Just nu i M3-nätverket
Jump to content

HJÄLP - Program funkar ej där bland kontrollpanel


pakki99

Recommended Posts

Hej finss det någon som har koll på hur man ska göra för att fixa detta problem??

 

Vissa program funkar ej, kontrollpaneln funkar inte heller.

 

Vad gör jag???

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2> Scan saved at 22:21:36, on 2008-12-18> Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)> MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)> Boot mode: Normal> > Running processes:> C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe> C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe> C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe> C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe> > R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=83&bd=Pavilion&pf=cndt>'>http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=83&bd=Pavilion&pf=cndt>'>http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=83&bd=Pavilion&pf=cndt>'>http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=83&bd=Pavilion&pf=cndt> R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896>'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896>'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896> R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=83&bd=Pavilion&pf=cndt> R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=83&bd=Pavilion&pf=cndt> R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896> R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896> R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=83&bd=Pavilion&pf=cndt> R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = > R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = > R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local> R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = > F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe> O1 - Hosts: ::1 localhost> O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll> O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG8\avgssie.dll> O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll> O2 - BHO: AOL Toolbar BHO - {7C554162-8CB7-45A4-B8F4-8EA1C75885F9} - C:\Program Files (x86)\AOL\AOL Verktygsfält 5.0\aoltb.dll> O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)> O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll> O3 - Toolbar: AOL Toolbar - {DE9C389F-3316-41A7-809B-AA305ED9D922} - C:\Program Files (x86)\AOL\AOL Verktygsfält 5.0\aoltb.dll> O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~2\AVG\AVG8\avgtray.exe> O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"> O4 - HKCU\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter> O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun> O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background> O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe> O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')> O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')> O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')> O8 - Extra context menu item: &AOL Verktygsfalt Sök - C:\ProgramData\AOL\ieToolbar\resources\sv-SE\local\search.html> O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll> O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll> O13 - Gopher Prefix: > O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG8\avgpp.dll> O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)> O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe> O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~2\AVG\AVG8\avgemc.exe> O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - Unknown owner - C:\PROGRA~2\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe (file missing)> O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe> O23 - Service: @dfsrres.dll,-101 (DFSR) - Unknown owner - C:\Windows\system32\DFSR.exe (file missing)> O23 - Service: GameConsoleService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files (x86)\HP Games\My HP Game Console\GameConsoleService.exe> O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe> O23 - Service: HP Chasis Button Service (HPBtnSrv) - Unknown owner - c:\hp\HPEZBTN\HPBtnSrv.exe> O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\iPod\bin\iPodService.exe> O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)> O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe> O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)> O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)> O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)> O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)> O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)> O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)> O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SLsvc.exe,-101 (slsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SLsvc.exe (file missing)> O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)> O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)> O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)> O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)> O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)> O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)> O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)> > --> End of file - 7475 bytes[/log]

 

Snälla hjälp

 

Link to comment
Share on other sites

Den loggen är oläslig eftersom där inte finns några radbrytningar. Har den klistrats in från Anteckningar?

Eftersom det är Vista så kör HijackThis genom att högerklicka på filen och välj Kör som Administratör.

 

Link to comment
Share on other sites

Gör som jag!

 

Jag blev så förbannad att jag kastade ut min dator från balkongen!

Det har jag aldrig ångrat.

 

Jag försökte först att installera XP, men då fanns det en komponent som inte gick att byta oh somintefunkade med XP. Datorn var en HP 1000XT, om jag minns rätt. En sk tablett pc.

 

Det var en befrielse att bara kasta ut den! Och jag hade ju både fast pc och en laptop med XP, så jag behövde faktiskt inte den där skiten!

 

jag hade den i 18månader och hade nästan ingen användning för den. Men en liten glädjande sak var det med en: jag gick ned och hämtade upp den, så klart. Och jag tog ur RAM-minnet och satte i min laptop som alltså blev piggare.

 

Nästa gång blir det nog MAC.

Om LINUX kan jag barasäga att mannog måste vara väldigt mycket entusiast för att älskadet. Jag har provat, men att känna sig hemma med det är inte lätt. OK en vanesak!

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

oki nu hoppas du kan hjälpa mig..

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 15:01:24, on 2008-12-29

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\hp\support\hpsysdrv.exe

C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=83&bd=Pavilion&pf=cndt'>http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=83&bd=Pavilion&pf=cndt'>http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=83&bd=Pavilion&pf=cndt'>http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=83&bd=Pavilion&pf=cndt

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=83&bd=Pavilion&pf=cndt

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=83&bd=Pavilion&pf=cndt

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=83&bd=Pavilion&pf=cndt

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O2 - BHO: AOL Toolbar BHO - {7C554162-8CB7-45A4-B8F4-8EA1C75885F9} - C:\Program Files (x86)\AOL\AOL Verktygsfält 5.0\aoltb.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O3 - Toolbar: AOL Toolbar - {DE9C389F-3316-41A7-809B-AA305ED9D922} - C:\Program Files (x86)\AOL\AOL Verktygsfält 5.0\aoltb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~2\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\hp\support\hpsysdrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] c:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O8 - Extra context menu item: &AOL Verktygsfalt Sök - C:\ProgramData\AOL\ieToolbar\resources\sv-SE\local\search.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O13 - Gopher Prefix:

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG8\avgpp.dll

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~2\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - Unknown owner - C:\PROGRA~2\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @dfsrres.dll,-101 (DFSR) - Unknown owner - C:\Windows\system32\DFSR.exe (file missing)

O23 - Service: GameConsoleService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files (x86)\HP Games\My HP Game Console\GameConsoleService.exe

O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe

O23 - Service: HP Chasis Button Service (HPBtnSrv) - Unknown owner - c:\hp\HPEZBTN\HPBtnSrv.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SLsvc.exe,-101 (slsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SLsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

 

--

End of file - 7788 bytes

[/log]

 

 

Link to comment
Share on other sites

Det är en gammal Java-version med säkerhetshål i datorn. Jag rekommenderar dig att installera en ny från http://www.java.com/sv/ och därefter avinstallera alla Java och J2SEutom den senaste i Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program (inga webbläsare igång).

 

Jag kan inte se något skadligt i loggen, men allt skadligt syns inte i en HijackThis-logg. Kör någon online-skanning och antispionprogram, se min sida http://ceblstockholm.googlepages.com/home för länkar.

 

Link to comment
Share on other sites

Starta Loggboken så här:

Start - Kör - eventvwr

Kommer det någon ny rad där när du försöker starta kontrollpanelen?

 

Link to comment
Share on other sites

hittade några virus med online scaningen.. har iaf tagit bort dom java programmen samt viruset.. vad ska jag gör nu??

verkar som jag inte kan uppdatera Windows heller...

 

Tacksam för svar..:)

 

Link to comment
Share on other sites

Ladda ner OTViewIt till Skrivbordet:

http://oldtimer.geekstogo.com/OTViewIt.exe

 

Stäng alla program.

Kör OTViewIt (i Vista högerklicka och Kör som administratör).

Bocka för Scan all Users.

Välj 30 dagar för File Age om det inte redan är valt.

Tryck på Run Scan och låt programmet köra ostört.

 

När det är klart så skapas två loggfiler på Skrivbordet, OTViewIt.txt och Extras.txt, klistra in båda två i ditt svar (kom ihåg LOG-knappen).

 

Link to comment
Share on other sites

Okej här kommer dom

 

[log]OTViewIt logfile created on: 2008-12-30 15:37:21 - Run

OTViewIt by OldTimer - Version 1.0.20.1 Folder = C:\Users\Ali\Downloads

Windows Vista Home Premium Edition Service Pack 1 (Version = 6.0.6001) - Type = NTWorkstation

Internet Explorer (Version = 7.0.6001.18000)

Locale: 0000041D | Country: Sverige | Language: SVE | Date Format: yyyy-MM-dd

 

4,00 Gb Total Physical Memory | 2,83 Gb Available Physical Memory | 70,78% Memory free

4,00 Gb Paging File | 4,00 Gb Available in Paging File | 100,00% Paging File free

Paging file location(s): ?:\pagefile.sys;

 

%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\Windows | %ProgramFiles% = C:\Program Files (x86)

Drive C: | 453,31 Gb Total Space | 339,02 Gb Free Space | 74,79% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive D: | 12,45 Gb Total Space | 1,69 Gb Free Space | 13,58% Space Free | Partition Type: NTFS

E: Drive not present or media not loaded

F: Drive not present or media not loaded

G: Drive not present or media not loaded

H: Drive not present or media not loaded

I: Drive not present or media not loaded

Drive J: | 279,47 Gb Total Space | 19,72 Gb Free Space | 7,06% Space Free | Partition Type: NTFS

 

Computer Name: ALI-DATOR

Current User Name: Ali

Logged in as Administrator.

 

Current Boot Mode: Normal

Scan Mode: Current user

Whitelist: On

File Age = 30 Days

 

========== Processes ==========

 

[2008-10-01 12:06:14 | 00,116,040 | ---- | M] (Apple Inc.) -- C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

[2008-12-29 23:15:25 | 00,231,704 | ---- | M] (AVG Technologies CZ, s.r.o.) -- C:\PROGRA~2\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

[2008-08-29 09:18:44 | 00,238,888 | ---- | M] (Apple Inc.) -- C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe

[2008-01-21 03:48:05 | 00,021,504 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe

[2007-05-29 14:19:06 | 00,198,240 | ---- | M] () -- c:\hp\HPEZBTN\HPBtnSrv.exe

[2008-03-17 17:07:02 | 00,073,728 | ---- | M] (Hewlett-Packard Company) -- c:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

[2008-12-30 15:36:18 | 00,423,424 | ---- | M] (OldTimer Tools) -- C:\Users\Ali\Downloads\OTViewIt.exe

 

========== (O23) Win32 Services ==========

 

File not found -- -- (Apple Mobile Device [Auto | Running])

File not found -- -- (avg8emc [Auto | Stopped])

File not found -- -- (avg8wd [Auto | Running])

File not found -- -- (Bonjour Service [Auto | Running])

File not found -- -- (CertPropSvc [unknown | Stopped])

[2008-01-21 03:50:58 | 00,070,144 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe -- (clr_optimization_v2.0.50727_32 [On_Demand | Stopped])

[2008-01-21 03:50:38 | 00,093,696 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\mscorsvw.exe -- (clr_optimization_v2.0.50727_64 [On_Demand | Stopped])

File not found -- -- (DcomLaunch [unknown | Running])

File not found -- -- (DPS [unknown | Running])

[2008-01-21 03:51:36 | 00,344,064 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\ehome\ehrecvr.exe -- (ehRecvr [On_Demand | Stopped])

[2008-01-21 03:51:36 | 00,153,600 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\ehome\ehsched.exe -- (ehSched [On_Demand | Stopped])

[2008-01-21 03:51:57 | 00,036,864 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe -- (FontCache3.0.0.0 [On_Demand | Stopped])

