Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Datorn infekterad av Win32.TrojanPWS.Mapper


Gurgel17

Recommended Posts

Hej!

 

Scannade nyligen datorn med Ad Aware och fick då syn på Win32.TrojanPWS.Mapper som enligt utvecklaren Lavasoft sägs vara en lösenordsknyckare.

 

Nu vill jag gärna ha hjälp med att ta bort filen och undrar då hur jag ska gå tillväga. Ska jag börja med att köra HijackThis?

 

/g

 

 

 

[inlägget ändrat 2008-12-20 22:03:23 av Gurgel17]

Link to comment
Share on other sites

I vilken fil och mapp säger Ad-aware att trojanen finns?

 

Vi kan se om HijackThis visar något till att börja med. Ladda ner från en av länkarna:

http://www.trendsecure.com/portal/en-US/_download/HJTInstall.exe

http://www.download.com/Trend-Micro-HijackThis/3000-8022_4-10227353.html

Installera, starta och välj "Do a system scan and save a logfile", kopiera loggen som kommer upp (inget annat).

 

I ditt svar bifogar du HijackThis-loggen på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

Link to comment
Share on other sites

Tyvärr frös datorn under scanningen vilket resulterade i att jag behövde starta om Ad Aware och fick då inte reda på i vilken mapp trojanen låg.

 

Jag provar HijackThis och lägger upp loggen efteråt.

 

 

Link to comment
Share on other sites

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 01:26:12, on 2008-12-21

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18241)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\SMINST\scheduler.exe

C:\Windows\System32\igfxtray.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP ProtectTools Security Manager\pthosttr.exe

C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Program Files\Hp\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe

C:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=SV_SE&c=74&bd=smb&pf=laptop'>http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=SV_SE&c=74&bd=smb&pf=laptop

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=SV_SE&c=74&bd=smb&pf=laptop

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - (no file)

O2 - BHO: IconixBHOClass Class - {761233B6-F228-49E4-8F6B-668499D4E55A} - C:\Program Files\eMail ID\IEAddOn\IconixBHO_37.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\siteadvisor\mcieplg.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\siteadvisor\mcieplg.dll

O4 - HKLM\..\Run: [HP Health Check Scheduler] c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PTHOSTTR] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP ProtectTools Security Manager\PTHOSTTR.EXE /Start

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [sT Recovery Launcher] %WINDIR%\SMINST\launcher.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [wextract_cleanup0] rundll32.exe C:\Windows\system32\advpack.dll,DelNodeRunDLL32 "C:\Users\Gustaf\AppData\Local\Temp\IXP000.TMP\"

O4 - HKCU\..\Run: [RocketDock] "C:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MI1933~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~2.0_0\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~2.0_0\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: (no name) - {400A6CFA-E326-4d61-A90C-9AD75358DC5F} - C:\Program Files\eMail ID\IEAddOn\IconixBHO_37.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Email ID Preferences - {400A6CFA-E326-4d61-A90C-9AD75358DC5F} - C:\Program Files\eMail ID\IEAddOn\IconixBHO_37.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MI1933~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {BC3F6B6D-2E49-4603-B028-7411655713F3} - C:\Program Files\eMail ID\IEAddOn\IconixBHO_37.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: About Email ID - {BC3F6B6D-2E49-4603-B028-7411655713F3} - C:\Program Files\eMail ID\IEAddOn\IconixBHO_37.dll

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} -

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\siteadvisor\mcieplg.dll

O20 - Winlogon Notify: DeviceNP - C:\Windows\SYSTEM32\DeviceNP.dll

O23 - Service: McAfee Application Installer Cleanup (0137291229775309) (0137291229775309mcinstcleanup) - Unknown owner - C:\Users\Gustaf\AppData\Local\Temp\0137291229775309mcinst.exe (file missing)

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: Andrea ADI Filters Service (AEADIFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Windows\system32\AEADISRV.EXE

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Com4Qlb - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4Qlb.exe

O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

O23 - Service: HP ProtectTools Device Locking / Auditing (FLCDLOCK) - Hewlett-Packard Ltd - C:\Windows\system32\flcdlock.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: Iconix Update Service (IconixService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\eMail ID\IconixService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: IviRegMgr - InterVideo - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

O23 - Service: PC Tools Firewall Plus (PCToolsFirewallPlus) - Unknown owner - C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FWService.exe (file missing)

O23 - Service: PDF Document Manager (pdfcDispatcher) - PDF Complete Inc - C:\Program Files\PDF Complete\pdfsvc.exe

O23 - Service: POA - Unknown owner - C:\Users\Gustaf\AppData\Local\Temp\POA.exe (file missing)

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: ZMKABEOK - Unknown owner - C:\Users\Gustaf\AppData\Local\Temp\ZMKABEOK.exe (file missing)

 

--

End of file - 9103 bytes[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Håller du på att installera eller avinstallera McAfee?

 

Ladda ner OTViewIt till Skrivbordet:

http://oldtimer.geekstogo.com/OTViewIt.exe

 

Stäng alla program.

Kör OTViewIt (i Vista högerklicka och Kör som administratör).

Bocka för Scan all Users.

Välj 30 dagar för File Age om det inte redan är valt.

Tryck på Run Scan och låt programmet köra ostört.

 

När det är klart så skapas två loggfiler på Skrivbordet, OTViewIt.txt och Extras.txt, klistra in båda två i ditt svar (kom ihåg LOG-knappen).

God natt!

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...