Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Analys Hijack + analys av störd dator


markarl

Recommended Posts

Hej,

Vet ej vad som är fel med min dator.

Här kommer dock ett axplock av knaset:

1) Internet Explorer går ej att starta. Enda sättet som IE överhuvudtaget fungerar på är om jag trycker på Windows update på startmenyn, kan hämta uppdateringar där - men sedan tar det stopp och låser sig. Om jag försöker att bara starta IE, låser den sig direkt.. Firefox fungerar dock.

2) Vissa andra program låser sig, som exempelvis Expekt´s pokerklient, som bara "fryser" och stänger ned efter ett tag.

 

Min egna fundering är väl att jag har tagit bort ngt program eller komponent som krävs för att IE skall fungera korrekt. Här kommer i alla fall min hijack-log, har postat på flera andra forum, men har ej fått hjälp, så jag provar här.

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:13:23, on 2008-12-27

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program\D-Tools\daemon.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe

C:\Program\Kodak\KODAK Software Updater\7288971\Program\Kodak Software Updater.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Works Shared\wkcalrem.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program\Windows Live\installer\WLSetupSvc.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [WorksFUD] C:\Program\Microsoft Works\wkfud.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [MW1HelperStartUp] C:\Program\MAGICW~1\MW1HEL~1.EXE /partner MW1

O4 - HKLM\..\Run: [9.tmp] C:\DOCUME~1\gj\LOKALA~1\Temp\9.tmp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [8.tmp] C:\DOCUME~1\gj\LOKALA~1\Temp\8.tmp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [sweetIM] C:\Program\Macrogaming\SweetIM\SweetIM.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [ntdi.exe] C:\WINDOWS\system32\ntdi.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program\Microsoft Works\WkDetect.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] C:\Program\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers

O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:\Program\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunServices: [Window Monitor] winmon32.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunServices: [Window Monitor] winmon32.exe (User 'Default user')

O4 - Startup: OpenOffice.org 2.3.lnk = C:\Program\OpenOffice.org 2.3\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: Adobe Acrobat Speed Launcher.lnk = ?

O4 - Global Startup: Adobe Acrobat Synchronizer.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AdobeCollabSync.exe

O4 - Global Startup: BankID säkerhetsprogram.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O4 - Global Startup: Kodak EasyShare software.lnk = C:\Program\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe

O4 - Global Startup: Kodak software updater.lnk = C:\Program\Kodak\KODAK Software Updater\7288971\Program\Kodak Software Updater.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Påminnelser för Kalendern i Microsoft Works.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:\windows\system32\nwprovau.dll' missing

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1229895285875'>http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1229895285875

O16 - DPF: {CE3409C4-9E26-4F8E-83E4-778498F9E7B4} (PB_Uploader Class) - http://www.pixdiscount.se/clients/uploader_v2.2.0.6.cab'>http://www.pixdiscount.se/clients/uploader_v2.2.0.6.cab

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Kodak Camera Connection Software (KodakCCS) - Eastman Kodak Company - C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:13:23, on 2008-12-27

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program\D-Tools\daemon.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe

C:\Program\Kodak\KODAK Software Updater\7288971\Program\Kodak Software Updater.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Works Shared\wkcalrem.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program\Windows Live\installer\WLSetupSvc.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [WorksFUD] C:\Program\Microsoft Works\wkfud.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [MW1HelperStartUp] C:\Program\MAGICW~1\MW1HEL~1.EXE /partner MW1

O4 - HKLM\..\Run: [9.tmp] C:\DOCUME~1\gj\LOKALA~1\Temp\9.tmp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [8.tmp] C:\DOCUME~1\gj\LOKALA~1\Temp\8.tmp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [sweetIM] C:\Program\Macrogaming\SweetIM\SweetIM.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [ntdi.exe] C:\WINDOWS\system32\ntdi.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program\Microsoft Works\WkDetect.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] C:\Program\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers

O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:\Program\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunServices: [Window Monitor] winmon32.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunServices: [Window Monitor] winmon32.exe (User 'Default user')

O4 - Startup: OpenOffice.org 2.3.lnk = C:\Program\OpenOffice.org 2.3\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: Adobe Acrobat Speed Launcher.lnk = ?

O4 - Global Startup: Adobe Acrobat Synchronizer.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AdobeCollabSync.exe

O4 - Global Startup: BankID säkerhetsprogram.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O4 - Global Startup: Kodak EasyShare software.lnk = C:\Program\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe

O4 - Global Startup: Kodak software updater.lnk = C:\Program\Kodak\KODAK Software Updater\7288971\Program\Kodak Software Updater.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Påminnelser för Kalendern i Microsoft Works.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:\windows\system32\nwprovau.dll' missing

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1229895285875

O16 - DPF: {CE3409C4-9E26-4F8E-83E4-778498F9E7B4} (PB_Uploader Class) - http://www.pixdiscount.se/clients/uploader_v2.2.0.6.cab

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Kodak Camera Connection Software (KodakCCS) - Eastman Kodak Company - C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe[/log]

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Säg till om du börjar följa råd någon annanstans för det är onödigt att två stycken lägger tid på att försöka hjälpa dig och det kan bli problem om du får olika råd.

 

Varför har du inte något antivirusprogram?

 

O4 - HKLM\..\Run: [MW1HelperStartUp] C:\Program\MAGICW~1\MW1HEL~1.EXE /partner MW1

http://www.windowsstartup.com/wso/detail.php?id=6305

Är det gratis- eller betalversionen du har? Gain är ett skadligt program.

 

O4 - HKLM\..\Run: [sweetIM] C:\Program\Macrogaming\SweetIM\SweetIM.exe

Det brukar anses att SweetIM inte är riktigt rumsrent pga dess licensvillkor.

 

Surfa till http://www.virustotal.com (fungerar bäst med Internet Explorer) klistra in ett av följande filnamn i rutan, tryck på Skicka Fil och vänta tills resultatet är klart (Närvarande status blir genomförd). Klistra in resultatet från de olika antivirusprogrammen (inte Övrig information) här. Upprepa med nästa filnamn.

C:\DOCUME~1\gj\LOKALA~1\Temp\9.tmp.exe

C:\DOCUME~1\gj\LOKALA~1\Temp\8.tmp.exe

C:\WINDOWS\system32\ntdi.exe

C:\WINDOWS\system32\winmon32.exe

C:\WINDOWS\winmon32.exe

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...