Just nu i M3-nätverket
Jump to content

dynamisk nummer string


tiito78

Recommended Posts

Hej!!

 

Hej! behöver lite hjälp me denna kod. Är ganska ny inom javascript. Jag behöver en funktion för sökning av en persons anställnings nummer. Koden nedan funkar fint.

 

problem:

 

Problemet är att vid "col = external.SokAnstalldaMedNr(0, 1); " är "1" en anställnings nummer. Detta gör att jag enbart kan söka på den anställde som har 1 som anställnings nummer. Det jag behöver är att detta skall bli dynamisk. En anställnings nr kan vara allt från 0 till 9004, osv....

 

Hur gör man????????

 

Alltså, man skall enbart kunna söka på en anställnings nummer. Vid matchning skall förnamn och efternamn printas ut på den anställde.

 

Hoppas någon kan hjälpa mig....

 

<script type="text/javascript">
var txtField	= new Array();
var sokResult	= new Array();
function checkAnstalldaMedNr()
{
var AnstalldaMedNr, e, col;
col = external.SokAnstalldaMedNr(0, 1); // 0 = vilken maskin, 1=anställnings nr på en anställd
e = new Enumerator(col.Items);

for (;!e.atEnd();e.moveNext())
{
        AnstalldaMedNr = e.item();
	txtField[0] = AnstalldaMedNr.anstnr;
	sokResult[0] = AnstalldaMedNr.fornamn +  AnstalldaMedNr.efternamn ;	

}
}

function Find()
{
 var InputName = document.getElementById("txtFieldIn").value.toLowerCase();
 alert(txtField.length);
 for (i=0; i < txtField.length; i++) {
  var ArrayName = txtField[i].toLowerCase();
  if (ArrayName.indexOf(InputName) != -1) {
   document.getElementById("txtFieldIn").value = txtField[i];
   document.getElementById("sokResultOut").value = sokResult[i];
   break;
  }
 }
 if (i == txtField.length) {
  document.getElementById("Msg").innerText = "sök igen!";
  document.getElementById("sokResultOut").value = "";
 }
 else {
  document.getElementById("Msg").innerText = "";
 }
}
</script>
</head>
<body>
<!-- diven för textrutan (sök)-->
<div style="margin-top:19px; margin-left:7px; float:left; clear:left; width:155px;">
<input style="height:28px; width:153px;" type="text" id="txtFieldIn" value="">
<input style="height:28px; width:153px;" type="text" id="sokResultOut" value="">
<script>checkAnstalldaMedNr()</script>
</div>

<!--diven för sök knappen till textrutan-->
<div style="margin-top:10px; float:left; width:40px;">
<a href="#" onclick="Find()"><img src="images/knapp2.png"></a>
<span id="Msg" style="color:red"></span>
</div>
</body>
</html>

 

 

Tack för stunden!

 

[inlägget ändrat 2009-01-29 21:11:40 av tiito78]

Link to comment
Share on other sites

visst här kommer koden:

<html>
<head
<script type="text/javascript">
var txtField	= new Array();
var sokResult	= new Array();

function checkAnstalldaMedNr(checkNumber) // ändring 1
{
var AnstalldaMedNr, e, col;
col = external.SokAnstalldaMedNr(0, checkNumber); // ändring 2 --- checkNummer ersätter den hårdkodade anställnings nr 1.
e = new Enumerator(col.Items); 
for (;!e.atEnd();e.moveNext()) {
	AnstalldaMedNr = e.item();
	txtField[0] = AnstalldaMedNr.anstnr;
	sokResult[0] = AnstalldaMedNr.fornamn + AnstalldaMedNr.efternamn ;
  }

  // ändring 3 --- loppar igenom sökningen 
  for (i = 0; i < txtField.length; i++) {
    var ArrayName = txtField[i].toLowerCase();
    if (ArrayName.indexOf(checkNumber) != -1) { // edit from before
      document.getElementById("txtFieldIn").value = txtField;
      document.getElementById("sokResultOut").value = sokResult;
      break;
    }
  }
  if (i == txtField.length) {
    document.getElementById("Msg").innerText = "sök igen!";
    document.getElementById("sokResultOut").value = "";
  }
  else {
    document.getElementById("Msg").innerText = "";
  }
}

</script>
</head>
<body>
<!-- div for search-->
<div style="margin-top:19px; margin-left:7px; float:left; clear:left; width:155px;">
<input style="height:28px; width:153px;" type="text" id="txtFieldIn" value="">
<input style="height:28px; width:153px;" type="text" id="sokResultOut" value="" onfocus="this.blur()">
<script>checkAnstalldaMedNr()</script>
</div>

<!--div for button search-->
<div style="margin-top:10px; float:left; width:40px;">
<a href="#" onclick="checkAnstalldaMedNr(document.getElementById('txtFieldIn').value)"><img src="images/knapp2.png"></a> <!-- ändring 4 --- onClick med kallning på funktionen som kollar efter anställda o plockar data från txtField (sökning genom databasen). Vid träff av rätt value printas rätt anställd ut, vid fel anst nr printas ett felmeddelande -->
<span id="Msg" style="color:red"></span>	
</div>
</body>
</html>

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
 • Create New...