Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Blåskärm vid normal start - funkar bra i felsäkert läge


peppe99

Recommended Posts

Hej,

 

som familjens datasupport (säger inte mycket dock!) har nu broderns dator hamnat på skrivbordet och jag har efter mycket jobb inte lyckats identifiera felet så nu slänger jag ut frågan här för att se om någon känner igen detta alt. vet vad som behöver göras.

 

När man startar datorn, som har Vista 32bit, ser man windows-laddnings-stapeln rullandes som vanligt längst ned på skärmen men sedan blir det svart en liten stund följt av en blåskärm. Tyvärr kan man inte se vad som står på den då den är alldeles 'blurrig'. Datorn bootar om av sig själv efter att den dumpat diverse fel osv och sedan får man välja hur man vill starta (dvs det vanliga med 'normalt', 'senaste fungerande..', 'felsäkert med nätverk', osv). Om man där väljer vilken som helst av de felsäkra funkar allting och man kommer in medan de andra (vanlig och senaste fungerande) resulterar i blåskärm igen.

 

Jag har kört en del olika tester/skannat vilket alla resulterade i noll hittade fel:

- Kört återställning till en punkt ca. 1.5 månad INNAN problemen började

- Skannat med Norton AntiVirus

- Uppdaterat drivrutiner

- Kört chkdsk/f

- Kört memtest

 

Skickar även med felmeddelandet man får då man kommer in i felsäkert läge (se log nedan, hoppas jag gör rätt), är en .txt och en .xml.

 

Blir sjukt tacksam om någon kan hjälpa med detta, börjar känna mig lätt förtvivlad faktiskt.

[log]

Windows NT Version 6.0 Build: 6001 Service Pack 1

਍倀爀漀搀甀挀琀 ⠀ 砀㌀⤀㨀 圀椀渀搀漀眀猀 嘀椀猀琀愀 ⠀吀䴀⤀ 䠀漀洀攀 倀爀攀洀椀甀洀ഀഀ

Edition: HomePremium

਍䈀甀椀氀搀匀琀爀椀渀最㨀 㘀  ㄀⸀㄀㠀㄀㐀㔀⸀砀㠀㘀昀爀攀⸀瘀椀猀琀愀猀瀀㄀开最搀爀⸀ 㠀 㤀㄀㜀ⴀ㄀㘀㄀㈀ഀഀ

Flavor: Multiprocessor Free

਍䄀爀挀栀椀琀攀挀琀甀爀攀㨀 堀㠀㘀ഀഀ

LCID: 1053[/log]

[log]

<?xml version="1.0" encoding="Unicode" ?>

- <SYSTEMINFO>

- <SYSTEM>

<OSNAME>Windows Vista Home Premium Home Edition</OSNAME>

<OSVER>6.0.6001 1.0</OSVER>

<OSLANGUAGE>1053</OSLANGUAGE>

<ARCHITECTURE>0</ARCHITECTURE>

<PRODUCTTYPE>3</PRODUCTTYPE>

</SYSTEM>

<MEMORYDIAGNOSTIC />

- <DEVICES>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>AMD K8-processor</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>ACPI\AuthenticAMD_-_x86_Family_15_Model_75</HARDWAREID>

<SERVICE>AmdK8</SERVICE>

<DRIVER>amdk8.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>AMD K8-processor</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>ACPI\AuthenticAMD_-_x86_Family_15_Model_75</HARDWAREID>

<SERVICE>AmdK8</SERVICE>

<DRIVER>amdk8.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Intel® Quick Resume Technology® Driver</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>ACPI\AWY0001</HARDWAREID>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>ACPI Fixed Feature Button</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>ACPI\FixedButton</HARDWAREID>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Programmable interrupt controller</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>ACPI\PNP0000</HARDWAREID>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>System timer</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>ACPI\PNP0100</HARDWAREID>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Direct memory access controller</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>ACPI\PNP0200</HARDWAREID>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Standardtangentbord - PS/2</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>ACPI\PNP0303</HARDWAREID>

<SERVICE>i8042prt</SERVICE>

<DRIVER>i8042prt.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Skrivarport</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>ACPI\PNP0400</HARDWAREID>

<SERVICE>Parport</SERVICE>

<DRIVER>parport.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Kommunikationsport</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>ACPI\PNP0501</HARDWAREID>

<SERVICE>Serial</SERVICE>

<DRIVER>serial.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Inbyggd IR-enhet</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>ACPI\PNP0510</HARDWAREID>

<SERVICE>irsir</SERVICE>

<DRIVER>irsir.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Standarddiskettstyrenhet</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>ACPI\PNP0700</HARDWAREID>

<SERVICE>fdc</SERVICE>

<DRIVER>fdc.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>System speaker</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>ACPI\PNP0800</HARDWAREID>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>PCI bus</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>ACPI\PNP0A03</HARDWAREID>

<SERVICE>pci</SERVICE>

<DRIVER>pci.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>System CMOS/real time clock</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>ACPI\PNP0B00</HARDWAREID>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>System board</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>ACPI\PNP0C01</HARDWAREID>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Motherboard resources</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>ACPI\PNP0C02</HARDWAREID>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Motherboard resources</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>ACPI\PNP0C02</HARDWAREID>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Motherboard resources</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>ACPI\PNP0C02</HARDWAREID>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Motherboard resources</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>ACPI\PNP0C02</HARDWAREID>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Numeric data processor</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>ACPI\PNP0C04</HARDWAREID>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>ACPI Power Button</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>ACPI\PNP0C0C</HARDWAREID>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Microsoft ACPI-Compliant System</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>ACPI_HAL\PNP0C08</HARDWAREID>

<SERVICE>ACPI</SERVICE>

<DRIVER>acpi.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Diskettenhet</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>FDC\GENERIC_FLOPPY_DRIVE</HARDWAREID>

<SERVICE>flpydisk</SERVICE>

<DRIVER>flpydisk.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Realtek High Definition Audio</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0883&SUBSYS_1462F603&REV_1000</HARDWAREID>

<SERVICE>IntcAzAudAddService</SERVICE>

<DRIVER>RTKVHDA.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>CD-ROM-enhet</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>IDE\CdRomOptiarc_DVD_RW_AD-5170A_________________1.11____</HARDWAREID>

<SERVICE>cdrom</SERVICE>

<DRIVER>cdrom.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>AMD HyperTransport Configuration</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>PCI\VEN_1022&DEV_1100&SUBSYS_00000000&REV_00</HARDWAREID>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>AMD Address Map Configuration</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>PCI\VEN_1022&DEV_1101&SUBSYS_00000000&REV_00</HARDWAREID>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>AMD DRAM and HyperTransport Trace Mode Configuration</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>PCI\VEN_1022&DEV_1102&SUBSYS_00000000&REV_00</HARDWAREID>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>AMD Miscellaneous Configuration</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>PCI\VEN_1022&DEV_1103&SUBSYS_00000000&REV_00</HARDWAREID>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>PCI standard ISA bridge</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>PCI\VEN_10DE&DEV_0360&SUBSYS_72501462&REV_A2</HARDWAREID>

<SERVICE>msisadrv</SERVICE>

<DRIVER>msisadrv.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>NVIDIA nForce PCI System Management</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>PCI\VEN_10DE&DEV_0368&SUBSYS_72501462&REV_A2</HARDWAREID>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>PCI standard RAM Controller</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>PCI\VEN_10DE&DEV_0369&SUBSYS_72501462&REV_A1</HARDWAREID>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>PCI standard RAM Controller</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>PCI\VEN_10DE&DEV_036A&SUBSYS_72501462&REV_A2</HARDWAREID>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Standard OpenHCD USB Host Controller</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>PCI\VEN_10DE&DEV_036C&SUBSYS_72501462&REV_A1</HARDWAREID>

<SERVICE>usbohci</SERVICE>

<DRIVER>usbohci.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Standard Enhanced PCI to USB Host Controller</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>PCI\VEN_10DE&DEV_036D&SUBSYS_72501462&REV_A2</HARDWAREID>

<SERVICE>usbehci</SERVICE>

<DRIVER>usbehci.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Standard-Dual Channel PCI IDE-styrenhet</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>PCI\VEN_10DE&DEV_036E&SUBSYS_72501462&REV_A1</HARDWAREID>

<SERVICE>pciide</SERVICE>

<DRIVER>pciide.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>PCI standard PCI-to-PCI bridge</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>PCI\VEN_10DE&DEV_0370&SUBSYS_00000000&REV_A2</HARDWAREID>

<SERVICE>pci</SERVICE>

<DRIVER>pci.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>High Definition Audio-styrenhet</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>PCI\VEN_10DE&DEV_0371&SUBSYS_72501462&REV_A2</HARDWAREID>

<SERVICE>HDAudBus</SERVICE>

<DRIVER>HDAudBus.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>NVIDIA nForce Networking Controller</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>PCI\VEN_10DE&DEV_0373&SUBSYS_72501462&REV_A2</HARDWAREID>

<SERVICE>NVENETFD</SERVICE>

<DRIVER>nvmfdx32.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>NVIDIA nForce Networking Controller</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>PCI\VEN_10DE&DEV_0373&SUBSYS_72501462&REV_A2</HARDWAREID>

<SERVICE>NVENETFD</SERVICE>

<DRIVER>nvmfdx32.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>PCI standard PCI-to-PCI bridge</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>PCI\VEN_10DE&DEV_0374&SUBSYS_000010DE&REV_A2</HARDWAREID>

<SERVICE>pci</SERVICE>

<DRIVER>pci.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>PCI standard PCI-to-PCI bridge</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>PCI\VEN_10DE&DEV_0374&SUBSYS_000010DE&REV_A2</HARDWAREID>

<SERVICE>pci</SERVICE>

<DRIVER>pci.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>PCI standard PCI-to-PCI bridge</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>PCI\VEN_10DE&DEV_0375&SUBSYS_000010DE&REV_A2</HARDWAREID>

<SERVICE>pci</SERVICE>

<DRIVER>pci.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>PCI standard PCI-to-PCI bridge</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>PCI\VEN_10DE&DEV_0376&SUBSYS_000010DE&REV_A2</HARDWAREID>

