Just nu i M3-nätverket
Jump to content

SEG dator:(


sluggo71

Recommended Posts

Hej hej.

 

Jag har en superslö dator som jag nog har en del virus i (tror jag iallafall). Nån somvet nåt bra fixprogram?

 

Tack på förhand:)

 

Mvh Tony

 

Link to comment
Share on other sites

Vi kan se om HijackThis visar något till att börja med. Ladda ner från en av länkarna:

http://www.trendsecure.com/portal/en-US/_download/HJTInstall.exe

http://www.download.com/Trend-Micro-HijackThis/3000-8022_4-10227353.html

Installera, starta och välj "Do a system scan and save a logfile", kopiera loggen som kommer upp (inget annat).

 

I ditt svar bifogar du HijackThis-loggen på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

Link to comment
Share on other sites

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 10:19:27, on 2008-12-20

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

c:\program\delade filer\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgfws8.exe

C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\lxctcoms.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\AVG\AVG8\avgam.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgnsx.exe

C:\Program\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgemc.exe

C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program\Lexmark 5400 Series\ezprint.exe

C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

C:\Program\Logitech\Video\CameraAssistant.exe

C:\WINDOWS\system32\ElkCtrl.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Works Shared\wkcalrem.exe

C:\Program\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program\MSN Messenger\usnsvc.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.msn.se/spbasic.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://se.msn.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Lexmark Verktygsfält - {1017A80C-6F09-4548-A84D-EDD6AC9525F0} - C:\Program\Lexmark Toolbar\toolband.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: Lexmark Verktygsfält - {1017A80C-6F09-4548-A84D-EDD6AC9525F0} - C:\Program\Lexmark Toolbar\toolband.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program\ATI Technologies\ATI Kontrollpanel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [WorksFUD] C:\Program\Microsoft Works\wkfud.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] C:\Program\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program\Microsoft Works\WkDetect.exe

O4 - HKLM\..\Run: [lxctmon.exe] "C:\Program\Lexmark 5400 Series\lxctmon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [EzPrint] "C:\Program\Lexmark 5400 Series\ezprint.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LXCTCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXCTtime.dll,_RunDLLEntry@16

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCameraAssistant] C:\Program\Logitech\Video\CameraAssistant.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideo[inspector]] C:\Program\Logitech\Video\InstallHelper.exe /inspect

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCameraService(E)] C:\WINDOWS\system32\ElkCtrl.exe /automation

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] C:\Program\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] C:\Program\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\Program\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Påminnelser för Kalendern i Microsoft Works.lnk = ?

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: ICQ 4.1 - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {1C3DE665-D259-4C72-9D7D-C51FCB4CCFB9} (Panasonic Network Camera) - http://pagonis.viewnetcam.com:50000/SysCamInst.cab

O16 - DPF: {274967E8-7BE3-4195-B719-CFE8878B2E39} (FotolaboUploader Control) - http://web06.ifi.fi/WEBUPLOAD/app_support/ActiveX/FotolaboUploader.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {45A0A292-ECC6-4D8F-9EA9-A4BD411D24C1} (king.com) - http://se.king.com/ctl/kingcomie.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by112w.bay112.mail.live.com/mail/resources/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/2.0.0.1/sysreqlab2.cab

O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://go.divx.com/plugin/DivXBrowserPlugin.cab

O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://www.fujidirekt.se/aurigma/ImageUploader4.cab

O16 - DPF: {C36112BF-2FA3-4694-8603-3B510EA3B465} (Lycos File Upload Component) - http://f007.mail.spray.se/app/uploader/FileUploader.cab

O16 - DPF: {CE3409C4-9E26-4F8E-83E4-778498F9E7B4} (PB_Uploader Class) - http://www.pixdiscount.se/clients/uploader_v2.1.0.53.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: AVG8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: AVG8 Firewall (avgfws8) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG8\avgfws8.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Logitech Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - c:\program\delade filer\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe

O23 - Service: lxct_device - - C:\WINDOWS\system32\lxctcoms.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

 

--

End of file - 10126 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Om du inte har några Norton/Symantec-program kvar i datorn så avinstallera deras LiveUpdate. Kör därefter städprogrammet för att ta bort rester av Norton:

http://service1.symantec.com/Support/tsgeninfo.nsf/docid/2005033108162039

 

Det är en gammal Java-version med säkerhetshål i datorn. Jag rekommenderar dig att installera en ny från http://www.java.com/sv/ och därefter avinstallera alla Java/J2SE/JRE utom den senaste i Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program (inga webbläsare igång).

 

Jag kan inte se något skadligt i loggen, men se om MBAM hittar något:

Ladda ner Malwarebytes Anti-Malware (MBAM) från en av dessa länkar:

http://www.download.com/Malwarebytes-Anti-Malware/3000-8022_4-10804572.html

http://projects.securitywonks.net/projects/details.php?file=158

Dubbelklicka på mbam-setup för att installera programmet.

 

[log]Se till i slutet av installationen att det är bockar för:

Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware

Starta Malwarebytes' Anti-Malware

Tryck på Slutför

Om det finns någon uppdatering så kommer den att laddas ner och installeras.

 

När programmet startar så välj "Utför snabb skanning" och tryck på Skanna.

Skanningen tar ett tag.

När den är klar så tryck på OK och sedan "Visa resultat".

Bocka för allt och tryck sedan Ta bort markerade.

När borttagningen är klar så öppnar Anteckningar med en logg.

 

Eventuellt så kommer det upp en begäran om att starta om datorn (Restart). I så fall gör det.

Om det blir ett felmeddelande Error loading... efter omstarten så starta om datorn än en gång.

Om programmet inte kommer igång efter omstarten så starta det.

 

Om loggen inte kommer upp själv i Anteckningar så hittar du loggen på fliken Loggar i MBAM.

Kopiera loggen och klistra in den i ditt svar.[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Har inte kommit så långt än:)

 

När jag ska köra avinstallationsprogrammet så får jag att det har uppstått ett fel och det måste avslutas!

 

Det täckte versionerna 2003-2009. Jag tror faktiskt min var så tidig som 2002 men den hittar jag inte!!

 

Mvh Tony

 

Link to comment
Share on other sites

[log]Malwarebytes' Anti-Malware 1.31

Databasversion: 1525

Windows 5.1.2600 Service Pack 2

 

2008-12-20 16:16:09

mbam-log-2008-12-20 (16-16-09).txt

 

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 49562

Förfluten tid: 11 minute(s), 56 second(s)

 

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 1

Infekterade registernycklar: 9

Infekterade registervärden: 0

Infekterade registerdataposter: 0

Infekterade mappar: 20

Infekterade filer: 73

 

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade minnesmoduler:

C:\Program\Internet Explorer\msimg32.dll (Adware.MyWebSearch) -> Delete on reboot.

 

Infekterade registernycklar:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{b64f4a7c-97c9-11da-8bde-f66bad1e3f3a} (Rogue.WinAntivirus) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{07b18ea1-a523-4961-b6bb-170de4475cca} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{00a6faf1-072e-44cf-8957-5838f569a31d} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{56256a51-b582-467e-b8d4-7786eda79ae0} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{2eff3cf7-99c1-4c29-bc2b-68e057e22340} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{a6573479-9075-4a65-98a6-19fd29cf7374} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{e79dfbca-5697-4fbd-94e5-5b2a9c7c1612} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\application/x-f3embed (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Multimedia\WMPlayer\Schemes\f3pss (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade registervärden:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registerdataposter:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade mappar:

C:\Program\MyWebSearch (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\1.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Avatar (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Cache (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Game (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\History (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\MSNBackgrounds (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Notifier (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Search (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Settings (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\SrchAstt (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\FunWebProducts (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\FunWebProducts\PopSwatr (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\FunWebProducts\PopSwatr\History (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\FunWebProducts\ScreenSaver (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\FunWebProducts\ScreenSaver\Images (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\FunWebProducts\Shared (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\FunWebProducts\Shared\Cache (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade filer:

C:\Program\Internet Explorer\msimg32.dll (Adware.MyWebSearch) -> Delete on reboot.

C:\Program\MyWebSearch\bar\1.bin\F3BKGERR.JPG (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\1.bin\F3CJPEG.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\1.bin\F3HTMLMU.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\1.bin\F3IMSTUB.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\1.bin\F3POPSWT.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\1.bin\F3REPROX.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\1.bin\F3SHLLVW.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\1.bin\F3SPACER.WMV (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\1.bin\F3WALLPP.DAT (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\1.bin\M3FFXTBR.JAR (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\1.bin\M3FFXTBR.MANIFEST (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\1.bin\M3NTSTBR.JAR (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\1.bin\M3NTSTBR.MANIFEST (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\1.bin\M3SKIN.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\1.bin\M3SLSRCH.EXE (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\1.bin\M3SRCHMN.EXE (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOEPLG.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOESTB.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Avatar\COMMON.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Cache\000A2692 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Cache\000A6FB1.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Cache\000A72DD.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Cache\000A7483.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Cache\00132A20 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Cache\002749BD (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Cache\00275F39.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Cache\0027615C.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Cache\002763EC.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Cache\002767D4.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Cache\00276AD2.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Cache\00276CD5 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Cache\00276F65.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Cache\00277205.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Cache\00277438.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Cache\0027767A.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Cache\0027787E.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Cache\00B90EE0 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Cache\00D0E7EB (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Cache\034540F9 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Cache\files.ini (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Game\CHECKERS.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Game\CHESS.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Game\REVERSI.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\History\search2 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Notifier\COMMON.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Notifier\DOG.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Notifier\FISH.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Notifier\KUNGFU.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Notifier\LIFEGARD.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Notifier\MAID.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Notifier\MAILBOX.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Notifier\OPERA.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Notifier\ROBOT.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Notifier\SEDUCT.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Notifier\SURFER.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Search\COMMON.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Settings\prevcfg2.htm (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Settings\setting2.htm (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Settings\settings.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Settings\s_pid.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\FunWebProducts\PopSwatr\History\allowed (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\FunWebProducts\PopSwatr\History\notallow (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\00279378.urr (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\FunWebProducts\Shared\Cache\AvatarSmallBtn.html (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\FunWebProducts\Shared\Cache\CursorManiaBtn.html (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\FunWebProducts\Shared\Cache\FunBuddyIconBtn.html (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\FunWebProducts\Shared\Cache\MailStampBtn.html (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\FunWebProducts\Shared\Cache\MyFunCardsIMBtn.html (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\FunWebProducts\Shared\Cache\MyStationeryBtn.html (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\FunWebProducts\Shared\Cache\SmileyCentralBtn.html (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Eftersom Norton var så gammalt så antar jag att datorn också är gammal.

Hur mycket RAM-minne finns det i datorn?

 

Det kan vara lämpligt att kolla hårddiskens överföringsläge.

Högerklick på Den här datorn - Hantera - Enhetshanteraren - IDE ATA/ATAPI-styrenheter - Primär IDE-kanal - Avancerade inställningar

Vad står det för Aktuellt överföringsläge för hårddisken?

Det ska normalt vara Ultra DMA Mode 5 om det ska gå med full hastighet.

 

Om de står i PIO-mode eller fel DMA-mod så har Microsoft tänkt sig att du får tillbaks hårddisken i rätt DMA-mod så här:

http://support.microsoft.com/kb/817472

Avsnittet Workaround

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hej!

 

Det är en AMD Athlon 1.8 Ghz med 256 i ramen. Burken är väl från 2002 har jag för mig

 

Dma Mode stod som det skulle. Men inte på den sekundära där stod det dma mode 4 men det kanske inte har nån betydelse i och med att det inte är startdisken?

 

Skulle vilja veta lite mer om moderkortet och hur mycket minne jag kan ha. Har 3 platser varav 2 lediga. Det kan ju va det som det hänger på. Har inga böcker kvar om moderkortet men har för mig att det finns nåt program som kan läsa av sånt??

 

Tack ännu en gång:)

 

Mvh Tony

 

Link to comment
Share on other sites

En dator med XP SP2, modernt antivirusprogram etc blir slö med bara 256 MB RAM-minne. Om det är en märkesdator, som Dell eller HP, så behöver man veta datormodellen för att hitta information om vad det ska vara för minne. Annars så kan du använda CPU-Z för att ta fram vad det är för moderkort:

http://www.cpuid.com/cpuz.php

 

Det är inte så stor skillnad mellan 4 och 5 i alla fall, när datorn blir seg pga det så brukar mode vara 1 eller t o m ha gått över i PIO-mode som är ändå sämre.

 

Till att börja med så kan du slå upp filnamnen på O4-raderna i HijackThis-loggen på http://www.bleepingcomputer.com/startups/ och om det står U eller N i Status-kolumnen så läs beskrivningen och avgör själv om det är något du vill ska starta automatiskt eller inte. Om inte så hitta helst en inställning i programmet för att stänga av den automatiska uppstarten, i andra hand så kan man avbocka motsvarande rad i Start - Kör - msconfig - Autostart.

 

Link to comment
Share on other sites

Gomorron:)

 

Finns det nåt annat program än cpu-z som man kan kolla vad man har för moderkort mm?

 

Har inte fått det att funka:(

 

Mvh Tony

 

Link to comment
Share on other sites

Oj, det var ovanligt för det är ju ett väldigt enkelt program, utan installation och så. Men kolla t ex med PC Wizard http://www.cpuid.com/pcwizard.php problemet med det är ju att det är så stort så det är svårt att hitta rätt info. Sedan finns även Everest Home

http://www.softpedia.com/get/System/System-Info/Everest-Home-Edition.shtml

 

Link to comment
Share on other sites

Hej här kommer "lite" infEVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc.

 

[log]

 

 

Version EVEREST v2.20.405/se

Hemsida http://www.lavalys.com/

Rapporttyp Rapportassistenten

Dator LINDA

Skapad av Linda23

Operativsystem Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)

Datum 2008-12-21

Tid 11:28

 

 

Sammanställning

 

 

 

 

Dator:

Operativsystem Microsoft Windows XP Professional

OS Servicepaket Service Pack 2

DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)

Datornamn LINDA

Användarnamn Linda23

 

Moderkort:

CPU typ AMD Athlon XP, 1800 MHz (13.5 x 133) 2200+

Moderkortsnamn Gigabyte GA-7VAXFS (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)

Moderkortschipset VIA VT8377 Apollo KT400

Systemminne 256 MB (PC2100 DDR SDRAM)

BIOS typ Award Modular (09/03/02)

Kommunikationsport Kommunikationsport (COM1)

Kommunikationsport Kommunikationsport (COM2)

Kommunikationsport ECP-skrivarport (LPT1)

 

Bildskärm:

Grafikkort NVIDIA GeForce FX 5200 (128 MB)

3D accelerator nVIDIA GeForce FX 5200

Bildskärm Fujitsu Siemens Scaleo C772 [17" CRT] (YERH588086)

 

Multimedia:

Ljudkort VIA AC'97 Enhanced Audio Controller

 

Lagring:

IDE Kontroller VIA Bus Master IDE Controller

SCSI/RAID Kontroller D346PRT SCSI Controller

Diskettenhet Diskettenhet

Hårddisk ST360020A (60 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)

Hårddisk SAMSUNG SV4084H (37 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)

Hårddisk WDC WD1200JB-00CRA1 (111 GB, IDE)

Optisk enhet Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device

Optisk enhet TSSTcorp CDDVDW SH-S202J

SMART Hårddiskstatus OK

 

Partitioner:

C: (NTFS) 20238 MB (2403 MB ledigt)

D: (NTFS) 38930 MB (20556 MB ledigt)

E: (NTFS) 36993 MB (12431 MB ledigt)

G: (NTFS) 114470 MB (10390 MB ledigt)

Total storlek 205.7 GB (44.7 GB ledigt)

 

Inmatningsenheter:

Tangentbord HID-tangentbordsenhet

Mus PS/2-kompatibel mus

 

Nätverk:

Nätverkskort Accton EN1207F Series PCI Fast Ethernet Adapter (212.37.118.235)

Modem Conexant 56K PCI Soft Modem

 

Kringutrustning:

Skrivare Microsoft XPS Document Writer

USB1 Kontroller NEC uPD720100A USB OpenHCI Controller (v1.0)

USB1 Kontroller NEC uPD720100A USB OpenHCI Controller (v1.0)

USB1 Kontroller VIA VT83C572 PCI-USB Controller

USB1 Kontroller VIA VT83C572 PCI-USB Controller

USB1 Kontroller VIA VT83C572 PCI-USB Controller

USB2 Kontroller Gigabyte USB Enhanced Host Controller

USB2 Kontroller VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller

USB enhet Allmänt USB-nav (hub)

USB enhet USB HID (Human Interface Device)

USB enhet USB HID (Human Interface Device)

USB enhet USB-enhet (sammansatt)

 

Problem och förslag:

Problem Hårddiskutrymmet är endast 9% på enhet G:.

 

 

DMI

 

 

 

 

[ BIOS ]

 

BIOS egenskaper:

Försäljare Award Software International, Inc.

Version F1

Publiceringsdatum 09/03/2002

Storlek 256 kB

Bootenheter Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120

Funktioner Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD

Standarder som stöds DMI, APM, ACPI, PnP

Expansionsmöjligheter ISA, PCI, AGP, USB

 

[ System ]

 

Systemegenskaper:

Tillverkare Fujitsu Siemens

Produkt GA-7VAXFS

Wake-Up typ Strömkontakt

 

[ Moderkort ]

 

Moderkortsegenskaper:

Tillverkare Gigabyte Technology Co., Ltd.

