Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Långsam dator


LenaJ

Recommended Posts

Hej,

Min dator blir mer och mer långsam för var dag. Undrar om jag fått något virus, eller vad det annars kan bero på? Det är rejäla väntetider (tex 25 sek för att start Word 2003).

Bifogar HiJackThis-log om någon kan tyda något klokt därifrån.

 

[log]

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:08:28, on 2009-01-01

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Symantec\LiveUpdate\AluSchedulerSvc.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program\Spyware Doctor\sdhelp.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\Program\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe

C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

C:\Program\Delade filer\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program\Dell Photo AIO Printer 922\dlbtbmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\Program\Dell Photo AIO Printer 922\dlbtbmon.exe

C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe

C:\Program\Sprite Software\Sprite Backup\SpriteService.exe

C:\Program\MI3AA1~1\rapimgr.exe

C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\Program\DELADE~1\SYMANT~1\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/countries/se/sve/gen/default.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://easymail.songnetworks.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - C:\Program\SPYWAR~1\tools\iesdsg.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll

O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\coShared\Browser\2.0\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program\DELADE~1\SYMANT~1\IDS\IPSBHO.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar2.dll (file missing)

O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: PCTools Browser Monitor - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - C:\Program\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar2.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Visa Norton-verktygsfältet - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\coShared\Browser\2.0\CoIEPlg.dll

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DMXLauncher] C:\Program\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSPM Startup] C:\Program\DELADE~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program\Delade filer\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [Dell Photo AIO Printer 922] "C:\Program\Dell Photo AIO Printer 922\dlbtbmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

O4 - HKLM\..\Run: [osCheck] "C:\Program\Norton Internet Security\osCheck.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [spriteService] "C:\Program\Sprite Software\Sprite Backup\SpriteService.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe

O4 - Global Startup: dlbcserv.lnk = C:\Program\Dell Photo Printer 720\dlbcserv.exe

O4 - Global Startup: Genväg till GenericHost Process, konstiga adresser.xls.lnk = E:\_LBut\ADB\Web\GenericHost Process, konstiga adresser.xls

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\Program\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skapa mobilfavorit ... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {01010E00-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft SmartIssue) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsi.cab

O16 - DPF: {01012101-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft Script Runner Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsr.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=48835

O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/LSSupCtl.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1123769000500

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1218096468015

O16 - DPF: {6E5A37BF-FD42-463A-877C-4EB7002E68AE} (Housecall ActiveX 6.5) - http://housecall65.trendmicro.com/housecall/applet/html/native/x86/win32/activex/hcImpl.cab

O16 - DPF: {7F8C8173-AD80-4807-AA75-5672F22B4582} (ICSScanner Class) - http://download.zonelabs.com/bin/promotions/spywaredetector/ICSScanner37710.cab

O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} (ActiveDataInfo Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/SymAData.cab

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec\LiveUpdate\AluSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-schemaläggare - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe

O23 - Service: dlbt_device - Dell - C:\WINDOWS\system32\dlbtcoms.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec\LiveUpdate\LuComServer_3_4.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel® Corporation - C:\Program\Intel\PROSetWired\NCS\Sync\NetSvc.exe

O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program\Spyware Doctor\sdhelp.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\Program\DELADE~1\SYMANT~1\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

O24 - Desktop Component 0: (no name) - file:///C:/DOCUME~1/LAJ/LOKALA~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg

 

--

End of file - 11997 bytes

 

[/log]

Tack i förväg!

 

Mvh Lena

 

Link to comment
Share on other sites

Ladda ner programmet Malwarebytes Anti-malware (MBAM) till

skrivbordet.http://www.malwarebytes.org/mbam.php Klicka på

mbam-setup för att installera programmet.Se till att Uppdatera

Malwarebytes Anti-malware samt Starta Malwarebytes Anti-malware

är ibockade,välj Slutför,MBAM kommer nu att uppdateras,välj

sedan Utför snabb skanning,och sedan Skanna,skanningen tar

en stund.

 

När skanningen är klar öppnas en logg i Anteckningar,spara och

skicka hit den..

 

Du postar loggen på detta sätt:

 

Tryck på LOG-knappen i besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck på LOG-knappen igen

 

 

 

 

 

 

 

[inlägget ändrat 2009-01-02 22:48:47 av Brynäsarn]

Link to comment
Share on other sites

Vad är det för Norton/Symatec-program du har i datorn?

 

Vet du vad det här är?

O4 - Global Startup: Genväg till GenericHost Process, konstiga adresser.xls.lnk = E:\_LBut\ADB\Web\GenericHost Process, konstiga adresser.xls

 

 

Link to comment
Share on other sites

Norton Internet Security 15.0.0.60.

