Just nu i M3-nätverket
Jump to content

"noactivedesktopchanges" virus?


/pren

Recommended Posts

Hej!

Misstänkte virus och läste att "Malwarebytes Anti-malware" var bra, gjorde en scanning, den visade något underligt med "noactivedesktopchanges" som ligger bland "registren"

 

Har inte fått någon klarhet i vad det innebär när jag googlade bara att "den ändras från 0 till 1" av två orsaker antingen av ett program man använt t.ex spybot search&.., (vilket jag inte använt)

och att det sker när virus etablerat sig i burken. Jag är inte del i nåt nätverk.Jag har heller inte "tweakat" eller nåt sånt.

 

Registry Data Items Infected:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Policies\Explorer\NoActiveDesktopChange s

(Hijack.DisplayProperties) > Bad: (1) Good: (0) > No action taken.

 

Jag valde att ta bort och gjorde omstart o scannade igen, den är nu borta.

Men något måste ha ändrat från "0 till 1" och jag har inte ändrat något i registret.

 

Jag gjorde en hijack-this logg redan innan jag fann detta med MBAM

Jag bifogar Hijack this loggen. (hur?)

 

Vore tacksam för svar!

 

/pren

 

 

[inlägget ändrat 2009-02-11 10:53:33 av /pren]

Link to comment
Share on other sites

[log]Vi kan se om HijackThis visar något till att börja med. Ladda ner från en av länkarna:

http://www.trendsecure.com/portal/en-US/_download/HJTInstall.exe

http://www.download.com/Trend-Micro-HijackThis/3000-8022_4-10227353.html

Installera, starta och välj "Do a system scan and save a logfile", kopiera loggen som kommer upp (inget annat).

 

I ditt svar bifogar du HijackThis-loggen på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

[log]

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:59:45, on 2008-12-12

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2008\apvxdwin.exe

C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2008\SRVLOAD.EXE

C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2008\WebProxy.exe

C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2008\PavBckPT.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2008\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [sCANINICIO] "C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2008\Inicio.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {74DBCB52-F298-4110-951D-AD2FF67BC8AB} (NVIDIA Smart Scan) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/nforce/NvidiaSmartScan.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati External Event Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe (file missing)

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @dfsrres.dll,-101 (DFSR) - Unknown owner - C:\Windows\system32\DFSR.exe (file missing)

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Panda Software Controller - Panda Software International - C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2008\PsCtrls.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software International - C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2008\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files (x86)\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2008\pavsrvx86.exe

O23 - Service: Panda Antispam Engine (pmshellsrv) - Panda Software International - C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2008\AntiSpam\pskmssvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Panda Host Service (PSHost) - Panda Software International - c:\program files (x86)\panda security\panda internet security 2008\firewall\PSHOST.EXE

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software International - C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2008\PsImSvc.exe

O23 - Service: Panda PSK service (PskSvcRetail) - Panda Software International - C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2008\PskSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SLsvc.exe,-101 (slsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SLsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: Panda TPSrv (TPSrv) - Panda Software International - C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2008\TPSrvWow.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

 

--

End of file - 7700 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Tack för snabba ryck! :)

 

Jag bifogar en logg som jag körde efteråt också. Alltså en logg innan borttagning med MBAM, och en efter.

 

JAg bvlev lite perplex när inläggsrutan klagade på att jag överskred antal tecken trots att jag hade log koden runt, men det gick visst ändå :P

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:59:45, on 2008-12-12

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2008\apvxdwin.exe

C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2008\SRVLOAD.EXE

C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2008\WebProxy.exe

C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2008\PavBckPT.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2008\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [sCANINICIO] "C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2008\Inicio.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {74DBCB52-F298-4110-951D-AD2FF67BC8AB} (NVIDIA Smart Scan) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/nforce/NvidiaSmartScan.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati External Event Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe (file missing)

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @dfsrres.dll,-101 (DFSR) - Unknown owner - C:\Windows\system32\DFSR.exe (file missing)

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Panda Software Controller - Panda Software International - C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2008\PsCtrls.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software International - C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2008\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files (x86)\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2008\pavsrvx86.exe

O23 - Service: Panda Antispam Engine (pmshellsrv) - Panda Software International - C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2008\AntiSpam\pskmssvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Panda Host Service (PSHost) - Panda Software International - c:\program files (x86)\panda security\panda internet security 2008\firewall\PSHOST.EXE

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software International - C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2008\PsImSvc.exe

O23 - Service: Panda PSK service (PskSvcRetail) - Panda Software International - C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2008\PskSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SLsvc.exe,-101 (slsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SLsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: Panda TPSrv (TPSrv) - Panda Software International - C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2008\TPSrvWow.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

 

--

End of file - 7700 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Tja, som sagt den är ju jätte trög tidvis i kabeln sen så är det lite fler besynnerligheter som jag har lagt märke till.

t.ex. att webbsidor hoppar lite (?)

