Just nu i M3-nätverket
Jump to content

smittad med Virtumonde.sci


3folingen

Recommended Posts

jag körde Spybot här om dagen och jag upptäckte att datorn var smittad med Virtumonde.sci och jag har försökt att ta bort den men misslyckat, finns det nån som kan hjälpa mig med att ta bort det! är desperat

 

Link to comment
Share on other sites

Vi kan se om HijackThis visar något till att börja med. Ladda ner från en av länkarna:

http://www.trendsecure.com/portal/en-US/_download/HJTInstall.exe

http://www.download.com/Trend-Micro-HijackThis/3000-8022_4-10227353.html

Installera, starta och välj "Do a system scan and save a logfile", kopiera loggen som kommer upp (inget annat).

 

I ditt svar bifogar du HijackThis-loggen på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

Link to comment
Share on other sites

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 23:19:40, on 2009-02-04

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

c:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Adobe\Photoshop Elements 4.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\Program\CyberLink\PowerCinema\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\HPZIPM12.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe

C:\Program\Creative\Sound Blaster X-Fi\DVDAudio\CTDVDDET.EXE

C:\Program\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe

C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE

C:\WINDOWS\system32\CTXFIHLP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM32\CTXFISPI.EXE

C:\Program\CyberLink\PowerCinema\PCMService.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\HP\KBD\KBD.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE

c:\windows\system\hpsysdrv.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\BitTorrent\bittorrent.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=63&bd=PAVILION&pf=desktop'>http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=63&bd=PAVILION&pf=desktop'>http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=63&bd=PAVILION&pf=desktop'>http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=63&bd=PAVILION&pf=desktop'>http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=63&bd=PAVILION&pf=desktop

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=63&bd=PAVILION&pf=desktop

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=63&bd=PAVILION&pf=desktop

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=63&bd=PAVILION&pf=desktop

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=SV_SE&c=63&bd=PAVILION&pf=desktop

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=63&bd=PAVILION&pf=desktop

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Norton Internet Security 2006 - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Norton Internet Security 2006 - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ftutil2] rundll32.exe ftutil2.dll,SetWriteCacheMode

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDET] "C:\Program\Creative\Sound Blaster X-Fi\DVDAudio\CTDVDDET.EXE"

O4 - HKLM\..\Run: [VolPanel] "C:\Program\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanel.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [AudioDrvEmulator] "C:\Program\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" -1 AudioDrvEmulator "C:\Program\Creative\Shared Files\Module Loader\Audio Emulator\AudDrvEm.dll"

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD08] c:\Program\HP\Digital Imaging\{33D6CC28-9F75-4d1b-A11D-98895B3A3729}\hphupd08.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program\CyberLink\PowerCinema\PCMService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HPBootOp] "C:\Program\Hewlett-Packard\HP Boot Optimizer\HPBootOp.exe" /run

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [symantec PIF AlertEng] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - .DEFAULT User Startup: Pin.lnk = C:\hp\bin\CLOAKER.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: Hjälp med anslutning - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Hjälp med anslutning - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: *.handelsbanken.se

O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/2.0.0.1/sysreqlab2.cab

O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab

O23 - Service: Adobe Active File Monitor V4 (AdobeActiveFileMonitor4.0) - Unknown owner - C:\Program\Adobe\Photoshop Elements 4.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-schemaläggare - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Internet Security Password Validation (ccISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - C:\Program\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - C:\Program\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe

O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\comHost.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: CyberLink Media Library Service - Cyberlink - C:\Program\CyberLink\PowerCinema\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect-tjänst (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\HPZIPM12.EXE

O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - c:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

 

--

End of file - 12924 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Hej! Vi kan väl börja med att se vad Malwarebytes kan ådstakomma!

 

Ladda ner Malwarebytes Anti-Malware (MBAM) från en av dessa länkar:

http://www.download.com/Malwarebytes-Anti-Malware/3000-8022_4-10804572.html

http://projects.securitywonks.net/projects/details.php?file=158

Dubbelklicka på mbam-setup för att installera programmet.

 

Se till i slutet av installationen att det är bockar för:

Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware

Starta Malwarebytes' Anti-Malware

Tryck på Slutför

Om det finns någon uppdatering så kommer den att laddas ner och installeras.

 

När programmet startar så välj "Utför snabb skanning" och tryck på Skanna.

Skanningen tar ett tag.

När den är klar så tryck på OK och sedan "Visa resultat".

Bocka för allt och tryck sedan Ta bort markerade.

När borttagningen är klar så öppnar Anteckningar med en logg.

 

Eventuellt så kommer det upp en begäran om att starta om datorn (Restart). I så fall gör det.

