Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Länk till msn


lizzy_lini

Recommended Posts

Har en kompis som öppnade en länk han fick via msn. Avast varnade sen för ngt. Jag fick själv ett meddelande från honom. Öppnade däremot inte länken. (Det är väl ingen fara då?)

 

Har kört Mbam, som inte hittade ngt.

Bifogar en hijackthis log.

 

Fick fel logg, skickar en ny sen.

[inlägget ändrat 2009-02-13 08:55:01 av lizzy_lini]

Link to comment
Share on other sites

Jag fick själv ett meddelande från honom. Öppnade däremot inte länken. (Det är väl ingen fara då?)
Det stämmer att då blir ju inte datorn smittad.

 

Link to comment
Share on other sites

Här kommer loggen. Han körde ej som administratör, så det blev ingen logg. Bara en gammal.

 

 

 

[log]Scan saved at 09:44:40, on 2009-02-13

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\SYSTEM32\taskeng.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\vsnp2uvc.exe

C:\Program Files\Lenovo\NPDIRECT\tpfnf7sp.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Lenovo\PM Driver\PMHandler.exe

C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\TpWAudAp.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\scheduler_proxy.exe

C:\Program Files\Lenovo\LenovoCare\LPMGR.EXE

C:\Program Files\Lenovo\AwayTask\AwaySch.EXE

C:\Program Files\Lenovo Multimedia Center\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\ThinkVantage\AMSG\Amsg.exe

C:\Program Files\Pure Networks\Network Magic\nmapp.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACTray.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACWLIcon.exe

C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\cssauth.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

C:\Windows\System32\igfxtray.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkIcon.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\BtStackServer.exe

C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_tray.exe

C:\Program Files\Huawei technologies\Tele2 Mobile Connect\Tele2 Mobile Connect.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEUser.exe

C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbarUser.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10a.exe

C:\Program Files\B2BPOKER\StingBet\Client.exe

C:\Program Files\B2BPOKER\StingBet\jre\bin\javaw.exe

C:\Poker Application\Absolute Poker\mainclient.exe

C:\Poker Application\Absolute Poker\aphh.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://lenovo.live.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://svenskaspel.se/p4.aspx?pageid=3

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.8.7.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - (no file)

O2 - BHO: jZip Webmail plugin - {647FD14A-C4F1-46F4-8FC3-0B40F54226F7} - C:\Program Files\jZip\WebmailPlugin.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.0.926.3450\swg.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_219B3E1547538286.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: CPwmIEBrowserHelper Object - {F040E541-A427-4CF7-85D8-75E3E0F476C5} - C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_ie_com.dll

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [snp2uvc] C:\Windows\vsnp2uvc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TPFNF7] C:\Program Files\Lenovo\NPDIRECT\TPFNF7SP.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PMHandler] C:\PROGRA~1\Lenovo\PMDRIV~1\PMHandler.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TPWAUDAP] C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\TpWAudAp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LenovoOobeOffers] c:\SWTOOLS\LenovoWelcome\LenovoOobeOffers.exe /filePath="c:\swshare\firstrun.txt"

O4 - HKLM\..\Run: [TVT Scheduler Proxy] C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\scheduler_proxy.exe

O4 - HKLM\..\Run: [FingerPrintSoftware] "C:\Program Files\Lenovo Fingerprint Software\fpapp.exe" \s

O4 - HKLM\..\Run: [LPManager] C:\PROGRA~1\Lenovo\LENOVO~2\LPMGR.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DiskeeperSystray] "C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkIcon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AwaySch] C:\Program Files\Lenovo\AwayTask\AwaySch.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CameraApplicationLauncher] C:\Program Files\Lenovo\Camera Center\bin\CameraApplicationLaunchpadLauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [intuit Financial Center] c:\Program Files\Intuit\QuickBooks Financial Center\exe\entice.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\Lenovo Multimedia Center\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\Lenovo Multimedia Center\PowerDVD\Language\Language.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AMSG] C:\Program Files\ThinkVantage\AMSG\Amsg.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [nmapp] "C:\Program Files\Pure Networks\Network Magic\nmapp.exe" -autorun -nosplash

O4 - HKLM\..\Run: [ACTray] C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ACWLIcon] C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACWLIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [cssauth] "C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\cssauth.exe" silent

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [bitComet] "C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O4 - Global Startup: Bluetooth.lnk = ?