 

Excel-arket är mitt eget där jag antecknar IP-adresser och vart de tillhör, allteftersom ZoneAlarm varnar när program vill ut på Internet. Utifrån detta försöker jag avgöra om jag ska godkänna eller ej.

 

Snabbskanning med Malwarebytes visar inget konstigt:

 

 

[log]Malwarebytes' Anti-Malware 1.31

Databasversion: 1597

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

 

2009-01-02 22:35:11

mbam-log-2009-01-02 (22-35-11).txt

 

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 62323

Förfluten tid: 18 minute(s), 44 second(s)

 

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 0

Infekterade registervärden: 0

Infekterade registerdataposter: 0

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 0

 

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registernycklar:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registervärden:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registerdataposter:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade filer:

(Inga illasinnade poster hittades)

[/log]

 

Ska försöka bifoga en dubbelbild på Aktivitetshanteraren med först Utforskaren, Excel och Iexplore (eforum-sidan) öppna. På grannbilden har jag också börjat köra Malwarebytes. Då blev datorn grymt långsam.

 

/Mvh Lena

 

[bild bifogad 2009-01-02 23:18:45 av LenaJ]

Rättat LOG-taggar, som bäst läggs in genom att trycka på LOG-knappen.

Cecilia - Moderator för Virus, skadliga program & botemedel

 

[inlägget ändrat 2009-01-02 23:36:03 av Cecilia]

1111809_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Norton version 15 verkar vara samma som Norton 2008 och i så fall bör du ju uppdatera till 2009 som belastar datorn mindre.

 

Norton Internet Security innehåller en brandvägg, så varför har du ZoneAlarm dessutom?

 

Hur gammal är datorn?

 

Link to comment
Share on other sites

Har för mig att det ursprungligen var Norton 2005 eller 2006, som vi sedan förnyat efter vart. Men ja, den jag har verkar ta en del CPU-kraft, speciellt CCSVCHST.exe.

 

Jag använder ZoneAlarm eftersom där ser jag vilka IP-adresser min dator vill nå och kan stoppa det. T.ex brukar jag stoppa svchost.exe att komma till "National Institute of Standards and Technology", eller ccsvchst.exe till "BBC Internet" och andra för mig underliga adresser. Jag förstår inte varför de ska dit?

 

Datorn är en Dell DIM3000, Celeron CPU 2,4 GHz, 512Mb Ram köpt 2005-2006.

C-disken har 72GB varav 52GB ledigt. Inget behov av defrag enligt senaste kollen.

 

Tycker du att det verkar finnas program som är onödiga som körs i datorn?

 

/Lena

 

Link to comment
Share on other sites

Är brandväggen i Norton avstängd då? För att ha två brandväggar igång kan ge konstiga problem, t ex en väldigt seg dator.

 

Det kan vara lämpligt att kolla hårddiskens överföringsläge.

Högerklick på Den här datorn - Hantera - Enhetshanteraren - IDE ATA/ATAPI-styrenheter - Primär IDE-kanal - Avancerade inställningar

Vad står det för Aktuellt överföringsläge för hårddisken?

Det ska normalt vara Ultra DMA Mode 5 om det ska gå med full hastighet.

 

Link to comment
Share on other sites

Primär IDE-kanal, Enhet 0 står som Ultra DMA Mode 5

Primär IDE-kanal, Enhet 1 står som "Inte tillämpligt"

Fliken Drivrutin visar:

Microsoft, datum 2001-07-01, version 5.1.2600.2180

Under "Mer information" står det:

Microsoft, version 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2108)

 

Sekundär IDE-kanal, Enhet 0, står som Ultra DMA Mode 2

Sekundär IDE-kanal, Enhet 1, står som "PIO-läge"

Samma drivrutinsinfo som på den primära.

 

Jag startade Word, det tog ca 25 sek, avslutade det igen. Startade en massa andra program och avslutade dessa -bara för att rensa cacheminnet. Nu stängde jag av Zone Alarm helt o hållet.

Startade Word igen, det tog enbart lite kortare tid, ca 21 sek.

 

Jag har XP SP3. Hr mycket primärminne bör man ha då? Känslan är ju att datorn har blivit segare o segare med tiden -kan det vara systemuppdateringar som tar mer o mer kraft?

 

Varje gång jag startar eforum.idg.se kommer Spybot med en varning om att den har blockat download av "/DoubleClick". På IE´s statusrad står då en hänvisning til http://googleads.g.doubleclick. Vill den ladda ner sig till allas datorer, och vad är det?

 

Mvh Lena

 

Link to comment
Share on other sites

Ofta nuförtiden när jag läser ett inkommande mail i Outlook, startar Windows Installer upp sig och vill installera något, har för mig att det är Windows Live någonting. Jag brukar avbryta så fort jag ser det -är det något som tillkommit pga XP SP3 eller är det något som hör ihop med "min långsamma dator"?

