Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Vet ej hur jag ska tolka svaret i HiJackThis


bitte123

Recommended Posts

Hej,

Internet har börjat med att haka upp sig "svarar inte" ibland. Har nu kört HiJackThis, men jag vet inte vilka av alla dessa logfiler som ska bort.

 

Någon som vet var man kan posta dem och få reda på vilka som ska raderas?

 

Har dessutom problem med att veta vilka program som startat automatiskt när man startat datorn, den har blivit så seg.

 

Har Vista på datorn, på en äldre dator där jag hade XP var det mycket lätare att förstå hur man skulle göra för att ta bort program som startade automatiskt.

 

Har det någon betydelse att man har många mappar på Skrivbordet?

 

Tacksam för hjälp.

 

MVH

Britt-Marie

 

Link to comment
Share on other sites

Har Vista på datorn, på en äldre dator där jag hade XP var det mycket lätare att förstå hur man skulle göra för att ta bort program som startade automatiskt.
Hur gör du på XP-datorn?

 

Har det någon betydelse att man har många mappar på Skrivbordet?
Att ha mycket, och särskilt stora filer, på Skrivbordet gör åtminstone inloggningen långsammare.

 

Visst kan jag kolla på din HijackThis-logg, men jag vet inte om det ger så

mycket. Ladda ner från en av länkarna:

http://www.trendsecure.com/portal/en-US/_download/HJTInstall.exe

http://www.download.com/Trend-Micro-HijackThis/3000-8022_4-10227353.html

Installera, starta och välj "Do a system scan and save a logfile", kopiera loggen som kommer upp (inget annat).

 

I ditt svar bifogar du HijackThis-loggen på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

Link to comment
Share on other sites

[log]Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program Files\CyberLink\MagicSports\Kernel\MagicSports\MSPMirage.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PcSync2.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe

C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\CPSHelpRunner.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclMSBTSrv.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia Music\NokiaMusic.exe

C:\Program Files\Windows Mail\WinMail.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEUser.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_clipbook.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10a.exe

D:\HiJackThis\HijackThis.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\Program Files\Copernic Agent\CopernicAgentExt.dll/INTEGRATION_BAND_SEARCHBAR_HTML

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {BE89472C-B803-4D1D-9A9A-0A63660E0FE3} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.DLL

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\2.0\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\IDS\IPSBHO.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O2 - BHO: Browser Address Error Redirector - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\Program Files\Google\Google_BAE\BAE.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O3 - Toolbar: Copernic Agent - {F2E259E8-0FC8-438C-A6E0-342DD80FA53E} - C:\Program Files\Copernic Agent\CopernicAgentExt.dll

O3 - Toolbar: Visa Norton-verktygsfältet - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\2.0\CoIEPlg.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RoxWatchTray] "C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [MSPService] C:\Program Files\CyberLink\MagicSports\Kernel\MagicSports\MSPMirage.exe

O4 - HKLM\..\Run: [toolbar_eula_launcher] C:\Program Files\Packard Bell\GOOGLE_EULA\EULALauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpqSRMon] C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NokiaMServer] C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer /watchfiles

O4 - HKLM\..\Run: [Nokia FastStart] "C:\Program Files\Nokia\Nokia Music\NokiaMusic.exe" /command:faststart

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [smpcSys] C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PC Suite Tray] "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe" -onlytray

O4 - HKCU\..\Run: [Nokia.PCSync] "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSync2.exe" /NoDialog

O4 - HKCU\..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe" /systray /nologon

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe (User 'Default user')

O4 - Startup: Skärmurklipp och start för OneNote 2007.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Search Using Copernic Agent - res://C:\Program Files\Copernic Agent\CopernicAgentExt.dll/INTEGRATION_MENU_SEARCHEXT

O9 - Extra button: (no name) - {193B17B0-7C9F-4D5B-AEAB-8D3605EFC084} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch Copernic Agent - {193B17B0-7C9F-4D5B-AEAB-8D3605EFC084} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE

O9 - Extra button: Blogga detta - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blogga detta i Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Skicka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Ski&cka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Copernic Agent - {688DC797-DC11-46A7-9F1B-445F4F58CE6E} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: HP Smart markering - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {3B36B017-7E49-426B-95B0-B5CECD83C2E2} (IfolorUploader Control) - http://fika-web.ifolor.net/OrderingGeneral/LowRes/app_support/ActiveX/IfolorUploader_fika.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~3\GOEC62~1.DLL

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe

O23 - Service: Generic Service for HID Keyboard Input Collections (GenericHidService) - Packard Bell Services - C:\Program Files\Packard bell\SAXO27\HIDSERVICE.EXE

O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\Windows\System32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LuComServer_3_4.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe

O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 9 (RoxWatch9) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: SrvCDEject - Unknown owner - C:\Program Files\Packard Bell\SrvCDEject.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\CCPD-LC\symlcsvc.exe

 

--

End of file - 13531 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Var snäll och svara på frågorna samt klistra in hela loggen, även de första raderna eftersom det är viktigt att jag vet vad du har för operativsystem mm.