File not found -- -- (GameConsoleService [On_Demand | Stopped])

File not found -- -- (gpsvc [unknown | Running])

File not found -- -- (HP Health Check Service [Auto | Running])

[2007-05-29 14:19:06 | 00,198,240 | ---- | M] () -- c:\hp\HPEZBTN\HPBtnSrv.exe -- (HPBtnSrv [Auto | Running])

File not found -- -- (iPod Service [On_Demand | Stopped])

[2006-11-02 10:46:05 | 00,018,944 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\keyiso.dll -- (KeyIso [On_Demand | Running])

File not found -- -- (LightScribeService [Auto | Running])

[2006-11-02 14:34:14 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Windows\System32\Msdtc -- (MSDTC [unknown | Stopped])

[2008-01-21 03:48:28 | 00,592,384 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\netlogon.dll -- (Netlogon [On_Demand | Stopped])

[2008-01-21 03:51:53 | 00,122,880 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\Windows Communication Foundation\SMSvcHost.exe -- (NetTcpPortSharing [Disabled | Stopped])

File not found -- -- (nvsvc [Auto | Running])

[2008-01-21 03:51:00 | 00,019,968 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWOW64\perfhost.exe -- (PerfHost [On_Demand | Stopped])

File not found -- -- (RpcSs [unknown | Running])

[2008-01-21 03:49:11 | 00,095,232 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\SCardSvr.dll -- (SCardSvr [unknown | Stopped])

File not found -- -- (Schedule [unknown | Running])

File not found -- -- (SCPolicySvc [unknown | Stopped])

File not found -- -- (usnjsvc [On_Demand | Stopped])

[2006-11-02 07:35:15 | 00,060,994 | ---- | M] () -- C:\Windows\System32\wbem\vds.mof -- (vds [On_Demand | Stopped])

[2006-11-02 07:35:15 | 00,055,846 | ---- | M] () -- C:\Windows\System32\wbem\vss.mof -- (VSS [On_Demand | Stopped])

File not found -- -- (WdiServiceHost [unknown | Stopped])

File not found -- -- (WdiSystemHost [unknown | Running])

File not found -- -- (WLSetupSvc [On_Demand | Stopped])

[2008-01-21 03:52:15 | 01,216,000 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Program\Windows Media Player\wmpnetwk.exe -- (WMPNetworkSvc [On_Demand | Running])

[2008-05-27 06:18:43 | 00,439,808 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\SearchIndexer.exe -- (WSearch [Auto | Running])

 

========== Driver Services ==========

 

[2008-01-21 03:46:53 | 00,486,456 | ---- | M] (Adaptec, Inc.) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_adp94xx.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_5e0fcb9b69814f7b\adp94xx.sys -- (adp94xx [Disabled | Stopped])

[2008-01-21 03:46:54 | 00,342,584 | ---- | M] (Adaptec, Inc.) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_adpahci.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_c05c13aa3dfbc961\adpahci.sys -- (adpahci [Disabled | Stopped])

[2008-01-21 03:46:54 | 00,126,520 | ---- | M] (Adaptec, Inc.) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_adpu160m.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_f2feed0b63bf261d\adpu160m.sys -- (adpu160m [Disabled | Stopped])

[2008-01-21 03:47:27 | 00,185,912 | ---- | M] (Adaptec, Inc.) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_adpu320.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_f4cbbad1148c6b4a\adpu320.sys -- (adpu320 [Disabled | Stopped])

[2008-01-21 03:46:50 | 00,015,976 | ---- | M] (Acer Laboratories Inc.) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_mshdc.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_3956c39dd9e73fd2\aliide.sys -- (aliide [Disabled | Stopped])

[2008-01-21 03:46:52 | 00,090,680 | ---- | M] (Adaptec, Inc.) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_arc.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_7bfed8c7803713cf\arc.sys -- (arc [Disabled | Stopped])

[2008-01-21 03:47:00 | 00,091,192 | ---- | M] (Adaptec, Inc.) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_arcsas.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_771684264153c2d4\arcsas.sys -- (arcsas [Disabled | Stopped])

File not found -- -- (AvgLdx64 [system | Running])

File not found -- -- (AvgMfx64 [system | Running])

[2008-01-21 03:46:56 | 00,018,432 | ---- | M] (Brother Industries, Ltd.) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_brmfcsto.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_800ff95700142785\BrFiltLo.sys -- (BrFiltLo [On_Demand | Stopped])

[2008-01-21 03:46:56 | 00,008,704 | ---- | M] (Brother Industries, Ltd.) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_brmfcsto.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_800ff95700142785\BrFiltUp.sys -- (BrFiltUp [On_Demand | Stopped])

[2008-01-21 03:46:50 | 00,018,024 | ---- | M] (CMD Technology, Inc.) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_mshdc.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_3956c39dd9e73fd2\cmdide.sys -- (cmdide [Disabled | Stopped])

[2008-01-21 03:46:56 | 00,146,176 | ---- | M] (Intel Corporation) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_nete1g3e.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_04b0c96be9c034d3\E1G6032E.sys -- (E1G60 [On_Demand | Stopped])

[2008-01-21 03:46:59 | 00,397,368 | ---- | M] (Emulex) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_elxstor.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_08ac13ff69b034ee\elxstor.sys -- (elxstor [Disabled | Stopped])

File not found -- -- (GEARAspiWDM [On_Demand | Running])

[2008-01-21 03:46:59 | 00,047,672 | ---- | M] (Hewlett-Packard Company) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_hpcisss.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_d59c6600292b9522\HpCISSs.sys -- (HpCISSs [Disabled | Stopped])

[2008-01-21 03:46:59 | 00,290,872 | ---- | M] (Intel Corporation) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_iastorv.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_0b2fedfc40256bc5\iaStorV.sys -- (iaStorV [Disabled | Stopped])

File not found -- -- (IntcAzAudAddService [On_Demand | Running])

[2008-01-21 03:46:51 | 00,113,720 | ---- | M] (LSI Logic) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_lsi_fc.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_c59b4ac1fa719137\lsi_fc.sys -- (LSI_FC [Disabled | Stopped])

[2008-01-21 03:46:56 | 00,105,016 | ---- | M] (LSI Logic) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_lsi_sas.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_5b86b7f9e8ff0dc5\lsi_sas.sys -- (LSI_SAS [Disabled | Stopped])

[2008-01-21 03:47:01 | 00,113,720 | ---- | M] (LSI Logic) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_lsi_scsi.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_f883c787da42af0c\lsi_scsi.sys -- (LSI_SCSI [Disabled | Stopped])

[2008-01-21 03:46:59 | 00,035,896 | ---- | M] (LSI Corporation) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_megasas.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_8c5ef0c0070fb814\megasas.sys -- (megasas [Disabled | Stopped])

[2008-01-21 03:46:56 | 00,438,328 | ---- | M] (LSI Corporation, Inc.) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_megasr.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_44b889fdb37f3d14\MegaSR.sys -- (MegaSR [Disabled | Stopped])

[2006-09-18 22:35:23 | 00,001,088 | ---- | M] () -- C:\Windows\System32\wbem\mpsdrv.mof -- (mpsdrv [On_Demand | Running])

File not found -- -- (netr7364 [On_Demand | Running])

File not found -- -- (NVENETFD [On_Demand | Running])

[2008-01-21 03:47:26 | 05,942,912 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_nv_lh.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_4a8627558332bbba\nvlddmkm.sys -- (nvlddmkm [On_Demand | Running])

[2008-01-21 03:46:54 | 00,128,056 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_nvraid.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_95f95eab775c159d\nvraid.sys -- (nvraid [boot | Running])

[2008-01-21 03:46:54 | 00,054,328 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_nvraid.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_95f95eab775c159d\nvstor.sys -- (nvstor [Disabled | Stopped])

File not found -- -- (nvstor64 [boot | Running])

[2008-01-21 03:46:52 | 01,221,176 | ---- | M] (QLogic Corporation) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_ql2300.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_90b29e0f5eb4b0a1\ql2300.sys -- (ql2300 [Disabled | Stopped])

[2006-09-30 00:51:44 | 00,023,040 | ---- | M] (Macrovision Corporation, Macrovision Europe Limited, and Macrovision Japan and Asia K.K.) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_macrovision-protection-safedisc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16386_none_b794b0d578b7ec2e\secdrv.sys -- (secdrv [Auto | Running])

[2008-01-21 03:47:26 | 00,078,392 | ---- | M] (Silicon Integrated Systems) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_sisraid4.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_8460e59f708bb476\sisraid4.sys -- (SiSRaid4 [Disabled | Stopped])

[2006-09-18 22:36:40 | 00,003,066 | ---- | M] () -- C:\Windows\System32\wbem\tcpip.mof -- (Tcpip [boot | Running])

[2008-01-21 03:46:56 | 00,284,728 | ---- | M] (ULi Electronics Inc.) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_uliahci.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_a21b1cbb80e47096\uliahci.sys -- (uliahci [Disabled | Stopped])

[2008-01-21 03:46:52 | 00,174,696 | ---- | M] (Promise Technology, Inc.) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_ulsata2.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_9ce1027f4768b389\ulsata2.sys -- (ulsata2 [Disabled | Stopped])

[2008-01-21 03:46:50 | 00,018,024 | ---- | M] (VIA Technologies, Inc.) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_mshdc.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_3956c39dd9e73fd2\viaide.sys -- (viaide [Disabled | Stopped])

[2008-01-21 03:47:25 | 00,149,048 | ---- | M] (VIA Technologies Inc.,Ltd) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_vsmraid.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_508698a452d25e17\vsmraid.sys -- (vsmraid [Disabled | Stopped])

File not found -- -- ({22D78859-9CE9-4B77-BF18-AC83E81A9263} [Auto | Running])

 

========== (R ) Internet Explorer ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Default_Page_URL"=http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=83&bd=Pavilion&pf=cndt

"Default_Search_URL"=http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

"Default_Secondary_Page_URL"=

"Extensions Off Page"=about:NoAdd-ons

"Local Page"=%SystemRoot%\system32\blank.htm

"Search Page"=http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

"Security Risk Page"=about:SecurityRisk

"Start Page"=http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=83&bd=Pavilion&pf=cndt

 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Default_Page_URL"=http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=83&bd=Pavilion&pf=cndt

"Local Page"=C:\Windows\system32\blank.htm

"Search Page"=http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

"Start Page"=http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=83&bd=Pavilion&pf=cndt

"StartPageCache"=

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks]

"{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497}" (HKLM) -- C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll (Microsoft Corporation)

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]

"ProxyEnable" = 0

"ProxyOverride" = *.local

 

========== (O1) Hosts File ==========

 

HOSTS File = (761 bytes) - C:\Windows\System32\drivers\etc\Hosts

First 25 entries...