<SERVICE>pci</SERVICE>

<DRIVER>pci.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>PCI standard PCI-to-PCI bridge</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>PCI\VEN_10DE&DEV_0377&SUBSYS_000010DE&REV_A2</HARDWAREID>

<SERVICE>pci</SERVICE>

<DRIVER>pci.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>PCI standard PCI-to-PCI bridge</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>PCI\VEN_10DE&DEV_0378&SUBSYS_000010DE&REV_A2</HARDWAREID>

<SERVICE>pci</SERVICE>

<DRIVER>pci.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>NVIDIA nForce Serial ATA Controller</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>PCI\VEN_10DE&DEV_037F&SUBSYS_72501462&REV_A2</HARDWAREID>

<SERVICE>nvstor32</SERVICE>

<DRIVER>nvstor32.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>NVIDIA nForce Serial ATA Controller</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>PCI\VEN_10DE&DEV_037F&SUBSYS_72501462&REV_A2</HARDWAREID>

<SERVICE>nvstor32</SERVICE>

<DRIVER>nvstor32.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>NVIDIA nForce Serial ATA Controller</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>PCI\VEN_10DE&DEV_037F&SUBSYS_72501462&REV_A2</HARDWAREID>

<SERVICE>nvstor32</SERVICE>

<DRIVER>nvstor32.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>NVIDIA GeForce 8500 GT</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>PCI\VEN_10DE&DEV_0421&SUBSYS_82451043&REV_A1</HARDWAREID>

<SERVICE>nvlddmkm</SERVICE>

<DRIVER>nvlddmkm.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>IDE-kanal</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>10de-036e</HARDWAREID>

<SERVICE>atapi</SERVICE>

<DRIVER>atapi.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>IDE-kanal</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>10de-036e</HARDWAREID>

<SERVICE>atapi</SERVICE>

<DRIVER>atapi.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Microsoft 6to4 Adapter</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>*6to4mp</HARDWAREID>

<SERVICE>tunnel</SERVICE>

<DRIVER>tunnel.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Microsoft 6to4 Adapter</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>*6to4mp</HARDWAREID>

<SERVICE>tunnel</SERVICE>

<DRIVER>tunnel.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Microsoft 6to4 Adapter</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>*6to4mp</HARDWAREID>

<SERVICE>tunnel</SERVICE>

<DRIVER>tunnel.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Microsoft 6to4 Adapter</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>*6to4mp</HARDWAREID>

<SERVICE>tunnel</SERVICE>

<DRIVER>tunnel.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Microsoft 6to4 Adapter</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>*6to4mp</HARDWAREID>

<SERVICE>tunnel</SERVICE>

<DRIVER>tunnel.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Microsoft 6to4 Adapter</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>*6to4mp</HARDWAREID>

<SERVICE>tunnel</SERVICE>

<DRIVER>tunnel.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Microsoft 6to4 Adapter</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>*6to4mp</HARDWAREID>

<SERVICE>tunnel</SERVICE>

<DRIVER>tunnel.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Microsoft ISATAP Adapter</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>*ISATAP</HARDWAREID>

<SERVICE>tunnel</SERVICE>

<DRIVER>tunnel.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Microsoft ISATAP Adapter</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>*ISATAP</HARDWAREID>

<SERVICE>tunnel</SERVICE>

<DRIVER>tunnel.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Microsoft ISATAP Adapter</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>*ISATAP</HARDWAREID>

<SERVICE>tunnel</SERVICE>

<DRIVER>tunnel.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Microsoft Tun Miniport Adapter</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>*TUNMP</HARDWAREID>

<SERVICE>tunmp</SERVICE>

<DRIVER>tunmp.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>ACPI x86-based PC</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>acpiapic</HARDWAREID>

<SERVICE>\Driver\ACPI_HAL</SERVICE>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Microsoft iSCSI Initiator</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>ROOT\iSCSIPrt</HARDWAREID>

<SERVICE>iScsiPrt</SERVICE>

<DRIVER>msiscsi.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>ASUSTeK Virtual Capture Device</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>ASUSVRCENUM</HARDWAREID>

<SERVICE>ASUSVRC</SERVICE>

<DRIVER>AsusVRC.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>WAN Miniport (L2TP)</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>ms_l2tpminiport</HARDWAREID>

<SERVICE>Rasl2tp</SERVICE>

<DRIVER>rasl2tp.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>WAN Miniport (Network Monitor)</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>ms_ndiswanbh</HARDWAREID>

<SERVICE>NdisWan</SERVICE>

<DRIVER>ndiswan.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>WAN Miniport (IP)</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>ms_ndiswanip</HARDWAREID>

<SERVICE>NdisWan</SERVICE>

<DRIVER>ndiswan.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>WAN Miniport (IPv6)</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>ms_ndiswanipv6</HARDWAREID>

<SERVICE>NdisWan</SERVICE>

<DRIVER>ndiswan.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>WAN Miniport (PPPOE)</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>ms_pppoeminiport</HARDWAREID>

<SERVICE>RasPppoe</SERVICE>

<DRIVER>raspppoe.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>WAN Miniport (PPTP)</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>ms_pptpminiport</HARDWAREID>

<SERVICE>PptpMiniport</SERVICE>

<DRIVER>raspptp.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>WAN Miniport (SSTP)</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>ms_sstpminiport</HARDWAREID>

<SERVICE>RasSstp</SERVICE>

<DRIVER>rassstp.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Terminal Server Keyboard Driver</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>ROOT\RDP_KBD</HARDWAREID>

<SERVICE>TermDD</SERVICE>

<DRIVER>termdd.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Terminal Server Mouse Driver</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>ROOT\RDP_MOU</HARDWAREID>

<SERVICE>TermDD</SERVICE>

<DRIVER>termdd.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Plug and Play Software Device Enumerator</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>root\swenum</HARDWAREID>

<SERVICE>swenum</SERVICE>

<DRIVER>swenum.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Microsoft System Management BIOS Driver</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>root\mssmbios</HARDWAREID>

<SERVICE>mssmbios</SERVICE>

<DRIVER>mssmbios.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>UMBus Root Bus Enumerator</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>root\umbus</HARDWAREID>

<SERVICE>umbus</SERVICE>

<DRIVER>umbus.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Volume Manager</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>ROOT\VOLMGR</HARDWAREID>

<SERVICE>volmgr</SERVICE>

<DRIVER>volmgr.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Diskenhet</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>SCSI\DiskSAMSUNG_HD160HJ_________BF10</HARDWAREID>

<SERVICE>disk</SERVICE>

<DRIVER>disk.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Allmän volym</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>STORAGE\Volume</HARDWAREID>

<SERVICE>volsnap</SERVICE>

<DRIVER>volsnap.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Allmän volym</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>STORAGE\Volume</HARDWAREID>

<SERVICE>volsnap</SERVICE>

<DRIVER>volsnap.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Skuggkopia av allmän volym</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>STORAGE\VolumeSnapshot</HARDWAREID>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Skuggkopia av allmän volym</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>STORAGE\VolumeSnapshot</HARDWAREID>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Skuggkopia av allmän volym</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>STORAGE\VolumeSnapshot</HARDWAREID>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Skuggkopia av allmän volym</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>STORAGE\VolumeSnapshot</HARDWAREID>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Skuggkopia av allmän volym</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>STORAGE\VolumeSnapshot</HARDWAREID>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Skuggkopia av allmän volym</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>STORAGE\VolumeSnapshot</HARDWAREID>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Skuggkopia av allmän volym</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>STORAGE\VolumeSnapshot</HARDWAREID>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Skuggkopia av allmän volym</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>STORAGE\VolumeSnapshot</HARDWAREID>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Skuggkopia av allmän volym</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>STORAGE\VolumeSnapshot</HARDWAREID>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Skuggkopia av allmän volym</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>STORAGE\VolumeSnapshot</HARDWAREID>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Skuggkopia av allmän volym</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>STORAGE\VolumeSnapshot</HARDWAREID>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Skuggkopia av allmän volym</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>STORAGE\VolumeSnapshot</HARDWAREID>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>USB-rotnav (hub)</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>USB\ROOT_HUB&VID10DE&PID036C&REV00A1</HARDWAREID>

<SERVICE>usbhub</SERVICE>

<DRIVER>usbhub.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>USB-rotnav (hub)</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>USB\ROOT_HUB20&VID10DE&PID036D&REV00A2</HARDWAREID>

<SERVICE>usbhub</SERVICE>

<DRIVER>usbhub.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Gaming Keyboard</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>USB\VID_046D&PID_C221&REV_0190</HARDWAREID>

<SERVICE>usbccgp</SERVICE>

<DRIVER>usbccgp.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Gaming Keyboard</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>USB\VID_046D&PID_C221&REV_0190&MI_00</HARDWAREID>

<SERVICE>HidUsb</SERVICE>

<DRIVER>hidusb.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Gaming Keyboard</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>USB\VID_046D&PID_C221&REV_0190&MI_01</HARDWAREID>

<SERVICE>HidUsb</SERVICE>

<DRIVER>hidusb.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>Allmänt USB-nav (hub)</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>USB\VID_046D&PID_C223&REV_0171</HARDWAREID>

<SERVICE>usbhub</SERVICE>

<DRIVER>usbhub.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>G11 Keyboard</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>USB\VID_046D&PID_C225&REV_0171</HARDWAREID>

<SERVICE>HidUsb</SERVICE>

<DRIVER>hidusb.sys</DRIVER>

</DEVICE>

- <DEVICE>

<DESCRIPTION>USB HID (Human Interface Device)</DESCRIPTION>

<HARDWAREID>USB\VID_04B4&PID_1220&REV_0100</HARDWAREID>

<SERVICE>HidUsb</SERVICE>

<DRIVER>hidusb.sys</DRIVER>

</DEVICE>

</DEVICES>

- <DRIVERS>

- <DRIVER>

<FILENAME>1394bus.sys</FILENAME>

<FILESIZE>53376</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 08:55:12</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6000.16386</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>c8b97daa4e17ca76945e0e8c8a1b2dd4</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>acpi.sys</FILENAME>

<FILESIZE>266808</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:09:06</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Operativsystemet Microsoft® Windows®</PRODUCTNAME>