Produkt GA-7VAXFS

 

[ Chassi ]

 

Chassiegenskaper:

Chassityp Skrivbordmodell

 

[ Minneskontroller ]

 

Egenskaper för minneskontroller:

Felsökningsmetod Ingen

Felkorrigeringsmetod Ingen

Stödd minnesinterfoliering 1-Way

Aktiverad minnesinterfoliering 4-Way

Stödd minneshastighet 70ns, 60ns

Stödd minnestyp SPM, EDO

Stödd minnesströmstyrka 5V

Maximal minnesmodulstorlek 1024 MB

Minnesplatser 3

 

[ Processorer / AMD Athlon XP ]

 

Processoregenskaper:

Tillverkare AMD

Version AMD Athlon XP

Extern klockhastighet 133 MHz

Maximal klockhastighet 2800 MHz

Nuvarande klockhastighet 1800 MHz

Typ Central Processor

Volt 1.7 V

Status Aktiverad

Uppgradering ZIF

Socketbenämning Socket 7

 

[ Cache / Internal Cache ]

 

Cacheegenskaper:

Typ Internt

Status Aktiverad

Körläge Write-Back

Maximal storlek 128 kB

Installerad storlek 128 kB

Stödd SRAM typ Synchronous

Aktiv SRAM typ Synchronous

Socketbenämning Intern cache

 

[ Cache / External Cache ]

 

Cacheegenskaper:

Typ Externt

Status Aktiverad

Körläge Write-Back

Maximal storlek 256 kB

Installerad storlek 256 kB

Stödd SRAM typ Synchronous

Aktiv SRAM typ Synchronous

Socketbenämning Extern cache

 

[ Minnesmoduler / A0 ]

 

Minnesmodulsegenskaper:

Socketbenämning A0

Typ DIMM, SDRAM

Hastighet 60 ns

Installerad storlek 256 MB

Aktiverad storlek 256 MB

 

[ Minnesmoduler / A1 ]

 

Minnesmodulsegenskaper:

Socketbenämning A1

Hastighet 60 ns

Installerad storlek Ej installerat

Aktiverad storlek Ej installerat

 

[ Minnesmoduler / A2 ]

 

Minnesmodulsegenskaper:

Socketbenämning A2

Hastighet 60 ns

Installerad storlek Ej installerat

Aktiverad storlek Ej installerat

 

[ Minnesenheter / A0 ]

 

Minnesenhetsegenskaper:

Moderkortstyp DIMM

Storlek 256 MB

Enhetsplacerare A0

Bankplacerare Bank0/1

Tillverkare Ingen

Serienummer Ingen

Tillgångsmärkning Ingen

Reservdelsnummer Ingen

 

[ Minnesenheter / A1 ]

 

Minnesenhetsegenskaper:

Moderkortstyp DIMM

Enhetsplacerare A1

Bankplacerare Bank2/3

Tillverkare Ingen

Serienummer Ingen

Tillgångsmärkning Ingen

Reservdelsnummer Ingen

 

[ Minnesenheter / A2 ]

 

Minnesenhetsegenskaper:

Moderkortstyp DIMM

Enhetsplacerare A2

Bankplacerare Bank4/5

Tillverkare Ingen

Serienummer Ingen

Tillgångsmärkning Ingen

Reservdelsnummer Ingen

 

[ Systemplatser / PCI ]

 

Systemslotegenskaper:

Slotbenämning PCI

Typ PCI

Användning Tomt

Databussbredd 32-bit

Längd Långt

 

[ Systemplatser / PCI ]

 

Systemslotegenskaper:

Slotbenämning PCI

Typ PCI

Användning Används

Databussbredd 32-bit

Längd Långt

 

[ Systemplatser / PCI ]

 

Systemslotegenskaper:

Slotbenämning PCI

Typ PCI

Användning Används

Databussbredd 32-bit

Längd Långt

 

[ Systemplatser / PCI ]

 

Systemslotegenskaper:

Slotbenämning PCI

Typ PCI

Användning Tomt

Databussbredd 32-bit

Längd Långt

 

[ Systemplatser / PCI ]

 

Systemslotegenskaper:

Slotbenämning PCI

Typ PCI

Användning Används

Databussbredd 32-bit

Längd Långt

 

[ Systemplatser / AGP ]

 

Systemslotegenskaper:

Slotbenämning AGP

Typ AGP

Användning Används

Databussbredd 32-bit

Längd Långt

 

[ Portanslutningar / PRIMARY IDE ]

 

Portanslutningsegenskaper:

Intern referensbenämning PRIMARY IDE

Intern anslutningstyp On-Board IDE

Extern anslutningstyp Ingen

 

[ Portanslutningar / SECONDARY IDE ]

 

Portanslutningsegenskaper:

Intern referensbenämning SECONDARY IDE

Intern anslutningstyp On-Board IDE

Extern anslutningstyp Ingen

 

[ Portanslutningar / FDD ]

 

Portanslutningsegenskaper:

Porttyp 8251 FIFO Compatible

Intern referensbenämning FDD

Intern anslutningstyp On-Board Floppy

Extern anslutningstyp Ingen

 

[ Portanslutningar / COM1 ]

 

Portanslutningsegenskaper:

Porttyp Serial Port 16450 Compatible

Intern referensbenämning COM1

Intern anslutningstyp 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)

Extern anslutningstyp DB-9 pin male

 

[ Portanslutningar / COM2 ]

 

Portanslutningsegenskaper:

Porttyp Serial Port 16450 Compatible

Intern referensbenämning COM2

Intern anslutningstyp 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)

Extern anslutningstyp DB-9 pin male

 

[ Portanslutningar / LPT1 ]

 

Portanslutningsegenskaper:

Porttyp Parallel Port ECP/EPP

Intern referensbenämning LPT1

Intern anslutningstyp DB-25 pin female

Extern anslutningstyp DB-25 pin female

 

[ Portanslutningar / Keyboard ]

 

Portanslutningsegenskaper:

Porttyp Keyboard Port

Intern referensbenämning Tangentbord

Extern anslutningstyp PS/2

 

[ Portanslutningar / Detected ]

 

Portanslutningsegenskaper:

Porttyp Mouse Port

Intern referensbenämning PS/2 Mouse

Intern anslutningstyp PS/2

Extern referensbenämning Detected

Extern anslutningstyp PS/2

 

[ Portanslutningar / USB ]

 

Portanslutningsegenskaper:

Porttyp USB

Intern referensbenämning USB

Intern anslutningstyp Ingen

 

 

Överklockning

 

 

 

 

CPU egenskaper:

CPU typ AMD Athlon XP 2200+

CPU alias Thoroughbred-A

CPU stegning A0

CPUID CPU namn AMD Athlon XP 2200+

CPUID revision 00000680h

 

CPU hastighet:

CPU Hastighet 1799.83 MHz

CPU multiplikator 13.5x

CPU FSB 133.32 MHz (orginal: 133 MHz)

Minnesbuss 133.32 MHz

 

CPU cache:

L1 kodcache 64 kB

L1 datacache 64 kB

L2 cache 256 kB (On-Die, Full-Speed)

 

Moderkortsegenskaper:

Moderkorts ID 09/03/2002-KT400-8235-6A6LYG0AC-00

Moderkortsnamn Gigabyte GA-7VAXFS (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)

 

Chipsets egenskaper:

Moderkortschipset VIA VT8377 Apollo KT400

Minnes synkning 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)

Command Rate (CR) 2T

 

SPD minnes moduler:

DIMM1: Samsung M3 68L3313CT1-CB0 256 MB PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)

 

BIOS egenskaper:

System BIOS datum 09/03/02

Video BIOS datum 03/28/03

Award BIOS typ Award Modular BIOS v6.00PG

Award BIOS meddelande GA-7VAXFS F1 FS

DMI BIOS version F1

 

Egenskaper för grafikprocessor:

Grafikkort nVIDIA GeForce FX 5200

GPU kodnamn NV34 (AGP 8x 10DE / 0322, Rev A1)

GPU klockhastighet 250 MHz

Minnes klocka 202 MHz

 

 

Energialternativ

 

 

 

 

Egenskaper för energialternativ:

Aktuell strömkälla AC nät

Batteritillstånd Inget Batteri

Full batterilivstid Okänd

Återstående batterilivstid Okänd

 

 

Sensor

 

 

 

 

Sensoregenskaper:

Sensortyp ITE IT8705F, National LM90 (ISA 290h, SMBus 4Ch)

Moderkortsnamn Gigabyte 7VA Series

 

Temperaturer:

Moderkort 35 °C (95 °F)

CPU 56 °C (133 °F)

Seagate ST360020A 46 °C (115 °F)

 

Kylfläktar:

CPU 2637 RPM

 

Voltvärden:

CPU kärna 1.68 V

+3.3 V 3.31 V

+5 V 4.73 V

+12 V 12.22 V

+5 V viloläge 4.95 V

DIMM VTT 1.23 V

Debug Info F 40 FF FF

Debug Info T 35 201 201

Debug Info V 69 4D CF B0 BF B2 74 (77)

 

 

CPU

 

 

 

 

CPU egenskaper:

CPU typ AMD Athlon XP, 1800 MHz (13.5 x 133) 2200+

CPU alias Thoroughbred-A

CPU stegning A0

Instruktions uppsättning x86, MMX, 3DNow!, SSE

L1 kodcache 64 kB

L1 datacache 64 kB

L2 cache 256 kB (On-Die, Full-Speed)

 

CPU fysisk information:

Paketeringstyp 453 Pin PGA

Paketeringsstorlek 4.95 cm x 4.95 cm

Transistorer 37.2 miljoner

Processorteknologi 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu

Kretskortsstorlek 80 mm2

Kärnvolts tal 1.50 - 1.65 V

I/O volt 1.6 V

Typisk strömstyrka 44.9 - 61.7 W (beroende av klockhastighet)

Maximal strömstyrka 49.4 - 67.9 W (beroende av klockhastighet)

 

CPU Tillverkare:

Företagsnamn Advanced Micro Devices, Inc.

Produktinformation http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html

 

CPU användning:

CPU 1 0 %

 

 

CPUID

 

 

 

 

CPUID egenskaper:

CPUID tillverkare AuthenticAMD

CPUID CPU namn AMD Athlon XP 2200+

CPUID revision 00000680h

Utökad CPUID revision 00000780h

Plattforms ID CBh (Socket A)

IA CPU serienummer Okänd

HTT / CMP Enheter 0 / 0

 

Instruktions uppsättning:

64 bitars x86-utökning (AMD64, EM64T) Inget Stöd

Alternate Instruction Set Inget Stöd

AMD 3DNow! Stöds

AMD 3DNow! Professional Stöds

AMD Enhanced 3DNow! Stöds

AMD Extended MMX Stöds

Cyrix Extended MMX Inget Stöd

IA-64 Inget Stöd

IA MMX Stöds

IA SSE Stöds

IA SSE 2 Inget Stöd

IA SSE 3 Inget Stöd

CLFLUSH Instruktion Inget Stöd

CMPXCHG8B Instruktion Stöds

CMPXCHG16B Instruktion Inget Stöd

Conditional Move Instruktion Stöds

MONITOR / MWAIT Instruktion Inget Stöd

RDTSCP Instruktion Inget Stöd

SYSCALL / SYSRET Instruktion Stöds

SYSENTER / SYSEXIT Instruktion Stöds

VIA FEMMS Instruktion Inget Stöd

 

Säkerhet funktioner:

Advanced Cryptography Engine (ACE) Inget Stöd

Förhindrande av data exekvering (DEP, NX, EDB) Inget Stöd

Hardware Random Number Generator (RNG) Inget Stöd

Montgomery Multiplier & Hash Engine Inget Stöd

Processor Serial Number (PSN) Inget Stöd

 

Energispar funktioner:

Automatic Clock Control Inget Stöd

Enhanced Halt State (C1E) Inget Stöd

Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Inget Stöd

Frequency ID Control Inget Stöd

LongRun Inget Stöd

LongRun Table Interface Inget Stöd

PowerSaver 1.0 Inget Stöd

PowerSaver 2.0 Inget Stöd

PowerSaver 3.0 Inget Stöd

Processor Duty Cycle Control Inget Stöd

Software Thermal Control Inget Stöd

Temperature Sensing Diode Stöds

Thermal Monitor 1 Inget Stöd

Thermal Monitor 2 Inget Stöd

Thermal Monitoring Inget Stöd

Thermal Trip Inget Stöd

Voltage ID Control Inget Stöd

 

CPUID funktioner:

36-bit Page Size Extension Stöds

Address Region Registers (ARR) Inget Stöd

CPL Qualified Debug Store Inget Stöd

Debug Trace Store Inget Stöd

Debugging Extension Stöds

Fast Save & Restore Stöds

Hyper-Threading Technology (HTT) Inget Stöd

L1 Context ID Inget Stöd

Local APIC On Chip Stöds

Machine Check Architecture (MCA) Stöds

Machine Check Exception (MCE) Stöds

Memory Configuration Registers (MCR) Inget Stöd

Memory Type Range Registers (MTRR) Stöds

Model Specific Registers (MSR) Stöds

Page Attribute Table (PAT) Stöds

Page Global Extension Stöds

Page Size Extension (PSE) Stöds

Pending Break Event Inget Stöd

Physical Address Extension (PAE) Stöds

Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Inget Stöd

Self-Snoop Inget Stöd

Time Stamp Counter (TSC) Stöds

Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Inget Stöd

Virtual Mode Extension Stöds

 

CPUID Registers (CPU #1):

CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65

CPUID 00000001 00000680-00000000-00000000-0383FBFF

CPUID 80000000 80000008-68747541-444D4163-69746E65

CPUID 80000001 00000780-00000000-00000000-C1C3FBFF

CPUID 80000002 20444D41-6C687441-74286E6F-5820296D

CPUID 80000003 32322050-002B3030-00000000-00000000

CPUID 80000004 00000000-00000000-00000000-00000000

CPUID 80000005 0408FF08-FF20FF10-40020140-40020140

CPUID 80000006 00000000-41004100-01008140-00000000

CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000001

CPUID 80000008 00002022-00000000-00000000-00000000

 

MSR Registers:

MSR C0010015 0000-0000-050B-1008

 

 

Moderkort

 

 

 

 

Moderkortsegenskaper:

Moderkorts ID 09/03/2002-KT400-8235-6A6LYG0AC-00

Moderkortsnamn Gigabyte GA-7VAXFS

 

Front Side Bus egenskaper:

Busstyp DEC Alpha EV6

Busbredd 64-bit

Realtidsklocka 133 MHz (DDR)

Effektiv klocka 267 MHz

Bandbredd 2133 MB/s

 

Minnesbussegenskaper:

Busstyp DDR SDRAM

Busbredd 64-bit

Realtidsklocka 133 MHz (DDR)

Effektiv klocka 267 MHz

Bandbredd 2133 MB/s

 

Chipsetbussegenskaper:

Busstyp VIA V-Link

Busbredd 8-bit

Realtidsklocka 67 MHz (ODR)

Effektiv klocka 533 MHz

Bandbredd 533 MB/s

 

Moderkort fysisk info:

CPU Sockets/Platser 1 Socket 462

Expansionsplatser 5 PCI, 1 AGP, 1 CNR

Minnesplatser 3 DDR DIMM

Integrerade enheter Audio, LAN

Moderkortstyp ATX

Moderkortsstorlek 240 mm x 300 mm

Moderkortschipset KT400

 

Moderkortstillverkare:

Företagsnamn Gigabyte Technology Co., Ltd.

Produktinformation http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_NewProduct_List.htm

BIOS Nedladdning http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Support/BIOS/BIOS_List.htm

 

 

Minne

 

 

 

 

Fysiskt minne:

Totalt 255 MB

Använt 142 MB

Ledigt 112 MB

Utnyttjande 56 %

 

Växlingsfil:

Totalt 2317 MB

Använt 361 MB

Ledigt 1956 MB

Utnyttjande 16 %

 

Virtuellt minne:

Totalt 2573 MB

Använt 504 MB

Ledigt 2068 MB

Utnyttjande 20 %

 

Physical Address Extension (PAE):

Stöds av operativsystemet Ja

Stöds av processorn Ja

Aktiv Nej

 

Problem och förslag:

Förslag Installera mer systemminne för att öka programprestanda.

 

 

SPD

 

 

 

 

[ DIMM1: Samsung M3 68L3313CT1-CB0 ]

 

Minnesmodulsegenskaper:

Modulnamn Samsung M3 68L3313CT1-CB0

Serienummer 4F02494Bh

Tillverkningsdatum Vecka 25 / 2002

Modulstorlek 256 MB (2 ranks, 4 banks)

Modultyp Unbuffered

Minnestyp DDR SDRAM

Modulhastighet PC2100 (133 MHz)

Modulbredd 64 bit

Modulvolt SSTL 2.5

Felsökningsmetod Ingen

Uppdateringsfrekvens Normal (15.625 us), Self-Refresh

 

Minnes synkning:

@ 133 MHz 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)

@ 100 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)

 

Minnesmodulsfunktioner:

Early RAS# Precharge Inget Stöd

Auto-Precharge Inget Stöd

Precharge All Inget Stöd

Write1/Read Burst Inget Stöd

Buffered Address/Control Inputs Inget Stöd

Registered Address/Control Inputs Inget Stöd

On-Card PLL (Clock) Inget Stöd

Buffered DQMB Inputs Inget Stöd

Registered DQMB Inputs Inget Stöd

Differential Clock Input Stöds

Redundant Row Address Inget Stöd

 

Minnesmodulstillverkare:

Företagsnamn Samsung

Produktinformation http://www.samsung.com/Products/Semiconductor/DRAM/index.htm

 

 

Chipset

 

 

 

 

[ North Bridge: VIA VT8377 Apollo KT400 ]

 

North Bridge egenskaper:

North Bridge VIA VT8377 Apollo KT400

Inventering 00

Paketeringstyp 664 Pin HSBGA

Paketeringsstorlek 3.5 cm x 3.5 cm

Processorteknologi 0.22 um

Kärnvolts tal 2.5 V

In-Order Queue Depth 4

 

Minneskontroller:

Bank Interleave 4-way

 

Minnes synkning:

CAS Latency (CL) 2.5T

RAS To CAS Delay (tRCD) 3T

RAS Precharge (tRP) 3T

RAS Active Time (tRAS) 6T

Command Rate (CR) 2T

 

Minnesplatser:

DRAM plats #1 256 MB (PC2100 DDR SDRAM)

 

AGP Kontroller:

AGP version 3.05

AGP status Aktiverad

AGP enhet nVIDIA GeForce FX 5200

AGP Aperture storlek 128 MB

Stödda AGP hastigheter 1x, 2x, 4x, 8x

Nuvarande AGP hastighet 8x

Fast-Write Stöds, Aktiverad

Side Band Addressing Stöds, Aktiverad

 

Chipsettillverkare:

Företagsnamn VIA Technologies, Inc.

Produktinformation http://www.via.com.tw/en/products/chipsets'>http://www.via.com.tw/en/products/chipsets

Nedladdning av drivrutin http://www.viaarena.com/?PageID=2'>http://www.viaarena.com/?PageID=2

 

Problem och förslag:

Problem AGP öppningens storlek är större än halva systemminnets storlek. Detta kan ge sämre prestanda.

 

[ South Bridge: VIA VT8235 ]

 

South Bridge Egenskaper:

South Bridge VIA VT8235

Inventering 00

Paketeringstyp 487 Pin BGA

Paketeringsstorlek 2.7 cm x 2.7 cm

Processorteknologi 0.22 um

Kärnvolts tal 2.5 V

 

AC'97 ljudkort:

Ljudkortstyp VIA 8233/8235/8237

Codec namn Avance Logic ALC200(P)/ALC201(A)

Codec ID 414C4710h

S/PDIF utgång Stöds

 

Chipsettillverkare:

Företagsnamn VIA Technologies, Inc.

Produktinformation http://www.via.com.tw/en/products/chipsets

Nedladdning av drivrutin http://www.viaarena.com/?PageID=2

 

 

BIOS

 

 

 

 

BIOS egenskaper:

BIOS typ Award Modular

Award BIOS typ Award Modular BIOS v6.00PG

Award BIOS meddelande GA-7VAXFS F1 FS

System BIOS datum 09/03/02

Video BIOS datum 03/28/03

 

BIOS tillverkare:

Företagsnamn Phoenix Technologies Ltd.

Produktinformation http://www.phoenix.com/en/products/default.htm

BIOS uppgradering http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40

 

Problem och förslag:

Förslag Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!

Förslag System BIOS är mer än 2 år gammalt. Uppdatera om nödvändigt.

Förslag Grafikkortets BIOS är mer än 2 år gammalt. Uppdatera om nödvändigt.