O4 - Global Startup: LenovoRegistration.lnk = C:\SWTOOLS\LenovoWelcome\LenovoRegistration.cmd

O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Skicka bild till &Bluetooth-enhet... - C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: Skicka sida till &Bluetooth-enhet... - C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: (no name) - {0045D4BC-5189-4b67-969C-83BB1906C421} - C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_ie_com.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ThinkVantage Password Manager... - {0045D4BC-5189-4b67-969C-83BB1906C421} - C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_ie_com.dll

O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program Files\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Unibet Poker - {C53BFCFC-7A54-4627-AEBA-2CD4871FCA97} - C:\Microgaming\Poker\UnibetpokerMPP\MPPoker.exe

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.8.7.dll/206 (file missing)

O9 - Extra button: Play Poker - {00000000-0000-0000-0000-000000000000} - C:\MicroGaming\Poker\PokerShareMPP\MPPoker.exe (HKCU)

O9 - Extra button: Absolute Poker - {13C1DBF6-7535-495c-91F6-8C13714ED485} - C:\Users\Thomas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Absolute Poker\Absolute Poker.lnk (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Absolute Poker - {13C1DBF6-7535-495c-91F6-8C13714ED485} - C:\Users\Thomas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Absolute Poker\Absolute Poker.lnk (HKCU)

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{090C45DA-319E-4476-BCF5-6B43F1E39170}: NameServer = 130.244.127.161 130.244.127.169

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{090C45DA-319E-4476-BCF5-6B43F1E39170}: NameServer = 130.244.127.161 130.244.127.169

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Ac Profile Manager Service (AcPrfMgrSvc) - Lenovo - C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcPrfMgrSvc.exe

O23 - Service: Access Connections Main Service (AcSvc) - Lenovo - C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcSvc.exe

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: DDNIService - Digital Delivery Networks, Inc. - C:\Program Files\DDNI\DIBS\DDNIService.exe

O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: Fn+F5 Service (FNF5SVC) - Lenovo. - C:\Program Files\LENOVO\HOTKEY\FNF5SVC.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: IPS Core Service (IPSSVC) - Lenovo Group Limited - C:\Windows\system32\IPSSVC.EXE

O23 - Service: Pure Networks Net2Go Service (nmraapache) - Pure Networks, Inc. - C:\Program Files\Pure Networks\Network Magic\WebServer\bin\nmraapache.exe

O23 - Service: Pure Networks Network Magic Service (nmservice) - Pure Networks, Inc. - C:\Program Files\Pure Networks\Network Magic\nmsrvc.exe

O23 - Service: PMSveH - Lenovo - C:\Program Files\Lenovo\PM Driver\PMSveH.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: System Update (SUService) - Lenovo Group Limited - c:\Program Files\Lenovo\System Update\SUService.exe

O23 - Service: ThinkVantage Registry Monitor Service - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Common Files\Lenovo\tvt_reg_monitor_svc.exe

O23 - Service: On Screen Display (TPHKSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\LENOVO\HOTKEY\TPHKSVC.exe

O23 - Service: TSS Core Service (TSSCoreService) - IBM - C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvttcsd.exe

O23 - Service: TVT Backup Protection Service - Unknown owner - C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrpservice.exe

O23 - Service: TVT Backup Service - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrservice.exe

O23 - Service: TVT Scheduler - Lenovo Group Limited - c:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\tvtsched.exe

 

--

End of file - 15305 bytes

 

 

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Byta lösenord sedan kan ju vara bra men MSN behöver inte installeras om.

 

Syns inget i loggen, men kolla med det här:

Ladda ner MSNFix till Skrivbordet.

http://sosvirus.changelog.fr/MSNFix.zip

Starta om datorn i felsäkert läge (tryck F8 upprepade gånger under uppstarten och välj felsäkert läge i menyn).

Packa upp filen så att en ny mapp skapas.

Öppna den nya mappen och starta MSNFix.bat genom att dubbelklicka på den (XP), högerklicka och välja Kör som administratör (Vista).

Välj språk genom att trycka på motsvarande bokstav och sedan Enter.

Tryck R och Enter för att starta skanningen.

Om något hittas så tryck på valfri tangent för att starta borttagningen.

Ibland så kommer det upp ett meddelande om att starta om datorn, gör det i så fall.

Klistra in loggen som kommer upp i ditt svar här.

Om den inte kommer upp så hittar du den i den i C:\Windows och den heter msnfix.txt.

 

Link to comment
Share on other sites

Hoppar in i tråden:

Kanske inte "värre" än //eforum.idg.se/viewmsg.asp?EntriesId=1109992

 

Alltså att det inte är din dator som är infekterad utan en illasinnad sida som använder dina uppgifter?

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...