<HASH>1ce603d6cf2b84973798967780672a68</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>adp94xx.sys</FILENAME>

<FILESIZE>420968</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 07:36:43</CREATIONDATE>

<VERSION>1.6.6.0</VERSION>

<MANUFACTURER>Adaptec, Inc.</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Adaptec Windows LH SAS/SATA Family Storport Driver</PRODUCTNAME>

<HASH>91700dfd098b0860e2cb87efe4148abe</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>adpahci.sys</FILENAME>

<FILESIZE>297576</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 07:36:43</CREATIONDATE>

<VERSION>1.6.6.0</VERSION>

<MANUFACTURER>Adaptec, Inc.</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Adaptec Windows Server 2003 SATA Family Storport Driver</PRODUCTNAME>

<HASH>f2132e5a49f77b1aab5765ebb312f13d</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>adpu160m.sys</FILENAME>

<FILESIZE>98408</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 07:36:43</CREATIONDATE>

<VERSION>6.4.645.100</VERSION>

<MANUFACTURER>Adaptec, Inc.</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Adaptec LH x86 Ultra160 Family Driver</PRODUCTNAME>

<HASH>0b2e1403cf874e2d171b3ed96958f1a2</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>adpu320.sys</FILENAME>

<FILESIZE>147048</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 07:36:43</CREATIONDATE>

<VERSION>7.1.0.0</VERSION>

<MANUFACTURER>Adaptec, Inc.</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Adaptec Windows Ultra320 Family Driver</PRODUCTNAME>

<HASH>b3ac3af888e6aad088a8f53faa129537</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>afd.sys</FILENAME>

<FILESIZE>273920</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:08:51</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Operativsystemet Microsoft® Windows®</PRODUCTNAME>

<HASH>b5631f1ffd60586bff518da21d1e1e55</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>AGP440.sys</FILENAME>

<FILESIZE>53864</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 08:35:06</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6000.16386</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Operativsystemet Microsoft® Windows®</PRODUCTNAME>

<HASH>0037f75f58fe172e347fd905484f4170</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>aliide.sys</FILENAME>

<FILESIZE>14952</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 08:51:35</CREATIONDATE>

<VERSION>1.2.0.0</VERSION>

<MANUFACTURER>Acer Laboratories Inc.</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>ALi mini IDE Driver</PRODUCTNAME>

<HASH>4b1c4bb0e64e7c30afb9950b7dfdade9</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>AMDAGP.SYS</FILENAME>

<FILESIZE>54888</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 08:35:06</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6000.16386</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Operativsystemet Microsoft® Windows®</PRODUCTNAME>

<HASH>6890801f9568f0e8ba11273edbf59b92</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>amdide.sys</FILENAME>

<FILESIZE>15464</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 08:51:36</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6000.16386</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Operativsystemet Microsoft® Windows®</PRODUCTNAME>

<HASH>39feaa693f54f3890d3a4edf04635c8b</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>amdk7.sys</FILENAME>

<FILESIZE>38912</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 08:30:18</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6000.16386</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>54de31ae0a0e1aec5c7c782f1cc3c998</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>amdk8.sys</FILENAME>

<FILESIZE>44032</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:07:52</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>c39dc3d318e30553f48b994fd99e30ef</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>arc.sys</FILENAME>

<FILESIZE>67688</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 07:36:44</CREATIONDATE>

<VERSION>5.1.0.6789</VERSION>

<MANUFACTURER>Adaptec, Inc.</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Adaptec RAID Controller</PRODUCTNAME>

<HASH>ad730cc7143badfef77b16f6dd8ace77</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>arcsas.sys</FILENAME>

<FILESIZE>67688</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 07:36:44</CREATIONDATE>

<VERSION>5.1.0.6790</VERSION>

<MANUFACTURER>Adaptec, Inc.</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Adaptec RAID Controller</PRODUCTNAME>

<HASH>e1a0bb2ede2038256190204b178c01b0</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>asusgsb.sys</FILENAME>

<FILESIZE>13184</FILESIZE>

<CREATIONDATE>07-09-2007 21:11:46</CREATIONDATE>

<VERSION>7.14.10.300</VERSION>

<MANUFACTURER>ASUSTeK Computer Inc.</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>ASUS Virtual Video Capture Device Driver</PRODUCTNAME>

<HASH>c5e3f8b1e0462f0fef728e48f51441e6</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>AsusVRC.sys</FILENAME>

<FILESIZE>18432</FILESIZE>

<CREATIONDATE>01-29-2007 15:12:52</CREATIONDATE>

<VERSION>1.0.0.7</VERSION>

<MANUFACTURER>ASUSTeK COMPUTER INC.</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows NT® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>21001ebff01fb82c59f166452a8c17bc</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>asyncmac.sys</FILENAME>

<FILESIZE>17408</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:57</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>70675fa10d46ac16695c906abe326957</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>atapi.sys</FILENAME>

<FILESIZE>21560</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:07:31</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>eea2583568b5916bd53f51cc8893927c</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>ataport.sys</FILENAME>

<FILESIZE>110136</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:08:04</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>a74829ddf7bc5be36b56bbfda8862970</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>battc.sys</FILENAME>

<FILESIZE>25192</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 08:35:00</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6000.16386</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>003cfe5a160a0232fc404f1305f92709</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>bdasup.sys</FILENAME>

<FILESIZE>12288</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:24</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>e0fa6f0fe6068f36bf08dd767f13343c</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>beep.sys</FILENAME>

<FILESIZE>6144</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:22</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>1296f439bc6256372922e35ee8bd8f51</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>bowser.sys</FILENAME>

<FILESIZE>69632</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:46</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>c30e0a936ad60d05b565b87ed0712cec</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>BrFiltLo.sys</FILENAME>

<FILESIZE>13568</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 09:38:56</CREATIONDATE>

<VERSION>1.10.0.2</VERSION>

<MANUFACTURER>Brother Industries, Ltd.</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>RemovableDisk</PRODUCTNAME>

<HASH>0eba7b06580fddcf72367478aca33b36</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>BrFiltUp.sys</FILENAME>

<FILESIZE>5248</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 09:37:24</CREATIONDATE>

<VERSION>1.4.0.1</VERSION>

<MANUFACTURER>Brother Industries, Ltd.</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>RemovableDisk</PRODUCTNAME>

<HASH>e8ac08369c1201b40d63461a40dd386d</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>bridge.sys</FILENAME>

<FILESIZE>93696</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:06:33</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>4590c9314e599285f4ac0842a6b97d12</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>BrSerId.sys</FILENAME>

<FILESIZE>71808</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 09:22:06</CREATIONDATE>

<VERSION>1.0.1.6</VERSION>

<MANUFACTURER>Brother Industries Ltd.</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Operativsystemet Microsoft® Windows®</PRODUCTNAME>

<HASH>6525dd5c3b4998a4999e628ddd7c4a6c</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>BrSerWdm.sys</FILENAME>

<FILESIZE>62336</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 09:36:51</CREATIONDATE>

<VERSION>1.0.0.20</VERSION>

<MANUFACTURER>Brother Industries Ltd.</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Brother MFL Pro</PRODUCTNAME>

<HASH>ff0ee64c1290c47b8065f0cfc1b85799</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>BrUsbMdm.sys</FILENAME>

<FILESIZE>12160</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 09:37:31</CREATIONDATE>

<VERSION>1.0.0.12</VERSION>

<MANUFACTURER>Brother Industries Ltd.</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>ebb893ee713b5e7e686dd0e595470d37</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>BrUsbSer.sys</FILENAME>

<FILESIZE>11904</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 09:38:00</CREATIONDATE>

<VERSION>1.0.1.3</VERSION>

<MANUFACTURER>Brother Industries Ltd.</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>8475e3bd7e7cc0d8b92278b271d7a504</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>bthmodem.sys</FILENAME>

<FILESIZE>39936</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 08:55:23</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6000.16386</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>75fa183157e394809db80a864c89836a</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>cdfs.sys</FILENAME>

<FILESIZE>70144</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:07:12</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>b6a2f95aa6ef930216d3d61edf1dadda</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>cdrom.sys</FILENAME>

<FILESIZE>67072</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:57</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>bdfa7acb57a5c8e0abcc21b93acb6fae</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>circlass.sys</FILENAME>

<FILESIZE>35328</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 08:55:08</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6000.16386</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>ebd73808daa1713a87d69a781d5d126d</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>Classpnp.sys</FILENAME>

<FILESIZE>127544</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:08:13</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>a13645ca899fd453f03ae844d3060f61</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>cmdide.sys</FILENAME>

<FILESIZE>16488</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 08:51:35</CREATIONDATE>

<VERSION>2.0.7.0</VERSION>

<MANUFACTURER>CMD Technology, Inc.</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>d45bea66c989c22e178fbfd12e9b04f8</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>compbatt.sys</FILENAME>

<FILESIZE>18280</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 08:35:03</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6000.16386</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>b724850bf08c9d852f164f6e26db3cb3</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>crashdmp.sys</FILENAME>

<FILESIZE>36408</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:07:29</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>bcc92f39356346a87062324408173fa1</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>crcdisk.sys</FILENAME>

<FILESIZE>22632</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 08:52:27</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6000.16386</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>0938da0e6a7ec4b9baceef2f6c5e651d</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>crusoe.sys</FILENAME>

<FILESIZE>38912</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 08:30:18</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6000.16386</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>7b2f0cc96398f2f6e0713890214300b7</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>dfsc.sys</FILENAME>

<FILESIZE>75264</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:06:38</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>1db10614d110024a7591395bf1468503</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>disk.sys</FILENAME>

<FILESIZE>55352</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:07:29</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>621d73f7ca6a11bf43140b78c1eb4b73</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>Diskdump.sys</FILENAME>

<FILESIZE>19968</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:50</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>982122a8ed4cae1c3727dd2a0168da10</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>djsvs.sys</FILENAME>

<FILESIZE>71272</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 07:36:49</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.0.0</VERSION>

<MANUFACTURER>Adaptec, Inc.</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME />

<HASH>5fb400dee9d09d93df777fc812880acd</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>drmk.sys</FILENAME>

<FILESIZE>130048</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:39</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>4fa06ea0f991f5da0a25e2435ef9969b</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>drmkaud.sys</FILENAME>