 

 

Windows video

 

 

 

 

[ NVIDIA GeForce FX 5200 ]

 

Grafikkortsegenskaper:

Enhetsbeskrivning NVIDIA GeForce FX 5200

Kortsträng GeForce FX 5200

BIOS sträng Version 4.34.20.18.00

Chiptyp GeForce FX 5200

DAC typ Integrated RAMDAC

Installerade drivrutiner nv4_disp (6.14.11.6218 - nVIDIA ForceWare 62.18)

Minnesstorlek 128 MB

 

Grafikkortstillverkare:

Företagsnamn NVIDIA Corporation

Produktinformation http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products'>http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products

Nedladdning av drivrutin http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp'>http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp

 

 

PCI / AGP video

 

 

 

 

Enhetsbeskrivning Enhetstyp

nVIDIA GeForce FX 5200 Grafikkort

nVIDIA GeForce FX 5200 3D accelerator

 

 

GPU

 

 

 

 

[ AGP 8x: nVIDIA GeForce FX 5200 ]

 

Egenskaper för grafikprocessor:

Grafikkort nVIDIA GeForce FX 5200

GPU kodnamn NV34

PCI enhet 10DE / 0322

Transistorer 47 miljoner

Processorteknologi 0.15u

Busstyp AGP 8x @ 8x

Minnesstorlek 128 MB

GPU klockhastighet 250 MHz

RAMDAC klockhastighet 350 MHz

Pixel pipelines 4

TMU per pipeline 1

Vertex shaders 2 (v2.0)

Pixel shaders 1 (v2.0)

DirectX hårdvarustöd DirectX v9.0

Pixel Fillrate 1000 MPixel/s

Texel Fillrate 1000 MTexel/s

 

Minnesbussegenskaper:

Busstyp DDR

Busbredd 128-bit

Realtidsklocka 202 MHz (DDR)

Effektiv klocka 405 MHz

Bandbredd 6480 MB/s

 

Grafikprocessortillverkare:

Företagsnamn NVIDIA Corporation

Produktinformation http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products

Nedladdning av drivrutin http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp

 

nVIDIA GPU Registers:

nv-000000 034200A2

nv-100000 00000000

nv-100200 19C10011

nv-10020C 08000000

nv-101000 A0C0E08B

nv-680500 00012502

nv-680504 00000F01

nv-680570 00000401

nv-680574 00000401

nv-68057C 80000701

 

 

Bildskärm

 

 

 

 

[ Fujitsu Siemens Scaleo C772 ]

 

Bildskärmsegenskaper:

Bildskärmsnamn Fujitsu Siemens Scaleo C772

Bildskärms ID FUS0340

Modell Scaleo C772

Bildskärmstyp 17" CRT

Tillverkningsdatum Vecka 34 / 2002

Serienummer YERH588086

Max. synlig visningsstorlek 32 cm x 24 cm (15.7")

Betraktningsförhållande 4:3

Horisontell frekvens 30 - 72 kHz

Vertikal frekvens 50 - 160 Hz

Maximal upplösning 1280 x 1024

Gamma 2.26

DPMS formatstöd Standby, Suspend, Active-Off

 

Stödda videolägen:

640 x 480 140 Hz

800 x 600 110 Hz

1024 x 768 85 Hz

1152 x 864 75 Hz

1280 x 1024 65 Hz

 

Bildskärmstillverkare:

Företagsnamn Fujitsu Siemens Computers

Produktinformation http://www.fujitsu-siemens.com/rl/peripherals/displays

Nedladdning av drivrutin http://www.fsc-pc.de/support/softwareassist_e.asp

 

 

Skrivbord

 

 

 

 

Skrivbordsegenskaper:

Enhetsteknologi Raster display

Upplösning 1024 x 768

Färgdjup 32-bit

Färgplan 1

Typsnittsupplösning 96 dpi

Pixel bredd / höjd 36 / 36

Pixel diagonal 51

Vertikal uppdateringsfrekvens 60 Hz

Skrivbordsbakgrund C:\Documents and Settings\Linda23\Lokala inställningar\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.bmp

 

Skrivbordseffekter:

Animering av kombinationsrutor Aktiverad

Skuggningseffekter Aktiverad

Platta menyer effekt Aktiverad

Kantutjämning av teckensnitt Avaktiverad

Visa innehåll i fönster vid drag och släpp Aktiverad

Tonövergång för programlister Aktiverad

Dölj tangenter för menyåtkomst Aktiverad

Hot tracking effekt Aktiverad

Radbrytning på ikontitlar Aktiverad

Mjuk rullning för listrutor Aktiverad

Menyanimationer Aktiverad

Menytoningseffekter Aktiverad

Animera fönster vid minimering/återställning Aktiverad

Skuggning av muspekare Aktiverad

Toning av aktivt val effekt Aktiverad

ShowSounds hjälpmedelsfunktion Avaktiverad

Verktygstips animeringar Aktiverad

Verktygstips toningseffekter Aktiverad

Windows Plus! tillägg Avaktiverad

 

Problem och förslag:

Problem Minst 85 Hz vertikal uppdateringsfrekvens rekommenderas på konventionella (CRT) skärmar.

 

 

Multibildskärm

 

 

 

 

Enhets ID Primär Övre vänstra hörnet Nedre högra hörnet

\\.\DISPLAY1 Ja (0,0) (1024,768)

 

 

Windows ljud

 

 

 

 

Enhet Identifierare Enhetsbeskrivning

midi-out.0 0001 0066 Microsoft GS Wavetable SW Synth

mixer.0 0001 0068 Avance AC97 Audio

wave-in.0 0001 0065 Avance AC97 Audio

wave-in.1 0001 0050 Modem nr 1 - linjeinspelning

wave-out.0 0001 0064 Avance AC97 Audio

wave-out.1 0001 0051 Modem nr 1 - linjeuppspelning

 

 

PCI / PnP ljud

 

 

 

 

Enhetsbeskrivning Typ

VIA AC'97 Enhanced Audio Controller PCI

 

 

Windows lagring

 

 

 

 

[ Diskettenhet ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning Diskettenhet

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.0

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil flpydisk.inf

 

[ SAMSUNG SV4084H ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning SAMSUNG SV4084H

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2535.0

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil disk.inf

 

Disk enhetens fysiska info:

Tillverkare Samsung

Hårddiskfamilj SpinPoint V20400

Moderkortstyp 3.5"

Formaterad kapacitet 38910 miljoner bytes

Hårddiskar 2

inspelningsytor 4

Fysiska dimensioner 146.0 x 101.6 x 25.4 mm

Max. vikt 590 g

Medelrotationslatens 5.56 ms

Rotationshastighet 5400 RPM

Max. intern datahastighet 357 Mbit/s

Medelsöktid 9 ms

Spår-till-spår sökning 0.8 ms

Full sökning 17 ms

Interface Ultra-ATA/100

Buffer-till-värd datahastighet 100 MB/s

Bufferstorlek 512 kB

 

Enhetstillverkare:

Företagsnamn Samsung

Produktinformation http://www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/index.htm'>http://www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/index.htm

 

[ ST360020A ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning ST360020A

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2535.0

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil disk.inf

 

Disk enhetens fysiska info:

Tillverkare Seagate

Hårddisknamn U Series 60020

Moderkortstyp 3.5"

Formaterad kapacitet 60 GB

Hårddiskar 2

inspelningsytor 3

Fysiska dimensioner 147 x 101.85 x 26.1 mm

Max. vikt 680 g

Medelrotationslatens 5.55 ms

Rotationshastighet 5400 RPM

Max. intern datahastighet 436 Mbit/s

Medelsöktid 8.9 ms

Spår-till-spår sökning 1.2 ms

Full sökning 22 ms

Interface Ultra-ATA/100

Buffer-till-värd datahastighet 100 MB/s

Bufferstorlek 2 MB

Uppvarvningstid 6.5 sekunder

 

Enhetstillverkare:

Företagsnamn Seagate Technology LLC

Produktinformation http://www.seagate.com/products'>http://www.seagate.com/products

 

[ WDC WD1200JB-00CRA1 ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning WDC WD1200JB-00CRA1

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2535.0

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil disk.inf

 

Enhetstillverkare:

Företagsnamn Western Digital Corporation

Produktinformation http://www.westerndigital.com/en/products'>http://www.westerndigital.com/en/products

 

[ Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2535.0

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil cdrom.inf

 

[ TSSTcorp CDDVDW SH-S202J ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning TSSTcorp CDDVDW SH-S202J

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2535.0

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil cdrom.inf

 

[ Primär IDE-kanal ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning Primär IDE-kanal

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.2180

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil mshdc.inf

 

Enhetsresurser:

IRQ 14

Port 01F0-01F7

Port 03F6-03F6

 

[ Sekundär IDE-kanal ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning Sekundär IDE-kanal

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.2180

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil mshdc.inf

 

Enhetsresurser:

IRQ 15

Port 0170-0177

Port 0376-0376

 

[ Standarddiskettstyrenhet ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning Standarddiskettstyrenhet

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.0

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil fdc.inf

 

Enhetsresurser:

DMA 02

IRQ 06

Port 03F0-03F5

Port 03F7-03F7

 

[ VIA Bus Master IDE Controller ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning VIA Bus Master IDE Controller

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.3597.0

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil mshdc.inf

 

Enhetsresurser:

Port D400-D40F

 

[ D346PRT SCSI Controller ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning SCSI-/RAID-värdstyrenhet

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.2180

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil pnpscsi.inf

 

 

Logiska enheter

 

 

 

 

Enhet Enhetstyp Filsystem Total storlek Använt utrymme Ledigt utrymme % Ledigt Volymens serienummer

A: Flyttbar disk

C: Lokal disk NTFS 20238 MB 17834 MB 2403 MB 12 % 780D-1EA1

D: (EXTRA) Lokal disk NTFS 38930 MB 18374 MB 20556 MB 53 % 3436-30F8

E: Lokal disk NTFS 36993 MB 24562 MB 12431 MB 34 % DBD8-2069

F: Optisk enhet

G: (Sluggo) Lokal disk NTFS 114470 MB 104080 MB 10390 MB 9 % D852-F347

H: Optisk enhet

 

 

Fysiska enheter

 

 

 

 

[ Enhet #1 - ST360020A (55 GB) ]

 

Partition Partitionstyp Enhet Startoffset Partitionslängd

#1 (Aktiv) NTFS E: 20245 MB 36993 MB

#2 NTFS C: 7 MB 20238 MB

 

[ Enhet #2 - SAMSUNG SV4084H (38 GB) ]

 

Partition Partitionstyp Enhet Startoffset Partitionslängd

#1 NTFS D: (EXTRA) 0 MB 38930 MB

 

[ Enhet #3 - WDC WD1200JB-00CRA1 (111 GB) ]

 

Partition Partitionstyp Enhet Startoffset Partitionslängd

#1 NTFS G: (Sluggo) 0 MB 114470 MB

 

 

Optiska enheter

 

 

 

 

[ Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device ]

 

Egenskaper för optisk enhet:

Enhetsbeskrivning Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device

 

[ TSSTcorp CDDVDW SH-S202J ]

 

Egenskaper för optisk enhet:

Enhetsbeskrivning TSSTcorp CDDVDW SH-S202J

 

 

ASPI

 

 

 

 

Värd ID LUN Enhetstyp Försäljare Modell Rev Extra information

00 00 00 Hårddisk ST360020 A

00 01 00 Hårddisk SAMSUNG SV4084H

00 07 00 Värd adapter atapi

01 00 00 Hårddisk WDC WD12 00JB-00CRA1

01 01 00 Optisk enhet TSSTcorp CDDVDW SH-S202J

01 07 00 Värd adapter atapi

02 00 00 Optisk enhet Generic DVD-ROM 1.0

02 07 00 Värd adapter d346prt

 

 

ATA

 

 

 

 

[ ST360020A (5EXM7T6G) ]

 

ATA enhetsegenskaper:

Modell ID ST360020A

Serienummer 5EXM7T6G

Inventering 3.39

Parametrar 116301 cylindrar, 16 huvuden, 63 sektorer per spår, 512 bytes per sektor

LBA sektorer 117231408

Bufferstorlek 2 MB

Multipla sektorer 16

ECC bytes 4

Max. PIO överföringsläge PIO 4

Max. UDMA överföringsläge UDMA 5 (ATA-100)

Aktiv UDMA överföringsläge UDMA 5 (ATA-100)

Oformaterad kapacitet 57242 MB

 

ATA enhetsfunktioner:

SMART Stöds

Säkerhetsläge Stöds

Energialternativ Stöds

Avancerade energialternativ Stöds

Skrivcache Stöds

Host Protected Area Stöds

Power-Up In Standby Inget Stöd

Automatic Acoustic Management Stöds

48-bit LBA Inget Stöd

Device Configuration Overlay Stöds

 

ATA enhetens fysiska info:

Tillverkare Seagate

Hårddisknamn U Series 60020

Moderkortstyp 3.5"

Formaterad kapacitet 60 GB

Hårddiskar 2

inspelningsytor 3

Fysiska dimensioner 147 x 101.85 x 26.1 mm

Max. vikt 680 g

Medelrotationslatens 5.55 ms

Rotationshastighet 5400 RPM

Max. intern datahastighet 436 Mbit/s

Medelsöktid 8.9 ms

Spår-till-spår sökning 1.2 ms

Full sökning 22 ms

Interface Ultra-ATA/100

Buffer-till-värd datahastighet 100 MB/s

Bufferstorlek 2 MB

Uppvarvningstid 6.5 sekunder

 

ATA enhetstillverkare:

Företagsnamn Seagate Technology LLC

Produktinformation http://www.seagate.com/products

 

[ SAMSUNG SV4084H (0265J1FNC14031) ]

 

ATA enhetsegenskaper:

Modell ID SAMSUNG SV4084H

Serienummer 0265J1FNC14031

Inventering PM100-12

Parametrar 79098 cylindrar, 16 huvuden, 63 sektorer per spår, 554 bytes per sektor

LBA sektorer 79730784

Bufferstorlek 426 kB (Dual Ported, Read Ahead)

Multipla sektorer 16

ECC bytes 4

Max. PIO överföringsläge PIO 4

Max. UDMA överföringsläge UDMA 5 (ATA-100)

Aktiv UDMA överföringsläge UDMA 5 (ATA-100)

Oformaterad kapacitet 42125 MB

 

ATA enhetsfunktioner:

SMART Stöds

Säkerhetsläge Stöds

Energialternativ Stöds

Avancerade energialternativ Inget Stöd

Skrivcache Stöds

Host Protected Area Stöds

Power-Up In Standby Inget Stöd

Automatic Acoustic Management Stöds

48-bit LBA Inget Stöd

Device Configuration Overlay Inget Stöd

 

ATA enhetens fysiska info:

Tillverkare Samsung

Hårddiskfamilj SpinPoint V20400

Moderkortstyp 3.5"

Formaterad kapacitet 38910 miljoner bytes

Hårddiskar 2

inspelningsytor 4

Fysiska dimensioner 146.0 x 101.6 x 25.4 mm

Max. vikt 590 g

Medelrotationslatens 5.56 ms

Rotationshastighet 5400 RPM

Max. intern datahastighet 357 Mbit/s

Medelsöktid 9 ms

Spår-till-spår sökning 0.8 ms

Full sökning 17 ms

Interface Ultra-ATA/100

Buffer-till-värd datahastighet 100 MB/s

Bufferstorlek 512 kB

 

ATA enhetstillverkare:

Företagsnamn Samsung

Produktinformation http://www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/index.htm

 

[ WDC WD1200JB-00CRA1 (WD-WMA8C4531953) ]

 

ATA enhetsegenskaper:

Modell ID WDC WD1200JB-00CRA1

Serienummer WD-WMA8C4531953

Inventering 17.07W17

Parametrar 232581 cylindrar, 16 huvuden, 63 sektorer per spår, 600 bytes per sektor

LBA sektorer 234441648

Bufferstorlek 8 MB (Dual Ported, Read Ahead)

Multipla sektorer 16

ECC bytes 40

Max. PIO överföringsläge PIO 4

Max. UDMA överföringsläge UDMA 5 (ATA-100)

Aktiv UDMA överföringsläge UDMA 5 (ATA-100)

Oformaterad kapacitet 134149 MB

 

ATA enhetsfunktioner:

SMART Stöds

Säkerhetsläge Stöds

Energialternativ Stöds

Avancerade energialternativ Inget Stöd

Skrivcache Stöds

Host Protected Area Stöds

Power-Up In Standby Inget Stöd

Automatic Acoustic Management Stöds

48-bit LBA Inget Stöd

Device Configuration Overlay Stöds

 

ATA enhetstillverkare:

Företagsnamn Western Digital Corporation

Produktinformation http://www.westerndigital.com/en/products

 

 

SMART

 

 

 

 

[ ST360020A (5EXM7T6G) ]

 

ID Attributbeskrivning Tröskelvärde Värde Sämst Data Status

01 Raw Read Error Rate 25 70 54 14566535 OK: Värdet är normalt

03 Spin Up Time 0 97 97 0 OK: Alltid godkänd

04 Start/Stop Count 20 100 100 31 OK: Värdet är normalt

05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: Värdet är normalt

07 Seek Error Rate 30 84 60 330257328 OK: Värdet är normalt

09 Power-On Time Count 0 83 83 15594 OK: Alltid godkänd

0A Spin Retry Count 97 100 100 0 OK: Värdet är normalt

0C Power Cycle Count 20 98 98 2137 OK: Värdet är normalt

C2 Temperature 0 46 60 46 OK: Alltid godkänd

C3 Hardware ECC Recovered 0 100 253 0 OK: Alltid godkänd

C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Alltid godkänd

C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Alltid godkänd

C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Alltid godkänd

C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK: Alltid godkänd

CA <Försäljarspecifik> 0 100 253 0 OK: Alltid godkänd

 

[ SAMSUNG SV4084H (0265J1FNC14031) ]

 

ID Attributbeskrivning Tröskelvärde Värde Sämst Data Status

01 Raw Read Error Rate 51 100 100 2657 OK: Värdet är normalt

04 Start/Stop Count 0 98 98 2423 OK: Alltid godkänd

05 Reallocated Sector Count 10 78 78 26 OK: Värdet är normalt

07 Seek Error Rate 51 253 253 0 OK: Värdet är normalt

08 Seek Time Performance 0 253 253 0 OK: Alltid godkänd

09 Power-On Time Count 0 94 94 3831260 OK: Alltid godkänd

0C Power Cycle Count 0 100 100 987 OK: Alltid godkänd

C5 Current Pending Sector Count 10 253 253 0 OK: Värdet är normalt

C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 10 253 253 0 OK: Värdet är normalt

C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Alltid godkänd

C8 Write Error Rate 51 100 100 0 OK: Värdet är normalt

C9 <Försäljarspecifik> 51 100 100 0 OK: Värdet är normalt

 

[ WDC WD1200JB-00CRA1 (WD-WMA8C4531953) ]

 

ID Attributbeskrivning Tröskelvärde Värde Sämst Data Status

01 Raw Read Error Rate 51 200 200 0 OK: Värdet är normalt

03 Spin Up Time 21 96 87 5950 OK: Värdet är normalt

04 Start/Stop Count 40 100 100 682 OK: Värdet är normalt

05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK: Värdet är normalt

07 Seek Error Rate 51 200 200 0 OK: Värdet är normalt

09 Power-On Time Count 0 89 89 8472 OK: Alltid godkänd

0A Spin Retry Count 51 100 100 0 OK: Värdet är normalt

0B Calibration Retry Count 51 100 100 0 OK: Värdet är normalt

0C Power Cycle Count 0 100 100 679 OK: Alltid godkänd

C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK: Alltid godkänd

C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK: Alltid godkänd

C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 200 200 0 OK: Alltid godkänd

C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 253 0 OK: Alltid godkänd

C8 Write Error Rate 51 200 200 0 OK: Värdet är normalt

 

 

Windows nätverk

 

 

 

 

[ Accton EN1207F Series PCI Fast Ethernet Adapter ]

 

Egenskaper för nätverkskort:

Nätverkskort Accton EN1207F Series PCI Fast Ethernet Adapter

Interfacetyp Ethernet

Hårdvaruadress 00-30-F1-50-24-F4

Anslutningsnamn Anslutning till lokalt nätverk

Anslutningshastighet 100 Mbps

MTU 1500 bytes

DHCP lånet erhölls 2008-12-21 09:16:48

DHCP lånet upphör 2008-12-22 09:16:48

Bytes mottagna 18410378 (17.6 MB)

Bytes skickade 2096315 (2.0 MB)

 

Nätverskortsadress:

IP / nätmask 212.37.118.235 / 255.255.255.0

Gateway 212.37.118.1

DHCP 212.37.96.101

DNS 212.37.96.107

DNS 212.37.96.139

 

Nätverkskortstillverkare:

Företagsnamn Accton Technology Corporation

Produktinformation http://www.accton.com/homepage/main3/main3_07.htm

Nedladdning av drivrutin http://www.accton.com/homepage/main4/main4_02.htm

 

 

PCI / PnP nätverk

 

 

 

 

Enhetsbeskrivning Typ

Accton EN1207F Series Fast Ethernet Adapter PCI

 

 

DirectX video

 

 

 

 

[ Primär bildskärmsdrivrutin ]

 

DirectDraw enhetsegenskaper:

DirectDraw drivrutinsnamn display

DirectDraw drivrutinsbeskrivning Primär bildskärmsdrivrutin

Hårdvarudrivrutin nv4_disp.dll

Hårdvarubeskrivning NVIDIA GeForce FX 5200

 

Direct3D enhetsegenskaper:

Tillgängligt lokalt videominne 126976 kB

Tillgängligt icke-lokalt videominne (AGP) 122879 kB

Renderingsbitdjup 16, 32

Z-buffer Bitdjup 16, 24

Min texturstorlek 1 x 1

Max texturstorlek 4096 x 4096

Vertex Shader version 2.0

Pixel shader version 2.0

 

Direct3D enhetsfunktioner:

Additive Texture Blending Stöds

AGP Texturing Stöds

Anisotropic Filtering Stöds

Bilinear Filtering Stöds

Cubic Environment Mapping Stöds

Cubic Filtering Inget Stöd

Decal-Alpha Texture Blending Stöds

Decal Texture Blending Stöds

Directional Lights Inget Stöd

DirectX Texture Compression Stöds

DirectX Volumetric Texture Compression Inget Stöd

Dithering Stöds

Dot3 Texture Blending Stöds

Dynamic Textures Stöds

Edge Antialiasing Stöds

Environmental Bump Mapping Stöds

Environmental Bump Mapping + Luminance Stöds

Factor Alpha Blending Stöds

Geometric Hidden-Surface Removal Inget Stöd

Guard Band Stöds

Hardware Scene Rasterization Stöds

Hardware Transform & Lighting Stöds

Legacy Depth Bias Inget Stöd

Mipmap LOD Bias Adjustments Stöds

Mipmapped Cube Textures Stöds

Mipmapped Volume Textures Stöds

Modulate-Alpha Texture Blending Stöds

Modulate Texture Blending Stöds

Non-Square Textures Stöds

N-Patches Inget Stöd

Perspective Texture Correction Stöds

Point Lights Inget Stöd

Point Sampling Stöds

Projective Textures Stöds

Quintic Bezier Curves & B-Splines Inget Stöd

Range-Based Fog Stöds

Rectangular & Triangular Patches Inget Stöd

Rendering In Windowed Mode Stöds

Scissor Test Inget Stöd

Slope-Scale Based Depth Bias Inget Stöd

Specular Flat Shading Stöds

Specular Gouraud Shading Stöds

Specular Phong Shading Inget Stöd

Spherical Mapping Stöds

Spot Lights Inget Stöd

Stencil Buffers Stöds

Sub-Pixel Accuracy Stöds

Table Fog Stöds

Texture Alpha Blending Stöds

Texture Clamping Stöds

Texture Mirroring Stöds

Texture Transparency Stöds

Texture Wrapping Stöds

Triangle Culling Inget Stöd

Trilinear Filtering Stöds

Two-Sided Stencil Test Inget Stöd

Vertex Alpha Blending Stöds

Vertex Fog Stöds

Vertex Tweening Inget Stöd

Volume Textures Stöds

W-Based Fog Stöds

W-Buffering Inget Stöd

Z-Based Fog Stöds

Z-Bias Stöds

Z-Test Stöds

 

Supporterade FourCC Koder:

4x16 Stöds

4x32 Stöds

AI44 Stöds

AIP8 Stöds

AV12 Stöds

AYUV Stöds

DXT1 Stöds

DXT2 Stöds

DXT3 Stöds

DXT4 Stöds

DXT5 Stöds

IA44 Stöds

IF09 Stöds

IV31 Stöds

IV32 Stöds

NV12 Stöds

NV24 Stöds

NVCS Stöds

NVHS Stöds

NVHU Stöds

PL16 Stöds

PLFF Stöds

RAW8 Stöds

UYVY Stöds

YUY2 Stöds

YV12 Stöds

YVU9 Stöds

 

 

DirectX ljud

 

 

 

 

[ Primär ljuddrivrutin ]

 

DirectSound enhetsegenskaper:

Enhetsbeskrivning Primär ljuddrivrutin

Drivrutinsmodul

Primära buffrar 1

Min / Max sekundära bufferfrekvenser 100 / 100000 Hz

Primära bufferns ljudformat 8-bit, 16-bit, Mono, Stereo

Sekundära bufferns ljudformat 8-bit, 16-bit, Mono, Stereo

Totala / Fria ljudbuffers 33 / 32

Totala / Fria statiska ljudbuffers 33 / 32

Totala / Fria strömmande ljudbuffers 33 / 32

Totala / Fria 3D ljudbuffers 33 / 32

Totalt / Fria 3D statiska ljudbuffers 33 / 32

Totala / Fria 3D strömmande ljudbuffers 33 / 32

 

DirectSound enhetsfunktioner:

Certifierad drivrutin Ja

Emulerad enhet Nej

Precis samplingfrekvens Stöds

DirectSound3D Stöds

Creative EAX 1.0 Stöds

Creative EAX 2.0 Stöds

Creative EAX 3.0 Inget Stöd

 

[ Avance AC97 Audio ]

 

DirectSound enhetsegenskaper:

Enhetsbeskrivning Avance AC97 Audio

Drivrutinsmodul ALCXWDM.SYS

Primära buffrar 1

Min / Max sekundära bufferfrekvenser 100 / 100000 Hz

Primära bufferns ljudformat 8-bit, 16-bit, Mono, Stereo

Sekundära bufferns ljudformat 8-bit, 16-bit, Mono, Stereo

Totala / Fria ljudbuffers 33 / 32

Totala / Fria statiska ljudbuffers 33 / 32

Totala / Fria strömmande ljudbuffers 33 / 32

Totala / Fria 3D ljudbuffers 33 / 32

Totalt / Fria 3D statiska ljudbuffers 33 / 32

Totala / Fria 3D strömmande ljudbuffers 33 / 32

 

DirectSound enhetsfunktioner:

Certifierad drivrutin Ja

Emulerad enhet Nej

Precis samplingfrekvens Stöds

DirectSound3D Stöds

Creative EAX 1.0 Stöds

Creative EAX 2.0 Stöds

Creative EAX 3.0 Inget Stöd

 

[ Modem nr 1 - linjeuppspelning (emulerad) ]

 

DirectSound enhetsegenskaper:

Enhetsbeskrivning Modem nr 1 - linjeuppspelning (emulerad)

Drivrutinsmodul WaveOut 1

Primära buffrar 0

Min / Max sekundära bufferfrekvenser 0 / 0 Hz

Primära bufferns ljudformat Ingen

Sekundära bufferns ljudformat Ingen

Totala / Fria ljudbuffers 0 / 0

Totala / Fria statiska ljudbuffers 0 / 0

Totala / Fria strömmande ljudbuffers 0 / 0

Totala / Fria 3D ljudbuffers 0 / 0

Totalt / Fria 3D statiska ljudbuffers 0 / 0

Totala / Fria 3D strömmande ljudbuffers 0 / 0

 

DirectSound enhetsfunktioner:

Certifierad drivrutin Nej

Emulerad enhet Nej

Precis samplingfrekvens Inget Stöd

DirectSound3D Inget Stöd

Creative EAX 1.0 Inget Stöd

Creative EAX 2.0 Inget Stöd

Creative EAX 3.0 Inget Stöd

 

 

DirectX musik

 

 

 

 

[ Avance AC97 Audio ]

 

DirectMusic enhetsegenskaper:

Enhetsbeskrivning Avance AC97 Audio

Synthesizertyp Mjukvara

Enhetsklass Utgående Port

Enhetstyp WDM Multimedia

Ljudkanaler 2

MIDI kanaler 16000

Röster 1000

Tillgängligt minne Systemminne

 

DirectMusic enhetsfunktioner:

Inbyggda GM instrument Nej

Inbyggda Roland GS ljuduppsättningar Nej

DirectSound Inget Stöd

DLS L1 samplingssamling Stöds

DLS L2 samplingssamling Inget Stöd

Extern MIDI port Nej

Låst DLS Minnesstorlek Nej

Portdelning Inget Stöd

Köreffekt Inget Stöd

Fördröjningseffekt Inget Stöd

Genljudseffekt Stöds

 

[ Microsoft MIDI Mapper [Emulerat] ]

 

DirectMusic enhetsegenskaper:

Enhetsbeskrivning Microsoft MIDI Mapper [Emulerat]

Synthesizertyp Hårdvara

Enhetsklass Utgående Port

Enhetstyp Windows Multimedia

MIDI kanaler 16

 

DirectMusic enhetsfunktioner:

Inbyggda GM instrument Nej

Inbyggda Roland GS ljuduppsättningar Nej

DirectSound Inget Stöd

DLS L1 samplingssamling Inget Stöd

DLS L2 samplingssamling Inget Stöd

Extern MIDI port Nej

Låst DLS Minnesstorlek Nej

Portdelning Stöds

Köreffekt Inget Stöd

Fördröjningseffekt Inget Stöd

Genljudseffekt Inget Stöd

 

[ Microsoft GS Wavetable SW Synth [Emulerat] ]

 

DirectMusic enhetsegenskaper:

Enhetsbeskrivning Microsoft GS Wavetable SW Synth [Emulerat]

Synthesizertyp Hårdvara

Enhetsklass Utgående Port

Enhetstyp Windows Multimedia

MIDI kanaler 16

 

DirectMusic enhetsfunktioner:

Inbyggda GM instrument Nej

Inbyggda Roland GS ljuduppsättningar Nej

DirectSound Inget Stöd

DLS L1 samplingssamling Inget Stöd

DLS L2 samplingssamling Inget Stöd

Extern MIDI port Nej

Låst DLS Minnesstorlek Nej

Portdelning Stöds

Köreffekt Inget Stöd

Fördröjningseffekt Inget Stöd

Genljudseffekt Inget Stöd

 

[ Microsoft Synthesizer ]

 

DirectMusic enhetsegenskaper:

Enhetsbeskrivning Microsoft Synthesizer

Synthesizertyp Mjukvara

Enhetsklass Utgående Port

Enhetstyp User-Mode Synthesizer

Ljudkanaler 2

MIDI kanaler 16000

Röster 1000

Tillgängligt minne Systemminne

 

DirectMusic enhetsfunktioner:

Inbyggda GM instrument Nej

Inbyggda Roland GS ljuduppsättningar Nej

DirectSound Stöds

DLS L1 samplingssamling Stöds

DLS L2 samplingssamling Stöds

Extern MIDI port Nej

Låst DLS Minnesstorlek Nej

Portdelning Inget Stöd

Köreffekt Inget Stöd

Fördröjningseffekt Inget Stöd

Genljudseffekt Stöds

 

 

DirectX indata

 

 

 

 

[ Mus ]

 

DirectInput enhetsegenskaper:

Enhetsbeskrivning Mus

Enhetstyp Okänd

Enhetsundertyp Okänd

Antal axlar 3

Antal knappar 3

 

DirectInput enhetsfunktioner:

Emulerad enhet Ja

Alias Device Nej

Polled Device Nej

Polled Data Format Nej

Attack Force Feedback Inget Stöd

Deadband Force Feedback Inget Stöd

Fade Force Feedback Inget Stöd

Force Feedback Inget Stöd

Saturation Force Feedback Inget Stöd

+/- Force Feedback Coefficients Inget Stöd

+/- Force Feedback Saturation Inget Stöd

 

[ Tangentbord ]

 

DirectInput enhetsegenskaper:

Enhetsbeskrivning Tangentbord

Enhetstyp Okänd

Enhetsundertyp Okänd

Antal knappar 128

 

DirectInput enhetsfunktioner:

Emulerad enhet Ja

Alias Device Nej

Polled Device Nej

Polled Data Format Nej

Attack Force Feedback Inget Stöd

Deadband Force Feedback Inget Stöd

Fade Force Feedback Inget Stöd

Force Feedback Inget Stöd

Saturation Force Feedback Inget Stöd

+/- Force Feedback Coefficients Inget Stöd

+/- Force Feedback Saturation Inget Stöd

 

[ USB Keyboard ]

 

DirectInput enhetsegenskaper:

Enhetsbeskrivning USB Keyboard

Enhetstyp Okänd

Enhetsundertyp Okänd

 

DirectInput enhetsfunktioner:

Emulerad enhet Ja

Alias Device Nej

Polled Device Nej

Polled Data Format Nej

Attack Force Feedback Inget Stöd

Deadband Force Feedback Inget Stöd

Fade Force Feedback Inget Stöd

Force Feedback Inget Stöd

Saturation Force Feedback Inget Stöd

+/- Force Feedback Coefficients Inget Stöd

+/- Force Feedback Saturation Inget Stöd

 

[ USB Keyboard ]

 

DirectInput enhetsegenskaper:

Enhetsbeskrivning USB Keyboard

Enhetstyp Okänd

Enhetsundertyp Okänd

Antal knappar 1

 

DirectInput enhetsfunktioner:

Emulerad enhet Ja

Alias Device Nej

Polled Device Nej

Polled Data Format Nej

Attack Force Feedback Inget Stöd

Deadband Force Feedback Inget Stöd

Fade Force Feedback Inget Stöd

Force Feedback Inget Stöd

Saturation Force Feedback Inget Stöd

+/- Force Feedback Coefficients Inget Stöd

+/- Force Feedback Saturation Inget Stöd

 

[ USB Keyboard ]

 

DirectInput enhetsegenskaper:

Enhetsbeskrivning USB Keyboard

Enhetstyp Okänd

Enhetsundertyp Okänd

Antal knappar 7

 

DirectInput enhetsfunktioner:

Emulerad enhet Ja

Alias Device Nej

Polled Device Nej

Polled Data Format Nej

Attack Force Feedback Inget Stöd

Deadband Force Feedback Inget Stöd

Fade Force Feedback Inget Stöd

Force Feedback Inget Stöd

Saturation Force Feedback Inget Stöd

+/- Force Feedback Coefficients Inget Stöd

+/- Force Feedback Saturation Inget Stöd

 

[ USB Keyboard ]

 

DirectInput enhetsegenskaper:

Enhetsbeskrivning USB Keyboard

Enhetstyp Okänd

Enhetsundertyp Okänd

 

DirectInput enhetsfunktioner:

Emulerad enhet Ja

Alias Device Nej

Polled Device Nej

Polled Data Format Nej

Attack Force Feedback Inget Stöd

Deadband Force Feedback Inget Stöd

Fade Force Feedback Inget Stöd

Force Feedback Inget Stöd

Saturation Force Feedback Inget Stöd

+/- Force Feedback Coefficients Inget Stöd

+/- Force Feedback Saturation Inget Stöd

 

 

Windows enheter

 

 

 

 

[ Enheter ]

 

Bildskärmar:

Plug and Play-bildskärm 5.1.2001.0

 

Bildskärmskort:

NVIDIA GeForce FX 5200 6.14.11.6218

 

Dator:

ACPI Uniprocessor PC 5.1.2600.0

 

Diskenheter:

SAMSUNG SV4084H 5.1.2535.0

ST360020A 5.1.2535.0

WDC WD1200JB-00CRA1 5.1.2535.0

 

Diskettenheter:

Diskettenhet 5.1.2600.0

 

Diskettstyrenheter:

Standarddiskettstyrenhet 5.1.2600.0

 

DVD-/CD-ROM-enheter:

Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device 5.1.2535.0

TSSTcorp CDDVDW SH-S202J 5.1.2535.0

 

HID (Human Interface Devices):

HID-kompatibel enhet 5.1.2600.2180

HID-kompatibel enhet 5.1.2600.2180

HID-kompatibel enhet 5.1.2600.2180

HID-kompatible konsumentkontrollenhet 5.1.2600.2180

USB HID (Human Interface Device) 5.1.2600.2180

USB HID (Human Interface Device) 5.1.2600.2180

 

Icke-Plug and Play-drivrutiner:

{95808DC4-FA4A-4C74-92FE-5B863F82066B}

AFD

AVG AVI Loader Driver x86

AVG8 Network Redirector

Beep

Cnxtdiag

dmboot

dmload

Fallback

Fips

Fsks

Generic Packet Classifier

HTTP

IP Network Address Translator

IPSEC driver

K56

ksecdd

Logitech LVPrcMon Driver

mdmxsdk

mnmdd

mountmgr

NDIS System Driver

NDIS-protokoll för I/O i användarläge

NDProxy

NetBios over Tcpip

Null

PartMgr

ParVdm

RDPCDD

Remote Access Auto Connection Driver

Remote Access IP ARP Driver

Remote Access NDIS TAPI Driver

SoftFax

SymEvent

TCP/IP Protocol Driver

tmcomm

Tones

V124

VgaSave

Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Platform Driver

VolSnap

 

IDE ATA/ATAPI-styrenheter:

Primär IDE-kanal 5.1.2600.2180

Sekundär IDE-kanal 5.1.2600.2180

VIA Bus Master IDE Controller 5.1.3597.0

 

Lagringsvolymer:

Allmän volym 5.1.2600.0

Allmän volym 5.1.2600.0

Allmän volym 5.1.2600.0

Allmän volym 5.1.2600.0

 

Ljud-, video- och spelenheter:

Avance AC'97 Audio for VIA ® Audio Controller 5.10.0.3990

Drivrutin för Microsoft WINMM WDM-ljudkompatibilitet 5.1.2535.0

Ljud-CODEC 5.1.2535.0

Ljudenhet med halv duplex för Unimodem 5.1.2535.0

Mediekontrollenheter 5.1.2535.0

Microsoft Kernelsystemljudenhet 5.1.2535.0

Microsoft Kernel-wave-ljudMixer 5.1.2535.0

Video-CODEC 5.1.2535.0

Äldre ljuddrivrutiner 5.1.2535.0

Äldre videoinspelningsenheter 5.1.2535.0

 

Modem:

Conexant 56K PCI Soft Modem 7.26.0.50

 

Möss och andra pekdon:

PS/2-kompatibel mus 5.1.2600.0

 

Nätverkskort:

Accton EN1207F Series PCI Fast Ethernet Adapter 1.12.1016.2001

Accton EN1207F Series PCI Fast Ethernet Adapter - AVG miniport driver 8.0.0.199

Accton EN1207F Series PCI Fast Ethernet Adapter - Miniport för paketschemaläggning 5.1.2535.0

Direkt parallell 5.1.2535.0

Microsoft TV/Video-anslutning - AVG miniport driver 8.0.0.199

WAN Miniport (IP) 5.1.2535.0

WAN Miniport (IP) - AVG miniport driver 8.0.0.199

WAN Miniport (IP) - Miniport för paketschemaläggning 5.1.2535.0

WAN Miniport (L2TP) 5.1.2535.0

WAN Miniport (PPPOE) 5.1.2535.0

WAN Miniport (PPTP) 5.1.2535.0

 

Portar (COM & LPT):

ECP-skrivarport (LPT1) 5.1.2600.0

Kommunikationsport (COM1) 5.1.2600.0

Kommunikationsport (COM2) 5.1.2600.0

 

Processorer:

AMD Athlon XP 2200+ 5.1.2600.0

 

SCSI- och RAID-styrenheter:

D346PRT SCSI Controller 5.1.2600.2180

 

Systemenheter:

ACPI Fixed Feature Button 5.1.2600.2180

ACPI Power Button 5.1.2600.2180

ACPI Sleep Button 5.1.2600.2180

DMA-styrenhet 5.1.2600.2180

ISAPNP Read Data Port 5.1.2600.2180

Logical Disk Manager 5.1.2600.2180

Microcode Update Device 5.1.2600.2180

Microsoft ACPI-Compliant System 5.1.2535.0

Microsoft System Management BIOS Driver 5.1.2600.2180

Motherboard resources 5.1.2600.2180

Numeric data processor 5.1.2600.2180

PCI bus 5.1.2600.2180

Plug and Play Software Device Enumerator 5.1.2600.2180

PnP BIOS Extension 3.46.0.0

Printer Port Logical Interface 5.1.2600.2180

Programmable interrupt controller 5.1.2600.2180

System board 5.1.2600.2180

System CMOS/real time clock 5.1.2600.2180

System speaker 5.1.2600.2180

System timer 5.1.2600.2180

Terminal Server Device Redirector 5.1.2600.2180

Terminal Server Keyboard Driver 5.1.2600.2180

Terminal Server Mouse Driver 5.1.2600.2180

VIA CPU to AGP2.0/AGP3.0 Controller 5.1.0.3442

VIA Standard Host Bridge 5.1.0.220

VIA Standard PCI to ISA Bridge 5.1.0.220

Volume Manager 5.1.2600.2180

 

Tangentbord:

HID-tangentbordsenhet 5.1.2600.2180

 

USB-styrenheter (Universal Serial Bus):

Allmänt USB-nav (hub) 5.1.2600.0

NEC PCI to USB Enhanced Host Controller (B1) 5.1.2600.0

NEC PCI to USB Open Host Controller 5.1.2600.2180

NEC PCI to USB Open Host Controller 5.1.2600.2180

USB-enhet (sammansatt) 5.1.2600.0

USB-rotnav (hub) 5.1.2600.2180

USB-rotnav (hub) 5.1.2600.2180

USB-rotnav (hub) 5.1.2600.2180

USB-rotnav (hub) 5.1.2600.2180

USB-rotnav (hub) 5.1.2600.2180

USB-rotnav (hub) 5.1.2600.2180

USB-rotnav (hub) 5.1.2600.2180

VIA Rev 5 or later USB Universal Host Controller 5.1.2600.2180

VIA Rev 5 or later USB Universal Host Controller 5.1.2600.2180

VIA Rev 5 or later USB Universal Host Controller 5.1.2600.2180

VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller 5.1.2600.0

 

[ Bildskärmar / Plug and Play-bildskärm ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning Plug and Play-bildskärm

