Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Sega datorn.


frasse67

Recommended Posts

Hej,fick hjälp av er förra året.

 

Datorn har svårt att få kontakt när jag skall koppla upp till internet samt tappar ofta kontakten "windows svarar inte". Jag har windows vista. Har tidigare haft Norman virus som nu har gått ut. Generellt är datorn långsam och det låter från fläkten, ca 3 år gammal. Jag har uppdaterat superantispywere. Försöker bifoga en hijackscanninglog.

 

Hälsningar Jonas

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 11:37:36, on 2009-01-26

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE

C:\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

C:\WINDOWS\system32\emaudsv.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\SPAMfighter\sfus.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Norman\nse\bin\NSESVC.EXE

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe

C:\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE

C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE

C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe

C:\Norman\Nvc\BIN\NIP.EXE

C:\Program\ExtraFilm Hemma\Agent.exe

C:\Program\SPAMfighter\SFAgent.exe

C:\Norman\Nvc\bin\cclaw.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\Creative Professional\E-MU USB Audio\E-MU USB Audio\EmuUsbAudioCP.exe

C:\Program\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\5.0.926.3450\swg.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_219B3E1547538286.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] "C:\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE" /LOAD /SPLASH

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ExtraFilmHemmaAgent] "C:\Program\ExtraFilm Hemma\Agent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [RegistryQuick.exe] C:\Program\RegistryQuick\RegistryQuick.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sPAMfighter Agent] "C:\Program\SPAMfighter\SFAgent.exe" update delay 60

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [E-MU USB Audio Control Panel] "C:\Program\Creative Professional\E-MU USB Audio\E-MU USB Audio\EmuUsbAudioCP.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: HP Photosmart Premier Snabbstart.lnk = C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://home.sve.chello.se/ssi/welcome/welcome.php?url=home

O16 - DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} (Aurigma Image Uploader 3.0 Control) - https://ssl.extrafilm.org/upload/activex/ImageUploader3.cab

O16 - DPF: {A73BAEFA-EE65-494D-BEDB-DD3E5A34FA98} (Image Uploader) - http://www.extrafilm.se/ImageUploader4.cab

O16 - DPF: {BDBDE413-7B1C-4C68-A8FF-C5B2B4090876} (F-Secure Online Scanner 3.3) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.115.6 85.255.112.20

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

O23 - Service: Norman eLogger service 6 (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE

O23 - Service: E-MU Audio Service (emaudsv) - E-MU Systems - C:\WINDOWS\system32\emaudsv.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Unknown owner - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Norman NJeeves - Norman ASA - C:\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE

O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

O23 - Service: Norman Scanner Engine Service (nsesvc) - Norman ASA - C:\Norman\nse\bin\NSESVC.EXE

O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe

O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman ASA - C:\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE

O23 - Service: SPAMfighter Update Service - SPAMfighter ApS - C:\Program\SPAMfighter\sfus.exe

 

 

End of file - 9236 bytes

[/log]

Rättat till LOG-taggar, det ska vara en innan loggen och en efter.

Cecilia - Moderator för Virus, skadliga program & botemedel

 

[inlägget ändrat 2009-01-26 12:11:39 av Cecilia]

Link to comment
Share on other sites

 

[log]

Jag har windows vista

 

Loggen är från en XP

 

Ladda ner Malwarebytes Anti-Malware (MBAM) från en av dessa länkar:

http://www.download.com/Malwarebytes-Anti-Malware/3000-8022_4-108

04572.html

http://projects.securitywonks.net/projects/details.php?file=158

Dubbelklicka på mbam-setup för att installera programmet.

 

Se till i slutet av installationen att det är bockar för:

Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware

Starta Malwarebytes' Anti-Malware

Tryck på Slutför

Om det finns någon uppdatering så kommer den att laddas ner och installeras.

 

När programmet startar så välj "Utför snabb skanning" och tryck på Skanna.

Skanningen tar ett tag.

När den är klar så tryck på OK och sedan "Visa resultat".

Bocka för allt och tryck sedan Ta bort markerade.

När borttagningen är klar så öppnar Anteckningar med en logg.

 

Eventuellt så kommer det upp en begäran om att starta om datorn (Restart). I så fall gör det.

Om det blir ett felmeddelande Error loading... efter omstarten så starta om datorn än en gång.

Om programmet inte kommer igång efter omstarten så starta det.

 

Om loggen inte kommer upp själv i Anteckningar så hittar du loggen på fliken Loggar i MBAM.

Kopiera loggen och klistra in den i ditt svar. [/log]

 

Link to comment
Share on other sites

[log]

Ok, vad göra sedan?

 

Kör Malwarebytes och skicka loggen

 

 

I ditt svar bifogar du loggen på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

[log]Malwarebytes' Anti-Malware 1.33

Databasversion: 1695

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

 

2009-01-26 16:57:57

mbam-log-2009-01-26 (16-57-57).txt

 

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 60574

Förfluten tid: 6 minute(s), 14 second(s)

 

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 5

Infekterade registervärden: 1

Infekterade registerdataposter: 1

Infekterade mappar: 6

Infekterade filer: 8

 

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registernycklar:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{e596df5f-4239-4d40-8367-ebadf0165917} (Rogue.Installer) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\pcsd.dll (Rogue.PCAntispyware) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\shellex\ContextMenuHandlers\pcsd.dll (Rogue.PCAntispyware) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\mxlivemedia (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\SoftLand Ltd (Trojan.FakeAlert) -> Delete on reboot.

