Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Kontroll av formulär


crokmaster

Recommended Posts

Hej, skulle behöva hjälp med att göra en kontroll på ett formulär.

Har två sidor, en som skickar formulärdata till den andra, kopplat till access db. Fältet Pris innehåller datafältet Tal, valuta.

Helst vill jag att användaren ska kunna lämna detta fält tomt men då får jag felmeddelande - Provider error '80020005'.

Finns det något enkelt sätt att göra en if-sats med Response.Write - Du måste ange ett pris, gå tillbaka och försök igen.

 

 

spara.asp

<% Session.lcid = 1053 %>
<% Dim Datum
Datum=Date%>

<%	Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connect.Open "DBQ=" & Server.Mappath("../inc/db.mdb") & ";Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};"
Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
   sql = "SELECT * FROM husohem"

   RecSet.Open sql, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic

RecSet.AddNew
RecSet("omrade") = Request.Form("omrade")
RecSet("boadress") = Request.Form("boadress")
RecSet("rum") = Request.Form("rum")
RecSet("boarea") = Request.Form("boarea")
RecSet("avgift") = Request.Form("avgift")
RecSet("vaning") = Request.Form("vaning")
RecSet("tomtyta") = Request.Form("tomtyta")
RecSet("pris") = Request.Form("pris")
RecSet("bostadstyp") = Request.Form("bostadstyp")
RecSet("maklare") = Request.Form("maklare")
RecSet("forening") = Request.Form("forening")
RecSet("beskrivning") = Request.Form("beskrivning")
RecSet("email") = Request.Form("email")
RecSet("maklaradress") = Request.Form("maklaradress")
RecSet("tel") = Request.Form("tel")
RecSet("karta") = Request.Form("karta")
RecSet("datum") = Date

RecSet.Update
RecSet.Close
Connect.Close %>


<div class="Uploadresponse">Följande uppgifter har sparats </div>
		<p>

			Bostads Ort:<br>

			<b><% =Request.Form("omrade") %></b><p>

			Bostads Adress:<br>

			<b><% =Request.Form("boadress") %></b><p>

			Bostadstyp: <br>

 			<b><% =Request.Form("bostadstyp") %></b><p> 

			Boarea: <br>

 			<b><% =Request.Form("boarea") %></b><p>	

			Avgift: <br>

			<b><% =Request.Form("avgift") %></b><p>

			Pris: <br>

 			<b><% =Request.Form("pris") %></b><p> 

			Våning: <br>

 			<b><% =Request.Form("vaning") %></b><p>

			Tomtyta: <br>

 			<b><% =Request.Form("tomtyta") %></b><p> 	

			Rum:<br>

			<b><% =Request.Form("rum") %></b><p>

			Förening: <br>

 			<b><% =Request.Form("forening") %></b><p> 

			Karta - Objekt: <br>

 			<b><% =Request.Form("karta") %></b><p> 

			Beskrivning: <br>

 			<b><% =Request.Form("beskrivning") %></b><p> 

			Mäklarbyrå: <br>

 			<b><% =Request.Form("maklare") %></b>
 			<p> 

			Mäklare - Adress <br>

 			<b><% =Request.Form("maklaradress") %></b>
 			<p> 

			Mäklare - Epost <br>

 			<b><% =Request.Form("email") %></b>
 			<p> 

			Mäklare - Tel: <br>

 			<b><% =Request.Form("tel") %></b><p> 

			<br>

			<FORM METHOD="LINK" ACTION="maklareimg.asp">
<INPUT class="forumBtn" style="font-weight:bold" TYPE="submit" VALUE="Lägg till bilder?">
</FORM> 

 

Link to comment
Share on other sites

OKey! Där var jag för snabb med att fråga om hjälp, löste sig..

 

<% Count = Request.Form("pris")

 

If Count = "" Then

Response.Write "<div class='Uploadresponse'>Du måste ange ett pris," & "<br>" & "gå tillbaka och försök igen</div>" & "<p>"

Response.End

Else

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...