Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Angrepp+ sjukt seg dator


Lenny1994

Recommended Posts

Hej, jag är ingen datornisse. Är faktiskt väldigt dålig på datorer. Men den senaste tiden har datorn blivit mer och mer seg. Jag har inte förstått varför. Därför har jag tagit bort mkt onödiga program, spel och sånt för att få det bättre. Men det har inte hänt något. Nu tar det ca 2-5 min för datorn att logga in på en användare -.-. Jag misstänker att det kan finnas massa virus på datorn. För direkt när man sätter igång den låter det mycket mer än vad det gjorde förut. Varför? Sen när man går in på mappar lr internet eller vad som helst så tar det år!!! Därför bestämde jag mig för att titta till Virusprogrammet. (F-secure) Där står det att det är 99 angrepp på datorn :s. Vet inte vrf programmet inte har visat något. Kan bero på att andra användare har sätt det före? Jag är nämligen den i familjen som använder datorn minst. Skulle Vara tacksam om jag fick hjälp =) Omforamtera vill jag inte göra för vi har väldigt mkt familje bilder filmer och andra saker.

 

En anna sak jag har upptäckt är att när man loggar ut kmr det alltid upp en ruta där det är någon prossesor som inte kan avslutas ir nått sånt. Då måste man alltid klicka på avsluta nu. Oftast står det typ nått som Wlancfg.e??

 

Hoppas nån kan hjälpa =)

 

Link to comment
Share on other sites

Skicka hit en HijackThis-logg så kan någon av experterna här kolla den.

http://www.spychecker.com/program/hijackthis.html

Installera,starta,välj Do a system scan and save a logfile

kopiera loggen som kommer upp

 

Du bifogar loggen på detta sätt

 

Tryck på LOG-knappen i besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

 

Link to comment
Share on other sites

För direkt när man sätter igång den låter det mycket mer än vad det gjorde förut.
Den kanske blir mer varm än tidigare för att det har samlats damm i den. Ta inte bort damm utan att veta hur du skyddar datorn mot statisk elektricitet.

 

Där står det att det är 99 angrepp på datorn
Vad för sorts angrepp? I vilken del av F-secure hittar du det?

 

Det kan vara problem med hårddisken också för det ger ungefär sådana symptom som du beskriver.

 

Hur gammal är datorn?

Hur mycket RAM-minne finns det i datorn?

 

Omforamtera vill jag inte göra för vi har väldigt mkt familje bilder filmer och andra saker.
Tänk på att en hårddisk kan krascha när som helst så viktiga filer ska man alltid ha på minst två ställen.

 

Oftast står det typ nått som Wlancfg.e??
Låter som något som har med trådlöst nätverk att göra. Har datorn något sådan anslutning?

 

Link to comment
Share on other sites

Hur tar jag bort damm?

 

Det står under virusskydd genomsökta filer.

 

Datorn är från 2004. Det är en Fujutsu Siemens. Vart kan jag se ramminne?

 

JA datorn har trådlöst nätverk. Heter NETGEAR WG311T[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 18:51:15, on 2009-02-03

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\system32\acs.exe

C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\Program\SERVIC~1.EXE

C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\program\fsbwsys.exe

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\F-Secure\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\F-Secure\Common\FSMB32.EXE

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\F-Secure\Common\FCH32.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\F-Secure\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\F-Secure\Common\FNRB32.EXE

C:\Program\F-Secure\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program\F-Secure\Common\FIH32.EXE

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\PRISMSTA.EXE

C:\Program\Lexmark X6100 Series\lxbfbmgr.exe

C:\Program\F-Secure\Common\FSM32.EXE

C:\Program\Lexmark X6100 Series\lxbfbmon.exe

C:\Program\Microsoft IntelliType Pro\type32.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program\F-Secure\FSGUI\fsguiexe.exe

C:\WINDOWS\ALCWZRD.EXE

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\program\F-Secure Automatic Update.exe

C:\Program\NETGEAR\WG311T\wlancfg5.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://student.slu.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\3.1.807.1746\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PRISMSTA.EXE] PRISMSTA.EXE START

O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X6100 Series] "C:\Program\Lexmark X6100 Series\lxbfbmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\F-Secure\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\F-Secure\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg

O4 - HKLM\..\Run: [type32] "C:\Program\Microsoft IntelliType Pro\type32.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program\TomTom HOME\TomTomHOME.exe" -s

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: F-Secure Automatic Update.lnk = C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\program\F-Secure Automatic Update.exe