<FILESIZE>5632</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:20</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>3fa483ce3e51f9ecc8539d86fabde0a8</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>Dumpata.sys</FILENAME>

<FILESIZE>29240</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:07:27</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>d7a523f76af2af930452eb44b026f8fc</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>dxapi.sys</FILENAME>

<FILESIZE>13312</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:22</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>550021e3c96482777792ebdc1aa7e19a</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>dxg.sys</FILENAME>

<FILESIZE>76288</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:34</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>b220b68d22c0fa03767d7b7ff6935311</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>dxgkrnl.sys</FILENAME>

<FILESIZE>625152</FILESIZE>

<CREATIONDATE>09-10-2008 08:01:26</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18114</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>f24281ba3e6e0d55e7fd7c9d7ee8de3b</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>E1G60I32.sys</FILENAME>

<FILESIZE>117760</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 10:25:17</CREATIONDATE>

<VERSION>8.1.37.2</VERSION>

<MANUFACTURER>Intel Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Intel® PRO/1000 Adapter</PRODUCTNAME>

<HASH>da2d827c8e4331532b5a37083a32f067</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>ecache.sys</FILENAME>

<FILESIZE>143416</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:09:09</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>a08ddb50dec2d2f817bf21d82e9fb028</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>EIO.sys</FILENAME>

<FILESIZE>12288</FILESIZE>

<CREATIONDATE>07-09-2007 21:11:48</CREATIONDATE>

<VERSION>1.9.4.0</VERSION>

<MANUFACTURER>ASUSTeK Computer Inc.</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>ASUS Kernel Mode Driver for NT</PRODUCTNAME>

<HASH>388fa9e1a8b6d8ed7777f20fcbd8dbb4</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>elxstor.sys</FILENAME>

<FILESIZE>316520</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 07:36:44</CREATIONDATE>

<VERSION>5.1.20.208</VERSION>

<MANUFACTURER>Emulex</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Emulex LightPulse Storport Miniport Driver</PRODUCTNAME>

<HASH>71610e9c08ee63cb4a0dc81d78c19263</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>exfat.sys</FILENAME>

<FILESIZE>136192</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:09:44</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>4f3bffbc21b0db9054de7b9ae8a720f3</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>fastfat.sys</FILENAME>

<FILESIZE>143360</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:07:48</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>f1403b541840d7016d81f7739c63b54f</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>fdc.sys</FILENAME>

<FILESIZE>25088</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:37</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>e5d2a6a5b6d3b377628a010a4e8d1c7e</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>fileinfo.sys</FILENAME>

<FILESIZE>58936</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:07:52</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>1995fbfbf04d78b2e996f1a1f1e55ac2</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>filetrace.sys</FILENAME>

<FILESIZE>27648</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:55</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>bda25830bb97789098cc76acd1dac55b</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>FlashSys.sys</FILENAME>

<FILESIZE>6912</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-01-2006 14:18:34</CREATIONDATE>

<VERSION>0.0.0.0</VERSION>

<MANUFACTURER />

<PRODUCTNAME />

<HASH>79b7cb5b4ec0519e5d2e8477638f8337</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>flpydisk.sys</FILENAME>

<FILESIZE>20480</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:43</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>2d705f413c674e560ebd7499a06170fb</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>fltMgr.sys</FILENAME>

<FILESIZE>192056</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:08:47</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Operativsystemet Microsoft® Windows®</PRODUCTNAME>

<HASH>3a9b0f880ba1e52a9757a8faf6e89d31</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>fs_rec.sys</FILENAME>

<FILESIZE>12800</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:56</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>8d0eede0f6a5da758c912731719a386e</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>FWPKCLNT.SYS</FILENAME>

<FILESIZE>101432</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:08:49</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>0084ee4e6eca630ab69d94ea11c13bc6</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>GAGP30KX.SYS</FILENAME>

<FILESIZE>58984</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 08:35:07</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6000.16386</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Operativsystemet Microsoft® Windows®</PRODUCTNAME>

<HASH>c7a927ef7501f043c9469d41a9183307</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>gm.dls</FILENAME>

<FILESIZE>3440660</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 06:43:30</CREATIONDATE>

<VERSION>0.0.0.0</VERSION>

<MANUFACTURER />

<PRODUCTNAME />

<HASH>57145f5f449624a10a357d64c982c6ea</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>gmreadme.txt</FILENAME>

<FILESIZE>646</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 06:43:31</CREATIONDATE>

<VERSION>0.0.0.0</VERSION>

<MANUFACTURER />

<PRODUCTNAME />

<HASH>297e8c4e4cfbce24aaede0c1f11bdff5</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>hdaudbus.sys</FILENAME>

<FILESIZE>53760</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:06:41</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.17036</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>af323d899afca7a412ffdef34f8a1c77</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>HdAudio.sys</FILENAME>

<FILESIZE>235520</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 10:25:43</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.5840.16387</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>049f143735fe21614f256fcbb469ca81</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>hidbth.sys</FILENAME>

<FILESIZE>29184</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 08:55:22</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6000.16386</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® operativsystem</PRODUCTNAME>

<HASH>0b37c9bfa2b91064acae65a2096d8232</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>hidclass.sys</FILENAME>

<FILESIZE>38912</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:43</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>ea074480caaa0bb04db81c0740c1c6bc</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>hidir.sys</FILENAME>

<FILESIZE>21504</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 08:55:01</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6000.16386</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>ada11574f29d7d0a4879b72103a0d662</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>hidparse.sys</FILENAME>

<FILESIZE>25472</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:21</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>2788e9aca9e587a366a050d2ea3185a6</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>hidusb.sys</FILENAME>

<FILESIZE>12288</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:23</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>4d524a855a2642256851ab2cff47f8b5</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>HpCISSs.sys</FILENAME>

<FILESIZE>37480</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 07:36:44</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.0.32</VERSION>

<MANUFACTURER>Hewlett-Packard Company</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Smart Array Storport Driver</PRODUCTNAME>

<HASH>673de2342b7dd337f6cc1d5d63534c21</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>http.sys</FILENAME>

<FILESIZE>401408</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:09:37</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Operativsystemet Microsoft® Windows®</PRODUCTNAME>

<HASH>5eb233e356a51000df0e26b009e367bf</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>i2omgmt.sys</FILENAME>

<FILESIZE>16488</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 08:52:25</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6000.16386</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>719d9c59378408066f24b38ee6ed09a3</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>i2omp.sys</FILENAME>

<FILESIZE>27752</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 08:51:37</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6000.16386</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>c7067ba0f8bdbc0e92e9f1df9b6e988a</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>i8042prt.sys</FILENAME>

<FILESIZE>54784</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:59</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Operativsystemet Microsoft® Windows®</PRODUCTNAME>

<HASH>805a9ee981323822a42be142e12bcd74</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>iaStorV.sys</FILENAME>

<FILESIZE>232040</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 07:36:44</CREATIONDATE>

<VERSION>6.2.0.1015</VERSION>

<MANUFACTURER>Intel Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Intel Matrix Storage Manager driver (base)</PRODUCTNAME>

<HASH>85691e62257c730901ec8e70d88161b7</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>iirsp.sys</FILENAME>

<FILESIZE>41576</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 07:36:44</CREATIONDATE>

<VERSION>5.4.22.0</VERSION>

<MANUFACTURER>Intel Corp./ICP vortex GmbH</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Intel/ICP Raid Storport Driver</PRODUCTNAME>

<HASH>09de537584c51c69b3b893981a036798</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>intelide.sys</FILENAME>

<FILESIZE>14952</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 08:51:36</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6000.16386</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>4df24a7edf900a818a16c188d84fd2bb</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>intelppm.sys</FILENAME>

<FILESIZE>39424</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 08:30:18</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6000.16386</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>1728f3993ddfc05e699217dc653ce4e5</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>ipfltdrv.sys</FILENAME>

<FILESIZE>47616</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:47</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>54a9b0b64e9e24f0f59fab1e7eb02e13</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>IPMIDrv.sys</FILENAME>

<FILESIZE>65536</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 08:42:03</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6000.16386</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Operativsystemet Microsoft® Windows®</PRODUCTNAME>

<HASH>51a3c4183ee1df2c048041815676e901</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>ipnat.sys</FILENAME>

<FILESIZE>100864</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:07:06</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>c854edb8bce01ba3142331523973f879</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>irda.sys</FILENAME>

<FILESIZE>95744</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:06:19</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>6dd3f8ff60a9dc64e1bb32bf047cd9cd</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>irenum.sys</FILENAME>

<FILESIZE>13312</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:27</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>b1e605348a71f8549bcd8fa169723ed9</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>irsir.sys</FILENAME>

<FILESIZE>20992</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:51</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>1b49084e137d16bffb21c90d598e1362</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>isapnp.sys</FILENAME>

<FILESIZE>47208</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 08:35:11</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6000.16386</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Operativsystemet Microsoft® Windows®</PRODUCTNAME>

<HASH>8a79360d516b2bc09f587969a931e7d6</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>iteatapi.sys</FILENAME>

<FILESIZE>35944</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 07:36:45</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.5492.0</VERSION>

<MANUFACTURER>Integrated Technology Express, Inc.</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>bf79ec5368e6de09e19d3265b206cd10</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>iteraid.sys</FILENAME>

<FILESIZE>35944</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 07:36:44</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.5492.0</VERSION>

<MANUFACTURER>Integrated Technology Express, Inc.</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>9453a78cbbd9dd6b29a5dc5569771ada</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>kbdclass.sys</FILENAME>

<FILESIZE>35384</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:07:21</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Operativsystemet Microsoft® Windows®</PRODUCTNAME>

<HASH>fa335e5f58398c24afd6fe5bf2b45074</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>kbdhid.sys</FILENAME>

<FILESIZE>15872</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:32</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Operativsystemet Microsoft® Windows®</PRODUCTNAME>

<HASH>de165bc15281e5949fb9ff4e8ad73651</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>ks.sys</FILENAME>

<FILESIZE>148992</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:07:18</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>6d127255819c36b91fc6ef8b1715fe2d</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>ksecdd.sys</FILENAME>