 

Panda varnar flera ggr dagligen om intrångsförsök sk. "Denial of service"

 

 

Det stod ju massa om "unknown owner" i loggen osv...?

 

CitiA fraud eller liknande hette tydligen något virus som kunde ställa om "noactivedesktopchanges" från "1 till 0".

 

Jag har senaste uppdateringen i Panda och den visar inget, så jag förstår inte hur det kan ha kommit in nåt i så fall? *naiv*

 

Sen så har jag väl haft ett par kvasiintelligenta Ritalinamumsande pseudohackers innan som har varit i verket då jag fick blåsa burken för ca ett halvår sedan.

 

 

[inlägget ändrat 2009-02-11 17:25:02 av /pren]

[inlägget ändrat 2009-02-11 17:47:58 av /pren]

[inlägget ändrat 2009-02-11 17:49:12 av /pren]

Link to comment
Share on other sites

Hej! När du gjorde din HJTlogga skanna du som admin genom att högerklicka? Om du inte gjorde det så förklarar det varför loggan ser konstig ut och gör isånafall om skanningen och skicka in en ny! Finns tyvärr inga garantier även om det hjälper att du har ett uppdaterat antivirus program!

Mvh Laston

 

Link to comment
Share on other sites

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 17:57:18, on 2009-02-11

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2008\apvxdwin.exe

C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\acrotray.exe

C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2008\SRVLOAD.EXE

C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2008\WebProxy.exe

C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2008\PavBckPT.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2008\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [sCANINICIO] "C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2008\Inicio.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 7.0] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Global Startup: Adobe Acrobat Speed Launcher.lnk = ?

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: BankID Security Application.lnk = C:\Program Files (x86)\Personal\bin\Personal.exe

O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert to existing PDF - res://C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {74DBCB52-F298-4110-951D-AD2FF67BC8AB} (NVIDIA Smart Scan) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/nforce/NvidiaSmartScan.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati External Event Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe (file missing)

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @dfsrres.dll,-101 (DFSR) - Unknown owner - C:\Windows\system32\DFSR.exe (file missing)

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Panda Software Controller - Panda Software International - C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2008\PsCtrls.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software International - C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2008\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files (x86)\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2008\pavsrvx86.exe

O23 - Service: Panda Antispam Engine (pmshellsrv) - Panda Software International - C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2008\AntiSpam\pskmssvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Panda Host Service (PSHost) - Panda Software International - c:\program files (x86)\panda security\panda internet security 2008\firewall\PSHOST.EXE

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software International - C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2008\PsImSvc.exe

O23 - Service: Panda PSK service (PskSvcRetail) - Panda Software International - C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2008\PskSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SLsvc.exe,-101 (slsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SLsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: Panda TPSrv (TPSrv) - Panda Software International - C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2008\TPSrvWow.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

 

--

End of file - 10630 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Jag ser att du har Bonjour installerat,detta är ett program som man får på köpet vi installation av bla Itunes och Quicktime och har en förmåga att ställa till med trassel! Om du inte använder det så avinstallera detta program![log]Ladda ner programmet SmitfraudFix (by S!Ri) till Skrivbordet:

http://siri.urz.free.fr/Fix/SmitfraudFix.exe

XP: Dubbelklicka på den nedladdade filen Smitfraudfix.exe.

Vista: Högerklicka på den nedladdade filen Smitfraudfix.exe och välj Kör som administratör.

Först kommer en uppmaning att trycka på någon tangent så gör det.

Välj sedan alternativ 1 - Search genom att trycka på 1 och Enter.

Programmet kommer att skanna igenom datorn.

När den är klart visas resultatet och programmet har skapat loggfilen C:\rapport.txt.

 

Klistra in innehållet i loggfilen i ditt svar här.

 

Gör inget annat med SmitfraudFix.[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Jag tog bort bonjour och scannade sedan med SmitfraudFix.