127.0.0.1 localhost

::1 localhost

 

========== (O2) BHO's ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\]

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} (HKLM) -- C:\Program (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll File not found

{3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} (HKLM) -- C:\Program (x86)\AVG\AVG8\avgssie.dll File not found

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} (HKLM) -- C:\Program (x86)\Java\jre6\bin\ssv.dll File not found

{7C554162-8CB7-45A4-B8F4-8EA1C75885F9} (HKLM) -- C:\Program (x86)\AOL\AOL Verktygsfält 5.0\aoltb.dll File not found

{7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} (HKLM) -- Reg Error: Key does not exist or could not be opened. File not found

{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} (HKLM) -- C:\Program (x86)\Common Files\microsoft shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll File not found

{A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} (HKLM) -- C:\Program (x86)\AVG\AVG8\avgtoolbar.dll File not found

{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} (HKLM) -- C:\Program (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll File not found

 

========== (O3) Toolbars ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ToolBar]

"{A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E}" (HKLM) -- C:\Program (x86)\AVG\AVG8\avgtoolbar.dll File not found

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ToolBar]

"{DE9C389F-3316-41A7-809B-AA305ED9D922}" (HKLM) -- C:\Program (x86)\AOL\AOL Verktygsfält 5.0\aoltb.dll File not found

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser]

"{DE9C389F-3316-41A7-809B-AA305ED9D922}" (HKLM) -- C:\Program (x86)\AOL\AOL Verktygsfält 5.0\aoltb.dll File not found

 

========== (O4) Run Keys ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

""= File not found

"AVG8_TRAY"=C:\PROGRA~2\AVG\AVG8\avgtray.exe File not found

 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ehTray.exe"=C:\Windows\ehome\ehTray.exe (Microsoft Corporation)

"Sidebar"=C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun (Microsoft Corporation)

"WindowsWelcomeCenter"=rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (Microsoft Corporation)

 

========== (O6 & O7) Current Version Policies ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer]

"NoActiveDesktop"=1

"NoActiveDesktopChanges"=1

"ForceActiveDesktopOn"=0

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=2

"ConsentPromptBehaviorUser"=1

"EnableInstallerDetection"=1

"EnableLUA"=1

"EnableSecureUIAPaths"=1

"EnableVirtualization"=1

"PromptOnSecureDesktop"=1

"ValidateAdminCodeSignatures"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"scforceoption"=0

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

"FilterAdministratorToken"=0

"EnableUIADesktopToggle"=0

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System\UIPI\Clipboard\ExceptionFormats]

"CF_TEXT"=1

"CF_BITMAP"=2

"CF_OEMTEXT"=7

"CF_DIB"=8

"CF_PALETTE"=9

"CF_UNICODETEXT"=13

"CF_DIBV5"=17

 

========== (O8) IE Context Menu Extensions ==========

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt\]

&AOL Verktygsfalt Sök: C:\ProgramData\AOL\ieToolbar\resources\sv-SE\local\search.html [2007-12-13 13:33:40 | 00,000,824 | ---- | M] ()

 

========== (O9) IE Extensions ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\]

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}: Menu: Sun Java-konsol -- %SystemDrive%\Program (x86)\Java\jre6\bin\npjpi160_11.dll File not found

 

========== (O12) Internet Explorer Plugins ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Plugins\]

PluginsPage: "" = http://activex.microsoft.com/controls/find.asp?ext=%s&mime=%s

PluginsPageFriendlyName: "" = Microsoft ActiveX Gallery

 

========== (O13) Default Prefixes ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\URL\DefaultPrefix]

""=http://

 

========== (O16) DPF ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\]

{8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93}: http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_11-windows-i586.cab'>http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_11-windows-i586.cab'>http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_11-windows-i586.cab -- Java Plug-in 1.6.0_11

{CAFEEFAC-0016-0000-0011-ABCDEFFEDCBA}: http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_11-windows-i586.cab -- Java Plug-in 1.6.0_11

{CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA}: http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_11-windows-i586.cab -- Java Plug-in 1.6.0_11

 

========== (O17) DNS Name Servers ==========

 

{4F44EECC-FB20-4FA1-811F-883AC6B741AB} (Servers: | Description: USB Wireless 802.11 b/g Adaptor)

{A7463610-C050-4C21-8BA8-6D2D958255F3} (Servers: | Description: USB Wireless 802.11 b/g Adaptor)

{CA382A15-E335-48F1-AB24-16C272D4290B} (Servers: | Description: NVIDIA nForce Networking Controller)

 

========== (O20) HKLM Winlogon Settings ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"Shell"=explorer.exe

>[2008-01-21 03:49:23 | 02,927,104 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\explorer.exe

 

 

========== (O21) SSODL Settings ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

"WebCheck"={E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED} (HKLM) -- C:\Windows\SysWOW64\webcheck.dll (Microsoft Corporation)

 

========== HKLM *SecurityProviders* ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

>[2008-01-21 03:50:00 | 00,015,872 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\credssp.dll

 

========== LSA *Security Packages* ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa]

"Security Packages"=kerberos,msv1_0,schannel,wdigest,tspkg,

>[2008-01-21 03:50:00 | 00,062,464 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\TSpkg.dll

 

========== Safeboot Options ==========

 

"AlternateShell"=cmd.exe

 

========== CDRom AutoRun Settings ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom]

"AutoRun" = 1

 

========== MountPoints2 ==========

 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{abc5945b-b32c-11dd-bf76-001fc6db6b10}\Shell]

""=AutoRun

 

 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{abc5945b-b32c-11dd-bf76-001fc6db6b10}\Shell\AutoRun\command]

""=K:\USBAutoRun.exe -- File not found

 

========== Files/Folders - Created Within 30 Days ==========

 

[2008-12-29 23:22:00 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\Windows Genuine Advantage

[2008-12-18 22:21:29 | 00,001,930 | ---- | C] () -- C:\Users\Ali\Desktop\HijackThis.lnk

[2008-12-18 22:21:29 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files (x86)\Trend Micro

[2008-12-17 20:55:05 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\TEMP

@Alternate Data Stream - 116 bytes -> C:\ProgramData\TEMP:D1B5B4F1

[2008-12-17 20:55:01 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files (x86)\Registry Mechanic

[2008-12-16 23:15:55 | 00,000,000 | -H-D | C] -- C:\$AVG8.VAULT$

[2008-12-16 23:02:56 | 00,001,691 | ---- | C] () -- C:\Users\Public\Desktop\AVG Free 8.0.lnk

 

========== Files - Modified Within 30 Days ==========

 

[2008-12-30 12:42:08 | 00,000,006 | -H-- | M] () -- C:\Windows\tasks\SA.DAT

[2008-12-30 12:42:02 | 00,067,584 | --S- | M] () -- C:\Windows\bootstat.dat

[2008-12-30 12:40:19 | 06,291,456 | -H-- | M] () -- C:\Users\Ali\AppData\Local\IconCache.db

[2008-12-29 15:08:34 | 00,067,072 | ---- | M] () -- C:\Users\Ali\AppData\Local\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini

[2008-12-18 22:21:29 | 00,001,930 | ---- | M] () -- C:\Users\Ali\Desktop\HijackThis.lnk

[2008-12-17 21:36:50 | 00,074,368 | ---- | M] () -- C:\Users\Ali\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT

[2008-12-16 23:02:56 | 00,001,691 | ---- | M] () -- C:\Users\Public\Desktop\AVG Free 8.0.lnk

< End of report >

[/log]

 

[log]OTViewIt Extras logfile created on: 2008-12-30 15:37:21 - Run

OTViewIt by OldTimer - Version 1.0.20.1 Folder = C:\Users\Ali\Downloads

Windows Vista Home Premium Edition Service Pack 1 (Version = 6.0.6001) - Type = NTWorkstation

Internet Explorer (Version = 7.0.6001.18000)

Locale: 0000041D | Country: Sverige | Language: SVE | Date Format: yyyy-MM-dd

 

4,00 Gb Total Physical Memory | 2,83 Gb Available Physical Memory | 70,78% Memory free

4,00 Gb Paging File | 4,00 Gb Available in Paging File | 100,00% Paging File free

Paging file location(s): ?:\pagefile.sys;

 

%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\Windows | %ProgramFiles% = C:\Program Files (x86)

Drive C: | 453,31 Gb Total Space | 339,02 Gb Free Space | 74,79% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive D: | 12,45 Gb Total Space | 1,69 Gb Free Space | 13,58% Space Free | Partition Type: NTFS

E: Drive not present or media not loaded

F: Drive not present or media not loaded

G: Drive not present or media not loaded

H: Drive not present or media not loaded

I: Drive not present or media not loaded

Drive J: | 279,47 Gb Total Space | 19,72 Gb Free Space | 7,06% Space Free | Partition Type: NTFS

 

Computer Name: ALI-DATOR

Current User Name: Ali

Logged in as Administrator.

 

Current Boot Mode: Normal

Scan Mode: Current user

Whitelist: On

File Age = 30 Days

 

========== File Associations ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\<extension>]

.html [@ = htmlfile] -- C:\Program (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe File not found

 

========== Security Center Settings ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc]

"oobe_av"=1

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile

"EnableFirewall"=1

"DisableNotifications"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\GloballyOpenPorts]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\Logging]

 

========== Authorized Applications List ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications\List]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List]

 

========== (O10) Winsock2 Catalogs ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WinSock2\Parameters\]

NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\000000000001 [@%SystemRoot%\system32\nlasvc.dll,-1000] -- C:\Windows\System32\nlaapi.dll (Microsoft Corporation)

NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\000000000002 [@%SystemRoot%\system32\napinsp.dll,-1000] -- C:\Windows\System32\NapiNSP.dll (Microsoft Corporation)

NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\000000000003 [@%SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll,-1000] -- C:\Windows\System32\pnrpnsp.dll (Microsoft Corporation)

NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\000000000004 [@%SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll,-1001] -- C:\Windows\System32\pnrpnsp.dll (Microsoft Corporation)

NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\000000000007 [mdnsNSP] -- C:\Program (x86)\Bonjour\mdnsNSP.dll File not found

 

========== HKEY_LOCAL_MACHINE Protocol Defaults ==========

 

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\ProtocolDefaults - Default Protocols

ldap -- 4 = Restricted sites (Not a Default Protocol)

news -- 4 = Restricted sites (Not a Default Protocol)

nntp -- 4 = Restricted sites (Not a Default Protocol)

oecmd -- 4 = Restricted sites (Not a Default Protocol)

snews -- 4 = Restricted sites (Not a Default Protocol)

 

========== (O18) Protocol Handlers ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Handler\]

[2008-10-02 04:49:15 | 03,578,880 | ---- | M] (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll (about:{3050F406-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} (HKLM) [Microsoft HTML About Pluggable Protocol])

[2008-10-02 04:49:19 | 01,166,336 | ---- | M] (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll (cdl:{3dd53d40-7b8b-11D0-b013-00aa0059ce02} (HKLM) [CDL: Asychronous Pluggable Protocol Handler])

[2008-01-21 03:47:45 | 01,544,704 | ---- | M] (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MSVidCtl.dll (dvd:{12D51199-0DB5-46FE-A120-47A3D7D937CC} (HKLM) [DVD: Pluggable Protocol])

[2008-10-02 04:49:19 | 01,166,336 | ---- | M] (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll (file:{79eac9e7-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} (HKLM) [file:, local: Asychronous Pluggable Protocol Handler])

[2008-10-02 04:49:19 | 01,166,336 | ---- | M] (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll (ftp:{79eac9e3-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} (HKLM) [ftp: Asychronous Pluggable Protocol Handler])

[2008-10-02 04:49:19 | 01,166,336 | ---- | M] (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll (http:{79eac9e2-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} (HKLM) [http: Asychronous Pluggable Protocol Handler])

[2008-10-02 04:49:19 | 01,166,336 | ---- | M] (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll (https:{79eac9e5-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} (HKLM) [https: Asychronous Pluggable Protocol Handler])

[2008-10-02 04:49:15 | 03,578,880 | ---- | M] (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll (javascript:{3050F3B2-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} (HKLM) [Microsoft HTML Javascript Pluggable Protocol])

File not found C:\Program (x86)\AVG\AVG8\avgpp.dll (linkscanner:{F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} (HKLM) [XPLPPFilter Class])

File not found C:\Program (x86)\Windows Live\Messenger\msgrapp.8.5.1302.1018.dll (livecall:{828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} (HKLM) [Reg Error: Value does not exist or could not be read.])