<FILESIZE>441400</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:09:29</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>adb7fe38803d080596dadc11689dda3b</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>lltdio.sys</FILENAME>

<FILESIZE>47104</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:48</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>37fe2d16cea6d52b0aae9dab6701c985</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>lsi_fc.sys</FILENAME>

<FILESIZE>65640</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 07:36:47</CREATIONDATE>

<VERSION>1.23.24.3</VERSION>

<MANUFACTURER>LSI Logic</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>2cc479c4ef6ce378aed647c8b127a214</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>lsi_sas.sys</FILENAME>

<FILESIZE>65640</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 07:36:46</CREATIONDATE>

<VERSION>1.23.24.3</VERSION>

<MANUFACTURER>LSI Logic</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>63948427194fd9d5e76be67e010aa18b</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>lsi_scsi.sys</FILENAME>

<FILESIZE>65640</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 07:36:46</CREATIONDATE>

<VERSION>1.23.24.3</VERSION>

<MANUFACTURER>LSI Logic</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>01d2cd9967224b8732f1dc68c64672d7</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>luafv.sys</FILENAME>

<FILESIZE>84480</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:07:18</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Operativsystemet Microsoft® Windows®</PRODUCTNAME>

<HASH>b31e2a6a5ac9734298ec354a0896946b</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>mcd.sys</FILENAME>

<FILESIZE>18944</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:27</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>9ccac62f27152c8a0a1e1ea61dc9aa89</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>megasas.sys</FILENAME>

<FILESIZE>28776</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 07:36:45</CREATIONDATE>

<VERSION>2.4.0.32</VERSION>

<MANUFACTURER>LSI Logic Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>MEGASAS Storport Driver for Windows Vista/Longhorn for x86</PRODUCTNAME>

<HASH>9b35f56f60ce08750ea68f33f16f41f0</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>modem.sys</FILENAME>

<FILESIZE>31744</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:40</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Operativsystemet Microsoft® Windows®</PRODUCTNAME>

<HASH>694e595a629601d17cd794d294c34734</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>monitor.sys</FILENAME>

<FILESIZE>41984</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:06:19</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>6b23e22a579ea56c00f5575064eb0b35</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>mouclass.sys</FILENAME>

<FILESIZE>34360</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:07:20</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Operativsystemet Microsoft® Windows®</PRODUCTNAME>

<HASH>94477918982f2460aa3b9b993cba600b</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>mouhid.sys</FILENAME>

<FILESIZE>15872</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:29</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Operativsystemet Microsoft® Windows®</PRODUCTNAME>

<HASH>ef4a90d6f7d54724e0dc6eb08cfc4b00</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>mountmgr.sys</FILENAME>

<FILESIZE>57400</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:07:59</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>ad3ae32e526035bf528a83aacdb00e33</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>mpio.sys</FILENAME>

<FILESIZE>78952</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 08:52:38</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6000.16386</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Operativsystemet Microsoft® Windows®</PRODUCTNAME>

<HASH>0473174724fb1cdf5e97afed98cecbed</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>mpsdrv.sys</FILENAME>

<FILESIZE>64000</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:42</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>ecdf8626f89e2bfebe6684dceb1ba6d4</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>Mraid35x.sys</FILENAME>

<FILESIZE>33384</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 07:36:45</CREATIONDATE>

<VERSION>6.50.2.32</VERSION>

<MANUFACTURER>LSI Logic Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>MegaRAID Miniport Driver for Windows Vista/Longhorn for x86</PRODUCTNAME>

<HASH>478fd063b4a5aae29a9b05b2fe87e25e</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>mrxdav.sys</FILENAME>

<FILESIZE>110080</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:07:32</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>99c8126f095ad6d7e0b095ecd7e66c1e</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>mrxsmb.sys</FILENAME>

<FILESIZE>105472</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:08:50</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>4fcb74138915f9302ec91a43994bd6a6</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>mrxsmb10.sys</FILENAME>

<FILESIZE>212480</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-12-2008 08:48:29</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18130</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>e22694207d6230a9c49b3b785c8bcaae</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>mrxsmb20.sys</FILENAME>

<FILESIZE>78848</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:09:05</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>4b3f73c64965c892008d031d7fd43ac2</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>msahci.sys</FILENAME>

<FILESIZE>23144</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 08:51:36</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6000.16386</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>896a28fc7f647faa118f0565120fd44a</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>msdsm.sys</FILENAME>

<FILESIZE>80488</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 08:52:40</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6000.16386</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>d4e8410b837a1bce2175745b1dddd005</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>msfs.sys</FILENAME>

<FILESIZE>22528</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:32</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>42e049a2b7d23c871be37dd149f215f4</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>MsftWdf_Kernel_01007_Inbox_Critical.Wdf</FILENAME>

<FILESIZE>3</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:08</CREATIONDATE>

<VERSION>0.0.0.0</VERSION>

<MANUFACTURER />

<PRODUCTNAME />

<HASH>764c16af46dd4f15edb05ecc5595b50c</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>Msft_User_WpdFs_01_00_00.Wdf</FILENAME>

<FILESIZE>0</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-26-2008 07:54:53</CREATIONDATE>

<VERSION>0.0.0.0</VERSION>

<MANUFACTURER />

<PRODUCTNAME />

<HASH />

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>msisadrv.sys</FILENAME>

<FILESIZE>16440</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:08:04</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>a925b5f2af7747d66d2a047e2de40b4a</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>msiscsi.sys</FILENAME>

<FILESIZE>181304</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:09:09</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>4106904ab3d9e338795a3db844fc6e71</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>mskssrv.sys</FILENAME>

<FILESIZE>8192</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:23</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>afcbe94fe0e826eae7fce4d2f2c4f06f</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>mspclock.sys</FILENAME>

<FILESIZE>5888</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:19</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>3cade9451312ed47829d9b3b2be7223e</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>mspqm.sys</FILENAME>

<FILESIZE>5504</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:19</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>eed80bf6407f023e70c2b9334037db72</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>msrpc.sys</FILENAME>

<FILESIZE>163384</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:07:38</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>dd9aa602aec094b91280fa2a87d7d836</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>mssmbios.sys</FILENAME>

<FILESIZE>31288</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:07:20</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>717f38377e31abc2d88ac49017edcc31</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>mstee.sys</FILENAME>

<FILESIZE>6016</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:20</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>96a25ca6460a47ba88f3db7c69bf9c95</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>mup.sys</FILENAME>

<FILESIZE>49720</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:08:09</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>2acbaf78113e95f07c826ea6c57e4e32</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>ndis.sys</FILENAME>

<FILESIZE>529464</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:09:43</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>685a7201545c04265f59c1d2a10ae674</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>ndistapi.sys</FILENAME>

<FILESIZE>20992</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:56</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>91cca43d7b515fa0a876dd7a0070a340</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>ndisuio.sys</FILENAME>

<FILESIZE>16896</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:41</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>68b42a554c52e444e164a82d983839f0</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>ndiswan.sys</FILENAME>

<FILESIZE>121344</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:08:06</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>f629356d0976d74e76297345ad856bf0</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>ndproxy.sys</FILENAME>

<FILESIZE>49664</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:06:50</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>0a78eee9e8876f4bf26e5f7904d7cb70</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>netbios.sys</FILENAME>

<FILESIZE>35840</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:40</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>87dccf359a140d883d16630fda4b833a</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>netbt.sys</FILENAME>

<FILESIZE>184320</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:07:13</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>0abccb8ba41249e06b469f68b857aa07</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>netio.sys</FILENAME>

<FILESIZE>223288</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:09:18</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>e037d8e407067fb3ff6831b6eb0b99e2</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>netr28u.sys</FILENAME>

<FILESIZE>552448</FILESIZE>

<CREATIONDATE>01-03-2009 15:03:12</CREATIONDATE>

<VERSION>2.1.0.0</VERSION>

<MANUFACTURER>Ralink Technology Corp.</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Ralink 802.11n Wireless Adapters</PRODUCTNAME>

<HASH>a6c4c9df1574568c5783b513ee6e2d10</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>nfrd960.sys</FILENAME>

<FILESIZE>45160</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 07:36:44</CREATIONDATE>

<VERSION>7.10.0.0</VERSION>

<MANUFACTURER>IBM Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>IBM ServeRAID Controller</PRODUCTNAME>

<HASH>cbcb2a7b470b4293eb60df537867ffe3</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>npfs.sys</FILENAME>

<FILESIZE>34816</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:45</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>73041bdec0cbe567899ad01f3663046b</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>nsiproxy.sys</FILENAME>

<FILESIZE>16384</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:26</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>a01552f0e361737adab63682a74fcebb</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>ntfs.sys</FILENAME>

<FILESIZE>1081912</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:10:05</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Operativsystemet Microsoft® Windows®</PRODUCTNAME>

<HASH>aa6741bf4584632579a7d737ec6295a6</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>ntrigdigi.sys</FILENAME>

<FILESIZE>20608</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 07:36:50</CREATIONDATE>

<VERSION>0.90.16.16384</VERSION>

<MANUFACTURER>N-trig Innovative Technologies</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Medföljande drivrutin för N-trig tablet digitizer</PRODUCTNAME>

<HASH>306160261618d46393fc40fda018c9a4</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>null.sys</FILENAME>

<FILESIZE>4608</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:21</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>b25abc987cf5964a728d8f8adc993f95</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>nvlddmkm.sys</FILENAME>

<FILESIZE>7478976</FILESIZE>

<CREATIONDATE>05-14-2007 13:33:00</CREATIONDATE>

<VERSION>7.15.11.5828</VERSION>

<MANUFACTURER>NVIDIA Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>NVIDIA Compatible Windows Vista Kernel Mode Driver, Version 158.28</PRODUCTNAME>

<HASH>c12a5ee783c8281c27d538f9b2b6fbd4</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>nvm60x32.sys</FILENAME>

<FILESIZE>429056</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 10:25:16</CREATIONDATE>

<VERSION>6.2.0.126</VERSION>

<MANUFACTURER>NVIDIA Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>NVENETFD</PRODUCTNAME>

<HASH>f49c5ab1dae70c822bc29383f0a21432</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>nvmfdx32.sys</FILENAME>