 

[log]SmitFraudFix v2.395

 

Scan done at 19:00:10,14, 2009-02-11

Run from C:\Users\Heidi\Desktop\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows [Version 6.0.6001] - Windows_NT

The filesystem type is NTFS

Fix run in normal mode

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Process

 

C:\Windows\system32\csrss.exe

C:\Windows\system32\wininit.exe

C:\Windows\system32\csrss.exe

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe

C:\Windows\system32\winlogon.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2008\PskSvc.exe

C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2008\pavsrvx86.exe

C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2008\AVENGINE.EXE

C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2008\TPSrvWow.exe

C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\system32\SLsvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\RAVCpl64.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2008\apvxdwin.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\acrotray.exe

C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2008\PsCtrls.exe

C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2008\PavFnSvr.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2008\AntiSpam\pskmssvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

c:\program files (x86)\panda security\panda internet security 2008\firewall\PSHOST.EXE

C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2008\PsImSvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2008\WebProxy.exe

C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2008\PavBckPT.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Windows\SysWOW64\conime.exe

C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Windows

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Windows\system

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Windows\Web

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Windows\system32

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Windows\system32\LogFiles

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Users\Heidi

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Users\Heidi\AppData\Local\Temp

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Users\Heidi\Application Data

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Start Menu

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Users\Heidi\FAVORI~1

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Program Files (x86)

 

[/log]

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hej! Smitfraud loggan ser ju ren o fin ut,bra!

 

Skanna med HijackThis och bocka för:

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - Global Startup: Adobe Acrobat Speed Launcher.lnk = ?

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk =

Avsluta alla andra program.

Tryck Fix checked.

När du gjort detta starta om datorn och tala om hur den verkar sen för jag kan inte se nåt annat otrevligt i din logga!

mvh Laston

 

Link to comment
Share on other sites

Japp då var det gjort. Kan man andas ut nu? :)

 

Fast undrar vad det var ändå som MBAM reagerade på, vad som ändrade "register inställningen"?

 

Jag har inte märkt någon förändring med datorn, det var ju inget märkbart innan heller förutom bitvis taskig lina, tugg i hdd och "studsig" webbläsare.

 

Förutom den ständigt återkommande "intrångsförsök blockerad -denial of service" (nu direkt efter uppstarten.)

 

Önskar att jag visste vad jag ska leta efter i loggorna så att man kunde rå om sig själv. Man drar ju öronen åt sig när det står "file missing" och "unknown owner" osv. i loggan. :)

 

 

 

Tack för hjälpen Laston!

 

:thumbsup:

 

[inlägget ändrat 2009-02-11 20:10:10 av /pren]

Link to comment
Share on other sites

Hej! Varsågod,ja jag kan inte se att du inte skulle kunna andas ut!Anledningen till att din logga ser lite knepig ut beror på att du kör en 64bitars vista som inte HJT funkar riktigt bra mot än,ska ev vara en uppdatering på gång som ska vara kompatibel med ditt OS!

Ha det gott/ Mvh Laston

 

Link to comment
Share on other sites

Hej!Tack för poäng:thumbsup: Ledsen men jag glömde ju detta program för att ta bort smitfraudFix[log]Ladda ner avinstallationsprogrammet OTCleanIt till Skrivbordet.

http://download.bleepingcomputer.com/oldtimer/OTCleanIt.exe

Dubbelklicka på filen för att starta programmet.

Tryck på knappen CleanUp! och de olika fix-program som du har laddat ner kommer att avinstalleras, inkl. detta program, efter en omstart av datorn.

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Förutom den ständigt återkommande "intrångsförsök blockerad -denial of service" (nu direkt efter uppstarten.)
Det är normalt, det finns de som söker igenom hela internet efter datorer att göra intrång i. Meddelandet innebär att brandväggen gör sitt jobb och stoppar intrånget.

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Ok, tack då vet jag.

 

En sak..

Mellan Jan-Feb har jag 331 blockerade nätverksattacker samt 19 nekade anslutningar.

Sedan en annan kuriositet som gäckar mig lite, antalet besökta sidor under samma tidsperiod uppgår till 47436. innan januari var antalet noll?

 

Nu dessa paket med "Felaktiga SYN, ACK och FIN kombinationer" samt "Fragmenteringsattacker" är det senaste bombardemanget, jag hade inte lyft på ögonbrynen om de inte hade varit så många.

 

Kollade runt lite och både "portscanning" och "stealth scan nmap" var det som var relaterat till dessa båda attacker.

 

Flera ggr dagligen går linan ner, vid flera tillfällen tätt följt av " blockerat intrångsförsök".

 

 

Finns det några specifika åtgärder, förbättringar av skydd eller allmänt säkerhetstänkande som jag beakta? Jag är inte inne på några särskilda webb sidor som är skumma direkt.

 

/pren

 

Link to comment
Share on other sites

Du kan ju ha en router mellan modemet/internetanslutningen och din dator då stoppar routern intrångsförsöken så slipper du se dem och datorn lastas inte ner av dem.

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...