[2008-10-02 04:49:19 | 01,166,336 | ---- | M] (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll (local:{79eac9e7-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} (HKLM) [file:, local: Asychronous Pluggable Protocol Handler])

[2008-10-02 04:49:15 | 03,578,880 | ---- | M] (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll (mailto:{3050f3DA-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} (HKLM) [Microsoft HTML Mailto Pluggable Protocol])

[2008-10-02 04:49:19 | 01,166,336 | ---- | M] (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll (mk:{79eac9e6-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} (HKLM) [mk: Asychronous Pluggable Protocol Handler])

File not found C:\Program (x86)\Common Files\microsoft shared\Information Retrieval\msitss.dll (ms-itss:{0A9007C0-4076-11D3-8789-0000F8105754} (HKLM) [Microsoft Infotech Storage Protocol for IE 4.0])

File not found C:\Program (x86)\Windows Live\Messenger\msgrapp.8.5.1302.1018.dll (msnim:{828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} (HKLM) [Reg Error: Value does not exist or could not be read.])

[2008-10-02 04:49:15 | 03,578,880 | ---- | M] (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll (res:{3050F3BC-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} (HKLM) [Microsoft HTML Resource Pluggable Protocol])

[2008-01-21 03:47:45 | 01,544,704 | ---- | M] (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MSVidCtl.dll (tv:{CBD30858-AF45-11D2-B6D6-00C04FBBDE6E} (HKLM) [TV: Pluggable Protocol])

[2008-10-02 04:49:15 | 03,578,880 | ---- | M] (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll (vbscript:{3050F3B2-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} (HKLM) [Microsoft HTML Javascript Pluggable Protocol])

 

========== (O18) Protocol Filters ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Filter\] - Protocol Filters

[2008-10-02 04:49:19 | 01,166,336 | ---- | M] (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll deflate:{8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} (HKLM) [AP encoding/decoding Filters]

[2008-10-02 04:49:19 | 01,166,336 | ---- | M] (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll gzip:{8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} (HKLM) [AP encoding/decoding Filters]

 

========== HKEY_LOCAL_MACHINE Uninstall List ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]

"{004C5DA2-2051-4D25-94BA-51CF810C91EB}"=LightScribe System Software 1.12.37.1

"{021C4C4F-C93C-4425-BFFD-C2D16776BFAE}"=Visual C++ 8.0 Runtime Setup Package (x64)

"{0A2C5854-557E-48C8-835A-3B9F074BDCAA}"=Python 2.5

"{11B83AD3-7A46-4C2E-A568-9505981D4C6F}"=HP Update

"{13086F8B-2AA9-4488-BC9C-BB6B912A5524}"=muvee autoProducer 6.1

"{14DCD95A-EBA3-4BF0-B7EF-533852E99BE6}"=LG PC Suite II

"{17A2D008-6F62-46BB-BA05-F63DADAF7EAC}"=LG PC Suite II

"{1D14373E-7970-4F2F-A467-ACA4F0EA21E3}"=Google Earth

"{1FBF6C24-C1FD-4101-A42B-0C564F9E8E79}"=CyberLink DVD Suite Deluxe

"{20503DFE-E5B2-491E-B2C5-8BCB5BF5B9E9}"=Windows Live Messenger

"{254C37AA-6B72-4300-84F6-98A82419187E}"=Hewlett-Packard Active Check for Health Check

"{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83216011FF}"=Java 6 Update 11

"{2C1B58D5-6549-472C-86B7-17BE57186628}"=Microsoft Works

"{40BF1E83-20EB-11D8-97C5-0009C5020658}"=Power2Go

"{45D707E9-F3C4-11D9-A373-0050BAE317E1}"=DVD Play BD & HD DVD

"{55979C41-7D6A-49CC-B591-64AC1BBE2C8B}"=HP Picasso Media Center Add-In

"{669D4A35-146B-4314-89F1-1AC3D7B88367}"=Hewlett-Packard Asset Agent for Health Check

"{6956856F-B6B3-4BE0-BA0B-8F495BE32033}"=Apple Software Update

"{69FDFBB6-351D-4B8C-89D8-867DC9D0A2A4}"=Windows Media Player Firefox Plugin

"{7299052b-02a4-4627-81f2-1818da5d550d}"=Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable

"{8A25392D-C5D2-4E79-A2BD-C15DDC5B0959}"=Bonjour

"{8DC42D05-680B-41B0-8878-6C14D24602DB}"=QuickTime

"{90120000-0020-041D-0000-0000000FF1CE}"=Compatibility Pack för Office 2007-systemet

"{95120000-00AF-041D-0000-0000000FF1CE}"=Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 (Swedish)

"{9DBA770F-BF73-4D39-B1DF-6035D95268FC}"=HP Customer Feedback

"{AC76BA86-7AD7-1053-7B44-A81200000003}"=Adobe Reader 8.1.2 - Svenska

"{AFA4E5FD-ED70-4D92-99D0-162FD56DC986}"=Windows Live inloggningsassistenten

"{C27C82E4-9C53-4D76-9ED3-A01A3D5EE679}"=HP Customer Experience Enhancements

"{C3ABE126-2BB2-4246-BFE1-6797679B3579}"=LG USB Modem driver

"{C59C179C-668D-49A9-B6EA-0121CCFC1243}"=LabelPrint

"{CB099890-1D5F-11D5-9EA9-0050BAE317E1}"=CyberLink PowerDirector

"{E0810CC2-4B5B-4439-B1D0-452306AF2D64}"=HP Active Support Library

"{E1476612-02D6-42A3-BDC1-E292B4115738}"=HP Easy Setup - Frontend

"{E17F76BE-50E9-4E7C-ADF6-6D8F44A9C6F3}"=Windows Live installer

"{F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC}"=Realtek High Definition Audio Driver

"Adobe Flash Player ActiveX"=Adobe Flash Player ActiveX

"Adobe Flash Player Plugin"=Adobe Flash Player Plugin

"AOL Toolbar"=AOL Verktygsfält 5.0

"AVG8Uninstall"=AVG Free 8.0

"HijackThis"=HijackThis 2.0.2

"InstallShield_{CB099890-1D5F-11D5-9EA9-0050BAE317E1}"=CyberLink PowerDirector

"LimeWire"=LimeWire 4.18.8

"Mozilla Firefox (3.0.5)"=Mozilla Firefox (3.0.5)

"PC-Doctor 5 for Windows"=Verktyg för Hårdvarudiagnostik

"WildTangent hp Master Uninstall"=My HP Games

"WinRAR archiver"=WinRAR archiver

"VLC media player"=VideoLAN VLC media player 0.8.6f

 

========== HKEY_CURRENT_USER Uninstall List ==========

 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]

"uTorrent"=µTorrent

 

========== Last 10 Event Log Errors ==========

 

[ Application Events ]

Error - 2008-12-19 13:55:41 | Computer Name = Ali-dator | Source = Software Licensing Service | ID = 1001

Description = Software Licensing Service kunde inte startas. hr=0xC004D103, [2,

6]

 

Error - 2008-12-20 15:36:57 | Computer Name = Ali-dator | Source = Software Licensing Service | ID = 12291

Description = Tjänsten Key Management Service (KMS) kunde inte startas. Info: hr=0xC004D103

 

Error - 2008-12-20 15:37:11 | Computer Name = Ali-dator | Source = WinMgmt | ID = 10

Description =

 

Error - 2008-12-20 15:37:40 | Computer Name = Ali-dator | Source = Software Licensing Service | ID = 1001

Description = Software Licensing Service kunde inte startas. hr=0xC004D103, [2,

6]

 

Error - 2008-12-20 16:09:59 | Computer Name = Ali-dator | Source = Software Licensing Service | ID = 12291

Description = Tjänsten Key Management Service (KMS) kunde inte startas. Info: hr=0xC004D103

 

Error - 2008-12-20 16:10:40 | Computer Name = Ali-dator | Source = Software Licensing Service | ID = 1001

Description = Software Licensing Service kunde inte startas. hr=0xC004D103, [2,

6]

 

Error - 2008-12-20 16:11:00 | Computer Name = Ali-dator | Source = WinMgmt | ID = 10

Description =

 

Error - 2008-12-21 08:08:30 | Computer Name = Ali-dator | Source = Software Licensing Service | ID = 12291

Description = Tjänsten Key Management Service (KMS) kunde inte startas. Info: hr=0xC004D103

 

Error - 2008-12-21 08:09:04 | Computer Name = Ali-dator | Source = Software Licensing Service | ID = 1001

Description = Software Licensing Service kunde inte startas. hr=0xC004D103, [2,

6]

 

Error - 2008-12-21 08:09:41 | Computer Name = Ali-dator | Source = WinMgmt | ID = 10

Description =

 

[ System Events ]

Error - 2008-12-28 15:25:15 | Computer Name = Ali-dator | Source = nvstor64 | ID = 262149

Description = Ett paritetsfel uppstod på \Device\RaidPort0.

 

Error - 2008-12-28 15:25:15 | Computer Name = Ali-dator | Source = disk | ID = 262151

Description = Det finns ett felaktigt block på enhet \Device\Harddisk0\DR0.

 

Error - 2008-12-28 15:25:19 | Computer Name = Ali-dator | Source = nvstor64 | ID = 262149

Description = Ett paritetsfel uppstod på \Device\RaidPort0.