Drivrutinsdatum 2001-06-06

Drivrutinsversion 5.1.2001.0

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil monitor.inf

Hårdvaru ID Monitor\FUS0340

Bildskärm Fujitsu Siemens Scaleo C772

 

[ Bildskärmskort / NVIDIA GeForce FX 5200 ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning NVIDIA GeForce FX 5200

Drivrutinsdatum 2007-06-29

Drivrutinsversion 6.14.11.6218

Drivrutinstillverkare NVIDIA

INF Fil oem34.inf

Hårdvaru ID PCI\VEN_10DE&DEV_0322&SUBSYS_00000000&REV_A1

Location Information PCI-buss 1, enhet 0, funktion 0

PCI enhet nVIDIA GeForce FX 5200 Video Adapter

 

Enhetsresurser:

IRQ 16

Minne 000A0000-000BFFFF

Minne D8000000-DFFFFFFF

Minne E0000000-E0FFFFFF

Port 03B0-03BB

Port 03C0-03DF

 

[ Dator / ACPI Uniprocessor PC ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning ACPI Uniprocessor PC

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.0

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil hal.inf

Hårdvaru ID acpiapic_up

 

[ Diskenheter / SAMSUNG SV4084H ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning SAMSUNG SV4084H

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2535.0

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil disk.inf

Hårdvaru ID IDE\DiskSAMSUNG_SV4084H_________________________PM100-12

Location Information 1

 

[ Diskenheter / ST360020A ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning ST360020A

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2535.0

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil disk.inf

Hårdvaru ID IDE\DiskST360020A_______________________________3.39____

Location Information 0

 

[ Diskenheter / WDC WD1200JB-00CRA1 ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning WDC WD1200JB-00CRA1

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2535.0

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil disk.inf

Hårdvaru ID IDE\DiskWDC_WD1200JB-00CRA1_____________________17.07W17

Location Information 0

 

[ Diskettenheter / Diskettenhet ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning Diskettenhet

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.0

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil flpydisk.inf

Hårdvaru ID FDC\GENERIC_FLOPPY_DRIVE

 

[ Diskettstyrenheter / Standarddiskettstyrenhet ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning Standarddiskettstyrenhet

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.0

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil fdc.inf

Hårdvaru ID ACPI\PNP0700

PnP enhet Floppy Disk Controller

 

Enhetsresurser:

DMA 02

IRQ 06

Port 03F0-03F5

Port 03F7-03F7

 

[ DVD-/CD-ROM-enheter / Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2535.0

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil cdrom.inf

Hårdvaru ID SCSI\CdRomGeneric_DVD-ROM_________1.0_

Location Information Bus Number 0, Target ID 0, LUN 0

 

[ DVD-/CD-ROM-enheter / TSSTcorp CDDVDW SH-S202J ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning TSSTcorp CDDVDW SH-S202J

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2535.0

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil cdrom.inf

Hårdvaru ID IDE\CdRomTSSTcorp_CDDVDW_SH-S202J________________SB01____

Location Information 1

 

[ HID (Human Interface Devices) / HID-kompatibel enhet ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning HID-kompatibel enhet

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.2180

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil input.inf

Hårdvaru ID HID\Vid_1631&Pid_5002&Rev_0003&MI_01&Col04

 

[ HID (Human Interface Devices) / HID-kompatibel enhet ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning HID-kompatibel enhet

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.2180

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil input.inf

Hårdvaru ID HID\Vid_1631&Pid_5002&Rev_0003&MI_01&Col02

 

[ HID (Human Interface Devices) / HID-kompatibel enhet ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning HID-kompatibel enhet

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.2180

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil input.inf

Hårdvaru ID HID\Vid_1631&Pid_5002&Rev_0003&MI_01&Col01

 

[ HID (Human Interface Devices) / HID-kompatible konsumentkontrollenhet ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning HID-kompatible konsumentkontrollenhet

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.2180

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil hidserv.inf

Hårdvaru ID HID\Vid_1631&Pid_5002&Rev_0003&MI_01&Col03

 

[ HID (Human Interface Devices) / USB HID (Human Interface Device) ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning USB HID (Human Interface Device)

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.2180

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil input.inf

Hårdvaru ID USB\Vid_1631&Pid_5002&Rev_0003&MI_01

 

[ HID (Human Interface Devices) / USB HID (Human Interface Device) ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning USB HID (Human Interface Device)

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.2180

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil input.inf

Hårdvaru ID USB\Vid_1631&Pid_5002&Rev_0003&MI_00

 

[ Icke-Plug and Play-drivrutiner / {95808DC4-FA4A-4C74-92FE-5B863F82066B} ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning {95808DC4-FA4A-4C74-92FE-5B863F82066B}

 

[ Icke-Plug and Play-drivrutiner / AVG AVI Loader Driver x86 ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning AVG AVI Loader Driver x86

 

[ Icke-Plug and Play-drivrutiner / AVG8 Network Redirector ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning AVG8 Network Redirector

 

[ Icke-Plug and Play-drivrutiner / mdmxsdk ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning mdmxsdk

 

[ Icke-Plug and Play-drivrutiner / tmcomm ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning tmcomm

 

[ Icke-Plug and Play-drivrutiner / Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Platform Driver ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Platform Driver

 

[ IDE ATA/ATAPI-styrenheter / Primär IDE-kanal ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning Primär IDE-kanal

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.2180

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil mshdc.inf

Hårdvaru ID 1106-0571

Location Information Primary Channel

 

Enhetsresurser:

IRQ 14

Port 01F0-01F7

Port 03F6-03F6

 

[ IDE ATA/ATAPI-styrenheter / Sekundär IDE-kanal ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning Sekundär IDE-kanal

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.2180

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil mshdc.inf

Hårdvaru ID 1106-0571

Location Information Secondary Channel

 

Enhetsresurser:

IRQ 15

Port 0170-0177

Port 0376-0376

 

[ IDE ATA/ATAPI-styrenheter / VIA Bus Master IDE Controller ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning VIA Bus Master IDE Controller

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.3597.0

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil mshdc.inf

Hårdvaru ID PCI\VEN_1106&DEV_0571&SUBSYS_50021458&REV_06

Location Information PCI-buss 0, enhet 17, funktion 1

PCI enhet VIA VT82C571 IDE Controller

 

Enhetsresurser:

Port D400-D40F

 

[ Lagringsvolymer / Allmän volym ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning Allmän volym

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.0

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil volume.inf

Hårdvaru ID STORAGE\Volume

 

[ Lagringsvolymer / Allmän volym ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning Allmän volym

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.0

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil volume.inf

Hårdvaru ID STORAGE\Volume

 

[ Lagringsvolymer / Allmän volym ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning Allmän volym

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.0

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil volume.inf

Hårdvaru ID STORAGE\Volume

 

[ Lagringsvolymer / Allmän volym ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning Allmän volym

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.0

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil volume.inf

Hårdvaru ID STORAGE\Volume

 

[ Ljud-, video- och spelenheter / Avance AC'97 Audio for VIA ® Audio Controller ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning Avance AC'97 Audio for VIA ® Audio Controller

Drivrutinsdatum 2002-09-06

Drivrutinsversion 5.10.0.3990

Drivrutinstillverkare Avance Logic, Inc.

INF Fil oem15.inf

Hårdvaru ID PCI\VEN_1106&DEV_3059&SUBSYS_A0021458&REV_50

Location Information PCI-buss 0, enhet 17, funktion 5

PCI enhet VIA AC'97 Enhanced Audio Controller

 

Enhetsresurser:

IRQ 22

Port D800-D8FF

 

[ Ljud-, video- och spelenheter / Drivrutin för Microsoft WINMM WDM-ljudkompatibilitet ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning Drivrutin för Microsoft WINMM WDM-ljudkompatibilitet

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2535.0

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil wdmaudio.inf

Hårdvaru ID SW\{cd171de3-69e5-11d2-b56d-0000f8754380}

 

[ Ljud-, video- och spelenheter / Ljud-CODEC ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning Ljud-CODEC

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2535.0

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil wave.inf

Hårdvaru ID MS_MMACM

 

[ Ljud-, video- och spelenheter / Ljudenhet med halv duplex för Unimodem ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning Ljudenhet med halv duplex för Unimodem

Drivrutinsdatum 1999-01-26

Drivrutinsversion 5.1.2535.0

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil modemcsa.inf

Hårdvaru ID MODEMWAVE\RockwellVoiceModemWave

 

[ Ljud-, video- och spelenheter / Mediekontrollenheter ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning Mediekontrollenheter

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2535.0

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil wave.inf

Hårdvaru ID MS_MMMCI

 

[ Ljud-, video- och spelenheter / Microsoft Kernelsystemljudenhet ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning Microsoft Kernelsystemljudenhet

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2535.0

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil wdmaudio.inf

Hårdvaru ID SW\{a7c7a5b0-5af3-11d1-9ced-00a024bf0407}

 

[ Ljud-, video- och spelenheter / Microsoft Kernel-wave-ljudMixer ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning Microsoft Kernel-wave-ljudMixer

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2535.0

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil wdmaudio.inf

Hårdvaru ID SW\{b7eafdc0-a680-11d0-96d8-00aa0051e51d}

 

[ Ljud-, video- och spelenheter / Video-CODEC ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning Video-CODEC

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2535.0

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil wave.inf

Hårdvaru ID MS_MMVID

 

[ Ljud-, video- och spelenheter / Äldre ljuddrivrutiner ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning Äldre ljuddrivrutiner

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2535.0

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil wave.inf

Hårdvaru ID MS_MMDRV

 

[ Ljud-, video- och spelenheter / Äldre videoinspelningsenheter ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning Äldre videoinspelningsenheter

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2535.0

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil wave.inf

Hårdvaru ID MS_MMVCD

 

[ Modem / Conexant 56K PCI Soft Modem ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning Conexant 56K PCI Soft Modem

Drivrutinsdatum 2005-05-06

Drivrutinsversion 7.26.0.50

Drivrutinstillverkare CXT

INF Fil oem3.inf

Hårdvaru ID PCI\VEN_14F1&DEV_2F00&SUBSYS_8D88122D&REV_01

Location Information PCI-buss 0, enhet 13, funktion 0

PCI enhet Harmonics (Conexant) HSF 56k HSFi Modem

 

Enhetsresurser:

IRQ 17

Minne E3000000-E300FFFF

Port C400-C407

 

[ Möss och andra pekdon / PS/2-kompatibel mus ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning PS/2-kompatibel mus

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.0

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil msmouse.inf

Hårdvaru ID ACPI\PNP0F13

PnP enhet Logitech PS/2 Port Mouse

 

Enhetsresurser:

IRQ 12

Port 0060-0060

Port 0064-0064

 

[ Nätverkskort / Accton EN1207F Series PCI Fast Ethernet Adapter ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning Accton EN1207F Series PCI Fast Ethernet Adapter

Drivrutinsdatum 2001-10-16

Drivrutinsversion 1.12.1016.2001

Drivrutinstillverkare Accton

INF Fil oem12.inf

Hårdvaru ID PCI\VEN_1113&DEV_1216&SUBSYS_12161113&REV_11

Location Information PCI-buss 0, enhet 10, funktion 0

PCI enhet Accton EN1207F Series Fast Ethernet Adapter

 

Enhetsresurser:

IRQ 18

Minne E3013000-E30133FF

Port C000-C0FF

 

[ Nätverkskort / Accton EN1207F Series PCI Fast Ethernet Adapter - AVG miniport driver ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning Accton EN1207F Series PCI Fast Ethernet Adapter - AVG miniport driver

Drivrutinsdatum 2008-10-29

Drivrutinsversion 8.0.0.199

Drivrutinstillverkare AVG Technologies

INF Fil oem38.inf

Hårdvaru ID gr_avgfwmp

 

[ Nätverkskort / Accton EN1207F Series PCI Fast Ethernet Adapter - Miniport för paketschemaläggning ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning Accton EN1207F Series PCI Fast Ethernet Adapter - Miniport för paketschemaläggning

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2535.0

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil netpsa.inf

Hårdvaru ID ms_pschedmp

 

[ Nätverkskort / Direkt parallell ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning Direkt parallell

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2535.0

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil netrasa.inf

Hårdvaru ID ms_ptiminiport

 

[ Nätverkskort / Microsoft TV/Video-anslutning - AVG miniport driver ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning Microsoft TV/Video-anslutning - AVG miniport driver

Drivrutinsdatum 2008-10-29

Drivrutinsversion 8.0.0.199

Drivrutinstillverkare AVG Technologies

INF Fil oem38.inf

Hårdvaru ID gr_avgfwmp

 

[ Nätverkskort / WAN Miniport (IP) ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning WAN Miniport (IP)

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2535.0

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil netrasa.inf

Hårdvaru ID ms_ndiswanip

 

[ Nätverkskort / WAN Miniport (IP) - AVG miniport driver ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning WAN Miniport (IP) - AVG miniport driver

Drivrutinsdatum 2008-10-29

Drivrutinsversion 8.0.0.199

Drivrutinstillverkare AVG Technologies

INF Fil oem38.inf

Hårdvaru ID gr_avgfwmp

 

[ Nätverkskort / WAN Miniport (IP) - Miniport för paketschemaläggning ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning WAN Miniport (IP) - Miniport för paketschemaläggning

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2535.0

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil netpsa.inf

Hårdvaru ID ms_pschedmp

 

[ Nätverkskort / WAN Miniport (L2TP) ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning WAN Miniport (L2TP)

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2535.0

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil netrasa.inf

Hårdvaru ID ms_l2tpminiport

 

[ Nätverkskort / WAN Miniport (PPPOE) ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning WAN Miniport (PPPOE)

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2535.0

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil netrasa.inf

Hårdvaru ID ms_pppoeminiport

 

[ Nätverkskort / WAN Miniport (PPTP) ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning WAN Miniport (PPTP)

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2535.0

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil netrasa.inf

Hårdvaru ID ms_pptpminiport

 

[ Portar (COM & LPT) / ECP-skrivarport (LPT1) ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning ECP-skrivarport (LPT1)

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.0

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil msports.inf

Hårdvaru ID ACPI\PNP0401

PnP enhet ECP Parallel Port

 

Enhetsresurser:

DMA 03

Port 0378-037F

Port 0778-077B

 

[ Portar (COM & LPT) / Kommunikationsport (COM1) ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning Kommunikationsport (COM1)

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.0

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil msports.inf

Hårdvaru ID ACPI\PNP0501

PnP enhet 16550A-compatible UART Serial Port

 

Enhetsresurser:

IRQ 04

Port 03F8-03FF

 

[ Portar (COM & LPT) / Kommunikationsport (COM2) ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning Kommunikationsport (COM2)

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.0

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil msports.inf

Hårdvaru ID ACPI\PNP0501

PnP enhet 16550A-compatible UART Serial Port

 

Enhetsresurser:

IRQ 03

Port 02F8-02FF

 

[ Processorer / AMD Athlon XP 2200+ ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning AMD Athlon XP 2200+

Drivrutinsdatum 2004-04-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.0

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil cpu.inf

Hårdvaru ID ACPI\AuthenticAMD_-_x86_Family_6_Model_8

 

[ SCSI- och RAID-styrenheter / D346PRT SCSI Controller ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning SCSI-/RAID-värdstyrenhet

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.2180

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil pnpscsi.inf

Hårdvaru ID *d346prt

 

[ Systemenheter / ACPI Fixed Feature Button ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning ACPI Fixed Feature Button

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.2180

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil machine.inf

Hårdvaru ID ACPI\FixedButton

 

[ Systemenheter / ACPI Power Button ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning ACPI Power Button

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.2180

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil machine.inf

Hårdvaru ID ACPI\PNP0C0C

PnP enhet Power Button

 

[ Systemenheter / ACPI Sleep Button ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning ACPI Sleep Button

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.2180

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil machine.inf

Hårdvaru ID ACPI\PNP0C0E

PnP enhet Sleep Button

 

[ Systemenheter / DMA-styrenhet ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning DMA-styrenhet

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.2180

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil machine.inf

Hårdvaru ID ACPI\PNP0200

PnP enhet DMA Controller

 

Enhetsresurser:

DMA 04

Port 0000-000F

Port 0080-0090

Port 0094-009F

Port 00C0-00DF

 

[ Systemenheter / ISAPNP Read Data Port ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning ISAPNP Read Data Port

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.2180

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil machine.inf

Hårdvaru ID ISAPNP\ReadDataPort

 

Enhetsresurser:

Port 0274-0277

Port 0279-0279

Port 0A79-0A79

 

[ Systemenheter / Logical Disk Manager ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning Logical Disk Manager

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.2180

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil machine.inf

Hårdvaru ID ROOT\DMIO

 

[ Systemenheter / Microcode Update Device ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning Microcode Update Device

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.2180

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil machine.inf

Hårdvaru ID root\update

 

[ Systemenheter / Microsoft ACPI-Compliant System ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning Microsoft ACPI-Compliant System

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2535.0

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil acpi.inf

Hårdvaru ID ACPI_HAL\PNP0C08

PnP enhet ACPI Driver/BIOS

 

Enhetsresurser:

IRQ 09

 

[ Systemenheter / Microsoft System Management BIOS Driver ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning Microsoft System Management BIOS Driver

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.2180

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil machine.inf

Hårdvaru ID root\mssmbios

 

[ Systemenheter / Motherboard resources ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning Motherboard resources

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.2180

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil machine.inf

Hårdvaru ID ACPI\PNP0C02

PnP enhet Motherboard Resources

 

Enhetsresurser:

Port 0010-001F

Port 0022-003F

Port 0044-005F

Port 0062-0063

Port 0065-006F

Port 0074-007F

Port 0091-0093

Port 00A2-00BF

Port 00E0-00EF

Port 04D0-04D1

Port 0800-0805

 

[ Systemenheter / Numeric data processor ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning Numeric data processor

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.2180

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil machine.inf

Hårdvaru ID ACPI\PNP0C04

PnP enhet Numeric Data Processor

 

Enhetsresurser:

IRQ 13

Port 00F0-00FF

 

[ Systemenheter / PCI bus ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning PCI bus

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.2180

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil machine.inf

Hårdvaru ID ACPI\PNP0A03

PnP enhet PCI Bus

 

Enhetsresurser:

Minne 000A0000-000BFFFF

Minne 000C0000-000DFFFF

Minne 10000000-FEBFFFFF

Port 0000-0CF7

Port 0D00-3FFF

Port 4100-4FFF

Port 5010-FFFF

 

[ Systemenheter / Plug and Play Software Device Enumerator ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning Plug and Play Software Device Enumerator

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.2180

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil machine.inf

Hårdvaru ID root\swenum

 

[ Systemenheter / PnP BIOS Extension ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning PnP BIOS Extension

Drivrutinsdatum 2004-03-12

Drivrutinsversion 3.46.0.0

Drivrutinstillverkare Generic

INF Fil oem35.inf

Hårdvaru ID root\d346bus

 

[ Systemenheter / Printer Port Logical Interface ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning Printer Port Logical Interface

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.2180

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil machine.inf

Hårdvaru ID LPTENUM\MicrosoftRawPort958A

Location Information LPT1

 

[ Systemenheter / Programmable interrupt controller ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning Programmable interrupt controller

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.2180

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil machine.inf

Hårdvaru ID ACPI\PNP0000

PnP enhet Programmable Interrupt Controller

 

Enhetsresurser:

Port 0020-0021

Port 00A0-00A1

 

[ Systemenheter / System board ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning System board

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.2180

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil machine.inf

Hårdvaru ID ACPI\PNP0C01

PnP enhet System Board Extension

 

Enhetsresurser:

Minne 00000000-0009FFFF

Minne 000D0000-000D7FFF

Minne 000F0000-000F7FFF

Minne 000F8000-000FBFFF

Minne 000FC000-000FFFFF

Minne 00100000-0FFEFFFF

Minne 0FFF0000-0FFFFFFF

Minne FEC00000-FEC00FFF

Minne FEE00000-FEE00FFF

Minne FFF80000-FFFEFFFF

Minne FFFF0000-FFFFFFFF

 

[ Systemenheter / System CMOS/real time clock ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning System CMOS/real time clock

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.2180

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil machine.inf

Hårdvaru ID ACPI\PNP0B00

PnP enhet Real-Time Clock

 

Enhetsresurser:

IRQ 08

Port 0070-0073

 

[ Systemenheter / System speaker ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning System speaker

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.2180

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil machine.inf

Hårdvaru ID ACPI\PNP0800

PnP enhet PC Speaker

 

Enhetsresurser:

Port 0061-0061

 

[ Systemenheter / System timer ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning System timer

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.2180

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil machine.inf

Hårdvaru ID ACPI\PNP0100

PnP enhet System Timer

 

Enhetsresurser:

IRQ 00

Port 0040-0043

 

[ Systemenheter / Terminal Server Device Redirector ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning Terminal Server Device Redirector

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.2180

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil machine.inf

Hårdvaru ID ROOT\RDPDR

 

[ Systemenheter / Terminal Server Keyboard Driver ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning Terminal Server Keyboard Driver

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.2180

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil machine.inf

Hårdvaru ID ROOT\RDP_KBD

 

[ Systemenheter / Terminal Server Mouse Driver ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning Terminal Server Mouse Driver

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.2180

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil machine.inf

Hårdvaru ID ROOT\RDP_MOU

 

[ Systemenheter / VIA CPU to AGP2.0/AGP3.0 Controller ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning VIA CPU to AGP2.0/AGP3.0 Controller

Drivrutinsdatum 2003-07-02

Drivrutinsversion 5.1.0.3442

Drivrutinstillverkare VIA Technologies, Inc.

