Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Win update går till google


Bosse-i-skogen

Recommended Posts

Bosse-i-skogen

Hej!

 

En kompis har problemmet att när han ska gå till winupdate så dirigeras han till google. Inte mycket om detta problemmet vid googlande. Han kör Xp. Om besvären att uppdatera AVG free 8.0 har med problemmet att göra vet jag inte men han har inte kunnat uppdatera AVG på 2 dagar. Jag fjärrhjälper honom. Bifogar log från hijackthis.

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:36:29, on 2009-01-10

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Sygate\SPF\smc.exe

C:\Program\HPQ\IAM\bin\asghost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Delade filer\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program\Delade filer\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\Program\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe

C:\WINDOWS\SMINST\Scheduler.exe

C:\Program\Delade filer\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe

C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program\HPQ\Shared\HPQTOA~1.EXE

C:\Program\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgemc.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\RDSHOST.exe

C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe

C:\Program\Your Uninstaller 2006\uruninstaller.exe

C:\Program\Your Uninstaller 2006\uruninstaller.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\Program\Delade filer\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe

C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\HelpCtr.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: HP Credential Manager for ProtectTools - {DF21F1DB-80C6-11D3-9483-B03D0EC10000} - C:\Program\HPQ\IAM\Bin\ItIeAddIN.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAX] C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray

O4 - HKLM\..\Run: [PTHOSTTR] C:\Program\HPQ\HP ProtectTools Security Manager\PTHOSTTR.EXE /Start

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CognizanceTS] rundll32.exe C:\Program\HPQ\IAM\Bin\AsTsVcc.dll,RegisterModule

O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program\HPQ\Default Settings\cpqset.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\Sminst\Recguard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [scheduler] C:\WINDOWS\SMINST\Scheduler.exe

O4 - HKLM\..\Run: [smcService] C:\Program\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program\Delade filer\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Program\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\Program\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [WUAppSetup] C:\Program\Delade filer\logishrd\WUApp32.exe -v 0x046d -p 0x08da -f video -m logitech -d 10.5.0.1091 (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [WUAppSetup] C:\Program\Delade filer\logishrd\WUApp32.exe -v 0x046d -p 0x08da -f video -m logitech -d 10.5.0.1091 (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hp.com

O16 - DPF: CabBuilder - http://kiw.imgag.com/imgag/kiw/toolbar/download/InstallerControl.cab

O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {27840E53-9896-11D5-8216-00C04F1C09BC} (TIF Image Document) - file://Q:\Paket\2-Påbörjade\EFHAttestutskrift\1.0.1.00\Installationsmedia\AVTCabInstallKIBI\AVTInstall\AccelVT.cab

O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1157231515250

O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://www.gordinegenbok.se/photos/upload/ImageUploader4.cab

O16 - DPF: {745395C8-D0E1-4227-8586-624CA9A10A8D} (AxisMediaControl Class) - http://stroms.dyndns.biz/activex/AMC.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://192.121.142.37/activex/AxisCamControl.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {9CCE3B43-4DE0-4236-A84E-108CA848EE6A} (WebCam Control) - http://webcamnow.com/fs5/ax/ActiveXWebCam.cab

O16 - DPF: {B49C4597-8721-4789-9250-315DFBD9F525} (IWinAmpActiveX Class) - http://cdn.digitalcity.com/radio/ampx/ampx2.6.1.11_en_dl.cab

O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - http://www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab

O16 - DPF: {E6187999-9FEC-46A1-A20F-F4CA977D5643} (ZoneChess Object) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Chess.cab57176.cab

O16 - DPF: {EDFCB7CB-942C-4822-AF14-F0B687409848} (Image Uploader Control) - https://secure.storegate.se/USER/Files/Cabs/ImageUploader4.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{42DEA570-9E49-4028-ABF0-907C9F48E510}: NameServer = 85.255.116.74,85.255.112.167