<FILESIZE>1032104</FILESIZE>

<CREATIONDATE>01-15-2007 15:35:18</CREATIONDATE>

<VERSION>1.0.1.6555</VERSION>

<MANUFACTURER>NVIDIA Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>nvmfdx32</PRODUCTNAME>

<HASH>35b13770b56d94ecf8ed3ff05132c79d</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>nvraid.sys</FILENAME>

<FILESIZE>88680</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 07:36:46</CREATIONDATE>

<VERSION>5.10.2600.822</VERSION>

<MANUFACTURER>NVIDIA Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>NVIDIA nForce RAID Driver</PRODUCTNAME>

<HASH>d650b4ac69ef768964950222bb61592d</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>nvstor.sys</FILENAME>

<FILESIZE>35920</FILESIZE>

<CREATIONDATE>01-05-2007 19:59:42</CREATIONDATE>

<VERSION>5.10.2600.824</VERSION>

<MANUFACTURER>NVIDIA Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>NVIDIA nForce SATA Driver</PRODUCTNAME>

<HASH>47d32c6cd47669ccf71ced98a9c67ce5</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>nvstor32.sys</FILENAME>

<FILESIZE>93696</FILESIZE>

<CREATIONDATE>12-22-2006 18:07:10</CREATIONDATE>

<VERSION>5.10.2600.931</VERSION>

<MANUFACTURER>NVIDIA Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>NVIDIA nForce SATA Driver</PRODUCTNAME>

<HASH>1347a907476bc94665c5eab34c25dec4</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>NV_AGP.SYS</FILENAME>

<FILESIZE>106600</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 08:35:08</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6000.16386</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Operativsystemet Microsoft® Windows®</PRODUCTNAME>

<HASH>ddf2831fc550c6966bebb4d74b2894c0</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>nwifi.sys</FILENAME>

<FILESIZE>148480</FILESIZE>

<CREATIONDATE>09-10-2008 08:01:26</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18075</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>7bb5bfa0c77626af8f17a16bd47ccd43</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>ohci1394.sys</FILENAME>

<FILESIZE>62080</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 08:55:16</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6000.16386</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>061fe62a6432d219f1246b16544cbff6</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>pacer.sys</FILENAME>

<FILESIZE>72192</FILESIZE>

<CREATIONDATE>07-09-2008 14:17:08</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18046</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Operativsystemet Microsoft® Windows®</PRODUCTNAME>

<HASH>934f78dfa467d8b10ce3a6473ba4945f</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>parport.sys</FILENAME>

<FILESIZE>79360</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:56</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Operativsystemet Microsoft® Windows®</PRODUCTNAME>

<HASH>c9217277c12a1e029a67b19aacc038a9</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>partmgr.sys</FILENAME>

<FILESIZE>56376</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:08:56</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>87c3f3d066121a5fc628ae9e3e58675b</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>parvdm.sys</FILENAME>

<FILESIZE>8704</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:25</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Operativsystemet Microsoft® Windows®</PRODUCTNAME>

<HASH>ab41f576a73c7e3abf316ce9608918ee</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>pci.sys</FILENAME>

<FILESIZE>151096</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:09:03</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Operativsystemet Microsoft® Windows®</PRODUCTNAME>

<HASH>f9a02c853fb954b4fa6d95a46d81d08f</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>pciide.sys</FILENAME>

<FILESIZE>16440</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:09:09</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>3108efc34fdd245a5574f6efe5354d56</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>pciidex.sys</FILENAME>

<FILESIZE>45112</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:07:43</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>441009bc7c91a0574a7a6eabb9e91e09</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>pcmcia.sys</FILENAME>

<FILESIZE>167528</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 08:35:13</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6000.16386</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Operativsystemet Microsoft® Windows®</PRODUCTNAME>

<HASH>fbc880d02843000475ed70b7a94d653e</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>PEAuth.sys</FILENAME>

<FILESIZE>878080</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 09:04:34</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.5840.16385</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>1b2e39cc16579c369111bd59022d6d84</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>portcls.sys</FILENAME>

<FILESIZE>167936</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:06:41</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>37f1530739c7c1fac47207fb87c0a38d</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>processr.sys</FILENAME>

<FILESIZE>38400</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 08:30:18</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6000.16386</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>f7dd428a9707d714fcd54e2d4ebbbd14</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>ql2300.sys</FILENAME>

<FILESIZE>900712</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 07:36:47</CREATIONDATE>

<VERSION>9.1.2.6</VERSION>

<MANUFACTURER>QLogic Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>QLogic Fibre Channel Stor Miniport Driver</PRODUCTNAME>

<HASH>a33d1dde11a20d4b18191829ef17f140</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>ql40xx.sys</FILENAME>

<FILESIZE>106088</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 07:36:48</CREATIONDATE>

<VERSION>2.1.3.19</VERSION>

<MANUFACTURER>QLogic Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>QLA40XX iSCSI Host Bus Adapter</PRODUCTNAME>

<HASH>29c732fc8494e211244825c0333d669f</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>qwavedrv.sys</FILENAME>

<FILESIZE>31232</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:40</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Operativsystemet Microsoft® Windows®</PRODUCTNAME>

<HASH>11a2ef07ad9da238e33734f636d9268b</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>rasacd.sys</FILENAME>

<FILESIZE>11776</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:25</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>06cc4f8c333fcc679ce2d0dbd2adce70</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>rasl2tp.sys</FILENAME>

<FILESIZE>76288</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:08:56</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>214635551f2c9f302c0a9f06c541789d</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>raspppoe.sys</FILENAME>

<FILESIZE>41472</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:37</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>d50cac2166376f509c966b322ad1f546</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>raspptp.sys</FILENAME>

<FILESIZE>62976</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:08:58</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>ca809d9fa84862358b0849007bee39f6</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>rassstp.sys</FILENAME>

<FILESIZE>69120</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:09:29</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>d53b3cbb376631206d11947d24f67bbb</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>rdbss.sys</FILENAME>

<FILESIZE>224768</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:08:56</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>5ba640a3bdb0a2b3f4355f4efb41c4d4</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>RDPCDD.sys</FILENAME>

<FILESIZE>6144</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:21</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>1406f2f61d5e7529cacf09039814156a</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>rdpdr.sys</FILENAME>

<FILESIZE>242688</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 09:03:00</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6000.16386</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>3e84d29c4db7d51f2bbec029ceb1269d</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>RDPENCDD.sys</FILENAME>

<FILESIZE>6144</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:21</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>f89cb994f7cc05ef642c74a9322fc8f5</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>rdpwd.sys</FILENAME>

<FILESIZE>181248</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:09:16</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>f0cc59503f887f11eb901f3f1f75d071</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>rmcast.sys</FILENAME>

<FILESIZE>113664</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-11-2008 15:09:39</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18069</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>ea79037bee585d36d78186a8edbc3fad</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>RNDISMP.sys</FILENAME>

<FILESIZE>33280</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:06:15</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>33a04868471f361b82a46a72563ebfdb</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>rootmdm.sys</FILENAME>

<FILESIZE>8192</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:25</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>0f418bf93430c11ed3c221341a27d2c7</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>rspndr.sys</FILENAME>

<FILESIZE>60416</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:50</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>4958b19225e3f5376bcb33f053e9ab12</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>RTKVHDA.sys</FILENAME>

<FILESIZE>1769952</FILESIZE>

<CREATIONDATE>07-19-2007 18:32:55</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.1.5404</VERSION>

<MANUFACTURER>Realtek Semiconductor Corp.</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Realtek® High Definition Audio Function Driver</PRODUCTNAME>

<HASH>6288d9d0e15975786d0a03a99b0fc98a</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>sbp2port.sys</FILENAME>

<FILESIZE>76392</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 08:51:45</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6000.16386</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>b5799c6bb7bb1a98d33cc813606f7753</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>scsiport.sys</FILENAME>

<FILESIZE>142904</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:08:09</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>dec5cc5fc975b4f18a6616035b1509c6</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>secdrv.sys</FILENAME>

<FILESIZE>20480</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 06:37:21</CREATIONDATE>

<VERSION>4.3.86.0</VERSION>

<MANUFACTURER>Macrovision Corporation, Macrovision Europe Limited, and Macrovision Japan and Asia K.K.</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Macrovision SECURITY Driver</PRODUCTNAME>

<HASH>cc26c00f2804d18a01b844355f350499</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>serenum.sys</FILENAME>

<FILESIZE>17920</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:37</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>430ed60b2819f9bc43b4db652009d774</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>serial.sys</FILENAME>

<FILESIZE>83456</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:39</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Operativsystemet Microsoft® Windows®</PRODUCTNAME>

<HASH>039921f097c666ab25587c587af9b872</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>sermouse.sys</FILENAME>

<FILESIZE>19968</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:31</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Operativsystemet Microsoft® Windows®</PRODUCTNAME>

<HASH>eb08f07b2c02b20ef73aaf1fda92adf8</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>sffdisk.sys</FILENAME>

<FILESIZE>13312</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 08:51:38</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6000.16386</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>be521fdbab429eaa61af223c85c759e2</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>sffp_mmc.sys</FILENAME>

<FILESIZE>12800</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 08:51:40</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6000.16386</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>1d51bae2c591d6fbadb6351adff1086a</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>sffp_sd.sys</FILENAME>

<FILESIZE>12800</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 08:51:40</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6000.16386</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>50a237da2fb818ecbe6eac304218521c</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>sfloppy.sys</FILENAME>

<FILESIZE>13312</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 08:51:40</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6000.16386</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>7a39a451893c5f333bf2fe4d49894384</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>SISAGP.SYS</FILENAME>

<FILESIZE>53352</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 08:35:06</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6000.16386</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Operativsystemet Microsoft® Windows®</PRODUCTNAME>

<HASH>56af863dc9f7c0446d6c0b62c9a745a2</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>sisraid2.sys</FILENAME>

<FILESIZE>38504</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 07:36:48</CREATIONDATE>

<VERSION>2.5.12.0</VERSION>

<MANUFACTURER>Silicon Integrated Systems Corp.</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>881c19f3fae0ed23db8c2958a046735c</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>sisraid4.sys</FILENAME>

<FILESIZE>71784</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 07:36:48</CREATIONDATE>

