Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Inernet problem


rabbit90warhammer

Recommended Posts

rabbit90warhammer

Har märkt att det blivit problem med datorn på senaste. Accepterade nån licensgrej när jag som jag trodde gick in på en säker hemsida. Största problemet är att google beter sig konstigt. Dessutom funkar inte systemåterställning eller diskdefragmentering.

 

Här är min log. Vore bra om jag fick nått tips av er experter.

 

[log]Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe

c:\program\delade filer\mcafee\mna\mcnasvc.exe

c:\program\DELADE~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe

C:\Program\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program\McAfee\MPF\MPFSrv.exe

C:\Program\McAfee\MSK\MskSrver.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

c:\program\mcafee.com\agent\mcagent.exe

C:\Program\Linksys\WMP300N\WLService.exe

C:\Program\Linksys\WMP300N\WMP300N.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\Program\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe

C:\Program\Dell Photo AIO Printer 924\dlccmon.exe

C:\Program\Corel\Corel Photo Album 6\MediaDetect.exe

C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe

C:\Program\Yahoo!\Search Protection\SearchProtection.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program\Creative\Creative Live! Cam\VideoFX\StartFX.exe

C:\WINDOWS\C0100Mon.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\RealOneMessageCenter.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\system32\dlcccoms.exe

C:\Program\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe

c:\program\mcafee\msc\mcshell.exe

C:\Program\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe

c:\program\mcafee\VIRUSS~1\mcvsshld.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,First Home Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54843

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: McAntiPhishingBHO - {377C180E-6F0E-4D4C-980F-F45BD3D40CF4} - c:\program\mcafee\msk\mcapbho.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program\McAfee\VirusScan\scriptsn.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\3.1.807.1746\swg.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [DLCCCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\DLCCtime.dll,_RunDLLEntry@16

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program\Delade filer\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSPM Startup] "C:\Program\Delade filer\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup

O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DMXLauncher] C:\Program\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [dlccmon.exe] "C:\Program\Dell Photo AIO Printer 924\dlccmon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Corel Photo Downloader] C:\Program\Corel\Corel Photo Album 6\MediaDetect.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bigDogPath] C:\WINDOWS\VM_STI.EXE VIMICRO USB PC Camera 301x

O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] C:\Program\McAfee.com\Agent\mcagent.exe /runkey

O4 - HKLM\..\Run: [YSearchProtection] "C:\Program\Yahoo!\Search Protection\SearchProtection.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [AVFX Engine] C:\Program\Creative\Creative Live! Cam\VideoFX\StartFX.exe

O4 - HKLM\..\Run: [C0100Mon.exe] C:\WINDOWS\C0100Mon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Error Safe] "C:\Program\Error Safe Free\ers.exe" /min

O4 - HKCU\..\Run: [bitTorrent] "C:\Program\BitTorrent\bittorrent.exe" --force_start_minimized

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [uniblue RegistryBooster 2] C:\Program\Uniblue\RegistryBooster 2\RegistryBooster.exe /S

O4 - HKCU\..\Run: [Creative Live! Cam Manager] "C:\Program\Creative\Creative Live! Cam\Live! Cam Manager\CTLCMgr.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Erik Nordkvist\Lokala inställningar\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [user32.dll] C:\Program\Video ActiveX Object\isamntr.exe

O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [rare] C:\Program\Video ActiveX Object\pmsnrr.exe

O4 - HKCU\..\Policies\Explorer\Run: [{942E658C-0BF3-1053-1008-05041220002e}] "C:\Program\Delade filer\{942E658C-0BF3-1053-1008-05041220002e}\Update.exe" mc-110-12-0000904

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program\WinZip\WZQKPICK.EXE

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (Installation Support) - C:\Program\Yahoo!\Common\Yinsthelper.dll

O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://www.fujidirekt.se/aurigma/ImageUploader4.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O23 - Service: dlcc_device - - C:\WINDOWS\system32\dlcccoms.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\Program\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe

O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\program\delade filer\mcafee\mna\mcnasvc.exe

O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\Program\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe

O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\program\DELADE~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe

O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe

O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\Program\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe

O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program\McAfee\MPF\MPFSrv.exe

O23 - Service: McAfee SpamKiller Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:\Program\McAfee\MSK\MskSrver.exe

O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel® Corporation - C:\Program\Intel\PROSetWired\NCS\Sync\NetSvc.exe

O23 - Service: WMP300NSvc - GEMTEKS - C:\Program\Linksys\WMP300N\WLService.exe[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Ladda ner Malwarebytes Anti-Malware (MBAM) från en av dessa länkar:

http://www.download.com/Malwarebytes-Anti-Malware/3000-8022_4-10804572.html

http://projects.securitywonks.net/projects/details.php?file=158

Dubbelklicka på mbam-setup för att installera programmet.

