och Quicktime( har en förmåga att ställa till med trassel så används det inte så avinstallera detta program i Lägg Till/ Ta Bort program)

Mvh laston

 

[inlägget ändrat 2009-02-15 23:22:24 av Laston]

Link to comment
Share on other sites

FindAWF är ett program som används vid viss typ av infektion. Enligt den logg du har klistrat in så har du inte den typen av infektion eftersom inga mappar och filer är listade.

 

Link to comment
Share on other sites

Tack för poängen! :)

 

Du skrev att du hade använgt Ad-aware, det programmet är inte särskilt effektivt mot de skadliga program som är vanliga nu för tiden. Här kan du läsa mina vanliga råd för en säkrare dator, men det är så klart viktigt att man använder sitt förnuft också.

http://ceblstockholm.googlepages.com/home

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...