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D6A6E9C8-7197-4F52-BD5C-8669F966B691}: NameServer = 85.255.116.74,85.255.112.167

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.74,85.255.112.167

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.74,85.255.112.167

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program\AVG\AVG8\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program\DELADE~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll

O20 - Winlogon Notify: OneCard - C:\Program\HPQ\IAM\Bin\AsWlnPkg.dll

O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Unknown owner - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe (file missing)

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: LVCOMSer - Logitech Inc. - C:\Program\Delade filer\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe

O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program\Delade filer\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe

O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program\Delade filer\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe

O23 - Service: PC Angel (PCA) - SoftThinks - C:\WINDOWS\SMINST\PCAngel.exe

O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program\Sygate\SPF\smc.exe

 

 

End of file - 12075 bytes

[/log]

 

Bosse

http://bosse.bloggar.nu

 

Ed av moderator för Webbläsare

men Bosse, nu hamnade tråden galet! Kunde jag inte tro om dig!

Flyttar tråden till Virus, skadliga program & botemedel

 

[inlägget ändrat 2009-01-10 16:28:15 av Monshi]

Link to comment
Share on other sites

Ja, det är fel DNS-servrar där. Kan då styra om så att man inte kommer fram till många webbplatser.

 

Ladda ner Malwarebytes Anti-Malware (MBAM) från en av dessa länkar:

http://www.download.com/Malwarebytes-Anti-Malware/3000-8022_4-10804572.html

http://projects.securitywonks.net/projects/details.php?file=158

Dubbelklicka på mbam-setup för att installera programmet.

 

[log]Se till i slutet av installationen att det är bockar för:

Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware

Starta Malwarebytes' Anti-Malware

Tryck på Slutför

Om det finns någon uppdatering så kommer den att laddas ner och installeras.

 

När programmet startar så välj "Utför snabb skanning" och tryck på Skanna.

Skanningen tar ett tag.

När den är klar så tryck på OK och sedan "Visa resultat".

Bocka för allt och tryck sedan Ta bort markerade.

När borttagningen är klar så öppnar Anteckningar med en logg.

 

Eventuellt så kommer det upp en begäran om att starta om datorn (Restart). I så fall gör det.

Om det blir ett felmeddelande Error loading... efter omstarten så starta om datorn än en gång.

Om programmet inte kommer igång efter omstarten så starta det.

 

Om loggen inte kommer upp själv i Anteckningar så hittar du loggen på fliken Loggar i MBAM.

Kopiera loggen och klistra in den i ditt svar tillsammans med en ny HijackThis-logg. [/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Bosse-i-skogen

Malwareloggen:

[log]Malwarebytes' Anti-Malware 1.32

Databasversion: 1638

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

 

2009-01-10 15:09:45

mbam-log-2009-01-10 (15-09-45).txt

 

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 55044

Förfluten tid: 5 minute(s), 8 second(s)

 

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 1

Infekterade registernycklar: 18

Infekterade registervärden: 0

Infekterade registerdataposter: 13

Infekterade mappar: 1

Infekterade filer: 6

 

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade minnesmoduler:

\\?\globalroot\systemroot\system32\msqpdxtitloakj.dll (Trojan.TDSS) -> Delete on reboot.

 

Infekterade registernycklar:

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{2e9937fc-cf2f-4f56-af54-5a6a3dd375cc} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{741de825-a6f0-4497-9aa6-8023cf9b0fff} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{cf54be1c-9359-4395-8533-1657cf209cfe} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{147a976f-eee1-4377-8ea7-4716e4cdd239} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{d518921a-4a03-425e-9873-b9a71756821e} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{07b18ea9-a523-4961-b6bb-170de4475cca} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{07b18ea1-a523-4961-b6bb-170de4475cca} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{00a6faf1-072e-44cf-8957-5838f569a31d} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{56256a51-b582-467e-b8d4-7786eda79ae0} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{59c7fc09-1c83-4648-b3e6-003d2bbc7481} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{68af847f-6e91-45dd-9b68-d6a12c30e5d7} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{9170b96c-28d4-4626-8358-27e6caeef907} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{d1a71fa0-ff48-48dd-9b6d-7a13a3e42127} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{ddb1968e-ead6-40fd-8dae-ff14757f60c7} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{f138d901-86f0-4383-99b6-9cdd406036da} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\totalvid (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\RunDll32Policy\f3ScrCtr.dll (Adware.MyWay) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Multimedia\WMPlayer\Schemes\f3pss (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade registervärden:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registerdataposter:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\StartMenuLogOff (Hijack.StartMenu) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.116.74,85.255.112.167 -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{42dea570-9e49-4028-abf0-907c9f48e510}\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.116.74,85.255.112.167 -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{d6a6e9c8-7197-4f52-bd5c-8669f966b691}\DhcpNameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.116.74,85.255.112.167 -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{d6a6e9c8-7197-4f52-bd5c-8669f966b691}\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.116.74,85.255.112.167 -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.116.74,85.255.112.167 -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{42dea570-9e49-4028-abf0-907c9f48e510}\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.116.74,85.255.112.167 -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{d6a6e9c8-7197-4f52-bd5c-8669f966b691}\DhcpNameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.116.74,85.255.112.167 -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{d6a6e9c8-7197-4f52-bd5c-8669f966b691}\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.116.74,85.255.112.167 -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\Tcpip\Parameters\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.116.74,85.255.112.167 -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{42dea570-9e49-4028-abf0-907c9f48e510}\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.116.74,85.255.112.167 -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{d6a6e9c8-7197-4f52-bd5c-8669f966b691}\DhcpNameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.116.74,85.255.112.167 -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{d6a6e9c8-7197-4f52-bd5c-8669f966b691}\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.116.74,85.255.112.167 -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade mappar:

C:\resycled (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade filer:

\\?\globalroot\systemroot\system32\msqpdxtitloakj.dll (Trojan.TDSS) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\msqpdxtitloakj.dll (Trojan.TDSS) -> Delete on reboot.

C:\autorun.inf (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\resycled\boot.com (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\drivers\msqpdxklpalcds.sys (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\drivers\msqpdxrrnttklf.sys (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

[/log]

 

Hijackthisloggen: [log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 15:20:57, on 2009-01-10

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Sygate\SPF\smc.exe

C:\Program\HPQ\IAM\bin\asghost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Delade filer\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program\Delade filer\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgemc.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\Program\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe

C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe

C:\WINDOWS\SMINST\Scheduler.exe

C:\Program\Delade filer\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe

C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program\HPQ\Shared\HPQTOA~1.EXE

C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\RDSHOST.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\Program\Delade filer\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe

C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\HelpCtr.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: HP Credential Manager for ProtectTools - {DF21F1DB-80C6-11D3-9483-B03D0EC10000} - C:\Program\HPQ\IAM\Bin\ItIeAddIN.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAX] C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray

O4 - HKLM\..\Run: [PTHOSTTR] C:\Program\HPQ\HP ProtectTools Security Manager\PTHOSTTR.EXE /Start

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CognizanceTS] rundll32.exe C:\Program\HPQ\IAM\Bin\AsTsVcc.dll,RegisterModule

O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program\HPQ\Default Settings\cpqset.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\Sminst\Recguard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [scheduler] C:\WINDOWS\SMINST\Scheduler.exe

O4 - HKLM\..\Run: [smcService] C:\Program\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program\Delade filer\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Program\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\Program\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [WUAppSetup] C:\Program\Delade filer\logishrd\WUApp32.exe -v 0x046d -p 0x08da -f video -m logitech -d 10.5.0.1091 (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [WUAppSetup] C:\Program\Delade filer\logishrd\WUApp32.exe -v 0x046d -p 0x08da -f video -m logitech -d 10.5.0.1091 (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hp.com

O16 - DPF: CabBuilder - http://kiw.imgag.com/imgag/kiw/toolbar/download/InstallerControl.cab