 

Link to comment
Share on other sites

Hej,

Angående XP så kommer jag inte ihåg hur jag gjorde, vet att jag gick in på Hjälp-sidorna och sökte om autostart och försökte följa anvisnaingarna, men det var länge sedan.

 

Nu på nya datorn och Vista har jag försökt att söka på hjälpsidorna, men det har varit svårt att hitta något , hittade någon sida men förstog inte innehållet riktigt, har för mig något om att det stog något om att ta baort, som jag fattade (eller var rädd för) att man tog bort programmet helt och hållet, men jag ville bara att det inte ska startas automatiskt.

 

Hoppas att jag skickar rätt nu då, görett nytt försök.

Tack för att du vill hjälpa ett "dumhuvud"

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 10:35:49, on 2008-12-14

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program Files\CyberLink\MagicSports\Kernel\MagicSports\MSPMirage.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PcSync2.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe

C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\CPSHelpRunner.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclMSBTSrv.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia Music\NokiaMusic.exe

C:\Program Files\Windows Mail\WinMail.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEUser.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_clipbook.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10a.exe

D:\HiJackThis\HijackThis.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\Program Files\Copernic Agent\CopernicAgentExt.dll/INTEGRATION_BAND_SEARCHBAR_HTML

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {BE89472C-B803-4D1D-9A9A-0A63660E0FE3} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.DLL

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\2.0\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\IDS\IPSBHO.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O2 - BHO: Browser Address Error Redirector - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\Program Files\Google\Google_BAE\BAE.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O3 - Toolbar: Copernic Agent - {F2E259E8-0FC8-438C-A6E0-342DD80FA53E} - C:\Program Files\Copernic Agent\CopernicAgentExt.dll

O3 - Toolbar: Visa Norton-verktygsfältet - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\2.0\CoIEPlg.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RoxWatchTray] "C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [MSPService] C:\Program Files\CyberLink\MagicSports\Kernel\MagicSports\MSPMirage.exe

O4 - HKLM\..\Run: [toolbar_eula_launcher] C:\Program Files\Packard Bell\GOOGLE_EULA\EULALauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpqSRMon] C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NokiaMServer] C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer /watchfiles

O4 - HKLM\..\Run: [Nokia FastStart] "C:\Program Files\Nokia\Nokia Music\NokiaMusic.exe" /command:faststart

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [smpcSys] C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PC Suite Tray] "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe" -onlytray

O4 - HKCU\..\Run: [Nokia.PCSync] "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSync2.exe" /NoDialog

O4 - HKCU\..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe" /systray /nologon

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe (User 'Default user')

O4 - Startup: Skärmurklipp och start för OneNote 2007.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Search Using Copernic Agent - res://C:\Program Files\Copernic Agent\CopernicAgentExt.dll/INTEGRATION_MENU_SEARCHEXT

O9 - Extra button: (no name) - {193B17B0-7C9F-4D5B-AEAB-8D3605EFC084} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch Copernic Agent - {193B17B0-7C9F-4D5B-AEAB-8D3605EFC084} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE

O9 - Extra button: Blogga detta - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blogga detta i Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Skicka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Ski&cka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Copernic Agent - {688DC797-DC11-46A7-9F1B-445F4F58CE6E} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: HP Smart markering - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {3B36B017-7E49-426B-95B0-B5CECD83C2E2} (IfolorUploader Control) - http://fika-web.ifolor.net/OrderingGeneral/LowRes/app_support/ActiveX/IfolorUploader_fika.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~3\GOEC62~1.DLL

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe

O23 - Service: Generic Service for HID Keyboard Input Collections (GenericHidService) - Packard Bell Services - C:\Program Files\Packard bell\SAXO27\HIDSERVICE.EXE

O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\Windows\System32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LuComServer_3_4.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe

O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 9 (RoxWatch9) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: SrvCDEject - Unknown owner - C:\Program Files\Packard Bell\SrvCDEject.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\CCPD-LC\symlcsvc.exe

 

--

End of file - 13531 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Tack! :)

 

Naturligtvis så innebär det inte att du är något "dumhuvud", det är ju ingen som vet allt från början. :thumbsup:

 

Jag ser inget skadligt i loggen i alla fall.

 

Du kan slå upp filnamnen på O4-raderna i HijackThis-loggen (anger program som startar automatiskt) på http://www.bleepingcomputer.com/startups/ och om det står U eller N i Status-kolumnen så läs beskrivningen och avgör själv om det är något du vill ska starta automatiskt eller inte. Om inte så hitta helst en inställning i programmet för att stänga av den automatiska uppstarten, i andra hand så kan man avbocka motsvarande rad i Start - Kör - msconfig - Autostart.

 

Här finns lite tips till en seg dator:

http://www.castlecops.com/t175258-Slow_Computer_Check_here_first_it_may_not_be_malware.html

 

Kolla upp datorn med en online-skanning och ett bra antispionprogram, se min sida http://ceblstockholm.googlepages.com/home för länkar.

 

Link to comment
Share on other sites

Hej,

Tack för hjälpen.

 

Ska titta igenom sidorna som du har gett mig.

 

Hoppas jag får ordning på datorn igen.

 

MVH

Britt-Marie:thumbsup:

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...