 

Error - 2008-12-28 15:25:19 | Computer Name = Ali-dator | Source = disk | ID = 262151

Description = Det finns ett felaktigt block på enhet \Device\Harddisk0\DR0.

 

Error - 2008-12-28 15:25:24 | Computer Name = Ali-dator | Source = nvstor64 | ID = 262149

Description = Ett paritetsfel uppstod på \Device\RaidPort0.

 

Error - 2008-12-28 15:25:24 | Computer Name = Ali-dator | Source = disk | ID = 262151

Description = Det finns ett felaktigt block på enhet \Device\Harddisk0\DR0.

 

Error - 2008-12-28 15:25:28 | Computer Name = Ali-dator | Source = nvstor64 | ID = 262149

Description = Ett paritetsfel uppstod på \Device\RaidPort0.

 

Error - 2008-12-28 15:25:28 | Computer Name = Ali-dator | Source = disk | ID = 262151

Description = Det finns ett felaktigt block på enhet \Device\Harddisk0\DR0.

 

Error - 2008-12-28 15:25:32 | Computer Name = Ali-dator | Source = nvstor64 | ID = 262149

Description = Ett paritetsfel uppstod på \Device\RaidPort0.

 

Error - 2008-12-28 15:25:32 | Computer Name = Ali-dator | Source = disk | ID = 262151

Description = Det finns ett felaktigt block på enhet \Device\Harddisk0\DR0.

 

 

< End of report >

[/log]

 

Hoppas jag har gjort rätt..=)

 

Link to comment
Share on other sites

Högerklickade du verkligen på OTViewIt och valde Kör som administratör? Det är så mycket info som OTViewIt inte har kunnat läsa. Enligt loggen så har inga filer i väsentliga mappar i datorn tillkommit eller ändrats mellan 30 nov och 16 dec och därefter så är det bara AVG, Registry Mechaninic, HijackThis och några enstaka Windows-filer, men det kan bero på att OTViewIt inte har kört med tillräckliga behörigheter.

 

Link to comment
Share on other sites

kan ha glömt att böka för Scan all..

 

Du hoppas du kan se något..

 

[log]OTViewIt logfile created on: 2008-12-30 23:34:07 - Run 2

OTViewIt by OldTimer - Version 1.0.20.1 Folder = C:\Users\Ali\Downloads

Windows Vista Unlicensed product Service Pack 1 (Version = 6.0.6001) - Type = NTWorkstation

Internet Explorer (Version = 7.0.6001.18000)

Locale: 0000041D | Country: Sverige | Language: SVE | Date Format: yyyy-MM-dd

 

4,00 Gb Total Physical Memory | 1,97 Gb Available Physical Memory | 49,27% Memory free

4,00 Gb Paging File | 4,00 Gb Available in Paging File | 100,00% Paging File free

Paging file location(s): ?:\pagefile.sys;

 

%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\Windows | %ProgramFiles% = C:\Program Files (x86)

Drive C: | 453,31 Gb Total Space | 339,22 Gb Free Space | 74,83% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive D: | 12,45 Gb Total Space | 1,69 Gb Free Space | 13,58% Space Free | Partition Type: NTFS

E: Drive not present or media not loaded

F: Drive not present or media not loaded

G: Drive not present or media not loaded

H: Drive not present or media not loaded

I: Drive not present or media not loaded

Drive J: | 279,47 Gb Total Space | 19,72 Gb Free Space | 7,06% Space Free | Partition Type: NTFS

 

Computer Name: ALI-DATOR

Current User Name: Ali

Logged in as Administrator.

 

Current Boot Mode: Normal

Scan Mode: All users

Whitelist: On

File Age = 30 Days

 

========== Processes ==========

 

[2008-10-01 12:06:14 | 00,116,040 | ---- | M] (Apple Inc.) -- C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

[2008-12-29 23:15:25 | 00,231,704 | ---- | M] (AVG Technologies CZ, s.r.o.) -- C:\PROGRA~2\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

[2008-08-29 09:18:44 | 00,238,888 | ---- | M] (Apple Inc.) -- C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe

[2008-01-21 03:48:05 | 00,021,504 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe

[2007-05-29 14:19:06 | 00,198,240 | ---- | M] () -- c:\hp\HPEZBTN\HPBtnSrv.exe

[2008-03-17 17:07:02 | 00,073,728 | ---- | M] (Hewlett-Packard Company) -- c:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

[2008-12-30 15:36:18 | 00,423,424 | ---- | M] (OldTimer Tools) -- C:\Users\Ali\Downloads\OTViewIt.exe

 

========== (O23) Win32 Services ==========

 

File not found -- -- (Apple Mobile Device [Auto | Running])

File not found -- -- (avg8emc [Auto | Stopped])

File not found -- -- (avg8wd [Auto | Running])

File not found -- -- (Bonjour Service [Auto | Running])

File not found -- -- (CertPropSvc [unknown | Stopped])

[2008-01-21 03:50:58 | 00,070,144 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe -- (clr_optimization_v2.0.50727_32 [On_Demand | Stopped])

[2008-01-21 03:50:38 | 00,093,696 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\mscorsvw.exe -- (clr_optimization_v2.0.50727_64 [On_Demand | Stopped])

File not found -- -- (DcomLaunch [unknown | Running])

File not found -- -- (DPS [unknown | Running])

[2008-01-21 03:51:36 | 00,344,064 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\ehome\ehrecvr.exe -- (ehRecvr [On_Demand | Stopped])

[2008-01-21 03:51:36 | 00,153,600 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\ehome\ehsched.exe -- (ehSched [On_Demand | Stopped])

[2008-01-21 03:51:57 | 00,036,864 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe -- (FontCache3.0.0.0 [On_Demand | Stopped])

File not found -- -- (GameConsoleService [On_Demand | Stopped])

File not found -- -- (gpsvc [unknown | Running])

File not found -- -- (HP Health Check Service [Auto | Running])

[2007-05-29 14:19:06 | 00,198,240 | ---- | M] () -- c:\hp\HPEZBTN\HPBtnSrv.exe -- (HPBtnSrv [Auto | Running])

File not found -- -- (iPod Service [On_Demand | Stopped])

[2006-11-02 10:46:05 | 00,018,944 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\keyiso.dll -- (KeyIso [On_Demand | Running])

File not found -- -- (LightScribeService [Auto | Running])

[2006-11-02 14:34:14 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Windows\System32\Msdtc -- (MSDTC [unknown | Stopped])

[2008-01-21 03:48:28 | 00,592,384 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\netlogon.dll -- (Netlogon [On_Demand | Stopped])

[2008-01-21 03:51:53 | 00,122,880 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\Windows Communication Foundation\SMSvcHost.exe -- (NetTcpPortSharing [Disabled | Stopped])

File not found -- -- (nvsvc [Auto | Running])

[2008-01-21 03:51:00 | 00,019,968 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWOW64\perfhost.exe -- (PerfHost [On_Demand | Stopped])

File not found -- -- (RpcSs [unknown | Running])

[2008-01-21 03:49:11 | 00,095,232 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\SCardSvr.dll -- (SCardSvr [unknown | Stopped])

File not found -- -- (Schedule [unknown | Running])

File not found -- -- (SCPolicySvc [unknown | Stopped])

File not found -- -- (usnjsvc [On_Demand | Stopped])

[2006-11-02 07:35:15 | 00,060,994 | ---- | M] () -- C:\Windows\System32\wbem\vds.mof -- (vds [On_Demand | Stopped])

[2006-11-02 07:35:15 | 00,055,846 | ---- | M] () -- C:\Windows\System32\wbem\vss.mof -- (VSS [On_Demand | Stopped])

File not found -- -- (WdiServiceHost [unknown | Stopped])

File not found -- -- (WdiSystemHost [unknown | Running])

File not found -- -- (WLSetupSvc [On_Demand | Stopped])

[2008-01-21 03:52:15 | 01,216,000 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Program\Windows Media Player\wmpnetwk.exe -- (WMPNetworkSvc [On_Demand | Running])

[2008-05-27 06:18:43 | 00,439,808 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\SearchIndexer.exe -- (WSearch [Auto | Running])

 

========== Driver Services ==========

 

[2008-01-21 03:46:53 | 00,486,456 | ---- | M] (Adaptec, Inc.) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_adp94xx.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_5e0fcb9b69814f7b\adp94xx.sys -- (adp94xx [Disabled | Stopped])

[2008-01-21 03:46:54 | 00,342,584 | ---- | M] (Adaptec, Inc.) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_adpahci.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_c05c13aa3dfbc961\adpahci.sys -- (adpahci [Disabled | Stopped])

[2008-01-21 03:46:54 | 00,126,520 | ---- | M] (Adaptec, Inc.) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_adpu160m.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_f2feed0b63bf261d\adpu160m.sys -- (adpu160m [Disabled | Stopped])

[2008-01-21 03:47:27 | 00,185,912 | ---- | M] (Adaptec, Inc.) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_adpu320.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_f4cbbad1148c6b4a\adpu320.sys -- (adpu320 [Disabled | Stopped])

[2008-01-21 03:46:50 | 00,015,976 | ---- | M] (Acer Laboratories Inc.) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_mshdc.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_3956c39dd9e73fd2\aliide.sys -- (aliide [Disabled | Stopped])

[2008-01-21 03:46:52 | 00,090,680 | ---- | M] (Adaptec, Inc.) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_arc.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_7bfed8c7803713cf\arc.sys -- (arc [Disabled | Stopped])

[2008-01-21 03:47:00 | 00,091,192 | ---- | M] (Adaptec, Inc.) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_arcsas.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_771684264153c2d4\arcsas.sys -- (arcsas [Disabled | Stopped])

File not found -- -- (AvgLdx64 [system | Running])

File not found -- -- (AvgMfx64 [system | Running])

[2008-01-21 03:46:56 | 00,018,432 | ---- | M] (Brother Industries, Ltd.) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_brmfcsto.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_800ff95700142785\BrFiltLo.sys -- (BrFiltLo [On_Demand | Stopped])

[2008-01-21 03:46:56 | 00,008,704 | ---- | M] (Brother Industries, Ltd.) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_brmfcsto.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_800ff95700142785\BrFiltUp.sys -- (BrFiltUp [On_Demand | Stopped])

[2008-01-21 03:46:50 | 00,018,024 | ---- | M] (CMD Technology, Inc.) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_mshdc.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_3956c39dd9e73fd2\cmdide.sys -- (cmdide [Disabled | Stopped])

[2008-01-21 03:46:56 | 00,146,176 | ---- | M] (Intel Corporation) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_nete1g3e.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_04b0c96be9c034d3\E1G6032E.sys -- (E1G60 [On_Demand | Stopped])

[2008-01-21 03:46:59 | 00,397,368 | ---- | M] (Emulex) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_elxstor.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_08ac13ff69b034ee\elxstor.sys -- (elxstor [Disabled | Stopped])

File not found -- -- (GEARAspiWDM [On_Demand | Running])

