Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Internet explorer popups. Virus?


foreverlou

Recommended Posts

Hej alla ni experter där ute!

Jag har den senaste tiden fått massa jobbiga 'popups' i Internet Explorer.

IE är inte min standard webbläsare (använder firefox).

Det som händer är att man hör det "klickande" IE ljudet ett flertal gånger. Ibland kommer det upp ett fönster, ibland inte. Sedan står det ofta att webbsidan försöker stänga fönstret eller något liknande.

URLen som poppar upp kan se ut t.ex såhär: media.fastclick.net/w/safepop.cgi?cid=152332&mid=303417&sid=40480&c=14&no_cj_c=0&upsid=937706822930

Vad är detta? Vill verkligen bli av med det.

 

Ändrat så länken inte är klickbar

Cecilia - Moderator för Virus, skadliga program & botemedel

 

[inlägget ändrat 2009-02-01 11:25:05 av Cecilia]

Link to comment
Share on other sites

Vi kan se vad HijackThis visar till att börja med. Ladda ner från en av länkarna:

http://www.trendsecure.com/portal/en-US/_download/HJTInstall.exe

http://www.download.com/Trend-Micro-HijackThis/3000-8022_4-10227353.html

Installera, starta och välj "Do a system scan and save a logfile", kopiera loggen som kommer upp (inget annat).

 

I ditt svar bifogar du HijackThis-loggen på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen nappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

Link to comment
Share on other sites

Jag hoppas att jag gjorde rätt.

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 11:27:11, on 2009-02-01

Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16764)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe

C:\Windows\BR040286.exe

C:\Acer\Empowering Technology\eDSMSNfix.exe

C:\Program Files\Launch Manager\LManager.exe

C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD8\PDVD8Serv.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Creative\Software Update 3\SoftAuto.exe

C:\Users\Louise\AppData\Local\TempImages\iOmem.exe

C:\Acer\Empowering Technology\ENET\ENMTRAY.EXE

C:\Acer\Empowering Technology\EPOWER\EPOWER_DMC.EXE

C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\ERAGENT.EXE

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Windows\System32\mobsync.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://sv.intl.acer.yahoo.com'>http://sv.intl.acer.yahoo.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://sv.intl.acer.yahoo.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.speedapps.com/search.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: ShowBarObj Class - {83A2F9B1-01A2-4AA5-87D1-45B6B8505E96} - C:\Windows\system32\ActiveToolBand.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Windows\system32\eDStoolbar.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [ALaunch] C:\Acer\ALaunch\AlaunchClient.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe

O4 - HKLM\..\Run: [bisonInst0402] C:\Windows\BR040286.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eDSMSNfix] C:\Acer\Empowering Technology\eDSMSNfix.exe

O4 - HKLM\..\Run: [setPanel] C:\Acer\APanel\APanel.cmd

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WarReg_PopUp] C:\Acer\WR_PopUp\WarReg_PopUp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Acer Tour Reminder] C:\Acer\AcerTour\Reminder.exe

O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl8] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD8\PDVD8Serv.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PDVD8LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD8\Language\Language.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [softAuto.exe] "C:\Program Files\Creative\Software Update 3\SoftAuto.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [iEPR] C:\Users\Louise\AppData\Local\TempImages\IEPR.exe

O4 - HKCU\..\Run: [iOmem] C:\Users\Louise\AppData\Local\TempImages\iOmem.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [] (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [] (User 'Default user')

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Startup: OpenOffice.org 2.4.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Empowering Technology Launcher.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~3.0_0\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~3.0_0\bin\ssv.dll

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll eNetHook.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: ALaunch Service (ALaunchService) - Unknown owner - C:\Acer\ALaunch\ALaunchSvc.exe

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: CT Device Query service (CTDevice_Srv) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe

O23 - Service: Creative Centrale Media Server (CTUPnPSv) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Creative Centrale\CTUPnPSv.exe

O23 - Service: eDSService.exe (eDataSecurity Service) - HiTRSUT - C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSService.exe

O23 - Service: eLock Service (eLockService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eLock\Service\eLockServ.exe

O23 - Service: eNet Service - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eNet\eNet Service.exe

O23 - Service: eRecovery Service (eRecoveryService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRecoveryService.exe

O23 - Service: eSettings Service (eSettingsService) - Unknown owner - C:\Acer\Empowering Technology\eSettings\Service\capuserv.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

O23 - Service: MobilityService - Unknown owner - C:\Acer\Mobility Center\MobilityService.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: ePower Service (WMIService) - acer - C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePowerSvc.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Generellt i Vista så är det bra att starta rensningsprogram och andra program som behöver köra med fulla behörigheter genom att högerklicka på dem och välja Kör som administratör.