 

[log]Se till i slutet av installationen att det är bockar för:

Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware

Starta Malwarebytes' Anti-Malware

Tryck på Slutför

Om det finns någon uppdatering så kommer den att laddas ner och installeras.

 

När programmet startar så välj "Utför snabb skanning" och tryck på Skanna.

Skanningen tar ett tag.

När den är klar så tryck på OK och sedan "Visa resultat".

Bocka för allt och tryck sedan Ta bort markerade.

När borttagningen är klar så öppnar Anteckningar med en logg.

 

Eventuellt så kommer det upp en begäran om att starta om datorn (Restart). I så fall gör det.

Om det blir ett felmeddelande Error loading... efter omstarten så starta om datorn än en gång.

Om programmet inte kommer igång efter omstarten så starta det.

 

Om loggen inte kommer upp själv i Anteckningar så hittar du loggen på fliken Loggar i MBAM.

Kopiera loggen och klistra in den i ditt svar tillsammans med en ny HijackThis-logg. [/log]

 

Link to comment
Share on other sites

rabbit90warhammer

Hej cicilia, jag kunde inte ladda hem det där programet:( Allting funkade tills det stord slutför installationen.... Provade att starta om datorn och avinstalera/instalera igen men samma sak hände. Och ikonen med programet på skrivbordet gick inte att öppna. Ska jag försöka skicka programet från exempelvis hotmail?

 

Vad kan jag göra nu?

 

Link to comment
Share on other sites

rabbit90warhammer

Bad min vän instalera och göra som du sa. Sedan skickade han programet via msn till mi. Jag körde det men det står att man ska ha 64-bit för att köra det. Han hade 64-bit, kanske kan bero på det...

 

I övrigt kan jag inte öppna programet men det finns på min dator.

 

Link to comment
Share on other sites

Avinstallera MBAM.

 

Starta Enhetshanteraren på det här viset:

 

Start - Program - Tillbehör - Kommandotolken

Skriv:

set DEVMGR_SHOW_DETAILS=1

set DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1

start devmgmt.msc

 

och välj att visa Dolda enheter i Visa-menyn. Leta efter Tdssserv.

XP: Högerklicka på den och välj Inaktivera

Vista: Högerklicka på den och välj Egenskaper. I det nya fönstret välj fliken Drivrutiner och där sätt Autostart till Inaktiverad.

Starta om datorn.

 

Nu brukar det gå bra att installera och köra MBAM

 

Link to comment
Share on other sites

rabbit90warhammer

Tack! Nu kunde jag instalera och fixa de båda loggarna. Nu tycks faktist internet funka perfekt! och diskdefragmenteraren funkar:) Fattar inte hur du bär dig åt. Väntar med att ge dig poäng tills du annalyserat dessa båda loggar.

 

[log]Malwarebytes' Anti-Malware 1.33

Databasversion: 1658

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

 

2009-01-16 14:16:03

mbam-log-2009-01-16 (14-16-03).txt

 

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 77467

Förfluten tid: 7 minute(s), 59 second(s)

 

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 1

Infekterade registernycklar: 25

Infekterade registervärden: 1

Infekterade registerdataposter: 0

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 9

 

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade minnesmoduler:

C:\Program\Windows Live\Messenger\msimg32.dll (Adware.MyWebSearch) -> Delete on reboot.