[2008-01-21 03:46:59 | 00,047,672 | ---- | M] (Hewlett-Packard Company) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_hpcisss.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_d59c6600292b9522\HpCISSs.sys -- (HpCISSs [Disabled | Stopped])

[2008-01-21 03:46:59 | 00,290,872 | ---- | M] (Intel Corporation) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_iastorv.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_0b2fedfc40256bc5\iaStorV.sys -- (iaStorV [Disabled | Stopped])

File not found -- -- (IntcAzAudAddService [On_Demand | Running])

[2008-01-21 03:46:51 | 00,113,720 | ---- | M] (LSI Logic) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_lsi_fc.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_c59b4ac1fa719137\lsi_fc.sys -- (LSI_FC [Disabled | Stopped])

[2008-01-21 03:46:56 | 00,105,016 | ---- | M] (LSI Logic) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_lsi_sas.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_5b86b7f9e8ff0dc5\lsi_sas.sys -- (LSI_SAS [Disabled | Stopped])

[2008-01-21 03:47:01 | 00,113,720 | ---- | M] (LSI Logic) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_lsi_scsi.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_f883c787da42af0c\lsi_scsi.sys -- (LSI_SCSI [Disabled | Stopped])

[2008-01-21 03:46:59 | 00,035,896 | ---- | M] (LSI Corporation) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_megasas.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_8c5ef0c0070fb814\megasas.sys -- (megasas [Disabled | Stopped])

[2008-01-21 03:46:56 | 00,438,328 | ---- | M] (LSI Corporation, Inc.) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_megasr.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_44b889fdb37f3d14\MegaSR.sys -- (MegaSR [Disabled | Stopped])

[2006-09-18 22:35:23 | 00,001,088 | ---- | M] () -- C:\Windows\System32\wbem\mpsdrv.mof -- (mpsdrv [On_Demand | Running])

File not found -- -- (netr7364 [On_Demand | Running])

File not found -- -- (NVENETFD [On_Demand | Running])

[2008-01-21 03:47:26 | 05,942,912 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_nv_lh.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_4a8627558332bbba\nvlddmkm.sys -- (nvlddmkm [On_Demand | Running])

[2008-01-21 03:46:54 | 00,128,056 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_nvraid.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_95f95eab775c159d\nvraid.sys -- (nvraid [boot | Running])

[2008-01-21 03:46:54 | 00,054,328 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_nvraid.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_95f95eab775c159d\nvstor.sys -- (nvstor [Disabled | Stopped])

File not found -- -- (nvstor64 [boot | Running])

[2008-01-21 03:46:52 | 01,221,176 | ---- | M] (QLogic Corporation) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_ql2300.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_90b29e0f5eb4b0a1\ql2300.sys -- (ql2300 [Disabled | Stopped])

[2006-09-30 00:51:44 | 00,023,040 | ---- | M] (Macrovision Corporation, Macrovision Europe Limited, and Macrovision Japan and Asia K.K.) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_macrovision-protection-safedisc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16386_none_b794b0d578b7ec2e\secdrv.sys -- (secdrv [Auto | Running])

[2008-01-21 03:47:26 | 00,078,392 | ---- | M] (Silicon Integrated Systems) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_sisraid4.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_8460e59f708bb476\sisraid4.sys -- (SiSRaid4 [Disabled | Stopped])

[2006-09-18 22:36:40 | 00,003,066 | ---- | M] () -- C:\Windows\System32\wbem\tcpip.mof -- (Tcpip [boot | Running])

[2008-01-21 03:46:56 | 00,284,728 | ---- | M] (ULi Electronics Inc.) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_uliahci.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_a21b1cbb80e47096\uliahci.sys -- (uliahci [Disabled | Stopped])

[2008-01-21 03:46:52 | 00,174,696 | ---- | M] (Promise Technology, Inc.) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_ulsata2.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_9ce1027f4768b389\ulsata2.sys -- (ulsata2 [Disabled | Stopped])

[2008-01-21 03:46:50 | 00,018,024 | ---- | M] (VIA Technologies, Inc.) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_mshdc.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_3956c39dd9e73fd2\viaide.sys -- (viaide [Disabled | Stopped])

[2008-01-21 03:47:25 | 00,149,048 | ---- | M] (VIA Technologies Inc.,Ltd) -- C:\Windows\WinSxS\amd64_vsmraid.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_508698a452d25e17\vsmraid.sys -- (vsmraid [Disabled | Stopped])

File not found -- -- ({22D78859-9CE9-4B77-BF18-AC83E81A9263} [Auto | Running])

 

========== (R ) Internet Explorer ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Default_Page_URL"=http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=83&bd=Pavilion&pf=cndt

"Default_Search_URL"=http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

"Default_Secondary_Page_URL"=

"Extensions Off Page"=about:NoAdd-ons

"Local Page"=%SystemRoot%\system32\blank.htm

"Search Page"=http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

"Security Risk Page"=about:SecurityRisk

"Start Page"=http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=83&bd=Pavilion&pf=cndt

 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Default_Page_URL"=http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=83&bd=Pavilion&pf=cndt

"Local Page"=C:\Windows\system32\blank.htm

"Search Page"=http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

"Start Page"=http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=83&bd=Pavilion&pf=cndt

"StartPageCache"=

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks]

"{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497}" (HKLM) -- C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll (Microsoft Corporation)

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]

"ProxyEnable" = 0

"ProxyOverride" = *.local

 

[HKEY_USERS\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main]

 

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]

"ProxyEnable" = 0

 

[HKEY_USERS\S-1-5-18\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main]

 

[HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]

"ProxyEnable" = 0

 

[HKEY_USERS\S-1-5-19\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main]

 

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks]

"{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497}" (HKLM) -- C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll (Microsoft Corporation)

 

[HKEY_USERS\S-1-5-20\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main]

 

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks]

"{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497}" (HKLM) -- C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll (Microsoft Corporation)

 

[HKEY_USERS\S-1-5-21-3639213786-1440756253-3640029786-1000\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Default_Page_URL"=http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=83&bd=Pavilion&pf=cndt

"Local Page"=C:\Windows\system32\blank.htm

"Search Page"=http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

"Start Page"=http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=83&bd=Pavilion&pf=cndt

"StartPageCache"=

 

[HKEY_USERS\S-1-5-21-3639213786-1440756253-3640029786-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks]

"{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497}" (HKLM) -- C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll (Microsoft Corporation)

 

[HKEY_USERS\S-1-5-21-3639213786-1440756253-3640029786-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]

"ProxyEnable" = 0

"ProxyOverride" = *.local

 

========== (O1) Hosts File ==========

 

HOSTS File = (761 bytes) - C:\Windows\System32\drivers\etc\Hosts

First 25 entries...

127.0.0.1 localhost

::1 localhost

 

========== (O2) BHO's ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\]

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} (HKLM) -- C:\Program (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll File not found

{3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} (HKLM) -- C:\Program (x86)\AVG\AVG8\avgssie.dll File not found

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} (HKLM) -- C:\Program (x86)\Java\jre6\bin\ssv.dll File not found

{7C554162-8CB7-45A4-B8F4-8EA1C75885F9} (HKLM) -- C:\Program (x86)\AOL\AOL Verktygsfält 5.0\aoltb.dll File not found

{7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} (HKLM) -- Reg Error: Key does not exist or could not be opened. File not found

{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} (HKLM) -- C:\Program (x86)\Common Files\microsoft shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll File not found

{A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} (HKLM) -- C:\Program (x86)\AVG\AVG8\avgtoolbar.dll File not found

{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} (HKLM) -- C:\Program (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll File not found

 

========== (O3) Toolbars ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ToolBar]

"{A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E}" (HKLM) -- C:\Program (x86)\AVG\AVG8\avgtoolbar.dll File not found

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ToolBar]

"{DE9C389F-3316-41A7-809B-AA305ED9D922}" (HKLM) -- C:\Program (x86)\AOL\AOL Verktygsfält 5.0\aoltb.dll File not found

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser]

"{DE9C389F-3316-41A7-809B-AA305ED9D922}" (HKLM) -- C:\Program (x86)\AOL\AOL Verktygsfält 5.0\aoltb.dll File not found

 

[HKEY_USERS\S-1-5-21-3639213786-1440756253-3640029786-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser]

"{DE9C389F-3316-41A7-809B-AA305ED9D922}" (HKLM) -- C:\Program (x86)\AOL\AOL Verktygsfält 5.0\aoltb.dll File not found

 

========== (O4) Run Keys ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

""= File not found

"AVG8_TRAY"=C:\PROGRA~2\AVG\AVG8\avgtray.exe File not found

 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ehTray.exe"=C:\Windows\ehome\ehTray.exe (Microsoft Corporation)

"Sidebar"=C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun (Microsoft Corporation)

"WindowsWelcomeCenter"=rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (Microsoft Corporation)

 

[HKEY_USERS\S-1-5-19\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"=%ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem File not found

"WindowsWelcomeCenter"=rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (Microsoft Corporation)

 

[HKEY_USERS\S-1-5-20\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"=%ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem File not found

"WindowsWelcomeCenter"=rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (Microsoft Corporation)

 

[HKEY_USERS\S-1-5-21-3639213786-1440756253-3640029786-1000\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ehTray.exe"=C:\Windows\ehome\ehTray.exe (Microsoft Corporation)

"Sidebar"=C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun (Microsoft Corporation)

"WindowsWelcomeCenter"=rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (Microsoft Corporation)

 

========== (O6 & O7) Current Version Policies ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer]

"NoActiveDesktop"=1

"NoActiveDesktopChanges"=1

"ForceActiveDesktopOn"=0

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=2

"ConsentPromptBehaviorUser"=1

"EnableInstallerDetection"=1

"EnableLUA"=1

"EnableSecureUIAPaths"=1

"EnableVirtualization"=1

"PromptOnSecureDesktop"=1

"ValidateAdminCodeSignatures"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"scforceoption"=0

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

"FilterAdministratorToken"=0

"EnableUIADesktopToggle"=0

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System\UIPI\Clipboard\ExceptionFormats]

"CF_TEXT"=1

"CF_BITMAP"=2

"CF_OEMTEXT"=7

"CF_DIB"=8

"CF_PALETTE"=9

"CF_UNICODETEXT"=13

"CF_DIBV5"=17

 

========== (O8) IE Context Menu Extensions ==========

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt\]

&AOL Verktygsfalt Sök: C:\ProgramData\AOL\ieToolbar\resources\sv-SE\local\search.html [2007-12-13 13:33:40 | 00,000,824 | ---- | M] ()

 

[HKEY_USERS\S-1-5-21-3639213786-1440756253-3640029786-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt\]

&AOL Verktygsfalt Sök: C:\ProgramData\AOL\ieToolbar\resources\sv-SE\local\search.html [2007-12-13 13:33:40 | 00,000,824 | ---- | M] ()

 

========== (O9) IE Extensions ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\]