O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {27840E53-9896-11D5-8216-00C04F1C09BC} (TIF Image Document) - file://Q:\Paket\2-Påbörjade\EFHAttestutskrift\1.0.1.00\Installationsmedia\AVTCabInstallKIBI\AVTInstall\AccelVT.cab

O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1157231515250

O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://www.gordinegenbok.se/photos/upload/ImageUploader4.cab

O16 - DPF: {745395C8-D0E1-4227-8586-624CA9A10A8D} (AxisMediaControl Class) - http://stroms.dyndns.biz/activex/AMC.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://192.121.142.37/activex/AxisCamControl.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {9CCE3B43-4DE0-4236-A84E-108CA848EE6A} (WebCam Control) - http://webcamnow.com/fs5/ax/ActiveXWebCam.cab

O16 - DPF: {B49C4597-8721-4789-9250-315DFBD9F525} (IWinAmpActiveX Class) - http://cdn.digitalcity.com/radio/ampx/ampx2.6.1.11_en_dl.cab

O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - http://www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab

O16 - DPF: {E6187999-9FEC-46A1-A20F-F4CA977D5643} (ZoneChess Object) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Chess.cab57176.cab

O16 - DPF: {EDFCB7CB-942C-4822-AF14-F0B687409848} (Image Uploader Control) - https://secure.storegate.se/USER/Files/Cabs/ImageUploader4.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program\AVG\AVG8\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program\DELADE~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll

O20 - Winlogon Notify: OneCard - C:\Program\HPQ\IAM\Bin\AsWlnPkg.dll

O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Unknown owner - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe (file missing)

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: LVCOMSer - Logitech Inc. - C:\Program\Delade filer\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe

O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program\Delade filer\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe

O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program\Delade filer\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe

O23 - Service: PC Angel (PCA) - SoftThinks - C:\WINDOWS\SMINST\PCAngel.exe

O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program\Sygate\SPF\smc.exe

 

--

End of file - 11541 bytes

[/log]

 

Heja Cecilia!

 

Bosse

http://bosse.bloggar.nu

 

Link to comment
Share on other sites

Tack för poängen! :)

 

Det ser ut som att det är en infektion som bland annat sprider sig via USB-minnen, flyttbara hårddiskar, iPods och liknande. Det betyder att sådana saker som har varit anslutna till datorn sedan den blev infekterad, liksom om det var något sådant som smittade ner datorn, kan sprida infektionen till andra datorer och även smitta ner denna dator igen.

 

Dels bör man ju se till att det inte går att sprida infektioner på det sättet till datorn och dels så behöver prylar som varit anslutna rensas. Finns det sådan prylar?

 

Skanna med HijackThis och bocka för:

 

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O16 - DPF: CabBuilder - http://kiw.imgag.com/imgag/kiw/toolbar/download/InstallerControl.

cab

 

Avsluta alla andra program.

Tryck Fix checked.

 

Starta om datorn.

 

Link to comment
Share on other sites

Bosse-i-skogen
Skanna med HijackThis och bocka för:

 

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O16 - DPF: CabBuilder - http://kiw.imgag.com/imgag/kiw/toolbar/download/InstallerControl.

cab

 

Avsluta alla andra program.

Tryck Fix checked.

 

Starta om datorn.

 

Gjort!

 

Ska loggarna se bra ut nu då?

 

Bosse

http://bosse.bloggar.nu

 

Link to comment
Share on other sites

Bosse-i-skogen
Ed av moderator för Webbläsare

men Bosse, nu hamnade tråden galet! Kunde jag inte tro om dig!

Flyttar tråden till Virus, skadliga program & botemedel

 

Även jag som den perfekta människan kan fela. *skratt*

 

Bosse

http://bosse.bloggar.nu

 

Link to comment
Share on other sites

Ja, loggarna ser bra ut. Men det gäller ju att datorn inte blir smittad igen av något som ansluts till den.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...