 

Infekterade registernycklar:

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{2e9937fc-cf2f-4f56-af54-5a6a3dd375cc} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{741de825-a6f0-4497-9aa6-8023cf9b0fff} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{cf54be1c-9359-4395-8533-1657cf209cfe} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{147a976f-eee1-4377-8ea7-4716e4cdd239} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{d518921a-4a03-425e-9873-b9a71756821e} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{07b18ea9-a523-4961-b6bb-170de4475cca} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{07b18ea1-a523-4961-b6bb-170de4475cca} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{00a6faf1-072e-44cf-8957-5838f569a31d} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{56256a51-b582-467e-b8d4-7786eda79ae0} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{56256a51-b582-467e-b8d4-7786eda79ae0} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{59c7fc09-1c83-4648-b3e6-003d2bbc7481} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{68af847f-6e91-45dd-9b68-d6a12c30e5d7} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{9170b96c-28d4-4626-8358-27e6caeef907} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{d1a71fa0-ff48-48dd-9b6d-7a13a3e42127} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{ddb1968e-ead6-40fd-8dae-ff14757f60c7} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{f138d901-86f0-4383-99b6-9cdd406036da} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\tdssdata (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\tdss (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\RunDll32Policy\f3ScrCtr.dll (Adware.MyWay) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\System Alert Popup (Trojan.Zlob) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MyWebSearch (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Multimedia\WMPlayer\Schemes\f3pss (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Fun Web Products (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MyWebSearch (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Fun Web Products (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade registervärden:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\user32.dll (Trojan.Zlob) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade registerdataposter:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade filer:

C:\Program\Windows Live\Messenger\msimg32.dll (Adware.MyWebSearch) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\system32\mcrh.tmp (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\TDSSlxwp.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\BM971d56bf.xml (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\BM971d56bf.txt (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\clkcnt.txt (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Erik Nordkvist\Lokala inställningar\Temp\TDSS78ea.tmp (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Erik Nordkvist\Lokala inställningar\Temp\TDSS7995.tmp (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\TDSSkkbi.log (Trojan.TDSS) -> Quarantined and deleted successfully.[/log]

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:29:00, on 2009-01-16

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe

c:\program\delade filer\mcafee\mna\mcnasvc.exe

c:\program\DELADE~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe

C:\Program\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program\McAfee\MPF\MPFSrv.exe

C:\Program\McAfee\MSK\MskSrver.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Linksys\WMP300N\WLService.exe

C:\WINDOWS\system32\dlcccoms.exe

C:\Program\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Linksys\WMP300N\WMP300N.exe

c:\program\mcafee.com\agent\mcagent.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\Program\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe

C:\Program\Dell Photo AIO Printer 924\dlccmon.exe

C:\Program\Corel\Corel Photo Album 6\MediaDetect.exe

C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe

C:\Program\Yahoo!\Search Protection\SearchProtection.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program\Creative\Creative Live! Cam\VideoFX\StartFX.exe

C:\WINDOWS\C0100Mon.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Creative\Creative Live! Cam\Live! Cam Manager\CTLCMgr.exe

C:\Documents and Settings\Erik Nordkvist\Lokala inställningar\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

c:\program\mcafee\msc\mcuimgr.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,First Home Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54843

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: McAntiPhishingBHO - {377C180E-6F0E-4D4C-980F-F45BD3D40CF4} - c:\program\mcafee\msk\mcapbho.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program\McAfee\VirusScan\scriptsn.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\3.1.807.1746\swg.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [DLCCCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\DLCCtime.dll,_RunDLLEntry@16

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program\Delade filer\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSPM Startup] "C:\Program\Delade filer\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup

O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DMXLauncher] C:\Program\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [dlccmon.exe] "C:\Program\Dell Photo AIO Printer 924\dlccmon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Corel Photo Downloader] C:\Program\Corel\Corel Photo Album 6\MediaDetect.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bigDogPath] C:\WINDOWS\VM_STI.EXE VIMICRO USB PC Camera 301x

O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] C:\Program\McAfee.com\Agent\mcagent.exe /runkey

O4 - HKLM\..\Run: [YSearchProtection] "C:\Program\Yahoo!\Search Protection\SearchProtection.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [AVFX Engine] C:\Program\Creative\Creative Live! Cam\VideoFX\StartFX.exe

O4 - HKLM\..\Run: [C0100Mon.exe] C:\WINDOWS\C0100Mon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Error Safe] "C:\Program\Error Safe Free\ers.exe" /min

O4 - HKCU\..\Run: [bitTorrent] "C:\Program\BitTorrent\bittorrent.exe" --force_start_minimized

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [uniblue RegistryBooster 2] C:\Program\Uniblue\RegistryBooster 2\RegistryBooster.exe /S

O4 - HKCU\..\Run: [Creative Live! Cam Manager] "C:\Program\Creative\Creative Live! Cam\Live! Cam Manager\CTLCMgr.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Erik Nordkvist\Lokala inställningar\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [rare] C:\Program\Video ActiveX Object\pmsnrr.exe

