Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Statistik


MML

Recommended Posts

 

 

Använder detta nedan för att få fram ett snittvärde på besök:

strSQL2 = "SELECT AVG(antal) AS xz FROM tblstatistik WHERE sida = '"&strSida&"' AND datum <> '"&y&"' GROUP BY sida "

Set objRS2 = objConn.Execute(strSQL2)

 

x1 = Int(objRS2("xz"))

 

AND datum <> '"&y&"' , tar bort senaste veckan, då den alltid inte är klar/full.

 

Men jag vill bara ha snittet på de FYRA senaste veckorna, minus då den sista veckan.

 

Någon som vet hur jag skall göra?

 

Link to comment
Share on other sites

Använder detta nedan för att få fram ett snittvärde på besök:

strSQL2 = "SELECT AVG(antal) AS xz FROM tblstatistik WHERE sida = '"&strSida&"' AND datum <> '"&y&"' GROUP BY sida "

Set objRS2 = objConn.Execute(strSQL2)

 

x1 = Int(objRS2("xz"))

 

AND datum <> '"&y&"' , tar bort senaste veckan, då den alltid inte är klar/full.

 

Men jag vill bara ha snittet på de FYRA senaste veckorna, minus då den sista veckan.

 

Vad innehåller "y"?

 

Vad du behöver göra är:

1.Kontrollera vilken dag det är idag och sätt en variabel till förra måndagen och en variabel till förra söndagen vilken man gör som följer:

<%
'Se till att svenska datumstandarder följs (måndag är den första dagen i veckan och rätt datumformat (2009-01-20)
Session.LCID = 1053

'dagens datum
theDate = Date()

'hämta måndagen i denna vecka
theDate = DateAdd("d", (1-(weekday(theDate,vbMonday))) ,theDate )

'Hämta måndagen fyra veckor sedan
theDate1 = DateAdd("d", (-7*4) ,theDate )

'Hämta söndag innan nuvarande vecka.
theDate2 = DateAdd("d", -1 ,theDate )

'Ändra din SQL-sträng
strSQL2 = "SELECT AVG(antal) AS xz FROM tblstatistik "&_
"WHERE sida = '"&strSida&"' AND "&_
"[color="#ff0000"]datum BETWEEN '"&theDate1 &"' AND '"&theDate2 &"'[/color] "&_
"GROUP BY sida "
Set objRS2 = objConn.Execute(strSQL2)
%>

 

[inlägget ändrat 2009-01-20 08:42:31 av Jonas_Bo]

Link to comment
Share on other sites

vänligen visa formatering av innehållet eller är det just "52/2008"

 

[inlägget ändrat 2009-01-20 08:47:19 av Jonas_Bo]

Link to comment
Share on other sites

Det var ju dumt, det gör det inte lika lätt att selektera då.

kanske att du gör om till nästa gång du gör något annat då hoppas jag?! :)

 

  <%
'Se till att svenska datumstandarder följs (måndag är den första dagen i veckan och rätt datumformat (2009-01-20)
Session.LCID = 1053

tempStr=""

'dagens datum
theDate = Date()

'hämta måndagen i denna vecka
theDate = DateAdd("d", (1-(weekday(theDate,vbMonday))) ,theDate )

'Hämta måndagen fyra veckor sedan
theDate1 = DateAdd("d", (-7*4) ,theDate )

' loopa för att göra en sträng för WHERE-satsen
For i=0 To 3
tempWk = DatePart("ww", DateAdd("d", (i*7) ,theDate1 ),2,2)
tempYr = Right(year(DateAdd("d", (i*7) ,theDate1 )),2)
If Len(tempWk)=1 Then tempWk="0"&tempWk

'Fixar datumbugg
If tempWk="01" And tempYr="08" Then tempYr="09"
'Kanske måste du manuellt ändra till "0853" beroende på hur det är inlagt i databasen.
if i>0 Then tempStr = tempStr  & "OR "
tempStr = tempStr  & "datum='"&tempYr&tempWk&"' "
Next

'Ändra din SQL-sträng
if tempStr <>"" Then tempStr ="AND ("&tempStr&")"
strSQL2 = "SELECT AVG(antal) AS xz FROM tblstatistik "&_
"WHERE sida = '"&strSida&"'  " & tempStr &" "&_
"GROUP BY sida "

Set objRS2 = objConn.Execute(strSQL2)
%>

 

Link to comment
Share on other sites

Nu är det dumt att ändra men ja, det hade var bäst ut selekteringssynpunkt samt att databasfältet att satt som "datum"

 

Det är då lättade att välja tidsrymd som du vill plocka ut statistik.

 

T ex

tmpYear = request("year")
if tmpYear ="" Then tmpYear = Year(now)
tmpMonth = request("month")
if tmpMonth  ="" Then tmpMonth = month(now)

strSQL2 = "SELECT AVG(antal) AS xz FROM tblstatistik "&_
"WHERE YEAR(datum)='"&tmpYear &"'  AND MONTH(datum)='"&tmpMonth &"'"&_
"GROUP BY sida "

 

eller mellan två datum också som illustrerat i tidigare tråd.

[inlägget ändrat 2009-01-20 11:33:45 av Jonas_Bo]

Link to comment
Share on other sites

Detta funkar men räknar lite fel, skall återkomma när jag hitta vart felet ligger.

Men kanske man skulle göra om detta "riktigt" när man ändå håller på.

 

Databasen skulle då se ut som följer:

ID

datum

antal

websida

 

det borde då räcka?

 

Link to comment
Share on other sites

Id, skulle då bli det unika lopnumret

datum, ja som det säger

anta, det jag räknar upp antal besök per sida

websida, websidans namn

 

Vad jag vill få ut, ja antal besök per vecka, månad, snitt per månad, snitt totalt

 

Link to comment
Share on other sites

Lättast är att använda ett system som redan finns.

Google analytics är gratis och hur bra som helst. Riktigt avancerad data kan man få ut om man vill..

 

 

Id, skulle då bli det unika lopnumret

datum, ja som det säger

anta, det jag räknar upp antal besök per sida

websida, websidans namn

 

Vad jag vill få ut, ja antal besök per vecka, månad, snitt per månad, snitt totalt

 

Id behöver man inte för att man aldrig behöver få fram just den posten.

 

Skall antalet bli annat än 1 egentligen?

Om varje rad representerar en sida och bara ökar antal i ett fält kan du ju inte få ut någon tidsspann.

 

Bättre att köra med IPnummer eller sessionsID så man kan få ut unika besökare (unika sessioner)

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...