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}: Menu: Sun Java-konsol -- %SystemDrive%\Program (x86)\Java\jre6\bin\npjpi160_11.dll File not found

 

========== (O12) Internet Explorer Plugins ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Plugins\]

PluginsPage: "" = http://activex.microsoft.com/controls/find.asp?ext=%s&mime=%s

PluginsPageFriendlyName: "" = Microsoft ActiveX Gallery

 

========== (O13) Default Prefixes ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\URL\DefaultPrefix]

""=http://

 

========== (O16) DPF ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\]

{8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93}: http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_11-windows-i586.cab'>http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_11-windows-i586.cab'>http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_11-windows-i586.cab -- Java Plug-in 1.6.0_11

{CAFEEFAC-0016-0000-0011-ABCDEFFEDCBA}: http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_11-windows-i586.cab -- Java Plug-in 1.6.0_11

{CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA}: http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_11-windows-i586.cab -- Java Plug-in 1.6.0_11

 

========== (O17) DNS Name Servers ==========

 

{4F44EECC-FB20-4FA1-811F-883AC6B741AB} (Servers: | Description: USB Wireless 802.11 b/g Adaptor)

{A7463610-C050-4C21-8BA8-6D2D958255F3} (Servers: | Description: USB Wireless 802.11 b/g Adaptor)

{CA382A15-E335-48F1-AB24-16C272D4290B} (Servers: | Description: NVIDIA nForce Networking Controller)

 

========== (O20) HKLM Winlogon Settings ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"Shell"=explorer.exe

>[2008-01-21 03:49:23 | 02,927,104 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\explorer.exe

 

 

========== (O21) SSODL Settings ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

"WebCheck"={E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED} (HKLM) -- C:\Windows\SysWOW64\webcheck.dll (Microsoft Corporation)

 

========== HKLM *SecurityProviders* ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

>[2008-01-21 03:50:00 | 00,015,872 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\credssp.dll

 

========== LSA *Security Packages* ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa]

"Security Packages"=kerberos,msv1_0,schannel,wdigest,tspkg,

>[2008-01-21 03:50:00 | 00,062,464 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\System32\TSpkg.dll

 

========== Safeboot Options ==========

 

"AlternateShell"=cmd.exe

 

========== CDRom AutoRun Settings ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom]

"AutoRun" = 1

 

========== MountPoints2 ==========

 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{abc5945b-b32c-11dd-bf76-001fc6db6b10}\Shell]

""=AutoRun

 

 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{abc5945b-b32c-11dd-bf76-001fc6db6b10}\Shell\AutoRun\command]

""=K:\USBAutoRun.exe -- File not found

 

========== Files/Folders - Created Within 30 Days ==========

 

[2008-12-29 23:22:00 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\Windows Genuine Advantage

[2008-12-18 22:21:29 | 00,001,930 | ---- | C] () -- C:\Users\Ali\Desktop\HijackThis.lnk

[2008-12-18 22:21:29 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files (x86)\Trend Micro

[2008-12-17 20:55:05 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\TEMP

@Alternate Data Stream - 116 bytes -> C:\ProgramData\TEMP:D1B5B4F1

[2008-12-17 20:55:01 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files (x86)\Registry Mechanic

[2008-12-16 23:15:55 | 00,000,000 | -H-D | C] -- C:\$AVG8.VAULT$

[2008-12-16 23:02:56 | 00,001,691 | ---- | C] () -- C:\Users\Public\Desktop\AVG Free 8.0.lnk

 

========== Files - Modified Within 30 Days ==========

 

[2008-12-30 23:26:11 | 00,067,584 | --S- | M] () -- C:\Windows\bootstat.dat

[2008-12-30 12:42:08 | 00,000,006 | -H-- | M] () -- C:\Windows\tasks\SA.DAT

[2008-12-30 12:40:19 | 06,291,456 | -H-- | M] () -- C:\Users\Ali\AppData\Local\IconCache.db

[2008-12-29 15:08:34 | 00,067,072 | ---- | M] () -- C:\Users\Ali\AppData\Local\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini

[2008-12-18 22:21:29 | 00,001,930 | ---- | M] () -- C:\Users\Ali\Desktop\HijackThis.lnk

[2008-12-17 21:36:50 | 00,074,368 | ---- | M] () -- C:\Users\Ali\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT

[2008-12-16 23:02:56 | 00,001,691 | ---- | M] () -- C:\Users\Public\Desktop\AVG Free 8.0.lnk

< End of report >

[/log]

 

[log]OTViewIt Extras logfile created on: 2008-12-30 23:34:07 - Run 2

OTViewIt by OldTimer - Version 1.0.20.1 Folder = C:\Users\Ali\Downloads

Windows Vista Unlicensed product Service Pack 1 (Version = 6.0.6001) - Type = NTWorkstation

Internet Explorer (Version = 7.0.6001.18000)

Locale: 0000041D | Country: Sverige | Language: SVE | Date Format: yyyy-MM-dd

 

4,00 Gb Total Physical Memory | 1,97 Gb Available Physical Memory | 49,27% Memory free

4,00 Gb Paging File | 4,00 Gb Available in Paging File | 100,00% Paging File free

Paging file location(s): ?:\pagefile.sys;

 

%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\Windows | %ProgramFiles% = C:\Program Files (x86)

Drive C: | 453,31 Gb Total Space | 339,22 Gb Free Space | 74,83% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive D: | 12,45 Gb Total Space | 1,69 Gb Free Space | 13,58% Space Free | Partition Type: NTFS

E: Drive not present or media not loaded

F: Drive not present or media not loaded

G: Drive not present or media not loaded

H: Drive not present or media not loaded

I: Drive not present or media not loaded

Drive J: | 279,47 Gb Total Space | 19,72 Gb Free Space | 7,06% Space Free | Partition Type: NTFS

 

Computer Name: ALI-DATOR

Current User Name: Ali

Logged in as Administrator.

 

Current Boot Mode: Normal

Scan Mode: All users

Whitelist: On

File Age = 30 Days

 

========== File Associations ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\<extension>]

.html [@ = htmlfile] -- C:\Program (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe File not found

 

========== Security Center Settings ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc]

"oobe_av"=1

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile

"EnableFirewall"=1

"DisableNotifications"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\GloballyOpenPorts]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\Logging]

 

========== Authorized Applications List ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications\List]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List]

 

========== (O10) Winsock2 Catalogs ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WinSock2\Parameters\]

NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\000000000001 [@%SystemRoot%\system32\nlasvc.dll,-1000] -- C:\Windows\System32\nlaapi.dll (Microsoft Corporation)

NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\000000000002 [@%SystemRoot%\system32\napinsp.dll,-1000] -- C:\Windows\System32\NapiNSP.dll (Microsoft Corporation)

NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\000000000003 [@%SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll,-1000] -- C:\Windows\System32\pnrpnsp.dll (Microsoft Corporation)

NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\000000000004 [@%SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll,-1001] -- C:\Windows\System32\pnrpnsp.dll (Microsoft Corporation)

NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\000000000007 [mdnsNSP] -- C:\Program (x86)\Bonjour\mdnsNSP.dll File not found

 

========== HKEY_LOCAL_MACHINE Protocol Defaults ==========

 

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\ProtocolDefaults - Default Protocols

ldap -- 4 = Restricted sites (Not a Default Protocol)

news -- 4 = Restricted sites (Not a Default Protocol)

nntp -- 4 = Restricted sites (Not a Default Protocol)

oecmd -- 4 = Restricted sites (Not a Default Protocol)

snews -- 4 = Restricted sites (Not a Default Protocol)

 

========== HKEY_USERS Protocol Defaults ==========

 

 

[HKEY_USERS\S-1-5-19\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\ProtocolDefaults] - Default Protocols

@ivt -- @ivt protocol not assigned

file -- file protocol not assigned

ftp -- ftp protocol not assigned

http -- http protocol not assigned

https -- https protocol not assigned

shell -- shell protocol not assigned

 

========== HKEY_USERS Protocol Defaults ==========

 

 

[HKEY_USERS\S-1-5-20\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\ProtocolDefaults] - Default Protocols

@ivt -- @ivt protocol not assigned

file -- file protocol not assigned

ftp -- ftp protocol not assigned

http -- http protocol not assigned

https -- https protocol not assigned

shell -- shell protocol not assigned

 

========== (O18) Protocol Handlers ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Handler\]

[2008-10-02 04:49:15 | 03,578,880 | ---- | M] (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll (about:{3050F406-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} (HKLM) [Microsoft HTML About Pluggable Protocol])

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Handler\]

[2008-10-02 04:49:19 | 01,166,336 | ---- | M] (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll (cdl:{3dd53d40-7b8b-11D0-b013-00aa0059ce02} (HKLM) [CDL: Asychronous Pluggable Protocol Handler])

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Handler\]

[2008-01-21 03:47:45 | 01,544,704 | ---- | M] (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MSVidCtl.dll (dvd:{12D51199-0DB5-46FE-A120-47A3D7D937CC} (HKLM) [DVD: Pluggable Protocol])

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Handler\]

[2008-10-02 04:49:19 | 01,166,336 | ---- | M] (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll (file:{79eac9e7-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} (HKLM) [file:, local: Asychronous Pluggable Protocol Handler])

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Handler\]

[2008-10-02 04:49:19 | 01,166,336 | ---- | M] (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll (ftp:{79eac9e3-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} (HKLM) [ftp: Asychronous Pluggable Protocol Handler])

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Handler\]

[2008-10-02 04:49:19 | 01,166,336 | ---- | M] (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll (http:{79eac9e2-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} (HKLM) [http: Asychronous Pluggable Protocol Handler])

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Handler\]

[2008-10-02 04:49:19 | 01,166,336 | ---- | M] (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll (https:{79eac9e5-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} (HKLM) [https: Asychronous Pluggable Protocol Handler])

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Handler\]

[2008-10-02 04:49:15 | 03,578,880 | ---- | M] (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll (javascript:{3050F3B2-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} (HKLM) [Microsoft HTML Javascript Pluggable Protocol])

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Handler\]

File not found C:\Program (x86)\AVG\AVG8\avgpp.dll (linkscanner:{F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} (HKLM) [XPLPPFilter Class])

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Handler\]

File not found C:\Program (x86)\Windows Live\Messenger\msgrapp.8.5.1302.1018.dll (livecall:{828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} (HKLM) [Reg Error: Value does not exist or could not be read.])