O4 - HKCU\..\Policies\Explorer\Run: [{942E658C-0BF3-1053-1008-05041220002e}] "C:\Program\Delade filer\{942E658C-0BF3-1053-1008-05041220002e}\Update.exe" mc-110-12-0000904

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program\WinZip\WZQKPICK.EXE

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (Installation Support) - C:\Program\Yahoo!\Common\Yinsthelper.dll

O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://www.fujidirekt.se/aurigma/ImageUploader4.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O23 - Service: dlcc_device - - C:\WINDOWS\system32\dlcccoms.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\Program\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe

O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\program\delade filer\mcafee\mna\mcnasvc.exe

O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\Program\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe

O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\program\DELADE~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe

O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe

O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\Program\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe

O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program\McAfee\MPF\MPFSrv.exe

O23 - Service: McAfee SpamKiller Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:\Program\McAfee\MSK\MskSrver.exe

O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel® Corporation - C:\Program\Intel\PROSetWired\NCS\Sync\NetSvc.exe

O23 - Service: WMP300NSvc - GEMTEKS - C:\Program\Linksys\WMP300N\WLService.exe

 

--

End of file - 11489 bytes[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Starta om datorn och kolla att MBAM inte hittar något igen.

Om inget hittas så leta upp Tdssserv igen och välj att ta bort den i högerklicksmenyn.

 

Ladda ner programmet SmitfraudFix (by S!Ri) till Skrivbordet:

http://siri.urz.free.fr/Fix/SmitfraudFix.exe

XP: Dubbelklicka på den nedladdade filen Smitfraudfix.exe.

Vista: Högerklicka på den nedladdade filen Smitfraudfix.exe och välj Kör som administratör.

Först kommer en uppmaning att trycka på någon tangent så gör det.

Välj sedan alternativ 1 - Search genom att trycka på 1 och Enter.

Programmet kommer att skanna igenom datorn.

När den är klart visas resultatet och programmet har skapat loggfilen C:\rapport.txt.

 

Klistra in innehållet i loggfilen i ditt svar här.

 

Gör inget annat med SmitfraudFix.

 

Link to comment
Share on other sites

rabbit90warhammer

Alltså jag kunde inte komma in som administratör. Man kunde välja mellan de som har en användare på datorn samt "skrivare". Är skrivare administratör eller är det datorns skrivare?

 

 

[log]SmitFraudFix v2.391

 

Scan done at 16:16:14,17, 2009-01-17

Run from C:\Documents and Settings\Erik Nordkvist\Skrivbord\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] - Windows_NT

The filesystem type is NTFS

Fix run in normal mode

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Process

 

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe

c:\program\delade filer\mcafee\mna\mcnasvc.exe

c:\program\DELADE~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe

C:\Program\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program\McAfee\MPF\MPFSrv.exe

C:\Program\McAfee\MSK\MskSrver.exe

C:\Program\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Linksys\WMP300N\WLService.exe

C:\WINDOWS\system32\dlcccoms.exe

C:\Program\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe

C:\Program\Linksys\WMP300N\WMP300N.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

c:\program\mcafee.com\agent\mcagent.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\Program\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe

C:\Program\Dell Photo AIO Printer 924\dlccmon.exe

C:\Program\Corel\Corel Photo Album 6\MediaDetect.exe

C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program\Creative\Creative Live! Cam\VideoFX\StartFX.exe

C:\WINDOWS\C0100Mon.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Creative\Creative Live! Cam\Live! Cam Manager\CTLCMgr.exe

C:\Documents and Settings\Erik Nordkvist\Lokala inställningar\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Windows Live\Toolbar\wltuser.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Documents and Settings\Erik Nordkvist\Skrivbord\SmitfraudFix\Policies.exe

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\Web

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32\LogFiles

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\Erik Nordkvist

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\DOCUME~1\ERIKNO~1\LOKALA~1\Temp

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\Erik Nordkvist\Application Data

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Start Menu

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\DOCUME~1\ERIKNO~1\FAVORI~1

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Program

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Corrupted keys

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop Components

 

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» o4Patch

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

o4Patch

Credits: Malware Analysis & Diagnostic

Code: S!Ri

 

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» IEDFix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

IEDFix

Credits: Malware Analysis & Diagnostic

Code: S!Ri

 

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Agent.OMZ.Fix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