<VERSION>3.0.2.0</VERSION>

<MANUFACTURER>Silicon Integrated Systems</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>caae07056c9f7a0f2dea983c6c942a6b</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>smb.sys</FILENAME>

<FILESIZE>66560</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:07:02</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>4f2a13d3e470d599a52b1759e7563389</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>smclib.sys</FILENAME>

<FILESIZE>17408</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:24</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>9b0ce0c5b9d94b2c3fbf2092bd44c7a8</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>spldr.sys</FILENAME>

<FILESIZE>21048</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:07:20</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.16606</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>5d8cfa26d07c175d38f32506b2d037ed</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>spsys.sys</FILENAME>

<FILESIZE>681984</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:10:24</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.16606</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>14edd5b7194ed79b864b9a97efa7aafa</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>srv.sys</FILENAME>

<FILESIZE>288768</FILESIZE>

<CREATIONDATE>01-13-2009 20:29:32</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18185</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>0380e8d4a9ff5b7e02a2bf716498ef1c</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>srv2.sys</FILENAME>

<FILESIZE>144384</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:09:31</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>1e7e68dca13662809149f0527db4c359</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>srvnet.sys</FILENAME>

<FILESIZE>98304</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:09:01</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>aad2daf89960653d9f3d8e187ece2d78</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>Storport.sys</FILENAME>

<FILESIZE>123960</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:08:31</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>32df80e7af1b73be8f61de812132dd6d</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>stream.sys</FILENAME>

<FILESIZE>52992</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:57</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>aeb4019df40967f8218f5b5409b9af12</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>swenum.sys</FILENAME>

<FILESIZE>15288</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:09:29</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>7ecc88338f146934fdd2ebf20e2212e8</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>symc8xx.sys</FILENAME>

<FILESIZE>35944</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 07:36:47</CREATIONDATE>

<VERSION>4.16.6.0</VERSION>

<MANUFACTURER>LSI Logic</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>b44779e1c39da11ecc3d7563eef33ffa</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>SYMEVENT.CAT</FILENAME>

<FILESIZE>10635</FILESIZE>

<CREATIONDATE>10-26-2008 11:35:47</CREATIONDATE>

<VERSION>0.0.0.0</VERSION>

<MANUFACTURER />

<PRODUCTNAME />

<HASH>72ae9dddf3beb0f3d91985e9e630d0d2</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>SYMEVENT.INF</FILENAME>

<FILESIZE>806</FILESIZE>

<CREATIONDATE>10-26-2008 11:35:47</CREATIONDATE>

<VERSION>0.0.0.0</VERSION>

<MANUFACTURER />

<PRODUCTNAME />

<HASH>9762430ba37b05a3a3774aad8b07b3e9</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>SYMEVENT.SYS</FILENAME>

<FILESIZE>124464</FILESIZE>

<CREATIONDATE>10-26-2008 11:35:47</CREATIONDATE>

<VERSION>12.6.0.25</VERSION>

<MANUFACTURER>Symantec Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>SYMEVENT</PRODUCTNAME>

<HASH>c4a1b08fc50c0562b4d00508971ccf7b</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>SymIMV.sys</FILENAME>

<FILESIZE>25136</FILESIZE>

<CREATIONDATE>01-07-2009 19:33:31</CREATIONDATE>

<VERSION>9.0.1.4</VERSION>

<MANUFACTURER>Symantec Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Symantec Security Drivers</PRODUCTNAME>

<HASH>35bc533c5d59542d8ccca7285f834b72</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>sym_hi.sys</FILENAME>

<FILESIZE>31848</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 07:36:47</CREATIONDATE>

<VERSION>4.16.6.0</VERSION>

<MANUFACTURER>LSI Logic</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>72bf590cc3d6d8754d2dbddba1139ab2</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>sym_u3.sys</FILENAME>

<FILESIZE>34920</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 07:36:47</CREATIONDATE>

<VERSION>5.9.9.0</VERSION>

<MANUFACTURER>LSI Logic</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>5f1b7d96a72b052c592d3c02ffcfcebb</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>tape.sys</FILENAME>

<FILESIZE>24576</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:57</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>d3a8931d2e5db5ac1fa7975b8d7ab85d</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>tcpip.sys</FILENAME>

<FILESIZE>891448</FILESIZE>

<CREATIONDATE>07-09-2008 14:17:08</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18063</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>4f42537e3b6b00970364539442ba2af2</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>tcpipreg.sys</FILENAME>

<FILESIZE>30208</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:06:46</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>c6270c20bdab9300115d916baad7eb0b</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>tdi.sys</FILENAME>

<FILESIZE>20992</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:49</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>5b8aacef2eb677e024adc81a17b9f760</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>tdpipe.sys</FILENAME>

<FILESIZE>17920</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:51</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>b66e0e00be391fc80e5e8042a365c761</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>tdtcp.sys</FILENAME>

<FILESIZE>29184</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:55</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>479da302740e3981363b2b7fd741de1b</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>tdx.sys</FILENAME>

<FILESIZE>71680</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:07:52</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>93cfcffe97da7a60bae313c7a3c8bf1c</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>termdd.sys</FILENAME>

<FILESIZE>54328</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:07:46</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>fa0404d041cbfbf0e738b4ce1c955b96</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>tssecsrv.sys</FILENAME>

<FILESIZE>23552</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:52</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>fc823e3e235f124a52e3bac7d4f28e1c</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>TUNMP.SYS</FILENAME>

<FILESIZE>15360</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:41</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>aa95b815427bb1336ae7100b7ce45ffa</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>tunnel.sys</FILENAME>

<FILESIZE>23040</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:45</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>2b24bab074bbad1a71a8eac2558a26bc</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>UAGP35.SYS</FILENAME>

<FILESIZE>56936</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 08:35:07</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6000.16386</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Operativsystemet Microsoft® Windows®</PRODUCTNAME>

<HASH>598bc805bda147d2bd94c8f2c5fbbd34</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>udfs.sys</FILENAME>

<FILESIZE>226816</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:09:00</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>1a8e157b443c68996760992205d7a67e</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>ULIAGPKX.SYS</FILENAME>

<FILESIZE>58472</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 08:35:08</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6000.16386</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Operativsystemet Microsoft® Windows®</PRODUCTNAME>

<HASH>f79b7757fde806af977c8298f0b6391e</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>uliahci.sys</FILENAME>

<FILESIZE>235112</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 07:36:48</CREATIONDATE>

<VERSION>6.3.0.0</VERSION>

<MANUFACTURER>ULi Electronics Inc.</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>ULi SATA Controller Driver</PRODUCTNAME>

<HASH>7c06e512a6a186528a68ec28c9695edb</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>ulsata.sys</FILENAME>

<FILESIZE>98408</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 07:36:46</CREATIONDATE>

<VERSION>1.1.0.31</VERSION>

<MANUFACTURER>Promise Technology, Inc.</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Promise UlSata Series Driver</PRODUCTNAME>

<HASH>731ba9cf2df1741b9987a3a56c07034f</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>ulsata2.sys</FILENAME>

<FILESIZE>115816</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 07:36:46</CREATIONDATE>

<VERSION>1.0.0.38</VERSION>

<MANUFACTURER>Promise Technology, Inc.</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Promise SATAII150 Series Driver</PRODUCTNAME>

<HASH>743b3bf2ef1f69b904cc0afcc8725d4e</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>umbus.sys</FILENAME>

<FILESIZE>34816</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:07:02</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>2a5e3a2aac07beb5d7f9216a90d0939f</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>umpass.sys</FILENAME>

<FILESIZE>7680</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:22</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>bd73c085820f94126fed370da935dd6b</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>usb8023.sys</FILENAME>

<FILESIZE>15872</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:06:04</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>96bd41245130dd6b289633b6ea83f4fe</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>USBCAMD.sys</FILENAME>

<FILESIZE>25728</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:27</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>9a6cb718d0dbe0841691a949b32d57c4</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>USBCAMD2.sys</FILENAME>

<FILESIZE>25728</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:27</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>1167ec57c3b4c75f0e676fdfc5c9cc8a</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>usbccgp.sys</FILENAME>

<FILESIZE>73216</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:53</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>9f94ed382a3ba45a966f6ac762cc2ca6</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>usbcir.sys</FILENAME>

<FILESIZE>68608</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 08:55:09</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6000.16386</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>a93a69773c47a9ab37c99cc2889f4ff3</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>usbd.sys</FILENAME>

<FILESIZE>5888</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:20</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>4be0430699abb57bb47fd3082870af53</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>usbehci.sys</FILENAME>

<FILESIZE>39424</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:07:08</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>4fb4beae6b13c037cb4e8e5548cf3793</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>usbhub.sys</FILENAME>

<FILESIZE>194560</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:08:07</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>4530ed1d862701f1c5548b6b776b54e4</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>usbohci.sys</FILENAME>

<FILESIZE>19456</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:27</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>1780958b580d0aa2d091936aa83af04b</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>usbport.sys</FILENAME>

<FILESIZE>226304</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:08:56</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>3728e05cf8f09c23abc800f1b3edd17d</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>usbprint.sys</FILENAME>

<FILESIZE>18944</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:30</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>822afc274bc8ca5394fc8f9ab8ea105e</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>usbscan.sys</FILENAME>

<FILESIZE>35328</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:32</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>92478d40df06da85dfdc408402af9fb8</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>USBSTOR.SYS</FILENAME>

<FILESIZE>55296</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:06:41</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>6ab5b4479c9ba108aced221411434946</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>usbuhci.sys</FILENAME>

<FILESIZE>22528</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 08:55:05</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6000.16386</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>098123422c16c84725819112f131b8a3</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>vga.sys</FILENAME>

<FILESIZE>25088</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:21</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>c77d475c78d52d967d67ab4cf11b60dc</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>vgapnp.sys</FILENAME>

<FILESIZE>26112</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 10:25:20</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6000.16386</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>f1c6cce216309cdbedbf7f8fecfd0fe0</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>VIAAGP.SYS</FILENAME>

<FILESIZE>54376</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 08:35:07</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6000.16386</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Operativsystemet Microsoft® Windows®</PRODUCTNAME>

<HASH>763ca2b2cfc747b5fadeaa14daf2c9a4</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>viac7.sys</FILENAME>