Om det blir ett felmeddelande Error loading... efter omstarten så starta om datorn än en gång.

Om programmet inte kommer igång efter omstarten så starta det.

 

Om loggen inte kommer upp själv i Anteckningar så hittar du loggen på fliken Loggar i MBAM.

Kopiera loggen och klistra in den i ditt svar tillsammans med en ny HijackThis-logg.

 

Mvh Laston

 

Link to comment
Share on other sites

[log]Malwarebytes' Anti-Malware 1.33

Databasversion: 1728

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

 

2009-02-04 23:41:32

mbam-log-2009-02-04 (23-41-32).txt

 

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 59278

Förfluten tid: 5 minute(s), 15 second(s)

 

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 1

Infekterade registervärden: 0

Infekterade registerdataposter: 0

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 0

 

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registernycklar:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{b64f4a7c-97c9-11da-8bde-f66bad1e3f3a} (Rogue.WinAntivirus) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade registervärden:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registerdataposter:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade filer:

(Inga illasinnade poster hittades)

[/log]

 

 

 

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 23:44:32, on 2009-02-04

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

c:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Adobe\Photoshop Elements 4.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\Program\CyberLink\PowerCinema\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\HPZIPM12.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe

C:\Program\Creative\Sound Blaster X-Fi\DVDAudio\CTDVDDET.EXE

C:\Program\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe

C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE

C:\WINDOWS\system32\CTXFIHLP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM32\CTXFISPI.EXE

C:\Program\CyberLink\PowerCinema\PCMService.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\HP\KBD\KBD.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE

c:\windows\system\hpsysdrv.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=63&bd=PAVILION&pf=desktop'>http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=63&bd=PAVILION&pf=desktop'>http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=63&bd=PAVILION&pf=desktop'>http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=63&bd=PAVILION&pf=desktop'>http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=63&bd=PAVILION&pf=desktop

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=63&bd=PAVILION&pf=desktop

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=63&bd=PAVILION&pf=desktop

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=63&bd=PAVILION&pf=desktop

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=SV_SE&c=63&bd=PAVILION&pf=desktop

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=63&bd=PAVILION&pf=desktop

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Norton Internet Security 2006 - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Norton Internet Security 2006 - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ftutil2] rundll32.exe ftutil2.dll,SetWriteCacheMode

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDET] "C:\Program\Creative\Sound Blaster X-Fi\DVDAudio\CTDVDDET.EXE"

O4 - HKLM\..\Run: [VolPanel] "C:\Program\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanel.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [AudioDrvEmulator] "C:\Program\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" -1 AudioDrvEmulator "C:\Program\Creative\Shared Files\Module Loader\Audio Emulator\AudDrvEm.dll"

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD08] c:\Program\HP\Digital Imaging\{33D6CC28-9F75-4d1b-A11D-98895B3A3729}\hphupd08.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program\CyberLink\PowerCinema\PCMService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HPBootOp] "C:\Program\Hewlett-Packard\HP Boot Optimizer\HPBootOp.exe" /run

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [symantec PIF AlertEng] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] C:\Program\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - .DEFAULT User Startup: Pin.lnk = C:\hp\bin\CLOAKER.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: Hjälp med anslutning - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Hjälp med anslutning - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: *.handelsbanken.se

O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/2.0.0.1/sysreqlab2.cab

O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab

O23 - Service: Adobe Active File Monitor V4 (AdobeActiveFileMonitor4.0) - Unknown owner - C:\Program\Adobe\Photoshop Elements 4.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-schemaläggare - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Internet Security Password Validation (ccISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - C:\Program\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - C:\Program\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe

O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\comHost.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: CyberLink Media Library Service - Cyberlink - C:\Program\CyberLink\PowerCinema\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect-tjänst (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\HPZIPM12.EXE

O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - c:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

 

--

End of file - 13005 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

[log]Ladda ner ComboFix till Skrivbordet:

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe

 

Stäng av alla program du ser inklusive antivirusprogram och antispionprogram men lämna brandväggen på.

Hur? Se http://www.bleepingcomputer.com/forums/topic114351.html

Kör ComboFix och följ anvisningarna som visas.

Om det kommer upp en fråga om du vill installera återställningskonsolen så svara ja.

 

VIKTIGT! Klicka inte på ComboFix-fönstret med musen när den körs annars kan den hänga upp sig.

 

När den är färdig så ska en logg komma upp, bifoga den till ditt svar. Kontrollera att antivirusprogram mm är igång innan du ansluter till internet.