INF Fil oem16.inf

Hårdvaru ID PCI\VEN_1106&DEV_B168&SUBSYS_00000000&REV_00

Location Information PCI-buss 0, enhet 1, funktion 0

PCI enhet VIA VT8377 Apollo KT400 Chipset - AGP Controller

 

Enhetsresurser:

Minne 000A0000-000BFFFF

Minne D0000000-D7FFFFFF

Minne D8000000-DFFFFFFF

Minne E0000000-E1FFFFFF

Port 03B0-03BB

Port 03C0-03DF

 

[ Systemenheter / VIA Standard Host Bridge ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning VIA Standard Host Bridge

Drivrutinsdatum 2002-10-02

Drivrutinsversion 5.1.0.220

Drivrutinstillverkare VIA Technologies, Inc.

INF Fil viamach.inf

Hårdvaru ID PCI\VEN_1106&DEV_3189&SUBSYS_00000000&REV_00

Location Information PCI-buss 0, enhet 0, funktion 0

PCI enhet VIA VT8377 Apollo KT400 Chipset - System Controller

 

[ Systemenheter / VIA Standard PCI to ISA Bridge ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning VIA Standard PCI to ISA Bridge

Drivrutinsdatum 2002-10-02

Drivrutinsversion 5.1.0.220

Drivrutinstillverkare VIA Technologies, Inc.

INF Fil viamach.inf

Hårdvaru ID PCI\VEN_1106&DEV_3177&SUBSYS_00000000&REV_00

Location Information PCI-buss 0, enhet 17, funktion 0

PCI enhet VIA VT8233A/VT8235 PCI-ISA Bridge

 

[ Systemenheter / Volume Manager ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning Volume Manager

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.2180

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil machine.inf

Hårdvaru ID ROOT\FTDISK

 

[ Tangentbord / HID-tangentbordsenhet ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning HID-tangentbordsenhet

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.2180

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil keyboard.inf

Hårdvaru ID HID\Vid_1631&Pid_5002&Rev_0003&MI_00

 

[ USB-styrenheter (Universal Serial Bus) / Allmänt USB-nav (hub) ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning Allmänt USB-nav (hub)

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.0

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil usb.inf

Hårdvaru ID USB\Vid_1631&Pid_5400&Rev_0003

Location Information USB Keyboard

 

[ USB-styrenheter (Universal Serial Bus) / NEC PCI to USB Enhanced Host Controller (B1) ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning NEC PCI to USB Enhanced Host Controller (B1)

Drivrutinsdatum 2002-06-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.0

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil usbport.inf

Hårdvaru ID PCI\VEN_1033&DEV_00E0&SUBSYS_50041458&REV_02

Location Information PCI-buss 0, enhet 11, funktion 2

PCI enhet Gigabyte USB Enhanced Host Controller

 

Enhetsresurser:

IRQ 17

Minne E3012000-E30120FF

 

[ USB-styrenheter (Universal Serial Bus) / NEC PCI to USB Open Host Controller ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning NEC PCI to USB Open Host Controller

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.2180

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil usbport.inf

Hårdvaru ID PCI\VEN_1033&DEV_0035&SUBSYS_50041458&REV_41

Location Information PCI-buss 0, enhet 11, funktion 1

PCI enhet NEC uPD720100A USB OpenHCI Controller (v1.0)

 

Enhetsresurser:

IRQ 16

Minne E3011000-E3011FFF

 

[ USB-styrenheter (Universal Serial Bus) / NEC PCI to USB Open Host Controller ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning NEC PCI to USB Open Host Controller

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.2180

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil usbport.inf

Hårdvaru ID PCI\VEN_1033&DEV_0035&SUBSYS_50041458&REV_41

Location Information PCI-buss 0, enhet 11, funktion 0

PCI enhet NEC uPD720100A USB OpenHCI Controller (v1.0)

 

Enhetsresurser:

IRQ 19

Minne E3010000-E3010FFF

 

[ USB-styrenheter (Universal Serial Bus) / USB-enhet (sammansatt) ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning USB-enhet (sammansatt)

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.0

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil usb.inf

Hårdvaru ID USB\Vid_1631&Pid_5002&Rev_0003

Location Information USB Keyboard

 

[ USB-styrenheter (Universal Serial Bus) / USB-rotnav (hub) ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning USB-rotnav (hub)

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.2180

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil usbport.inf

Hårdvaru ID USB\ROOT_HUB20&VID1033&PID00E0&REV0002

 

[ USB-styrenheter (Universal Serial Bus) / USB-rotnav (hub) ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning USB-rotnav (hub)

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.2180

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil usbport.inf

Hårdvaru ID USB\ROOT_HUB&VID1106&PID3038&REV0080

 

[ USB-styrenheter (Universal Serial Bus) / USB-rotnav (hub) ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning USB-rotnav (hub)

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.2180

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil usbport.inf

Hårdvaru ID USB\ROOT_HUB&VID1106&PID3038&REV0080

 

[ USB-styrenheter (Universal Serial Bus) / USB-rotnav (hub) ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning USB-rotnav (hub)

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.2180

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil usbport.inf

Hårdvaru ID USB\ROOT_HUB&VID1033&PID0035&REV0041

 

[ USB-styrenheter (Universal Serial Bus) / USB-rotnav (hub) ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning USB-rotnav (hub)

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.2180

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil usbport.inf

Hårdvaru ID USB\ROOT_HUB&VID1106&PID3038&REV0080

 

[ USB-styrenheter (Universal Serial Bus) / USB-rotnav (hub) ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning USB-rotnav (hub)

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.2180

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil usbport.inf

Hårdvaru ID USB\ROOT_HUB20&VID1106&PID3104&REV0082

 

[ USB-styrenheter (Universal Serial Bus) / USB-rotnav (hub) ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning USB-rotnav (hub)

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.2180

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil usbport.inf

Hårdvaru ID USB\ROOT_HUB&VID1033&PID0035&REV0041

 

[ USB-styrenheter (Universal Serial Bus) / VIA Rev 5 or later USB Universal Host Controller ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning VIA Rev 5 or later USB Universal Host Controller

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.2180

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil usbport.inf

Hårdvaru ID PCI\VEN_1106&DEV_3038&SUBSYS_50041458&REV_80

Location Information PCI-buss 0, enhet 16, funktion 2

PCI enhet VIA VT83C572 PCI-USB Controller

 

Enhetsresurser:

IRQ 21

Port D000-D01F

 

[ USB-styrenheter (Universal Serial Bus) / VIA Rev 5 or later USB Universal Host Controller ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning VIA Rev 5 or later USB Universal Host Controller

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.2180

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil usbport.inf

Hårdvaru ID PCI\VEN_1106&DEV_3038&SUBSYS_50041458&REV_80

Location Information PCI-buss 0, enhet 16, funktion 1

PCI enhet VIA VT83C572 PCI-USB Controller

 

Enhetsresurser:

IRQ 21

Port CC00-CC1F

 

[ USB-styrenheter (Universal Serial Bus) / VIA Rev 5 or later USB Universal Host Controller ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning VIA Rev 5 or later USB Universal Host Controller

Drivrutinsdatum 2001-07-01

Drivrutinsversion 5.1.2600.2180

Drivrutinstillverkare Microsoft

INF Fil usbport.inf

Hårdvaru ID PCI\VEN_1106&DEV_3038&SUBSYS_50041458&REV_80

Location Information PCI-buss 0, enhet 16, funktion 0

PCI enhet VIA VT83C572 PCI-USB Controller

 

Enhetsresurser:

IRQ 21

Port C800-C81F

 

[ USB-styrenheter (Universal Serial Bus) / VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller ]

 

Enhetsegenskaper:

Drivrutinsbeskrivning VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller

Drivrutinsdatum 2002-01-17

Drivrutinsversion 5.1.2600.0

Drivrutinstillverkare VIA Technologies, Inc.

INF Fil oem13.inf

Hårdvaru ID PCI\VEN_1106&DEV_3104&SUBSYS_50041458&REV_82

Location Information PCI-buss 0, enhet 16, funktion 3

PCI enhet VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller

 

Enhetsresurser:

IRQ 21

Minne E3014000-E30140FF

 

 

Fysiska enheter

 

 

 

 

PCI enheter:

Buss 0, Enhet 10, Funktion 0 Accton EN1207F Series Fast Ethernet Adapter

Buss 0, Enhet 11, Funktion 2 Gigabyte USB Enhanced Host Controller

Buss 0, Enhet 13, Funktion 0 Harmonics (Conexant) HSF 56k HSFi Modem

Buss 0, Enhet 11, Funktion 0 NEC uPD720100A USB OpenHCI Controller (v1.0)

Buss 0, Enhet 11, Funktion 1 NEC uPD720100A USB OpenHCI Controller (v1.0)

Buss 1, Enhet 0, Funktion 0 nVIDIA GeForce FX 5200 Video Adapter

Buss 0, Enhet 17, Funktion 5 VIA AC'97 Enhanced Audio Controller

Buss 0, Enhet 16, Funktion 3 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller

Buss 0, Enhet 17, Funktion 0 VIA VT8233A/VT8235 PCI-ISA Bridge

Buss 0, Enhet 17, Funktion 1 VIA VT82C571 IDE Controller

Buss 0, Enhet 1, Funktion 0 VIA VT8377 Apollo KT400 Chipset - AGP Controller

Buss 0, Enhet 0, Funktion 0 VIA VT8377 Apollo KT400 Chipset - System Controller

Buss 0, Enhet 16, Funktion 0 VIA VT83C572 PCI-USB Controller

Buss 0, Enhet 16, Funktion 1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller

Buss 0, Enhet 16, Funktion 2 VIA VT83C572 PCI-USB Controller

 

PnP enheter:

PNP0501 16550A-compatible UART Serial Port

PNP0501 16550A-compatible UART Serial Port

PNP0C08 ACPI Driver/BIOS

FIXEDBUTTON ACPI Fixed Feature Button

AUTHENTICAMD_-_X86_FAMILY_6_MODEL_8 AMD Athlon XP 2200+

PNP0200 DMA Controller

PNP0401 ECP Parallel Port

PNP0700 Floppy Disk Controller

PNP0F13 Logitech PS/2 Port Mouse

PNP0C02 Motherboard Resources

PNP0C04 Numeric Data Processor

PNP0800 PC Speaker

PNP0A03 PCI Bus

PNP0C0C Power Button

PNP0000 Programmable Interrupt Controller

PNP0B00 Real-Time Clock

PNP0C0E Sleep Button

PNP0C01 System Board Extension

PNP0100 System Timer

 

LPT PnP enheter:

MICROSOFTRAWPORT Printer Port Logical Interface

 

USB enheter:

1631 5400 Allmänt USB-nav (hub)

1631 5002 USB HID (Human Interface Device)

1631 5002 USB HID (Human Interface Device)

1631 5002 USB-enhet (sammansatt)

 

Portar:

COM1 Kommunikationsport (COM1)

COM2 Kommunikationsport (COM2)

LPT1 ECP-skrivarport (LPT1)

 

 

PCI enheter

 

 

 

 

[ Accton EN1207F Series Fast Ethernet Adapter ]

 

Enhetsegenskaper:

Enhetsbeskrivning Accton EN1207F Series Fast Ethernet Adapter

Busstyp PCI

Buss / Enhet / Funktioner 0 / 10 / 0

Enhets ID 1113-1216

Delsystems ID 1113-1216

Enhetsklass 0200 (Ethernet Controller)

Inventering 11

Fast Back-to-Back Transactions Stöds, Avaktiverad

 

Enhetens finesser:

66 MHz operation Inget Stöd

Bus Mastering Aktiverad

 

[ Gigabyte USB Enhanced Host Controller ]

 

Enhetsegenskaper:

Enhetsbeskrivning Gigabyte USB Enhanced Host Controller

Busstyp PCI

Buss / Enhet / Funktioner 0 / 11 / 2

Enhets ID 1033-00E0

Delsystems ID 1458-5004

Enhetsklass 0C03 (USB Controller)

Inventering 02

Fast Back-to-Back Transactions Inget Stöd

 

Enhetens finesser:

66 MHz operation Inget Stöd

Bus Mastering Aktiverad

 

[ Harmonics (Conexant) HSF 56k HSFi Modem ]

 

Enhetsegenskaper:

Enhetsbeskrivning Harmonics (Conexant) HSF 56k HSFi Modem

Busstyp PCI

Buss / Enhet / Funktioner 0 / 13 / 0

Enhets ID 14F1-2F00

Delsystems ID 122D-8D88

Enhetsklass 0780 (Communications Controller)

Inventering 01

Fast Back-to-Back Transactions Stöds, Avaktiverad

 

Enhetens finesser:

66 MHz operation Inget Stöd

Bus Mastering Aktiverad

 

[ NEC uPD720100A USB OpenHCI Controller (v1.0) ]

 

Enhetsegenskaper:

Enhetsbeskrivning NEC uPD720100A USB OpenHCI Controller (v1.0)

Busstyp PCI

Buss / Enhet / Funktioner 0 / 11 / 0

Enhets ID 1033-0035

Delsystems ID 1458-5004

Enhetsklass 0C03 (USB Controller)

Inventering 41

Fast Back-to-Back Transactions Inget Stöd

 

Enhetens finesser:

66 MHz operation Inget Stöd

Bus Mastering Aktiverad

 

[ NEC uPD720100A USB OpenHCI Controller (v1.0) ]

 

Enhetsegenskaper:

Enhetsbeskrivning NEC uPD720100A USB OpenHCI Controller (v1.0)

Busstyp PCI

Buss / Enhet / Funktioner 0 / 11 / 1

Enhets ID 1033-0035

Delsystems ID 1458-5004

Enhetsklass 0C03 (USB Controller)

Inventering 41

Fast Back-to-Back Transactions Inget Stöd

 

Enhetens finesser:

66 MHz operation Inget Stöd

Bus Mastering Aktiverad

 

[ nVIDIA GeForce FX 5200 Video Adapter ]

 

Enhetsegenskaper:

Enhetsbeskrivning nVIDIA GeForce FX 5200 Video Adapter

Busstyp AGP 8x

Buss / Enhet / Funktioner 1 / 0 / 0

Enhets ID 10DE-0322

Delsystems ID 0000-0000

Enhetsklass 0300 (VGA Display Controller)

Inventering A1

Fast Back-to-Back Transactions Stöds, Avaktiverad

 

Enhetens finesser:

66 MHz operation Stöds

Bus Mastering Aktiverad

 

AGP egenskaper:

AGP version 3.00

AGP status Aktiverad

Stödda AGP hastigheter 1x, 2x, 8x

Nuvarande AGP hastighet 8x

Fast-Write Stöds, Aktiverad

Side Band Addressing Stöds, Aktiverad

 

[ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller ]

 

Enhetsegenskaper:

Enhetsbeskrivning VIA AC'97 Enhanced Audio Controller

Busstyp PCI

Buss / Enhet / Funktioner 0 / 17 / 5

Enhets ID 1106-3059

Delsystems ID 1458-A002

Enhetsklass 0401 (Audio Device)

Inventering 50

Fast Back-to-Back Transactions Inget Stöd

 

Enhetens finesser:

66 MHz operation Inget Stöd

Bus Mastering Avaktiverad

 

[ VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller ]

 

Enhetsegenskaper:

Enhetsbeskrivning VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller

Busstyp PCI

Buss / Enhet / Funktioner 0 / 16 / 3

Enhets ID 1106-3104

Delsystems ID 1458-5004

Enhetsklass 0C03 (USB Controller)

Inventering 82

Fast Back-to-Back Transactions Inget Stöd

 

Enhetens finesser:

66 MHz operation Inget Stöd

Bus Mastering Aktiverad

 

[ VIA VT8233A/VT8235 PCI-ISA Bridge ]

 

Enhetsegenskaper:

Enhetsbeskrivning VIA VT8233A/VT8235 PCI-ISA Bridge

Busstyp PCI

Buss / Enhet / Funktioner 0 / 17 / 0

Enhets ID 1106-3177

Delsystems ID 1458-5001

Enhetsklass 0601 (PCI/ISA Bridge)

Inventering 00

Fast Back-to-Back Transactions Inget Stöd

 

Enhetens finesser:

66 MHz operation Inget Stöd

Bus Mastering Aktiverad

 

[ VIA VT82C571 IDE Controller ]

 

Enhetsegenskaper:

Enhetsbeskrivning VIA VT82C571 IDE Controller

Busstyp PCI

Buss / Enhet / Funktioner 0 / 17 / 1

Enhets ID 1106-0571

Delsystems ID 1458-5002

Enhetsklass 0101 (IDE Controller)

Inventering 06

Fast Back-to-Back Transactions Stöds, Avaktiverad

 

Enhetens finesser:

66 MHz operation Inget Stöd

Bus Mastering Aktiverad

 

[ VIA VT8377 Apollo KT400 Chipset - AGP Controller ]

 

Enhetsegenskaper:

Enhetsbeskrivning VIA VT8377 Apollo KT400 Chipset - AGP Controller

Busstyp PCI

Buss / Enhet / Funktioner 0 / 1 / 0

Enhets ID 1106-B168

Delsystems ID 0000-0000

Enhetsklass 0604 (PCI/PCI Bridge)

Inventering 00

Fast Back-to-Back Transactions Inget Stöd

 

Enhetens finesser:

66 MHz operation Stöds

Bus Mastering Aktiverad

 

[ VIA VT8377 Apollo KT400 Chipset - System Controller ]

 

Enhetsegenskaper:

Enhetsbeskrivning VIA VT8377 Apollo KT400 Chipset - System Controller

Busstyp PCI

Buss / Enhet / Funktioner 0 / 0 / 0

Enhets ID 1106-3189

Delsystems ID 1458-5000

Enhetsklass 0600 (Host/PCI Bridge)

Inventering 00

Fast Back-to-Back Transactions Inget Stöd

 

Enhetens finesser:

66 MHz operation Stöds

Bus Mastering Aktiverad

 

AGP egenskaper:

AGP version 3.05

AGP status Aktiverad

Stödda AGP hastigheter 1x, 2x, 8x

Nuvarande AGP hastighet 8x

Fast-Write Stöds, Aktiverad

Side Band Addressing Stöds, Aktiverad

 

[ VIA VT83C572 PCI-USB Controller ]

 

Enhetsegenskaper:

Enhetsbeskrivning VIA VT83C572 PCI-USB Controller

Busstyp PCI

Buss / Enhet / Funktioner 0 / 16 / 0

Enhets ID 1106-3038

Delsystems ID 1458-5004

Enhetsklass 0C03 (USB Controller)

Inventering 80

Fast Back-to-Back Transactions Inget Stöd

 

Enhetens finesser:

66 MHz operation Inget Stöd

Bus Mastering Aktiverad

 

[ VIA VT83C572 PCI-USB Controller ]

 

Enhetsegenskaper:

Enhetsbeskrivning VIA VT83C572 PCI-USB Controller

Busstyp PCI

Buss / Enhet / Funktioner 0 / 16 / 1

Enhets ID 1106-3038

Delsystems ID 1458-5004

Enhetsklass 0C03 (USB Controller)

Inventering 80

Fast Back-to-Back Transactions Inget Stöd

 

Enhetens finesser:

66 MHz operation Inget Stöd

Bus Mastering Aktiverad

 

[ VIA VT83C572 PCI-USB Controller ]

 

Enhetsegenskaper:

Enhetsbeskrivning VIA VT83C572 PCI-USB Controller

Busstyp PCI

Buss / Enhet / Funktioner 0 / 16 / 2

Enhets ID 1106-3038

Delsystems ID 1458-5004

Enhetsklass 0C03 (USB Controller)

Inventering 80

Fast Back-to-Back Transactions Inget Stöd

 

Enhetens finesser:

66 MHz operation Inget Stöd

Bus Mastering Aktiverad

 

 

Enhetsresurser

 

 

 

 

Resurser Delade resurser Enhetsbeskrivning

DMA 02 Exklusiv Standarddiskettstyrenhet

DMA 03 Exklusiv ECP-skrivarport (LPT1)

DMA 04 Exklusiv DMA-styrenhet

IRQ 00 Exklusiv System timer

IRQ 03 Exklusiv Kommunikationsport (COM2)

IRQ 04 Exklusiv Kommunikationsport (COM1)

IRQ 06 Exklusiv Standarddiskettstyrenhet

IRQ 08 Exklusiv System CMOS/real time clock

IRQ 09 Delad Microsoft ACPI-Compliant System

IRQ 12 Exklusiv PS/2-kompatibel mus

IRQ 13 Exklusiv Numeric data processor

IRQ 14 Exklusiv Primär IDE-kanal

IRQ 15 Exklusiv Sekundär IDE-kanal

IRQ 16 Delad NEC PCI to USB Open Host Controller

IRQ 16 Delad NVIDIA GeForce FX 5200

IRQ 17 Delad Conexant 56K PCI Soft Modem

IRQ 17 Delad NEC PCI to USB Enhanced Host Controller (B1)

IRQ 18 Delad Accton EN1207F Series PCI Fast Ethernet Adapter

IRQ 19 Delad NEC PCI to USB Open Host Controller

IRQ 21 Delad VIA Rev 5 or later USB Universal Host Controller

IRQ 21 Delad VIA Rev 5 or later USB Universal Host Controller

IRQ 21 Delad VIA Rev 5 or later USB Universal Host Controller

IRQ 21 Delad VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller

IRQ 22 Delad Avance AC'97 Audio for VIA ® Audio Controller

Minne 00000000-0009FFFF Exklusiv System board

Minne 000A0000-000BFFFF Delad PCI bus

Minne 000A0000-000BFFFF Delad NVIDIA GeForce FX 5200

Minne 000A0000-000BFFFF Ej fastställd VIA CPU to AGP2.0/AGP3.0 Controller

Minne 000C0000-000DFFFF Delad PCI bus

Minne 000D0000-000D7FFF Exklusiv System board

Minne 000F0000-000F7FFF Exklusiv System board

Minne 000F8000-000FBFFF Exklusiv System board

Minne 000FC000-000FFFFF Exklusiv System board

Minne 00100000-0FFEFFFF Exklusiv System board

Minne 0FFF0000-0FFFFFFF Exklusiv System board

Minne 10000000-FEBFFFFF Delad PCI bus

Minne D0000000-D7FFFFFF Exklusiv VIA CPU to AGP2.0/AGP3.0 Controller

Minne D8000000-DFFFFFFF Exklusiv VIA CPU to AGP2.0/AGP3.0 Controller

Minne D8000000-DFFFFFFF Exklusiv NVIDIA GeForce FX 5200

Minne E0000000-E0FFFFFF Exklusiv NVIDIA GeForce FX 5200

Minne E0000000-E1FFFFFF Exklusiv VIA CPU to AGP2.0/AGP3.0 Controller

Minne E3000000-E300FFFF Exklusiv Conexant 56K PCI Soft Modem

Minne E3010000-E3010FFF Exklusiv NEC PCI to USB Open Host Controller

Minne E3011000-E3011FFF Exklusiv NEC PCI to USB Open Host Controller

Minne E3012000-E30120FF Exklusiv NEC PCI to USB Enhanced Host Controller (B1)

Minne E3013000-E30133FF Exklusiv Accton EN1207F Series PCI Fast Ethernet Adapter

Minne E3014000-E30140FF Exklusiv VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller

Minne FEC00000-FEC00FFF Exklusiv System board

Minne FEE00000-FEE00FFF Exklusiv System board

Minne FFF80000-FFFEFFFF Exklusiv System board

Minne FFFF0000-FFFFFFFF Exklusiv System board

Port 0000-000F Exklusiv DMA-styrenhet

Port 0000-0CF7 Delad PCI bus

Port 0010-001F Exklusiv Motherboard resources

Port 0020-0021 Exklusiv Programmable interrupt controller

Port 0022-003F Exklusiv Motherboard resources

Port 0040-0043 Exklusiv System timer

Port 0044-005F Exklusiv Motherboard resources

Port 0060-0060 Exklusiv PS/2-kompatibel mus

Port 0061-0061 Exklusiv System speaker

Port 0062-0063 Exklusiv Motherboard resources

Port 0064-0064 Exklusiv PS/2-kompatibel mus

Port 0065-006F Exklusiv Motherboard resources

Port 0070-0073 Exklusiv System CMOS/real time clock

Port 0074-007F Exklusiv Motherboard resources

Port 0080-0090 Exklusiv DMA-styrenhet

Port 0091-0093 Exklusiv Motherboard resources

Port 0094-009F Exklusiv DMA-styrenhet

Port 00A0-00A1 Exklusiv Programmable interrupt controller

Port 00A2-00BF Exklusiv Motherboard resources

Port 00C0-00DF Exklusiv DMA-styrenhet

Port 00E0-00EF Exklusiv Motherboard resources

Port 00F0-00FF Exklusiv Numeric data processor

Port 0170-0177 Exklusiv Sekundär IDE-kanal

Port 01F0-01F7 Exklusiv Primär IDE-kanal

Port 0274-0277 Exklusiv ISAPNP Read Data Port

Port 0279-0279 Exklusiv ISAPNP Read Data Port

Port 02F8-02FF Exklusiv Kommunikationsport (COM2)

Port 0376-0376 Exklusiv Sekundär IDE-kanal

Port 0378-037F Exklusiv ECP-skrivarport (LPT1)

Port 03B0-03BB Delad NVIDIA GeForce FX 5200

Port 03B0-03BB Ej fastställd VIA CPU to AGP2.0/AGP3.0 Controller

Port 03C0-03DF Delad NVIDIA GeForce FX 5200

Port 03C0-03DF Ej fastställd VIA CPU to AGP2.0/AGP3.0 Controller

Port 03F0-03F5 Exklusiv Standarddiskettstyrenhet

Port 03F6-03F6 Exklusiv Primär IDE-kanal

Port 03F7-03F7 Exklusiv Standarddiskettstyrenhet

Port 03F8-03FF Exklusiv Kommunikationsport (COM1)

Port 04D0-04D1 Exklusiv Motherboard resources

Port 0778-077B Exklusiv ECP-skrivarport (LPT1)

Port 0800-0805 Exklusiv Motherboard resources

Port 0A79-0A79 Exklusiv ISAPNP Read Data Port

Port 0D00-3FFF Delad PCI bus

Port 4100-4FFF Delad PCI bus

Port 5010-FFFF Delad PCI bus

Port C000-C0FF Exklusiv Accton EN1207F Series PCI Fast Ethernet Adapter

Port C400-C407 Exklusiv Conexant 56K PCI Soft Modem

Port C800-C81F Exklusiv VIA Rev 5 or later USB Universal Host Controller

Port CC00-CC1F Exklusiv VIA Rev 5 or later USB Universal Host Controller

Port D000-D01F Exklusiv VIA Rev 5 or later USB Universal Host Controller

Port D400-D40F Exklusiv VIA Bus Master IDE Controller

Port D800-D8FF Exklusiv Avance AC'97 Audio for VIA ® Audio Controller

 

 

Inmatningsenheter

 

 

 

 

[ HID-tangentbordsenhet ]

 

Tangentbordsegenskaper:

Tangentbordsnamn HID-tangentbordsenhet

Tangentbordstyp IBM enhanced (101- or 102-key) keyboard

Tangentbordslayout Svensk

ANSI koder 1252 - Västeuropeiska (Windows)

OEM koder 850

Repetitionsfördröjning 1

Repetitionshastighet 31

 

[ PS/2-kompatibel mus ]

 

Musegenskaper:

Musnamn PS/2-kompatibel mus

Musknappar 3

Mushand Höger

Pekarhastighet 1

Dubbelklickningshastighet 500 msec

X / Y tröskelvärde 6 / 10

Antal rader för hjulrullning 3

 

Musfunktioner:

Spårning av aktivt fönster Avaktiverad

Klicklås Avaktiverad

Göm pekare vid skrivning Aktiverad

Mushjul Närvarande

Flytta pekare till aktiv knapp Avaktiverad

Eftersläpande pekarspår Avaktiverad

Sonar Avaktiverad

 

 

Skrivare

 

 

 

 

[ Microsoft XPS Document Writer (Standard) ]

 

Skrivaregenskaper:

Skrivarnamn Microsoft XPS Document Writer

Standardskrivare Ja

Delad som Ej delad

Skrivarport XPSPort:

Skrivardrivrutin Microsoft XPS Document Writer (v6.00)

Enhetsnamn Microsoft XPS Document Writer

Skrivarprocessor WinPrint

Skiljeblad Ingen

Tillgänglighet 02:00 - 02:00

Prioritet 1

Skrivarjobb i kö 0

Status Okänd

 

Pappersegenskaper:

Pappersstorlek A4, 210 x 297 mm

Orientering Porträtt

Utskriftskvalitet 600 x 600 dpi Color

 

 

Minneshastighet läs

 

 

 

 

CPU CPU Hastighet Moderkort Chipset Minne Läshastighet

P4EE 3733 MHz MSI P4N Diamond nForce4-SLI-Intel Dual DDR2-667 7630 MB/s

P4EE 3733 MHz Dell Dimension XPS i925XE Dual DDR2-533 6920 MB/s

Pentium EE 840 3200 MHz Intel D955XBK i955X Dual DDR2-667 6100 MB/s

Athlon64 3500+ 2200 MHz MSI K8N Neo2 Platinum nForce3-Ultra Dual PC3200 DDR 6030 MB/s

P4 540 3200 MHz Abit IC7-MAX3 i875P Dual PC3200 DDR 5780 MB/s

P4 560 3600 MHz Intel D925XCV i925X Dual DDR2-533 5570 MB/s

P4 560 3600 MHz Foxconn 915A01-P i915P Dual DDR2-533 5420 MB/s

Athlon64 FX-51 2200 MHz Asus SK8N nForce3Pro-150 Dual PC3200R DDR 5400 MB/s

P4 520 2800 MHz Soltek SL-PT880E-RL PT880 Dual PC3200 DDR 5370 MB/s

Athlon64 X2 4800+ 2400 MHz Asus A8N-SLI Deluxe nForce4-SLI Dual PC3200 DDR 5100 MB/s

P4 3000 MHz Intel D875PBZ i875P Dual PC3200 DDR 4880 MB/s

P4EE 3400 MHz Intel D925XCV i925X Dual DDR2-533 4480 MB/s

P4 2800 MHz Gigabyte GA-8S655TX Ultra SiS655TX Dual PC3200 DDR 4370 MB/s

P4 3000 MHz Intel D865PERL i865PE Dual PC3200 DDR 4070 MB/s

P4 3200 MHz Gigabyte GA-8TRS350MT RS350 Ext. Dual PC3200 DDR 3830 MB/s

Xeon 2800 MHz Asus PC-DL i875P Dual PC2700 DDR 3660 MB/s

P4 2400 MHz Iwill P4GB iE7205 Dual PC2100 DDR 3560 MB/s

P4 2400 MHz Intel D850EMV2 i850E Dual PC1066 RDRAM 3240 MB/s

Athlon64 3000+ 2000 MHz Gigabyte GA-K8N Pro nForce3-150 PC3200 DDR SDRAM 3050 MB/s

Athlon64 3200+ 2000 MHz MSI K8T Neo-FIS2R K8T800 PC3200 DDR SDRAM 2980 MB/s

Pentium M 730J 1600 MHz Acer TravelMate 4150 i915PM Dual DDR2-400 2880 MB/s

AthlonXP 3200+ 2200 MHz Shuttle FN45 nForce2-U400 PC3200 DDR SDRAM 2790 MB/s

AthlonXP 3200+ 2200 MHz Asus A7V880 KT880 Dual PC3200 DDR 2590 MB/s

P4 2533 MHz DFI NT72-SC i850E Dual PC800 RDRAM 2560 MB/s

AthlonXP 2700+ 2166 MHz Chaintech 7NJL1 nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 2500 MB/s

Pentium M 1500 MHz Acer TravelMate 4500 i855GME Ext. PC2700 DDR SDRAM 2470 MB/s

AthlonXP 2700+ 2166 MHz Asus A7N8X nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 2450 MB/s

P4 2533 MHz Gigabyte GA-8PE667 Ultra i845PE PC2700 DDR SDRAM 2450 MB/s

P4 3066 MHz Asus P4PE i845PE PC2700 DDR SDRAM 2400 MB/s

AthlonXP 3200+ 2200 MHz ASRock K7S8XE+ SiS748 PC3200 DDR SDRAM 2370 MB/s

P4 2400 MHz Asus P4S533-E SiS645DX PC2700 DDR SDRAM 2330 MB/s

AthlonXP 2600+ 2100 MHz MSI KT4V KT400 PC2700 DDR SDRAM 2270 MB/s

P4 2400 MHz Gigabyte GA-8GE667 Pro i845GE Int. PC2700 DDR SDRAM 2240 MB/s

Sempron 2600+ 1833 MHz ASRock K7VT4A+ KT400A PC2700 DDR SDRAM 2150 MB/s

P4 1300 MHz Dell Dimension 8100 i850 Dual PC600 RDRAM 2040 MB/s

Celeron 1700 MHz DFI PE21-EC P4X400 PC2100 DDR SDRAM 2020 MB/s

Celeron 2000 MHz Gigabyte GA-8PEMT4 i845PE PC2100 DDR SDRAM 2000 MB/s

AthlonXP 2100+ 1733 MHz Abit NF7 nForce2-SPP Dual PC2100 DDR 1990 MB/s

P4 2400 MHz Asus P4S533-E SiS645DX PC2100 DDR SDRAM 1960 MB/s

P4 1600 MHz Asus P4B266 i845D PC2100 DDR SDRAM 1940 MB/s

P4 1800 MHz MSI 845E Max i845E PC2100 DDR SDRAM 1940 MB/s

P4 2000 MHz Shuttle AV40 P4X266 PC2100 DDR SDRAM 1920 MB/s

AthlonXP 2200+ 1800 MHz Chaintech 7NJL1 nForce2-SPP PC2100 DDR SDRAM 1900 MB/s

Celeron 1700 MHz Asus P4S333-VM SiS650 Ext. PC2100 DDR SDRAM 1870 MB/s

Celeron 1800 MHz TriGem Imperial i845GL Int. PC2100 DDR SDRAM 1870 MB/s

AthlonXP 1800 MHz Gigabyte GA-7VAXFS KT400 PC2100 DDR SDRAM 1869 MB/s

AthlonXP 2000+ 1666 MHz Epox EP-8KHA+ KT266A PC2100 DDR SDRAM 1850 MB/s

P4 1700 MHz ASRock PE Pro SiS645 PC2100 DDR SDRAM 1810 MB/s

AthlonXP 1800+ 1533 MHz Abit AT7-MAX2 KT400 PC2100 DDR SDRAM 1790 MB/s

AthlonXP 2000+ 1666 MHz MSI KT3 Ultra-ARU KT333 PC2100 DDR SDRAM 1770 MB/s

AthlonXP 1800+ 1533 MHz ECS K7S5A SiS735 PC2100 DDR SDRAM 1710 MB/s

Athlon 1200 MHz Abit KG7 AMD760 PC2100 DDR SDRAM 1700 MB/s

Athlon 1200 MHz Asus A7M266 AMD760 PC2100 DDR SDRAM 1560 MB/s

AthlonXP 1500+ 1333 MHz Asus A7V266 KT266 PC2100 DDR SDRAM 1500 MB/s

Celeron 1700 MHz ECS P4S5A/DX+ SiS645DX PC133 SDRAM 1040 MB/s

AthlonXP 1700+ 1466 MHz AOpen AK73A KT133A PC133 SDRAM 990 MB/s

PIII-E 866 MHz Asus CUSL2 i815E Ext. PC133 SDRAM 980 MB/s

P4 1600 MHz Dell Dimension 4300 i845 PC133 SDRAM 950 MB/s

PIII-E 866 MHz ECS P6VAP-A+ ApolloPro133A PC133 SDRAM 840 MB/s

PIII-E 600 MHz Acorp 6V8633A ApolloPro266 PC2100 DDR SDRAM 770 MB/s

PIII-E 866 MHz Intel CC820 i820 PC100 SDRAM 760 MB/s

AthlonXP 1700+ 1466 MHz PCChips M810LR SiS730S Ext. PC133 SDRAM 740 MB/s

Athlon 600 MHz Asus K7M AMD-750 PC100 SDRAM 730 MB/s

Celeron 900 MHz MSI 815EP Pro i815EP PC100 SDRAM 710 MB/s

PIII 600 MHz Asus P2B i440BX PC133 SDRAM 670 MB/s

C3 1333 MHz VIA EPIA SP CN400 Int. PC3200 DDR SDRAM 550 MB/s

Duron 850 MHz Gigabyte GA-7IXE4 AMD750 PC100 SDRAM 460 MB/s

Celeron 466 MHz IBM 628848U i810 Int. PC66 SDRAM 390 MB/s

PII 266 MHz Intel DK440LX i440LX PC66 SDRAM 350 MB/s

K6-III 450 MHz Asus P5A ALADDiN5 PC100 SDRAM 290 MB/s

K6-III 400 MHz Epox EP-MVP3G-M MVP3 PC100 SDRAM 260 MB/s

K6-2 450 MHz Gigabyte GA-5AX ALADDiN5 PC100 SDRAM 260 MB/s

C3 800 MHz VIA EPIA PLE133 PC133 SDRAM 210 MB/s

PentiumMMX 166 MHz Asus TX97-E i430TX PC66 SDRAM 190 MB/s

PentiumPro 200 MHz Intel AP440FX i440FX 66 MHz FPM RAM 160 MB/s

C6 200 MHz M Technology R525 i430FX 66 MHz EDO RAM 60 MB/s

K6 266 MHz Asus SP97-V SiS5598 Int. 66 MHz EDO RAM 60 MB/s

Am5x86 133 MHz Gigabyte GA-5486AL ALi1489 EDO RAM 50 MB/s

 

 

Minneshastighet skriv

 

 

 

 

CPU CPU Hastighet Moderkort Chipset Minne Skrivhastighet

P4EE 3733 MHz MSI P4N Diamond nForce4-SLI-Intel Dual DDR2-667 2980 MB/s

Athlon64 3500+ 2200 MHz MSI K8N Neo2 Platinum nForce3-Ultra Dual PC3200 DDR 2600 MB/s

Pentium EE 840 3200 MHz Intel D955XBK i955X Dual DDR2-667 2280 MB/s

P4 560 3600 MHz Intel D925XCV i925X Dual DDR2-533 2280 MB/s

P4 560 3600 MHz Foxconn 915A01-P i915P Dual DDR2-533 2200 MB/s

P4EE 3733 MHz Dell Dimension XPS i925XE Dual DDR2-533 2040 MB/s

Athlon64 FX-51 2200 MHz Asus SK8N nForce3Pro-150 Dual PC3200R DDR 1750 MB/s

P4 3000 MHz Intel D875PBZ i875P Dual PC3200 DDR 1750 MB/s

P4 540 3200 MHz Abit IC7-MAX3 i875P Dual PC3200 DDR 1740 MB/s

Athlon64 X2 4800+ 2400 MHz Asus A8N-SLI Deluxe nForce4-SLI Dual PC3200 DDR 1650 MB/s