<FILESIZE>39424</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 08:30:19</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6000.16386</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>8c17a9d3be5bdf0c32e981e19ef3f0b7</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>viaide.sys</FILENAME>

<FILESIZE>17512</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 08:51:36</CREATIONDATE>

<VERSION>5.1.3790.150</VERSION>

<MANUFACTURER>VIA Technologies, Inc.</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>VIA PCI IDE MINI Driver</PRODUCTNAME>

<HASH>d033a80e3af02fc5daa6df0515557ea8</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>videoprt.sys</FILENAME>

<FILESIZE>110080</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:07:29</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>c8d9b0df738c2dd84d6cfb0442ca8b3d</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>volmgr.sys</FILENAME>

<FILESIZE>52792</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:08:20</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>ee1d24f7c9ed9c8e2e5ba3376cfee3cf</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>volmgrx.sys</FILENAME>

<FILESIZE>294456</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:09:01</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>6b977af49f749ad04541be809db6756b</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>volsnap.sys</FILENAME>

<FILESIZE>227896</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:09:33</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Operativsystemet Microsoft® Windows®</PRODUCTNAME>

<HASH>f1e919015dab594752a92d8349c7348f</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>vsmraid.sys</FILENAME>

<FILESIZE>112232</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 07:36:48</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.5600.613</VERSION>

<MANUFACTURER>VIA Technologies Inc.,Ltd</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>VIA RAID driver</PRODUCTNAME>

<HASH>d95eff5af560fa49b08ee177c4a102ae</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>wacompen.sys</FILENAME>

<FILESIZE>20608</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 08:52:52</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6000.16386</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>badb0a062cd858d01ea1fb8a4d8a9333</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>wanarp.sys</FILENAME>

<FILESIZE>62464</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:06:39</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>b5d3dd10223b4bf188f8bd7707959a5f</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>watchdog.sys</FILENAME>

<FILESIZE>32768</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:06:19</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>a43daf2a918cbd9828df564533b154f1</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>wd.sys</FILENAME>

<FILESIZE>19560</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 08:54:05</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6000.16386</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>48d556bb688f44ec835730220c632b55</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>Wdf01000.sys</FILENAME>

<FILESIZE>503864</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:09:00</CREATIONDATE>

<VERSION>1.7.6001.0</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Operativsystemet Microsoft® Windows®</PRODUCTNAME>

<HASH>4fe6428eefd5a7b180adef4a073606dd</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>WdfLdr.sys</FILENAME>

<FILESIZE>35896</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:08:12</CREATIONDATE>

<VERSION>1.7.6001.0</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>5bde7cc7cad89562e3936c1bc3782e71</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>wmiacpi.sys</FILENAME>

<FILESIZE>11264</FILESIZE>

<CREATIONDATE>11-02-2006 08:35:03</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6000.16386</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>6f250fd5ea9a61088732a55ec1f5fa43</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>wmilib.sys</FILENAME>

<FILESIZE>17976</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:09:29</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>6cf2141cd88cd3cbdc5d7ca8f31febf8</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>ws2ifsl.sys</FILENAME>

<FILESIZE>15872</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:05:26</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>ee25b52c93295e1b19499d3b6fe739f1</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>WUDFPf.sys</FILENAME>

<FILESIZE>51200</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:06:36</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>5a1cac417e0d645b287afb5fb36afa7d</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>WUDFRd.sys</FILENAME>

<FILESIZE>83328</FILESIZE>

<CREATIONDATE>06-04-2008 18:07:01</CREATIONDATE>

<VERSION>6.0.6001.18000</VERSION>

<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME>

<HASH>39d3f23c72f49e4b43f84a854219ffd9</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>eeCtrl.sys</FILENAME>

<FILESIZE>371248</FILESIZE>

<CREATIONDATE>08-27-2007 20:56:59</CREATIONDATE>

<VERSION>108.2.2.8</VERSION>

<MANUFACTURER>Symantec Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>ERASER ENGINE</PRODUCTNAME>

<HASH>9ded4beea674e1b334e2b6251bd621b7</HASH>

</DRIVER>

- <DRIVER>

<FILENAME>IDSvix86.sys</FILENAME>

<FILESIZE>289840</FILESIZE>

<CREATIONDATE>01-16-2009 08:52:07</CREATIONDATE>

<VERSION>9.0.0.172</VERSION>

<MANUFACTURER>Symantec Corporation</MANUFACTURER>

<PRODUCTNAME>Symantec Intrusion Detection</PRODUCTNAME>

<HASH>34da04cffb213183664bc559e83ff96e</HASH>

</DRIVER>

</DRIVERS>

</SYSTEMINFO>[/log]

 

Tack på förhand och skulle det behövas någon mer info så skrik bara till.

 

Mvh

/PL

 

Link to comment
Share on other sites

Sorry, glömde nämna detta också:

 

Meddelandet man får direkt på skärmen (i felsäkert läge) säger detta:

 

Problem signatur:

Problemhändelsens namn : BlueScreen

os-version: 6.0.6001.....

språkvariant: 1053

BCCode: 1000008e

BCP1: c0000005

BCP2: 00000140

BCP3: 8F125900

BCP4: 00000000

OS version: 1_0

ServicePack: 1_0

 

Mvh

/PL

 

Link to comment
Share on other sites

0x0000008E: KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED

A kernel mode program generated an exception which the error handler didn’t catch. These are nearly always hardware compatibility issues (which sometimes means a driver issue or a need for a BIOS upgrade).
http://www.aumha.org/a/stop.php

 

Plocka bort onödig hårdvara, dvs allt som är anslutet till datorn utom mus och tangentbord samt onödig hårdvara inuti som separata nätverkskort, och se om det går bättre.

Avinstallera drivrutiner för grafik- och ljudkort mm och se om det går bättre.

 

Har din bror någon aning om vad han gjorde sista gången som datorn fungerade, installerade/avinstallerade/uppdaterade?

 

Link to comment
Share on other sites

Hej,

och tack. Jag skall prova det i morgon efter jobbet, trodde inte att jag skulle få napp så snabbt så (den) burken är undanställd för tillfället.

 

Det han sa när jag frågade var att han hade laddat ned saker genom Windows update som vanligt + en uppdatering för hans skrivare (ngn HP sort). Jag gissar att dom försvann då jag körde systemåterställningen men där kanske jag har fel.

Skall prova att avinstallera drivisarna som du tipsade om vilket jag inte hade tänkt på, därimot blir det värre med att plocka ut hårdvara för det enda separata han har är egentligen grafikkortet (+dvd +2*RAM).

 

Återkommer med info hur det gått i vilket som, tack så mycket tills vidare.

 

Mvh

/PL

 

Link to comment
Share on other sites

Hej,

 

nu fattar jag ingenting längre. Först laddade jag ned senaste drivaren till grafikkortet (en annan väg än senast) och installerade - samma problem fortfarande. Sedan avinstallerade jag grafikkortet i enhetshanteraren, startade om datorn och vips - jag kom in i normalt läge. Fine tänkte jag, då är det väl själva kortet som har kraschat. Då inser jag att Vista ser helt normalt ut, har 1080x1024 i upplösning med möjlighet till 1600x1200 om man har widescreen, sidpanelen är där osv. Samtidigt visas en ruta som säger att Windows vill installera grafikkortet (där jag skall svara ja/nej typ) och dessutom är det varningstriangel på kortet i enhetshanteraren.

Hur går det ihop? Är det inte 800x600 i upplösning då man inte har ngt grafikkort installerat och man kör på (ok, inte fackspråk) 'moderkorts-default-grafik'? Hur kan det se normalt ut grafikmässigt utan installerat grafikkort?

 

Lite extra info om problemet som pekar rakt mot just grafikortet dock är att brorsan har nämnt att han tycker datorn har blivit väldigt varm då han kör den. Tog det inte så allvarligt tidigare men det slog mig att så (verkligen!) var fallet så jag installerade SpeedFan för at testa...och herrejösses. Grafikkortet var 90-92 grader Celcius idle!! Trodde inte mina ögon men jag skruvade bort kortet och tittade på det och såg att kylflänsarna var alldeles flammiga (fläktlöst kort). Monterade snabbt in två nya chassi fläktar vilket sänkte tempen till 37 grader idle istället men gissar att kortet redan tagit skada.

 

Blev mycket text detta men förutom mina undringar ovan om grafiken undrar jag bara om rekommendationen slutligen är att köpa nytt kort? Vågar inte stoppa in mitt då jag inte vet om ngn sönderbränd elektronik bränner det av bara farten.

 

Tack så mycket!

Mvh

PL

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Är det inte 800x600 i upplösning då man inte har ngt grafikkort installerat och man kör på (ok, inte fackspråk) 'moderkorts-default-grafik'?
Det trodde jag också. Jag har för mig att det brukar se ut som i felsäkert läge, i och för sig så är det länge sedan jag såg en dator utan grafikdrivrutin.

 

Uppför sig datorn bättre nu med de nya fläktarna? Eller är det fortfarande blåskärm i normalt läge?

 

Om något verkligen är bränt så syns det, det blir ju svart fläckar/streck etc.

 

Link to comment
Share on other sites

Hej,

 

det är fortfarande blåskärm vid uppstart. Startade om några gånger igår kväll efter en stund blev det dock 800x600px i startläget men det gick att ställa om till 1280x1024 vilket också medförde att Vista såg helt normalt ut igen.

 

Om något verkligen är bränt så syns det, det blir ju svart fläckar/streck etc.

 

Ska kolla det, tittade bara på flänstarna av ngn anledning vilket så här i efterhand känns ganska dumt.

 

Återkommer med mer info ikväll då dataarbetet startar igen.

 

MVh

/PL

 

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Hej igen,

 

tog tid det här men nu så.

 

Allt har numera ordnat sig med detta problem. Fick tag på ett halvgammalt grafikkort som jag satte in och vips - allt fungerade. Köpte sedan ett nytt kort också MED fläkt så nu håller sig alla temperaturer normalt.

 

Summasumarum: hans grafikkort hade helt enkelt brunnit upp. Ibland är det enklare än man tror.

 

Tack så hjärtligt för de snabba svaren Cecilia.

 

Mvh

/PL

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...