 

I ditt svar bifogar du ComboFix-loggen på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

Om du får problem med att komma ut på internet:

Kontrollpanelen - Nätverksanslutningar

högerklicka på din internetanslutning och välj Reparera och/eller starta om datorn.

 

Varning! ComboFix förhindrar automatisk körning av CD, disketter och USB-enheter för att göra det lättare att rensa datorn och skydda datorn mot infektioner i framtiden. Det kan bli problem t ex om datorn har internet via ett USB-modem eller USB-nätverkskort. Säg då till i stället för att köra ComboFix.

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

[log]ComboFix 09-02-04.01 - HP_Ägaren 2009-02-05 0:17:40.1 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.1.1053.18.2047.1411 [GMT 1:00]

Körs från: c:\documents and settings\HP_Ägaren\Skrivbord\ComboFix.exe

AV: Norton Internet Security 2006 *On-access scanning disabled* (Updated)

FW: Norton Internet Security 2006 *disabled*

FW: Norton Internet Worm Protection *disabled*

* Skapade en ny återställningspunkt

.

 

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Andra raderingar ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

 

c:\windows\IE4 Error Log.txt

E:\Autorun.inf

 

.

(((((((((((((((((((((((( Filer Skapade från 2009-01-04 till 2009-02-04 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

 

2009-02-04 23:34 . 2009-02-04 23:34 <KAT> d-------- c:\program\Malwarebytes' Anti-Malware

2009-02-04 23:34 . 2009-02-04 23:34 <KAT> d-------- c:\documents and settings\HP_Ägaren\Application Data\Malwarebytes

2009-02-04 23:34 . 2009-02-04 23:34 <KAT> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes

2009-02-04 23:34 . 2009-01-14 16:11 38,496 --a------ c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2009-02-04 23:34 . 2009-01-14 16:11 15,504 --a------ c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2009-02-04 23:19 . 2009-02-04 23:19 <KAT> d-------- c:\program\Trend Micro

2009-02-03 00:55 . 2009-02-03 00:55 <KAT> d-------- c:\documents and settings\HP_Ägaren\Application Data\VSRevoGroup

2009-02-03 00:44 . 2009-02-03 00:44 <KAT> d-------- c:\program\VS Revo Group

2009-01-12 16:17 . 2008-03-05 15:56 3,786,760 --a------ c:\windows\system32\D3DX9_37.dll

2009-01-12 16:17 . 2008-03-05 15:56 1,420,824 --a------ c:\windows\system32\D3DCompiler_37.dll

2009-01-12 16:17 . 2007-10-12 15:14 1,374,232 --a------ c:\windows\system32\D3DCompiler_36.dll

2009-01-12 16:17 . 2008-03-05 16:03 479,752 --a------ c:\windows\system32\XAudio2_0.dll

2009-01-12 16:17 . 2008-02-05 23:07 462,864 --a------ c:\windows\system32\d3dx10_37.dll

2009-01-12 16:17 . 2007-10-02 09:56 444,776 --a------ c:\windows\system32\d3dx10_36.dll

2009-01-12 16:17 . 2007-10-22 03:39 267,272 --a------ c:\windows\system32\xactengine2_10.dll

2009-01-12 16:17 . 2008-03-05 16:03 238,088 --a------ c:\windows\system32\xactengine3_0.dll

2009-01-12 16:17 . 2008-03-05 16:00 25,608 --a------ c:\windows\system32\X3DAudio1_3.dll

2009-01-12 16:16 . 2007-10-12 15:14 3,734,536 --a------ c:\windows\system32\d3dx9_36.dll

2009-01-12 16:16 . 2007-07-20 00:57 267,112 --a------ c:\windows\system32\xactengine2_9.dll

 

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-02-04 22:35 --------- d-----w c:\documents and settings\HP_Ägaren\Application Data\BitTorrent

2009-02-04 22:34 --------- d-----w c:\program\Delade filer\Symantec Shared

2009-02-04 20:53 --------- d-----w c:\documents and settings\HP_Ägaren\Application Data\Skype

2009-02-04 17:17 --------- d-----w c:\program\Steam

2009-02-04 10:46 --------- d-----w c:\program\Java

2009-02-03 20:42 --------- d-----w c:\program\Norton Internet Security

2009-02-03 00:05 --------- d-----w c:\documents and settings\HP_Ägaren\Application Data\SUPERAntiSpyware.com

2009-02-02 23:55 --------- d-----w c:\documents and settings\HP_Ägaren\Application Data\VSRevoGroup