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Handler\]

[2008-10-02 04:49:19 | 01,166,336 | ---- | M] (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll (local:{79eac9e7-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} (HKLM) [file:, local: Asychronous Pluggable Protocol Handler])

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Handler\]

[2008-10-02 04:49:15 | 03,578,880 | ---- | M] (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll (mailto:{3050f3DA-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} (HKLM) [Microsoft HTML Mailto Pluggable Protocol])

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Handler\]

[2008-10-02 04:49:19 | 01,166,336 | ---- | M] (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll (mk:{79eac9e6-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} (HKLM) [mk: Asychronous Pluggable Protocol Handler])

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Handler\]

File not found C:\Program (x86)\Common Files\microsoft shared\Information Retrieval\msitss.dll (ms-itss:{0A9007C0-4076-11D3-8789-0000F8105754} (HKLM) [Microsoft Infotech Storage Protocol for IE 4.0])

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Handler\]

File not found C:\Program (x86)\Windows Live\Messenger\msgrapp.8.5.1302.1018.dll (msnim:{828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} (HKLM) [Reg Error: Value does not exist or could not be read.])

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Handler\]

[2008-10-02 04:49:15 | 03,578,880 | ---- | M] (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll (res:{3050F3BC-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} (HKLM) [Microsoft HTML Resource Pluggable Protocol])

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Handler\]

[2008-01-21 03:47:45 | 01,544,704 | ---- | M] (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MSVidCtl.dll (tv:{CBD30858-AF45-11D2-B6D6-00C04FBBDE6E} (HKLM) [TV: Pluggable Protocol])

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Handler\]

[2008-10-02 04:49:15 | 03,578,880 | ---- | M] (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll (vbscript:{3050F3B2-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} (HKLM) [Microsoft HTML Javascript Pluggable Protocol])

 

========== (O18) Protocol Filters ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Filter\] - Protocol Filters

[2008-10-02 04:49:19 | 01,166,336 | ---- | M] (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll deflate:{8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} (HKLM) [AP encoding/decoding Filters]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Filter\] - Protocol Filters

[2008-10-02 04:49:19 | 01,166,336 | ---- | M] (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll gzip:{8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} (HKLM) [AP encoding/decoding Filters]

 

========== HKEY_LOCAL_MACHINE Uninstall List ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]

"{004C5DA2-2051-4D25-94BA-51CF810C91EB}"=LightScribe System Software 1.12.37.1

"{021C4C4F-C93C-4425-BFFD-C2D16776BFAE}"=Visual C++ 8.0 Runtime Setup Package (x64)

"{0A2C5854-557E-48C8-835A-3B9F074BDCAA}"=Python 2.5

"{11B83AD3-7A46-4C2E-A568-9505981D4C6F}"=HP Update

"{13086F8B-2AA9-4488-BC9C-BB6B912A5524}"=muvee autoProducer 6.1

"{14DCD95A-EBA3-4BF0-B7EF-533852E99BE6}"=LG PC Suite II

"{17A2D008-6F62-46BB-BA05-F63DADAF7EAC}"=LG PC Suite II

"{1D14373E-7970-4F2F-A467-ACA4F0EA21E3}"=Google Earth

"{1FBF6C24-C1FD-4101-A42B-0C564F9E8E79}"=CyberLink DVD Suite Deluxe

"{20503DFE-E5B2-491E-B2C5-8BCB5BF5B9E9}"=Windows Live Messenger

"{254C37AA-6B72-4300-84F6-98A82419187E}"=Hewlett-Packard Active Check for Health Check

"{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83216011FF}"=Java 6 Update 11

"{2C1B58D5-6549-472C-86B7-17BE57186628}"=Microsoft Works

"{40BF1E83-20EB-11D8-97C5-0009C5020658}"=Power2Go

"{45D707E9-F3C4-11D9-A373-0050BAE317E1}"=DVD Play BD & HD DVD

"{55979C41-7D6A-49CC-B591-64AC1BBE2C8B}"=HP Picasso Media Center Add-In

"{669D4A35-146B-4314-89F1-1AC3D7B88367}"=Hewlett-Packard Asset Agent for Health Check

"{6956856F-B6B3-4BE0-BA0B-8F495BE32033}"=Apple Software Update

"{69FDFBB6-351D-4B8C-89D8-867DC9D0A2A4}"=Windows Media Player Firefox Plugin

"{7299052b-02a4-4627-81f2-1818da5d550d}"=Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable

"{8A25392D-C5D2-4E79-A2BD-C15DDC5B0959}"=Bonjour

"{8DC42D05-680B-41B0-8878-6C14D24602DB}"=QuickTime

"{90120000-0020-041D-0000-0000000FF1CE}"=Compatibility Pack för Office 2007-systemet

"{95120000-00AF-041D-0000-0000000FF1CE}"=Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 (Swedish)

"{9DBA770F-BF73-4D39-B1DF-6035D95268FC}"=HP Customer Feedback

"{AC76BA86-7AD7-1053-7B44-A81200000003}"=Adobe Reader 8.1.2 - Svenska

"{AFA4E5FD-ED70-4D92-99D0-162FD56DC986}"=Windows Live inloggningsassistenten

"{C27C82E4-9C53-4D76-9ED3-A01A3D5EE679}"=HP Customer Experience Enhancements

"{C3ABE126-2BB2-4246-BFE1-6797679B3579}"=LG USB Modem driver

"{C59C179C-668D-49A9-B6EA-0121CCFC1243}"=LabelPrint

"{CB099890-1D5F-11D5-9EA9-0050BAE317E1}"=CyberLink PowerDirector

"{E0810CC2-4B5B-4439-B1D0-452306AF2D64}"=HP Active Support Library

"{E1476612-02D6-42A3-BDC1-E292B4115738}"=HP Easy Setup - Frontend

"{E17F76BE-50E9-4E7C-ADF6-6D8F44A9C6F3}"=Windows Live installer

"{F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC}"=Realtek High Definition Audio Driver

"Adobe Flash Player ActiveX"=Adobe Flash Player ActiveX

"Adobe Flash Player Plugin"=Adobe Flash Player Plugin

"AOL Toolbar"=AOL Verktygsfält 5.0

"AVG8Uninstall"=AVG Free 8.0

"HijackThis"=HijackThis 2.0.2

"InstallShield_{CB099890-1D5F-11D5-9EA9-0050BAE317E1}"=CyberLink PowerDirector

"LimeWire"=LimeWire 4.18.8

"Mozilla Firefox (3.0.5)"=Mozilla Firefox (3.0.5)

"PC-Doctor 5 for Windows"=Verktyg för Hårdvarudiagnostik

"WildTangent hp Master Uninstall"=My HP Games

"WinRAR archiver"=WinRAR archiver

"VLC media player"=VideoLAN VLC media player 0.8.6f

 

========== HKEY_CURRENT_USER Uninstall List ==========

 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]

"uTorrent"=µTorrent

 

========== HKEY_USERS Uninstall List ==========

 

[HKEY_USERS\S-1-5-21-3639213786-1440756253-3640029786-1000\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]

"uTorrent"=µTorrent

 

========== Last 10 Event Log Errors ==========

 

[ Application Events ]

Error - 2008-12-19 13:55:41 | Computer Name = Ali-dator | Source = Software Licensing Service | ID = 1001

Description = Software Licensing Service kunde inte startas. hr=0xC004D103, [2,

6]

 

Error - 2008-12-20 15:36:57 | Computer Name = Ali-dator | Source = Software Licensing Service | ID = 12291

Description = Tjänsten Key Management Service (KMS) kunde inte startas. Info: hr=0xC004D103

 

Error - 2008-12-20 15:37:11 | Computer Name = Ali-dator | Source = WinMgmt | ID = 10

Description =

 

Error - 2008-12-20 15:37:40 | Computer Name = Ali-dator | Source = Software Licensing Service | ID = 1001

Description = Software Licensing Service kunde inte startas. hr=0xC004D103, [2,

6]

 

Error - 2008-12-20 16:09:59 | Computer Name = Ali-dator | Source = Software Licensing Service | ID = 12291

Description = Tjänsten Key Management Service (KMS) kunde inte startas. Info: hr=0xC004D103

 

Error - 2008-12-20 16:10:40 | Computer Name = Ali-dator | Source = Software Licensing Service | ID = 1001

Description = Software Licensing Service kunde inte startas. hr=0xC004D103, [2,

6]

 

Error - 2008-12-20 16:11:00 | Computer Name = Ali-dator | Source = WinMgmt | ID = 10

Description =

 

Error - 2008-12-21 08:08:30 | Computer Name = Ali-dator | Source = Software Licensing Service | ID = 12291

Description = Tjänsten Key Management Service (KMS) kunde inte startas. Info: hr=0xC004D103

 

Error - 2008-12-21 08:09:04 | Computer Name = Ali-dator | Source = Software Licensing Service | ID = 1001

Description = Software Licensing Service kunde inte startas. hr=0xC004D103, [2,

6]

 

Error - 2008-12-21 08:09:41 | Computer Name = Ali-dator | Source = WinMgmt | ID = 10

Description =

 

[ System Events ]

Error - 2008-12-29 09:58:23 | Computer Name = Ali-dator | Source = disk | ID = 262151

Description = Det finns ett felaktigt block på enhet \Device\Harddisk0\DR0.

 

Error - 2008-12-29 09:58:27 | Computer Name = Ali-dator | Source = nvstor64 | ID = 262149

Description = Ett paritetsfel uppstod på \Device\RaidPort0.

 

Error - 2008-12-29 09:58:27 | Computer Name = Ali-dator | Source = disk | ID = 262151

Description = Det finns ett felaktigt block på enhet \Device\Harddisk0\DR0.

 

Error - 2008-12-29 09:58:32 | Computer Name = Ali-dator | Source = nvstor64 | ID = 262149

Description = Ett paritetsfel uppstod på \Device\RaidPort0.

 

Error - 2008-12-29 09:58:32 | Computer Name = Ali-dator | Source = disk | ID = 262151

Description = Det finns ett felaktigt block på enhet \Device\Harddisk0\DR0.

 

Error - 2008-12-29 09:58:42 | Computer Name = Ali-dator | Source = Service Control Manager | ID = 7000

Description =

 

Error - 2008-12-29 09:58:42 | Computer Name = Ali-dator | Source = Service Control Manager | ID = 7001

Description =

 

Error - 2008-12-29 09:58:42 | Computer Name = Ali-dator | Source = Service Control Manager | ID = 7026

Description =

 

Error - 2008-12-29 09:58:42 | Computer Name = Ali-dator | Source = Service Control Manager | ID = 7023

Description =

 

Error - 2008-12-29 09:59:03 | Computer Name = Ali-dator | Source = Microsoft-Windows-LanguagePackSetup | ID = 1001

Description =

 

 

< End of report >

[/log]

 

Tack för all hjälp :)

 

Link to comment
Share on other sites

Fortfarande så här:

File not found -- -- (Apple Mobile Device [Auto | Running])

och lika få nya och ändrade filer.

 

Gå till C:\Windows\system32 och där så sorterar du på Typ. Leta sedan upp filerna med typen Kontrollpanelobjekt och dubbelklicka på dem en efter en. Startar de flesta? I så fall vilka startar inte?

 

Link to comment
Share on other sites

Vad är Loggboken för någonting??
Hmm, syns väl när man startar den eller sök i Hjälp och support som finns på start-menyn.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...