O4 - Global Startup: NETGEAR WG311T Smart Wizard.lnk = C:\Program\NETGEAR\WG311T\wlancfg5.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Bonjour - {7F9DB11C-E358-4ca6-A83D-ACC663939424} - C:\Program\Bonjour\ExplorerPlugin.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {B205A35E-1FC4-4CE3-818B-899DBBB3388C} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Encarta Search Bar\ENCSBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab

O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab

O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab

O16 - DPF: {5D637FAD-E202-48D1-8F18-5B9C459BD1E3} (Image Uploader Control) - http://www.new2.foto.com/ImageUploader5.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1153211625625

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab

O23 - Service: Atheros Configuration Service (ACS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\acs.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: F-Secure Automatic Update (BackWeb Plug-in - 7681197) - BackWeb Technologies Inc. - C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\Program\SERVIC~1.EXE

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: F-Secure Gatekeeper Handler Starter - F-Secure Corp. - C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Network Request Broker - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure\Common\FNRB32.EXE

O23 - Service: fsbwsys - F-Secure Corp. - C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\program\fsbwsys.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

 

--

End of file - 10808 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

En normal dator från 2004 har troligen 512 MB RAM-minne och det kan vara lite för lite för att F-secure inte ska slöa ner datorn. Man kan t ex se hur mycket det är i Aktivitetshanteraren, fliken Prestanda, där det står Fysiskt minne.

 

Det står under virusskydd genomsökta filer.
Kan du få fram någon lista eller skärmdump där man kan se vilka filer och mappar det gäller och vad för sorts skadligt program som har hittats och när?

 

[log]Bonjour från Apple kommer ofta med "på köpet" när man installerar QuickTime eller iTunes. Det kan ibland strula till det så om du inte använder det så avinstallera det.

 

Du kan slå upp filnamnen på O4-raderna i HijackThis-loggen på http://www.bleepingcomputer.com/startups/ och om det står U eller N i Status-kolumnen så läs beskrivningen och avgör själv om det är något du vill ska starta automatiskt eller inte. Om inte så hitta helst en inställning i programmet för att stänga av den automatiska uppstarten, i andra hand så kan man avbocka motsvarande rad i Start - Kör - msconfig - Autostart.

 

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

Kan du läsa om på

http://www.bleepingcomputer.com/startups/alcmtr-240.html

 

Helst ska du ha ett antistatarmband när du jobbar med datorn så att du och datorn är hopkopplade och har samma spänningsnivå och eventuella skillnader jämnas ut långsamt. Men alternativt så håll till på diskbänken, var barfota och ha inte syntetkläder, håll så ofta det är möjligt med en hand i datorns chassi, på en obehandlad yta. Då kan du försiktigt ta bort damm från ventilationshål och fläktar med ett finger eller en tops.[/log]

 

Heter NETGEAR WG311T
Hämta nya drivrutiner från Netgears webbplats och installera.

 

Link to comment
Share on other sites

Nu har jag avinstallerat bonjour. Hur tar jag ett sreenshoot Då skulle jag kunna visa hur det står i virus skyddet. Har försökt med print screen knappen men det går inte. När jag letar efter ny raport står det inte att det finns någon ny. Men när jag tittar på senste angrepp står det.

 

Angrepp: Trojan-Downloader.HTML.IFrame.wd

 

Plats: C:\Documents...\WONDER[1].HTM

 

Utförd åtgärd: Bytt namn

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

När jag letar upp filerna på den hemsidan hittar den aldrig dom. Ska jag ta hela namnet? som

 

O4 - HKLM\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program\TomTom HOME\TomTomHOME.exe" -s

 

Eller så här?

C:\Program\TomTom HOME\TomTomHOME.exe

 

Eller måste jag skapa en användare på den hemsidan?

 

 

Link to comment
Share on other sites

Angrepp: Trojan-Downloader.HTML.IFrame.wd

Plats: C:\Documents...\WONDER[1].HTM

Verkar vara en skadlig webbsida som har besökts, behöver inte betyda att datorn har infekterats.

Ta bort tillfälliga internet-filer:

Kontrollpanelen - Internet-alternativ - Allmänt - Ta bort - Ta bort filer - OK

 

Alt+PrintScreen-knappen och sedan i Paint välja Redigera - Klistra in.

Spara bilden som png-fil och bocka för Jag vill bifoga en bild när du skriver ett svar.

 

Du söker på TomTomHOME.

 

Link to comment
Share on other sites

Okej tog bort internet-filer. Me jag hittar inget sätt i F-Secure att hitta tidigare angrepp, men här kmr bilderna från det.