P4EE 3400 MHz Intel D925XCV i925X Dual DDR2-533 1640 MB/s

P4 520 2800 MHz Soltek SL-PT880E-RL PT880 Dual PC3200 DDR 1550 MB/s

Xeon 2800 MHz Asus PC-DL i875P Dual PC2700 DDR 1540 MB/s

P4 2800 MHz Gigabyte GA-8S655TX Ultra SiS655TX Dual PC3200 DDR 1480 MB/s

P4 3000 MHz Intel D865PERL i865PE Dual PC3200 DDR 1440 MB/s

P4 2400 MHz Intel D850EMV2 i850E Dual PC1066 RDRAM 1330 MB/s

Athlon64 3200+ 2000 MHz MSI K8T Neo-FIS2R K8T800 PC3200 DDR SDRAM 1220 MB/s

AthlonXP 3200+ 2200 MHz Shuttle FN45 nForce2-U400 PC3200 DDR SDRAM 1120 MB/s

Athlon64 3000+ 2000 MHz Gigabyte GA-K8N Pro nForce3-150 PC3200 DDR SDRAM 1110 MB/s

P4 2533 MHz DFI NT72-SC i850E Dual PC800 RDRAM 1110 MB/s

AthlonXP 2700+ 2166 MHz Chaintech 7NJL1 nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 1000 MB/s

AthlonXP 2700+ 2166 MHz Asus A7N8X nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 980 MB/s

P4 3200 MHz Gigabyte GA-8TRS350MT RS350 Ext. Dual PC3200 DDR 970 MB/s

P4 2400 MHz Iwill P4GB iE7205 Dual PC2100 DDR 900 MB/s

AthlonXP 3200+ 2200 MHz Asus A7V880 KT880 Dual PC3200 DDR 880 MB/s

P4 2533 MHz Gigabyte GA-8PE667 Ultra i845PE PC2700 DDR SDRAM 860 MB/s

AthlonXP 2100+ 1733 MHz Abit NF7 nForce2-SPP Dual PC2100 DDR 810 MB/s

Pentium M 730J 1600 MHz Acer TravelMate 4150 i915PM Dual DDR2-400 780 MB/s

P4 2400 MHz Asus P4S533-E SiS645DX PC2700 DDR SDRAM 780 MB/s

AthlonXP 2200+ 1800 MHz Chaintech 7NJL1 nForce2-SPP PC2100 DDR SDRAM 760 MB/s

AthlonXP 3200+ 2200 MHz ASRock K7S8XE+ SiS748 PC3200 DDR SDRAM 750 MB/s

Celeron 1700 MHz DFI PE21-EC P4X400 PC2100 DDR SDRAM 750 MB/s

P4 1600 MHz Asus P4B266 i845D PC2100 DDR SDRAM 740 MB/s

AthlonXP 2600+ 2100 MHz MSI KT4V KT400 PC2700 DDR SDRAM 730 MB/s

P4 3066 MHz Asus P4PE i845PE PC2700 DDR SDRAM 700 MB/s

Celeron 1700 MHz Asus P4S333-VM SiS650 Ext. PC2100 DDR SDRAM 700 MB/s

P4 2400 MHz Gigabyte GA-8GE667 Pro i845GE Int. PC2700 DDR SDRAM 690 MB/s

P4 1700 MHz ASRock PE Pro SiS645 PC2100 DDR SDRAM 690 MB/s

Pentium M 1500 MHz Acer TravelMate 4500 i855GME Ext. PC2700 DDR SDRAM 680 MB/s

P4 2400 MHz Asus P4S533-E SiS645DX PC2100 DDR SDRAM 680 MB/s

P4 1800 MHz MSI 845E Max i845E PC2100 DDR SDRAM 660 MB/s

P4 1300 MHz Dell Dimension 8100 i850 Dual PC600 RDRAM 650 MB/s

P4 2000 MHz Shuttle AV40 P4X266 PC2100 DDR SDRAM 650 MB/s

Celeron 1800 MHz TriGem Imperial i845GL Int. PC2100 DDR SDRAM 650 MB/s

Celeron 2000 MHz Gigabyte GA-8PEMT4 i845PE PC2100 DDR SDRAM 640 MB/s

Sempron 2600+ 1833 MHz ASRock K7VT4A+ KT400A PC2700 DDR SDRAM 630 MB/s

AthlonXP 2000+ 1666 MHz MSI KT3 Ultra-ARU KT333 PC2100 DDR SDRAM 590 MB/s

AthlonXP 1800 MHz Gigabyte GA-7VAXFS KT400 PC2100 DDR SDRAM 565 MB/s

AthlonXP 1800+ 1533 MHz Abit AT7-MAX2 KT400 PC2100 DDR SDRAM 560 MB/s

AthlonXP 2000+ 1666 MHz Epox EP-8KHA+ KT266A PC2100 DDR SDRAM 510 MB/s

AthlonXP 1800+ 1533 MHz ECS K7S5A SiS735 PC2100 DDR SDRAM 510 MB/s

Athlon 1200 MHz Abit KG7 AMD760 PC2100 DDR SDRAM 500 MB/s

Celeron 1700 MHz ECS P4S5A/DX+ SiS645DX PC133 SDRAM 490 MB/s

Athlon 1200 MHz Asus A7M266 AMD760 PC2100 DDR SDRAM 470 MB/s

AthlonXP 1500+ 1333 MHz Asus A7V266 KT266 PC2100 DDR SDRAM 430 MB/s

P4 1600 MHz Dell Dimension 4300 i845 PC133 SDRAM 350 MB/s

AthlonXP 1700+ 1466 MHz PCChips M810LR SiS730S Ext. PC133 SDRAM 350 MB/s

AthlonXP 1700+ 1466 MHz AOpen AK73A KT133A PC133 SDRAM 310 MB/s

Athlon 600 MHz Asus K7M AMD-750 PC100 SDRAM 300 MB/s

PIII 600 MHz Asus P2B i440BX PC133 SDRAM 260 MB/s

PIII-E 866 MHz Asus CUSL2 i815E Ext. PC133 SDRAM 240 MB/s

C3 1333 MHz VIA EPIA SP CN400 Int. PC3200 DDR SDRAM 200 MB/s

Duron 850 MHz Gigabyte GA-7IXE4 AMD750 PC100 SDRAM 200 MB/s

PIII-E 866 MHz ECS P6VAP-A+ ApolloPro133A PC133 SDRAM 190 MB/s

PIII-E 600 MHz Acorp 6V8633A ApolloPro266 PC2100 DDR SDRAM 190 MB/s

Celeron 900 MHz MSI 815EP Pro i815EP PC100 SDRAM 180 MB/s

PIII-E 866 MHz Intel CC820 i820 PC100 SDRAM 140 MB/s

Celeron 466 MHz IBM 628848U i810 Int. PC66 SDRAM 140 MB/s

C3 800 MHz VIA EPIA PLE133 PC133 SDRAM 130 MB/s

PII 266 MHz Intel DK440LX i440LX PC66 SDRAM 120 MB/s

K6-III 450 MHz Asus P5A ALADDiN5 PC100 SDRAM 120 MB/s

K6-III 400 MHz Epox EP-MVP3G-M MVP3 PC100 SDRAM 120 MB/s

PentiumMMX 166 MHz Asus TX97-E i430TX PC66 SDRAM 90 MB/s

K6-2 450 MHz Gigabyte GA-5AX ALADDiN5 PC100 SDRAM 80 MB/s

PentiumPro 200 MHz Intel AP440FX i440FX 66 MHz FPM RAM 80 MB/s

C6 200 MHz M Technology R525 i430FX 66 MHz EDO RAM 60 MB/s

K6 266 MHz Asus SP97-V SiS5598 Int. 66 MHz EDO RAM 40 MB/s

Am5x86 133 MHz Gigabyte GA-5486AL ALi1489 EDO RAM 30 MB/s

 

 

Minnesfördröjning

 

 

 

 

CPU CPU Hastighet Moderkort Chipset Minne CL-RCD-RP-RAS Fördröjning

Athlon64 3500+ 2200 MHz MSI K8N Neo2 Platinum nForce3-Ultra Dual PC3200 DDR 2-2-2-5 45.6 ns

Athlon64 3400+ 2200 MHz Chaintech VNF3-250 nForce3-250 PC3200 DDR SDRAM 2-2-2-5 48.4 ns

Athlon64 3500+ 2200 MHz Asus A8V K8T800Pro Dual PC3200 DDR 2.5-3-3-7 58.8 ns

Athlon64 X2 4800+ 2400 MHz Asus A8N-SLI Deluxe nForce4-SLI Dual PC3200 DDR 2.5-3-3-8 62.2 ns

Athlon64 3800+ 2400 MHz Gigabyte GA-K8NSNXP-939 nForce3-Ultra Dual PC2700 DDR 2-3-3-7 67.8 ns

Opteron 246 2000 MHz Iwill DK8N nForce3Pro-250 Dual PC3200R DDR 2.5-3-3-8 68.0 ns

P4EE 3733 MHz MSI P4N Diamond nForce4-SLI-Intel Dual DDR2-667 4-4-4-15 76.3 ns

P4 3000 MHz Epox EP-4PCA3+ i875P + PAT Dual PC3200 DDR 2.5-3-3-8 78.9 ns

P4 2600 MHz Asus P4P800 i865PE + PAT Dual PC3200 DDR 2.5-3-3-6 79.7 ns

Opteron 248 2200 MHz MSI K8T Master1-FAR K8T800 Dual PC2100R DDR 2-3-3-6 83.1 ns

P4 540 3200 MHz Abit AA8-DuraMAX i925X Dual DDR2-533 3-3-3-8 84.5 ns

Pentium EE 840 3200 MHz Intel D955XBK i955X Dual DDR2-667 4-4-4-11 85.6 ns

P4 540 3200 MHz Epox EP-5EGA+ i915G Ext. Dual PC3200 DDR 2-2-2-5 86.7 ns

Xeon 2800 MHz Asus PC-DL i875P + PAT Dual PC2700 DDR 2-3-3-5 94.9 ns

Pentium M 1500 MHz Acer TravelMate 4500 i855GME Ext. PC2700 DDR SDRAM 2.5-3-3-7 101.0 ns

P4 3000 MHz Intel D865PERL i865PE Dual PC3200 DDR 3-3-3-8 101.4 ns

Pentium M 730J 1600 MHz Acer TravelMate 4150 i915PM Dual DDR2-400 3-3-3-8 101.9 ns

AthlonXP 3100+ 2200 MHz ASRock K7S8XE SiS748 PC3200 DDR SDRAM 2.5-3-3-5 102.2 ns

AthlonXP 2500+ 1833 MHz Asus A7N8X-E nForce2-U400 PC2700 DDR SDRAM 2.5-3-3-7 105.4 ns

P4 3066 MHz MSI 848P Neo-S i848P PC2700 DDR SDRAM 2.5-3-3-7 115.1 ns

P4 2600 MHz Asus P4P800 i865PE Dual PC3200 DDR 2.5-4-4-7 117.8 ns

P4 2400 MHz Asus P4T533 i850E Dual PC1066 RDRAM - 121.8 ns

P4 3200 MHz Gigabyte GA-8TRS350MT RS350 Int. Dual PC3200 DDR 3-3-3-8 125.2 ns

Sempron 2600+ 1833 MHz ASRock K7VT4A+ KT400A PC2700 DDR SDRAM 2.5-3-3-7 131.5 ns

AthlonXP 1800 MHz Gigabyte GA-7VAXFS KT400 PC2100 DDR SDRAM 2.5-3-3-6 150.1 ns

P4 2533 MHz DFI NT72-SC i850E Dual PC800 RDRAM - 150.8 ns

C3 1333 MHz VIA EPIA SP CN400 Int. PC3200 DDR SDRAM 2.5-3-3-8 161.3 ns

PIII-E 600 MHz Acorp 6V8633A ApolloPro266 PC2100 DDR SDRAM 2.5-3-3-6 166.8 ns

Celeron 2400 MHz Gigabyte GA-8TRS350MT RS350 Int. Dual PC3200 DDR 3-3-3-8 169.2 ns

C3 800 MHz VIA EPIA PLE133 PC133 SDRAM 3-3-3-6 178.5 ns

Duron 1300 MHz Asus A7V KT133 PC133 SDRAM 3-3-3-6 182.6 ns

AthlonXP 1800+ 1533 MHz Gigabyte GA-7DXE AMD760 PC2100 DDR SDRAM 2.5-3-3-7 191.3 ns

Celeron 2000 MHz Abit TH7II i850 Dual PC600 RDRAM - 191.8 ns

PIII 450 MHz Intel VC820 i820 PC600 RDRAM - 209.0 ns

PIII Xeon 550 MHz IBM Netfinity 8500R Profusion PC100R SDRAM - 221.0 ns

K6-III 400 MHz Epox EP-MVP3G-M MVP3 PC100 SDRAM 2-2-2-5 248.5 ns

PII 266 MHz Intel DK440LX i440LX PC66 SDRAM 3-2-2-6 272.9 ns

K6-2 500 MHz PCChips M577 MVP3 PC100 SDRAM 2-3-3-6 286.8 ns

 

 

Debug - PCI

 

 

 

 

B00 D00 F00: VIA VT8377 Apollo KT400 Chipset - System Controller

 

Offset 00: 06 11 89 31 06 00 30 22 00 00 00 06 00 08 00 00

Offset 10: 08 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 50

Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 40: 00 19 88 80 82 44 01 00 11 19 88 80 82 44 00 00

Offset 50: C0 00 00 00 70 85 10 10 60 00 08 10 10 10 10 10

Offset 60: 00 AA 0F 20 A6 99 00 1A D6 2D 86 D0 41 D6 00 00

Offset 70: 82 C8 00 01 01 01 10 00 01 00 00 00 00 00 00 02

Offset 80: 02 C0 35 00 1B 0A 00 1F 12 0B 00 1F 00 00 00 00

Offset 90: 80 01 00 00 20 0F 01 00 00 00 06 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 21 98 10 88

Offset B0: 7F 00 00 00 46 00 00 00 A8 00 00 00 00 00 00 8E

Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 17 A3 69 EA 0F 1C F1 19 21 FF 00 00 21 32 74 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 FF 01 00 9A 77 CC 00 00 9A 20 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 04 00 00

 

B00 D01 F00: VIA VT8377 Apollo KT400 Chipset - AGP Controller

 

Offset 00: 06 11 68 B1 07 01 30 22 00 00 04 06 00 00 01 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 00

Offset 20: 00 E0 F0 E1 00 D8 F0 DF 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00

Offset 40: 01 C0 88 44 24 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D0A F00: Accton EN1207F Series Fast Ethernet Adapter

 

Offset 00: 13 11 16 12 07 00 90 02 11 00 00 02 08 50 00 00

Offset 10: 01 C0 00 00 00 30 01 E3 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 11 16 12

Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 12 01 FF FF

Offset 40: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 17 13 81 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 01 00 82 FE 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D0B F00: NEC uPD720100A USB OpenHCI Controller (v1.0)

 

Offset 00: 33 10 35 00 06 00 10 02 41 10 03 0C 08 20 80 00

Offset 10: 00 00 01 E3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50

Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 13 01 01 2A

Offset 40: 01 00 02 7E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 05 33 30 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D0B F01: NEC uPD720100A USB OpenHCI Controller (v1.0)

 

Offset 00: 33 10 35 00 06 00 10 02 41 10 03 0C 08 20 00 00

Offset 10: 00 10 01 E3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50

Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 02 01 2A

Offset 40: 01 00 02 7E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D0B F02: Gigabyte USB Enhanced Host Controller

 

Offset 00: 33 10 E0 00 06 00 10 02 02 20 03 0C 08 20 00 00

Offset 10: 00 20 01 E3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50

Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 03 10 22

Offset 40: 01 00 02 7E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 20 20 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 05 33 30 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D0D F00: Harmonics (Conexant) HSF 56k HSFi Modem

 

Offset 00: F1 14 00 2F 07 00 90 02 01 00 80 07 00 20 00 00

Offset 10: 00 00 00 E3 01 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2D 12 88 8D

Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00

Offset 40: 01 00 22 C0 00 01 00 00 52 12 01 00 01 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D10 F00: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

 

Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 01 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50

Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00

Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D10 F01: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

 

Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 01 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50

Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00

Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D10 F02: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

 

Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 01 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50

Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 03 00 00

Offset 40: 40 10 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D10 F03: VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller

 

Offset 00: 06 11 04 31 07 00 10 02 82 20 03 0C 08 20 00 00

Offset 10: 00 40 01 E3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50

Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 04 00 00

Offset 40: 00 00 03 00 00 00 00 00 80 10 00 09 00 00 00 00

Offset 50: 00 5A 00 80 00 00 00 00 04 0B 88 88 53 88 00 00

Offset 60: 20 20 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D11 F00: VIA VT8233A/VT8235 PCI-ISA Bridge

 

Offset 00: 06 11 77 31 87 00 10 02 00 00 01 06 00 00 80 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 01 50

Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 40: 44 00 F8 0B 00 00 00 00 0C 20 00 00 44 00 08 08

Offset 50: 81 0D 09 00 00 00 22 00 43 80 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 F0 40 00 00 08 04 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 58 14 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00

Offset 80: 20 84 49 00 FA 30 00 00 01 40 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 0F 42 88 B0 40 0A 00 00 F1 20 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 01 50 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D11 F01: VIA VT82C571 IDE Controller

 

Offset 00: 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 01 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 02 50

Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00

Offset 40: 0B F2 09 05 18 1C C0 00 20 20 20 20 FF 00 B6 B6

Offset 50: F2 F1 F1 F1 0C 03 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00

Offset 60: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 16 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00

Offset 80: F8 2E B9 01 00 00 00 00 60 0C BD 01 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 06 00 71 05 58 14 02 50 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D11 F05: VIA AC'97 Enhanced Audio Controller

 

Offset 00: 06 11 59 30 01 00 10 02 50 00 01 04 00 00 00 00

Offset 10: 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 02 A0

Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 16 03 00 00

Offset 40: 01 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 01 00 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 01 00 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B01 D00 F00: nVIDIA GeForce FX 5200 Video Adapter

 

Offset 00: DE 10 22 03 07 00 B0 02 A1 00 00 03 00 F8 00 00

Offset 10: 00 00 00 E0 08 00 00 D8 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 05 01

Offset 40: 00 00 00 00 02 00 30 00 1B 0E 00 1F 12 03 00 1F

Offset 50: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 0F 00 00 00

Offset 60: 01 44 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

 

Debug - Video BIOS

 

 

 

 

C000:0000 U.z.K7400.L.w.VIDEO ..........IBM VGA Compatible........03/28/03

C000:0040 ........................?.0~. ..........".........PMIDl.o.......

C000:0080 .....3...........NV..&..x. 4...................P..N..~>.>.F.E.E

C000:00C0 ^...Rx...........X.`...0W..:P.p.q qPqPq.p.......................

C000:0100 ...Jy............................x.x.x.w.zend bmp.....h.Z......h

C000:0140 ......J...................f.~.......f.PF...U..................PF

C000:0180 ...U..................PF...U..................PF...U............

C000:01C0 ...............`m......`m......`m......`m......`m......`m.......

C000:0200 ................................k.r.....`m......`m......`m......

C000:0240 `m......`m......`m...........................................k.r

C000:0280 q...PCIR..".........z.......GeForce FX 5200 BIOS................

C000:02C0 .............................................Version 4.34.20.18.

C000:0300 V2 ...Copyright © 1996-2003 NVIDIA Corp.......................

C000:0340 ..............................NV34 Board - p162-1nz.............

C000:0380 .Chip Rev ....................1...=.........M.....I...L.`...a.

C000:03C0 ../..me.................n.Z.$.q.....t.N.Y...x.....z.f`...:P.....

 

 

Debug - Unknown

 

 

 

 

Optical Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device

Optical TSSTcorp CDDVDW SH-S202J

 

 

 

 

 

The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.[/log]

o om min dator:)

Rättat till LOG-taggar, det ska vara en innan och en efter det inklistrade

Cecilia - Moderator för Virus, skadliga program & botemedel

 

[inlägget ändrat 2008-12-21 12:21:24 av Cecilia]

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...