 

Link to comment
Share on other sites

har för mig att det är Windows Live någonting.
Windows Live Messenger eller Windows Live Mail eller vad? Windows Live Messenger är MSN, chattprogrammet och det andra är Microsoft webbmejl. Båda delarna är webbaserade program från Microsoft. Det har inget med SP3 att göra.

 

Primär IDE-kanal, Enhet 0 står som Ultra DMA Mode 5

Primär IDE-kanal, Enhet 1 står som "Inte tillämpligt"

...

Sekundär IDE-kanal, Enhet 0, står som Ultra DMA Mode 2

Sekundär IDE-kanal, Enhet 1, står som "PIO-läge"

Du har alltså tre anslutna enheter, Primär enhet 0 är en hårddisk, primär enhet 1 är inte ansluten, men sedan är frågan vad som finns för två enheter på den sekundära kanalen. Åtminstone en av dem är en CD/DVD-enhet. Har du två CD/DVD-enheter eller har du två hårddiskar?

 

Varje gång jag startar eforum.idg.se kommer Spybot med en varning om att den har blockat download av "/DoubleClick". På IE´s statusrad står då en hänvisning til http://googleads.g.doubleclick. Vill den ladda ner sig till allas datorer, och vad är det?
Ser ut som en cookie som hör ihop med annonsvisning t ex på Idgs webbsidor. Är inte farligt för datorn.

 

Link to comment
Share on other sites

En DVD-RW (D:) och en hårddisk (E:) finns på den sekundära IDE-kanalen.

E: är min förra "C:" från min tidigare dator. Jag använder den nu att lagra alla dokument, medan jag har program och växlingsfilen på C:.

 

Windows Installer vill installera Windows Live Messenger, senast när jag öppnade ett mail i Outlook. Avsändaren var ett hotmail-konto. Jag undrar varför den vill installera sig pga jag kör Outlook? Jag kan ju förstå om jag själv startar Live Messenger (vilket jag aldrig gör) att den skulle vilja uppdatera sig.

 

Det kan gissningsvis inte vara lätt för dig att hitta "sirapen" i min dator, men jag är väldigt glad att du försöker!

Lena

 

Link to comment
Share on other sites

E: är min förra "C:" från min tidigare dator. Jag använder den nu att lagra alla dokument, medan jag har program och växlingsfilen på C:.
Den hårddisken går i alldeles för långsam fart. Windows sätter ner hastigheten på en hårddisk om det blir mycket läsfel när Windows använder hårddisken. Det kan i sin tur bero på att hårddisken håller på och går sönder.

 

Eftersom du har dina dokument där och knappast vill förlora dem så bör du testa hårddisken och det gör man med det testprogram som tillverkaren av den har på sin webbplats. Om du inte vet vilken tillverkare det är av hårddisken så kan man ofta få fram det genom att titta i Enhetshanteraren (högerklick på Den här datorn - Hantera), där brukar det stå åtminstone ett artikelnummer för hårddisken som man kan googla på för att få fram tillverkaren.

 

Det är oftare lättare att gå via sidan http://www.tacktech.com/display.cfm?ttid=287 för att hitta testprogrammet än att leta på tillverkarens webbplats.

 

Windows Installer vill installera Windows Live Messenger, senast när jag öppnade ett mail i Outlook. Avsändaren var ett hotmail-konto. Jag undrar varför den vill installera sig pga jag kör Outlook? Jag kan ju förstå om jag själv startar Live Messenger (vilket jag aldrig gör) att den skulle vilja uppdatera sig.
Det är inget jag känner igen från någon fråga i Eforum och jag använder inte inte Outlook så jag föreslår att du ställer den frågan i forumet för Epostprogram. Skriv i frågan om det gäller Outlook som ingår i Microsoft Office eller Outlook Express.

 

Link to comment
Share on other sites

Hej.

Har du försökt att ändra Sekundär IDE-kanal, Enhet 1 från pio mode till dma?

 

Kolla hur enheterna på den sekundära kanalen är byglade, master>slave....cabel select??

felaktig bygling i förhållande till var enheten är installerad kan orsaka konflikt. (Master enheten längst ut på ide-kabeln!!)

 

Funkar inte det, kan du testa att avinstallera den sekundära ide kanalen och starta om datorn. Kanalen ominstalleras automatiskt.

 

Funkar det inte, kan du kolla i bios inställningarna så att det inte begränsas där!!

 

Problemet är att överföringshastigheten är mycket lägre i pio mode, dessutom blir processorn högre belastad.

DMA = direct memory acess vilket gör processor belastningen är minimal.

 

Ytterligare tips om detta inte avhjälper ditt problem hittar du här....>

 

http://winhlp.com/node/10

 

Lycka till och hör gärna av dig om du har frågor eller detta avhjälpte ditt problem.

 

//Tommy

 

:)

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...