Agent.OMZ.Fix

Credits: Malware Analysis & Diagnostic

Code: S!Ri

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» VACFix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

VACFix

Credits: Malware Analysis & Diagnostic

Code: S!Ri

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 404Fix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

404Fix

Credits: Malware Analysis & Diagnostic

Code: S!Ri

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Sharedtaskscheduler

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» AppInit_DLLs

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"=""

"LoadAppInit_DLLs"=dword:00000001

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"Userinit"="C:\\WINDOWS\\system32\\userinit.exe,"

"System"=""

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» RK

 

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» DNS

 

Description: Linksys Wireless-N PCI Adapter WMP300N - Miniport för paketschemaläggning

DNS Server Search Order: 192.168.1.1

 

HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\..\{FBA1307F-80F3-47E0-BE8F-6CEDB0CF3402}: DhcpNameServer=192.168.1.1

HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\..\{FBA1307F-80F3-47E0-BE8F-6CEDB0CF3402}: DhcpNameServer=192.168.1.1

HKLM\SYSTEM\CS2\Services\Tcpip\..\{FBA1307F-80F3-47E0-BE8F-6CEDB0CF3402}: DhcpNameServer=192.168.1.1

HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=192.168.1.1

HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=192.168.1.1

HKLM\SYSTEM\CS2\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=192.168.1.1

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Scanning for wininet.dll infection

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End[/log]

 

Här är loggfilen i alla fall från min användare. Duger detta?

 

Link to comment
Share on other sites

Alltså jag kunde inte komma in som administratör. Man kunde välja mellan de som har en användare på datorn samt "skrivare".
Förlåt, men jag hänger inte med. Var är du nu och vad har du gjort för att komma dit?

 

Ladda ner SDFix till Skrivbordet:

http://downloads.andymanchesta.com/RemovalTools/SDFix.exe

Dubbelklicka på SDFix.exe och en ny mapp skapas, C:\SDFix.

 

Starta om datorn i felsäkert läge (tryck F8 upprepade gånger under uppstarten och välj felsäkert läge i menyn). Logga in med din vanliga användare.

 

[log]Öppna den nya mappen C:\SDFix och dubbelklicka på RunThis.bat för att starta programmet.

Tryck OK och senare Y följt av Enter för att fortsätta.

Det arbetar ett tag och när det är klart så kommer det upp en fråga om du vill starta om datorn.

Tryck på godtycklig tangent för att omstarten ska påbörjas.

Datorn kommer att ta lång tid på sig under uppstarten eftersom programmet kommer att gå igång och fixa till en massa.

När det är klart visas Finished.

Tryck på valfri tangent för att avsluta programmet.

 

Om SDFix inte startar automatiskt efter omstarten av datorn så startar du Runthis.bat som förut men trycker F i stället för Y.

 

Om loggen inte kommer upp automatiskt så öppna mappen SDFix och öppna filen Report.txt i Anteckningar.

Klistra in innehållet i loggen i ditt svar här.

Skapa en ny HijackThis-logg också och klistra in här. [/log]

 

Link to comment
Share on other sites

rabbit90warhammer

Sorry för sent svar. Mycket i skolan. Här kommer de båda loggarna. Tog ett tag att knepa igenom allt men nu är det gjort:-) Nu funkar även virusprogramet som tidigare var urballat. Datorn är bättre än på länge. Är det nått mer som behöver göras?

 

 

 

[log]SDFix: Version 1.240

Run by Erik Nordkvist on 2009-01-19 at 18:32

 

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]

Running From: C:\SDFix

 

Checking Services :

 

Name :

TDSSserv.sys

 

Path :

\systemroot\system32\drivers\TDSSmqlt.sys

 

TDSSserv.sys - Deleted

 

 

 

Restoring Default Security Values

Restoring Default Hosts File

 

Rebooting

 

 

Checking Files :

 

Trojan Files Found:

 

C:\DOCUME~1\ERIKNO~1\LOKALA~1\Temp\removalfile.bat - Deleted

C:\WINDOWS\system32\drivers\TDSSmqlt.sys - Deleted

C:\WINDOWS\system32\TDSSosvd.dat - Deleted

C:\WINDOWS\SYSTEM32\TDSSOSVD.dat - Deleted

 

 

 

 

 

Removing Temp Files

 

ADS Check :[/log]