2009-02-02 23:44 --------- d-----w c:\program\VS Revo Group

2009-02-02 17:25 --------- d-----w c:\program\Warcraft III

2009-01-28 11:22 --------- d-----w c:\program\World of Warcraft

2009-01-25 12:39 806 ----a-w c:\windows\system32\drivers\SYMEVENT.INF

2009-01-25 12:39 60,808 ----a-w c:\windows\system32\S32EVNT1.DLL

2009-01-25 12:39 124,464 ----a-w c:\windows\system32\drivers\SYMEVENT.SYS

2009-01-25 12:39 10,635 ----a-w c:\windows\system32\drivers\SYMEVENT.CAT

2009-01-25 12:39 --------- d-----w c:\program\Symantec

2008-12-13 06:39 3,593,216 ----a-w c:\windows\system32\dllcache\mshtml.dll

2008-12-11 10:57 333,952 ----a-w c:\windows\system32\drivers\srv.sys

2008-12-11 10:57 333,952 ------w c:\windows\system32\dllcache\srv.sys

2008-12-10 02:07 --------- d-----w c:\program\Spybot - Search & Destroy

2008-12-10 01:37 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\Symantec

2008-12-07 10:31 --------- d-----w c:\program\Diablo II

2008-11-10 04:43 410,984 ----a-w c:\windows\system32\deploytk.dll

2007-11-14 22:41 22,328 ----a-w c:\documents and settings\HP_Ägaren\Application Data\PnkBstrK.sys

2008-08-20 10:36 32,768 --sha-w c:\windows\system32\config\systemprofile\Lokala inställningar\Tidigare\History.IE5\MSHist012008082020080821\index.dat

.

 

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Startpunkter i registret )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Not* Tomma poster & legitima standardposter visas inte.

REGEDIT4

 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ctfmon.exe"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-14 15360]

"SpybotSD TeaTimer"="c:\program\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe" [2008-09-16 1833296]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2007-12-05 8523776]

"CTDVDDET"="c:\program\Creative\Sound Blaster X-Fi\DVDAudio\CTDVDDET.EXE" [2003-06-18 45056]

"VolPanel"="c:\program\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanel.exe" [2005-10-14 122880]

"AudioDrvEmulator"="c:\program\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" [2005-11-04 49152]

"UpdReg"="c:\windows\UpdReg.EXE" [2000-05-11 90112]

"HPHUPD08"="c:\program\HP\Digital Imaging\{33D6CC28-9F75-4d1b-A11D-98895B3A3729}\hphupd08.exe" [2005-06-02 49152]

"PCMService"="c:\program\CyberLink\PowerCinema\PCMService.exe" [2006-02-24 147456]

"Recguard"="c:\windows\SMINST\RECGUARD.EXE" [2005-07-22 237568]

"HPBootOp"="c:\program\Hewlett-Packard\HP Boot Optimizer\HPBootOp.exe" [2006-02-15 249856]

"ccApp"="c:\program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe" [2008-03-07 53096]

"KBD"="c:\hp\KBD\KBD.EXE" [2005-02-02 61440]

"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2007-12-05 81920]

"Symantec PIF AlertEng"="c:\program\Delade filer\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" [2008-01-29 583048]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2008-11-10 136600]

"ftutil2"="ftutil2.dll" [2004-06-07 c:\windows\system32\ftutil2.dll]

"nwiz"="nwiz.exe" [2007-12-05 c:\windows\system32\nwiz.exe]

"CTHelper"="CTHELPER.EXE" [2005-11-08 c:\windows\CTHELPER.EXE]

"CTxfiHlp"="CTXFIHLP.EXE" [2005-11-08 c:\windows\system32\CTXFIHLP.EXE]

 

c:\documents and settings\Administrat”r\Start-meny\Program\AutostartPin.lnk - c:\hp\bin\CLOAKER.EXE [2006-01-03 27136]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]

"AntiVirusDisableNotify"=dword:00000001

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecFirewall]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

 

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)

 

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqtra08.exe"=

"c:\\Program\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqste08.exe"=

"c:\\Program\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpofxm08.exe"=

"c:\\Program\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposfx08.exe"=

"c:\\Program\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposid01.exe"=

"c:\\Program\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqscnvw.exe"=

"c:\\Program\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqkygrp.exe"=

"c:\\Program\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqCopy.exe"=

"c:\\Program\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpfccopy.exe"=

"c:\\Program\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpzwiz01.exe"=

"c:\\Program\\HP\\Digital Imaging\\Unload\\HpqPhUnl.exe"=

"c:\\Program\\HP\\Digital Imaging\\Unload\\HpqDIA.exe"=

"c:\\Program\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpoews01.exe"=

"c:\\Program\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqnrs08.exe"=

"c:\\Program\\CyberLink\\PowerCinema\\PowerCinema.exe"=

"c:\\Program\\CyberLink\\PowerCinema\\PCMService.exe"=

"c:\\Program\\Messenger\\msmsgs.exe"=

"c:\\Program\\BitTorrent\\bittorrent.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program\\Windows Live\\Messenger\\livecall.exe"=