 

Infekterade registervärden:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\rhctv1j0e95c (Rogue.AntivirusXP2008) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade registerdataposter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.115.6 85.255.112.20 -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade mappar:

C:\Documents and Settings\Oscar\Application Data\PC-Antispyware (Rogue.PCAntispyware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Oscar\Application Data\PC-Antispyware\logs (Rogue.PCAntispyware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Oscar\Application Data\PC-Antispyware\startup (Rogue.PCAntispyware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Fia\Application Data\PC-Antispyware (Rogue.PCAntispyware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Fia\Application Data\PC-Antispyware\logs (Rogue.PCAntispyware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Fia\Application Data\PC-Antispyware\startup (Rogue.PCAntispyware) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade filer:

C:\Documents and Settings\Oscar\Application Data\PC-Antispyware\config.xml (Rogue.PCAntispyware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Oscar\Application Data\PC-Antispyware\Sites.bl (Rogue.PCAntispyware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Fia\Application Data\PC-Antispyware\config.xml (Rogue.PCAntispyware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Fia\Application Data\PC-Antispyware\Sites.bl (Rogue.PCAntispyware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\services\services.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\ClickToFindandFixErrors_RON_Intl.ico (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Oscar\Application Data\PC-Antispyware (Rogue.PCAntispyware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Fia\Application Data\PC-Antispyware (Rogue.PCAntispyware) -> Quarantined and deleted successfully.

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Jag har scanat och tagit bort markerade objekt via Malware. Skickar nu e n hijacklog.

[log]

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 18:08:11, on 2009-01-26

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE

C:\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

C:\WINDOWS\system32\emaudsv.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

C:\Program\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

C:\Program\SPAMfighter\sfus.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Norman\nse\bin\NSESVC.EXE

C:\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE

C:\Norman\Nvc\BIN\NIP.EXE

C:\Program\ExtraFilm Hemma\Agent.exe

C:\Norman\Nvc\bin\cclaw.exe

C:\Program\SPAMfighter\SFAgent.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\Spyware Doctor\pctsTray.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\Creative Professional\E-MU USB Audio\E-MU USB Audio\EmuUsbAudioCP.exe

C:\Program\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\5.0.926.3450\swg.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_219B3E1547538286.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] "C:\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE" /LOAD /SPLASH

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ExtraFilmHemmaAgent] "C:\Program\ExtraFilm Hemma\Agent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [RegistryQuick.exe] C:\Program\RegistryQuick\RegistryQuick.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sPAMfighter Agent] "C:\Program\SPAMfighter\SFAgent.exe" update delay 60

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iSTray] "C:\Program\Spyware Doctor\pctsTray.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [E-MU USB Audio Control Panel] "C:\Program\Creative Professional\E-MU USB Audio\E-MU USB Audio\EmuUsbAudioCP.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: HP Photosmart Premier Snabbstart.lnk = C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://home.sve.chello.se/ssi/welcome/welcome.php?url=home

O16 - DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} (Aurigma Image Uploader 3.0 Control) - https://ssl.extrafilm.org/upload/activex/ImageUploader3.cab

O16 - DPF: {A73BAEFA-EE65-494D-BEDB-DD3E5A34FA98} (Image Uploader) - http://www.extrafilm.se/ImageUploader4.cab

O16 - DPF: {BDBDE413-7B1C-4C68-A8FF-C5B2B4090876} (F-Secure Online Scanner 3.3) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

O23 - Service: Norman eLogger service 6 (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE

O23 - Service: E-MU Audio Service (emaudsv) - E-MU Systems - C:\WINDOWS\system32\emaudsv.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Unknown owner - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Norman NJeeves - Norman ASA - C:\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE

O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

O23 - Service: Norman Scanner Engine Service (nsesvc) - Norman ASA - C:\Norman\nse\bin\NSESVC.EXE

O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe

O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman ASA - C:\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

O23 - Service: SPAMfighter Update Service - SPAMfighter ApS - C:\Program\SPAMfighter\sfus.exe

 

--

End of file - 9603 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Hej och tack för hjälp.

Problemet är dock att jag ej vet husr jag skall göra med vissa program:vilka skall jag avinstallera och vilka skall jag behålla.

 

På datorn fins nu Norman, Norton Securityscan, Superantispyware,Lavasoft Ad-ware 6, Malwarebytes Antimalware.

 

Lyckas ej avinstalera Norton samt Norman...hur gör man?

 

Laddar hem det antivirusprogram ni föreslår. Hade eg tänkt nod 32, hur är detta program?

 

jonas

 

Link to comment
Share on other sites

 

[log]

På datorn fins nu Norman, Norton Securityscan, Superantispyware,Lavasoft Ad-ware 6, Malwarebytes Antimalware.

 

Räcker med Malwarebytes Antimalware tycker jag

 

Lyckas ej avinstalera Norton samt Norman...hur gör man?

 

Stäng av dom och sen avinstallera via Kotrollpanelen

 

Hade eg tänkt nod 32, hur är detta program?

 

Den är bra men finns inte som gratisversion[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...