 

[bild bifogad 2009-02-03 20:07:53 av Lenny1994]

1120346_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Om du har Nero installerad så är det Nero du ser i HijackThis-loggen.

 

Om du i F-secure-bilden väljer Visa efter Genomsökta filer och Genomsökningsrapport, vad kommer fram då?

 

Tillägg: Observera att det står 2008-12-15 för senaste angrepp så det är ju inte precis nytt.

 

[inlägget ändrat 2009-02-03 20:22:09 av Cecilia]

Link to comment
Share on other sites

Titta på vad det står i slutet av raden i HijackThis-loggen, vilken som stämmer med Filename-kolumnen.

 

Link to comment
Share on other sites

Den här verkar inte heller vara helt okej :s

 

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

 

Står så i Hijack loggen men på bilden visar det ett rött kryss

 

[bild bifogad 2009-02-03 20:33:56 av Lenny1994]

1120357_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Då kommer det upp en tom länk som heter så här.

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\FSAV_CMD.HTM

Och om du klistrar in det i webbläsarens adressfält, visas något då?

 

Link to comment
Share on other sites

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
Windows bryr sig inte om stora och små bokstäver så det kan man inte titta på, men det är den mapp där QuickTime brukar vara installerat och -atboottime brukar det också stå när det är QuickTime så det är nog QuickTime.

 

Link to comment
Share on other sites

Alla programm, hade flera alternativ där det fanns röda kryss med. Men Filname för icke skadligt programm stämde alltid med det i hijack loggen så jag antog att det var rätt då. MEn jag såg att jag kunde stänga av extremt många autostart programm som var helt onödiga =). Tack för det ska titta om det går lite snabbare att starta datorn nu.

 

Men vet du något om det med F-secure. Något alternativ att se alla attackerade saker så jag kan skicka dom hit =)

 

Link to comment
Share on other sites

MEn jag såg att jag kunde stänga av extremt många autostart programm som var helt onödiga =). Tack för det ska titta om det går lite snabbare att starta datorn nu.
Jag håller tummarna :thumbsup:

 

Se mitt inlägg från 20:40

 

Link to comment
Share on other sites

Länken innehöll fortfarande ingenting :S Dessutom när jag ändrade inställningarna för programm som autostartar kom en ruta upp där det stod om jag ville starta om datorn nu eller senare. Jag ändrade inställningarna genom autoconfig.

 

När jag sedan startade om datorn med de nya inställningarna fungerade inte internet :S dessutom kom det upp en sån här ruta. (bild)

 

Vad ska jag klicka efter omstarten efter nya inställningarna och varför fungerade inte internet?

 

[bild bifogad 2009-02-03 21:50:12 av Lenny1994]

1120380_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Du kanske har avbockat något som behövs för internetanslutningen.

 

Rutan kommer upp för att man ska veta att man har gjort ändringar och hur man ångrar dem om det inte blev bra. Om man är nöjd med sina ändringar och inte vill se meddelandet något mer så bockar man i rutan och trycker OK.

 

Tillägg: Jag vet inte hur man får fram loggar från F-secure.

 

 

[inlägget ändrat 2009-02-03 22:08:41 av Cecilia]

Link to comment
Share on other sites

Okej nu har jag fixat allting med autostart. Jag kunde stänga av en hel del progra och datorn gick igång lite snabbare. Men inte speciellt mycket. Tack för hjälpen med det. har lärt mig mkt och förstår att datorn kan sega med alla de programen som autostartade.

 

Men nu till F-secure delen. Jag har väntat en dag efter en ny genomsökningsraport. Men det kommer ingen. Därför tittade jag på schemalagda genomsökningar. Där stod det att de går igång varje dag kl 15:00. Men som sagt får inga nya raporter. Därför tänkte jag göra en manuell genomsökning.

 

När jag skulle göra det fick jag välja alla filer lr definierade filer. Visar hur det ser ut på bilden. För jag kunde sedan klicka på redigera där stod det massa konstig text. Eller slut bokstäver på filer t ex exe. Tror jag. Skulle vara glad om du kunde förklara det =)

 

Sen kanske jag kan ladda ner något annat gratis virusprogramm bara för att göra en extra snabbcheck. Eller säg vad du tycker. För det känns konstigt att det inte finns några loggar på 99 angrepp eller att den inte hittar dom igen. Eller att det inte kommer några raporter från genomsökningarna.

 

Tack för att du tar dig så mycket tid med andra människors problem. Är verkligen uppskattat !!!

 

[bild bifogad 2009-02-05 16:41:05 av Lenny1994]

1120771_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...