"c:\\Program\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=

"c:\\Program\\iTunes\\iTunes.exe"=

"c:\\Program\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=

 

R2 Automatisk LiveUpdate-schemaläggare;Automatisk LiveUpdate-schemaläggare;c:\program\Symantec\LiveUpdate\AluSchedulerSvc.exe [2006-10-04 100032]

R3 EraserUtilRebootDrv;EraserUtilRebootDrv;c:\program\Delade filer\Symantec Shared\EENGINE\EraserUtilRebootDrv.sys [2008-09-02 99376]

S3 WN5301;LIteon Wireless PCI Network Adapter Service;c:\windows\system32\drivers\wn5301.sys [2006-01-03 468768]

 

--- Övriga tjänster/drivrutiner i minnet ---

 

*NewlyCreated* - COMHOST

.

Innehållet i mappen 'Schemalagda aktiviteter':

 

2009-01-30 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job

- c:\program\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2008-07-30 11:34]

 

2009-01-30 c:\windows\Tasks\Norton AntiVirus - Sök igenom datorn - HP_Ägaren.job

- c:\program\NORTON~1\NORTON~1\Navw32.exe [2007-05-28 11:00]

.

- - - - FÖRÄLDRALÖSA POSTER SOM TAGITS BORT - - - -

 

HKLM-Run-PCDrProfiler - (no file)

 

 

.

------- Extra genomsökning -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.se/

uDefault_Search_URL = hxxp://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=63&bd=PAVILION&pf=desktop

mStart Page = hxxp://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=SV_SE&c=63&bd=PAVILION&pf=desktop

mSearch Bar = hxxp://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=63&bd=PAVILION&pf=desktop

uInternet Connection Wizard,ShellNext = iexplore

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

IE: E&xportera till Microsoft Excel - c:\program\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

Trusted Zone: handelsbanken.se

.

 

**************************************************************************

 

catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2009-02-05 00:22:10

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

 

scanning hidden processes ...

 

scanning hidden autostart entries ...

 

scanning hidden files ...

 

scan completed successfully

hidden files: 0

 

**************************************************************************

.

--------------------- LÅSTA REGISTERNYCKLAR ---------------------

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\LocalSystem\Components\Ø•€|ÿÿÿÿ•€|ù•6~*]

"D140211900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL"

.

Sluttid: 2009-02-05 0:24:13

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-02-04 23:24:01

 

Före genomsökningen: 189,159,350,272 byte ledigt

Efter genomsökningen: 190,933,950,464 byte ledigt

 

Current=1 Default=1 Failed=0 LastKnownGood=4 Sets=,1,2,3,4

172 --- E O F --- 2009-01-24 02:04:03

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Hej! ComboFix hittade och åtgärdade en del,mycket bra! Även troligt att din ipod är infekterad nu så därför kör vi på med Flashdisinfector

[log]Ladda ner Flash Disinfector by sUBs till Skrivbordet:

http://www.techsupportforum.com/sectools/sUBs/Flash_Disinfector.exe

Dubbelklicka på den nedladdade filen för att starta programmet.

Följ de anvisningar som kommer upp.

När det står att du ska sätta in flash-diskar så stoppar du in de USB-minnen etc som kan tänkas vara infekterade.

När allt är klart så avsluta programmet och starta om datorn.[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Perfekt:thumbsup:

 

Ladda ner avinstallationsprogrammet OTCleanIt till Skrivbordet.

http://download.bleepingcomputer.com/oldtimer/OTCleanIt.exe

Dubbelklicka på filen för att starta programmet.

Tryck på knappen CleanUp! och de olika fix-program som du har laddat ner kommer att avinstalleras, inkl. detta program, efter en omstart av datorn.

[log]C:\System Volume Information\_restore är stället där systemåterställningsfunktionen lagrar olika systemåterställningspunkter. Det betyder att medan din dator var infekterad så skapade Windows en systemåterställningspunkt. Så länge som de skadliga filerna ligger i den mappen så är de ofarliga. Däremot så om du återställer till en tidpunkt då datorn var infekterad så blir även de skadliga filerna återställda.

 

Du kan ta bort samtliga systemåterställningspunkter genom att stänga av systemåterställningsfunktionen, starta om datorn och så slå på funktionen igen. Skapa sedan en ny punkt.

Systemåterställningsfunktionen slår man av och på här:

Högerklick på Den här datorn - Egenskaper - Systemåterställning

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...