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:12:13, on 2009-01-19

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe

c:\program\delade filer\mcafee\mna\mcnasvc.exe

c:\program\DELADE~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe

C:\Program\McAfee\VirusScan\McShield.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program\McAfee\MPF\MPFSrv.exe

C:\Program\McAfee\MSK\MskSrver.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

c:\program\mcafee.com\agent\mcagent.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Linksys\WMP300N\WLService.exe

C:\Program\Linksys\WMP300N\WMP300N.exe

C:\Program\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\Program\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\Dell Photo AIO Printer 924\dlccmon.exe

C:\Program\Corel\Corel Photo Album 6\MediaDetect.exe

C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program\Creative\Creative Live! Cam\VideoFX\StartFX.exe

C:\WINDOWS\C0100Mon.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Creative\Creative Live! Cam\Live! Cam Manager\CTLCMgr.exe

C:\Documents and Settings\Erik Nordkvist\Lokala inställningar\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe

C:\WINDOWS\system32\dlcccoms.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\Program\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Windows Live\Toolbar\wltuser.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,First Home Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54843

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: McAntiPhishingBHO - {377C180E-6F0E-4D4C-980F-F45BD3D40CF4} - c:\program\mcafee\msk\mcapbho.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SearchHelper.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program\McAfee\VirusScan\scriptsn.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\5.0.926.3450\swg.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_219B3E1547538286.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [DLCCCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\DLCCtime.dll,_RunDLLEntry@16

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program\Delade filer\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSPM Startup] "C:\Program\Delade filer\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup

O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DMXLauncher] C:\Program\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [dlccmon.exe] "C:\Program\Dell Photo AIO Printer 924\dlccmon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Corel Photo Downloader] C:\Program\Corel\Corel Photo Album 6\MediaDetect.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bigDogPath] C:\WINDOWS\VM_STI.EXE VIMICRO USB PC Camera 301x

O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] C:\Program\McAfee.com\Agent\mcagent.exe /runkey

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [AVFX Engine] C:\Program\Creative\Creative Live! Cam\VideoFX\StartFX.exe

O4 - HKLM\..\Run: [C0100Mon.exe] C:\WINDOWS\C0100Mon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Error Safe] "C:\Program\Error Safe Free\ers.exe" /min

O4 - HKCU\..\Run: [bitTorrent] "C:\Program\BitTorrent\bittorrent.exe" --force_start_minimized

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [uniblue RegistryBooster 2] C:\Program\Uniblue\RegistryBooster 2\RegistryBooster.exe /S

O4 - HKCU\..\Run: [Creative Live! Cam Manager] "C:\Program\Creative\Creative Live! Cam\Live! Cam Manager\CTLCMgr.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Erik Nordkvist\Lokala inställningar\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program\WinZip\WZQKPICK.EXE

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (Installation Support) - C:\Program\Yahoo!\Common\Yinsthelper.dll

O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://www.fujidirekt.se/aurigma/ImageUploader4.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O23 - Service: dlcc_device - - C:\WINDOWS\system32\dlcccoms.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\Program\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe

O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\program\delade filer\mcafee\mna\mcnasvc.exe

O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\Program\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe

O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\program\DELADE~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe

O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program\McAfee\VirusScan\McShield.exe

O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\Program\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe

O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program\McAfee\MPF\MPFSrv.exe

O23 - Service: McAfee SpamKiller Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:\Program\McAfee\MSK\MskSrver.exe

O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel® Corporation - C:\Program\Intel\PROSetWired\NCS\Sync\NetSvc.exe

O23 - Service: WMP300NSvc - GEMTEKS - C:\Program\Linksys\WMP300N\WLService.exe

 

--

End of file - 11431 bytes[/log];)

 

Link to comment
Share on other sites

Tack för alla poäng! :) :)

 

Uppdatera och kör MBAM igen.

 

Skanna med HijackThis och bocka för:

 

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O4 - HKCU\..\Run: [Error Safe] "C:\Program\Error Safe Free\ers.exe" /min

 

Avsluta alla andra program.

Tryck Fix checked.

 

Starta om datorn.

 

Ta bort mappen (om den finns kvar):

C:\Program\Error Safe Free

 

Kontrollera själv att ovanstående rader är borta ur en ny HijackThis-logg.

 

Då hoppas jag att allt är bra. Här kan du läsa mina vanliga råd för en säkrare dator, men det är så klart viktigt att man använder sitt förnuft också.

http://ceblstockholm.googlepages.com/home

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...