 

O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

Avinstallera Ask... i Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program

 

Ladda ner Malwarebytes Anti-Malware (MBAM) från en av dessa länkar:

http://www.download.com/Malwarebytes-Anti-Malware/3000-8022_4-10804572.html

http://projects.securitywonks.net/projects/details.php?file=158

Dubbelklicka på mbam-setup för att installera programmet.

 

[log]Se till i slutet av installationen att det är bockar för:

Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware

Starta Malwarebytes' Anti-Malware

Tryck på Slutför

Om det finns någon uppdatering så kommer den att laddas ner och installeras.

 

När programmet startar så välj "Utför snabb skanning" och tryck på Skanna.

Skanningen tar ett tag.

När den är klar så tryck på OK och sedan "Visa resultat".

Bocka för allt och tryck sedan Ta bort markerade.

När borttagningen är klar så öppnar Anteckningar med en logg.

 

Eventuellt så kommer det upp en begäran om att starta om datorn (Restart). I så fall gör det.

Om det blir ett felmeddelande Error loading... efter omstarten så starta om datorn än en gång.

Om programmet inte kommer igång efter omstarten så starta det.

 

Om loggen inte kommer upp själv i Anteckningar så hittar du loggen på fliken Loggar i MBAM.

Kopiera loggen och klistra in den i ditt svar tillsammans med en ny HijackThis-logg.[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Jag hoppas att detta blev rätt. Annars är det bara att säga till.

 

[log]Malwarebytes' Anti-Malware 1.33

Databasversion: 1712

Windows 6.0.6000

 

2009-02-01 12:07:48

mbam-log-2009-02-01 (12-07-48).txt

 

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 50036

Förfluten tid: 6 minute(s), 6 second(s)

 

Infekterade minnesprocesser: 1

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 2

Infekterade registervärden: 2

Infekterade registerdataposter: 0

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 1

 

Infekterade minnesprocesser:

C:\Users\Louise\AppData\Local\TempImages\iOmem.exe (Trojan.Agent) -> Failed to unload process.

 

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registernycklar:

HKEY_CLASSES_ROOT\urlsearchhook.toolbarurlsearchhook (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\urlsearchhook.toolbarurlsearchhook.1 (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade registervärden:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\iomem (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\IEPR (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade registerdataposter:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade filer:

C:\Users\Louise\AppData\Local\TempImages\iOmem.exe (Trojan.Agent) -> Delete on reboot.

[/log]

 

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 12:22:51, on 2009-02-01

Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16764)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe

C:\Windows\BR040286.exe

C:\Acer\Empowering Technology\eDSMSNfix.exe

C:\Program Files\Launch Manager\LManager.exe

C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD8\PDVD8Serv.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Creative\Software Update 3\SoftAuto.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Acer\Empowering Technology\ENET\ENMTRAY.EXE

C:\Acer\Empowering Technology\EPOWER\EPOWER_DMC.EXE

C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\ERAGENT.EXE

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://sv.intl.acer.yahoo.com'>http://sv.intl.acer.yahoo.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://sv.intl.acer.yahoo.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.speedapps.com/search.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: ShowBarObj Class - {83A2F9B1-01A2-4AA5-87D1-45B6B8505E96} - C:\Windows\system32\ActiveToolBand.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Windows\system32\eDStoolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [ALaunch] C:\Acer\ALaunch\AlaunchClient.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe

O4 - HKLM\..\Run: [bisonInst0402] C:\Windows\BR040286.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eDSMSNfix] C:\Acer\Empowering Technology\eDSMSNfix.exe

O4 - HKLM\..\Run: [setPanel] C:\Acer\APanel\APanel.cmd

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WarReg_PopUp] C:\Acer\WR_PopUp\WarReg_PopUp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Acer Tour Reminder] C:\Acer\AcerTour\Reminder.exe

O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl8] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD8\PDVD8Serv.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PDVD8LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD8\Language\Language.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [softAuto.exe] "C:\Program Files\Creative\Software Update 3\SoftAuto.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [] (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [] (User 'Default user')

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Startup: OpenOffice.org 2.4.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Empowering Technology Launcher.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~3.0_0\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~3.0_0\bin\ssv.dll

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll eNetHook.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: ALaunch Service (ALaunchService) - Unknown owner - C:\Acer\ALaunch\ALaunchSvc.exe

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: CT Device Query service (CTDevice_Srv) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe

O23 - Service: Creative Centrale Media Server (CTUPnPSv) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Creative Centrale\CTUPnPSv.exe

O23 - Service: eDSService.exe (eDataSecurity Service) - HiTRSUT - C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSService.exe

O23 - Service: eLock Service (eLockService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eLock\Service\eLockServ.exe

O23 - Service: eNet Service - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eNet\eNet Service.exe

O23 - Service: eRecovery Service (eRecoveryService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRecoveryService.exe

O23 - Service: eSettings Service (eSettingsService) - Unknown owner - C:\Acer\Empowering Technology\eSettings\Service\capuserv.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

O23 - Service: MobilityService - Unknown owner - C:\Acer\Mobility Center\MobilityService.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: ePower Service (WMIService) - acer - C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePowerSvc.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

 

--

End of file - 10053 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Du gör så rätt så! :thumbsup:

 

Om du ser till filen C:\Users\Louise\AppData\Local\TempImages\IEPR.exe så ta bort den.

