Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Är datorn ren?


P4k3

Recommended Posts

Hej!

 

Har just rensat en dator med Malwarebytes Anti-malware som var infekterad med diverse skräp, tänkte försäkra mig om att den fick bort allt. Bifogar en hijackthis-log.

 

[log]

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 10:41:10, on 2009-01-28

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Antivirus 2007\pavsrv51.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Antivirus 2007\AVENGINE.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Acer\eManager\anbmServ.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Antivirus 2007\PsCtrls.exe

C:\Program\Delade filer\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Antivirus 2007\psimsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Panda Software\Panda Antivirus 2007\ApvxdWin.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\acer\epm\epm-dm.exe

C:\Program\LAUNCH~1\LManager.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program\Acer\eRecovery\Monitor.exe

C:\Program\Delade filer\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe

C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Veoh Networks\VeohWebPlayer\veohwebplayer.exe

C:\Program\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program\Delade filer\Logitech\khalshared\KHALMNPR.EXE

C:\Program\Panda Software\Panda Antivirus 2007\WebProxy.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://windowsupdate.microsoft.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program\HP\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: HP Print Clips - {053F9267-DC04-4294-A72C-58F732D338C0} - C:\Program\HP\Smart Web Printing\hpswp_framework.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: (no name) - {AAB10C3D-75A0-4F8F-950E-BD22A1382B67} - C:\WINDOWS\system32\ddccy.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Veoh Web Player Video Finder - {0FBB9689-D3D7-4f7a-A2E2-585B10099BFC} - C:\Program\Veoh Networks\VeohWebPlayer\VeohIEToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [LaunchApp] Alaunch

O4 - HKLM\..\Run: [KTPWare] C:\Program\Elantech\ktp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] C:\Program\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [EPM-DM] c:\acer\epm\epm-dm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ePowerManagement] C:\Acer\ePM\ePM.exe boot

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program\LAUNCH~1\LManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [eRecoveryService] C:\Program\Acer\eRecovery\Monitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program\Panda Software\Panda Antivirus 2007\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program\Delade filer\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSetup] E:\Setup\Setup.exe /start /restart /l:sve

O4 - HKCU\..\Run: [VeohPlugin] "C:\Program\Veoh Networks\VeohWebPlayer\veohwebplayer.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = ?

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O9 - Extra button: HP Klippbok - {58ECB495-38F0-49cb-A538-10282ABF65E7} - C:\Program\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll

O9 - Extra button: HP Smart markering - {700259D7-1666-479a-93B1-3250410481E8} - C:\Program\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {2D8ED06D-3C30-438B-96AE-4D110FDC1FB8} (ActiveScan 2.0 Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/cabs/as2stubie.cab

O16 - DPF: {512FC5A1-7DE1-43F1-BC0C-371622FCB409} (TotalScan Installer Class) - http://www.nanoscan.com/as/cabs/ascstubie.cab

O16 - DPF: {8436FE12-31DB-48BF-83BF-FE682F9160B4} (NanoInstaller Class) - http://www.nanoscan.com/cabs/nanoinst.cab

O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll

O23 - Service: Notebook Manager Service (anbmService) - OSA Technologies Inc. - C:\Acer\eManager\anbmServ.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Panda Software Controller - Panda Software International - C:\Program\Panda Software\Panda Antivirus 2007\PsCtrls.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program\Delade filer\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - C:\Program\Panda Software\Panda Antivirus 2007\pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software International - C:\Program\Panda Software\Panda Antivirus 2007\psimsvc.exe

 

--

End of file - 8148 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Det finns en ofarlig rest i registret som du kan ta bort på följande sätt om du vill.

Skanna med HijackThis och bocka för:

 

O2 - BHO: (no name) - {AAB10C3D-75A0-4F8F-950E-BD22A1382B67} - C:\WINDOWS\system32\ddccy.dll (file missing)

 

Avsluta alla andra program.

Tryck Fix checked.

 

Starta om datorn.

 

Men det finns mycket skadligt som inte syns i en HijackThis-logg så man kan inte från en HijackThis-logg säga att allt är borta.

 

PS. När du gör en online-skanning så ska du inte göra det på Pandas webbplats utan vitsen med en online-skanning är att göra det mot en annan virusdatabas.

 

Link to comment
Share on other sites

Ah tack så mycket!

 

Angående onlinescanningen så var det personen som äger datorn som gjort den :) Jag googlade enbart på det och fick som vanligt svar från eforum och det var såklart du som hade svarat även på den tråden!

 

Du gör ett underbart jobb här!

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...