Just nu i M3-nätverket
Jump to content

hur fungerar firefox?


mariemarran

Recommended Posts

vi kör med ie men undrar om det är boven till att datorn hänger sig titt som tätt och har ju även hört det här om säkerhetshålen som finns..har en länk till att ladda ner firefox men törs inte riktigt...till saken hör att datorn är lite skum överlag sedan vi hade den inne på lagning en del program fungerar inte som dom ska..vi hade den inne 8! gånger och dom har bytt allt som går att byta i princip men dom missade att fixa programen

nåja det är eg en bisak men vi är lite skraja att nåt ska strula om vi laddar ner firefox så att vi står utan dator..har man kvar ie och bara väljer firefox eller hur fungerar det? försvinner favoriter och sånt?

 

Link to comment
Share on other sites

Stefan Eklinder
har man kvar ie och bara väljer firefox eller hur fungerar det? försvinner favoriter och sånt?

 

IE finns integrerat i Windows, som du aldrig kan få bort eller avinstallera helt. Däremot kan du välja bort IE som standardwebbläsare. Det gör du under "Ange programåtkomst och standardprogram" högst upp på Startmenyn (XP).

 

Du får då fram bifogad bild.

Nu kan du där välja bort IE som standard. Varje gång du nu öppnar en webbsida öppnas den med Firefox.

 

Dock hjälper det inte att installera Firefox enbart för att datorn strular. Du borde gå till grunden med den orsaken först. Strulet lär fortsätta även med FF.

 

Posta en HijackThis t ex så kan Cecilia, Zipp eller andra experter här granska loggen efter virus, spyware och dyligt, som du kanske fått in.

 

http://www.spychecker.com/program/hijackthis.html

Installera, kör, skanna och spara loggen (inget annat).

 

I ditt svar bifogar du HijackThis-loggen på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

---

C:\Eforum\Stefan Eklinder>|

 

"Man kan inte kämpa ihjäl en skugga, den dödar man med ljus."

 

- Sigfrid Siwertz.

 

[bild bifogad 2008-12-27 12:51:28 av Stefan Eklinder]

1110089_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

lite skraja att nåt ska strula om vi laddar ner firefox

 

FF i sig ställer inte till nåt utöver det ni redan har.

Håller med Stefan om att ni bör fixa det som krånglar ändå.

 

Se till att skapa systemåterställningspunkter då & då.

 

Själv brukar jag (hrm.. ibland..hrm) skapa en punkt "Före installation av program xx" och sedan en punkt "Efter installation av program xx"

 

Får jag bekymmer kan jag först testa att backa tillbaks till "efterpunkten" om nu bekymren inte är relaterade till en viss installation. Fortsätter bekymren så backar jag till "förepunkten" och fungerar det då så kan ja dra slutsatsen att program xx kanske inte var så bra...

 

Link to comment
Share on other sites

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 15:27:47, on 2008-12-27

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\SCardSvr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe

C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\ALCWZRD.EXE

C:\Program\lg_fwupdate\fwupdate.exe

C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe

C:\Program\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqgalry.exe

C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\3.1.807.1746\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Genväg till egenskapssida för High Definition Audio] HDAShCut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LGODDFU] C:\Program\lg_fwupdate\fwupdate.exe blrun

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [VirtualCloneDrive] "C:\Program\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: HP Image Zone Snabbstarta.lnk = C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O8 - Extra context menu item: Add to AMV Converter... - C:\Program\MP3 Player Utilities 4.18\AMVConverter\grab.html

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2iexp.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2iexp.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {1239CC52-59EF-4DFA-8C61-90FFA846DF7E} (Musicnotes Viewer) - http://www.musicnotes.com/download/mnviewer.cab

O16 - DPF: {5D637FAD-E202-48D1-8F18-5B9C459BD1E3} (Image Uploader Control) - http://www.extrafilm.se/ImageUploader5.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1229611575765

O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - http://www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab

O16 - DPF: {E5ABEB00-B357-4884-9949-77B2C71A7EE3} (BoardCtl Class) - http://www.intel.com/design/motherbd/boardid/BoardID.cab

O16 - DPF: {EDFCB7CB-942C-4822-AF14-F0B687409848} (Image Uploader Control) - http://www.fujidirekt.se/aurigma2/ImageUploader4.cab

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

 

--

End of file - 8792 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

har klistrat in loggen nu får se om nån ser nåt skumt..ni äralltid toppen på en här sidan. kanon för en dataimbecill som mig ;)

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...