 

Kör MBAM en gång till för att vara säker på att den har åtgärdat allt den kan.

 

Stämmer det att du har haft Norton i datorn förut och nu inte längre har något Symantec-program installerat? I så fall avinstallera även Symantecs LiveUpdate och kör sedan deras städprogram för att ta bort rester av programmet:

http://service1.symantec.com/SUPPORT/tsgeninfo.nsf/docid/2005033108162039

 

Det är en gammal Java-version med säkerhetshål i datorn. Jag rekommenderar dig att installera en ny från http://www.java.com/sv/ och därefter avinstallera alla Java och J2SEutom den senaste i Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program (inga webbläsare igång).

 

Hur fungerar datorn nu?

 

Link to comment
Share on other sites

Jag ser i Hijack-loggen att du har ett par gamla java-versioner med

säkerhetshål i din dator.Jag rekommenderar att du avinstallerar dem

i Kontrollpanelen Lägg till /ta bort program. Ladda sedan hem och

installera uppdaterad Java http://www.java.com/sv/

 

Link to comment
Share on other sites

Ska kolla på det :)

 

Hur datorn fungerar är svårt att svara på ännu eftersom det inte är något som kommer upp hela tiden. Men jag hoppas att det återgärdas nu.

 

Tack så jätte mycket för hjälpen.

 

 

Och ja, det stämmer.

[inlägget ändrat 2009-02-01 12:49:17 av foreverlou]

Link to comment
Share on other sites

Ser detta bra ut eller är min dator "säker"?

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:07:31, on 2009-02-01

Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16764)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe

C:\Windows\BR040286.exe

C:\Acer\Empowering Technology\eDSMSNfix.exe

C:\Program Files\Launch Manager\LManager.exe

C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD8\PDVD8Serv.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Creative\Software Update 3\SoftAuto.exe

C:\Acer\Empowering Technology\ENET\ENMTRAY.EXE

C:\Acer\Empowering Technology\EPOWER\EPOWER_DMC.EXE

C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\ERAGENT.EXE

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://sv.intl.acer.yahoo.com'>http://sv.intl.acer.yahoo.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://sv.intl.acer.yahoo.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.speedapps.com/search.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: ShowBarObj Class - {83A2F9B1-01A2-4AA5-87D1-45B6B8505E96} - C:\Windows\system32\ActiveToolBand.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Windows\system32\eDStoolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [ALaunch] C:\Acer\ALaunch\AlaunchClient.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe

O4 - HKLM\..\Run: [bisonInst0402] C:\Windows\BR040286.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eDSMSNfix] C:\Acer\Empowering Technology\eDSMSNfix.exe

O4 - HKLM\..\Run: [setPanel] C:\Acer\APanel\APanel.cmd

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WarReg_PopUp] C:\Acer\WR_PopUp\WarReg_PopUp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Acer Tour Reminder] C:\Acer\AcerTour\Reminder.exe

O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl8] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD8\PDVD8Serv.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PDVD8LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD8\Language\Language.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [softAuto.exe] "C:\Program Files\Creative\Software Update 3\SoftAuto.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [] (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [] (User 'Default user')

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Startup: OpenOffice.org 2.4.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Empowering Technology Launcher.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll eNetHook.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: ALaunch Service (ALaunchService) - Unknown owner - C:\Acer\ALaunch\ALaunchSvc.exe

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: CT Device Query service (CTDevice_Srv) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe

O23 - Service: Creative Centrale Media Server (CTUPnPSv) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Creative Centrale\CTUPnPSv.exe

O23 - Service: eDSService.exe (eDataSecurity Service) - HiTRSUT - C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSService.exe

O23 - Service: eLock Service (eLockService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eLock\Service\eLockServ.exe

O23 - Service: eNet Service - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eNet\eNet Service.exe

O23 - Service: eRecovery Service (eRecoveryService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRecoveryService.exe

O23 - Service: eSettings Service (eSettingsService) - Unknown owner - C:\Acer\Empowering Technology\eSettings\Service\capuserv.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: MobilityService - Unknown owner - C:\Acer\Mobility Center\MobilityService.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: ePower Service (WMIService) - acer - C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePowerSvc.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

 

--

End of file - 9040 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Kontrollpanelen - Administrationsverktyg - Tjänster

Leta upp Symantec Lic NetConnect service i listan, dubbelklicka och välj Startmetod Inaktiverad

 

Jag ser inget skadligt i loggen.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...